Čeněk Aleš

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Forenzní psychologie - 3. vydání

Autor: Čírtková Ludmila

publisher: Čeněk Aleš

3.9 / 5
Sleva
Publikace Forenzní psychologie seznamuje se současným stavem poznání psychologie aplikované na problémy kriminality. Tuto atraktivní disciplínu představuje autorka srozumitelnou formou, používá řadu ilustrací a konkrétních příkladů. Kniha je zpracována jako vysokoškolská učebnice. Vedle vstupních informací o forenzní psychologii a její historii v ní čtenáři najdou aktuální poznatky o psychologii

Sleva 3 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 572 Kč

Skladem

Policejní psychologie - 2. vydání

Autor: Čírtková Ludmila

publisher: Čeněk Aleš

3.8 / 5
Sleva
Druhé rozšířené vydání publikace nabízí základní psychologické poznatky užitečné pro policisty a ostatní profese, ve kterých jde o prosazování práva. Jak orientačně odhadnout, co je druhý zač a zvolit vhodný tón komunikace? Jak snížit napětí v konfliktní situaci? Jak jednat s agresivním jedincem, duševně narušenou osobou či obětí trestného činu? Jak zvládat stres typický pro policisty v dopravní,

Sleva 7 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 458 Kč

Skladem

Stopy času v Konopišti

Autor: Mareš Petr

publisher: Čeněk Aleš

4.5 / 5
V roce 2011 vznikl nápad, neotřelým způsobem, z jiného pohledu, než je obvyklé, pojednat pro čtenáře městského zpravodaje v Benešově o fenoménu Konopiště. Cílem bylo zobrazit Konopiště nejen jako zámek s nádherným parkem, ale také jako místo s historickými stopami času po jeho obyvatelích. Projdeme si tedy Konopištěm z pohledu architektury, dendrologie, z hlediska střídání jeho majitelů i

Sleva 3 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 407 Kč

Skladem u dodavatele

Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva (5. vydání)

Autor: Spirit Michal

publisher: Čeněk Aleš

5 / 5
Sleva
Páté přepracované a aktualizované vydání publikace čtivou a srozumitelnou formou seznamuje čtenáře se základy práva a vývojem právní filozofie, s hlavními právními pojmy a jejich výkladem (právo, prameny práva, právní normy, výklad a realizace práva, systém práva, právní poměry, zákonnost a právní odpovědnost aj.) a také se základní problematikou státovědy (stát, formy státu, funkce státu apod.),

Sleva 10 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 405 Kč

Skladem

Úvod do kriminologie

Autor: Tomášek Jan

publisher: Čeněk Aleš

5 / 5
Kriminalita patří dlouhodobě k nejsledovanějším a nejdiskutovanějším společenským problémům. Odpovídají však naše představy o jejím rozsahu, nejtypičtějších formách nebo o efektivitě trestů ukládaných za její páchání realitě? A nakolik pravdivý je obraz, který nám o zločinu podávají média či oficiální kriminální statistiky? Odpověď na tyto i mnohé další otázky nalezne čtenář v publikaci, která je

Sleva 3 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 340 Kč

Skladem u dodavatele

Ústavní právo (5. vydání)

Autor: Klíma Karel

publisher: Čeněk Aleš

5 / 5
Novým vydáním publikace autor sleduje především prohloubení jejího monografického charakteru. Předně, v uplynulém desetiletí se v České republice ustálila východisková monografická, komentářová a učebnicová literatura ústavního práva České republiky, státovědy a ústavního práva srovnávacího. Byla tedy nezbytná aktualizace stabilního ústavně obsahového kapitálu publikace. Současně se však autor

Sleva 6 % z běžně ceny 850 Kč

Naše cena: 795 Kč

Skladem

České právní dějiny

Autor: Kolektiv autorů - Schelle Karel,Vojáček Ladislav,Knoll Vilém

publisher: Čeněk Aleš

5 / 5
Sleva
Publikace, která vychází již ve třetím upraveném vydání, pocházející z autorské dílny renomovaných právních historiků je nejnovějším zpracováním českých a československých právních dějin. Jedná se o doposud nejkomplexnější zpracování dané problematiky. Kniha obsahuje podrobné pojednání o státních a právních dějinách na území České republiky od nejstarších dob do rozpadu Československa. Od

Sleva 10 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 711 Kč

Skladem

Smíšené volební systémy

Autor: Cabada Ladislav

publisher: Čeněk Aleš

5 / 5
Publikace se v úvodu zabývá volebním systémem, tj. zejména otázkou, co je volební systém a jaká je jeho typologie. Tématu smíšeného volebního systému jsou věnovány dvě samostatné kapitoly, kde je mimo jiné představeno různorodé chápání pojmu smíšeného volebního systému v průběhu historie, jeho současnou obecnou definici a typologii. V knize jsou dále představeny faktory ovlivňující smíšený

Sleva 3 % z běžně ceny 162 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem u dodavatele

Policejní vědy

Autor: kolektiv autorů

publisher: Čeněk Aleš

4 / 5
Publikace jako první tohoto druhu předkládá výsledky vlastních výzkumných a dalších vědeckých aktivit mezinárodního výzkumného kolektivu. Je určena zejména policistům působícím v různých pracovních pozicích na všech stupních policejní organizace, ale i širší veřejnosti, zájemcům o bezpečností problematiku nebo subjektům, které za bezpečnost a veřejný pořádek přímo zodpovídají. Srozumitelně

Sleva 3 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Paradigma kultur

publisher: Čeněk Aleš

4 / 5
Kulturní rozmanitost je jedním ze základních rysů, který se vyvinul v průběhu lidské historie a charakterizuje lidskou realitu z hlediska její vnitřní kvalitativní diferenciace. Ve společenských vědách má studium jedinečné povahy kultur velmi dlouhou tradici a kulturní pluralita je studována z nejrůznějších aspektů. Tato publikace je věnována kulturní diferenciaci na úrovni velkých nadnárodních

Sleva 3 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 534 Kč

Skladem u dodavatele

Česko-německý právnický slovník

Autor: Horálková Milena

publisher: Čeněk Aleš

5 / 5
Sleva
Česko-německý právnický slovník přináší nejdůležitější právní terminologii z hlavních oborů práva soukromého i veřejného, bohatou měrou je zastoupeno právo evropské. V řadě případů jsou uváděny ekvivalenty rakouské a švýcarské. Slovník obsahuje přibližně 13 000 hesel, 26 000 českých výrazů a 40 000 německých ekvivalentů. Německé ekvivalenty hlavních hesel jsou uváděny se základními gramatickými

Sleva 3 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 572 Kč

Skladem

Moravské mincovnictví 13. století

publisher: Čeněk Aleš

4.1 / 5
Dějiny mincovnictví 13. století představují významnou součást ekonomických a sociálních dějin českých zemí. Tehdejší mince sehrály významnou roli při hospodářském rozmachu českého státu a zasloužily se o jeho zapojení do nadnárodních ekonomických vztahů. Nálezy stříbra na Českomoravské vrchovině a jeho zpracování v jihlavské mincovně znamenalo novou kapitolu v rozvoji výrobních vztahů. Provoz

Sleva 3 % z běžně ceny 132 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Policejní etika

Autor: Nesvadba Petr

publisher: Čeněk Aleš

5 / 5
Publikace pojednává o profesní etice policie. V první části seznamuje čtenáře se základními pojmy, filosofickými východisky a myšlenkovými souvislostmi, v jejichž kontextu byly a jsou kladeny v evropské tradici ty nejzákladnější etické otázky. Druhá část nabízí autorův pohled na klíčové etické nároky a výzvy, které s sebou přináší výkon policejní profese na počátku 21. století. Zdůvodňuje

Sleva 3 % z běžně ceny 352 Kč

Naše cena: 341 Kč

Skladem u dodavatele

Praktikum českého ústavního práva - 3. vydání

Autor: Klíma Karel

publisher: Čeněk Aleš

4.8 / 5
Sleva
Publikace vybírá stěžejní aplikační tématiku vycházející z Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod. Problematika ústavního práva se zejména v souvislosti s jurisdikční činností Ústavního soudu ČR stala materií, která má dopad na aplikační praxi nejen související s doktrínou vlastního oboru (ústavního práva), ale promítající se i do oborů odvětvových. Výrazné to je zejména v souvislosti s

Sleva 2 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem

Zpravodajství a zpravodajské služby

publisher: Čeněk Aleš

4.5 / 5
Zpravodajství ve smyslu nejpoužívanějšího anglického pojmu intelligence znamená znalost (knowledge) neboli zpravodajskou informaci, zpravodajskou činnost (activity) anebo zpravodajskou organizaci (organization). Podobně lze rozčlenit i akademickou disciplínu zabývající se teorií a praxí zpravodajství – zpravodajská studia (intelligence studies). První část publikace je zaměřena na teorii

Sleva 3 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 340 Kč

Skladem u dodavatele

Právní teorie

publisher: Čeněk Aleš

4.7 / 5
Sleva
Publikace reprezentuje snahu o postižení fundamentálních otázek obecné právní teorie, Smyslem je přiblížení role a funkcí právních norem, institutů, právních zásad a principů jako jednotících prvků, na jejichž základě je možné rozčlenění a soustavné poznávání pozitivního práva. Vedle tohoto dogmatického aspektu obecné právní teorie jsou sledovány syntetické přístupy, především v realizaci

Sleva 3 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 572 Kč

Skladem u dodavatele

Mezinárodní ekonomie - 2. vydání

publisher: Čeněk Aleš

4 / 5
Sleva
Publikace se zabývá rozborem mezinárodní ekonomie z hlediska ekonomické teorie, je v ní zastoupena mikroekonomická i makroekonomická část. Úvodní část je věnována zachycení mezinárodní ekonomické problematiky od starších ekonomických teorií až do současnosti. V dalších částech jsou čtenáři seznámeni se základními teoretickými modely mezinárodní směny, s problematikou obchodní politiky či měnovými

Sleva 3 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem u dodavatele

Karlos Vémola - Jak to bylo doopravdy

publisher: Čeněk Aleš

3.7 / 5
11 % Sleva
Smíšená bojová umění jsou sportem, který v posledních letech vyletěl raketově nahoru. Ze zápasníků se stávají celebrity, galavečery MMA vyprodávají tuzemské areny. Jedno jméno na domácí scéně ale převyšuje všechna ostatní. Karlos Vémola. Jako první Čech okusil nejslavnější zápasnickou ligu světa UFC. Po návratu domů se stal ikonou a jeho příběh přitáhl masy diváků k MMA. Dnes mu jsou vděčné

Sleva 11 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 322 Kč

Skladem

100 years of the koruna. Monetary policy, Institutions, Money

Autor: Tomšík Vladimír

publisher: Čeněk Aleš

3 / 5
Sleva
The book was prepared to mark an important anniversary – one hundred years of our national currency. It was written by a team of Czech National Bank experts headed by CNB Vice-Governor, Professor Vladimír Tomšík. This publication charts the monetary policy history of our central bank (or, to use older terminology, the bank of issue) and describes its institutional development and the banknotes it

Sleva 10 % z běžně ceny 685 Kč

Naše cena: 617 Kč

Skladem u dodavatele

Případ Marie Navarové

Autor: Lustig Arnošt

publisher: Čeněk Aleš

2 / 5
Sleva
Tři režimy, příběh jedné ženy, případ jednoho advokáta. Jen výjimečná zběsilost dějinných zvratů 20. století byla způsobilá nastolit v průběhu jediného desetiletí takové podmínky, že jedna a tatáž causa byla posuzována a souzena v rámci tří funkčně diametrálně odlišných a ideologicky jinak zaměřených právních systémů. A jen výjimečný spisovatel, kterým Arnošt Lustig bezesporu je, byl schopen

Sleva 3 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 349 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele