Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Moc nášho podvedomia - Veľká kniha o vnútornom a vonkajšom rozvíjaní osobnosti

Autor: Joseph Murphy

publisher: AKTUELL, vydavatelstvo

0 / 5
24 %
Táto kniha sa stala celosvetovým bestsellerom, poukazuje na nesmierne možnosti ľudského podvedomia, ktoré zostávajú pre väčšinu ľudí skryté. Vedecké poznanie zázračnej moci podvedomia môže však zmeniť osud každého človeka na nepoznanie. Autor, Dr. Joseph Murphy, významný predstaviteľ pozitívneho myslenia, čerpá zo svojich životných skúseností a povzbudzujúcich úspechov a predkladá vedecky

Sleva 24 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Pravdy, ktoré zmenia váš život

Autor: Joseph Murphy

publisher: AKTUELL, vydavatelstvo

0 / 5
27 %
Táto kniha, dokončená krátko pred autorovou smrťou, uzatvára životné skúsenosti veľkého učiteľa pozitívneho myslenia a kozmopolitu ducha, ktoré po celý život odovzdával svojim blížnym. Objasňuje vám jednoduché techniky, s ktorých pomocou nájdete optimistický, néomylný životný postoj, a ktoré vám. pomôžu vniesť do života radosť a hojnosť. Vzácne je aj jeho posolstvo: ,,Čo si denne myslíte, v čo

Sleva 27 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Španielčina pre samoukov a pre jazykové kurzy - Učebnica s dialógmi a frázami

Autor: Kolektiv autorů - Helena Šajgalíková,Elena Delgadová

publisher: AKTUELL, vydavatelstvo

0 / 5
27 %

Sleva 27 % z běžně ceny 451 Kč

Naše cena: 329 Kč

Skladem u dodavatele

Nová maturita z angličtiny Vyššia úroveň B2

Autor: Kolektiv autorů - ,kolektiv

publisher: AKTUELL, vydavatelstvo

0 / 5
27 %
... náročnejšia vyššia úroveň B2 by mala zodpovedať úrovni ovládania anglického jazyka požadovanej na Prvom kambridžskom certifikáte, ... autentické texty slúžia na rozšírenie náročnejšej slovnej zásoby, gramatických štruktúr a osvojenie si jazyka na relatívne vysokej úrovni, ... ukážky slohových prác na získanie predstavy, ako možno zadanú tému spracovať, a na podnietenie vlastnej tvorivosti

Sleva 27 % z běžně ceny 448 Kč

Naše cena: 327 Kč

Skladem u dodavatele

Testy z biológie na prijímacie skúšky na vysoké školy 1 - B 1

Autor: Petra Augustinová

publisher: AKTUELL, vydavatelstvo

0 / 5
27 %
Doplnková učebná literatúra slúži na overenie si vlastných vedomostí zo všeobecnej biológie. 1 700 testových úloh sú vhodnou pomôckou pre študentov, ktorí sa chystajú na vysoké školy so širokospektrálnym biologickým zameraním, napríklad humánna a veterinárna medicína, farmácia či prírodné vedy. Predložené testové otázky vychádzajú z takých biologických disciplín, akými sú napr. evolučná biológia,

Sleva 27 % z běžně ceny 286 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem u dodavatele

Testy z biológie na prijímacie skúšky na vysoké školy 2 - B 2

Autor: Petra Augustinová

publisher: AKTUELL, vydavatelstvo

0 / 5
27 %
Je pokračovaním 1. časti a mala by slúžiť predovšetkým na overenie si vlastných vedomostí. Testové otázky spracované v tejto časti publikácie vychádzajú z takých biologických disciplín, akými sú napr. molekulárna biológia, genetika, zdravý životný štýl – prevencia rôznych ochorení a zásady správnej životosprávy, ďalej biológia človeka, a to najmä anatómia, funkcia jednotlivých orgánových sústav –

Sleva 27 % z běžně ceny 256 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavatele

Som po úraze dolnej končatiny a čo ďalej? - Sprievodca medzi úrazom a zdravím

Autor: Elena Bieliková

publisher: AKTUELL, vydavatelstvo

0 / 5
27 %
Dlhoročné skúsenosti spracovala skúsená fyzioterapeutka do jedinečnej publikácie, ktorá je užitočným pomocníkom pre pacientov, pre ich príbuzných a príručkou pre tých, ktorí sa venujú pravidelnému cvičeniu.Zlomeniny dolnej končatiny vedú k sťaženej pohyblivosti pacientov, k obmedzeniu ich sebestačnosti, k odkázanosti na pomoc príbuzných. Vhodná rehabilitácia pomáha odstrániť bolesti a jednoznačne

Sleva 27 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 218 Kč

Skladem u dodavatele

Zákony myslenia a viery - Budete tým, čo si myslíte a v čo veríte

Autor: Joseph Murphy

publisher: AKTUELL, vydavatelstvo

0 / 5
24 %
Objav Josepha Murphyho, ktorý bol doktorom duchovných vied, filozofie a práva, a tiež propagátorom pozitívneho myslenia, je pre ľudstvo veľmi významný. Poukázal na to, že neexistujú len prírodné zákony, ale aj zákony duchovné, ktoré platia a sú pre život dôležité. Nazval ich zákony myslenia a viery. Kniha nás naučí mobilizovať sily nášho ducha a správne ich usmerňovať.

Sleva 24 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika pre stredoškolákov - Zbierka úloh 1

Autor: Soňa Holéczyová

publisher: AKTUELL, vydavatelstvo

0 / 5
24 %
Prvý diel novej, zostavením jedinečnej zbierky úloh, príkladov a cvičení zo stredoškolskej matematiky pre študentov i učiteľov obsahuje: Vzorové riešenia príkladov Cvičenia na riešenie rozmanitej úrovne i náročnosti od jednoduchých až po neštandardné úlohy Výsledky všetkých cvičení a úloh Vhodná pre študentov na precvičovanie preberaného učiva a jeho záverečné opakovanie, ako príprava na

Sleva 24 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem u dodavatele

O blahobyte a úspechu - Škola pozitívneho myslenia

Autor: Joseph Murphy

publisher: AKTUELL, vydavatelstvo

0 / 5
24 %
V tejto knihe sa poučíte, ako sa „spriateliť“ s peniazmi, aby ste ich vždy mali dostatok. Vaše želanie byť bohatý je túžbou po šťastnom, spokojnom, naplno prežitom živote. Všetko, čo dosiahnete, takisto ako všetko, čo nedosiahnete, je zákonitým výsledkom vášho myslenia.

Sleva 24 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Diktáty a cvičenia pre 6 a 7. ročník základných škôl

Autor: Eva Cesnaková

publisher: AKTUELL, vydavatelstvo

0 / 5
24 %
Knižka je pomôcka na zvládnutie učiva slovenského jazyka v 6. a 7. ročníku poskytuje: nácvik pravopisu, precvičovanie pravopisných javov, rozšírenie slovnej zásoby, zlepšenie vyjadrovacích schopností. Ma časti zvuková rovina jazyka a pravopis - obojaké spoluhlásky a vybrané slová, významová rovina jazyka - slovná zásoba, tvorenie slov, tvarová rovina jazyka - ohybné a neohybné slovné druhy.

Sleva 24 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem u dodavatele

Nekonečný prameň vašej sily

Autor: Joseph Murphy

publisher: AKTUELL, vydavatelstvo

0 / 5
27 %
Veriť znamená pokladať niečo za pravdivé a akceptovať to. To, čo náš rozum akceptuje ako pravdivé, to sa vnesie do nášho podvedomia a vyvolá tak duchovné a duševné emocionálne sily, ktoré riadia naše rozhodnutia a konanie a vytvárajú naše presvedčenie. Táto kniha vám ponúka možnosti, ako byť v živote úspešní. Poznajte a využívajte moc svojho myslenia a viery! Táto kniha vás naučí mobilizovať

Sleva 27 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Rodinný lexikon - Více než 50 000 hesel a 3 500 barevných ilustrací

publisher: AKTUELL, vydavatelstvo

0 / 5
27 %
Rodinný lexikon uvádí aktuální údaje ze všech oblastí života. Obsahuje více než 50 000 hesel zahrnujících poznatky z celého světa a více než 3500 barevných ilustrací - obrázky, mapy, náčrty a schémata. Je obohacen o vybraná hesla z bývalého Československa a z České republiky, zejména o významné osobnosti a údaje z oblasti kultury, techniky, sportu a místopisu

Sleva 27 % z běžně ceny 1 390 Kč

Naše cena: 1 015 Kč

Skladem u dodavatele

Cesta k vnútornému a vonkajšiemu bohatstvu - Vaše myslenie určuje váš život

Autor: Joseph Murphy

publisher: AKTUELL, vydavatelstvo

0 / 5
27 %
Kniha vychádza z dôkladného poznania psychológie a pozitívneho myslenia. Autor predkladá ľahko prístupnou formou návod, ako možno využiť duchovné bohatstvo na dosiahnutie spokojného života s dostatočným finančným zabezpečením. „Tým, že si sprítomňujete dobro, krásu a pravdu a žijete v očakávaní týchto Božích darov, privolávate si do života radosť a bohatstvo,“ hovorí Dr. Murphy. Naopak, negatívne

Sleva 27 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Lexikón svetových náboženstiev - Kresťanstvo Židovstvo Islam Hinduizmus Budhizmus a iné náboženstvá

publisher: AKTUELL, vydavatelstvo

0 / 5
27 %
Odpovede na viac ako 1700 otázok o židovstve, kresťanstve, islame, hinduizme a budhizme.

Sleva 27 % z běžně ceny 597 Kč

Naše cena: 436 Kč

Skladem u dodavatele

Zvládni prijímacie skúšky zo slovenského jazyka na stredné školy

Autor: Eva Cesnaková

publisher: AKTUELL, vydavatelstvo

0 / 5
27 %
Zbierka úloh a cvičení zo slovenského jazyka z nevyhnutnou teóriou Obsahuje prehľadne a logicky zhrnuté učivo slovenského jazyka zo základnej školy. Pre jej ucelený obsah je jedinou úplnou pomôckou vhodnou na prípravu na prijímacie skúšky na stredné školy. Nájdete v nej nevyhnutnú jazykovednú teóriu potrebnú na správne osvojenie si a používanie jazyka. Teoretické poznatky si precvičíte

Sleva 27 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Najkrajšie stavby sveta - Od antiky po dnešok

publisher: AKTUELL, vydavatelstvo

0 / 5
27 %
Sedem antických divov sveta odjakživa fascinovalo a očarúvalo ľudí.

Sleva 27 % z běžně ceny 598 Kč

Naše cena: 437 Kč

Skladem u dodavatele

Nová veľká kniha o dieťati - Všetko, čo rodičia musia vedieť

publisher: AKTUELL, vydavatelstvo

0 / 5
27 %
Nová veľká kniha o dieťati má slúžiť budúcim rodičom ako rozsiahly, aktuálny a praktický poradca. Jej úlohou je aj prí- prava na zodpovedné rodičovstvo, správne ošetrovanie a výchovný prístup k dieťaťu počas prvých troch rokov. Počas nasledujúcich týždňov sa budúcej matke či rodičom vynorí množstvo rozličných otázok, na ktoré nájdu partneri správne odpovede v jednotlivých kapitolách tejto knihy.

Sleva 27 % z běžně ceny 526 Kč

Naše cena: 384 Kč

Skladem u dodavatele

Lexikón rybárstva

Autor: Kolektiv autorů - Gerhard K. F. Stinglwagner,Ronald Bachfischer

publisher: AKTUELL, vydavatelstvo

0 / 5
27 %
Rozsiahla publikácia je vyváženým reprezentatívnym dielom a pre všetkých záujemcov o lov rýb a rybárstvo aj nenahraditeľnou príručkou. Športoví rybári a milovníci rýb, rovnako ako ochrancovia vôd a prírody, študenti a učitelia, ale i ďalšia odborná verejnosť nájde v knihe mnohé cenné informácie z tejto oblasti. Okrem základných pojmov z rybárskej biológie obsahuje flóru a faunu tokov, riek,

Sleva 27 % z běžně ceny 1 771 Kč

Naše cena: 1 293 Kč

Skladem u dodavatele

1000 omylov všeobecného vzdelania - Neuveriteľné, ale pravdivé

publisher: AKTUELL, vydavatelstvo

0 / 5
27 %
V knihe nájdete viac ako tisíc zdanlivo pravdivých omylov, pozoruhodných nedorozumení, vysvetlenie bežných nejasností aj známych klamstiev. Dozviete sa, že niektoré „nevyvrátiteľné“ pravdy sú v skutočnosti len nesprávne tvrdenia. Kniha prináša veľmi poučné informácie o neuveriteľných klamstvách a predsudkoch ako aj o ľudových múdrostiach.

Sleva 27 % z běžně ceny 368 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem u dodavatele

Nová maturita z angličtiny Úroveň C

Autor: Kolektiv autorů - Jana Bérešová,Marta Hosszúová

publisher: AKTUELL, vydavatelstvo

0 / 5
27 %
... ďalšia séria testových úloh na prípravu na maturitnú skúšku a na zlepšenie jazykovej kompetencie, ... autentické texty s otázkami a úlohami na rozšírenie slovnej zásoby potrebnej na bežnú komunikáciu, ... samostatná časť s ukážkami úloh na ústnu maturitnú skúšku na získanie predstavy, čo možno v rámci ústnej skúšky očakávať, ... obsahuje 2 CD

Sleva 27 % z běžně ceny 428 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Precvič si slovenčinu

Autor: Eva Cesnaková

publisher: AKTUELL, vydavatelstvo

0 / 5
27 %
Doplňovacie cvičenia na precvičenie pravopisu vybraných slov, vlastných mien, cudzích slov, priamej reči, písania čiarky v jednoduchej vete i v súvetí Otázky z tvaroslovia, z náuky o slovnej zásobe, zo skladby, slohu aj z literatúry Testové úlohy s výberom správnej odpovede Riešenia všetkých cvičení, úloh a otázok Cvičebnica na nácvik a upevnenie preberaného učiva aj na prípravu na prijímacie

Sleva 27 % z běžně ceny 268 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Lexikón antiky

publisher: AKTUELL, vydavatelstvo

0 / 5
27 %

Sleva 27 % z běžně ceny 547 Kč

Naše cena: 399 Kč

Skladem u dodavatele

Francúzsko-slovenský slovensko-francúzsky slovník

Autor: Kolektiv autorů - Viera Gründlerová,Želmíra Čížová

publisher: AKTUELL, vydavatelstvo

0 / 5
27 %
Novokoncipovaný francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky slovník s rozsahom viac ako 30 000 hesiel a 50 000 výrazovje prispôsobený potrebe širokému počtu používateľov. Obsahuje základnú slovnú zásobu doplnenú o odborné termíny aktuálnej slovnej zásoby z techniky, medicíny, ekonómie a práva, najpoužívanejšie slovné spojenia a frazeologizmy, tabuľku výslovnosti a prepis výslovnosti, nepravidelné

Sleva 27 % z běžně ceny 846 Kč

Naše cena: 618 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


booktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele