Registrace | Přihlášení


Auditorium

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Sportovní právo

Autor: neuveden

publisher: Auditorium

0 / 5
29 % Sleva
Kniha se snaží přispět k etablování tohoto mladého právního odvětví u nás. Vybraní odborníci v ní získali prostor vyjádřit svá stanoviska k nejpalčivějším problémům soudobého sportu, jakými jsou doping, ovlivňování zápasů, vztah národního a evropského práva, právní odpovědnost vyplývající ze sportovní činnosti, smluvní vztahy profesionálních hráčů s kluby, právní povaha sportovních pravidel a

Sleva 29 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem

Zákonné bezpráví - Židé v Protektorátu Čechy a Morava

Autor: Petrův Helena

publisher: Auditorium

0 / 5
32 % Sleva
Autorka ve své knize popisuje život českých Židů v letech 1939–1945 v kontextu rasových právních předpisů, a to nejen říšských, ale také těch, které vydala protektorátní vláda. Odkrývá tak aktivní roli českých orgánů – protektorátní vlády, samosprávných organizací a místní správy v protižidovské politice. Vyvrací mýty o tom, že se protektorátní vláda bránila tlaku nacistických okupantů vydávat

Sleva 32 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem

Dlouhé stíny Mnichova - Mnichovská dohoda očima signatářů a její dopady na Československo

Autor: Kolektiv autorů - Němeček Jan,Kuklík Jan

publisher: Auditorium

0 / 5
27 %
Kniha prezentuje nový pohled na okolnosti kolem tzv. Mnichovské dohody z roku 1938. Jakkoli by se mohlo zdát, že vše bylo o této kapitole našich dějin již vše napsáno, kniha prokazuje, že stále lze nálezat nové souvislosti. Autoři knihy zaměřili svojí pozornost na další osud Mnichovské dohody, na proces, jakým byla, řečeno slovy E. Beneše „odčiněna“, a v jakých souvislostech se s ní setkáme jak

Sleva 27 % z běžně ceny 410 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem

Obchodní korporace ve světle proměn - Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací

Autor: Havel Bohumil

publisher: Auditorium

0 / 5
31 %
Jedinečná publikace o charakteru zejména komerčních společností, vynikající myšlenkovou bohatostí a osobitým literárním stylem. Renomovaný autor oboru obchodního práva se věnuje ekonomickým aspektům existence právnických osob, stejně jako jejich vnitřní struktuře a fungování společností uvnitř i navenek. Svojí čtivou formou, která podtrhuje odbornou úroveň celé knihy, má potenciál oslovit

Sleva 31 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem

Reforma právnického vzdělávání na prahu 21. století

Autor: Kuklík Jan

publisher: Auditorium

0 / 5
20 %
Sborník příspěvků k diskuzi o dalším vývoji vysokoškolského vzdělávání právníků navazující na iniciativu Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Do sborníku přispěli jak učitelé práva, tak praktičtí právníci a též studenti práva z České republiky i ze zahraničí. Cílem zamýšlené reformy je reflektovat aktuální trendy právnického vzdělávání a reagovat na potřeby praxe.

Sleva 20 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem

Rovnost a sociální práva

Autor: Boučková Pavla

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Publikace představuje analytickou studii kontrastu faktického projevu rovnosti v oblasti mezilidských vztahů s ústavou zaručenou rovností v oblasti lidských práv. Autorka knihy analyzuje stávající přístup české a evropské legislativy a justice v otázkách řešení sociálních konfliktů. Srovnává účinnost a působení mechanismů na ochranu sociálních práv, a to jak v tuzemském právním prostředí, tak z

Sleva 32 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Bankovní regulace a dohled

Autor: Jurošková Lenka

publisher: Auditorium

0 / 5
32 % Sleva
Kniha je reakcí na aktuální vývoj ve světové ekonomice dlouhodobě zmítané globální finanční krizí, která upozornila na řadu nedostatků v oblasti bankovní regulace a dohledu. V jejím důsledku se stále častěji diskutuje o změnách, resp. o míře regulace a dohledu v bankovním sektoru. Autorka se zabývá nedostatky v systému bankovní regulace a dohledu. Analyzuje stávající systém, a to jak v globálním,

Sleva 32 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 226 Kč

Skladem

Obligace z kontraktu - Smlouva a její vymahatelnost v římském právu

Autor: Bělovský Petr

publisher: Auditorium

0 / 5
31 %
Smlouvy nepředstavují pouze jeden z pilířů moderního soukromého práva, ale jsou přímo také nedílnou součástí vývoje lidské civilizace. Od okamžiku, kdy člověk začal vnímat věci jako majetek, vznikla také přirozeně jeho potřeba s majetkem disponovat a jeho prostřednictvím získávat to, co má někdo jiný, aniž by tím vyvolal konflikt. Smlouvy tak vznikly především jako prostředek pro předcházení

Sleva 31 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem

Proměny parlamentní kultury

Autor: Wintr Jan

publisher: Auditorium

0 / 5
32 %
Kniha tematicky navazuje na knihu Česká parlamentní kultura, která vyšla v roce 2010. Kriticky hodnotí fungování české Poslanecké sněmovny v letech 2010–2021, zejména pak chaotický pořad schůze, nemožnost opozice nastolovat svá témata, náchylnost k obstruk-cím, nepružnost legislativního procesu a cel-kovou neefektivitu parlamentní práce. Na zá-kladě studia jednacích řádů a praxe fungo-vání

Sleva 32 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem

Trestněprávní nástroje ochrany životního prostředí

Autor: Fabšíková Tereza

publisher: Auditorium

0 / 5
32 % Sleva
Životní prostředí je hodnotou, jejíž význam je nezpochybnitelný a zasluhuje si tak naši trvalou pozornost. Prostředkem k jeho ochraně je mimo jiné vhodná právní regulace vzájemně se doplňujícími normami z různých právních odvětví. Tato kniha se zaměřuje specificky na možnosti trestního práva ve vztahu k ochraně životního prostředí, neboť právě trestní právo je prostředkem určeným k ochraně

Sleva 32 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem

Občanství Evropské unie

Autor: Svobodová Magdaléna

publisher: Auditorium

0 / 5
32 % Sleva
Občanství Evropské unie vzniklo před necelými třiceti lety, v roce 1993, vstupem Maastrichtské smlouvy v platnost. Již tehdy bylo občanství EU chápáno jako institut posouvající evropskou integraci, do té doby převážně ekonomického charakteru, směrem k politické unii. Od svého vzniku se občanství EU stále rozvíjí. Přestože má dodnes jen odvozenou a doplňkovou povahu ve vztahu ke státnímu občanství

Sleva 32 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 328 Kč

Skladem

Lidská práva za mřížemi - Ústavněprávní aspekty omezování osobní svobody

Autor: Hofmannová Helena

publisher: Auditorium

0 / 5
32 % Sleva
Idea osobní svobody byla ústředním momentem formulování moderního vztahu jednotlivce a státu, neboť právě v souvislosti s ní byl vyjádřen požadavek vyloučení svévole při zásahu do fyzické autonomie člověka uvězněním spojený s požadavkem spravedlivého vyvážení osobní svobody a veřejného zájmu. Politický vývoj moderních dějin a odbočky na cestě k prosazení ochrany lidských práv však ukazují, že

Sleva 32 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem


Může se hodit…


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele