Registrace | Přihlášení


Burian a Tichák

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Ani víru ani ctnosti člověk nepotřebuje ke své spáse - Příběh Jany Černé - Příběh Jany Černé

Autor: Anna Militzová

publisher: Burian a Tichák

4 / 5
15 %
První biografie české spisovatelky Jany Krejcarové-Černé, dcery novinářky Mileny Jesenské a architekta Jaromíra Krejcara. Autorka čerpala z archivů, dopisů, osobních rozhovorů, ale i z policejních spisů nebo dokumentů z psychiatrických léčeben. Doplněno fotografiemi. Byla to žena neobyčejné inteligence a silného charisma, zkrátka silná a výrazná osobnost. Ta zmizela její smrtí a bylo by dobré

Sleva 15 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem u dodavatele

Příběhy olomouckých pomníků a hřbitovů

Autor: Milan Tichák

publisher: Burian a Tichák

2 / 5
15 %
Autor pohlíží do historie města tentokrát skrze pomníky a pamětní desky v ulicích upomínající na významné osobnosti i dějinné události, ale rovněž o náhrobky na všech zdejších hřbitovech. Pomníky a pamětní desky autor popisuje od nejstarších, zachovaných již od středověku (také však těch, které již zmizely), až po nejnovější pamětní kameny (Stolpersteine). Nejde však jen o popis a výčet předmětů,

Sleva 15 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem u dodavatele

Mizol a ti druzí

Autor: Kolektiv autorů - Jan Novotný,Jan Novotný

publisher: Burian a Tichák

0 / 5
15 %
Autorovo juvenilní dílo vychází po šedesáti letech od svého vzniku. Sled sarkastických, až absurdních příběhů ze školních lavic jisté osmiletky na konci 50. let minulého století. Autorská ediční poznámka přiznává inspiraci díly Marka Twaina, Jaroslava Haška nebo Karla Poláčka. Kniha je ale také svědectvím o vzdálené a v mnohém odlišné době i o téměř nadčasových rysech sváru mezi stářím a

Sleva 15 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem u dodavatele

Na onom světě se tomu budeme smát

Autor: Václav Jamek

publisher: Burian a Tichák

0 / 5
15 %
Soubor fejetonů otištěných v Listech v letech 2005–2015. Původní texty ovšem autor doplňuje a rozvíjí Memorandech, v jakýchsi vysvětlivkách budoucím generacím, jež rozsahem někdy přesahují původní text. Knižní vydání se totiž podle jeho názoru musí vyrovnat s tím, že útvar daného žánru je „časový a příležitostný, často komentuje jevy a události, které jsou v danou chvíli čtenářům srozumitelné i v

Sleva 15 % z běžně ceny 489 Kč

Naše cena: 416 Kč

Skladem

Najít pevný bod

Autor: Eva Dobšíková

publisher: Burian a Tichák

0 / 5
15 %
Kniha obsahuje články publikované časopisecky, rozhlasová vystoupení a texty z pozůstalosti z období 2009–2015. Je mozaikou příběhů a zamyšlení, z níž vyvstává obraz autorky (1932–2015) i doby, v níž je tvořila. Ústředním námětem knihy jsou sociální problémy, zejména osudy bezdomovců. Dále obsahuje úvahy o časových i nadčasových problémech lidského života, připomenutí knih, kulturních událostí a

Sleva 15 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Deště a grafy

Autor: Tomáš Tichý

publisher: Burian a Tichák

0 / 5
11 %
Sbírka básní je autorovou knižní prvotinou. T. Tichý (1960), profesí lékař, dosud publikoval v časopisech Host, Souvislosti, Literární.cz a v antologii Nejlepší české básně 2015.

Sleva 11 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Parčík na Štursovce

Autor: Antonín Bezděk

publisher: Burian a Tichák

0 / 5
15 %
Druhá sbírka básní (po knize Deset na patnáct, z roku 2014) absolventa Zahradnické fakulty v Lednici. Autor (nar. 1955) před rokem 1989 vystřídal několik zaměstnání, pracoval jako čerpač. Po Listopadu byl zahradníkem města Olomouce, nyní pěstuje stromy a keře pro zahrady parky a krajinu. Zrcadlové kresby Vladimíry Kokolii „po delším nezaostřeném pohledu umožňují spatřit další prostor".

Sleva 15 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem u dodavatele

Jaro na krku - Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem - Můj rok 1968 s Alexandrem Dubčekem

Autor: Dušan Havlíček

publisher: Burian a Tichák

0 / 5
15 %
Kniha vzpomínek aktivního účastníka demokratizačního pokusu před padesáti lety. V Knihovně Listů je rozšířená o aktuální autorův úvod, krátké portréty hlavních aktérů a fotografie. D. Havlíček působil v roce 1968 jako vedoucí úseku tisku, rozhlasu a televize ÚV KSČ. Podává detailně a zblízka svědectví o dramatickém dění roku 1968 až do svého odchodu z funkce a poté do exilu, okolnosti okupace

Sleva 15 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem

Demokracie a socialismus - Dva programové dokumenty demokratické levice z první poloviny 20. století

Autor: Radka Šustrová

publisher: Burian a Tichák

0 / 5
15 %
První knižní vydání dvou historických dokumentů. Autoři programů Co chtějí socialisté (1934) a Za svobodu do nové Československé republiky (1941) argumentují, že demokracie a socialismus se navzájem doplňují. Tvrdí, že socialismus bez demokracie ani demokracie bez socialismu nemohou nastolit rovnováhu v občanské společnosti. Zastávají se občanských a sociálních práv. Ve své době byly nástinem

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Velký starý muž

Autor: Josef Hofbauer

publisher: Burian a Tichák

0 / 5
15 %
Knihou z roku 1938 se demokratičtí sudetští Němci jednoznačně hlásí k Československé republice a zejména k jejímu prvnímu prezidentovi. Josef Hofbauer, přesvědčený sociální demokrat, v díle popisuje Masarykův život a jeho působení a vykresluje republiku, která nabízela občanům německé národnosti stejné možnosti jako Čechoslovákům. V roce 1938, kdy se už většina sudetských Němců od

Sleva 15 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem

Vzpomínání na terase

Autor: Pavel Pažout

publisher: Burian a Tichák

0 / 5
15 %
Může obyčejný člověk z vesničky v českém vnitrozemí uskutečnit své poněkud bláznivé sny? Záleží to přece jenom na něm! Lojza, hlavní hrdina knihy, se za svým snem – být stále nablízku moři – vydal s překvapivou usilovností. Díky ní se mu povedlo získat dům na Tenerife, který vlastníma rukama přebudoval na příjemné místo k životu. Zde může pozorovat své milované moře a u toho snít a vzpomínat na

Sleva 15 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem u dodavatele

Sametová budoucnost?

Autor: Petr Drulák

publisher: Burian a Tichák

0 / 5
15 %
Sborník, jehož cílem je kritická reflexe posledních tří desetiletí české společnosti z hlediska demokracie, sociální nerovnosti, vztahu k minulosti a k Západu, ekologické udržitelnosti nebo digitalizace. Editory sborníku jsou politolog Petr Drulák a právník Petr Agha. Společně s nimi do knihy přispěli historička umění Milena Bartlová, filozofové M. Dokupil Škabraha a M. Hauser, politologové A.

Sleva 15 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavatele

Univerzální žena - Z nečasu do času (1954–2004) - Z nečasu do času (1954–2004)

Autor: Olga Šulcová

publisher: Burian a Tichák

0 / 5
15 %
Soubor fejetonů, které autorka, novinářka a spisovatelka, publikovala v řadě periodik, v nichž v průběhu let působila, a také, po roce 1968, v samizdatu nebo exilových Listech. "Olga Šulcová je Ludvík Vaculík v sukních, ale poetičtější. Její fejetony jsou zároveň povídkami dávajícími prožitkům napětí příběhu." (Antonín Bajaja)

Sleva 15 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem u dodavatele

Olomouc z nadhledu

Autor: Milan Tichák

publisher: Burian a Tichák

0 / 5
15 %
Publikace o olomoucké historii. Inspirována je nedávno objevenými leteckými fotografiemi města z 20. let minulého století. S ohledem na jednotlivé lidské osudy, ale i kontext evropských dějin se věnuje zejména urbanistickému vývoji města v 19. a 20. století - nové mosty, nové ulice, ulice zaniklé, významná stromořadí, první vodovod, plynárna, veřejné osvětlení aj.

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Listy v exilu

Autor: Dušan Havlíček

publisher: Burian a Tichák

0 / 5
15 %
Obsahová analýza časopisu Listy, který v letech 1971-1989 vydával v Římě Jiří Pelikán. Zkoumaných 19 ročníků zahrnuje 95 čísel, 9 dvojčísel, 14 mimořádných čísel, zvláštních čísel a příloh. Jejich obsah tvoří 5713 příspěvků, otištěných na 8994 tiskových stranách. Autor v první části knihy shrnuje údaje o vývoji obsahu časopisu, který se proměňoval v závislosti na politické a společenské situaci v

Sleva 15 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 502 Kč

Skladem u dodavatele

Lexikon olomouckých ulic

Autor: Milan Tichák

publisher: Burian a Tichák

0 / 5
15 %
Kniha v úvodu popisuje s obrazovým doprovodem historii pojmenovávání ulic v Olomouci. Stěžejní a nejrozsáhlejší kapitolou je abecední přehled 665 současných názvů ulic a náměstí, popsán je vždy význam názvu a vývoj pojmenování. Seznam je doplněn o ulice v minulosti zaniklé. Následuje rejstřík všech názvů ulic a náměstí od roku 1841, kdy bylo jejich označení úředně zavedeno, a 14 stran barevných

Sleva 15 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem

Rekreace aneb Slavnosti Vzkříšeního Ducha

Autor: Jurij Andruchovyč

publisher: Burian a Tichák

0 / 5
15 %
Česká knižní premiéra dnes už světoznámého ukrajinského autora. Román rekreace je drsný, humorný, poetický a jazykově zcela nevšední.

Sleva 15 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem

Městské rytiny a jiné krátké prózy z Tyrolska

Autor: Kaser Norbert C.

publisher: Burian a Tichák

0 / 5
15 %
Norbert c. kaser (1947 Brixen–1978 Bruneck) Nemanželský syn z katolického maloměsta, zběhlý kapucín, který vystoupil z církve, "protože byl zbožným člověkem"; avantgardní básník, zakladatel moderní jihotyrolské literatury, důsledně se podepisující malými písmeny, "tyrolský disident", novinář, učitel z horské vísky, piják a člen Komunistické strany Itálie – psal texty plné lidské, literární a

Sleva 15 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 93 Kč

Skladem u dodavatele

Bílá paní z ghetta

Autor: Vlastimil Artur Polák

publisher: Burian a Tichák

0 / 5
15 %
Když byl autor (1914-1990), vnuk rabína malý, vyprávěli mu otec a devadesátiletá teta pověsti svého lidu a starobylé židovské obce v Úsově. Na stáří se k nim poslední německožidovský básník v českých zemích vrátil, porovnal je s prameny a ve spolupráci s manželkou sepsal. Objevují se zde anekdotické příběhy, kolorované jazykovými zvláštnostmi, lidé sužovaní utrpením, legendy o obětech panské

Sleva 15 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

Omluva Julii

Autor: David G. Hochman

publisher: Burian a Tichák

0 / 5
15 %
Autor knihy David G. Hochman se narodil v roce 1964; jeho otec Jiří, který tuto knihu přeložil z angličtiny, byl v 60. letech jedním z nejvlivnějších českých novinářů. Měl deset, když byla celá rodina donucena k emigraci. Vyrostl a studoval v USA. Začal publikovat - už v angličtině - krátké satirické prózy ve studentském týdeníku Lantern na Univerzitě státu Ohio. Jako inženýr v oboru průmyslové

Sleva 15 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Antigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí