Registrace | Přihlášení


Artefactum

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Hvězda - Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu

Autor: Muchka Ivan Prokop

publisher: Artefactum

4 / 5
Renesanční letohrádek Hvězda patří k symbolům Prahy. Kolektiv badatelů pod vedením Ivana P. Muchky zdůrazňuje, že neobvyklá podoba i mimořádně umělecky kvalitní štuková výzdoba Hvězdy se vymyká českým či evropským loveckým zámkům. Autoři jej uvedli nejen do kontextu habsburské „rekreační“ architektury , ale také do kontextu architektury evropské. Univerzální idea stavby určené k sezónnímu

Sleva 24 % z běžně ceny 670 Kč

Naše cena: 508 Kč

Skladem u dodavatele

24 % Sleva

Hore zdar! - Stavební strategie Klubu českých/československých turistů (útulny a chaty)

Autor: Svobodová Markéta

publisher: Artefactum

0 / 5
Název knihy Hore zdar! odkazuje k oficiálnímu pozdravu, který mezi sebou používali členové Klubu českých/ československých turistů, ale také ke knize Naprej!Česká sportovní architektura 1567-2012. Díky spolupráci na této knize se autorka dostala k rozsáhlému fondu KČST, který je uložen v Národním archivu v Praze. Část fondu obsahuje podrobnou plánovou i spisovou dokumentaci k jednotlivým

Sleva 28 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 281 Kč

Skladem u dodavatele

28 %

Ivo Kořán - Texty

publisher: Artefactum

0 / 5
Výběr předložených textů Ivo Kořána byl veden snahou zachytit šíři jeho celoživotního badatelského zájmu. Ivo Kořán zůstává prvním českým uměleckým historikem, který od konce 50. let 20. století systematicky propojoval středověké umění s barokní kulturou a dokázal prostřednictvím písemných i hmotných barokních pramenů nahlížet památky středověké. I to je jeho podstatný odkaz oboru. Některé

Sleva 28 % z běžně ceny 540 Kč

Naše cena: 389 Kč

Skladem u dodavatele

28 %

Více Krásy / Skok vysoký Josefa Krásy (2 knihy)

Autor: Chlíbec Jan,

publisher: Artefactum

0 / 5
Dvě knihy, jež vycházejí společně, se věnují odkazu uměleckého historika a teoretika umění Josefa Krásy (1933–1985), jedné z vůdčích osobností oboru v 60.–80. letech 20. století. ***** Více Krásy Jan Chlíbec – Klára Benešovská (edd.) Kniha Více Krásy navazuje na akce z roku 2015, který byl vyhlášen v Ústavu dějin umění AV ČR „Rokem Josefa Krásy“: na výstavu "30 let bez Krásy" a na sympozium

Sleva 10 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 468 Kč

Skladem u dodavatele

Svoboda + Palcr: Vidět sochy

Autor: Mašterová Katarína

publisher: Artefactum

0 / 5
Fotograf Jan Svoboda (1934–1990) vnímal sochy Zdeňka Palcra (1927–1996) jako autonomní výtvarný motiv. Fotografie těchto soch vznikaly v 60. – 80. letech 20. století primárně jako dokumentace sloužící sochaři, fotograf je však autorsky přetvořil v obrazy specifických výtvarných kvalit a nevšední obrazové hodnoty. Kniha těchto fotografií je zároveň katalogem stejnojmenné výstavy, která proběhla v

Sleva 24 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Topografie sutin - The Topography of Ruins

Autor: Sudek Josef

publisher: Artefactum

0 / 5
V roce 1945 se fotograf Josef Sudek (1896–1976) vydal do ulic Prahy, aby dokumentoval škody, které napáchala druhá světová válka. Vznikl tak soubor bezmála čtyř stovek snímků, které zachycují zraněnou městskou krajinu – poškozené stavby, skladiště deinstalovaných soch či ochranná protipožární a protiletecká opatření. Výstava v Domě fotografie Galerie hlavního města Prahy (22.5.–19.8.2018) je

Sleva 24 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 371 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Soupis památek uměleckých a historických v politickém okresu Český Krumlov

Autor: Kolektiv autorů - Mareš František,Sedláček Jan

publisher: Artefactum

0 / 5
V nakladatelství Artefactum, v řadě Fontes historiae atrium vychází již pátý svazek Soupisů památek archeologických a místopisných v Království českém. Jedná se o svazek věnovaný památkám města Českého Krumlova. V letech 1912-1916 jej k vydání, jako druhý díl k Soupisu památek českokrumlovského okresu (1918) připravila velmi zkušená autorská dvojice František Mareš a Jan Sedláček (Třeboňsko,

Sleva 24 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 371 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Instant Presence. Representing Art in Photography

Autor: Kolektiv autorů - Buddeus Hana,neuveden

publisher: Artefactum

0 / 5
Spolu s digitalizací sbírek a redefinováním analogových archivů se objevila celá řada nových témat, spojených s problematikou fotografie uměleckých děl. Fotografie tohoto typu, uložené ve fototékách uměleckohistorických institucí, v pozůstalostech historiků umění, umělců a fotografů, v archivech, muzeích a galeriích, a reprodukované v časopisech a uměleckohistorických publikacích se dnes těší

Sleva 10 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 405 Kč

Skladem u dodavatele

Umění a tradice

Autor: Kolektiv autorů - Machalíková Pavla,Winter Tomáš

publisher: Artefactum

0 / 5
Ve vztahu k tradici, k právě končícím či dávno minulým obdobím a jejich uměleckým postupům a konvencím, se definuje fakticky každý nastupující umělecký proud. Tradice v původním slova smyslu představuje to, co je předávané a přejímané. Je to korpus zvyklostí, konvencí a obyčejů. Velmi úzce souvisí s představou kánonu neboli určité normy a toho, co je dané a přijímané ve smyslu odsouhlaseného a

Sleva 24 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Epigraphica & Sepulcralia 7

Autor: Roháček Jiří

publisher: Artefactum

0 / 5
Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky. Aktuální svazek obsahuje studie a materiálové příspěvky českých a polských badatelů přednesené na 14. zasedání k problematice

Sleva 24 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Památky Těšínského knížectví

Autor: Mezihoráková Klára

publisher: Artefactum

0 / 5
Publikaci tvoří soubor statí věnovaných uměleckým památkám oblasti bývalého Těšínského knížectví, fungujícího jako svébytný celek od konce 13. století až do roku 1920, kdy bylo rozděleno mezi Československo a Polsko. Texty jednotlivých českých a polských autorů se zabývají vybranými památkami a uměleckými osobnostmi spojenými s daným územím bez ohledu na později vytyčené hranice a připomínají tak

Sleva 24 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost

Autor: Kubínová Kateřina

publisher: Artefactum

0 / 5
Publikace vychází k stejnojmenné výstavě konané při příležitosti oslav 700 let od narození Karla IV. v Emauzském klášteře (6. 5.–21. 11. 2016). Klášter Na Slovanech, dnes zvaný Emauzy, je jednou z nejvýznamnějších církevních fundací tohoto panovníka. První část publikace je věnována založení kláštera a především jeho slovanskému písemnictví až do husitských válek a jeho vlivu na české a

Sleva 28 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

28 %

In Puncto Religionis

Autor: Horníčková Kateřina

publisher: Artefactum

0 / 5
"In Puncto Religionis" přináší další z čtivých a badatelstky podnětných pohledů na církevní dějiny a s nimi spojenou výtvarnou kulturu.

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem u dodavatele

24 % Sleva

Artem ad vitam - Kniha k poctě Ivo Hlobila

Autor: neuveden

publisher: Artefactum

0 / 5
Kniha Artem ad vitam vychází u příležitosti významného životního výročí prof. PhDr. Ivo Hlobila, CSc., předního historika umění. Jeho působení je spjato především se dvěma institucemi: Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky v Praze a Katedrou dějin a teorie výtvarného umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Publikaci tvoří bohatá mozaika příspěvků jubilantových

Sleva 24 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 364 Kč

Skladem u dodavatele

24 % Sleva

Může se hodit…


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele