Registrace | Přihlášení


Filtrování

Matematika – Obvody a obsahy, povrchy a objemy - 1. stupeň ZŠ

Autor: Jan Brabec

publisher: Pikola

4.5 / 5
20 % Předprodej
Laminátová skládačka určená pro žáky prvního stupně základních škol nabízí v graficky přehledné a stručné formě základní vzorce pro výpočet obvodů a obsahů obrazců a povrchů a objemů těles. Zároveň poskytuje dětem i mnemotechnické pomůcky, jak si vzorce zapamatovat.

Sleva 20 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 20 Kč

vyjde 9. 3. 2021

Comenia Script: universal - Praktický manuál

Autor: Radana Lencová

publisher: Nakladatelství Svět

4.5 / 5
14 % Novinka Předprodej
Manuál k nové psací latince je vytvořený pro nácvik psacího písma „Comenia Script universal“. Využijí ho především učitelé, rodiče dětí na základních školách a všichni, kteří se zajímají o kultivaci rukopisného písma. Součástí manuálu je příloha, sestavená z pracovních listů k písmu "Comenia Script universal". Praktický manuál je jednou z hlavních didaktických pomůcek k písmu Comenia Script

Sleva 14 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 343 Kč

vyjde 31. 3. 2021

Technologie II pro 2.r. SOU oboru truhlář pro výrobu nábytku

Autor: Zdeňka Křupalová

publisher: Sobotáles

5 / 5
14 % Předprodej
Učebnice seznamuje žáky s problematikou výroby nábytku. V první části je učivo zaměřeno na technologii lepení dřeva, dýhování ploch a úpravy boků včetně speciálních způsobů úprav (nalepování fólií a laminátů, úpravy tvarovaných boků). Ve druhé části učebnice je zpracována problematika tvarování dřeva a dřevních materiálů ohýbáním, tvarování se současným lepením a tvarovým lisováním. Třetí část se

Sleva 14 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 120 Kč

vyjde 31. 3. 2021

Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je pořád prima

Autor: Kateřina Konvalinová

publisher: Portál

4 / 5
15 % Předprodej
Publikace představuje soubor rozmanitých námětů k činnostem s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Aktivity jsou členěny do bloků, každý blok je uveden motivačním příběhem. Úkoly se vyváženě věnují rozvíjení pohybových dovedností, zdokonalování řečového projevu, motorických a grafomotorických schopností, zrakového vnímání, sluchového vnímání, smyslu pro rytmus, prostorové orientace,

Sleva 15 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 186 Kč

vyjde 10. 3. 2021

Obecná biologie

Autor: Lenka Chalupová

publisher: Olomouc

3.7 / 5
23 % Předprodej
Máte před sebou učebnici, která je zaměřena na otázky biologické evoluce, biologie buňky a genetiky. Zahrnuje tedy jen výsek středoškolského učiva biologie. Obsah učebnice je v souladu s osnovami výuky biologie na gymnáziích, ale obsahuje pouze výběr kapitol obecné biologie. Vznikla především proto, aby vám pomohla prohloubit a rozšířit vaše znalosti středoškolského učiva tam, kde se biologické

Sleva 23 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 169 Kč

vyjde Dnes

Stavební technologie II. pro SOU

Autor: Otomar Tibitanzl

publisher: Sobotáles

3 / 5
14 % Předprodej
Učebnice je určena žákům 2. ročníku SOU a popisuje způsoby zakládání, zemní práce, a druhy základů, kanalizaci a bytová jádra, železobetonové konstrukce, příčky, stropy, klenby, způsob omítání. Hlavní pozornost věnuje progresivním způsobům prací a klade důraz na bezpečnost při práci.

Sleva 14 % z běžně ceny 216 Kč

Naše cena: 186 Kč

vyjde 15. 3. 2021

Sadovnictví pro odborná učiliště

publisher: Septima

0 / 5
Předprodej
Učebnice se zabývá problematikou sadovnických úprav, přináší informace o pěstování a použití okrasných rostlin, zejména dřevin, informuje o zakládání trávníků. Obsahuje např. tyto kapitoly: Příprava půdy, Květinové zídky, Skalka, Použití květin v sadovnických úpravách, Rozmnožování a vypěstování jehličnanů, Popínavé dřeviny.

Sleva 4 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 95 Kč

vyjde 5. 4. 2021

Hravá hudební výchova 3 – pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

0 / 5
13 % Novinka Předprodej

Sleva 13 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 77 Kč

vyjde 1. 9. 2021

Učíme se českou znakovou řeč

publisher: Septima

0 / 5
Předprodej
Kniha je první společnou učebnicí znakové řeči pro děti předškolního věku a jejich rodiče. Obsahuje přes 700 nejzákladnějších pojmů. Každý pojem je vyjádřen barevnou ilustrací, slovem a kresbou postavení rukou při znakování. Autorka vede rodiče krok za krokem a dává jim návod, jak komunikovat se svým neslyšícím dítětem, jak budovat jeho řeč, rozvíjet jeho myšlení i vzájemný vztah. Ilustrovala

Sleva 4 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 475 Kč

vyjde 31. 7. 2021

Technologie kuchyňského provozu ve zdravotnických zařízeních pro odborná učiliště

publisher: Septima

0 / 5
Předprodej
Ucelená řada učebnic technologií ve zdravotnických a sociálních zařízeních pro střední odborné školy je určena studentům se specifickými potřebami, konkrétně studentům s lehkým mentálním postižením. Do této řady patří tituly: Technologie kuchyňského provozu, Technologie provozu prádelen, Technologie šití a oprav prádla a Technologie úklidových prací. Záměrem učebnice Technologie kuchyňského

Sleva 4 % z běžně ceny 94 Kč

Naše cena: 90 Kč

vyjde 31. 7. 2021

Hudební nauka Klíček 1 - Pracovní učebnice hudební teorie 1. díl

Autor: Eva Šašinková

publisher: Šašinková Eva MgA.

0 / 5
29 % Novinka Předprodej
Hudební nauka Klíček 1 - Pracovní učebnice hudební teorie 1. díl je celobarevná hudební publikace určená pro 1. ročník ZUŠ, II. stupeň ZŠ a gymnázia. Obsah: Hudební abeceda, Noty a pomlky, Notový zápis, Oktávy, Houslový klíč, Noty c1c3, Basový klíč, Noty v houslovém a basovém klíči, Půltón a celý tón, Stupnice C dur, Tóny základní a odvozené, Křížek, odrážka, Intervaly, Stupnice a tónina, Akord,

Sleva 29 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 113 Kč

vyjde Dnes

Strojní zařízení pro stavební práce

Autor: Antonín Vaněk

publisher: Sobotáles

0 / 5
14 % Předprodej
Především to jsou spojovací součásti a druhy rozebiratelných i nerozebiratelných spojů, pružné spoje a součásti pro přenos otáčivého pohybu. Na tyto prvky navazují části umožňující proudění tekutin a prvky pro utěsňování. Výklad doplňují výpočtová řešení praktických i teoretických problémů v uvedené oblasti na úrovni střední školy. Publikace je sestavena tak, aby byla účinnou pomůckou při studiu

Sleva 14 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 159 Kč

vyjde 15. 3. 2021

Místo, kde žijeme - učebnice vlastivědy pro praktické ZŠ

publisher: Septima

0 / 5
Předprodej
Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením. Řadu tvoří tyto materiály: Prvouka 1 až 3, Místo, kde žijeme (učebnice a pracovní sešit), Lidé kolem nás (učebnice a pracovní sešit) a Lidé

Sleva 4 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 106 Kč

vyjde 20. 3. 2021

Lidé a čas - učebnice vlastivědy pro praktické ZŠ

Autor: Alena Matušková

publisher: Septima

0 / 5
Předprodej
Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením. Řadu tvoří tyto materiály: Prvouka 1 až 3, Místo, kde žijeme (učebnice a pracovní sešit), Lidé kolem nás (učebnice a pracovní sešit) a Lidé

Sleva 4 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 106 Kč

vyjde 30. 3. 2021

Člověk v demokratickém státě - učebnice pro praktické ZŠ

publisher: Septima

0 / 5
Předprodej
Učebnice Člověk v demokratickém státě je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením. Učebnice vyčerpává veškeré učivo předepsané k danému tématu. Hlavním cílem autorů je podat žákům učivo přiměřeným způsobem jak po stránce obsahové, tak i formální. Důraz kladou

Sleva 5 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 84 Kč

vyjde 31. 7. 2021

Procvičujeme Písanka 1. třída - Zábavný pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: Sun

0 / 5
29 % Předprodej
Sešit je určen všem žáčkům první třídy kteří si chtějí procvičit psaní, držení tužky, abecedu, logické myšlení . Sešit je také vhodný pro předškoláky, kteří by se chtěli naučit něco víc.

Sleva 29 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 70 Kč

vyjde Dnes

Vyjmenovaná slova 3. třída procvičujeme - Zábavný pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: Sun

0 / 5
29 % Předprodej
Vyjmenovaná slova jsou jednou z nejobtížnějších látek, s níž se mohou malí školáci potkat, a její zvládnutí je důležité i pro jejich studijní budoucnost. V této knížce si mohou všichni zvídaví školáci procvičit své znalosti a zábavnou formou se přichystat do školy a zopakovat si probírané učivo. Knížka je připravena speciálně za účelem opakování a upevnění získaných vědomostí. Vše je navíc

Sleva 29 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 70 Kč

vyjde Dnes

Procvičujeme psaní 1. třída Tahy, čáry, písmena - Zábavný pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: Sun

0 / 5
29 % Předprodej
Sešit je určen všem žáčkům první třídy kteří si chtějí procvičit psaní, držení tužky, abecedu, logické myšlení . Sešit je také vhodný pro předškoláky, kteří by se chtěli naučit něco víc.

Sleva 29 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 70 Kč

vyjde Dnes

Český jazyk 2. třída procvičujeme - Zábavný pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: Sun

0 / 5
29 % Předprodej
Sešit je určen všem žáčkům druhé třídy kteří si chtějí procvičit Český jazyk, zejména abecedu, velká a malá písmenka . Sešit je také vhodný pro prvňáčky, kteří by se chtěli naučit něco víc.

Sleva 29 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 70 Kč

vyjde Dnes

Český jazyk 3. třída procvičujeme - Zábavný pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: Sun

0 / 5
29 % Předprodej
Sešit je určen všem žáčkům třetí třídy kteří si chtějí procvičit Český jazyk, zejména slovní druhy, vyjmenovaná slova, skloňování podstatných jmen a základní větné členy . Sešit je také vhodný pro druháky, kteří by se chtěli naučit něco víc.

Sleva 29 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 70 Kč

vyjde Dnes


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí