Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Armex Publishing

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. - 8. vydání

Autor: neuveden

publisher: Armex Publishing

5 / 5
Kapesní vydání trestního zákoníku (ve znění poslední novely č. 455/2016 Sb.) obsahuje současnou úpravu trestního práva hmotného. Kapesní vydání je určeno zvláště příslušníkům Policie České republiky v terénu, kteří potřebují pohotově zjišťovat, zdali byl spáchán zločin či přečin. Jako doplňkový předpis se též hodí pro potřeby strážníků městských a obecních policií. Studenti vysokých a středních

Sleva 8 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem u dodavatele

Dlouhá hlídka

publisher: Armex Publishing

3 / 5
Výsadek britských komandos směřuje tentokrát do Francie. Jejich úkolem je osvobození francouzského chemika, který se zabývá výzkumem organických sloučenin. Od samého počátku provází akci smůla. Členové skupiny jsou zraněni, farma, kde se ukrývali, je srovnána se zemí. Neblaze se vyvíjejí jak vztahy k Francouzům, tak i mezi nimi navzájem. Děj plný napětí je od první do poslední stránky pojat velmi

Sleva 9 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem

Zákon o obecní policii (č. 553/1991 Sb.)

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Kapesní vydání tohoto zákona je ideálním pomocníkem pro strážníky obecních a městských policií při výkonu jejich každodenní náročné služby. Kapesní vydání, kromě zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění poslední novely č. 248/2017 Sb., obsahuje také vyhlášku č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii, a vyhlášku č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o

Sleva 8 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. - 9. vydání

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Kapesní vydání trestního zákoníku (ve znění poslední novely č. 204/2017 Sb.) obsahuje současnou úpravu trestního práva hmotného. Kapesní vydání je určeno zvláště příslušníkům Policie České republiky v terénu, kteří potřebují pohotově zjišťovat, zdali byl spáchán zločin či přečin. Jako doplňkový předpis se též hodí pro potřeby strážníků městských a obecních policií. Studenti vysokých a středních

Sleva 8 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem

Teorie sebeobrany - Maturitní otázky z předmětů sebeobrana a biologie

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Autoři sestavili publikaci pro potřeby studentů středních škol TRIVIS, jelikož jedním z jejich maturitních předmětů je praktická i teoretická sebeobrana a biologie.

Sleva 9 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 63 Kč

Skladem u dodavatele

Občanské právo procesní

Autor: Alexander Šíma

publisher: Armex Publishing

0 / 5

Sleva 9 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem

Základy kriminalistiky - 2. vydání

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Autoři skripta se velice přehlednou formou zabývájí nejdůležitějšími oblastmi kriminalistiky. Po obecném úvodu kriminalistiky rozebírají kriminalistickou techniku, resp. její součásti jako je např. daktyloskopie, fonoskopie, trasologie atp. Další část publikace se zabývá kriminalistickou taktikou, kam spadá např. ohledání, výslech, rekognice apod. Poslední kapitola pojednává o metodice

Sleva 9 % z běžně ceny 215 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Průmyslové havárie

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Publikace se zabývá průmyslovými haváriemi. Jednotlivé kapitoly pojednávají legislativní úpravou problematiky (např. zákon o chemických látkách, atomový zákon), přepravou nebezpečných nákladů, jednotlivými typy havárií a jejich účinky na lidský organismus. Text je doprovázen množstvím historických příkladů

Sleva 9 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem

Trestní právo procesní - 3. vydání

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Publikace pojednává o důležitých institutech trestního procesního práva. Mimo jiné se zabývá zásadami trestního řízení, jeho subjekty (soudce, státní zástupce, obžalovaný apod.), dokazováním, stádii trestního řízení, hlavním líčením, odvoláním, vykonávacím řízením atp.

Sleva 9 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 217 Kč

Skladem u dodavatele

Živelní pohromy - 2. vydání

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Publikace reaguje na aktuální problémy, tj. přírodní katastrofy, se kterými se lidstvo ve stále vztůstající míře potýká. Obsahuje klasifikaci mimořádných událostí, kategorizaci živelních pohrom a jiných přírodních událostí. Po úvodní obecné části následuje část zvláštní, která se důkladně zabývá jednotlivými živelními pohromami - zemětřeseními, povodněmi a zátopami, svahovými pohyby, sopečnou

Sleva 9 % z běžně ceny 168 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem

Trestní právo hmotné - Zvláštní část

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Publikace se zabývá skutkovými podstatami jednotlivých trestných činů podle zákona č. 40/2009 Sb. Zachovává systematiku trestního zákoníku. U jednotlivých skutkových podstat jsou, kromě obligatorních znaků skutkových podstat, uvedeny také znaky fakultativní, dále je zde popis klíčových pojmů, množství příkladů a odkazů na jiné související trestné činy a též korespondující přestupky. Text je

Sleva 9 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Trestní právo hmotné - Obecná část (2. vydání)

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Publikace předkládá velmi ucelený a srozumitelný přehled důležitých institutů trestního práva hmotného, které vycházejí z obecné části trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Mimo jiné jsou zde vysvětleny pojmy jako trestně právní normy, trestní odpovědnost, skutková podstata trestného činu, vývojová stádia trestné činnosti, okolnosti vylučující protiprávnost, zánik trestnosti apod. Součástí publikace

Sleva 9 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Občanské právo hmotné

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Autoři skripta se velice přehlednou formou zabývají nejdůležitějšími instituty občanského práva hmotného tak, jak je zachycuje nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. V úvodu srozumitelně rozebírají systematiku, prameny a normy občanského práva, vysvětlují problematiku osob a věcí, právní skutečnosti, věcná práva, dědické právo a závazkové vztahy. Posléze přecházejí na právo rodinné. V další části

Sleva 9 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Psychologie ve služební činnosti strážníka obecní (městské) policie a strážného civilní…

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Publikace se zabývá základními otázkami psychologie, zaměřené na praktickou činnost profesionálních pracovníků při ochraně zdraví a majetku občanů, příp. organizací podle platných zákonů v České republice. Doplněno kreslenými vtipy R.A.Hrubého.

Sleva 9 % z běžně ceny 67 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané problémy ze základů teorie práva - 6. doplněné vydání

Autor: Václav Froněk

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Skriptum představuje minimum pro všechny zájemce o studium jakékoliv právní disciplíny. V úvodu se zabývá pojmem práva jako takového, právem objektivním, prameny práva, jeho systematikou a právními normami, následuje výklad o subjektivních právech, právních vztazích, jejich obsahu, objektech a subjektech. Závěrečná část vysvětluje proces aplikace a uskutečňování práva. Pro názornost jsou součástí

Sleva 9 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem

Zákon o Policii České republiky č. 273/2008 Sb.

Autor: neuveden

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Novinka
Kapesní vydání zahrnuje zákon o Policii České republiky, zákon o přestupcích, zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích. Je určeno všem příslušníkům Policie České republiky, zejména však příslušníkům pořádkové a dopravní policie operujícím v terénu. Zákon o některých přestupcích č. 251/2016 Sb. 15. vydání - s aktualizací k 1.5.2019 Úplné znění, včetně

Sleva 8 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem

Zákon o obecní policii č. 553/1991 Sb., 2020

Autor: neuveden

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Novinka

Sleva 8 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem u dodavatele

Kriminologie a prevence kriminality

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Oblíbená publikace se zabývá kriminologií jako vědou o kriminalitě (kriminalita jako jev, pachatel, oběť, výzkum, statistika), kontrolou kriminality (trestání), prevencí zločinnosti (v národním i místním měřítku) a některými dalšími aspekty (kriminalita mládeže, kriminalita násilná, majetková mravnostní apod).

Sleva 9 % z běžně ceny 213 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem u dodavatele

Ochrana obyvatelstva

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Kroupa,Milan Říha

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Publikace předkládá znalosti, podmínky, právní předpisy a možnosti ochrany při mimořádných událostech velkého rozsahu, které postihují obrovské množství osob a majetkové hodnoty. Jednotlivé kapitoly pojednávájí o zbraních hromadného ničení (jaderných, chemických, biologických), o systému a koncepci ochrany obyvatelstva v ČR, o varování a vyrozumění obyvatel, o vyprošťovacích a záchranných

Sleva 9 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Integrovaný záchranný systém

publisher: Armex Publishing

0 / 5
Publikace je určena především studentům studijních programů Krizové řízení a pracovníkům jednotlivých složek IZS a obecních úřadů, kteří se krizovým řízením zabývají. Obsahuje právní regulaci IZS, jeho strukturu a principy, bezpečnostní strategii ČR, činnost složek IZS při krizových situacích a krizovou komunikaci. Skriptum je opatřena množstvím ilustrativních schémat, tabulek a barevných příloh

Sleva 9 % z běžně ceny 172 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem


Může se hodit…


AJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí