Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Akademie múzických umění

Kategorie:

Barokní afektová teorie

Autor: Sylvia Georgieva

publisher: Akademie múzických umění

5 / 5
18 %
Barokní afektová teorie je jedním z hlavních pilířů barokního vnímání hudby a umění. Je to teoretický systém aplikovaný nejen na barokní hudbu, ale v mnoha ohledech i na následující období rokoka a klasicismu až po Beethovenovu éru.

Sleva 18 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané kapitoly z metodiky houslové hry

Autor: Jindřich Pazdera

publisher: Akademie múzických umění

4.3 / 5
18 %
Kniha se zabývá metodickým konceptem hry na housle a její výuky. Koncept je postaven na prioritě pěstování sluchu, užívá přenosu hráčských pocitů a zkušeností přímým fyzickým působením na žáka, přináší základní zákony kineziologie, hledá uvolněné a hudbě adekvátní vyjadřovací prostředky a staví nástrojovou technologii na bázi hudebního obrazu. Dvanáct základních kapitol („Psychofyziologické

Sleva 18 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem u dodavatele

Tanec a společnost

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Soubor textů shromážděný pod názvem Tanec a společnost není vnitřně spojen úzkou tematickou vazbou. Každá ze studií tvoří samostatnou jednotku, má vlastní předmět zájmu a pro něj formulovaný badatelský přístup. První oddíl knihy je věnován postavení tance v divadle 18. století. Druhý oddíl zkoumá barokní konvence výtvarného umění v zachycování tehdejšího tance. Třetí se věnuje genezi a proměnám

Sleva 18 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Když mluvit znamená jednat - Francouzská dramatická a divadelní tvorba konce 20. století

Autor: Daniela Jobertová

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Vnímání francouzské divadelní tvorby je v českém prostředí poznamenáno zásadním paradoxem: to, co jí mnozí nelítostně vytýkají, jiným naopak imponuje. Na jednu stranu francouzské divadlo považujeme za mnohomluvné a statické, na druhou stranu obdivujeme schopnost francouzských divadelníků na jevišti *zviditelňovat, zpřítomňovat* slovo.Kniha Mluvit znamená jednat je nejen zamyšlením nad tendencemi

Sleva 18 % z běžně ceny 247 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

DISK a generace 1945 - O Jaroslavě Adamové a Jaromíru Pleskotovi

Autor: Zuzana Sílová

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
21 %
Studie doplněné rozhovory a anketou o psychologii herecké tvorby věnují pozornost vzniku divadelního studia DISK, odkud vyšli na profesionální dráhu nejenom Jaroslava Adamová a Jaromír Pleskot, který DISK s prof. Františkem Tröstrem a Radovanem Lukavským pod záštitou dr. Miroslava Halera založil, ale i Marta Kučírková a mnoho dalších příslušníků této generace, jejichž jména se zapsala do dějin

Sleva 21 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Zápas autora s divadlem - Michail Bulgakov v MCHAT

Autor: Anatolij Smeljanskij

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Přední ruský teatrolog a znalec Bulgakovova díla Anatolij Smeljanskij ve své knize zpřístupňuje čtenářům vzácné dokumenty z archivu Moskevského uměleckého divadla, sleduje zápas autora s divadlem o vlastní poetiku a současně vytváří obraz společenského klimatu doby stalinismu, kdy nepohodlní tvůrci byli umlčováni i fyzicky likvidováni a kdy svoboda uměleckého projevu byla jen prázdným pojmem. I

Sleva 18 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem u dodavatele

Svědectví. Paměti Dmitrije Šostakoviče

Autor: Solomon Volkov

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Kniha, která se v českém překladu dostává do rukou čtenářů poprvé, se stala předmětem mnoha mezinárodních diskusí a sporů stran autentičnosti Šostakovičových výpovědí. Solomon Volkov, který vedl s Dmitrijem Šostakovičem rozhovory, uvádí, že po skončení rozhovorů vyvezl svoje zápisy za pomoci dalších osob po částech z tehdejšího Sovětského svazu a až po smrti Šostakovičově (což byla skladatelova

Sleva 18 % z běžně ceny 389 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem u dodavatele

Principia Parodica totiž Posbírané papíry převážně o divadle

Autor: Ivo Osolsobě

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Kniha je výborem ze zahraničních publikací Iva Osolsobě, ale navíc je doplněna také o několik drobnějších statí a článků, které v průběhu let uveřejňoval v nejrůznějších domácích časopisech.

Sleva 18 % z běžně ceny 277 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem u dodavatele

Literatura v akci. Metody dramatické výchovy při práci s uměleckou literaturou

Autor: Radek Marušák

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Publikace je určená především pro výuku dramatické výchovy případně literatury, kdy se při práci s uměleckým textem využívá divadelních prostředků. Autor ukazuje čtenářům - zejména učitelům a studentům dramatické výchovy - cestu k hlubšímu zažití a pochopení témat, jež určitý příběh přináší. V úvodních kapitolách je čtenář seznámen s pedagogickými i literárněvědnými východisky knihy. V další

Sleva 18 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavatele

O subjektivním hodnocení zvuku

Autor: Zdeněk Otčenášek

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Proč slyšíme právě tak, jak slyšíme? Jaká je podstata procesu zpracování zvuku na sluchový vjem a čím vším je tento proces ovlivněn? Jak lze sluchové vjemy měřit? Které psychoakustické aspekty hrají roli při tomto měření? Jakým způsobem zaznamenáváme a reprodukujeme zvuk pro účely jeho subjektivního hodnocení? Kniha shrnuje současné poznatky o sluchu z oblasti fyziologie a neurofyziologie, zabývá

Sleva 18 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Americké avantgardní divadlo

Autor: Arnold Aronson

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Kniha Arnolda Aronsona, profesora divadelních studií Columbia University v New Yorku, systematicky, kvalifikovaně a přitom velmi čtivě mapuje vývoj amerického alternativního divadla. Vrací se k jeho kořenům, výstižně charakterizuje široký kulturní, společenský i umělecký kontext jeho vzniku a zejména poučenými a kritickými analýzami seznamuje čtenáře s jeho nejvýznamnějšími osobnostmi, soubory a

Sleva 18 % z běžně ceny 263 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Umění filmu - Úvod do studia formy a stylu

Autor: Kolektiv autorů - David Bordwell,Kristin Thompsonová

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Překlad devátého vydání legendární knihy amerických autorů Davida Bordwella a Kristin Thompsonové. Kniha poprvé vyšla v roce 1979 a od té doby se stala základní učebnicí pro obory filmových studií po celém světě. Vedle zájemců o filmová studia dokáže oslovit i širokou čtenářskou obec svým jasným, přehledným a systematickým výkladem fenoménu filmu. Kniha je doplněna ohromným množstvím obrazového

Sleva 18 % z běžně ceny 999 Kč

Naše cena: 819 Kč

Skladem

Dance, Gender, and Meanings - Contemporizing Traditional Dance

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Sborník obsahuje příspěvky z 26. sympozia Etnochoreologické studijní skupiny při Mezinárodní radě pro tradiční hudbu. Texty se týkají dvou témat, Tanec, gender a význam a Současný pohled na tradiční tanec. Přinášejí různé úhly pohledu, příklady a konceptuální rámce, sloužící pro pochopení tance ve spojitosti s těmito dvěma tématy. Autoři jsou badatelé z celého světa, dívají se na tanec z mnoha

Sleva 18 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem u dodavatele

Divadlo španělského zlatého věku

Autor: Vladimír Mikeš

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Monografie věnující se nejslavnějšímu období španělského divadla. V jednotlivých kapitolách jsou představeni autoři divadelních her renesance a baroka a stručně jejich inscenační praxe. Zvláštní kapitoly jsou věnovány životu a dílu Lope de Vegy a Calderóna de la Barky.

Sleva 18 % z běžně ceny 273 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Jan Calábek

Autor: Pavlína Vogelová

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Jan Calábek (1903–1992) brněnský vědec, botanik, pedagog, filmař a experimentátor se řadí k průkopníkům vědecké kinematografie. Jeho časosběrná metoda natáčení mikro života rostlinné říše získala významné mezinárodní renomé. Odkazuje na provázanost se světovými osobnostmi dějin vědecké kinematografie a přírodních věd jako byli např. Étienne-Jules Marey, Lucien Bull, Jean Painlevé, (Francie),

Sleva 18 % z běžně ceny 306 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem u dodavatele

Dodalovi

Autor: Eva Strusková

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Kniha, jejíž nedílnou součástí je DVD nazvané Dodalovi / filmy a dokumentace, shrnuje tvorbu a životní osudy Karla Dodala a jeho dvou partnerek Hermíny Týrlové (krátce též Dodalové) a Ireny Rosnerové (posléze Dodalové). Publikace tak nejen textem, ale i obrazem představuje dosud neznámou kapitolu z meziválečného vývoje české kinematografie. Produkce ateliéru IRE-film, prvního profesionálního

Sleva 18 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 409 Kč

Skladem u dodavatele

The Dodals + DVD

Autor: Eva Strusková

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Publikace tak nejen textem, ale i obrazem představuje dosud neznámou kapitolu z meziválečného vývoje české kinematografie.

Sleva 18 % z běžně ceny 725 Kč

Naše cena: 594 Kč

Skladem u dodavatele

Psychologie hudby v profesionální hudební výchově

Autor: Milan Holas

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Tento text je určen především studentům hudebních oborů uměleckých škol, kteří si chtějí osvojit základní vědomosti a dovednosti z oblasti hudební psychologie a pedagogiky pro získání tzv. pedagogické aprobace. Oproti původnímu vydání autor rozšířil skriptum o některé další aspekty hudebněpsychologických základů profesionální hudební výchovy.

Sleva 18 % z běžně ceny 162 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem u dodavatele

Pitch it!

Autor: Sibylle Kurz

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Pitch je termín pro prezentaci projektu či myšlenky, jejímž cílem je představit svůj nápad či námět publiku tak, aby okamžitě zaujal a zároveň získal prostředky pro realizaci. Aktualizované druhé vydání úspěšné příručky německé lektorky pitchingu Sibylle Kurz je obohaceno o mnoho příkladů z praxe. Kniha rovněž obsahuje názorná cvičení, a je tak vhodná pro všechny, kteří chtějí někoho nadchnout

Sleva 18 % z běžně ceny 277 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem u dodavatele

Živá hudba 4/2013 - časopis pro studium hudby a tance

publisher: Akademie múzických umění

0 / 5
18 %
Čtvrté číslo časopisu pro studium hudby a tance přináší tři hudebně teoretické stati, jejichž společným jmenovatelem je zaměření na práci s časem v hudbě 20. století, analytickou studii pravidelného lektora kurzů při Prague Shakuhachi Festivalu, Gunnara Lindera, studii týkající se moderní pantomimy a metodologickou studii choreologickou. Reflexe soudobé hudby se objevuje i v dalších textech – ať

Sleva 18 % z běžně ceny 153 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele