Registrace | Přihlášení


Bahá´í nakladatelství

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Stvořitel

Autor: Roberta Hafenstein

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
15 %
Soubor tří příběhů pro děti o poznání a lásce k Bohu. Stvořitel nám připomíná, že o Bohu se můžeme něco dozvědět, když se podíváme na to, co stvořil. Zářící hvězdy je poutavý úvod do pojetí Boha Stvořitele. Poznávám Boha nám pomáhá pochopit náš vztah k Bohu a milovat Jej, přestože Mu nemůžeme rozumět.

Sleva 15 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem u dodavatele

Desky Božího plánu

Autor: Abdu´l-Bahá

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
15 %
V Deskách Božího plánu zjevených v letech 1916 až 1917 ‘Abdu’l-Bahá kreslí jasnou konturou mistrovský plán duchovní obnovy světa. Věřící Severní Ameriky v nich naléhavě vyzývá, aby povstali k šíření Bahá’u’lláhova učení po celé planetě a tím dali do pohybu spásné síly uvolněné Bahá’u’lláhovým zjevením. Jak se stále vzdalujeme dnům, kdy byly tyto Desky zjeveny, můžeme sledovat změny, které

Sleva 15 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Vysloboďte slnko

Autor: Searsová Martha, Sears William,

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
15 %
Kniha vypráví o raných a dramatických dějinách vzniku Bahá’í víry až po umučení jejího zvěstovatele - Bába.

Sleva 15 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Pařížské promluvy - ‘Abdu’l-Baháovy přednášky z roku 1911

Autor: Abdu´l-Bahá

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
15 %
‘Abdu’l-Bahá ve Svých pařížských přednáškách z roku 1911 předvídal některé největší triumfy a bolesti dvacátého století. Jeho prorocká slova dnes promlouvají dokonce ještě jasněji, když poukazují na taková témata, jako je hledání pravdy u každého jednotlivce, odstranění předsudků jednota všech národů a rovnoprávnost mezi muži a ženami. Jde o zdroj inspirace, který by neměl chybět v žádné

Sleva 15 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem u dodavatele

Bahá´u´lláhovy Desky - zjevené po Kitáb-i-Aqdas

Autor: neuveden

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
15 %
Soubor nejduležitějších Bahá’u’lláhových dopisů či Desek, které byly napsány v období 70. - 90. let 19. století, po sepsání nejduležitější Knihy Bahá’í víry - tj. Nejsvětější Knihy - Kitáb-i-Aqdas. Výbor obsahuje mj. Bahá’u’lláhuv dopis celému křesťanstvu, ve kterém mu oznamuje návrat Krista. Dále zde čtenář nalezne dopisy adresované celému lidstvu, vysvětlující nezbytné zásady pro budování

Sleva 15 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem u dodavatele

Bahá´u´lláhovy vybrané spisy

Autor: kolektiv autorů

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
15 %
Kniha lásky a duchovní síly. Bahá’u’lláh ohlašuje Den Boží, objasňuje postavení Božích Projevů, pojednává o nesmrtelné duši, Světovém řádu, Nejvyšším míru a duchovním smyslu života. Editor Shoghi Effendi.

Sleva 15 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Příběhy o Abdu´l-Baháovi

Autor: Jacqueline Mehrabi

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
15 %
Nádherná sbírka krátkých příběhů ze života Toho, kdo byl znám jako Mistr. Byl nejstarším synem Bahá’u’lláha, zakladatele celosvětové Bahá’í víry. ‘Abdu’l-Baháa (1844 - 1921) milovali a respektovali všichni, kdo Jej znali. Děti se kolem Něj shromaždovaly, ať šel kamkoliv, instinktivně poznávaly Jeho laskavost a ušlechtilé vlastnosti. ‘Abdu’l-Baháova láska, humor a moudrost jsou překrásně vylíčeny

Sleva 15 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Bahá’í

Autor: kolektiv autorů

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
12 %
Publikace připomínající svým pojetím i formátem časopis, podrobně informuje o všech základních aspektech Bahá'í víry, života Bahá'í společenství i jednotlivých věřících. Na 88 barevných stranách přináší rozličné grafy, fotografie, statistiky, rozhovory a sloupky, tak jak je v časopisech zvykem, což určitě zaujme širokou veřejnost stejně jako oborníky, kteří chtějí mít všechny informace o Bahá'í

Sleva 12 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem u dodavatele

Odpovědi na některé otázky

Autor: Abdu´l-Bahá

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
15 %
Syn Bahá’u’lláha předkládá logické důkazy Boží existence, objasňuje biblická proroctví a zázraky, zabývá se nesmrtelnou duší, svobodnou vůlí, osudem, Boží spravedlností, rolí Projevů Božích v dějinách, původem člověka a jinými tématy.

Sleva 15 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem u dodavatele

Bahá’u’lláh - Zakladatel Bahá’í víry

Autor: neuveden

publisher: Bahá´í nakladatelství

0 / 5
Stručný pohled na život a učení Bahá’u’lláha, zakladatele nejmladšího světového náboženství, určený především dětem a mládeži. Každou pasáž umocňují krásné barevné ilustrace. Knížka může být pomocníkem pro rodiče a učitele při vyprávění o osobě Bahá’u’lláha a o hlavních principech Bahá’í víry, jimiž jsou jednota, láska a mír pro všechny lidi.

Sleva 10 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Antigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí