Registrace | Přihlášení


Radomil Hradil

Stromy a planety

Autor: Julius Frits Hendrik, Kranich Ernst Michael

publisher: Franesa

5 / 5
Jaká existuje souvislost mezi dubem a Marsem, břízou a Venuší, jasanem a Sluncem? Pro přírodu jsou často důležitější zcela jiné jevy než ty, kterých jsme zvyklí si všímat. Naučme se poznávat růstová gesta a životní projevy stromů, vcítit se do nich, využívat sil imaginace a výsledky pozorování propojit s kvalitami jednotlivých planet. Tato jedinečná kniha je klíčem k této dosud neodemčené bráně.

Sleva 29 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem

29 %

Včelaření vstřícné ke včelám - Praktický rádce pro každého včelaře

Autor: Friedan Günter

publisher: Franesa

0 / 5
Důkladný praktický rádce pro každého včelaře, který miluje své svěřenkyně a chce včelařit tak, aby tím prospíval nejen sobě, ale i včelám a krajině. Autor, zkušený profesionální demeter včelař, se s námi podělil o své bohaté poznatky a zkušenosti. V knize hojně vybavené návodnými fotografiemi vysvětluje, proč a hlavně jak včelařit v souladu s potřebami včel, aby však při tom ani včelař nepřišel

Sleva 27 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 352 Kč

Skladem

27 % Novinka

Konat dobro - Vstříc 21. století

Autor: Lievegoed Bernard C. J.

publisher: Franesa

0 / 5
Autor v knize s předstihem několika desetiletí s obdivuhodnou prozíravostí charakterizuje problémy a výzvy naší doby. Je to doba, kdy se od nás žádá konání dobra – na rozdíl od minulosti, kdy šlo v první řadě o krásu a pravdu. Aby člověk dokázal konat dobro, musí ovšem složit tři zkoušky a proměnit své myšlení, cítění a vůli. Na základě soucitu musí rozvinout novou morálnost a ve spolupráci s

Sleva 27 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem

27 %

O záchraně duše - Spolupůsobení tří velkých vůdců lidstva

Autor: Lievegoed Bernard C. J.

publisher: Fabula

0 / 5
Autor v knize, která je jeho závětí, popisuje tři velké duchovní proudy, určující vývoj lidstva. V čele každého proudu stojí jeden ze tří velkých vůdců lidstva: Rudolf Steiner, Christian Rosenkreutz a Manu. Čtenář se seznámí nejen s charakterem těchto proudů, ale pozná také dřívější inkarnace jejich představitelů. Především ale porozumí jejich intencím a působení ve vývoji lidstva.

Sleva 27 % z běžně ceny 215 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

27 %

Praktický výcvik myšlení - Nervozita a jáství

Autor: Steiner Rudolf

publisher: Franesa

0 / 5
Mnozí lidé si dnes stěžují na zapomnětlivost, nenápaditost či různé projevy nervozity. Kniha obsahuje 6 + 7 cvičení k prevenci těchto jevů, zlepšení paměti, zbystření pozorovací schopnosti, rozvoji pružného myšlení a posílení vůle. Dvě přednášky, v nichž Rudolf Steiner tato cvičení uvedl, se staly nepostradatelnou pomůckou pro mnohé z těch, kdo se ubírají cestou anthroposofie.

Sleva 27 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem

27 %

Umění ve světle mysterijní moudrosti

Autor: Steiner Rudolf

publisher: Fabula

0 / 5
V osmi přednáškách uvádí Rudolf Steiner zásadní poznatky duchovní vědy k podstatě a působení jednotlivých druhů umění. Dává je do souvislosti s příslušnými články lidské bytosti; hovoří o prožívání barev a hudebních intervalů a jejich působení; osvětluje základní síly spočívající v architektuře. Vyjadřuje se k otázce účinků techniky na lidskou bytost. – Tyto přednášky jsou základem pro pochopení

Sleva 14 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem

14 %

Naši zemřelí - Předčítání, modlitby, průpovědi

Autor: Steiner Rudolf

publisher: Franesa

0 / 5
Smrtí člověka jeho život nekončí, jeho duch žije dál v duchovním světě. Rudolf Steiner v knize předkládá možnosti propojení těchto dvou světů, světa živých a zemřelých. Jsou zde uvedeny pokyny pro předčítání zemřelým a čtenář zde najde také obsáhlou kolekci Steinerových průpovědí pro zesnulé.

Sleva 27 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem

27 % Novinka

Svatý Martin a chudý Hans - Vyprávění ke svatému Martinu

Autor: Kanski Katharina

publisher: Franesa

0 / 5
Poetický a dojemný příběh ukazuje Martinův slitovný čin z netradičního úhlu pohledu. Starosta městečka Gudenrode hraje každý rok při lampionovém průvodu svatého Martina, který mrznoucímu žebrákovi daruje polovinu svého pláště. Letos se však v městečku přihodí něco nečekaného a on se ocitá v situaci, kdy musí prokázat, zda je schopen lásky k bližnímu a nezištné pomoci i ve skutečném životě.

Sleva 29 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem

29 % Novinka

Základy esoteriky

Autor: Steiner Rudolf

publisher: Franesa

0 / 5
Rudolf Steiner podává v knize velkolepý přehled vývoje člověka a Země. Zabývá se zde tématy, jako jsou formy vědomí u jednotlivých říší, druhy éterů a plání, zákony reinkarnace, vývoj bytostných článků, pobyt člověka v devachanu a jeho návrat do pozemského vtělení, rozdíl mezi černou a bílou magií, kámaloka, boj mezi Jehovou a Luciferem, moudrost, krása a síla, vědomí, život a forma a věnuje se

Sleva 29 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem

29 %

Platonici a aristotelici

Autor: Steiner Rudolf

publisher: Franesa

0 / 5
Archanděl Michael je duchem současné epochy. Už před jejím začátkem na konci 19. století připravoval v nadsmyslové škole lidské duše směřující k inkarnaci, aby zde na Zemi mohly působit v jeho smyslu. Jde o dva velké proudy aristoteliků a platoniků. Ve vzájemném spolupůsobení mají za úkol spiritualizovat pozemskou inteligenci a umožnit tak další zdárný vývoj lidstva.

Sleva 28 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem

28 %


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele

Vanoční banner - postranní vpravo