Registrace | Přihlášení


Akademie múzických umění v Pra

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Filmař Jaromír Kallista

Autor: Kolektiv autorů - Petr Bilík,Jan Černík

publisher: Akademie múzických umění v Pra

5 / 5
15 %
Publikace je výstupem rozsáhlého, pět let trvajícího orálního výzkumu (cca 150 h materiálu) zaměřeného na život a kariéru Jaromíra Kallisty, producenta s rozsáhlou praxí sahající od konce 50. let po nynější filmovou tvorbu. V rozhovoru jsou zachycena všechna zásadní údobí Kallistova odborného působení vedoucího od studií na FAMU přes působení v Armádním filmu, ve Státním filmu, Laternu magiku až

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Jevištní řeč. Trénink a tvorba

publisher: Akademie múzických umění v Pra

0 / 5
15 % Novinka
Každému, kdo se zajímá o hlasový a mluvní projev ve spojení s pohybem a je odhodlán pro svůj profesionální či osobní rozvoj v této oblasti něco skutečně prakticky dělat, bude tato kniha připadat jako dlouho hledaný pramen živé vody. Pokud máte zájem na sobě doopravdy pracovat a systematicky zlepšovat organickou souhru svého těla, dechu, hlasu, řeči a tím významně kultivovat svůj individuální

Sleva 15 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Alfréd Radok mezi filmem divadlem

Autor: Eva Stehlíková

publisher: Akademie múzických umění v Pra

0 / 5
12 %
Jádro této knihy vychází z práce na grantu Alfréd Radok – filmař a zakladatel Laterny magiky, která bohužel pro tragickou smrt Jiřího Cieslara nebyla dokončena v plánované podobě. Sborník je pokusem shrnout vše, co bylo uděláno ať jde o publikované i nepublikované texty Jiřího Cieslara, zkrácenou verzi grantového výstupu Evy Stehlíkové, referáty přednesené na pracovní konferenci 22. února 2005 na

Sleva 12 % z běžně ceny 277 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem u dodavatele

Scénologie dramatu

Autor: Jaroslav Vostrý

publisher: Akademie múzických umění v Pra

0 / 5
15 %
Kniha představuje drama jako scénický projekt: Na konkrétních příkladech (Tartuffe, Krejcarová opera, Tři sestry, Šest postav hledá autora, Radúz a Mahulena, Kosmické jaro… aj.) sleduje autor, zkušený divadelník a pedagog, opakující se vývoj od improvizovaného projevu k psanému dramatickému textu s důrazem na zkoumání jeho slovesné stránky. S dramatem jako scénickým projektem souvisí skutečnost,

Sleva 15 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Identita v době otřesu

Autor: Lukáš Jiřička

publisher: Akademie múzických umění v Pra

0 / 5
12 %
Knihu tvoří analýzy vybraných inscenací polských režisérů převážně z období posledního desetiletí. Je rozdělena do čtyř kapitol, sledujících různé podoby a proměny identity a jejího divadelního zobrazování, které autor považuje za vlastní současnému pohybu v polské činoherní divadelní kultuře. Analyzovanými okruhy jsou: 1. identita sexuální a společenská, 2. identita prostoru, 3. identita

Sleva 12 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem u dodavatele

Autorské právo v divadle

Autor: Jiří Srstka

publisher: Akademie múzických umění v Pra

0 / 5
12 %
První z řady edice akademických prací, věnovaná aplikaci autorského práva na užití autorských děl v divadelním představení a vším, co s tímto užitím souvisí. Práce je uvozena dvěma obecnými kapitolami, a to kapitolou "Několik právních poznámek k základním rysům autorského práva" a kapitolou "Pedagogické aspekty výkladu autorského práva". Následující kapitoly již sumarizují konkrétní problematiku

Sleva 12 % z běžně ceny 134 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Psychologické souvislosti scénické tvorby

Autor: Jiří Šípek

publisher: Akademie múzických umění v Pra

0 / 5
15 %
Zkušený psycholog při zkoumání scénické - a především herecké - tvorby - využívá nástrojů vlastní profese, aby mohl z pozice scénologie zaměřené na scénické projevy v umění i v každodenním životě analyzovat klíčové problémy: spoluprožívání okolního dění za pomoci empatie, uchopování dění přes vlastní tělesné prožitky, tedy vnitřně hmatově, psychologickou distanci od předmětu naší pozornosti (tedy

Sleva 15 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem u dodavatele

Fau efekt - Vlivy Brechtova epického a zcizujícího efektu v českém moderním herectví

Autor: Martina Musilová

publisher: Akademie múzických umění v Pra

0 / 5
15 %
První ucelenější studie o jednom z největších divadelních reformátorů 20. století Bertoltu Brechtovi a o tom, jak se jeho divadlo a myšlenky podepisovaly na našem divadle a myšlení. Studie zachycuje brechtovské stopy od předválečné éry (H. Haas, V+W, E. F. Burian) a války (Divadlo Větrník) přes léta šedesátá (brněnská Mahenka, divadla malých forem, I. Vyskočil) až po studiová divadla do roku 1989

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Hybneriáda aneb Červený a černý Boris

publisher: Akademie múzických umění v Pra

0 / 5
12 %
Sborníček textů přátel a spolupracovníků nazvaný Červený a černý Boris je jen drobnou reciprocitou za zážitky, kterými přední tvůrce české pantomimy Boris Hybner obohatil své čtenáře a diváky. Je malou poctou k jeho význačnému životnímu jubileu a připomenutím chvil, které už nelze vrátit, ale které přesto přetrvávají v naší paměti. Jde o snahu celého okruhu významných autorů předat svědectví o

Sleva 12 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem u dodavatele

Živá hudba 5/2014 - časopis pro studium hudby a tance - časopis pro studium hudby a tance

Autor: neuveden

publisher: Akademie múzických umění v Pra

0 / 5
12 %
Páté číslo časopisu pro studium hudby a tance Živá hudba, které právě vychází, navazuje svým obsahem, formálním i výtvarným pojetím na dosavadní čtyři čísla obnoveného časopisu. V oddílu recenzovaných statí a studií se vedle čistě hudebně-teoretického článku Vojtěcha Esterleho (Basová funkce jako projev periodicity v hudbě) a reflexi české odezvy Asafjevovy teorie (Miloš Hons: Intonační teorie a

Sleva 12 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 141 Kč

Skladem u dodavatele

Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování

Autor: Pavel Kopecký

publisher: Akademie múzických umění v Pra

0 / 5
12 %
Kniha pojednává o principech tvorby elektronického zvuku a možnostech jeho využití ve zvukové tvorbě autonomní i audiovizuální. Jsou zde popsány metody práce s elementárními prvky elektronického zvuku, tvorba a zpracování zvukových vzorků a některé způsoby modifikace jednotlivých zvukových parametrů. Jsou též zmíněny principy tvorby modulárního instrumentu, základní způsoby práce s editačním

Sleva 12 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 219 Kč

Skladem

Garden - Zahrada

publisher: Akademie múzických umění v Pra

0 / 5
15 %
Soubor fotografií představuje pokus zdokumentovat nejstarší pražskou okrasnou školku, založenou v roce 1918. Kdysi hlavní zahradnickou školku Prahy v posledních letech odsunul do pozadí vznik a rozvoj efektivnějších zahradnictví západního střihu a la Ikea, která začala ohrožovat její existenci.Stává se tak paradoxně ve svém rozkvětu i zanikání velmi subtilní metaforou proměn, jimiž město i země

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem u dodavatele

Divadelní vzpomínky

Autor: Václav Tille

publisher: Akademie múzických umění v Pra

0 / 5
Soubor divadelních kritik významného představitele české literární kritiky Václava Tilleho (1867-1937), který autor sám koncipoval pro knižní vydání. Z rozsáhlého Tilleho divadelněkritického díla jde zřejmě o tu nejdůležitější část, a to vzhledem k období, kterého se kritiky týkají a které Tille uchopuje s velkou šíří a hloubkou záběru. Nejde přitom jen o šíři „zeměpisnou", ale i o hloubku

Sleva 10 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Zvukoprostor - Prostorozvuk

Autor: Michal Rataj

publisher: Akademie múzických umění v Pra

0 / 5
15 %
Prostor je pojem, který vytváří rámec pro vztahy, v prostoru probíhá naše komunikace. Jedním z principů takové komunikace, který je předmětem předkládaného textu, je komunikace akustická. V několika kapitolách se autoři, působící na hudební a taneční fakultě a filmové fakultě AMU, zamýšlejí nad rozmanitými aspekty vzájemných vztahů mezi hudbou, zvukem a prostorem. Slavomír Hořínka v historické

Sleva 15 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem u dodavatele

Nástin historie a teorie dramatické výchovy

Autor: Eva Machková

publisher: Akademie múzických umění v Pra

0 / 5
15 %
Kapitoly z teorie a historie dramatické výchovy jsou koncipovány především jako studijní text pro posluchače katedry výchovné dramatiky DAMU, poslouží však jako úvod do problematiky i širšímu publiku, např. pedagogům, kteří se výchovnou dramatikou zabývají profesionálně.

Sleva 15 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem u dodavatele

Epistemologie (nových) médií

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Dvořák,Tomáš Dvořák

publisher: Akademie múzických umění v Pra

0 / 5
15 %
Monografie přináší diferencovanou řadu pohledů na vztah nových médií a jejich teoretické (filozofické) reflexe, včetně reflexe samotné teorie nových médií. Autoři působí na různých vědeckovýzkumných institucích, případně jsou sami praktikujícími umělci. Monografie tvůrčím způsobem zasazuje oblast nových médií do interdisciplinární perspektivy: vztah mezi digitálními médii a teoretickou rovinou je

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Zjevení masky

Autor: Stefan Capko

publisher: Akademie múzických umění v Pra

0 / 5
15 %
Maska je důležitou součástí divadelního vývoje. Pomáhá hercům pochopit základní divadelní interpretační postupy. Je to nástroj prastarý a velmi tajemný, zároveň účinný a také kultivující herecký projev. Kniha je výsledkem několikaletého výzkumu interpretace masky, podniknutého na všech třech fakultách AMU i v divadelní praxi, a je určena pro studenty herectví, divadelní režie a režie animovaných

Sleva 15 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 305 Kč

Skladem u dodavatele

Jak rozumět českému dramatu 19. století

Autor: Milan Šotek

publisher: Akademie múzických umění v Pra

0 / 5
Plnému porozumění českým hrám psaným v 19. století – a v souvislosti s tím i jejich náležitému ocenění a dramaturgickému využití – brání na prvním místě vzdálenost jejich jazyka od současné češtiny. Možnosti dramatu se do značné míry rovnají možnostem jazyka. A rozvoj těchto možností přebírá jako svůj úkol také drama coby slovesný útvar prostředkující vztah mezi mluvní a písemnou i písemnou a

Sleva 10 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Barokní taneční formy + DVD

Autor: Helena Kazárová

publisher: Akademie múzických umění v Pra

0 / 5
15 %
Barokní taneční formy představují zajímavé téma z pohledu teorie i praxe provozování hudby a tance 17. a 18. století. V první části autorka osvětluje současný stav vědomostí o tzv. la belle danse (též la danse noble), tj. tanečním stylu, který byl vyvinut tanečními mistry francouzského krále Ludvíka XIV. v Královské akademii tance. Druhá část zkoumá postupně patnáct nejvýraznějších tanečních

Sleva 15 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem u dodavatele

KSD: Třetí verze

Autor: neuveden

publisher: Akademie múzických umění v Pra

0 / 5
V pořadí již třetí sborník ukázek prací studentů katedry scenáristiky a dramaturgie FAMU je mnohočetnou pozvánkou ke společnému snění o budoucích filmech. Tyto fragmenty snů však již mají svůj řád, jsou pokusem o jejich výklad, jsou již dovedně a poučeně psány jazykem srozumitelným nejen zasvěcencům z řad filmařů, ale i všem, kteří se zajímají o proces, který předchází vzniku filmového díla.

Sleva 10 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Otevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí