Registrace | Přihlášení


Academia

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Byl jsem Mengeleho asistentem

Autor: Nyiszli Miklos

publisher: Academia

4 / 5
Autor, lékař z oblasti Sedmihradska, byl jako maďarský žid deportován v roce 1944 do Osvětimi, kde strávil osm měsíců. Díky své odbornosti a znalosti němčiny byl při selekci vybrán Josefem Mengelem, aby prováděl pitvy obětí jeho zrůdných experimentů. Jako prominentní vězeň poznal zblízka nelidské praktiky „anděla smrti“ při pseudovědeckém výzkumu dvojčat i nepopsatelné peklo, které představovala

Sleva 29 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

29 %

Učebnice obecné psychologie

Autor: Plháková Alena

publisher: Academia

4.7 / 5
Učebnice obecné psychologie předkládá výklad pojmů, teorií a metod nejzákladnějšího psychologického oboru. Vedle tradičních témat obecné psychologie, tedy především poznávacích, motivačních a emocionálních procesů, publikace obsahuje poměrně rozsáhlé kapitoly o vědomí a imaginaci, které se v podobných anglicky psaných učebnicích zpravidla neobjevují. Autorka dokázala, že obecná psychologie,

Sleva 10 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem

Shakespearova Anglie - Portrét doby

Autor: Hilský Martin

publisher: Academia

4 / 5
Martin Hilský, nejvýznamnější český znalec díla Williama Shakespeara, v této knize představuje přelomovou dobu, v níž vznikala velká díla alžbětinské literatury, a která měla pro anglickou společnost a civilizaci formativní význam. Na širokém plátně se pokouší podat její ucelený obraz: od záležitostí politických a dějinně významných přes otázky náboženské a filozofické až k hmotné kultuře a

Sleva 26 % z běžně ceny 945 Kč

Naše cena: 696 Kč

Skladem

26 %

Akademická příručka českého jazyka

Autor: Kolektiv autorů - Svobodová Ivana,Pravdová Markéta

publisher: Academia

4.2 / 5
Internetovou jazykovou příručku kolektivu autorů Ústavu pro jazyk český AV ČR využilo během prvních tří let od jejího zpřístupnění více než milion uživatelů. Její výkladová část nyní vychází poprvé knižně. Najdete zde obecná poučení o českém jazyce, zejména o pravopisu, tvarosloví a některých syntaktických jevech. Ve výkladech se uvádějí i rozpory v údajích, které jednotlivé jazykové příručky

Sleva 27 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem

27 %

Kronika protektorátu

Autor: Padevět Jiří

publisher: Academia

3.9 / 5
Represe – rezistence – holocaust – státní a okupační správa – kolaborace – bojové operace – kultura – všední život ------------------- Během šesti let protektorátu se změnily nebo skončily miliony lidských osudů. Někdo zahynul, někdo přišel o blízké či o majetek, někdo našel odvahu a někoho pohltil strach. Česká rezistence, nacistická i protektorátní represe, holocaust českých a moravských

Sleva 26 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 734 Kč

Skladem

26 %

Praha ožralá

Autor: Kolektiv autorů - Kopáč Radim,Stančík Petr

publisher: Academia

5 / 5
Obsáhlá kniha provádí čtenáře po hospodách a vinárnách staré i novější Prahy a přináší obrazy ze života i z literatury. Kdo, kdy, kde, co, s kým – a proč. Vycházka od pozdně středověké Jedové chýše, kde se za časů Egona Kische tančilo s mrtvolou, přes hospodu U Ježíška, v níž úřadoval Jan Neruda, až k dejvické nádražce, kde se při pivu holduje Miloši Frýbovi. Kniha je bohatě ilustrována z

Sleva 5 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 428 Kč

Skladem

Město naruby - Vágní terén, vnitřní periferie a místa mezi místy

Autor: Haluzík Radan

publisher: Academia

4.1 / 5
Město nejsou jen stavby, ulice, náměstí, infrastruktura, zeleň a parky – tedy místa s jasnou funkcí –, ale i tisíce míst mezi nimi, která zdánlivě „k ničemu nejsou“. Některá z nich míjíme bez povšimnutí, jiná nám svým křovím, plevely a odpadky trochu nahánějí strach, další pokládáme za přírodu. Místa mezi místy – odvrácená strana města, vágní terén, o jehož životě toho moc nevíme… Jak tato místa

Sleva 30 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 488 Kč

Skladem

30 %

Akademická příručka českého jazyka

Autor: Kolektiv autorů - Svobodová Ivana,Pravdová Markéta

publisher: Academia

4.6 / 5
Druhé, upravené a doplněné vydání Akademické příručky českého jazyka od kolektivu autorů Ústavu pro jazyk český AV ČR, se schvalovací doložkou MŠMT. Příručka obsahuje poučení o českém jazyce, zejména o pravopisu, zvukové stavbě, morfematice, tvarosloví, slovotvorbě, o některých syntaktických jevech a také kapitoly o formální úpravě písemností a jazykové etiketě. V porovnání se současnými

Sleva 5 % z běžně ceny 435 Kč

Naše cena: 413 Kč

Skladem

Luciferův efekt - Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí

Autor: Zimbardo Philip G.

publisher: Academia

4.3 / 5
Opravdu se mohou stát z obyčejných průměrných lidí symboly zla? Odpověď na tuto otázku hledal přes třicet let americký psycholog Philip Zimbardo. Název knihy odkazuje na okolnosti schopné změnit dobrého člověka ve zlého — jako když se anděl boží Lucifer transformoval v Satana. Autor podrobně zkoumá a na mnoha příkladech dokládá leckdy mlhavou hranici mezi dobrem a zlem. Kniha je také první

Sleva 29 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 459 Kč

Skladem

29 %

Konec pánů Benešovska: SS-Stadt Böhmen, Ortsgruppe der NSDAP Beneschau, Wallenstein a ti druzí

Autor: Kmoch Pavel

publisher: Academia

5 / 5
Kniha se věnuje zvláštnímu prostoru v rámci protektorátu Čechy a Morava, a sice Benešovsku, potažmo výcvikovému prostoru SS Böhmen, který v letech 1942–1945 zabíral většinu regionu. Je zaměřena na období konce 2. světové války, na dobu, kdy se z bývalých okupačních elit stali během několika dní mnohdy zločinci a štvanci. Autor se zabývá vojáky SS, členy strany a úředníky okupačního aparátu,

Sleva 26 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 331 Kč

Skladem

26 %

Život vznešeného Kršny

Autor: Štipl Zdeněk

publisher: Academia

5 / 5
Bhágavatapurána (pravděpodobně 10. stol. n. l.) patří k nejvýznamnějším dílům sanskrtské literatury a tvoří jeden z nosných pilířů indických náboženských tradic. Rozsáhlý kolektivně-anonymní spis je nejznámějším a současně i nejvlivnějším plodem mimořádně produktivního žánru nábožensko-vyprávěcí literatury, souhrnně nazývaného purány. X. kniha tohoto díla líčí klasický životopis boha Kršny, který

Sleva 34 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 395 Kč

Skladem

34 %

Atlas ptáků České a Slovenské republiky

Autor: Kolektiv autorů - Dungel Jan,Hudec Karel

publisher: Academia

5 / 5
Nové vydání celobarevné příručky pro určování ptáků hnízdících nebo častěji zastižených na území obou republik zohledňuje aktuální stav naší avifauny. Na barevných tabulích je vyobrazeno přes 400 druhů ptáků. Informační text k jednotlivým druhům uvádí charakteristické určovací znaky, typické chování, transkripci hlasů, nejnovější údaje o výskytu, početnosti a stupni ohrožení. Na barevných mapkách

Sleva 27 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 257 Kč

Skladem

27 %

Ohroženi hmyzem? - Neobvyklá setkání po 40 letech

Autor: Žďárek Jan

publisher: Academia

4.1 / 5
Záměrem autora je podat svědectví o pokrocích v poznávání života a chování hmyzu za posledních čtyřicet let od prvního vydání jeho úspěšné prvotiny Neobvyklá setkání. V důsledku prudkého technologického rozvoje výzkumných metod a nebývalého nárůstu počtu badatelských týmů se za tu dobu obraz našich šestinohých spoluobyvatel planety tak rozkošatěl a zpopularizoval, že neobvyklost setkávání s nimi

Sleva 27 % z běžně ceny 895 Kč

Naše cena: 652 Kč

Skladem

27 %

Memoriál ze Svaté Heleny

publisher: Academia

5 / 5
Když byl Napoleon po bitvě u Waterloo v roce 1815 internován na vzdáleném ostrově Svatá Helena, doprovázel ho mimo jiné věrný hrabě de Las Cases. Po celou dobu svého pobytu na ostrově zaznamenával do deníku Napoleonovy vzpomínky, úvahy a myšlenky. Padlý císař se hodně soustředil na „poslední dějství“ svého životního dramatu – útěk z Elby, závěrečných „sto dnů“ svého panování a osudnou bitvu –,

Sleva 30 % z běžně ceny 750 Kč

Naše cena: 525 Kč

Skladem

30 %

Alfred Rosenberg - Deníky od roku 1934 do roku 1944

publisher: Academia

4.8 / 5
Deníky ideologa nacistické strany a státu (1893–1946), který se již velmi záhy stal jedním z nejradikálnějších antisemitů a až do samého konce aktivně podporoval nacistickou vyhlazovací politiku. Rosenberg v denících věnuje pozornost aktuálnímu dění a otevřeně prezentuje své úvahy o nacionálněsocialistickém „světovém názoru“, jehož byl horlivým propagátorem, o boji proti křesťanství, o

Sleva 34 % z běžně ceny 795 Kč

Naše cena: 527 Kč

Skladem

34 %

Vyhlazovací tábor v Belžci

Autor: Kuwalek Robert

publisher: Academia

5 / 5
První vědecká monografie věnovaná historii německého vyhlazovacího tábora Belzec, zřízeného v rámci akce „Reinhardt“. Autor představuje v širším kontextu dějin pronásledování a vyhlazování Židů na území Generálního gouvernementu. Kniha se zabývá přípravami k realizaci holokaustu na tomto území, popisuje lokalizaci a výstavbu tábora, charakterizuje jeho personál a především přibližuje samotný

Sleva 30 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 348 Kč

Skladem

30 %

Proměny novinářské etiky

Autor: Moravec Václav

publisher: Academia

4.5 / 5
Dnešní novináři se při své práci setkávají s řadou eticky sporných situací a jevů, jež mohou ovlivnit jak výkon jejich povolání, tak texty či pořady, které vytvářejí. Narušování soukromí, fenomén turbonews, takzvaná žurnalistika šekové knížky, klamání či nekorektní referování o nejnovějších medicínských objevech, to jsou jen některé z nich. Vysokoškolský pedagog a novinář Václav Moravec ve své

Sleva 32 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 338 Kč

Skladem

32 %

Autodafé Evropa, Židé a antisemitismus (Edice 21. století)

Autor: Ottolenghi Emanuele

publisher: Academia

5 / 5
Většina lidí by řekla, že problém antisemitismu skončil s druhou světovou válkou. Autor této knihy nás však přesvědčuje o opaku. Antisemitské předsudky, existující v Evropě po staletí, trvají dodnes. Jen se inovovaly, přizpůsobily. Emanuele Ottolenghi se nezabývá staletou historií antisemitského předsudku, ale jen jeho posledními fázemi, tedy obdobím od vzniku Státu Izrael do roku 2006, s důrazem

Sleva 29 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem

29 %

Evoluce3 - Evoluční trendy, evolvabilita a teorie zamrzlé evoluce

Autor: Toman Jan

publisher: Academia

4 / 5
Monografie přístupnou formou pojednává o několika zásadních otázkách moderní evoluční biologie. Soustředí se zejména na problematiku evolvability a dokládá, že evoluci podléhá i samotná schopnost se vyvíjet. Jak si přitom všímá „tuzemská“ teorie zamrzlé evoluce, evoluci evolvability ovlivňuje řada zajímavých procesů zahrnujících mimo jiné hromadění dále neproměnlivých prvků. Právě nejednoznačná

Sleva 27 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 257 Kč

Skladem

27 %

Brouci čeledi slunéčkovití (Coccinellidae) střední Evropy / Ladybird beetles (Coccinellidae) of…

Autor: Nedvěd Oldřich

publisher: Academia

5 / 5
Kniha přináší údaje o biologii a ekologických nárocích sta a jednoho druhu slunéček žijících ve střední Evropě. Většina druhů je ilustrována fotografiemi dospělých brouků ze sbírek nebo i z přírody. Pro menší část druhů jsou uvedeny i fotografie larev a kukel. Určovací klíče dospělých brouků a larev umožní určovat exempláře jak na základě diagnostických znaků pro triby, rody a druhy, tak podle

Sleva 34 % z běžně ceny 385 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem

34 %

Může se hodit…


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele