Registrace | Přihlášení


Artefactum

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Hvězda - Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu - Arcivévoda…

Autor: Ivan Prokop Muchka

publisher: Artefactum

5 / 5
17 %
Renesanční letohrádek Hvězda patří k symbolům Prahy. Kolektiv badatelů pod vedením Ivana P. Muchky zdůrazňuje, že neobvyklá podoba i mimořádně umělecky kvalitní štuková výzdoba Hvězdy se vymyká českým či evropským loveckým zámkům. Autoři jej uvedli nejen do kontextu habsburské „rekreační“ architektury , ale také do kontextu architektury evropské. Univerzální idea stavby určené k sezónnímu

Sleva 17 % z běžně ceny 670 Kč

Naše cena: 556 Kč

Skladem

Artem ad vitam - Kniha k poctě Ivo Hlobila - Kniha k poctě Ivo Hlobila

Autor: neuveden

publisher: Artefactum

0 / 5
17 %
Kniha Artem ad vitam vychází u příležitosti významného životního výročí prof. PhDr. Ivo Hlobila, CSc., předního historika umění. Jeho působení je spjato především se dvěma institucemi: Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky v Praze a Katedrou dějin a teorie výtvarného umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Publikaci tvoří bohatá mozaika příspěvků jubilantových

Sleva 17 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 398 Kč

Skladem u dodavatele

Od kabaly k Titaniku - Deset studií nejen z dějin umění - Deset studií nejen z dějin umění

Autor: neuveden

publisher: Artefactum

0 / 5
17 %
Kniha s tajemným názvem "Od kabaly k Titaniku" je souborem deseti studií přesahujících z pohledu dějin umění do sféry širší vizuální kultury.

Sleva 17 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem u dodavatele

Epigraphica & Sepulcralia 6

Autor: Jiří Roháček

publisher: Artefactum

0 / 5
17 %
Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky. Aktuální svazek obsahuje studie a materiálové přísvěky českých, slovenských a polských badatelů přednesené na pravidelných zasedáních k

Sleva 17 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem u dodavatele

Slovanský klášter Karla IV. Zbožnost, umění, vzdělanost - Zbožnost, umění, vzdělanost

Autor: Kateřina Kubínová

publisher: Artefactum

0 / 5
17 %
Publikace vychází k stejnojmenné výstavě konané při příležitosti oslav 700 let od narození Karla IV. v Emauzském klášteře (6. 5.–21. 11. 2016). Klášter Na Slovanech, dnes zvaný Emauzy, je jednou z nejvýznamnějších církevních fundací tohoto panovníka. První část publikace je věnována založení kláštera a především jeho slovanskému písemnictví až do husitských válek a jeho vlivu na české a

Sleva 17 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem u dodavatele

Kostel sv. Alberta v Třinci

Autor: neuveden

publisher: Artefactum

0 / 5
17 %
Brožura Kostel sv. Alberta v Třinci je další publikací ediční řady Monumenta Bohemiae et Moraviae, jejímž hlavním cílem je představit zajímavé umělecké památky široké veřejnosti. Kostel sv. Alberta vytváří spolu s dalšími stavbami (farou, domkem kostelníka ad.) celistvý areál na návrší nad Třineckými železárnami. Celek je působivým dílem významného architekta Albina Theodora Prokopa (1838–1916) a

Sleva 17 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem u dodavatele

Památky Těšínského knížectví

Autor: Klára Mezihoráková

publisher: Artefactum

0 / 5
17 %
Publikaci tvoří soubor statí věnovaných uměleckým památkám oblasti bývalého Těšínského knížectví, fungujícího jako svébytný celek od konce 13. století až do roku 1920, kdy bylo rozděleno mezi Československo a Polsko. Texty jednotlivých českých a polských autorů se zabývají vybranými památkami a uměleckými osobnostmi spojenými s daným územím bez ohledu na později vytyčené hranice a připomínají tak

Sleva 17 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 257 Kč

Skladem u dodavatele

Epigraphica & Sepulcralia 7

Autor: Jiří Roháček

publisher: Artefactum

0 / 5
17 %
Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání a středověké a novověké epigrafiky. Aktuální svazek obsahuje studie a materiálové příspěvky českých a polských badatelů přednesené na 14. zasedání k problematice sepulkrálních

Sleva 17 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem u dodavatele

Umění a tradice

Autor: Kolektiv autorů - Pavla Machalíková,Tomáš Winter

publisher: Artefactum

0 / 5
17 %
Ve vztahu k tradici, k právě končícím či dávno minulým obdobím a jejich uměleckým postupům a konvencím, se definuje fakticky každý nastupující umělecký proud. Tradice v původním slova smyslu představuje to, co je předávané a přejímané. Je to korpus zvyklostí, konvencí a obyčejů. Velmi úzce souvisí s představou kánonu neboli určité normy a toho, co je dané a přijímané ve smyslu odsouhlaseného a

Sleva 17 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem u dodavatele

Instant Presence. Representing Art in Photography

Autor: neuveden

publisher: Artefactum

0 / 5
17 %
Spolu s digitalizací sbírek a redefinováním analogových archivů se objevila celá řada nových témat, spojených s problematikou fotografie uměleckých děl. Fotografie tohoto typu, uložené ve fototékách uměleckohistorických institucí, v pozůstalostech historiků umění, umělců a fotografů, v archivech, muzeích a galeriích, a reprodukované v časopisech a uměleckohistorických publikacích se dnes těší

Sleva 17 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem u dodavatele

Soupis památek uměleckých a historických v politickém okresu Český Krumlov - Svazek druhý: Český…

Autor: Kolektiv autorů - František Mareš,Jan Sedláček

publisher: Artefactum

0 / 5
17 %
V nakladatelství Artefactum, v řadě Fontes historiae atrium vychází již pátý svazek Soupisů památek archeologických a místopisných v Království českém. Jedná se o svazek věnovaný památkám města Českého Krumlova. V letech 1912-1916 jej k vydání, jako druhý díl k Soupisu památek českokrumlovského okresu (1918) připravila velmi zkušená autorská dvojice František Mareš a Jan Sedláček (Třeboňsko,

Sleva 17 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 407 Kč

Skladem u dodavatele

Topografie sutin - The Topography of Ruins - The Topography of Ruins

Autor: Josef Sudek

publisher: Artefactum

0 / 5
17 %
V roce 1945 se fotograf Josef Sudek (1896–1976) vydal do ulic Prahy, aby dokumentoval škody, které napáchala druhá světová válka. Vznikl tak soubor bezmála čtyř stovek snímků, které zachycují zraněnou městskou krajinu – poškozené stavby, skladiště deinstalovaných soch či ochranná protipožární a protiletecká opatření. Výstava v Domě fotografie Galerie hlavního města Prahy (22.5.–19.8.2018) je

Sleva 17 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 407 Kč

Skladem

Svoboda + Palcr: Vidět sochy

Autor: Katarína Mašterová

publisher: Artefactum

0 / 5
17 %
Fotograf Jan Svoboda (1934–1990) vnímal sochy Zdeňka Palcra (1927–1996) jako autonomní výtvarný motiv. Fotografie těchto soch vznikaly v 60. – 80. letech 20. století primárně jako dokumentace sloužící sochaři, fotograf je však autorsky přetvořil v obrazy specifických výtvarných kvalit a nevšední obrazové hodnoty. Kniha těchto fotografií je zároveň katalogem stejnojmenné výstavy, která proběhla v

Sleva 17 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 307 Kč

Skladem

Zámek Kačina

Autor: neuveden

publisher: Artefactum

0 / 5
17 %
Drobná publikace kapesního formátu je určena především pro návštěvníky pozoruhodného klasicistního zámku Kačina na Kutnohorsku. Vychází z podrobného stavebně historického průzkumu Luboše Lancingera, seznamuje čtenáře s okolnostmi dlouho trvající stavby, na níž se účastnila celá řada významných architektů své doby, a to nejen těch, kteří působili v Čechách. Projekt lze zřejmě přisoudit Christianu

Sleva 17 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem u dodavatele

Více Krásy / Skok vysoký Josefa Krásy (2 knihy)

publisher: Artefactum

0 / 5
17 %
Dvě knihy, jež vycházejí společně, se věnují odkazu uměleckého historika a teoretika umění Josefa Krásy (1933–1985), jedné z vůdčích osobností oboru v 60.–80. letech 20. století. ***** Více Krásy Jan Chlíbec – Klára Benešovská (edd.) Kniha Více Krásy navazuje na akce z roku 2015, který byl vyhlášen v Ústavu dějin umění AV ČR „Rokem Josefa Krásy“: na výstavu "30 let bez Krásy" a na sympozium “Více

Sleva 17 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 432 Kč

Skladem u dodavatele

Ivo Kořán - Texty

publisher: Artefactum

0 / 5
17 % Novinka
Výběr předložených textů Ivo Kořána byl veden snahou zachytit šíři jeho celoživotního badatelského zájmu. Ivo Kořán zůstává prvním českým uměleckým historikem, který od konce 50. let 20. století systematicky propojoval středověké umění s barokní kulturou a dokázal prostřednictvím písemných i hmotných barokních pramenů nahlížet památky středověké. I to je jeho podstatný odkaz oboru. Některé

Sleva 17 % z běžně ceny 540 Kč

Naše cena: 448 Kč

Skladem u dodavatele

Obrazy nenávisti - Vizuální projevy antisemitismu ve střední Evropě

Autor: Jakub Hauser

publisher: Artefactum

0 / 5
17 %
Kolektivní monografie Obrazy nenávisti přináší jedenáct studií zabývajících se vizuálními projevy antisemitismu ve střední Evropě od středověku po současnost. Publikace na základě dosud převážně neznámých materiálů hledá z různých perspektiv odpovědi na otázku, jaká byla role vizuality v rozvoji antisemitských nálad a v politických agendách podněcujících nenávist vůči Židům. Pole vizuálního

Sleva 17 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem u dodavatele

Hore zdar! - Stavební strategie Klubu českých/československých turistů (útulny a chaty)

Autor: Markéta Svobodová

publisher: Artefactum

0 / 5
17 % Novinka
Název knihy Hore zdar! odkazuje k oficiálnímu pozdravu, který mezi sebou používali členové Klubu českých/ československých turistů, ale také ke knize Naprej!Česká sportovní architektura 1567-2012. Díky spolupráci na této knize se autorka dostala k rozsáhlému fondu KČST, který je uložen v Národním archivu v Praze. Část fondu obsahuje podrobnou plánovou i spisovou dokumentaci k jednotlivým

Sleva 17 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 324 Kč

Skladem


Může se hodit…


Průzkum pro novou prodejnu

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí