Registrace | Přihlášení


Alter

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Kartičky pro nácvik vyjmenovaných a s nimi příbuzných slov

Autor: kolektiv autorů

publisher: Alter

3.5 / 5
Učební pomůcka pro výuku českého jazyka ve 3. a 4. ročníku. Obrázky, vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná si žáci rozstříhají a různými manipulačními činnostmi, hrou i soutěžemi si osvojují jejich znalost. Dvojici titulů je možné využít jako pexeso.

Sleva 6 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

Slabikář pro 1. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Žáček Jiří,Žáček Jan

publisher: Alter

3.7 / 5
Oblíbený slabikář s vlídnými texty J. Žáčka obsahuje slabiky a slova pro nácvik uvědomělého čtení, dětské básně, říkadla a krátké příběhy s častou frekvencí přímé řeči. Nově obsahuje kartonovou přílohu.

Sleva 6 % z běžně ceny 144 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem

Pravopisné pětiminutovky pro 3. ročník ZŠ

Autor: kolektiv autorů

publisher: Alter

4 / 5
Pracovní sešit slouží k efektivnímu procvičování pravopisných jevů probíraných ve 3. ročníku. Obsahuje sloupce slov a slovních spojení, do nichž žáci doplňují náležitá písmena (zejména párové souhlásky uvnitř slov a i/í – y/ý po obojetných souhláskách v kořeni slov).

Sleva 3 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem

Pravopisné pětiminutovky pro 2. ročník

Autor: neuveden

publisher: Alter

5 / 5
Pracovní sešit slouží k efektivnímu procvičování pravopisných jevů probíraných ve 2. ročníku. Obsahuje sloupce slov a slovních spojení, do nichž žáci doplňují náležitá písmena (krátké a dlouhé samohlásky; y/ý po tvrdých a i/í po měkkých souhláskách; skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě; párové souhlásky na konci slov; velká - malá počáteční písmena v pojmenováních). Součástí sešitu je Klíč s

Sleva 6 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 33 Kč

Skladem

Počítáme zpaměti 3 pro 2. ročník ZŠ

Autor: Volf Jiří

publisher: Alter

4.6 / 5
Pracovní sešit k procvičování násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6 a 7 obsahuje 88 sloupců pětiminutovek. Frekvence procvičovaných spojů byla volena podle jejich obtížnosti. Připojené výsledky umožňují žákům rychlou kontrolu správnosti výpočtů. Pro 2.- 3. ročník ZŠ.

Sleva 5 % z běžně ceny 42 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem

Písanka II pro 1. ročník - Písmena, číslice

Autor: Sonnbergová Marta

publisher: Alter

5 / 5
Velké tvary psané měkkou pastelkou umožňují volný pohyb zápěstí.

Sleva 5 % z běžně ceny 38 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

Pravopisné pětiminutovky 9 pro 2. stupeň ZŠ a VG

Autor: Bradáčová Lenka

publisher: Alter

5 / 5
Tento titul, zaměřený na efektivní procvičování pravopisu u žáků 2. stupně ZŠ a VG, vychází z textů učebnice Český jazyk 9 – Učivo o jazyce ALTER a je rozšířen o jevy, které už žáci znají z nižších ročníků. Pravopisná cvičení jsou rozdělena do dvou částí: I. Pravopis lexikální a slovotvorný (psaní i/í, y/ý v kořeni slov; i/í v příponách; velká písmena; písmena na hranici: předpony a kořene,

Sleva 4 % z běžně ceny 68 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem u dodavatele

Pravopisné pětiminutovky 6 pro 2. stupeň ZŠ a VG

Autor: Bradáčová Lenka

publisher: Alter

4 / 5
První titul z řady pravopisných pětiminutovek ALTER pro 2. stupeň ZŠ a VG slouží k efektivnímu procvičování pravopisu. Koncepčně navazuje na Pětiminutovky ALTER pro 1. stupeň. V pracovním sešitě se střídají cvičení ve tvaru sloupců a bloků na plnou šířku strany; grafická podoba je k žákům vstřícná. Sešit na příslušné úrovni procvičuje (včetně různých záludností): vyjmenovaná slova; psaní předpon,

Sleva 4 % z běžně ceny 68 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem

Pravopisné pětiminutovky 8 pro 2. stupeň ZŠ a VG

Autor: kolektiv autorů

publisher: Alter

4 / 5
Tento titul, zaměřený na efektivní procvičování pravopisu u žáků 2. stupně ZŠ a VG, vychází z textů učebnice Český jazyk 8 – Učivo o jazyce ALTER a je rozšířen o jevy, které už žáci znají z nižších ročníků. Pravopisná cvičení jsou rozdělena do dvou částí: I. Pravopis lexikální a slovotvorný (psaní i/í, y/ý v kořeni slov; i/í v příponách; velká písmena; písmena na hranici: předpony a kořene,

Sleva 4 % z běžně ceny 68 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem

Písanka ke Slabikáři - 2. sešit

Autor: Wildová Radka

publisher: Alter

5 / 5
Radka Wildová, ilustrovala Helena Zmatlíková, psací písmo Marta Sonnbergová Soubor 3 sešitů pro nácvik psaní perem. První sešit obsahuje dvě kartonové přílohy: pomocnou linkovanou podložku pro psaní a tabulku s tiskacími a psacími písmeny.

Sleva 6 % z běžně ceny 17 Kč

Naše cena: 16 Kč

Skladem

Malý čtenář - Učebnice pro 2. ročník ZŠ

Autor: Žáček Jiří

publisher: Alter

4.8 / 5
Jiří Žáček, ilustrovala Helena Zmatlíková Učebnice pro výuku počátečního čtení. Obsahuje pokračování příběhů malého Toma ze Slabikáře ALTER. Zahrnuje i básně, říkadla, hádanky a pohádky. Tato učebnice je svým obsahem a formou vhodná k aktivní práci s literárním textem.

Sleva 10 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem

Český jazyk 7/III. díl - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení

Autor: Horáčková Miroslava

publisher: Alter

4.7 / 5
Pracovní sešit je zásobníkem diktátů, cvičení, textů a přehledů, který žáci mají po ruce celý rok. Pro sebehodnocení nabízí bodovací systém. Přehledy slouží jako zdroj pro získání a ověření potřebných informací.

Sleva 10 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 63 Kč

Skladem

Český jazyk 9/III. díl - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení

Autor: kolektiv autorů

publisher: Alter

4.8 / 5
Obsahuje diktáty, cvičení a především jazykové rozbory, které mohou být využity k opakování a procvičování učiva a poslouží i k přípravě pro přijímací zkoušky na střední školy.

Sleva 6 % z běžně ceny 72 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem

Český jazyk 6/II. díl - Komunikační a slohová výchova

Autor: Kolektiv autorů - Hrdličková Hana,Beránková Eva

publisher: Alter

4 / 5
Cílem učebnice je kultivovat komunikační dovednosti žáků. Obsahuje kapitoly: Informujeme, Píšeme dopisy, Popis, Vypravování aj. Nabízí mnoho motivačních prvků a zadání pro samostatnou práci

Sleva 4 % z běžně ceny 68 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 8/III. díl - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení

Autor: Kolektiv autorů - Hrdličková Hana,Beránková Eva

publisher: Alter

4 / 5
Učebnice obsahuje diktáty, cvičení, jazykové rozbory a přehledné tabulky nově probíraného učiva. Jazykové rozbory vedou žáky k aplikaci probíraných jevů, poskytují nejrozmanitější zpětnou vazbu (opakováním, odkazy na prameny, v nichž žáci najdou potřebnou informaci).

Sleva 6 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 9/2. díl - Komunikační a slohová výchova

Autor: Horáčková Miroslava

publisher: Alter

4 / 5
Rozvíjí komunikační dovednosti žáků a obohacuje je i aktuálními náměty. V mediální výchově se žáci učí orientaci v prostředí stále agresivněji působících médií. Obsahuje průřezová témata RVP ZV (okruhy aktuálních problémů světa).

Sleva 5 % z běžně ceny 74 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem

Pracovní sešit k učebnici matematika 4 II. díl

Autor: Kolektiv autorů - Blažková Růžena,Matoušková Květoslava

publisher: Alter

4.7 / 5
Dvojdílný pracovní sešit obsahuje úkoly k procvičování učiva daného RVP ZV (obor přirozených čísel); lze jej využívat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí (odkazy na strany obou učebnic jsou uvedeny v záhlaví každé strany pracovního sešitu). Práce s ním je založena na aktivních činnostech. Využívá metody individuální i skupinové práce.

Sleva 5 % z běžně ceny 62 Kč

Naše cena: 59 Kč

Skladem

Český jazyk 8/II. díl - Komunikační a slohová výchova

Autor: Hrdličková Hana

publisher: Alter

4 / 5
16 %
Je první učebnicí českého jazyka na současném trhu, která obsahuje pokyny k průběžnému využívání počítače ve výuce. Žáci jsou vedeni k práci s internetem, digitálními slovníky, encyklopediemi a k využívání funkcí textového editoru Word. Do výuky jsou zařazeny prvky mediální výchovy. Učebnice přináší poučení o typech médií a mediálních textů.

Sleva 16 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 59 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovní sešit k Matematice pro 3. ročník ZŠ I. díl

Autor: Kolektiv autorů - Blažková Růžena,Matoušková Květoslava,Vaňurová Milena

publisher: Alter

4.5 / 5
Dvojdílný pracovní sešit splňuje požadavky RVP ZV, lze jej používat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí (odkazy na strany obou učebnic jsou uvedeny v záhlaví každé strany pracovního sešitu). Práce s ním je založena na aktivních činnostech. Využívá metody individuální i skupinové práce.

Sleva 5 % z běžně ceny 62 Kč

Naše cena: 59 Kč

Skladem

Český jazyk 6/III. díl - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení

Autor: Kolektiv autorů - Hrdličková Hana,Beránková Eva

publisher: Alter

5 / 5
Doplněk prvních dvou dílů Českého jazyka 6. Žáci zde naleznou systematické přehledy probraného učiva, diktáty, pravopisná cvičení apod. S tímto dílem budou pracovat průběžně celý rok.

Sleva 4 % z běžně ceny 68 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele