Registrace | Přihlášení


Armex Publishing

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Dlouhá hlídka

Autor: Alan White

publisher: Armex Publishing

3 / 5
Výsadek britských komandos směřuje tentokrát do Francie. Jejich úkolem je osvobození francouzského chemika, který se zabývá výzkumem organických sloučenin. Od samého počátku provází akci smůla. Členové skupiny jsou zraněni, farma, kde se ukrývali, je srovnána se zemí. Neblaze se vyvíjejí jak vztahy k Francouzům, tak i mezi nimi navzájem. Děj plný napětí je od první do poslední stránky pojat velmi

Sleva 5 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 93 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon o provozu na pozemních komunikacích (Zákon o silničním provozu) č. 361/2000 Sb.

Autor: neuveden

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Novinka
Publikace obsahuje zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů včetně poslední novely č. 337/2020 Sb.). Souvisejícími publikacemi jsou Správní právo - obecná část, Zákon o obecní policii a zákon o řízení o odpovědnosti za přestupky a Trestní zákoník. Úplné znění, včetně doplňků

Sleva 5 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Teorie sebeobrany - Maturitní otázky z předmětů sebeobrana a biologie

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Autoři sestavili publikaci pro potřeby studentů středních škol TRIVIS, jelikož jedním z jejich maturitních předmětů je praktická i teoretická sebeobrana a biologie.

Sleva 4 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

Správní právo – obecná část - 8. aktualizované vydání

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Předkládaný učební text představuje základ správního práva pro studenty středních a vyšších odborných škol, jakož i pro další zájemce o správní právo z řad nejširší veřejnosti. Přehlednou a srozumitelnou formou pojednává o pojmu správního práva, pramenech, subjektech a vztazích, dále se zabývá veřejné správou, jejích úkolech, funkcích a organizaci. Následující části objasňují činnost veřejné

Sleva 3 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem u dodavatele

Občanské právo procesní

Autor: Alexander Šíma

publisher: Armex Publishing

0 / 5

Sleva 3 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem u dodavatele

Základy kriminalistiky - 2. vydání

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Autoři skripta se velice přehlednou formou zabývájí nejdůležitějšími oblastmi kriminalistiky. Po obecném úvodu kriminalistiky rozebírají kriminalistickou techniku, resp. její součásti jako je např. daktyloskopie, fonoskopie, trasologie atp. Další část publikace se zabývá kriminalistickou taktikou, kam spadá např. ohledání, výslech, rekognice apod. Poslední kapitola pojednává o metodice

Sleva 3 % z běžně ceny 215 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem u dodavatele

Průmyslové havárie

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Publikace se zabývá průmyslovými haváriemi. Jednotlivé kapitoly pojednávají legislativní úpravou problematiky (např. zákon o chemických látkách, atomový zákon), přepravou nebezpečných nákladů, jednotlivými typy havárií a jejich účinky na lidský organismus. Text je doprovázen množstvím historických příkladů

Sleva 3 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem

Trestní právo procesní - 3. vydání

Autor: Vladimír Krupka

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Publikace pojednává o důležitých institutech trestního procesního práva. Mimo jiné se zabývá zásadami trestního řízení, jeho subjekty (soudce, státní zástupce, obžalovaný apod.), dokazováním, stádii trestního řízení, hlavním líčením, odvoláním, vykonávacím řízením atp.

Sleva 3 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem

Živelní pohromy - 2. vydání

Autor: Milan Říha

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Publikace reaguje na aktuální problémy, tj. přírodní katastrofy, se kterými se lidstvo ve stále vztůstající míře potýká. Obsahuje klasifikaci mimořádných událostí, kategorizaci živelních pohrom a jiných přírodních událostí. Po úvodní obecné části následuje část zvláštní, která se důkladně zabývá jednotlivými živelními pohromami - zemětřeseními, povodněmi a zátopami, svahovými pohyby, sopečnou

Sleva 3 % z běžně ceny 168 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem u dodavatele

Trestní právo hmotné - Zvláštní část

Autor: Vladimír Krupka

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Publikace se zabývá skutkovými podstatami jednotlivých trestných činů podle zákona č. 40/2009 Sb. Zachovává systematiku trestního zákoníku. U jednotlivých skutkových podstat jsou, kromě obligatorních znaků skutkových podstat, uvedeny také znaky fakultativní, dále je zde popis klíčových pojmů, množství příkladů a odkazů na jiné související trestné činy a též korespondující přestupky. Text je

Sleva 3 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem u dodavatele

Trestní právo hmotné - Obecná část (2. vydání)

Autor: Vladimír Krupka

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Publikace předkládá velmi ucelený a srozumitelný přehled důležitých institutů trestního práva hmotného, které vycházejí z obecné části trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Mimo jiné jsou zde vysvětleny pojmy jako trestně právní normy, trestní odpovědnost, skutková podstata trestného činu, vývojová stádia trestné činnosti, okolnosti vylučující protiprávnost, zánik trestnosti apod. Součástí publikace

Sleva 3 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem

Bezpečnostní příprava

Autor: kolektiv autorů

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Kolektiv autorů se v publikaci zaměřuje na výklad činnosti bezpečnostních sborů, jejich charakteristiku, postavení, organizaci, řízení a právní úpravu jejich činnosti. Velký prostor je věnovaný problematice Policie České republiky, jejímu právnímu zakotvení (zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR), postavení, organizaci, řízení a činnosti mimo jiné na úseku dopravy, veřejného pořádku, zbraní a

Sleva 3 % z běžně ceny 476 Kč

Naše cena: 462 Kč

Skladem

Občanské právo hmotné

Autor: Jan Dalecký

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Autoři skripta se velice přehlednou formou zabývají nejdůležitějšími instituty občanského práva hmotného tak, jak je zachycuje nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. V úvodu srozumitelně rozebírají systematiku, prameny a normy občanského práva, vysvětlují problematiku osob a věcí, právní skutečnosti, věcná práva, dědické právo a závazkové vztahy. Posléze přecházejí na právo rodinné. V další části

Sleva 3 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Psychologie ve služební činnosti strážníka obecní (městské) policie a strážného civilní…

Autor: Miloslav Sýkora

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Publikace se zabývá základními otázkami psychologie, zaměřené na praktickou činnost profesionálních pracovníků při ochraně zdraví a majetku občanů, příp. organizací podle platných zákonů v České republice. Doplněno kreslenými vtipy R.A.Hrubého.

Sleva 4 % z běžně ceny 67 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Ústava ČR

Autor: neuveden

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Publikace obsahuje základní předpisy upravující ústavní pořádek České republiky. Je zde Ústava ČR, Listina základních práv a svobod a předpisy upravující státní symboly a jejich používání. Úplné znění, včetně doplňků Aktualizováno k 1.7.2020

Sleva 5 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb

Autor: neuveden

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Novinka
Kapesní vydání trestního zákoníku (ve znění poslední novely č. 336/2020 Sb.) obsahuje současnou úpravu trestního práva hmotného. Kapesní vydání je určeno zvláště příslušníkům Policie České republiky v terénu, kteří potřebují pohotově zjišťovat, zdali byl spáchán zločin či přečin. Jako doplňkový předpis se též hodí pro potřeby strážníků městských a obecních policií. Studenti vysokých a středních

Sleva 5 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Zákon o obecní policii č. 553/1991 Sb.

Autor: neuveden

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Novinka
Kapesní vydání tohoto zákona je ideálním pomocníkem pro strážníky obecních a městských policií při výkonu jejich každodenní náročné služby. Kapesní vydání, kromě zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění poslední novely č. 261/2020 Sb., obsahuje také vyhlášku č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, a vyhlášku č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o

Sleva 5 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Zákon o Policii České republiky č. 273/2008 Sb.

Autor: neuveden

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Novinka
Kapesní vydání zahrnuje zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (ve znění pozdějších předpisů včetně poslední novely č. 111/2019 Sb.), zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (ve znění pozdějších předpisů včetně poslední změny č. 325/2020 Sb.), a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (ve znění pozdějších předpisů včetně poslední novely č. 178/2018

Sleva 5 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem


Může se hodit…


Antigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí