Registrace | Přihlášení


Série Velké dějiny zemí Koruny české

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Velké dějiny zemí Koruny české: Školství a vzdělanost

Autor: Novotný Miroslav

publisher: Paseka

5 / 5
27 %
V posledních desetiletích se vzdělání často redukuje na pouhý nástroj tržní ekonomiky. Tak tomu ale nebylo vždy. Kniha dvanácti českých historiků přibližuje cestu, již prošlo školství v českých zemích od svých středověkých počátků, kdy bylo dostupné jen úzké elitě, až k masovému vzdělávání 21. století. Dílo nabízí široce koncipovanou syntézu, kterou česká historiografie dlouho postrádala. Jeho

Sleva 27 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 650 Kč

Skladem

Velké dějiny zemí Koruny české XI./b

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Hlavačka Milan

publisher: Paseka

5 / 5
28 %
Jedenáctý díl, který je rozvržen do dvou svazků, zaplňuje poslední mezeru v chronologické řadě Velkých dějin zemí Koruny české a je vymezen jednak počátkem válek s revoluční a napoleonskou Francií, jednak definitivním nastolením konstituční monarchie v rámci habsburské monarchie. V období let 1792–1860 se v českých zemích utvářelo novodobé národní vědomí a emancipovala se svébytná kultura nejen v

Sleva 28 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 637 Kč

Skladem

Velké dějiny zemí Koruny české XII./b 1890-1918

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Borovička Michael

publisher: Paseka

5 / 5
27 %
Období let 1890 - 1918 patří v mnoha ohledech k nejzajímavějším a zároveň nejméně prozkoumaným i obecně známým v dějinách českých zemí. Jejich společnost, ekonomika, věda a kultura prožívaly jeden ze svých nepopiratelných vrcholů, ale zároveň se rychle blížila léta nebývale hluboké krize, jejímž markantním projevem se stala takzvaná Velká válka v letech 1914 - 1918. Její osudovost dosvědčuje

Sleva 27 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 650 Kč

Skladem

Velké dějiny zemí Koruny české XII./a 1860-1890

Autor: Bělina Pavel

publisher: Paseka

5 / 5
27 %
První svazek XII. dílu počíná na přelomu let 1859-1860, kdy v důsledku vojenské porážky habsburské monarchie v Itálii dochází k obnovení ústavního vývoje a končí rokem 1890, kdy se přijetím punktačních článků radikalizovala mladočeská strana, jež tento akt hodnotila jako ránu českým národnostně a jazykově emancipačním snahám. Nelze však přehlédnout, že v obecném měřítku dosáhly české země ve

Sleva 27 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 650 Kč

Skladem

Velké dějiny zemí Koruny české X. 1740-1792

Autor: Kolektiv autorů - Bělina Pavel,Kaše Jiří

publisher: Paseka

4.8 / 5
27 %
Autorský tým složený z významných českých historiků předkládá čtenářské veřejnosti nové obšírné zpracování našich dějin, jejichž úplné vypsání českému národu stále chybí. Monumentální, vůbec první české dějiny takového rozsahu vycházejí v osmnácti svazcích. Autoři, přestože mají nejvyšší profesionální ambice, se obracejí především na širší čtenářskou obec, jíž bude dílo sloužit jako spolehlivý

Sleva 27 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 650 Kč

Skladem

Velké dějiny zemí koruny české I.

Autor: Kolektiv autorů - Bláhová Marie,Frolík Jan

publisher: Paseka

5 / 5
22 % Předprodej
První díl obsáhlé práce mapuje dějiny českých zemí od prvního osidlování až do roku 1197.

Sleva 22 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 692 Kč

Skladem 28. 12. 2022

Velké dějiny zemí Koruny české IV./a 1310-1402

Autor: Bobková Lenka

publisher: Paseka

5 / 5
19 % Předprodej
První svazek čtvrtého dílu velké historiografické práce. Tento díl je věnován čtrnáctému století, které bychom mohli s jistou nadsázkou nazvat stoletím lucemburským, dobou vlády Jana Slepého, Karla I. (IV.) a první polovinu panování Václava IV. Byla to doba největšího mocenského a územního rozmachu v dějinách zemí Koruny české. Politický, ale i kulturní a společenský význam této epochy si vyžádal

Sleva 19 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 721 Kč

Skladem 28. 12. 2022

Velké dějiny zemí Koruny české IV./b

Autor: Kolektiv autorů - Bartlová Milena,Bobková Lenka

publisher: Paseka

5 / 5
27 %
Druhý svazek čtvrtého dílu velké historiografické práce. Tento díl je věnován čtrnáctému století, které bychom mohli s jistou nadsázkou nazvat stoletím lucemburským, dobou vlády Jana Slepého, Karla I. (IV.) a první polovinu panování Václava IV. Byla to doba největšího mocenského a územního rozmachu v dějinách zemí Koruny české. Politický, ale i kulturní a společenský význam této epochy si vyžádal

Sleva 27 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 650 Kč

Skladem

Velké dějiny zemí Koruny české VIII.

Autor: Kolektiv autorů - Kaše Jiří,Čornejoví Ivana

publisher: Paseka

5 / 5
19 % Předprodej
V předkládaném svazku se autorský tým zabývá důležitým obdobím českých i středoevropských dějin, vymezeným počátkem druhého stavovského povstání a třicetileté války v roce 1618 a končícím porážkou Turků před hradbami Vídně roku 1683, která znamenala konec osmansko-muslimské expanze na evropském kontinentě. Prosazení habsburské koncepce absolutistické a konfesionálně pokud možno jednotné monarchie

Sleva 19 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 721 Kč

Skladem 23. 6. 2022

Velké dějiny zemí Koruny české VII. 1526-1618

Autor: Vorel Petr

publisher: Paseka

5 / 5
27 % Sleva
Sedmý díl "Velkých dějin zemí Koruny české" popisuje období od nástupu Habsburků na český trůn do počátku druhého českého stavovského povstání (1526-1617), jež je označováno za první století novověku. Toto období charakterizuje hospodářský a kulturní rozkvět i překonávání jisté politické a konfesionální izolace, kterou způsobily husitské války. Zároveň se začíná projevovat určitá vývojová

Sleva 27 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 650 Kč

Skladem

Velké dějiny zemí Koruny české II. 1197-1250

Autor: Vaníček Vratislav

publisher: Paseka

5 / 5
27 % Sleva
Druhý svazek obsáhlé práce je věnovaný dějinám českých zemí v období 1197-1250.

Sleva 27 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 650 Kč

Skladem

Velké dějiny zemí Koruny české: Dětství

Autor: Lenderová Milena

publisher: Paseka

5 / 5
15 %
Od početí a porodu přes výchovu a vzdělávaní a získávaní prvních pracovních zkušenosti až po práh dospělosti v prostředí města, vesnice i šlechtických rodů, v rodině, ve škole či sirotčinci, za války i v míru. První velkorysé shrnutí ukazuje, jak se do tématu dětství promítají nejen poznatky o vývoji školství či práva, o dobové stravě, o bydleni, odívaní či řemeslném zpracovaní hraček, ale také

Sleva 15 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 756 Kč

Skladem

Velké dějiny zemí Koruny české: Právo

Autor: Schelle Karel

publisher: Paseka

4 / 5
27 %
Jak to bylo s právem útrpným, co obnášel boží soud a jak se justiční systém vyrovnával s čarodějnickými procesy. Svazek Právo, který je součástí tematické řady Velkých dějin zemí Koruny české, navazuje na pojednání tématu Státu od téhož autorského týmu. Populární formou přibližuje vývoj práva na našem území od raného středověku po současnost, vykresluje dobové rozdíly v pojetí práva a jejich

Sleva 27 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 650 Kč

Skladem

Velké dějiny zemí Koruny české XI./a

Autor: Rak Jiří

publisher: Paseka

4 / 5
28 %
Autorský tým složený z významných českých historiků předkládá čtenářské veřejnosti nové obšírné zpracování našich dějin, jejichž úplné vypsání českému národu stále chybí. Monumentální, vůbec první české dějiny takového rozsahu vycházejí v osmnácti svazcích. Autoři, přestože mají nejvyšší profesionální ambice, se obracejí především na širší čtenářskou obec, jíž bude dílo sloužit jako spolehlivý

Sleva 28 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 641 Kč

Skladem

Velké dějiny zemí Koruny české XV./a 1938 –1945

Autor: Kolektiv autorů - Kuklík Jan,Gebhart Jan

publisher: Paseka

0 / 5
27 %
Patnáctý díl Velkých dějin zemí Koruny české je věnován krátkému, avšak klíčovému období let 1938–1945. Samostatný československý stát byl po pouhých 20 letech existence nejprve územně okleštěn, zbaven základních politických a ekonomických předpokladů nezávislé existence a v podobě druhé republiky přežil pouhého půl roku z milosti nacistického Německa. Po vyhlášení samostatného slovenského státu

Sleva 27 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 650 Kč

Skladem

Velké dějiny zemí Koruny české XIII. 1918-1929

Autor: Klimek Antonín

publisher: Paseka

0 / 5
27 % Sleva
Třináctý svazek obsáhlé práce mapuje dějiny Československa od roku 1918 do roku 1929.

Sleva 27 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 650 Kč

Skladem

Velké dějiny zemí Koruny české V.

Autor: Čornej Petr

publisher: Paseka

0 / 5
27 %
Pátý svazek obsáhlé práce mapuje dějiny českých zemí od roku 1402 do roku 1437.

Sleva 27 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 650 Kč

Skladem

Velké dějiny zemí Koruny české VI. 1437–1526

Autor: Kolektiv autorů - Čornej Petr,Bartlová Milena

publisher: Paseka

0 / 5
19 % Předprodej
Svazek autorsky navazuje na předchozí díl. V první části líčí důsledky husitské revoluce a v širokých evropských souvislostech přibližuje dramatické pokračování husitského zápasu, vedeného Jiřím Poděbradským. Pozornost přitom zaměřuje jak na kališnickou, tak na katolickou složku obyvatelstva korunních zemí. Druhá část se zabývá vznikem a prvním obdobím existence českého stavovského státu až do

Sleva 19 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 721 Kč

Skladem 28. 12. 2022

Velké dějiny zemí Koruny české IX. 1683–1740

Autor: kolektiv autorů

publisher: Paseka

0 / 5
27 %
Dlouho očekávaný devátý díl Velkých dějin zemí Koruny české je věnován období let 1683 - 1740, kdy se události ve sféře zahraniční politiky projevovaly na zmíněném teritoriu víceméně pouze zprostředkovaně. To byl jeden z vážných důvodů mimořádného rozmachu barokní kultury (zejména výtvarné a hudební) a odrazilo se to v nejrůznějších vnějších projevech i sociálně psychologických a ideových

Sleva 27 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 650 Kč

Skladem

Velké dějiny zemí Koruny české XV./b

Autor: Kolektiv autorů - Kuklík Jan,Gebhart Jan

publisher: Paseka

0 / 5
15 % Sleva Předprodej
Patnáctý díl Velkých dějin zemí Koruny české je věnován krátkému, avšak klíčovému období let 1338-1945. Samostatný československý stát byl po pouhých dvaceti letech existence nejprve územně okleštěn, zbaven základních politických a ekonomických předpokladů nezávislé existence a v podobě druhé republiky přežil pouhého půl roku z milosti nacistického Německa. Po vyhlášení samostatného Slovenského

Sleva 15 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 757 Kč

Skladem 28. 12. 2022


Může se hodit…


50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele