Registrace | Přihlášení


Série Matematika pro střední školy

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Matematika pro SŠ 9. díl - Učebnice

Autor: neuveden

publisher: Didaktis

0 / 5
Osvojení si učební látky obsažené v devátém dílu patří mezi nezbytné předpoklady pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky z matematiky. •Učebnice zpracovává problematiku posloupností, řad, limity posloupnosti a finanční matematiky. •Pro co nejvyšší míru porozumění učivu je učebnice zpracována od úplných základů tak, aby byla srozumitelná skutečně všem. Je koncipována tak, aby s ní žák mohl

Sleva 2 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem

Matematika pro SŠ 6.díl - Průvodce pro učitele

Autor: Maňásková Eva

publisher: Didaktis

0 / 5
Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Matematika pro střední školy – 6. díl: Stereometrie je praktickým pomocníkem do výuky pro začínající i zkušené učitele matematiky. • Průvodce obsahuje všechny strany učebnice a pracovního sešitu. Na vložených stránkách pracovního sešitu je uvedeno řešení úloh, které je barevně odlišeno od zadání. • Každou kapitolu učebnice i pracovního sešitu doplňují

Sleva 2 % z běžně ceny 1 190 Kč

Naše cena: 1 167 Kč

Skladem

Matematika pro SŠ 7.díl A - Pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: Didaktis

0 / 5
Sedmý díl učebnicové řady je tvořen dvěma částmi – analytickou geometrií v rovině (část A) a analytickou geometrií v prostoru (část B). Část A je věnována práci se souřadnicemi, operacím s vektory a rovnicím lineárních útvarů v rovině. Jde o učivo, jež je pro žáky středních škol zcela nové. Pracovní sešit navazuje na výklad z učebnice a nabízí různorodé úlohy využívající všechny nové poznatky.

Sleva 2 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 156 Kč

Nedostupné

Matematika pro SŠ 1.díl - Učebnice

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Krupka Peter

publisher: Didaktis

3.7 / 5
Představujeme první díl z plánované řady středoškolských učebnic matematiky, která je tvořena v souladu s RVP pro střední odborné vzdělání. Koncepce této řady umožňuje variabilní užití školami s různou hodinovou dotací, stejně tak umožňuje vyučujícím adekvátně reagovat na potřeby samotných studentů (rozvržení učiva najdete zde). Učebnice z velké části směřuje ke zopakování učiva probíraného na

Sleva 2 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 235 Kč

Nedostupné

Matematika pro SŠ 1.díl - Pracovní sešit / Základní poznatky

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Krupka Peter

publisher: Didaktis

4.2 / 5
Pracovní sešit tvoří kompaktní celek s učebnicí – předpokládá se využití obou částí učebnicové sady během vyučování. Nově budou pro procvičování probírané látky k dispozici také sady úloh přístupné na webových stránkách nakladatelství zde. Koncepce pracovního sešitu i rozšiřující elektronické sbírky úloh je výjimečná ve způsobu dosahování vzdělávacích cílů. Prostřednictvím úkolů a cvičení typově

Sleva 2 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Matematika pro SŠ 1.díl - Průvodce pro učitele

Autor: Kolektiv autorů - Cizlerová M.,Květoňová M.

publisher: Didaktis

3.5 / 5
Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Matematika pro střední školy – 1. Díl: Základní poznatky je důležitým pomocníkem pro začínající i zkušené učitele matematiky. Tato kniha má učitelům nabídnout dostatečné množství informací o učebnicové sadě jako celku i o učivu v ní obsaženém. V průvodci nabízíme podrobné podklady pro tvorbu školních vzdělávacích programů pro střední odborné školy, důležité

Sleva 2 % z běžně ceny 1 000 Kč

Naše cena: 980 Kč

Nedostupné

Matematika pro SŠ 2.díl - Průvodce učitele

Autor: Cizlerová M.

publisher: Didaktis

0 / 5
Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Matematika pro střední školy – 2. díl: Výrazy, rovnice a nerovnice je učitelská kniha, nově řazená v netradiční podobě šanonu. Naleznete v ní jak celou učebnici a řešený pracovní sešit, tak i metodické listy, informující o předpokládaných výstupech studentů, řadu tipů a rad, navíc sadu testů včetně vzorového řešení a navrženého hodnocení. Průvodce pro

Sleva 2 % z běžně ceny 1 190 Kč

Naše cena: 1 167 Kč

Skladem

Matematika pro střední školy 2.díl - Učebnice / Výrazy, rovnice a nerovnice

Autor: neuveden

publisher: Didaktis

0 / 5
Další díl učebnicové řady Matematika pro střední školy přináší srozumitelným a poutavým způsobem učivo, které svým rozsahem zahrnuje výrazy, lineární i kvadratické rovnice, nerovnice a jejich soustavy a další typy rovnic a nerovnic. Nepostradatelné motivační texty zasazují učivo do historického či praktického rámce. Koncepce učebnice umožňuje studentům lépe si učivo zapamatovat a následně nabyté

Sleva 2 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem

Matematika pro střední školy 2.díl - Pracovní sešit / Výrazy, rovnice a nerovnice

Autor: Chadimová Marie

publisher: Didaktis

0 / 5
Učebnice matematiky je propojena s přehledně zpracovaným pracovním sešitem – každé kapitole v učebnici odpovídá příslušná kapitola v pracovním sešitě. Ke každému tématu náleží tři úrovně úkolů vytvořených podle Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů. Obtížnost zadaných cvičení roste postupně, čímž je umožněno dosáhnout úspěchu všem studentům. Propojení matematiky s praxí přispívá ke zvýšenému

Sleva 2 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 166 Kč

Nedostupné

Matematika pro SŠ 3.díl - Průvodce pro učitele

Autor: Gazárková D.

publisher: Didaktis

0 / 5
Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Matematika pro střední školy – 3. díl: Planimetrie je důležitým pomocníkem pro začínající i zkušené učitele matematiky. Tato kniha má učitelům nabídnout dostatečné množství informací o učebnicové sadě jako celku i o učivu v ní obsaženém (rozvržení učiva najdete zde). Průvodce má formu učitelské knihy; obsahuje všechny relevantní strany učebnice a pracovního

Sleva 2 % z běžně ceny 1 190 Kč

Naše cena: 1 167 Kč

Skladem

Matematika pro SŠ 4.díl - Učebnice / Funkce 1

Autor: Kolektiv autorů - Květoňová M.,Vémolová R.,kolektiv autorů,Cizlerová M.

publisher: Didaktis

3.3 / 5
Osvojení si učební látky obsažené ve čtvrtém dílu patří mezi nezbytné předpoklady pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky z matematiky. - První díl věnovaný funkcím zahrnuje učivo o lineárních, kvadratických, lineárních lomených a mocninných funkcích. - Pro co nejvyšší míru porozumění učivu je učebnice zpracována od úplných základů tak, aby byla srozumitelná skutečně všem. - Učebnice je doplněna

Sleva 2 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 196 Kč

Nedostupné

Matematika pro SŠ 4.díl - Pracovní sešit / Funkce 1

Autor: Kolektiv autorů - Králová M.,Navrátil M.

publisher: Didaktis

3.3 / 5
Pracovní sešity nachází své místo již i ve výuce matematiky na středních školách. - Díky pracovnímu sešitu již není třeba trávit drahocenný čas ve výuce dlouhým opisováním zadání. - Úlohy na porozumění a úlohy maturitního typu významně odlišují pracovní sešit od dosavadních sbírek úloh. - Pracovní sešit navazuje plynule na srozumitelný a ilustrativně pojatý výklad v učebnici. Učebnicová sada

Sleva 2 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 156 Kč

Nedostupné

Matematika pro SŠ 4.díl - Průvodce pro učitele / Funkce 1

Autor: Kolektiv autorů - Cizlerová M.,Zahradníček M.,Zahradníčková A.

publisher: Didaktis

0 / 5
Osvojení si učební látky obsažené ve čtvrtém dílu patří mezi nezbytné předpoklady pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky z matematiky. Průvodce pro učitele zahrnuje všechny důležité informace a podklady do výuky nezbytné pro práci vyučujících, využívajících učebnicovou sadu Matematika pro střední školy – 4. díl: Funkce I. Řádné listy učebnice a řešeného pracovního sešitu suplují sadu, kterou

Sleva 2 % z běžně ceny 1 190 Kč

Naše cena: 1 167 Kč

Nedostupné

Matematika pro SŠ 5.díl - Učebnice / Funkce II

Autor: Zemek V.

publisher: Didaktis

5 / 5
Pátý díl učebnice svým obsahem úzce navazuje na čtvrtý díl Funkce I. Od algebraických funkcí a řešení příslušných rovnic a nerovnic tak studenti plynule přechází k funkcím transcendentním (exponenciální, logaritmické a goniometrické funkce). OBSAH Učebnicová sada Matematika pro střední školy – 5. díl: Funkce II je členěna do následujících tematických celků: Exponenciální funkce, rovnice

Sleva 2 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Matematika pro střední školy 6.díl Pracovní sešit - Stereometrie

Autor: Mrázek Jakub

publisher: Didaktis

0 / 5
Šestý díl učebnicové řady navazuje učivem na díl třetí, Planimetrii. Z geometrických útvarů v rovině tak studenti plynule přecházejí ke geometrickým útvarům v prostoru. •Protože stereometrie patří mezi nejobtížnější části matematiky, dbali jsme na systematické řazení úloh a na dostatečné množství úloh na porozumění. •Zajímavou částí je příloha, která obsahuje úlohy testující prostorové

Sleva 2 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 156 Kč

Nedostupné

Matematika pro SŠ 7.díl A - Učebnice

Autor: neuveden

publisher: Didaktis

0 / 5
•komplexně a přehledně zpracované učivo s množstvím názorných obrázků; •vzorově vyřešené úlohy i s podrobnými komentáři; •motivační texty se zajímavostmi a souvislostmi probírané látky s jinými oblastmi matematiky či s praxí.

Sleva 2 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

Matematika pro SŠ 7.díl B - Učebnice

Autor: neuveden

publisher: Didaktis

0 / 5
Sedmý díl učebnicové řady je rozčleněn na dvě části. Část B nabízí podrobný přístup k oblasti matematiky, která je jako jedna z mála pro žáky střední školy zcela nová – věnuje se analytické geometrii v prostoru. Jedná se o nejpodrobněji zpracovanou učebnici k této problematice na trhu. •Učebnice je koncipována tak, aby s ní žák mohl pracovat i jako samouk a vlastním tempem. Přispívá k tomu

Sleva 2 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem

Matematika pro SŠ 8.díl - Učebnice

Autor: neuveden

publisher: Didaktis

0 / 5
Osmý díl učebnicové řady, rozdělený do tří samostatných celků, nabízí nový, podrobný přístup k mnohdy nepříliš oblíbeným matematickým oblastem. První celek, věnovaný kombinatorice, postupně seznamuje s permutacemi, variacemi, kombinacemi a rovněž s řešením rovnic s faktoriály a kombinačními čísly. Druhý celek je věnován pravděpodobnosti; její definici a určování pravděpodobnosti jevů.

Sleva 2 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 196 Kč

Nedostupné

Matematika pro SŠ 8.díl - Pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: Didaktis

0 / 5
Pracovní sešity nachází své místo již i ve výuce matematiky na středních školách. Díky pracovnímu sešitu již není třeba trávit drahocenný čas ve výuce dlouhým opisováním zadání. Úlohy na porozumění a úlohy maturitního typu významně odlišují pracovní sešit od dosavadních sbírek úloh. Pracovní sešit navazuje plynule na srozumitelný a ilustrativně pojatý výklad v učebnici. V osmém díle

Sleva 2 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 156 Kč

Nedostupné

Matematika pro SŠ 8.díl - Průvodce pro učitele

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Cizlerová M.,Květoňová M.,Vémolová R.

publisher: Didaktis

0 / 5
Průvodce pro učitele k učebnicové sadě Matematika pro střední školy – 8. díl: Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika je praktickým pomocníkem do výuky pro začínající i zkušené učitele matematiky. Průvodce obsahuje všechny strany učebnice a pracovního sešitu. Na vložených stránkách pracovního sešitu je uvedeno řešení úloh, které je barevně odlišeno od zadání. Každou kapitolu učebnice i

Sleva 2 % z běžně ceny 1 190 Kč

Naše cena: 1 167 Kč

Skladem


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí