Petr Babka

Od subjektu k projektu

Autor: Flusser Vilém

publisher: Přestupní stanice

0 / 5
24 %
Dílo Od subjektu k projektu zachycuje Flusserovo uvažování z posledního období jeho tvorby. Také z tohoto důvodu se jedná o vrcholné formulování jeho celoživotního tématu, kterým je hledání východiska z civilizační krize. Autor z rozličných hledisek sleduje jednotlivé kroky novověkého rozpouštění subjektu i objektu. Moderní člověk ztrácí jakoukoliv oporu v něčem uchopitelném, což dle Flussera

Sleva 24 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem

Závislé vztahy - Léčba a uzdravení závislé poruchy osobnosti - CD (Čte Ilja Kreslík)

Autor: Röhr Heinz-Peter

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Závislá porucha osobnosti se vyznačuje zvýšenou potřebou závislosti na druhých lidech, neschopností osamostatnění, nízkým sebehodnocením či nepřiměřenými obavami z opuštění. Tato porucha je podle odborníků mnohem rozšířenější, než se dříve soudilo, a vede často k různým formám závislého chování, psychosomatickým onemocněním, depresím nebo dotyčného dostává často do role týraného a zneužívaného

Sleva 15 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem

Mysterium Coniunctionis II. - Studie o rozdělování a spojování duševních protikladů v alchymii

Autor: Jung Carl Gustav

publisher: Malvern

0 / 5
22 %
Ve druhé části svého velkolepého díla C. G. Jung pokračuje v líčení stěžejních alchymických symbolů (král a královna, Adam a Eva...) a odpovídajících stavů v duševní realitě člověka. Setkáváme se zde s konečnými procesy proměny a jednotlivými stupni konjunkce, které jdou ruku v ruce se sebepoznáváním, odhalováním projekcí a morální reintegrací. „Alchymie nám hojností svých symbolů umožňuje

Sleva 22 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 386 Kč

Skladem u dodavatele

Cesty z úzkosti a deprese - O štěstí lásky k sobě samému - CDmp3 (Čte Miroslav Černý)

Autor: Röhr Heinz-Peter

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Úspěch, kariéra a blahobyt představují pro mnohé naplnění životního štěstí. Navzdory tomu všemu však v naší kultuře trpí stále více lidí úzkostnými stavy, pocity nespokojenosti, frustrací, nejistotou a depresemi. Autor si klade otázku, co nám brání vést spojený život. Na pozadí grimmovské pohádky Ďábel se třemi zlatými vlasy se zamýšlí nad podstatnými prvky pravé životní spokojenosti. S pomocí

Sleva 15 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem

Jak mi dneska je? 44 možných i nemožných způsobů, jak začít psychoterapeutické sezení

Autor: Prünte Thomas

publisher: Portál

0 / 5
15 %
To, jak začneme terapeutické sezení, může zabarvit celý jeho průběh. Překvapivým začátkem může terapeut vyvolat klientovu zvědavost a oživit rozhovor. Tato kniha se zabývá tím, jak lze úvodních deset minut terapie zvládnout s větším uvědoměním i jak se dá obecně rozšířit terapeutický rejstřík. Nabízené techniky slouží třeba regulaci emocí, hledání zdrojů a vyjadřování skrytých potřeb. Probíhají

Sleva 15 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem

Kniha obrazů - Poklady z archivu Institutu C. G. Junga v Curychu

Autor: Kolektiv autorů - Kast Verena,Ammann Ruth,Riedel Ingrid

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Kniha představuje unikátní výbor obrazů z archivu Institutu C. G. Junga v Curychu, který obsahuje více než 4 500 originálních maleb a kreseb vytvořených pacienty buď samotného C. G. Junga, nebo jeho spolupracovníků (J. Jacobiové) v letech 1917 až asi 1955. Výpravná kniha přibližuje téměř 200 reprodukcí, které tematicky rozděluje (hrozba, mandaly, tělesnost a sexualita, zmatek a zničení apod.) a

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Tajemství předků - Transgenerační přenos jako výzva a šance

Autor: Teuschel Peter

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Téma transgeneračního přenosu se v moderní době začalo šířeji řešit v souvislosti s výskytem symptomů traumatu u netraumatizovaných potomků obětí holocaustu. Předci však hráli významnou úlohu už v prastarých či „primitivních“ kulturách. Roli předků v prožívání jednotlivce dosud zpracovala i řada psychoterapeutických škol (Freud, Jung, Boszormenyi-Nagy, koncept genosociogramu atd.). Různé poznatky

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Závislost - Jak jí porozumět a jak ji překonat

Autor: Röhr Heinz-Peter

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Jaké jsou kořeny závislosti? Známý autor Heinz-Peter Röhr je vztahuje k touze po blízkosti, lásce, uznání. Léčba závislosti podle něj vyžaduje upřímné uznání vlastní nemoci, které lze zpracovat jen skrze truchlení. Ve své knize, jež pojednává o různých druzích látkových i nelátkových závislostí, Röhr nezapomíná ani na blízké osoby lidí se závislostí a na rizika tzv. spoluzávislosti a závislých

Sleva 15 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Zneužití - Léčba následků sexuálního či emočního násilí

Autor: Röhr Heinz-Peter

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Lidé, kteří byli ve svém dětství vystaveni sexuálnímu nebo emočnímu zneužívání, trpí často ještě po desetiletích následky těchto prožitků. Zneužívání představuje vždy masivní zásah do osobnosti člověka a vede k duševním či tělesným následkům. Dotyční přicházejí do psychoterapie s nejrůznějšími obtížemi – problémy s vlastní identitou, sexuálními obtížemi, psychosomatickými poruchami, depresemi a

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Prométheus Spitteler

Autor: Spitteler Karl

publisher: Přestupní stanice

0 / 5
24 % Novinka
„Extramundánní básník“, tvůrce eposů, básní a povídek, esejista a znalec hudby Karl Spitteler (1845 až 1924), dodnes jediný švýcarský nositel Nobelovy ceny za literaturu, je v Čechách zcela neznámou postavou. Petr Babka jej v objemném svazku obsáhle představuje takřka ve všech žánrech. Na prvním místě je zde mohutná epická skladba Prométheus a Epimétheus. Tento epos stál u kolébky Nietzscheho

Sleva 24 % z běžně ceny 580 Kč

Naše cena: 440 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele