Registrace | Přihlášení


Akademie múzických umění

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Vybrané kapitoly z metodiky houslové hry

Autor: Jindřich Pazdera

publisher: Akademie múzických umění

4.3 / 5
14 %
Kniha se zabývá metodickým konceptem hry na housle a její výuky. Koncept je postaven na prioritě pěstování sluchu, užívá přenosu hráčských pocitů a zkušeností přímým fyzickým působením na žáka, přináší základní zákony kineziologie, hledá uvolněné a hudbě adekvátní vyjadřovací prostředky a staví nástrojovou technologii na bázi hudebního obrazu. Dvanáct základních kapitol („Psychofyziologické

Sleva 14 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem u dodavatele

Sníh na trávě

Autor: Jurij Norštejn

publisher: Akademie múzických umění

3 / 5
14 %
Dvousvazková kniha Sníh na trávě (Sneg na trave, Moskva 2008), mistrovské literární a obrazové dílo z oblasti světového výtvarného umění a animace autora Jurije Borisoviče Norštejna (1941), je jednou z nejvýznamnějších současných publikací pojednávajících o spojitosti výtvarného umění, vyjádření pohybu a času ve výtvarném umění a animace, která byla během historie vydána. Autor svou knihu původně

Sleva 14 % z běžně ceny 1 721 Kč

Naše cena: 1 480 Kč

Skladem u dodavatele

Tanec a společnost

Autor: neuveden

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
14 %
Soubor textů shromážděný pod názvem Tanec a společnost není vnitřně spojen úzkou tematickou vazbou. Každá ze studií tvoří samostatnou jednotku, má vlastní předmět zájmu a pro něj formulovaný badatelský přístup. První oddíl knihy je věnován postavení tance v divadle 18. století. Druhý oddíl zkoumá barokní konvence výtvarného umění v zachycování tehdejšího tance. Třetí se věnuje genezi a proměnám

Sleva 14 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem

Střih záznamu hudby + CD

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
14 %
Práce se zabývá utříděním současných znalostí o problematice teorie a praxe střihu zvukového záznamu a jejich vřazením do historických souvislostí. Kniha+CD

Sleva 14 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Když mluvit znamená jednat - Francouzská dramatická a divadelní tvorba konce 20. století

Autor: Daniela Jobertová

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
14 %
Vnímání francouzské divadelní tvorby je v českém prostředí poznamenáno zásadním paradoxem: to, co jí mnozí nelítostně vytýkají, jiným naopak imponuje. Na jednu stranu francouzské divadlo považujeme za mnohomluvné a statické, na druhou stranu obdivujeme schopnost francouzských divadelníků na jevišti *zviditelňovat, zpřítomňovat* slovo.Kniha Mluvit znamená jednat je nejen zamyšlením nad tendencemi

Sleva 14 % z běžně ceny 247 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Disk a generace 1945 - O Jaroslavě Adamové a Jaromíru Pleskotovi

Autor: Zuzana Sílová

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
17 %
Studie doplněné rozhovory a anketou o psychologii herecké tvorby věnují pozornost vzniku divadelního studia DISK, odkud vyšli na profesionální dráhu nejenom Jaroslava Adamová a Jaromír Pleskot, který DISK s prof. Františkem Tröstrem a Radovanem Lukavským pod záštitou dr. Miroslava Halera založil, ale i Marta Kučírková a mnoho dalších příslušníků této generace, jejichž jména se zapsala do dějin

Sleva 17 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Karel Vachek etc.

Autor: Martin Švoma

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
14 %
Kniha je prvním pokusem o komplexní pohled na tvorbu režiséra Karla Vachka. Snaží se především podat maximálně přehlednou informaci o jednotlivých filmových projektech a genezi jejich motivů, stejně jako vystopovat jejich vzájemné souvislosti a poopravit tím dosavadní častá interpretační nedorozumění a nepřesnosti opakující se v některých kritických textech.Činí tak klasickou monografickou

Sleva 14 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem u dodavatele

Zápas autora s divadlem - Michail Bulgakov v MCHAT

Autor: Anatolij Smeljanskij

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
14 %
Přední ruský teatrolog a znalec Bulgakovova díla Anatolij Smeljanskij ve své knize zpřístupňuje čtenářům vzácné dokumenty z archivu Moskevského uměleckého divadla, sleduje zápas autora s divadlem o vlastní poetiku a současně vytváří obraz společenského klimatu doby stalinismu, kdy nepohodlní tvůrci byli umlčováni i fyzicky likvidováni a kdy svoboda uměleckého projevu byla jen prázdným pojmem. I

Sleva 14 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem u dodavatele

Z šedé zóny

Autor: Jan H. Bernard

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
14 %
Jan Bernard v letech, z nichž pochází většina textů v knize, náležel v českém prostředí bezpochyby k nejvýznamnějším filmovým kritikům a teoretikům - jeho erudované články, pedagogická a lektorská činnost ovlivnily nemálo diváků, stejně jako filmových odborníků a tvůrců... Jeho stati jsou přitom dodnes informačně bohaté a čtivé... Nalezneme tu kritiky, detailní analýzy, teoretické stati,

Sleva 14 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 426 Kč

Skladem u dodavatele

Barokní balet ve střední Evropě

Autor: Helena Kazárová

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
14 %
Kniha Barokní balet ve střední Evropě je prvním pokusem utřídit vědomosti o vývoji profesionálního tance v období let 1690-1750 ve středoevropském regionu. Fakta vytěžená z pramenů jsou dávána do souvislostí s vývojem hudebního divadla jako takového. Poznatky o umělcích, repertoáru a dalších okolnostech jsou čtenářům předkládány čtivou formou, aniž by se práce vzdávala vědecké přesnosti a

Sleva 14 % z běžně ceny 318 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem u dodavatele

Svědectví paměti Dmitrije Šostakoviče

Autor: Solomon Volkov

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
14 %
Kniha, která se v českém překladu dostává do rukou čtenářů poprvé, se stala předmětem mnoha mezinárodních diskusí a sporů stran autentičnosti Šostakovičových výpovědí. Solomon Volkov, který vedl s Dmitrijem Šostakovičem rozhovory, uvádí, že po skončení rozhovorů vyvezl svoje zápisy za pomoci dalších osob po částech z tehdejšího Sovětského svazu a až po smrti Šostakovičově (což byla skladatelova

Sleva 14 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 335 Kč

Skladem

Čtyřikrát dva - Fellini - Masinová, Antonioni - Vittiová, Bergman - Ullmanová, Saura - Chaplinová

Autor: Stanislava Přádná

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
14 %
Čtyři filmoví tvůrci, kteří svým dílem významně zasáhli do vývoje evropské kinematografie druhé poloviny dvacátého století: Fellini, Antonioni, Bergman a Saura. A čtyři herečky interpretující v jejich filmech ženské postavy, které v určitém údobí byly současně i jejich životními partnerkami: Masinová, Vittiová, Ullmannová a Chaplinová. Filmy a jejich ženské postavy, jež jsou v této knize v zorném

Sleva 14 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem u dodavatele

Principia parodica totiž Posbírané papíry převážně

Autor: Ivo Osolsobě

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
14 %
Kniha je výborem ze zahraničních publikací Iva Osolsobě, ale navíc je doplněna také o několik drobnějších statí a článků, které v průběhu let uveřejňoval v nejrůznějších domácích časopisech.

Sleva 14 % z běžně ceny 277 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Literatura v akci - Metody dramatické výchovy při práci s uměleckou literaturou

Autor: Radek Marušák

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
14 %
Publikace je určená především pro výuku dramatické výchovy případně literatury, kdy se při práci s uměleckým textem využívá divadelních prostředků. Autor ukazuje čtenářům - zejména učitelům a studentům dramatické výchovy - cestu k hlubšímu zažití a pochopení témat, jež určitý příběh přináší. V úvodních kapitolách je čtenář seznámen s pedagogickými i literárněvědnými východisky knihy. V další

Sleva 14 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Americké avantgardní divadlo

Autor: Arnold Aronson

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
14 %
Kniha Arnolda Aronsona, profesora divadelních studií Columbia University v New Yorku, systematicky, kvalifikovaně a přitom velmi čtivě mapuje vývoj amerického alternativního divadla. Vrací se k jeho kořenům, výstižně charakterizuje široký kulturní, společenský i umělecký kontext jeho vzniku a zejména poučenými a kritickými analýzami seznamuje čtenáře s jeho nejvýznamnějšími osobnostmi, soubory a

Sleva 14 % z běžně ceny 263 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem u dodavatele

Dance, Gender, and Meanings - Contemporizing Traditional Dance - Contemporizing Traditional Dance

Autor: kolektiv autorů

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
14 %
Sborník obsahuje příspěvky z 26. sympozia Etnochoreologické studijní skupiny při Mezinárodní radě pro tradiční hudbu. Texty se týkají dvou témat, Tanec, gender a význam a Současný pohled na tradiční tanec. Přinášejí různé úhly pohledu, příklady a konceptuální rámce, sloužící pro pochopení tance ve spojitosti s těmito dvěma tématy. Autoři jsou badatelé z celého světa; dívají se na tanec z mnoha

Sleva 14 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Divadlo španělského zlatého věku

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Mikeš,Vladimír Mikeš

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
14 %
Monografie věnující se nejslavnějšímu období španělského divadla. V jednotlivých kapitolách jsou představeni autoři divadelních her renesance a baroka a stručně jejich inscenační praxe. Zvláštní kapitoly jsou věnovány životu a dílu Lope de Vegy a Calderóna de la Barky. Hlavní důraz je kladen na umělecké i lidské působení jednotlivých autorů na jejich současnost a zpětně také duch doby odražený v

Sleva 14 % z běžně ceny 273 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem

Jan Calábek (ČJ, AJ)

Autor: Pavlína Vogelová

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
14 %
Jan Calábek (1903–1992) brněnský vědec, botanik, pedagog, filmař a experimentátor se řadí k průkopníkům vědecké kinematografie. Jeho časosběrná metoda natáčení mikro života rostlinné říše získala významné mezinárodní renomé. Odkazuje na provázanost se světovými osobnostmi dějin vědecké kinematografie a přírodních věd jako byli např. Étienne-Jules Marey, Lucien Bull, Jean Painlevé, (Francie),

Sleva 14 % z běžně ceny 306 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem u dodavatele

Dodalovi

Autor: Eva Strusková

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
14 %
Kniha, jejíž nedílnou součástí je DVD nazvané Dodalovi / filmy a dokumentace, shrnuje tvorbu a životní osudy Karla Dodala a jeho dvou partnerek Hermíny Týrlové (krátce též Dodalové) a Ireny Rosnerové (posléze Dodalové). Publikace tak nejen textem, ale i obrazem představuje dosud neznámou kapitolu z meziválečného vývoje české kinematografie. Produkce ateliéru IRE-film, prvního profesionálního

Sleva 14 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 429 Kč

Skladem u dodavatele

The Dodals + DVD

Autor: Eva Strusková

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
14 %
Kniha, jejíž nedílnou součástí je DVD nazvané Dodalovi / filmy a dokumentace, shrnuje tvorbu a životní osudy Karla Dodala a jeho dvou partnerek Hermíny Týrlové (krátce též Dodalové) a Ireny Rosnerové (posléze Dodalové).

Sleva 14 % z běžně ceny 725 Kč

Naše cena: 624 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Průzkum pro novou prodejnu

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí