Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Průvodce od A do Z pro vaši V

Autor: Kolektiv autorů - Dweck Alyssa,Westen Robin

publisher: Esence

0 / 5
20 % Novinka
Vtipný, ale poučný průvodce k někdy tajemné a vždy úchvatné VAGINĚ! Některé z kapitol knihy jsou „lékařštější“ než jiné, ale ve všech je V. Jsou tu kapitoly, které možná některým přijdou trapné a jiné dokonce pohorší, ale buďte si jisté, že všechny informace pramení ze zkušeností, jež měla autorka, erudovaná lékařka s více než dvacetiletou praxí, to štěstí sdílet během let se svými pacientkami –

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Darwin

Autor: John Van Wyhe

publisher: Universum

0 / 5
20 % Novinka Doprava zdarma
Charles Darwin je velká osobnost, která změnila svět. Jeho revoluční teorie evoluce přirozeným výběrem byla ve své době kontroverzní a vysmívaná, platí ale už více než 150 let. Bohatě ilustrovaná kniha vás provede Darwinovým životem profesním, jeho slavnou cestou na Galapágy, ale i jeho životem soukromým.

Sleva 20 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem

Nepotřebný východ?

Autor: Lukáš Novotný

publisher: Academia

0 / 5
30 % Novinka
Politické strany a stranické systémy nových spolkových zemí Německa prošly od roku 1990 do současnosti řadou významných vývojových změn. Tato publikace sleduje tyto proměny a zaměřuje se na úroveň voleb do zemských sněmů. Ty jsou s ohledem na silnou pozici federalismu v Německu důležitou součástí vládnutí. Práce nejprve popisuje teoretická východiska, z nichž se zde vychází. Následuje etapizace

Sleva 30 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem u dodavatele

Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ v letech 1921 - 1989

Autor: Petr Anev , Matěj Bílý

publisher: Academia

0 / 5
20 % Novinka
Slovník podává nejen rychlý přehled o životě a politické kariéře vedoucích funkcionářů KSČ, ale díky přiřazení seznamu základních pramenů a literatury ke každému biografickému heslu může posloužit i jako základní východisko k hlubšímu studiu témat spojených s personáliemi komunistické strany. Obsahuje také úvodní studii nastiňující problematiku vzniku a proměn KSČ a KSS a zejména jejich volených

Sleva 20 % z běžně ceny 1 255 Kč

Naše cena: 1 004 Kč

Skladem u dodavatele

Od Stalina ke Gorbačovovi - Mezinárodní postavení a politika komunistické supervelmoci 1945-1991

Autor: Bohuslav Litera

publisher: Dokořán

0 / 5
30 % Novinka
Kniha Od Stalina ke Gorbačovovi navazuje na publikaci Cesta na výsluní. Zahraniční politika Sovětského svazu 1917-1945 a analyzuje hlavní směřování sovětské zahraniční politiky v letech 1945-1991. V případě Sovětského svazu s jeho vysoce personalizovaným systémem vlády se do ní výrazně promítala i osobnost generálního, respektive prvního tajemníka komunistické strany. Autor vychází ze

Sleva 30 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem

Úvod do caputologie - Hlava I – mírné (nekonečno)

Autor: Jaroslav Malina

publisher: CERM

0 / 5
30 % Novinka
Cyklus charakterizující v básnické a výtvarné nadsázce intelektuální, a/sociální a profesní rysy člověka. Publikace je pokračováním dlouhodobého autorova záměru – snahy o prolnutí vědy a umění na půdorysu celostní antropologie. Navazuje na publikace a projekty jako např. Kruh prstenu, Univerzitní noviny, časopis Anthropologia integra, elektronické encyklopedie, monografie Edice osobnosti,

Sleva 30 % z běžně ceny 660 Kč

Naše cena: 462 Kč

Skladem u dodavatele

Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše - Kritická edice staročeského překladu

Autor: Milada Homolková , Andrea Svobodová

publisher: Scriptorium

0 / 5
28 % Novinka
Výklad bible od francouzského minority, teologa a univerzitního mistra Mikuláše z Lyry ze 20. let 14. st. (Postilla litteralis) se hned po svém vzniku dočkal velké obliby, byl opisován a později výběrově překládán do národních jazyků. Na sklonku 2. desetiletí 15. století vznikl staročeský překlad, který obsahuje Výklad na evangelium sv. Matouše. Rozsáhlá publikace přináší kritickou

Sleva 28 % z běžně ceny 682 Kč

Naše cena: 491 Kč

Skladem u dodavatele

Zánik starého světa. Reflexe roku 1918 v česky a německy psané literatuře - Literární archiv č. 50

publisher: Památník národního písemnictví

0 / 5
28 % Novinka
Sborník se věnuje konci první světové války, rozpadu habsburské monarchie a důsledkům, které tato změna přinesla. Zabývá se publicistikou Jaroslava Durycha, Karla Horkého a Waltera Tschuppika, romány Roberta Mimry, Erwina Otta a Hanse Watzlika i vzpomínkami Moje válečná odysea Vladimíra Vaňka. Samostatný příspěvek se zaměřuje na poválečnou fantastickou prózu. V druhé části periodika nalezneme

Sleva 28 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavatele

Zázračné stromy

Autor: Olavi Huikari

publisher: Dokořán

0 / 5
30 % Novinka
Ilustrovaná knížka Zázračné stromy je výsledkem mnoha let vědeckého výzkumu o životě stromů. Proniká do jejich tajemného světa a nabízí nám nové pohledy na podstatnou součást přírody, o níž toho víme stále málo. Strom může žít stovky let, úzce spolupracuje s jinými rostlinami, zvířaty i mikroorganismy. Skupina stromů tvoří les, jenž nám poskytuje potravu a prostředí pro rozmanité formy

Sleva 30 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem

Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzálemem a Athénami II.

Autor: Jiří Hoblík

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
30 % Novinka
Dvoudílná monografie „Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami“ je rozšířenou verzí autorova habilitačního spisu. Jeho další rozpracování provázelo tázání na úlohy filosofie, resp. filosofie náboženství, k nimž podle autora patří úloha být průvodkyní základními existenciálními otázkami. Vzhledem k této úloze se totiž kniha pokouší sledovat otázku sebepoznání či snad spíše

Sleva 30 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 343 Kč

Skladem u dodavatele

Relativismus a (post)pravda v demokracii

Autor: Martin Šimsa

publisher: Univerzita J. E. Purkyně

0 / 5
30 % Novinka
Kniha Relativismus a (post)pravda v demokracii se zaměřuje na klasickou i nově aktuální otázku pravdy, která je permanentně konfrontována, zpochybňována i negována relativismem, spekulací i postpravdou. Autoři se ptají, zda a jak se pravda vztahuje k dějinám a projevuje v nich, jaké místo má ve vědě, jak interaguje s vírou a co se s ní děje v demokracii. Tyto vzájemné, neobvykle překřížené a

Sleva 30 % z běžně ceny 318 Kč

Naše cena: 223 Kč

Skladem u dodavatele

ÚZ č. 1289: Trestní předpisy

publisher: Nakladatelství Sagit

5 / 5
21 % Novinka
Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní změny nastaly u trestního zákoníku a trestního řádu. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související

Sleva 21 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem u dodavatele

ÚZ č. 1291: Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
21 % Novinka
Od minulého vydání došlo ke změnám správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Publikace dále obsahuje aktuální znění soudního řádu správního a zákona o některých přestupcích, vyhlášku upravující zkoušky úředních osob a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám v rámci správního řízení. Poslední změny předpisů jsou v textu

Sleva 21 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 59 Kč

Skladem u dodavatele

ÚZ č. 1297: Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
21 % Novinka
Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání doznal několika menších novel občanský soudní řád a některé další předpisy – všechny změny jsou zvýrazněny tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Publikace již neobsahuje exekuční řád a jeho prováděcí předpisy, které od března 2019 najdete v novém vydání společně s insolvenčnímu předpisy.

Sleva 21 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem u dodavatele

Daňové řízení

Autor: Kolektiv autorů - Monika Novotná, Kateřina Jordanovová, Lenka Krupičková, Jakub Šotník, kol.

publisher: Nakladatelství C. H. Beck

5 / 5
15 % Novinka
Daňový řád nahradil k 1. 1. 2011 předchozí zákon o správě daní a poplatků. Přestože byl označován za moderní procesní předpis, za sedm let své účinnosti byl již desetkrát novelizován. Jedná se o zákon poměrně komplikovaný, a to ani provedené novelizace zcela neodstranily. Proto je velmi důležitý jeho správný výklad a aplikace, přičemž ani rozhodovací činnost správců daně není zcela bez nedostatků.

Sleva 15 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 502 Kč

Skladem u dodavatele

Účetnictví pro úplné začátečníky 2019

Autor: Pavel Novotný

publisher: Grada

0 / 5
15 % Novinka
S publikací získáte komplexní přehled účetnictví. Je psána přehledně a srozumitelně, proto bude sloužit úplnému začátečníkovi, studentovi, absolventovi rekvalifikačního kurzu.

Sleva 15 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem u dodavatele

Zneužití práva jako hranice daňového plánování

Autor: Petra Kamínková

publisher: Bova Polygon

0 / 5
21 % Novinka
Ministerstvo financí navrhuje zakotvit zákaz zneužití práva do daňového řádu.

Sleva 21 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem u dodavatele

ÚZ č. 1292: Energetika

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
21 % Novinka
Publikace obsahuje aktuální texty tří nosných zákonů z oblasti energetiky – energetický zákon, zákon o hospodaření energií a zákon o podporovaných zdrojích energie; k těmto zákonům, jsou v publikaci zařazeny nejpoužívanější vyhlášky – ostatní vyhlášky a nařízení vlády jsou dostupné zdarma na ene.sagit.cz. V období od minulého vydání se změnily všechny zákony; od ledna 2019 se mění pravidla trhu s

Sleva 21 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem u dodavatele

ÚZ č. 1287: Cenové předpisy 2019

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
20 % Novinka
Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od ledna platí nový výměr MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. patří mléčné výrobky pro žáky, nájemné z pozemků veřejné infrastruktury, pitná voda, jízdné v dopravě (železniční, autobusové, městské hromadné);

Sleva 20 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem u dodavatele

ÚZ č. 1295: Vzorový účtový rozvrh 2018, 2019, Rozvaha a výsledovka 2018, 2019

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
20 % Novinka
Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2019. V publikaci najdete syntetické účty ke směrné účtové osnově pro podnikatele včetně účtů podrozvahových, uspořádání a označování položek rozvahy, rozvahu sestavenou v plném i ve zjednodušeném rozsahu, výsledovku v plném i ve

Sleva 20 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem u dodavatele

ÚZ č. 1296: Sociální pojištění 2019

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
21 % Novinka
Publikace obsahuje 37 předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Všechny nosné zákony z každé kapitoly byly v průběhu roku 2018 a k lednu 2019 změněny – tyto změny jsou v textu zapracovány tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Sleva 21 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem u dodavatele

Finanční účetnictví veřejného sektoru

Autor: Miroslav Máče

publisher: Grada

0 / 5
15 % Novinka
S knihou získáváte úplný přehled finančního účetnictví ve veřejném sektoru. Problematika účetnictví není popisována citací zákona, vyhlášek a standardů, ale přehledným a vysvětlujícím textem, vhodným pro běžného uživatele.

Sleva 15 % z běžně ceny 589 Kč

Naše cena: 501 Kč

Skladem u dodavatele

ÚZ č. 1288: Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2019

publisher: Nakladatelství Sagit

0 / 5
21 % Novinka
Publikace obsahuje právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu státní služby. Jde především o příslušná ustanovení zákoníku práce, nařízení vlády o platových poměrech těchto zaměstnanců, katalog prací a úpravu minimální mzdy.

Sleva 21 % z běžně ceny 97 Kč

Naše cena: 77 Kč

Skladem u dodavatele

Cvičebnice 2018, díl 1: Daň a její konstrukce, Daňový systém, Správa daní, Daň z příjmů právnických…

Autor: Kolektiv autorů - Alena Vančurová, Barbora Slintáková

publisher: 1. VOX

0 / 5
25 % Novinka
V posledních letech je tradicí, že cvičebnici vydáváme každý rok, ta současná vychází z právního stavu července roku 2018.

Sleva 25 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

Vanek branding Vanek branding