Registrace | Přihlášení


Série Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čech

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 1

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
15 %
Krajina zemí Koruny české je hustě popsanou knihou, do níž generace našich předků vkládali další a další listy. Ze stránek časů minulých i nedávných před námi defilují zhmotněné symboly – tvrze, hrady a zámky, které mnohdy tvoří dominantu svému okolí. Knížka, již právě otevíráte, nepracuje s žádnými dlouhými texty. Graficky mapuje jednotlivá historická sídla a představuje pomocí erbů jejich

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 2

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
11 %
Krajina zemí Koruny české je hustě popsanou knihou, do níž generace našich předků vkládali další a další listy. Ze stránek časů minulých i nedávných před námi defilují zhmotněné symboly – tvrze, hrady a zámky, které mnohdy tvoří dominantu svému okolí. Knížka, již právě otevíráte, nepracuje s žádnými dlouhými texty. Graficky mapuje jednotlivá historická sídla a představuje pomocí erbů jejich

Sleva 11 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 3

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
Sleva
Třetí díl "Erbovní mapy" pokrývá území severovýchodně od Kolína a Poděbrad na rozhraní středních a východních Čech. Na východě jsou šlechtická sídla graficky zmapována až k Pardubicím a Hradci Králové, na severu se podíváme do okolí Jičína, Sobotky a Nové Paky. Mapa graficky zobrazuje dosud stojící zámky, hrady a tvrze této oblasti. Sídla, která se nedochovala, jsou většinou zaznamenána pouze

Sleva 10 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 4

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
Ve čtvrtém dílu "Erbovní mapy" navštívíme krajinu hradů, zámků a tvrzí severovýchodně od Prahy. Od Mělníka proti proudu Labe se přes Brandýs a Lysou dostaneme k Nymburku. Přes Benátky a Dražice se údolím Jizery vydáme k Mladé Boleslavi, v jejímž okolí se tyčí mohutné zříceniny Michalovic a Zvířetic. Zvláštní kapitolou tohoto dílu je královská metropole Praha, jejíž plocha, ve 20. století značně

Sleva 10 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 5

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

5 / 5
21 %
Cesta pátého dílu "Erbovní mapy" nás zavede do krajiny severozápadně od Prahy. Mapuje území bývalého Slánského kraje připojeného v roce 1714 k Rakovnickému kraji. Na severu projdeme dolní tok řeky Ohře od Postoloprt přes Louny až k Budyni a ještě o kousek dál až k Roudnici nad Labem. Jižní část mapy tvoří Rakovnicko s rozlehlými křivoklátskými lesy, které byly vyhledávaným lovištěm českých

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 6

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
Erbovní mapa je dlouhodobým projektem a pokusem graficky zmapovat a pomocí heraldiky zachytit z trochu jiného pohledu nesmírné množství dávných staveb, na které je naše zem značně bohatá. Šestý díl mapy zobrazuje lesnatý kraj brdských vrchů, kde měl své hrady mocný rod erbu kančí hlavy nazývaný staročesky "Buzici". K jeho sídlům patří například Valdek, Rožmitál, Březnice či Třemšín. Území v klínu

Sleva 10 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem u dodavatele

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 7

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

5 / 5
Středem sedmého dílu "Erbovní mapy" je krajské město Plzeň. Jsou zde zaznamenány hrady, zámky a tvrze v povodí řek Mže, Radbuzy,Úhlavy a Úslavy, které se v metropoli západních Čech slévají. Důležitým prvkem na tomto území jsou významné kláštery - Teplá, Plasy, Chotěšov a Kladruby, které měly v době předhusitské v tomto kraji nemalou moc i majetky. Jejich obnovu a nový rozkvět, který nastal po

Sleva 10 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem u dodavatele

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 8

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
Osmý díl Erbovní mapy nás zavádí na jihozápad Čech, do podhůří Šumavy. Tudy, přes pásmo hlubokých lesů, procházelo do Čech několik obchodních stezek, střežených pomezními hrady. Jedním z nich byl hrad Rýzmberk, jehož zakladatelé, páni z Rýzmberka stáli u zrodu několika dalších významných hradů této oblasti. Jejich stavební činnost vyvrcholila v 15. století vybudováním mohutné hradní pevnosti -

Sleva 10 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 9

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
21 %
Devátý díl erbovní mapy nás zavádí do dolního toku Otavy, až po její soutok s Vltavou a do rybničnaté krajiny mezi těmito řekami, kterou protéká říčka Blanice. Tento kraj od 13. století částečně ovládal mocný rod Bavorů ze Strakonic, který kromě svého rodového hradu ve Strakonicích založil též v okolí Blatnou, Radomyšl a také Bavorov. Dál po proudu Otavy zvedá své věže město Písek. Z tamního

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 10

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
11 %
Erbovní mapa je dlouhodobým projektem a zároveň grafickým pokusem zachytit pomocí heraldiky nesmírnou množinu hradů zámků a tvrzí a jejich majitelů. V desátém dílu navštívíme jihovýchodní část Čech. V povodí Lužnice a Nežárky mělo svá sídla několik větví rodu Vítkovců, erbu růže. Předek jedné z nich, Jindřich, postavil nad řekou Nežárkou pevný hrad, při kterém vzniklo výstavné město.

Sleva 11 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 331 Kč

Skladem

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 11

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
Jedenáctý díl Erbovní mapy hradů, zámků a tvrzí zachycuje kraj na středním toku řeky Ohře lemovaný hradbou Krušných hor. V této oblasti, vlivem povrchové těžby uhlí, zanikla řada obcí a též šlechtických sídel. Dalším "nepřístupným" kusem naší země jsou Doupovské hory. Zde, ve vojenském újezdu, bylo po roce 1950 doslova rozstříleno mnoho obcí, mezi nimi i město Doupov, ve kterém stával v

Sleva 10 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 333 Kč

Skladem u dodavatele

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 12

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
22 %
12. díl Erbovní mapy zobrazuje romantickou krajinu severních Čech plnou kopců a kopečků. Nejeden z nich posloužil jako pevný bod pro vybudování hradu. Zdejšímu kraji vládli Ronovci, erbu dvou zkřížených ostrví (sukovitých větví), z jejichž rozrodu pocházeli páni z Lipé (České Lípy), z Ronova, z Dubé a z Klinštejna. Další významný rod, páni z Vartenberka, zde z řady pevných hradů vládli svým

Sleva 22 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem u dodavatele

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 13

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
21 %
Cesta třináctého dílu Erbovní mapy začíná na severním pomezí Čech, kde se zvedá mohutná silueta hradu a zámku Frýdlant. Po mocných pánech z Bibrštejna zde vládli Redernové, kteří se aktivně zapojili do stavovského povstání. Jejich severočeské državy získal po Bílé hoře Albrecht z Valdštejna. Mocný vojevůdce učinil z Frýdlantu středisko svého vévodství. Časem se však z tohoto nejistého a

Sleva 21 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 14

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
Erbovní mapa je dlouhodobým projektem a pokusem graficky zmapovat a pomocí heraldiky zachytit z trochu jiného pohledu nesmírné množství hradů, zámků a tvrzí v Čechách. Čtrnáctý díl představuje kraj na východ od Hradce Králové. Povodí řek Tiché a Divoké Orlice kolonizoval koncem 13. století rod pánů z Potštejna a Litic pocházející z Plzeňska. Zde založené hrady byly pojmenovány podle původních

Sleva 10 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem u dodavatele

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 15

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
11 %
Erbovní mapa je dlouhodobým projektem a pokusem graficky zmapovat a pomocí heraldiky zachytit z trochu jiného pohledu nesmírné množství hradů, zámků a tvrzí v Čechách. Velkou část území zahrnutého do 15. dílu Erbovní mapy tvoří Chebsko, které společně s Ašskem bylo k Čechám definitivně připojeno až za vlády krále Jana Lucemburského v roce 1322. Správním střediskem této oblasti je starobylé město

Sleva 11 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 349 Kč

Skladem

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 16

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
20 %
Seriál „Erbovních map hradů, zámků a tvrzí v Čechách“ se uzavírá 16. dílem, ve kterém zavítáme na samý jih Čech. Zde se rozkládala říše mocného panského rodu erbu růže. Hlavním sídlem dominia Vítkovců je honosný Český Krumlov. Po vymření krumlovské větve rodu zde od roku 1302 po 300 let vládli páni z Rožmberka. Jejich původní hrad Rožmberk podnes majestátně střeží prostor vltavského údolí. K

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 311 Kč

Skladem

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí Čech, Moravy a Slezska 17

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
22 %
Soubor Erbovních map od Milana Myslivečka systematicky zaznamenává jednotlivá historická sídla a představuje pomocí erbů jejich stavebníky a významné majitele z řad šlechty či církevních i světských institucí. Další zobrazené erby patří rodům žijícím v mapovaném území po několik generací, z nichž některé se po svém sídle jmenují, nebo mají jeho jméno ve svém přídomku. Předchozích šestnáct dílů

Sleva 22 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 306 Kč

Skladem u dodavatele

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí Čech, Moravy a Slezska 18

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
22 % Sleva
18. díl Erbovní mapy nás zavede do prosluněného kraje jižní Moravy, kde na nás čeká další várka hradů, zámků a tvrzí. Nad řekou Oslavou se vypíná mohutná silueta náměšťského zámku. Původní gotický hrad upravili renesančně páni ze Žerotína, příznivci Jednoty bratrské, s jejichž podporou byla v nedalekých Kralicích vytištěna Bible Kralická. Znak Náměště nad Oslavou je odvozen z erbu Werdenberků,

Sleva 22 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí Čech, Moravy a Slezska 19

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
23 %
Jihovýchodní hranice Moravy čelila odnepaměti neustálému ohrožení cizími nájezdníky. V těchto končinách byly proto již od raného středověku budovány strážní stanice, které se v průběhu dalších staletí proměnily v opevněná města s hrady. Příhodné jméno města Strážnice plně vyjadřuje jeho historický vznik. Kromě Tatarů a Turků pamatuje tento kraj také vpády uherské. Podle jihovýchodního souseda

Sleva 23 % z běžně ceny 415 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí Čech, Moravy a Slezska 20

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
20 % Novinka
Ve 20. dílu Erbovní mapy navštívíme hrady, zámky a tvrze, které stojí či stály v rovinaté krajině Hané, protékané řekou Moravou. Pomocí erbů jsou zde představeni jejich stavebníci z řad šlechty či církevních a světských institucí. Značný vliv a význam má v této oblasti olomoucké biskupství a arcibiskupství, do jehož majetku patří několik významných zámků – Kroměříž, Vyškov a další. Ze starých

Sleva 20 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 338 Kč

Skladem


Může se hodit…


50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele