Registrace | Přihlášení


Čeněk Aleš

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Smíšené volební systémy

Autor: Ladislav Cabada

publisher: Čeněk Aleš

5 / 5
Publikace se v úvodu zabývá volebním systémem, tj. zejména otázkou, co je volební systém a jaká je jeho typologie. Tématu smíšeného volebního systému jsou věnovány dvě samostatné kapitoly, kde je mimo jiné představeno různorodé chápání pojmu smíšeného volebního systému v průběhu historie, jeho současnou obecnou definici a typologii. V knize jsou dále představeny faktory ovlivňující smíšený

Sleva 5 % z běžně ceny 162 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem u dodavatele

Karlos Vémola: Jak to bylo doopravdy

publisher: Čeněk Aleš

5 / 5
Novinka
Smíšená bojová umění jsou sportem, který v posledních letech vyletěl raketově nahoru. Ze zápasníků se stávají celebrity, galavečery MMA vyprodávají tuzemské areny. Jedno jméno na domácí scéně ale převyšuje všechna ostatní. Karlos Vémola. Jako první Čech okusil nejslavnější zápasnickou ligu světa UFC. Po návratu domů se stal ikonou a jeho příběh přitáhl masy diváků k MMA. Dnes mu jsou vděčné

Sleva 5 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem

Stopy času v Konopišti

Autor: Petr Mareš

publisher: Čeněk Aleš

5 / 5
V roce 2011 vznikl nápad, neotřelým způsobem, z jiného pohledu, než je obvyklé, pojednat pro čtenáře městského zpravodaje v Benešově o fenoménu Konopiště. Cílem bylo zobrazit Konopiště nejen jako zámek s nádherným parkem, ale také jako místo s historickými stopami času po jeho obyvatelích. Projdeme si tedy Konopištěm z pohledu architektury, dendrologie, z hlediska střídání jeho majitelů i

Sleva 5 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem u dodavatele

Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva (5. vydání)

Autor: Michal Spirit

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Páté přepracované a aktualizované vydání publikace čtivou a srozumitelnou formou seznamuje čtenáře se základy práva a vývojem právní filozofie, s hlavními právními pojmy a jejich výkladem (právo, prameny práva, právní normy, výklad a realizace práva, systém práva, právní poměry, zákonnost a právní odpovědnost aj.) a také se základní problematikou státovědy (stát, formy státu, funkce státu apod.),

Sleva 5 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 342 Kč

Skladem u dodavatele

Principy českého ústavního práva

Autor: Jan Wintr

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Předprodej
Učebnice ústavního práva České republiky je určena jak studentům různých typů škol, tak i všem zájemcům o české ústavní právo a politiku. Snaží se české ústavní právo nejen popisovat, ale především ukazovat smysl jeho principů a pravidel, vysvětlovat a zdůvodňovat. Důraz se klade na nálezy Ústavního soudu, protože především v nich se zračí živé ústavní právo. Výrazně rozšířen je výklad lidských

Sleva 5 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 370 Kč

vyjde 12. 3. 2021

Mezinárodní obchodní právo

Autor: kolektiv autorů

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Publikace přináší výklad stěžejních otázek právní úpravy vztahů vznikajících v mezinárodním obchodním styku, pozornost je zaměřena zejména na rovinu soukromoprávní. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány jak obecné, tak vysoce specializované problematice (například regulaci mezinárodního obchodu ze strany státu, podnikání zahraničních osob v České republice, společnostem v mezinárodním obchodním

Sleva 5 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 522 Kč

Skladem u dodavatele

Sbírka příkladů z práva sociálního zabezpečení

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 108 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem u dodavatele

Vybrané dokumenty ke studiu mezinárodního práva soukromého

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Sbírka je určena studentům právnických fakult, zároveň by však měla být zajímavá i pro ostatní zájemce o obor mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu. Součástí této sbírky jsou jednak nejvýznamnější předpisy, mezi nimiž přední místo zastává Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním, jednak předpisy, které jsou nějakým způsobem zajímavé pro studenta nebo jiného zájemce

Sleva 5 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem u dodavatele

Sylabus římského práva soukromého

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Tato učební pomůcka je užitečná pro studenty právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni pro přípravu ke státní souborné zkoušce z římského práva soukromého. Je to doprovodná publikace k předepsané povinné literatuře, a tak je i koncipována: heslovitě, schématicky a s maximálním použitím latinské terminologie. Za tabulkovou částí je připojen slovník latinských výrazů spolu s odkazem na

Sleva 4 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem u dodavatele

O společenské smlouvě

Autor: Jean-Jacques Rousseau

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. k této knize napsal: Není mnoho filozofů, jako byl francouzský myslitel Jean Jacques Rousseau, kteří již za svého života výrazně ovlivnili myšlení a chování lidí, není mnoho prací, nevelkých rozsahem, jako je jeho spis O společenské smlouvě neboli o zásadách státního práva, které měly nejen značný dobový význam, ale staly se zároveň díly nadčasovými. Především touto

Sleva 5 % z běžně ceny 215 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Společenské hry (Analytický přístup)

Autor: Jarmila Doubravová

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Tento soubor textů k tématice společenských her v analytickém přístupu pochází z 2. sémiotické konference, která se konala v Praze ve dnech 20. - 21. 11. 1995. Hlavním pořadatelem byla Sémiotická skupina při České společnosti pro kybernetiku a automatiku.

Sleva 5 % z běžně ceny 205 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem u dodavatele

Transformace české a slovenské společnosti na prahu nového milénia a její úloha v současném…

Autor: neuveden

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Tento sborník představuje reprezentativní výběr z příspěvků, které přednesli v průběhu 21. výročního světového kongresu Společnosti pro vědy a umění účastníci žijící a působící v České a Slovenské republice. Jeho cílem je přiblížit alespoň v písemné podobě obohacující intelektuální atmosféru, která byla charakteristická pro celý plzeňský kongres.

Sleva 5 % z běžně ceny 303 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Ústavní právo Evropské Unie

Autor: Josef Blahož

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Konstituční(-tivní); aspekty zejména po vzniku Evropské unie jsou zřetelné a jejich zpracování by mělo představit systémový základ Evropské unie. Rozbor konstitučních základů a souvislostí Evropské unie není a nechce být samozřejmě odůvodňováním (neřkuli apologetikou); textu nedávno přijaté Evropské Ústavy. Naopak, hmotněprávní a procesněprávní zázemí přijatého textu je právo natolik historicky

Sleva 5 % z běžně ceny 862 Kč

Naše cena: 819 Kč

Skladem u dodavatele

Výchova a tradice evropského myšlení

Autor: Kolektiv autorů - Nikolaj Demjančuk, neuveden

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Tento sborník vznikl z příspěvků přednesených na mezinárodní konferenci, která pod názvem Filosofie, výchova a tradice evropského myšlení, proběhla v Plzni ve dnech 17. a 18. září 2002. Jejím záměrem byla reflexe těch základů, z nichž vychází a k nimž se stále obrací moderní civilizace. Hledání kořenů je dnes charakteristické nejen pro západní kulturu. Obdobnou práci realizují tako kolegové v

Sleva 5 % z běžně ceny 216 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Electoral Laws and Party Systems

Autor: Tomáš Lebeda

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
This book is the second ?nal output of the grant project “Electoral Reforms and Party Systems: the Czech Republic in international comparative context”. The ?rst ?nal output, a much more detailed account, has been published in Czech (Novák, M., T. Lebeda et al., Volební a stranické systémy. ČR v mezinárodním srovnání, Aleš Čeněk, Dobrá Voda 2004, ISBN: 80-86473-88-0, 485 p.). For the English

Sleva 5 % z běžně ceny 151 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem u dodavatele

Země Afrického rohu. Problémy a perspektivy

Autor: Zbyněk Kuna

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
V Africkém rohu se koncentrují problémy, jež jsou mnohdy příznačné pro celý kontinent. Neutěšená výživová situace, ozbrojené konflikty, populační exploze a degradace přírodního prostředí patří k často připomínaným charakteristikám regionu. Publikace přibližuje odvětvovou strukturu hospodářství zemí Afrického rohu, zvláštní pozornost je pak věnována potravinovému problému. Jsou sledovány i údaje o

Sleva 5 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem u dodavatele

Finanční účetnictví. Postupy účtování

Autor: Jaroslav Sedláček

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Publikace přináší základní poznatky z účetnictví obchodních korporací jak z oblasti účetní teorie, tak i ekonomické praxe. Seznamuje čtenáře se zobrazováním hospodářských operací v účetnictví podnikatelských subjektů, které se zabývají výrobou, obchodem nebo poskytováním služeb. Nabízí odpovědi nejen na řešení obvyklých účetních případů, ale i na alternativy řešení vybraných hospodářských

Sleva 5 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem u dodavatele

Organizational Culture and Performance

Autor: neuveden

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Surveys of economically successful businesses shows that the soft factor “organizational culture” contributes to their success. It leads to interest in organizational culture with a desire, to use this potential in business practice. An important result are also the findings that there is a direct interrelation between culture and success that is measurable, but there are only few really

Sleva 5 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem u dodavatele

Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí

Autor: Aleš Gerloch

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
Publikace představuje hlavní výstup z mezinárodní vědecké konference Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí, jež se ve dnech 10.– 11. května 2018 konala v Praze u příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Obsahuje 49 statí, které z různých úhlů pohledu přibližují míru kontinuity a diskontinuity České republiky s československou státností. Pozornost je věnována

Sleva 5 % z běžně ceny 850 Kč

Naše cena: 808 Kč

Skladem u dodavatele

Laboratory and simulation experiments on rubber composites

Autor: Ľubomír Ambriško

publisher: Čeněk Aleš

0 / 5
The laboratory experiments, modelling and simulation facilitated the solution of a complex task and understanding the behaviour of rubber composites – conveyor belts during the loading in the real conditions. Damage to the conveyor belt structure is in many cases caused by the impact of the material on the chutes. The impact energy is initially absorbed by the covering layer. As a result, stress

Sleva 5 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Průzkum pro novou prodejnu

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí