Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Občianske právo hmotné 1.+2. díl (2. vydanie)

Autor: Kolektiv autorů - Peter Vojčík, kol.

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
Novinka Doprava zdarma
Občianske právo hmotné je základnou učebnou pomôckou nielen pre študentov právnických fakúlt, ale aj pre odborníkov v praxi, ako aj pre širšiu verejnosť, ktorá sa chce oboznámiť so základmi tohto odvetvia práva. Publikácia je rozdelená do piatich častí. V prvom zväzku je zaradená prvá časť, kde sú podané výklady zo všeobecnej časti občianskeho práva, napríklad o subjektoch, predmete a

Naše cena: 890 Kč

Skladem u dodavatele

Strategie civilního procesu (2. vydání)

Autor: Aleš Rozehnal

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
Novinka Doprava zdarma
Publikace navazuje a rozšiřuje první vydání a vyplňuje jednu z mezer v právnické literatuře. Představuje návod a vysoce kvalifikovanou příručku pro práci advokáta ze všech hledisek, které mají dopad na úspěch advokáta v civilním soudním řízení. Zabývá se tím, do jaké míry může být jeho zastupování zájmů klienta konfrontační, jaký má mít vztah k soudci a jak by měl v soudní síni vystupovat.

Naše cena: 350 Kč

Skladem u dodavatele

Civilní právo procesní (3. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Radka Zahradníková, kol.

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
Novinka Doprava zdarma
Třetí vydání publikace Civilní právo procesní reaguje na novelizace nejenom občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních, ale i dalších právních předpisů upravujících civilní proces provedené zákony vydanými v mezidobí od 2. vydání. Některé z těchto novelizací představují implementaci nařízení EU, resp. transpozici směrnic EU, např. v souvislosti s přijetím zákona č. 297/2016

Naše cena: 700 Kč

Skladem u dodavatele

Soukromé a veřejné v kontextu institucionálních a normativních proměn práva

Autor: Kolektiv autorů - Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Krzyžanková (eds).

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
Novinka Doprava zdarma
Publikace je stěžejním výstupem programu rozvoje vědních oblastí Univerzity Karlovy – PRVOUK č. P04 „Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu“. Jednotlivé příspěvky nabízí teoreticko-právní, ústavněprávní, mezinárodněprávní a evropské pohledy na problematiku relace soukromého a veřejného v soudobém právu. Navzájem se tematicky pronikají, ovlivňují a ve svém

Naše cena: 550 Kč

Skladem u dodavatele

Soubor zákonů. Trestní právo - Stav ke dni 1. 2. 2018

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
Novinka Doprava zdarma
Soubor zákonů „Trestní právo“ představuje promyšleně sestavenou a ucelenou kompilaci právních předpisů, která odráží komplexnost a vzájemnou provázanost úpravy trestního práva v celé její šíři a umožňuje tak vidět vzájemnou interakci jednotlivých institutů této královské disciplíny v uživatelsky přátelském formátu. Publikace je vhodná nejen pro studenty vypracovávající klauzurní práci, ale i pro

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

Soubor zákonů. E-government a GDPR. Stav ke dni 20. 4. 2018

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
Novinka Doprava zdarma
V souboru zákonů „E-government a GDPR“ najdete stěžejní právní předpisy týkající se digitalizace veřejné správy a související aktuální legislativu pro oblast ochrany osobních údajů. E-government je moderním nástrojem pro zefektivňování fungování veřejné správy. Jak definuje správní řád, veřejná správa je službou veřejnosti a jako taková by měla být vůči veřejnosti především vstřícná. Jednou ze

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva (3. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Jan Hurdík, kol.

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
Novinka Doprava zdarma
Učebnice občanského práva byla připravena skupinou civilistů s dlouholetými zkušenostmi z oblasti teorie a praxe občanského práva s cílem poskytnout čtenářům, zejména pak studentům občanského práva právnických fakult i dalších vysokých škol pomůcku, zachycující v základní podobě komplexní, současně však přehledný pohled na občanské právo jako obecné soukromé právo, vyhovující potřebám poznání a

Naše cena: 420 Kč

Skladem u dodavatele

Kybernetická kriminalita (2. vydání)

Autor: Vladimír Smejkal

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
Novinka Doprava zdarma
Lidstvo jako celek, ale prakticky každý člověk je dnes více ohrožován kriminalitou kybernetickou než násilnou či majetkovou. Kniha se zevrubně věnuje všem aspektům kriminality spojeným s počítači, sítěmi, Internetem, virtuálním prostorem, sociálními sítěmi a dalšími, pro dnešní dobu tak typickými, fenomény. Detailně se zabývá skutkovými podstatami kybernetické kriminality od historie po

Naše cena: 990 Kč

Skladem u dodavatele

Psychopatologie. Pedagogické, právní a sociální aspekty

Autor: Kolektiv autorů - Jana Miňhová, Vladimíra Lovasová

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
Novinka
Publikace je určena pro budoucí či stávající učitele, právníky, sociální pracovníky a všechny ty, jejichž profese je založena na jednání s lidmi. Součástí jejich profesní výbavy je mimo jiné i dobrá orientace v oblasti psychopatologických jevů. Každý, kdo působí na druhé lidi, se může setkat s jedinci, kteří vykazují markanty anomálního chování či poruchy osobnosti. Komunikace s těmito lidmi

Naše cena: 290 Kč

Skladem u dodavatele

Teorie korporátního práva

Autor: Aleš Rozehnal

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
Novinka
Obchodní korporace na celém světě mají v zásadě stejnou právní povahu a čelí v zásadě stejným právním problémům. Korporátní právo řeší obdobné ekonomické problémy na celém světě a rozdíly mezi národními úpravami odrážejí národní aspekty systému ekonomické produkce. Korporátní právo řeší tři základní zdroje konfliktů, a to konflikty mezi managery a akcionáři, konflikty mezi majoritními

Naše cena: 260 Kč

Skladem u dodavatele

Metalworking Fluids Disinfection by the Ozone

Autor: Kolektiv autorů - Kristína Gerulová, Maroš Soldán

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
Novinka
During the cutting process, the metalworking fluid is changed due to chemical reactions between its substances; tool surfaces and workpieces; the presence of particles and high temperatures on contact surfaces. Except changes in chemical composition is the biggest problem with the bacterial contamination. Changes in the composition and contaminants such as bacteria pose risks to workers and

Naše cena: 140 Kč

Skladem u dodavatele

BIODEGRADABILITY OF MWFs. Enhancing by the utilization of AOP`s

Autor: Kristína Gerulová

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
Novinka
This monograph is focused on the study of the possible utilization of the biological degradation of wastes from the machining industry with the prior application of selected advanced oxidation processes. In the theoretical part it brings an overview to the state of the art of the current biodegradability tests available for the testing of poorly soluble or adsorbing substances such

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Legislativa. Teoretická východiska a problémy

Autor: Kolektiv autorů - František Cvrček, František Novák, kol.

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
Novinka Doprava zdarma
Je veřejným tajemstvím, že český právní řád není ve stavu, na který bychom mohli být pyšní. Ruku v ruce s extrémní nadprodukcí novelizací, která nemá v historii ČR obdoby, jde i úpadek tvorby právních předpisů. Nacházíme se v paradoxní situaci, kdy máme k dispozici informatické a analytické nástroje k podpoře racionální legislativy, o nichž se nám před 20 lety ani nesnilo a přitom nejsme schopni

Naše cena: 320 Kč

Skladem u dodavatele

Sametová revoluce v jižních Čechách II.

Autor: Kolektiv autorů - Lukáš Valeš, Jiří Petráš, kol.

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
Novinka Doprava zdarma
Jak probíhala Sametová revoluce v srdci Jihočeského kraje, v Českých Budějovicích? Jak stávkovali vysokoškoláci, herci a jak obyčejní lidé? Proč? A jak se zpětně dívají na své tehdejší veřejné angažmá? Naplnili se ideály listopadové revoluce? V čem se lišila a v čem shodovala ve městech na Jindřichohradecku, Prachaticku a Písecku? Jaké faktory ovlivňovaly bezprostřední průběh Sametové revoluce,

Naše cena: 420 Kč

Skladem u dodavatele

Obhajoba obvineného v prípravnom konaní

Autor: Kolektiv autorů - Peter Čopko, Sergej Romža

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
Novinka Doprava zdarma
Vedecká monografia prináša relatívne komplexný teoretický a súčasne i praktický pohľad na osobitosti uplatňovania práva obvineného na obhajobu v prvých štádiách trestného konania, ktoré si zachovali svoj neverejný charakter, preto sú verejnosťou vnímané citlivejšie a s väčším rešpektom. Analýze jednotlivých práv obvineného v štádiu prípravného konania z hľadiska platnej právnej úpravy

Naše cena: 380 Kč

Skladem u dodavatele

Organizational Culture and Performance

Autor: Kolektiv autorů - Jaromíra Vaňová, Miroslava Mĺkva, Peter Szabó

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
Novinka
Surveys of economically successful businesses shows that the soft factor “organizational culture” contributes to their success. It leads to interest in organizational culture with a desire, to use this potential in business practice. An important result are also the findings that there is a direct interrelation between culture and success that is measurable, but there are only few

Naše cena: 140 Kč

Skladem u dodavatele

Integrated System for Risk Assessment

Autor: Richard Kuracina

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
Novinka
A hazard evaluation is an organized effort to identify and analyze the significance of hazardous situations associated with a process or activity. Specifically, hazard evaluations are used to pinpoint weaknesses in the design and operation of facilities that could lead to chemical releases, fires, or explosions. Risk assessment is currently an important safety tool used in industry. It serves as

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Soubor zákonů. Hospodářská soutěž a veřejné zakázky - Stav ke dni 20. 3. 2018

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
Novinka Doprava zdarma
Soubor zákonů „Hospodářská soutěž a veřejné zakázky“ představuje unikátní ucelenou kompilaci právních předpisů obsahující stěžejní pravidla hospodářské soutěže spolu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek, jejichž někdy opomíjeným smyslem a účelem je mimo jiné právě ochrana volné a svobodné soutěže. Hospodářské soutěže se vědomě či nevědomě účastní téměř všechny právnické a často i fyzické

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

Spatial Analysis of Funerary Areas

Autor: Jan Turek (ed.)

publisher: Aleš Čeněk, s.r.o.

0 / 5
Novinka
Jádrem mezinárodně koncipovaného sborníku jsou příspěvky přednesené na stejnojmenné sekci 8. konference Evropské asociace archeologů, uspořádané v září 2002 v řecké Soluni. K těmto textům je připojeno několik dalších se stejnou tematikou. Titul obsahuje články pojednávající o všech obdobích evropského pravěku s geografickým záběrem od Belgie po Estonsko a od Skandinávie po Středomoří. Předmětem

Naše cena: 108 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


booktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele