Registrace | Přihlášení


Casablanca

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Mezi králem a stavy - Dolnolužické zemské fojtství na prahu novověku (1490–1620) - Dolnolužické…

Autor: Luděk Březina

publisher: Casablanca

5 / 5
15 %
Kniha Luďka Březiny je zásadním příspěvkem k poznání vztahů a vazeb jednotlivých vedlejších zemí České koruny na konci středověku a v raném novověku – až k historickému mezníku, třicetileté válce, která přinesla odtržení této země od České koruny. Na příkladu Dolní Lužice zkoumá proměny vztahů mezi pražským centrem, zemským správcem a místními stavy a tím i zároveň míru integrity celého soustátí.

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Kinematograf - Věnec studií o raném filmu - Věnec studií o raném filmu

Autor: Ivan Klimeš

publisher: Casablanca

2.1 / 5
15 %
V rámci edice Filmová mozaika vychází další soubor studií, který vytváří jednolitý tematický celek. Tentokrát se přední český filmový historik a univerzitní pedagog vydal do hájemství, v němž se pohybuje řadu let - v raných dějinách českého (československého) filmu. Kniha obsahuje texty z posledních deseti let, které se zabývají tématem "raného filmu", tedy obdobím, kdy se film snažil prosadit

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Holdovací cesty českých panovníků do Vratislavi - V pozdním středověku a raném novověku (1437-1617)…

Autor: Milada Holá

publisher: Casablanca

0 / 5
15 %
Téma holdovacích cest do slezské metropole, jimiž se autorka zabývá již několik let, shrnula do jednolité publikace, v níž nejen poskytuje cenné informace o průběhu a zákulisí (trasa, délka pobytu, podoba slavností atd.) těchto cest jednotlivých českých panovníků na sklonku středověku a počátku novověku, ale shrnuje i obecně problematiku tohoto symbolického aktu. Diachronický pohled na podobu

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Vzpomínky ženy bez piana - Můj život s Luisem Bunuelem - Můj život s Luisem Bunuelem

Autor: kolektiv autorů

publisher: Casablanca

0 / 5
15 %
Jako určitý pandán ke slavným a českému čtenáři dobře známým pamětem španělského filmového režiséra Luise Bunuela Do posledního dechu vyšly na počátku 90. let vzpomínky jeho ženy Jeanne vzešlé z rozhovorů s mexickou novinářkou Marisol Martín del Campo. V jejích vzpomínkách se její život dělí na dvě odlišné etapy: dětství a mládí Jeanne Rucarové v rodné Francii a (brzké) manželství s Luisem

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem u dodavatele

Historie mého života - Skutečnost poněkud zbásněná - Skutečnost poněkud zbásněná

Autor: Karel Stloukal

publisher: Casablanca

0 / 5
15 %
Nedokončené paměti historika a archiváře Karla Stloukala, profesora obecných dějin na Karlově univerzitě, sledují životní dráhu této významné postavy českého historického dění 1. poloviny 20. století, od jeho raných let v rodném Zlíně, přes studijní léta v Praze a Vídni, až k jeho výrazným zážitkům z front první světové války, které přebírají záznamy z osobního deníku. Závěrečná kapitola

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec

Autor: Zdeněk Hudec

publisher: Casablanca

0 / 5
15 %
První česká studie v edici Moderní film se věnuje mnohavrstevnatému snímku Petera Greenawaye, který byl po svém uvedení podroben nejrůznějším interpretacím. Zdeněk Hudec se proto rozhodl vytvořit několikastupňovou analýzu, jakousi „kuchařku“ toho jak číst (jíst) tento film. Nejprve se zde věnuje základním stavebním prvkům (mizanscéna, kamera, střih, hudba), následuje pasáž bohatá na odkazy k

Sleva 15 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem u dodavatele

Alexander Hackenschmied - (Bez)účelná procházka - (Bez)účelná procházka

Autor: Michael Omasta

publisher: Casablanca

0 / 5
15 %
Monografický sborník věnovaný světově proslulému fotografovi a avantgardnímu filmaři Alexandru Hackenschmiedovi - Hammidovi, sestavil rakouský filmový vědec Michael Omasta k 95. výročí tvůrcova narození. Přizval k němu odborníky z Evropy i Spojených Států, kde tento plodný a inspirativní umělec dlouhá léta působil. Sborník se snaží pokrýt všechny důležité etapy jeho tvůrčího života od raných

Sleva 15 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Hugo Haas a jeho (americké) filmy

Autor: Milan Hain

publisher: Casablanca

0 / 5
15 %
Monografie „Hugo Haas a jeho (americké) filmy“ vychází z disertační práce Milana Haina, absolventa filmové vědy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jeho práce těží z pečlivého studia dosud neprobádaných pramenů z amerických a evropských archivů. Kniha tak odhaluje neznámé kapitoly ze života Huga Haase, který je v českém prostředí znám především jako výrazný komediální herec. Díky autorovi se

Sleva 15 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 322 Kč

Skladem u dodavatele

Občan Kane

Autor: Laura Mulveyová

publisher: Casablanca

0 / 5
15 %
Psychoanalytická diagnóza jedné z největších ikon světového filmu.Autorka, přední britská filmová teoretička a průkopnice feministické kritiky, se pokouší o jakousi psychoanalytickou diagnózu jedné z největších ikon světového filmu. Vědomě se vzdává pokusu o ucelenou analýzu, kterou shledává u tohoto filmu za zbytečnou, ale věnuje se inovativnímu způsobu vyprávění, nejednoznačnému zobrazení

Sleva 15 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Krzysztof Kieslowski a jeho filmy

Autor: Marek Haltof

publisher: Casablanca

0 / 5
15 %
Studie polského filmového publicisty se pokouší o syntetický obraz tvorby jednoho z velkých polských filmových autorů 2. poloviny 20. století od jeho raných dokumentárních a studentských filmů až k jeho pozdějším hraným snímkům. Autor zasazuje Kieślowkého tvorbu nejen do historického kontextu Polska 60.-70. let a zdejší výrobní praxe, ale i do kontextu evropského filmu té doby. Autor připsal pro

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Sam Peckinpah a jeho filmy

Autor: Zdeněk Hudec

publisher: Casablanca

0 / 5
15 %
Původní česká studie z pera zástupce mladší generace filmových teoretiků se zabývá solitérní postavou amerického filmu Samem Peckinpahem. Kniha je souborem různých přístupů k režisérské monografii, kombinuje biografickou, ideologickou a formální kritiku s interdisciplinární komparatistikou. Poskytuje tak barvitou mozaiku pohledů na život a dílo režiséra Divoké bandy, Balady o Cable Hogueovi a

Sleva 15 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem u dodavatele

Česká koruna na rozcestí 1437-1526 - K dějinám Horní a Dolní Lužice a Dolního Slezska na přelomu…

Autor: Lenka Bobková

publisher: Casablanca

0 / 5
15 %
Ucelená kolektivní monografie je výstupem několikaletého výzkumu pracovníků Ústavu českých dějin při Filozofické fakultě UK pod vedením prof. Lenky Bobkové a zahraničních spolupracovníků, který je zaměřen na vývoj vztahů mezi „pražským centrem“ a vedlejšími zeměmi v rámci České koruny na přelomu 15. a 16. století. Jednotlivé studie se zaměřují na zejména na dějiny civilní a církevní správy,

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem u dodavatele

Sedmá pečeť

Autor: Melvyn Bragg

publisher: Casablanca

0 / 5
15 %
Kniha známého britského spisovatele, scenáristy a mediálního pracovníka nemá ambici pokoušet se o hlubinný analytický rozbor filmu a jeho motivů. Je to spíše osobně pojatý pohled na tuto Bergmanovu klasiku. Snaží se z vlastní perspektivy přiblížit, jak film působil na diváky v době svého uvedení, co přinášel nového a jaký byl jeho vztah k dobovým proudům. Ze svého pohledu dlouholetého

Sleva 15 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Mrtvý muž

Autor: Jonathan Rosenbaum

publisher: Casablanca

0 / 5
15 %
Známému americkému filmovému kritikovi Jonathanu Rosenbaumovi, který se dlouhodobě věnuje tvorbě autorského Hollywoodu, se zde na malé ploše podařilo předestřít nezvykle širokou paletu fakt a kontextových informací ke kultovnímu filmu Jima Jarmusche MRTVÝ MUŽ. Ve své knize se nevěnuje jen genezi samotného snímku a jeho natáčení, ale představuje nám např. motivy z americké historie, které tvoří

Sleva 15 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Dvojí rok 1968 - Zlomové roky 1968 a 1989 v českých a německých učebnicích dějepisu

Autor: Zdeněk Beneš

publisher: Casablanca

0 / 5
15 %
Sborník příspěvků z česko-německé konference konané v roce 2007 na téma "Zlomové roky 1968 a 1989". Jednotlivé studie přinášejí zajímavé vhledy do proměny vnímání těchto přelomových dat v obou zemích (i v evropském kontextu), způsoby vzpomínání a uchopení a jejich další tradování v učebnicích dějepisu, tj. jako oficiální obraz a výklad.

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem u dodavatele

Premonstrátská kolej Norbertinum v Praze - Alternativy univerzitního vzdělání v 17. a 18. století

Autor: Hedvika Kuchařová

publisher: Casablanca

0 / 5
15 %
Autorka zkoumá nepříliš známou kapitolu z dějin českého školství a vzdělanosti, a tou je snaha premonstrátského řádu kolem poloviny 17. století o založení vlastního učení - Norbertina, kde by se vzdělával premonstrátský dorost z celé české provincie, čímž se zde de facto vytvářela alternativa k pražské "jezuitské" univerzitě. Čtenář se tak může dovědět, jak tento plán vznikl, proč se ho nepodařil

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem u dodavatele

Postava k podpírání - Kritické a analytické studie - Kritické a analytické studie

Autor: Kolektiv autorů - Zdeněk Hudec,Andrea Schnapková

publisher: Casablanca

0 / 5
15 %
Soubor čtyř studií věnovaný jednomu z raných děl československé nové vlny – středometrážnímu snímku Pavla Juráčka a Jana Schmidta "Postava k podpírání". Kniha je vlastně polemikou se zažitým pohledem na film jako na dílo inspirované poetikou tvorby Franze Kafky, a to ať už rozborem jeho osobních názorů vyjadřovaných v soukromí (deníky, zápisky) či veřejně (eseje, články), nebo sledováním vývoje

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem u dodavatele

Eduard Grečner a jeho filmy

Autor: Milan Cyroň

publisher: Casablanca

0 / 5
15 %
Kniha Milana Cyroně je první polistopadovou českou monografií věnovanou čistě slovenskému filmu. Tato oblast zcela uniká zájmu české filmové vědy, byť dějiny českého a slovenského filmu mají mnoho společných kapitol. Milan Cyroň vychází ze své disertační práce, která se věnovala třem filmovým dílům slovenského scenáristy a režiséra Eduarda Grečnera, která natočil během 60. let (Každý týžden sedem

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Umění mezi alegorií a ideologií - Proměna reprezentace historie v českém historickém filmu a…

Autor: Luboš Ptáček

publisher: Casablanca

0 / 5
15 %
Kniha Umění mezi alegorií a ideologií je souborem tří studií, které analyzují proměnu reprezentace historie v českém filmu a televizi v závislosti na změně politicko-ideologického uspořádání české společnosti, a to na třech vybraných tématech. První v chronologickém průřezu sleduje proměny prezentace Sudet v českém filmu od 30. let až do současnosti, která je výrazně poznamenána ideologizací,

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Terra / Ducatus / Marchionatus / Regio - Die Bildung und Entwicklung der Regionen im Rahmen der…

Autor: Jana Fantysová

publisher: Casablanca

0 / 5
15 %
Sborník příspěvků ze stejnojmenného mezinárodního kolokvia, konaného 25.-27. 4. 2012 v budově Archivu hl. města Prahy. Soubor studií v německém a anglickém jazyce, které zkoumají problematiku regionů v rámci zemí Koruny české i s přihlédnutím k evropskému kontextu. Autoři zkoumají problematiku jejich formování, vytváření regionálních identit i otázku jejich sebeprezentace a sebereflexe, a to jak

Sleva 15 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 424 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Antigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí