Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

P3M - Řízení projektu, programu a portfolia

Autor: Petr Řeháček

publisher: Ekopress

0 / 5
22 % Novinka
Tato kniha je určena třem skupinám čtenářů. První skupinou jsou projektoví manažeři, členové projektových týmů a zástupci dalších zainteresovaných stran, kteří se na řízení projektu podílejí nebo se ho jen účastní. Jedná se tedy o všechny, kdo řídí projekty a kdo se podílí na přípravě, plánování, realizaci a ukončení projektů a zároveň je odpovědný za splnění projektových cílů. Do druhé skupiny

Sleva 22 % z běžně ceny 319 Kč

Naše cena: 249 Kč

Skladem

Říše a pět králů - Ústup Západu a osud světa

Autor: Bernard-Henri Lévy

publisher: Host

0 / 5
28 % Novinka
Končí éra Západu. Kdo jej vystřídá?Jeden z předních současných globálních intelektuálů, francouzský filozof, dokumentarista a spisovatel Bernard-Henri Lévy, ve své esejistické a osobně laděné knize Říše a pět králů sleduje zmenšování vlivu západních demokracií na světové dění. Po staletí budovaná euroamerická Říše zaniká a o její ruiny se začíná prát pět agresivních králů: Rusko, Čína, Saúdská

Sleva 28 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem

Antibiotika v primární péči

Autor: Václava Adámková

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 % Novinka
Infekční choroby jsou častou příčinou nemocnosti v ordinacích praktických lékařů napříč celým věkovým spektrem. Jsou-li bakteriálního původu, pak lze k léčbě použít antibiotika. Vzhledem k narůstající rezistenci bakteriálních původců k antibiotikům nejenom v nemocnicích, ale i v komunitě, je třeba znát jak tyto mechanismy, tak principy antibiotické terapie. Kniha přináší charakteristiku

Sleva 20 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 440 Kč

Skladem

Praktický průvodce očními chorobami

Autor: Helena Štrofová

publisher: Mladá fronta

0 / 5
20 % Novinka
Zrakem se zabývají nejen oční lékaři, ale v rámci prevence i praktičtí lékaři pro děti a dorost a praktičtí lékaři pro dospělé, internisté a další specialisté a rovněž nelékařské obory. Autorka, oční lékařka, si dala za cíl sepsat praktického průvodce po nejčastějších očních vadách pro pacienty, zvolila k tomu formu otázek a odpovědí na časté dotazy z oftalmologických ambulancí. Kniha je určena

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem

Comparative Law

Autor: Uwe Kischel

publisher: Oxford University Press

0 / 5
14 % Novinka
Uwe Kischel's comprehensive treatise on comparative law offers a critical introduction to the central tenets of comparative legal scholarship. The first part of the book is dedicated to general aspects of comparative law. The controversial question of methods, in particular, is addressed by explaining and discussing different approaches, and by developing a contextual approach that seeks to

Sleva 14 % z běžně ceny 4 999 Kč

Naše cena: 4 299 Kč

Skladem u dodavatele

Kontroly zdravotnických elektrických přístrojů v provozu

publisher: IN-EL

0 / 5
Novinka
V souvislosti s rozvojem elektroniky a výpočetní techniky došlo v uplynulých letech také ke značnému nárůstu používání elektrických zdravotnických přístrojů.

Sleva 10 % z běžně ceny 40 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem u dodavatele

Zápisník učitele 2019/20 (Formát A5)

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
19 % Novinka
Zvláštní sešity na klasifikaci, rozvrhy a porady už nepotřebujete – vše budete mít vždy s sebou a na jednom místě. Zápisník učitele pro školní rok 2019/2020 obsahuje: * informace o organizaci školního roku 2019/2020 * praktický záznamník klasifikace * přehled závěrečné klasifikace * plánovací kalendář na školní rok 2019/2020 s vyznačenými prázdninami a státními svátky * dostatečné množství

Sleva 19 % z běžně ceny 68 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Zápisník učitele 2019/20 (Formát A4)

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
19 % Novinka
Zvláštní sešity na klasifikaci, rozvrhy a porady už nepotřebujete – vše budete mít vždy s sebou a na jednom místě. Zápisník učitele pro školní rok 2019/2020 obsahuje: * informace o organizaci školního roku 2019/2020 * praktický záznamník klasifikace * přehled závěrečné klasifikace * plánovací kalendář na školní rok 2019/2020 s vyznačenými prázdninami a státními svátky * dostatečné množství

Sleva 19 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 69 Kč

Skladem

Podmínky použití nadproudových jistících prvků při ochraně odpojením od zdroje

publisher: IN-EL

0 / 5
Novinka
Od 1. 2. 1996 byla plně nahrazena ČSN 34 1010 novými normami řady ČSN 33 2000. Za dobu platnosti ČSN 34 1010 si řada elektrotechniků, zejména revizních techniků, vypracovala tabulkové přehledy maximálně přípustných hodnot impedancí smyček k jednotlivým jisticím prvkům. Ovšem podle ČSN 33 2000-4-41 jsou již tyto přehledy nepoužitelné.

Sleva 10 % z běžně ceny 40 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem u dodavatele

Elektrická instalace v objektech se shromažďovacími prostory pro služby a ve výškových budovách

publisher: IN-EL

0 / 5
Novinka
Pro elektrické instalace v objektech se shromažďovacími prostory pro služby a ve výškových budovách v současné době neexistuje ČSN ani EN. Technická norma pro tuto oblast se připravuje v IEC. Jednotlivé státy EU v současné době řeší tuto problematiku národními normativními dokumenty. Proto bylo v ČR, společně s firmou OBO BETTERMANN Praha, spol. s r. o., přistoupeno ke zpracování normativního

Sleva 9 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem u dodavatele

Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory - výstroj, vybavení a ochranná opatření

publisher: IN-EL

0 / 5
Novinka
Při tvorbě technických norem se dospělo k závěru, že ČSN 38 2156 pro navrhování a provádění kabelových kanálů, šachet a prostorů již vzhledem k vydání ČSN 33 2000-5-52, která platí pro kladení vedení, není zapotřebí. Přesto řada pracovníků v elektrotechnice postrádá zásady, které by tuto oblast pokrývaly.

Sleva 9 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem u dodavatele

Manažer a management

Autor: Loukočka Jindřich

publisher: ALBRA

0 / 5
12 % Novinka
Publikace určená pro manažery, podnikatele, trenéry, personalisty a studenty se komplexně zabývá chováním jednotlivců a týmů ve firmách a jiných organizacích a prakticky a srozumitelně vysvětluje, jak chování jednotlivců a skupin ovlivňuje výkonnost a úspěšnost firmy a jejích pracovníků. Druhé vydání titulu je rozšířeno o nové směry činností vedoucího pracovníka, problematiku organizačního

Sleva 12 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 97 Kč

Skladem u dodavatele

Advanced Nanomaterials for Membrane Synthesis and Its Applications (Micro and Nano Technologies)

Autor: Kolektiv autorů - Woei Jye Lau, Ahmad Fauzi Ismail, Arun M. Isloor, Amir Al-Ahmed

publisher: Elsevier

0 / 5
28 % Novinka
Advanced Nanomaterials for Membrane Synthesis and Its Applications provides the academic and industrial communities the most up-to-date information on the latest trends in membrane nanomaterials and membrane nanotechnology used in wastewater treatment, environmental technology and energy. The rapid advances in nanomaterials and nanotechnology development over the past decade have resulted in

Sleva 28 % z běžně ceny 5 320 Kč

Naše cena: 3 830 Kč

Skladem u dodavatele

Diagnostic Ultrasound: Musculoskeletal

Autor: James F. Griffith

publisher: Elsevier

0 / 5
Novinka
Gain a solid understanding of musculoskeletal ultrasound anatomy, pathology, and technique with the second edition of this award-winning reference. Written by Dr. James F. Griffith and other leading experts in the field, Diagnostic Ultrasound: Musculoskeletal offers more than 100 detailed, clinically-oriented chapters of ultrasound anatomy, technique, diagnosis, differential diagnosis, reporting,

Naše cena: 7 999 Kč

Skladem u dodavatele

Jevištní tvar jako jedna z možných metod výuky češtiny pro cizince

Autor: Marie Boccou Kestřánková

publisher: Karolinum

0 / 5
34 % Novinka
Monografie Jevištní tvar jako jedna z možných metod výuky češtiny pro cizince je prací lingvodidaktickou, vztahující se k vyučování češtiny jako cizího jazyka. Dala by se zařadit mezi metodické studie, jde o práci zaměřenou na doložení efektivnosti metody jevištního tvaru v jazykovém vyučování. Publikace je dělena do pěti kapitol, z nichž první tři jsou teoretické (stanovují se v nich cíle práce,

Sleva 34 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Pragmatika

Autor: Huang Yan

publisher: Karolinum

0 / 5
20 % Novinka
Publikace Yana Huanga představuje důkladný úvod do studia pragmatiky. Věnuje se klíčovým oblastem pragmatického bádání – implikatuře, presupozici, řečovým aktům, deixi a referenci, rozebírá vztahy pragmatiky ke kognici, sémantice a syntaxi. Autor systematicky vysvětluje různé přístupy k uchopování složitosti lidské komunikace a ukazuje jejich přednosti a problémy na množství příkladů, k čemuž

Sleva 20 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939-1945.…

Autor: Šimůnek Michal V., Kostlán Antonín,

publisher: Karolinum

0 / 5
20 % Novinka
Osudy vědců perzekvovaných za nacistické okupace a během druhé světové války byly dosud české veřejnosti předkládány zpravidla výběrově a bez adekvátního historického zhodnocení. Tuto mezeru se dlouhodobě snaží zacelit systematický výzkum Centra dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, jehož výsledkem je i dvousvazkový slovník, který přináší první souborný biografický přehled přímých obětí z

Sleva 20 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Turistická odysea - Krajinou soudobých dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v letech…

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Mücke, Lenka Krátká (eds.)

publisher: Karolinum

0 / 5
34 % Novinka
Kolektivní monografie Turistická odysea představuje zásadní posun v bádání o různých formách a podobách cestovního ruchu v předlistopadovém Československu. Vedle základních tendencí celostátní i regionální politiky na tomto poli představuje v jednotlivých studiích nejrůznější aspekty dobových fenoménů, jako byly odborové či podnikové rekreace, turistická hnutí, lázeňská léčebná péče nebo

Sleva 34 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem u dodavatele

Farmaceutická chemie IV.

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Hartl, Martin Doležal, Miroslav Miletín, Veronika Opletalová, Petr Zimčík

publisher: Karolinum

0 / 5
34 % Novinka
Čtvrtý díl učebnice je určen pro studující oboru farmacie. Jeho obsahem jsou informace o léčivech s účinkem protiinfekčním a protiinvazním, kterých se používá k boji proti různým, převážně infekčním mikroorganismům i proti invazním organismům, a to jak v zevním prostředí, tak i v organismu hostitele.

Sleva 34 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Charles University’s Oldest Documents

Autor: Royt Jan

publisher: Karolinum

0 / 5
20 % Novinka
V roce 670. výročí svého založení získala Univerzita Karlova dva historické dokumenty významné nejen pro samotnou univerzitu, ale též pro dějiny české a evropské vzdělanosti: originál listiny papeže Klimenta VI., datované 26. ledna 1347 a obsahující papežský souhlas se založením vysokého učení v Praze, a notářský instrument, iniciovaný pražskou kapitulou a datovaný 30. června 1347, s opisem této

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Jak na IVF - Vše o léčbě neplodnosti

Autor: Nina Aderito

publisher: Redbell

0 / 5
28 % Novinka
Jedinečná kniha o tom nejcitlivějším tématu, o problémech s početím. Srozumitelnou a jednoduchou formou zjistíte, co je neplodnost a jak se léčí. Bývalá koordinátorka IVF poradí, jak případnou léčbou asistované reprodukce projít co nejsnadněji i co vás v centru asistované reprodukce čeká. Dočtete se, jak se zkusit k dítěti dopracovat přírodní cestou a jaké léčby existují. V knize najdete i

Sleva 28 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem

Encyklopedie židovských památek Moravy a Slezska

Autor: Jaroslav Klenovský

publisher: Grada

0 / 5
15 % Novinka
Památky židovské kultury – svědci letité historie komunity – představují jednu z dříve opomíjených, dnes jistě právem ceněných součástí spektra hmotných pamětihodností naší minulosti. Historické podmínky uplynulých staletí vždy jasně určovaly charakter židovského osídlení. A od něho se pak odvíjelo pojetí (stáří, vzhled, velikost apod.) nemovitých památek. Jen některé z nich se dochovaly až

Sleva 15 % z běžně ceny 699 Kč

Naše cena: 594 Kč

Skladem

Daňové zákony 2019 - Úplná znění k 1. 4. 2019

Autor: Hana Marková

publisher: Grada

0 / 5
15 % Novinka
Nejprodávanější daňová publikace v ČR!

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Poruchy polykání, 2. vydání

Autor: Miroslav Tedla

publisher: Tobiáš

0 / 5
19 % Novinka
Porucha prehĺtania (dysfágia) je problém, s ktorým sa viac či menej pravidelne stretávame v ORL ambulanciách a na oddeleniach. V mnohých krajinách sveta sa diagnostika a liečba dysfágie stáva prepracovanou medicínskou disciplínou, vyžaduje spoluprácu mnohých špecializácií, typicky pod vedením otorinolaryngológa a klinického logopéda. Dysfágia môže byť spojená s množstvom chorobných stavov, ktoré

Sleva 19 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 397 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

Branding Čtení je nejvíc Branding Čtení je nejvíc