Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Přehled středoškolské fyziky - 5. přepracované vydání (2014)

Autor: Kolektiv autorů - E. Svoboda, kol.

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

3.9 / 5
14 % Top50 Předprodej
Zpracování vychází z učebnic fyziky pro gymnázia, odpovídá jim uspořádáním, výběrem poznatků i použitou terminologií.

Sleva 14 % z běžně ceny 394 Kč

Naše cena: 339 Kč

Předobjednávka

Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Úměrnosti

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Herman, kol.

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

5 / 5
14 % Předprodej
Učebnice z monotematické řady učebnic matematiky pro víceletá gymnázia v plném rozsahu pokrývá základní učivo (je plně v souladu s RVP), poskytuje však i mnoho možností pro práci s talenty.

Sleva 14 % z běžně ceny 112 Kč

Naše cena: 96 Kč

Předobjednávka

Elektronika - Polovodičové součástky a základní zapojení - Učebnice elektroniky

publisher: BEN

4.7 / 5
Předprodej
Předkládaná učebnice čtenáře seznamuje se základními mechanismy vedení proudu v polovodiči a se součástkami, které těchto mechanismů využívají. Čtenář se tak může dozvědět o diodách, bipolárních a unipolárních tranzistorech, operačních zesilovačích, svítivých diodách a optoelektronických prvcích, senzorech a vícevrstvých spínacích součástkách. U popisovaných součástek je vždy uveden princip,

Sleva 8 % z běžně ceny 561 Kč

Naše cena: 516 Kč

Předobjednávka

Kosmetika I (2. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - V. Rozsívalová, kol.

publisher: INFORMATORIUM

3.3 / 5
22 % Předprodej
Pro 1 ročník UO Kosmetika

Sleva 22 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 176 Kč

Předobjednávka

Chcete se dostat na lékařskou fakultu? 2. díl Biologie

publisher: Institut vzdělávání SOKRATES

0 / 5
24 % Předprodej
Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na lékařských, veterinárních, farmaceutických, zdravotně sociálních, přírodovědeckých fakultách, fakultách zdravotnických studií a dalších fakultách, kde se skládají přijímací zkoušky z biologie. Obsahuje teoretické shrnutí problematiky +240 testových otázek z minulých přijímacích zkoušek s řešením, a to z biologie. Určeno: lékařské fakulty

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 227 Kč

Předobjednávka

Chcete se dostat na lékařskou fakultu? 4.díl - Cvičebnice testových otázek

publisher: Institut vzdělávání SOKRATES

0 / 5
24 % Předprodej
Kniha je jedinečnou pomůckou určenou uchazečům o studium na lékařských, veterinárních, farmaceutických, zdravotně sociálních, elektrotechnických, technických, strojních, stavebních fakultách, fakultách zdravotnických studií obsahuje 750 testových otázek z minulých přijímacích zkoušek s řešením, a to z biologie, fyzika a chemie; určeno: lékařské fakulty UK v Praze, Plzni a Hradci Králové, Lékařská

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 227 Kč

Předobjednávka

Testy obecných studijních předpokladů a základy logiky 2. díl

Autor: kolektiv autorů

publisher: Sokrates

0 / 5
24 % Předprodej
Publikace vychází již v 9. přepracovaném a aktualizovaném vydání a reaguje na nové trendy v přijímacím řízení v českém vysokém školství, kde se u přijímacích zkoušek začínají masivně testovat obecné studijní předpoklady, jež vycházejí převážně z logických testů a SCIO testů. Test OSP je součástí přijímacích zkoušek na Univerzitu Karlovu v Praze, Ostravskou univerzitu, Univerzitu Palackého v

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 227 Kč

Předobjednávka

Matematika pro 3. ročník - Pracovní sešit

Autor: Štěrbová Zdeňka

publisher: Septima

0 / 5
Předprodej
Pracovní sešit je zásobník cvičení, která žáci mohou samostatně, eventuálně za pomoci učitele, vypracovávat. Řešení jednotlivých příkladů se uskutečňuje poutavou a nenásilnou formou s přispěním velkého množství černobílých ilustrací. Platná schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT č. j. MSMT-1030/2019 dne 24. ledna 2019 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené

Naše cena: 60 Kč

Předobjednávka

Český jazyk - Učebnice pro 9. ročník

Autor: Kolektiv autorů - Vladimíra Bičíková, Zdeněk Topil, František Šafránek

publisher: Tobiáš

0 / 5
Předprodej
Řada učebnic s graficky přehledným uspořádáním učiva usnadňující multisenzorální přístup, s důrazem na systematické a efektivní budování jazykových znalostí a dovedností; učivo rozdělené do postupných na sebe logicky navazujících kroků (seriace) umožňuje postupovat samostatně, individuálním tempem jak žákům nadaným, tak dyslektikům; učebnice a pracovní sešity obsahují nepřeberné množství

Sleva 7 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 140 Kč

Předobjednávka

Matematika II - Pracovní sešit (3. díl)

Autor: Kolektiv autorů - Božena Blažková, Zdeňka Gundzová

publisher: Septima

0 / 5
Předprodej
Pro odborná učiliště a praktické školy.

Naše cena: 83 Kč

Předobjednávka

Strojní zařízení pro stavební práce

Autor: Vaněk Antonín

publisher: Sobotáles

0 / 5
15 % Předprodej

Sleva 15 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 157 Kč

Předobjednávka

Pravopisná cvičení I

Autor: Naděžda Kvítková

publisher: Septima

0 / 5
Předprodej
Pracovní sešit je pomocníkem pro opakování pravopisu ve škole i doma. Je určen pro žáky 2. stupně a obsahuje toto učivo: psaní velkých a malých písmen; psaní vět a slov; psaní samohlásek (krátká, nebo dlouhá); psaní y/ý po tvrdých souhláskách; psaní i/í po měkkých souhláskách; psaní slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě; psaní znělých a neznělých souhlásek; psaní i/y po obojetných

Naše cena: 66 Kč

Předobjednávka

Matematika (aritmetika, algebra) pro odborná učiliště

Autor: Kolektiv autorů - Alena Keblová, Jana Volková

publisher: Septima

0 / 5
Předprodej
Učebnice uvádí a procvičuje učivo aritmetiky a algebry nezbytné ke zvládnutí učiva odborných předmětů. Řeší úlohy z praxe potřebné pro budoucí povolání učňů. Učebnice obsahuje učivo všech tří ročníků: přirozená čísla, zlomky, desetinná čísla, jednotky měření a jejich převádění, poměr, měřítko, procentový počet, výrazy, rovnice, úměra, grafy a diagramy.

Naše cena: 198 Kč

Předobjednávka

Český jazyk 2 - Pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

0 / 5
15 % Předprodej

Sleva 15 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 118 Kč

Předobjednávka

Procvičujeme Písanka 1. třída - Zábavný pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: Sun

0 / 5
24 % Předprodej
Sešit je určen všem žáčkům první třídy kteří si chtějí procvičit psaní, držení tužky, abecedu, logické myšlení . Sešit je také vhodný pro předškoláky, kteří by se chtěli naučit něco víc.

Sleva 24 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 75 Kč

Předobjednávka

Vyjmenovaná slova 3. třída procvičujeme - Zábavný pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: Sun

0 / 5
24 % Předprodej
Vyjmenovaná slova jsou jednou z nejobtížnějších látek, s níž se mohou malí školáci potkat, a její zvládnutí je důležité i pro jejich studijní budoucnost. V této knížce si mohou všichni zvídaví školáci procvičit své znalosti a zábavnou formou se přichystat do školy a zopakovat si probírané učivo. Knížka je připravena speciálně za účelem opakování a upevnění získaných vědomostí. Vše je navíc

Sleva 24 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 75 Kč

Předobjednávka

Procvičujeme psaní 1. třída Tahy, čáry, písmena - Zábavný pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: Sun

0 / 5
24 % Předprodej
Sešit je určen všem žáčkům první třídy kteří si chtějí procvičit psaní, držení tužky, abecedu, logické myšlení . Sešit je také vhodný pro předškoláky, kteří by se chtěli naučit něco víc.

Sleva 24 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 75 Kč

Předobjednávka

Český jazyk 2. třída procvičujeme - Zábavný pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: Sun

0 / 5
24 % Předprodej
Sešit je určen všem žáčkům druhé třídy kteří si chtějí procvičit Český jazyk, zejména abecedu, velká a malá písmenka . Sešit je také vhodný pro prvňáčky, kteří by se chtěli naučit něco víc.

Sleva 24 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 75 Kč

Předobjednávka

Český jazyk 3. třída procvičujeme - Zábavný pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: Sun

0 / 5
24 % Předprodej
Sešit je určen všem žáčkům třetí třídy kteří si chtějí procvičit Český jazyk, zejména slovní druhy, vyjmenovaná slova, skloňování podstatných jmen a základní větné členy . Sešit je také vhodný pro druháky, kteří by se chtěli naučit něco víc.

Sleva 24 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 75 Kč

Předobjednávka

Matematika 6 (2.vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Hana Slapničková, Simona Čmolíková, Pavla Remutová

publisher: Septima

0 / 5
Předprodej
Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů matematiky je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením.

Naše cena: 105 Kč

Předobjednávka

Přírodopis - Zoologie (učebnice)

Autor: Jana Skýbová

publisher: Septima

0 / 5
Předprodej
V učebnici se žáci postupně seznámí se všemi skupinami živočichů od jednodušších (ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci) až po nejvyspělejší obratlovce (ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci). V každé skupině se podrobně seznámí s anatomií a fyziologií zástupce a v souvislostech životních podmínek poznají další významné představitele skupiny. Poslední část učebnice seznamuje žáky s

Naše cena: 110 Kč

Předobjednávka

Český jazyk pro odborná učiliště a praktické školy

Autor: Kolektiv autorů - Ludmila Štěrbová, Ota Vytejčková

publisher: Septima

0 / 5
Předprodej
Učivo je zaměřeno na osvojení funkčních ústních a písemných projevů - řeč ve společenském styku, písemnosti potřebné v osobním životě a v pracovním procesu (např. životopis, úřední dopis, odborný popis, popis pracovního postupu). Pravopisný výcvik prohlubuje znalosti ze základní školy a je podřízen slohové výchově. Učebnice obsahuje učivo všech tří ročníků.

Naše cena: 121 Kč

Předobjednávka

Dějiny v datech I - Politika, hospodářství, kultura zemí Koruny české a světa v souběhu

Autor: František Čapka

publisher: Universum

0 / 5
20 % Předprodej

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 319 Kč

Předobjednávka

Pracovní čítanka pro 1. a 2. ročník ZŠ

Autor: Dita Nastoupilová

publisher: Fragment

0 / 5
24 % Předprodej
Tato nevšední čítanka, která pracuje s metodami, jež podporují samostatné a kritické myšlení žáků, je určena dětem, které již zvládly úplné základy čtení. Texty a s nimi související praktické úkoly přispívají k rozvoji techniky čtení a čtenářských dovedností a zároveň podněcují žáka k přemýšlení o obsahu. Rozvíjejí tak jeho osobnost a samostatné uvažování.

Sleva 24 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 128 Kč

Předobjednávka


Může se hodit…


Nové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele