Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Centrum pro studium demokracie

Kategorie:

Náboženství v globální občanské společnosti

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Hanuš,Jan Vybíral

publisher: Centrum pro studium demokracie

5 / 5
15 %
Kniha přináší reflexe o povaze občanské společnosti v éře globalizace a o rozmanitých pozitivních i negativních rolích, které v občanské společnosti mohou sehrávat náboženská společenství. Sborník je koncipován jako domácí interdisciplinární diskuse nad inspirativním zahraničním textem, jímž je esej renomovaného amerického sociologa Petera Bergera. Pozvání k diskusi přijali: Rita Collinsová, Jan

Sleva 15 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Podstata člověka - O ohrožení lidské legitimity

Autor: Rémi Brague

publisher: Centrum pro studium demokracie

5 / 5
15 %
O tom, že je člověk jakožto biologický druh ohrožen, není pochyb: tři největší hrozby představují zbraně hromadného ničení, znečišťování životního prostředí a demografické vymírání. Ohrožení pro člověka však přichází i z oblasti myšlení. V jakém smyslu? Na to se pokouší Rémi Brague odpovědět v této knize tím, že se podrobně věnuje myšlence humanismu a jejím proměnám. Ukazuje, že idea humanismu,

Sleva 15 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

V pasti eura

Autor: Hans-Werner Sinn

publisher: Centrum pro studium demokracie

3.8 / 5
15 %
Euro je jako časovaná bomba, která stále tiká. Mnohé země eurozóny, tvořené skupinou kulturně a hospodářsky velmi rozdílných států, jsou kvůli jeho přijetí dlouhodobě nekonkurenceschopné a trpí masovou nezaměstnaností. Prostřednictvím různých záchranných fondů byly zemím zasaženým krizí poskytnuty již biliony eur. To sice snížilo bolestivost jejich potíží, ale oddálilo jejich nezbytnou léčbu.

Sleva 15 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Euro versus koruna - Dilemata jednotné měny v době dluhové krize

publisher: Centrum pro studium demokracie

1 / 5
15 %
Euro je nepodařeným měnovým experimentem. Během deseti let své existence dokázalo způsobit makroekonomické nerovnováhy rozměrů, které jsou řešitelné snad jen zavedením polototalitních režimů. Zvýšení inflace na úroveň 4-7 procent patrně bude nejmenší cenou za chtivost politiků sjednocovat. O důsledcích zvoleného způsobu řešení krize eurozóny rozhodnou voliči.

Sleva 15 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem u dodavatele

Když je všechno na cestě ke zkáze - Úvahy o konci a cíli kultury a modernity

Autor: Fabrice Hadjadj

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
18 %
Eseje a přednášky sebrané v této knize krouží kolem tématu krize, proměny či dokonce zkázy světa. Autor si všímá především toho, jak se v současných apokalyptických náladách, které přicházejí po staletích moderní víry v pokrok a světlé zítřky, rodí nové ideologické představy o „spáse světa“ a jak tyto ideologie ohrožují lidskost člověka. Podrobně to dokládá např. na hlubinné ekologii, která si

Sleva 18 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Jednota a mnohost

Autor: Martin Jabůrek

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Sborník z Mezinárodní konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k 80. narozeninám Karla Flosse.Příspěvky v tomto sborníku zazněly na mezinárodní konferenci Jednota a mnohost uspořádané Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při příležitosti osmdesátých narozenin doc. PhDr. Karla Flosse. Vzhledem k celoživotní filosofické orientaci

Sleva 15 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

Řeč o Bohu

Autor: Josef Petr Ondok

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
V knize Řeč o Bohu podává J. P. Ondok základní charakteristiku analytické filosofie - tj. filosofie "obrácené k jazyku", orientované na logickou formalizaci jazyka a analýzu užívání přirozeného jazyka - a ukazuje některé možnosti využití metod této filosofie v teologii. Autorovi nejde o propagaci nějakého nového paradigmatu v teologii, ale spíše o vyplnění mezery v české teologické literatuře, v

Sleva 15 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Pastorální a etické výzvy v oblasti manželství, rodiny a sexuality

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Hanuš,Jan Vybíral

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Sborník studií o současných pastorálních a etických výzvách v oblasti manželství, rodiny a sexuality (jako jsou např. problémy rozvodů, druhého manželství, nesezdaného soužití, asistované reprodukce a další bioetické otázky spjaté se vznikem a koncem života; dále problémy sexuální etiky, potratů, adopce dětí homosexuálními páry apod.). Záměrem editorů je iniciovat diskusi o tom, jaké klíčové

Sleva 15 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem u dodavatele

Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948

Autor: Kolektiv autorů - Lukáš Fasora,Jiří Hanuš,Jiří Malíř

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Sborník z vědecké konference Občanské elity a obecní samospráva 1848–1948 s několika navazujícími příspěvky bilancuje bádání o budování občanské společnosti v českých zemích a ve střední Evropě, pro něž se půda nižších samosprávných svazků ukazovala jako zvláště významná. Mnozí historikové v této souvislosti dokonce hovoří o „škole demokracie“, kterou představoval především obecní a okresní

Sleva 15 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 338 Kč

Skladem u dodavatele

Katolická sociální nauka a současná věda - Interdisciplinární analýza sociálních encyklik Jana…

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
24 %
Katolická církev, zvláště v dokumentech druhého vatikánského koncilu, zdůraznila autonomii vědy a důležitost vědeckého poznání. Ozývají se však výtky, že tuto tezi vztáhla v praxi především na přírodní vědy, zatímco její akceptace poznatků společenských věd přichází jen velmi pomalu a s mnoha obtížemi. Právě toto tvrzení může být považováno za výchozí výzkumnou otázku této publikace. Jejím

Sleva 24 % z běžně ceny 229 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Vím, v koho jsem uvěřil a jiné eseje

Autor: Bohdan Chudoba

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Soubor dosud nepublikovaných historických a teologických esejů předního českého historika, jehož kontroverzní dílo představuje stálou výzvu a inspiraci. Autor se věnuje otázce pokroku v dějinách, křesťanskému pohledu na mýty, baroknímu dědictví, křesťanskému sociálnímu řádu a možnosti jeho naplnění, pojetí dědičného hříchu, marxismu i ekumenismu. Brilantní úvod do křesťanství i do konzervativního

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi křížem a národem - Politické prostředí sudetoněmeckého katolicismu v meziválečném…

Autor: Jaroslav Šebek

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Kniha Mezi křížem a národem je první českou monografií, která shrnuje dějiny sudetoněmeckého politického katolicismu v meziválečném Československu. Historik a publicista Jaroslav Šebek se v ní věnuje jednak strukturálnímu, ideovému a politickému vývoji křesťansko-sociální strany, jednak aktivitám katolických spolků, jež se sice deklarovaly jako nepolitické, ale zvláště ve 30. letech významně

Sleva 15 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

Autorita v abrahamských náboženstvích - Náboženské a politické aspekty autority v judaismu,…

Autor: Kolektiv autorů - Petr Fiala,Jiří Hanuš,Jan Vybíral

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Sborník studií o pojetí náboženské a světské autority v dějinách a současnosti uvedených monoteistických náboženství. Jednotlivé příspěvky se věnují otázkám autority v zakladatelských nebo jiných významných textech, v raných i moderních dějinách a analyzují současné podoby chápání a uplatňování autority v těchto náboženstvích i v politických systémech z nich vycházejících. Úmyslem sborníku je

Sleva 15 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

CD-Něžná je noc

Autor: Francis Scott Fitzgerald

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
20 %
Dramatizace světoznámého románu o vzestupu a pádu psychiatra Dicka Divera.

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem

Rozvod a druhý sňatek

Autor: Kevin T. Kelly

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Rozvod je bezpochyby bolestnou událostí, v katolické církvi o to bolestnější, že je často doprovázen necitlivými reakcemi věřícího společenství a pastoračními rozpaky duchovních. Kniha britského katolického pastorálního teologa shrnuje většinu relevantních teologických diskusí a oficiálních vyjádření k problematice rozvodů a druhých sňatků a podává vlastní argumentaci ve prospěch otevřenější

Sleva 15 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Konec velkého vyprávění ?

Autor: Roman Vido

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Práce se zabývá jedním z klíčových problémů moderní sociologie náboženství – sekularizací jako oslabováním společenského významu náboženských institucí, náboženského vědomí a náboženských praktik v podmínkách moderních západních společností. Prostřednictvím rozboru nejdůležitějších textů evropské a americké provenience (Berger, Luckmann, Wilson, Martin, Bellah, Fenn, Dobbelaere, Bruce) autor

Sleva 15 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem u dodavatele

Bůh ví proč

Autor: Barbora Spálová

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Kniha je založena na dlouhodobém sociálněantropologickém výzkumu v několika křesťanských společenstvích v severních Čechách. První část se opírá o teorii kolektivní paměti a sleduje, jak se dnes pracuje s pamětí Sudet a dosídleného pohraničí ve dvou rozdílných katolických farnostech a v jednom baptistickém sboru. Druhá část porovnává režimy moci v katolické farnosti a ve sboru Jednoty bratrské v

Sleva 15 % z běžně ceny 398 Kč

Naše cena: 338 Kč

Skladem u dodavatele

Meze smířlivosti

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Holanďan Ian Buruma patří mezi autory, kteří se zabývají zásadními náboženskými a kulturními problémy dneška. Jeho kniha Vražda v Amsterodamu (česky Academia, Praha 2010), s podtitulem Smrt Van Gogha a meze smířlivosti, vyvolala prudkou diskusi v západní Evropě i v USA, kde autor působí jako univerzitní profesor. CDK přináší vedle rozboru tohoto díla též debatu a reakce domácích autorů k

Sleva 15 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem u dodavatele

Co zůstává

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Revue Proglas, vycházející v Brně v letech 1990–2008, patřila k předním

Sleva 15 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

Po stopách světových náboženství

Autor: Hans Küng

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Kniha významného teologa, autora více než třiceti knižních titulů věnovaných křesťanské teologii, křesťanské a mezináboženské ekumeně a náboženské situaci dnešní doby, vychází z projektu, v němž autor s televizním štábem navštívil významná centra světových náboženství po celém světě. Cílem bylo zachytit nejen nauku různých náboženských systémů, ale i aktuální podoby života jejich vyznavačů. Kniha

Sleva 15 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem u dodavatele

Postkomunismus - Zrod hádanky

Autor: Jadwiga Staniszkis

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Kniha polské profesorky sociologie se zaměřuje na fenomén přechodu od komunismu a především na vznik takové formy společenského uspořádání, již lze souhrnně zařadit pod označení ´postkomunismus´. Staniszkisová zpochybňuje všeobecně přijímaný předpoklad, že postkomunistické společnosti stojí na úspěšném budování volného trhu a demokracie, a místo toho diskutuje problematická místa společenského i

Sleva 15 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

Laboratoř sekularizace - Náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ

Autor: Petr Fiala

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Proč je religiozita české společnosti nejnižší v Evropě? Jaký společenský a politický vliv má v České republice katolická církev? Ztratila církev roli morální autority, nebo byla její respektovaná pozice po listopadu 1989 jen historickou výjimkou? Proč jsme svědky dlouho­letých diskusí o restitucích církevního majetku nebo sporů o katedrálu sv. Víta? Má náboženství nějaký vliv na mentalitu české

Sleva 15 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Špalíček romských miniatur

Autor: Ctibor Nečas

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Autor, který se dlouhodobě zabývá romskou minulostí, podává v této knize nástin historie moravských Romů v uplynulých šesti stoletích. Na příkladech konkrétních osob a jejich životních příběhů zobrazuje formou drobnokreseb osudy romského etnika od jeho vstupu do země na počátku 15. století, přes jeho pronásledování a vyhošťování, pozvolnou toleranci a usazování, vznik prvních romských osad a málo

Sleva 15 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Slovníček evropských levicových pojmů

Autor: Hynek Fajmon

publisher: Centrum pro studium demokracie

0 / 5
15 %
Slovníček je nevšední politickou publikací. Autor v ní věrně postihl podstatu současné převládající ideologie Evropské unie.

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Nové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele