Registrace | Přihlášení


Auditorium

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Proti systému! - Český radikální konzervativismus, fašismus a nacionální socialismus 20. a 21.…

Autor: Jan Rataj

publisher: Auditorium

4 / 5
23 %
Kniha přináší z větší části doposud nezpracovaný pohled na českou antisystémovou krajní pravici v jejím více než stoletém vývoji. První část sleduje odmítavou reakci českého radikálního konzervativismu, fašismu i nacionálního socialismu k demokratické modernizaci české společnosti v meziválečném období a následný politický debakl těchto proudů po Mnichovu 1938 a za druhé světové války. Druhá část

Sleva 23 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Útěk před demokracií

publisher: Auditorium

5 / 5
23 % Novinka
Podle údajů mezinárodních organizací je pouze zhruba třetina států světa hodnocena jako demokratická, přičemž podíl nedemokratických zemí se v posledním desetiletí zvyšuje. Autoritativní režimy převažují nad demokratickými a v dosavadních demokratických státech se projevují autoritativní prvky. Jak úpadek demokracie, tak nárůst autoritativních metod a režimů, jsou považovány za globální jevy, a

Sleva 23 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 293 Kč

Skladem

Oběti komunistické spravedlnosti - Právní aspekty politických procesů 50. let 20. století - Právní…

Autor: Kolektiv autorů - Ivana Bláhová, kolektiv autorů

publisher: Auditorium

3.8 / 5
23 %
Fenomén politických procesů konce 40. a počátku 50. let v Československu představuje téma, které si tradičně spojujeme s etablováním a upevňováním komunistického režimu u nás. Jména jako Milada Horáková či Rudolf Slánský, kteří se stali nechtěnými ikonami monstrprocesů, jsou veřejnosti již dobře známá. Autoři této knihy se proto zaměřili na další, více, či méně známé osudy obětí komunistické

Sleva 23 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem

Menšiny a právo v České republice

Autor: Kolektiv autorů - René kolektiv autorů, Petráš

publisher: Auditorium

0 / 5
23 %
Právní postavení menšin patří v řadě zemí k velmi citlivým až výbušným problémům. Předkládaná kolektivní monografie je výjimečným dílem v oblasti problematiky menšin na našem území, které co do rozsahu a podrobnosti zpracování nemá u nás obdoby. Vedením autorského kolektivu se ujal přední český expert na právní postavení menšin René Petráš, jehož záměrem bylo vytvořit publikaci srozumitelnou

Sleva 23 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Rovnost a sociální práva

Autor: Pavla Boučková

publisher: Auditorium

0 / 5
23 %
Publikace představuje analytickou studii kontrastu faktického projevu rovnosti v oblasti mezilidských vztahů s ústavou zaručenou rovností v oblasti lidských práv. Autorka knihy analyzuje stávající přístup české a evropské legislativy a justice v otázkách řešení sociálních konfliktů. Srovnává účinnost a působení mechanismů na ochranu sociálních práv, a to jak v tuzemském právním prostředí, tak z

Sleva 23 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem

Reforma právnického vzdělávání na prahu 21. století

Autor: Jan Kuklík

publisher: Auditorium

0 / 5
23 %
Sborník příspěvků k diskuzi o dalším vývoji vysokoškolského vzdělávání právníků navazující na iniciativu Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Do sborníku přispěli jak učitelé práva, tak praktičtí právníci a též studenti práva z České republiky i ze zahraničí. Cílem zamýšlené reformy je reflektovat aktuální trendy právnického vzdělávání a reagovat na potřeby praxe.

Sleva 23 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 69 Kč

Skladem

Úvod do trestněprávní komparatistiky

Autor: Ladislav Pokorný

publisher: Auditorium

0 / 5
23 %
Učebnice trestního práva srovnávacího určená studentům všech oborů právního záměření. Kniha zahrnuje jak obecnou rovinu, tj. metodiku a cíle trestněprávníprávní komparatistiky, tak speciální část, která srovnává trestěprávní úpravu několika evropských zemí (Velká Británie, Německo, Francie, Belgie, Itálie).

Sleva 23 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem

Obchodní korporace ve světle proměn - Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací

Autor: Bohumil Havel

publisher: Auditorium

0 / 5
23 %
Jedinečná publikace o charakteru zejména komerčních společností, vynikající myšlenkovou bohatostí a osobitým literárním stylem. Renomovaný autor oboru obchodního práva se věnuje ekonomickým aspektům existence právnických osob, stejně jako jejich vnitřní struktuře a fungování společností uvnitř i navenek. Svojí čtivou formou, která podtrhuje odbornou úroveň celé knihy, má potenciál oslovit

Sleva 23 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem

Reflections on 20 years of social reform in Central and Eastern Europe

Autor: Kolektiv autorů - Kristina Koldinská,Martin Štefko

publisher: Auditorium

0 / 5
23 %
International team of authors examines the social issues of contemporary Europe, as well as the options of solving the present social problems in the future, while exloiting the knowledge and the experience of the countries of Central Europe during the past twenty years. The authors also take into account the experience from the economic transition period of the post-communist countries. The main

Sleva 23 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Dlouhé stíny Mnichova - Mnichovská dohoda očima signatářů a její dopady na Československo

Autor: Kolektiv autorů - Jan Kuklík,Jan Němeček

publisher: Auditorium

0 / 5
23 %
Kniha prezentuje nový pohled na okolnosti kolem tzv. Mnichovské dohody z roku 1938. Jakkoli by se mohlo zdát, že vše bylo o této kapitole našich dějin již vše napsáno, kniha prokazuje, že stále lze nálezat nové souvislosti. Autoři knihy zaměřili svojí pozornost na další osud Mnichovské dohody, na proces, jakým byla, řečeno slovy E. Beneše „odčiněna“, a v jakých souvislostech se s ní setkáme jak

Sleva 23 % z běžně ceny 410 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem

Zákonné bezpráví - Židé v Protektorátu Čechy a Morava

Autor: Helena Petrův

publisher: Auditorium

0 / 5
23 %
Autorka ve své knize popisuje život českých Židů v letech 1939–1945 v kontextu rasových právních předpisů, a to nejen říšských, ale také těch, které vydala protektorátní vláda. Odkrývá tak aktivní roli českých orgánů – protektorátní vlády, samosprávných organizací a místní správy v protižidovské politice. Vyvrací mýty o tom, že se protektorátní vláda bránila tlaku nacistických okupantů vydávat

Sleva 23 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem

Sportovní právo

Autor: neuveden

publisher: Auditorium

0 / 5
23 %
Kniha se snaží přispět k etablování tohoto mladého právního odvětví u nás. Vybraní odborníci v ní získali prostor vyjádřit svá stanoviska k nejpalčivějším problémům soudobého sportu, jakými jsou doping, ovlivňování zápasů, vztah národního a evropského práva, právní odpovědnost vyplývající ze sportovní činnosti, smluvní vztahy profesionálních hráčů s kluby, právní povaha sportovních pravidel a

Sleva 23 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Cizinci ve vlastní zemi - Dějiny a současnost národnostního napětí v Evropě

Autor: René Petráš

publisher: Auditorium

0 / 5
23 %
Současné národnostní konflikty v Evropě mají své dávné historické kořeny. Ty mohou sahat i přes tisíc let do minulosti a proto bez znalosti dlouhodobého vývoje nemusejí být vůbec pochopitelné. Kniha Reného Petráše, předního českého odborníka na problematiku národnostních menšin, představuje přehled nejznámějších evropských národnostních sporů v minulosti a současnosti. Obsahuje přehled celkového

Sleva 23 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem

Rovnost v odměňování žen a mužů

Autor: Barbara Havelková

publisher: Auditorium

0 / 5
23 %
Publikace předkládá právní analýzu institutu rovného odměňování tak, jak ji koncipuje český právní řád a právo Evropské unie, zejména judikatura Evropského soudního dvora. Snaží se přitom poskytnout návod pro poškozenou zaměstnankyni jak postupovat v případě podezření na diskriminaci v odměňování a současně upozornit zaměstnavatele na vhodné kroky k prevenci diskriminace.

Sleva 23 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 92 Kč

Skladem

Koncerny v komunitárním právu - Analýza a náměty pro rekodifikaci

Autor: Tomáš Doležil

publisher: Auditorium

0 / 5
23 %
Koncernové právo je i přes svůj význam a dlouhověkost naší právní vědou poněkud opomíjeno. Neprávem stojí ve stínu naléhavějších ekonomických a právních otázek obchodního práva. Avšak v době dynamického vývoje, v rámci kterého dochází k evoluci hospodářské struktury, integraci a globalizaci, by měla česká právní věda této problematice věnovat náležitou pozornost. Česká republika, jako jeden z

Sleva 23 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Svoboda projevu - Demokracie, rovnost a svoboda slova

Autor: Kolektiv autorů - Petr Jäger,Pavel Molek

publisher: Auditorium

0 / 5
23 %
Monografie Svoboda projevu s podtitulem Demokracie, rovnost a svoboda slova pojednává o právních aspektech svobody projevu ve smyslu základního práva. Zvláštní pozornost je věnována významu svobody slova pro fungování demokracie a mezím, které jsou v moderní společnosti kladeny projevům rasistickým, diskriminačním či jinak extremistickým. Kromě filosoficko-teoretického popisu vývoje pojetí

Sleva 23 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 92 Kč

Skladem

Právo a společnost

Autor: Pavel Maršálek

publisher: Auditorium

0 / 5
23 %
Formování práva je vždy závislé na řadě faktorů. Předkládaná monografie představuje studii několika rovin vývoje práva uvnitř společnosti. Autor se zamýšlí nad funkcí práva, nad jeho působením ve vztahu k jednotlivci i mocenským strukturám státu. Hlavní pozornost je věnována právu, morálce a náboženství, jejich vzájemné interakci a reflexi na vývoj společnosti a společenských hodnot. Zohledněny

Sleva 23 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Kapitalismus na kolenou - Dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929-1934

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Noha,Jakub Rákosník

publisher: Auditorium

0 / 5
23 %
Kniha pojednává o období tzv. velké hospodářské krize 30. let 20. století, která zásadním způsobem ovlivnila chod světových dějin. Zabývá se možnými příčinami, dramatickým průběhem i následky tohoto hospodářského fenoménu, ke kterému se dnes ekonomové znovu vrací v kontextu aktuální krize evropské a americké ekonomiky. Autoři rozebírají příčiny krachu na americké burze v roce 1929, následné

Sleva 23 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem

Právo, jazyk a příběh

Autor: Martin Škop

publisher: Auditorium

0 / 5
23 %
Právo, to nejsou jen texty právních předpisů. Je to samostatný a zvláštní svět. Je to také způsob myšlení plný interpretace, přesvědčování a příběhů. Na někoho může právo působit jako forma magie – vyvolává se slovy a dokáže před očima měnit svět. Je zvláštní formou jazyka, kterým se popisují složité vztahy mezi lidmi. Tento jazyk musí dokázat přesně popsat to, co právní normy vyžadují: podat

Sleva 23 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem

Češi u Tobruku

Autor: František Emmert

publisher: Auditorium

0 / 5
23 %
Kniha přináší osobní autentické výpovědi mužů, kteří v roce 1941 bojovali v řadách československého 11. pěšího praporu u obklíčeného libyjského města Tobruk a společně s ostatními spojeneckými vojáky ho ubránili před německo-italskou přesilou. Součástí publikace je historizující komentář k tehdejším událostem a také přehledná historie československé jednotky na Středním východě. Kniha rovněž

Sleva 23 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí