Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Casablanca

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Mezi králem a stavy - Dolnolužické zemské fojtství na prahu novověku (1490–1620) - Dolnolužické…

Autor: Luděk Březina

publisher: Casablanca

5 / 5
21 %
Kniha Luďka Březiny je zásadním příspěvkem k poznání vztahů a vazeb jednotlivých vedlejších zemí České koruny na konci středověku a v raném novověku – až k historickému mezníku, třicetileté válce, která přinesla odtržení této země od České koruny. Na příkladu Dolní Lužice zkoumá proměny vztahů mezi pražským centrem, zemským správcem a místními stavy a tím i zároveň míru integrity celého soustátí.

Sleva 21 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Kinematograf - Věnec studií o raném filmu - Věnec studií o raném filmu

Autor: Ivan Klimeš

publisher: Casablanca

2.1 / 5
21 %
V rámci edice Filmová mozaika vychází další soubor studií, který vytváří jednolitý tematický celek. Tentokrát se přední český filmový historik a univerzitní pedagog vydal do hájemství, v němž se pohybuje řadu let - v raných dějinách českého (československého) filmu. Kniha obsahuje texty z posledních deseti let, které se zabývají tématem "raného filmu", tedy obdobím, kdy se film snažil prosadit

Sleva 21 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Holdovací cesty českých panovníků do Vratislavi - V pozdním středověku a raném novověku (1437-1617)…

Autor: Milada Holá

publisher: Casablanca

0 / 5
21 %
Téma holdovacích cest do slezské metropole, jimiž se autorka zabývá již několik let, shrnula do jednolité publikace, v níž nejen poskytuje cenné informace o průběhu a zákulisí (trasa, délka pobytu, podoba slavností atd.) těchto cest jednotlivých českých panovníků na sklonku středověku a počátku novověku, ale shrnuje i obecně problematiku tohoto symbolického aktu. Diachronický pohled na podobu

Sleva 21 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Vzpomínky ženy bez piana - Můj život s Luisem Bunuelem - Můj život s Luisem Bunuelem

Autor: kolektiv autorů

publisher: Casablanca

0 / 5
21 %
Jako určitý pandán ke slavným a českému čtenáři dobře známým pamětem španělského filmového režiséra Luise Bunuela Do posledního dechu vyšly na počátku 90. let vzpomínky jeho ženy Jeanne vzešlé z rozhovorů s mexickou novinářkou Marisol Martín del Campo. V jejích vzpomínkách se její život dělí na dvě odlišné etapy: dětství a mládí Jeanne Rucarové v rodné Francii a (brzké) manželství s Luisem

Sleva 21 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem u dodavatele

Historie mého života - Skutečnost poněkud zbásněná - Skutečnost poněkud zbásněná

Autor: Karel Stloukal

publisher: Casablanca

0 / 5
21 %
Nedokončené paměti historika a archiváře Karla Stloukala, profesora obecných dějin na Karlově univerzitě, sledují životní dráhu této významné postavy českého historického dění 1. poloviny 20. století, od jeho raných let v rodném Zlíně, přes studijní léta v Praze a Vídni, až k jeho výrazným zážitkům z front první světové války, které přebírají záznamy z osobního deníku. Závěrečná kapitola

Sleva 21 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Kuchař, zloděj, jeho žena a její milenec

Autor: Zdeněk Hudec

publisher: Casablanca

0 / 5
21 %
První česká studie v edici Moderní film se věnuje mnohavrstevnatému snímku Petera Greenawaye, který byl po svém uvedení podroben nejrůznějším interpretacím. Zdeněk Hudec se proto rozhodl vytvořit několikastupňovou analýzu, jakousi „kuchařku“ toho jak číst (jíst) tento film. Nejprve se zde věnuje základním stavebním prvkům (mizanscéna, kamera, střih, hudba), následuje pasáž bohatá na odkazy k

Sleva 21 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem u dodavatele

Alexander Hackenschmied - (Bez)účelná procházka - (Bez)účelná procházka

Autor: Michael Omasta

publisher: Casablanca

0 / 5
21 %
Monografický sborník věnovaný světově proslulému fotografovi a avantgardnímu filmaři Alexandru Hackenschmiedovi - Hammidovi, sestavil rakouský filmový vědec Michael Omasta k 95. výročí tvůrcova narození. Přizval k němu odborníky z Evropy i Spojených Států, kde tento plodný a inspirativní umělec dlouhá léta působil. Sborník se snaží pokrýt všechny důležité etapy jeho tvůrčího života od raných

Sleva 21 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

Hugo Haas a jeho (americké) filmy

Autor: Milan Hain

publisher: Casablanca

0 / 5
21 %
Monografie „Hugo Haas a jeho (americké) filmy“ vychází z disertační práce Milana Haina, absolventa filmové vědy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Jeho práce těží z pečlivého studia dosud neprobádaných pramenů z amerických a evropských archivů. Kniha tak odhaluje neznámé kapitoly ze života Huga Haase, který je v českém prostředí znám především jako výrazný komediální herec. Díky autorovi se

Sleva 21 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 299 Kč

Skladem u dodavatele

Občan Kane

Autor: Laura Mulveyová

publisher: Casablanca

0 / 5
21 %
Psychoanalytická diagnóza jedné z největších ikon světového filmu.Autorka, přední britská filmová teoretička a průkopnice feministické kritiky, se pokouší o jakousi psychoanalytickou diagnózu jedné z největších ikon světového filmu. Vědomě se vzdává pokusu o ucelenou analýzu, kterou shledává u tohoto filmu za zbytečnou, ale věnuje se inovativnímu způsobu vyprávění, nejednoznačnému zobrazení

Sleva 21 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Metropolis

Autor: Thomas Elsaesser

publisher: Casablanca

0 / 5
21 %
Detailní studie proslulého znalce raného německého filmu Thomase Elsaessera o nejdiskutovanějším snímku Fritze Langa „Metropolis“. Autor zde zkoumá okolnosti vzniku a osudy tohoto německého sci-fi velkofilmu, který se měl vyrovnat hollywoodským produkcím. Snímek však nenaplnil očekávání producentů, po premiéře byl stažen a přestříhán. Vzniklo několik různých verzí, které se navzájem liší. Na

Sleva 21 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem u dodavatele

Krzysztof Kieslowski a jeho filmy

Autor: Marek Haltof

publisher: Casablanca

0 / 5
21 %
Studie polského filmového publicisty se pokouší o syntetický obraz tvorby jednoho z velkých polských filmových autorů 2. poloviny 20. století od jeho raných dokumentárních a studentských filmů až k jeho pozdějším hraným snímkům. Autor zasazuje Kieślowkého tvorbu nejen do historického kontextu Polska 60.-70. let a zdejší výrobní praxe, ale i do kontextu evropského filmu té doby. Autor připsal pro

Sleva 21 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Sam Peckinpah a jeho filmy

Autor: Zdeněk Hudec

publisher: Casablanca

0 / 5
21 %
Původní česká studie z pera zástupce mladší generace filmových teoretiků se zabývá solitérní postavou amerického filmu Samem Peckinpahem. Kniha je souborem různých přístupů k režisérské monografii, kombinuje biografickou, ideologickou a formální kritiku s interdisciplinární komparatistikou. Poskytuje tak barvitou mozaiku pohledů na život a dílo režiséra Divoké bandy, Balady o Cable Hogueovi a

Sleva 21 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

2 1/2 D aneb prostor ve filmu

Autor: Kateřina Svatoňová

publisher: Casablanca

0 / 5
21 %
Studie Kateřiny Svatoňové, která se zabývá vývojem vnímání prostoru ve filmu a filmových teoriích a jejich vztahu k obecným prostorovým teoriím v literatuře, psychologii, fyzice či filosofii a k reálnému, žitému prostoru. Autorka dochází k závěru, že prostor je základní kategorií, na níž stojí film jako umělecké dílo, i jako médium zprostředkovávající realitu. Film tak je na pomezí fikční

Sleva 21 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Česká koruna na rozcestí 1437-1526 - K dějinám Horní a Dolní Lužice a Dolního Slezska na přelomu…

Autor: Lenka Bobková

publisher: Casablanca

0 / 5
21 %
Ucelená kolektivní monografie je výstupem několikaletého výzkumu pracovníků Ústavu českých dějin při Filozofické fakultě UK pod vedením prof. Lenky Bobkové a zahraničních spolupracovníků, který je zaměřen na vývoj vztahů mezi „pražským centrem“ a vedlejšími zeměmi v rámci České koruny na přelomu 15. a 16. století. Jednotlivé studie se zaměřují na zejména na dějiny civilní a církevní správy,

Sleva 21 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem u dodavatele

Sedmá pečeť

publisher: Casablanca

0 / 5
21 %
Kniha známého britského spisovatele, scenáristy a mediálního pracovníka nemá ambici pokoušet se o hlubinný analytický rozbor filmu a jeho motivů. Je to spíše osobně pojatý pohled na tuto Bergmanovu klasiku. Snaží se z vlastní perspektivy přiblížit, jak film působil na diváky v době svého uvedení, co přinášel nového a jaký byl jeho vztah k dobovým proudům. Ze svého pohledu dlouholetého

Sleva 21 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Mrtvý muž

publisher: Casablanca

0 / 5
21 %
Známému americkému filmovému kritikovi Jonathanu Rosenbaumovi, který se dlouhodobě věnuje tvorbě autorského Hollywoodu, se zde na malé ploše podařilo předestřít nezvykle širokou paletu fakt a kontextových informací ke kultovnímu filmu Jima Jarmusche MRTVÝ MUŽ. Ve své knize se nevěnuje jen genezi samotného snímku a jeho natáčení, ale představuje nám např. motivy z americké historie, které tvoří

Sleva 21 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem u dodavatele

Dvojí rok 1968 - Zlomové roky 1968 a 1989 v českých a německých učebnicích dějepisu

publisher: Casablanca

0 / 5
21 %
Sborník příspěvků z česko-německé konference konané v roce 2007 na téma "Zlomové roky 1968 a 1989". Jednotlivé studie přinášejí zajímavé vhledy do proměny vnímání těchto přelomových dat v obou zemích (i v evropském kontextu), způsoby vzpomínání a uchopení a jejich další tradování v učebnicích dějepisu, tj. jako oficiální obraz a výklad.

Sleva 21 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem u dodavatele

Patroni, klienti, příbuzní - Sociální svět Starého Města pražského ve 14. století - Sociální svět…

Autor: Martin Musílek

publisher: Casablanca

0 / 5
21 %
Odborná práce Martina Musíllka vychází z podrobného průzkumu nejstarších dochovaných knih Starého Města pražského. Autor se zde snaží poskytnout co nejširší obrázek o societě Starého Města po polovině 14. století, kdy dochází k ústupu starých radních rodů ve správě města na úkor nově nastupujících a bohatnoucích zástupců řemesel. Jeho studie sleduje jak momenty sociálního vzestupu a pádu, tak

Sleva 21 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem

Film a dějiny 5 - Perestrojka/Přestavba - Perestrojka / Přestavba

Autor: Petr Kopal

publisher: Casablanca

0 / 5
21 %
Chronologický postup řady Film a dějin pokračuje pátým svazkem věnovaným krátkému (dalo by se možná říci přechodovému) údobí druhé poloviny 80. let, v tehdejším jazyce označovaného za "přestavbu". Její zrod se datuje s nástupem Michaila Gorbačova (1985) na místo vrcholného představitele Sovětského svazu a jeho snahami o zavedení strukturálních reforem. Ty byly provázeny i kulturním uvolněním,

Sleva 21 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem u dodavatele

Miklós Jancsó a jeho filmy - Dějiny, moc a prostor v historických filmech Miklóse Jancsóa…

Autor: Zdeněk Hudec

publisher: Casablanca

0 / 5
21 %
Předmětem monografie je sémantická analýza filmového stylu nedávno zesnulého maďarského režiséra Miklóse Jancsóa (1921–2014), která se soustředí na 17 snímků z období let 1963 (Odvrácená tvář) až 1981 (Tyranovo srdce), kdy se režisér důsledně věnoval historické tematice a kdy si vytvořil konzistentní filmovou poetiku, spojenou s vysoce stylizovaným pojetím prostoru (podtrženým širokoúhlou

Sleva 21 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


AJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí