Registrace | Přihlášení


CERM

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Mechanika letu II. Letové vlastnosti

publisher: CERM

4 / 5
17 %
Druhý díl publikace Mechanika letu je zaměřen na důležitou oblast mechaniky letu zabývající se letovými vlastnostmi atmosférických letadel. Z širokého spektra problematiky letových vlastností se zabývá především problematikou stability a řiditelnosti. Rozbory stability a řiditelnosti se zaměřují na nejrozšířenější druh letadel – letoun, ale většina řešených problemů je aplikovatelná rovněž na

Sleva 17 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem u dodavatele

Proč hlupák zůstává hlupákem? A další psychologické fenomény

Autor: David Lacko

publisher: CERM

5 / 5
17 %
Kniha se skládá ze třinácti tematických esejí z oblasti kognitivní a sociální psychologie i dalších příbuzných vědeckých disciplín. Vzhledem ke své populárně-naučné formě je publikace vhodná nejenom pro studenty a odborníky z oblasti psychologie, ale i pro širokou laickou veřejnost. Autor ve své práci představuje originální a zajímavé psychologické fenomény, které v mnoha ohledech reflektují

Sleva 17 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem

Jak psát bez chyb aneb I pravopis se dá naučit

Autor: František Kalandra

publisher: CERM

4 / 5
17 %
Obsahem je výkladová část, texty na procvičení a upevnění jazykových návyků, klíč a diktáty. Cílem příručky je umožnit žákům, studentům, ale i nejširší veřejnosti zdokonalit se ve správných pravopisných návycích, a to formou, která je nebude časově zatěžovat. Jsou zde jevy, se kterými se běžný uživatel denně setkává, ať už na pracovišti, ve společenském styku či ve škole. Uživatel získá potřebnou

Sleva 17 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Brno - černá bílá

Autor: Jan Rajlich

publisher: CERM

4 / 5
17 %
Vzpomínky významného brněnského výtvarníka Jana Rajlicha st. (laureáta Ceny města Brna a zakladatele mezinárodního Bienále Brno), který se 10. 4. 2015 dožil 95 let. Autor v 75 krátkých kapitolách připomíná 40 let kulturního dění spojeného s městem Brnem, a to od autorova příchodu do Brna koncem 40. let až do 90. let 20. století. V knize je dále zařazeno na 20 textů autora z knih, časopisů,

Sleva 17 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Hlava XXXI - Hlava v originálních úslovích a obrazech od A do Ž

Autor: Jaroslav Malina

publisher: CERM

0 / 5
17 %
Název knihy možná evokuje titul světově proslulého satirického románu „Hlava XXII“ amerického spisovatele Josepha Hellera, jenž vychází z vojenského paragrafu XXII. Vysvětlení Hlavy XXXI je ale prosté a zároveň hezké – hlav je tolik druhů, kolik je písmen v abecedě české. Dle veršů J. Maliny „Každé z jedenatřiceti písmen má osm úsloví, snad aspoň některé z nich naše čtenáře osloví…“ Verše

Sleva 17 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem u dodavatele

Divadelní pohádky

Autor: Alois Mikulka

publisher: CERM

0 / 5
17 %
Další z řady knížek brněnského výtvarníka a spisovatele Aloise Mikulky je souborem scénářů pro dětská divadelní představení, a to šesti pohádek a sedmi etud. Kdo chce s dětmi nacvičit divadlo, sám se přitom pobaví, protože humor A. Mikulky ani tentokrát nazklame. Knížka nemusí být využívána jen jako scénář. Ani při obyčejném čtení neomrzí.

Sleva 17 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem

Historia populi - Zrcadlo každodennosti v českých dějinách aneb Všední den od pravěku do konce…

Autor: František Čapka

publisher: CERM

0 / 5
17 %
Publikace přibližuje vývoj českých dějin v poněkud jiné podobě, než jsme běžně zvyklí. Tradiční výklad, redukující dějiny zejména na přehled politických událostí a hospodářských přeměn, vojenských střetů, výčty panovníků, diplomatických jednání a aktů byl zde opuštěn. Naopak se do středu pozornosti dostanou dosud spíše jen okrajově zmiňované okruhy lidských aktivit na pozadí historického vývoje

Sleva 17 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 407 Kč

Skladem

Základy elektronických zabezpečovacích systémů

Autor: Karel Burda

publisher: CERM

0 / 5
17 %
Čtenář se v této knize seznámí s technickými a fyzikálními principy běžně používaných elektronických zabezpečovacích systémů. Konkrétně jsou v samostatných kapitolách popsány poplachové zabezpečovací systémy, systémy elektronické kontroly vstupu a dohledové videosystémy. Kniha je určena široké veřejnosti i odborníkům.

Sleva 17 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do caputologie - Hlava I – mírné (nekonečno)

Autor: Jaroslav Malina

publisher: CERM

0 / 5
17 %
Cyklus charakterizující v básnické a výtvarné nadsázce intelektuální, a/sociální a profesní rysy člověka. Publikace je pokračováním dlouhodobého autorova záměru – snahy o prolnutí vědy a umění na půdorysu celostní antropologie. Navazuje na publikace a projekty jako např. Kruh prstenu, Univerzitní noviny, časopis Anthropologia integra, elektronické encyklopedie, monografie Edice osobnosti,

Sleva 17 % z běžně ceny 660 Kč

Naše cena: 548 Kč

Skladem u dodavatele

Pohádky z čarodějné zahrádky

Autor: Kolektiv autorů - Alois Mikulka,Alois Mikulka

publisher: CERM

0 / 5
17 %
Pohádky pro všechny děti a rodiče, kterým nevadí, když boj dobra se zlem je trošku zašmodrchanější, než bývá zvykem, nebo když se pohádkové bytosti potkávají s reálnými a vytvářejí spolu trochu pohádkové a trochu reálné příběhy. Prostě pohádky Aloise Mikulky.

Sleva 17 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 324 Kč

Skladem u dodavatele

Hvězdopravné nebe zvěrokruhu nad námi provázené originálními texty, malbami a sochami

Autor: Jaroslav Malina

publisher: CERM

0 / 5
17 % Novinka
Míra fantazie a touhy, kterou různé kultury používaly při hledání způsobů a prostředků k určení místa a osudu člověka ve světě a také při předvídání budoucnosti, nezná hranic ani v čase, ani v prostoru: po ukotvení prahnul paleolitický lovec stejně jako postmoderní člověk globalizovaného světa v 21. století. Kniha přináší antropologický pohled na tyto otázky v rámci rozmanitých kultur a

Sleva 17 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 656 Kč

Skladem u dodavatele

Od stromů k samotám

Autor: Zdeněk Grmolec

publisher: CERM

0 / 5
17 %
Kniha je souborem krátkých literárních útvarů, z nichž některé Zdeněk Grmolec publikoval i v Českém rozhlase Brno a na stanici Vltava. V oddílech Konfese dřevu a Konfese kameni uvažuje autor nad tím, jak může člověk pojmout tyto přírodní materiály neužitkově, tedy duchovně. Čtenář se zde dočte o Grmolcově postoji k "obyčejnému" dřevu a "obyčejnému" kameni. Autor zkoumá tyto přírodní materiály ze

Sleva 17 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem u dodavatele

Kalich hořkosti

Autor: Miloslav Pouzar

publisher: CERM

0 / 5
17 %
Autor knihy, analytický chemik Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D., se dlouhodobě zabývá účinky toxických látek na lidský organismus. V uvedené knize představuje známé i méně známé případy otrav a „toxických katastrof“ z minulosti i současnosti z hlediska nejnovějších poznatků relevantních vědeckých disciplín (analytická a soudní toxikologie, antropologie, epidemiologie ad.). Jako zkušený popularizátor

Sleva 17 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Auto-Erotika aneb Kámasútra automobilového věku - aneb Kámasútra automobilového věku

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav kolektiv autorů, Malina

publisher: CERM

0 / 5
17 %
Jaroslav Malina, Jan Filipský, Jaroslav Pernica: Auto-Erotika aneb Kámasútra automobilového věku Obsahem publikace jsou verše a výtvarná díla věnovaná tématu milování v 88 typech automobilů v abecedním pořadí (od Alfy Romeo až po Žiguli). Jde o jakousi novodobou Kámasútru automobilového věku. Neméně rozsáhlou a zajímavou součástí publikace je Auto-Encyklopedie, která zahrnuje přehledné a ucelené

Sleva 17 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem u dodavatele

Anti-encyklopedie anti-antropologie

Autor: Jaroslav Malina

publisher: CERM

0 / 5
17 %
Obsahem knihy antropologa a spisovatele prof. PhDr. Jaroslava Maliny, DrSc., je reflexe člověka, společnosti a kultury z perspektivy poetické literární narace a exaktních antropologických slovníkových definic. Jedná se o hravé a invenční antropologické dílo, které svojí koncepcí i způsobem zpracování osciluje na hranici vědecké práce a krásné literatury. Malinův cíl je přímočarý. Kombinací poezie

Sleva 17 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem u dodavatele

Stromové a keřové dřeviny lesů a volné krajiny České republiky

Autor: Kolektiv autorů - Jiří kolektiv autorů, Pikula

publisher: CERM

0 / 5
17 %
Kromě základních údajů o jednotlivých druzích téměř sta druhů dřevin je těžiště publikace v klíčích k určení semen a plodů, listů, pupenů, kůry, borky a dřeva. Součástí je také rejstřík českých a latinských názvů a seznam literatury. Kniha je určena nejen lesníkům, myslivcům, ochráncům přírody, ale také učitelům, studentům a všem zájemcům o přírodu a krajinu.

Sleva 17 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem u dodavatele

Antonín Širůček

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Hlušička,Jaroslav Malina

publisher: CERM

0 / 5
17 %
Antonín Širůček patří k výrazným osobnostem výtvarného života města Brna a jeho dílo představuje též nezanedbatelný vklad českému umění druhé poloviny dvacátého století. Narodil se 31. ledna 1913 v Trávníku (dnes Kladoruby) u Letovic jako první syn v rolnické rodině a podle tehdejších zvyklostí měl převzít starost o hospodářství. Sochařský talent, který jinoch projevil poměrně záhy, však jeho

Sleva 17 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 456 Kč

Skladem u dodavatele

Problematika ISMS v manažerské informatice

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Mazálek,Viktor Ondrák,Petr Sedlák

publisher: CERM

0 / 5
17 %
Publikace je určena pracovníkům managementu informačních technologií, správcům sítí a odborné veřejnosti, která se problematikou managementu informační bezpečnosti (ISMS) zabývá. Pojem manažerská informatika znamená propojení dvou oborů – informatiky a managementu, kde se využívá moderních informačních a komunikačních prostředků v manažerské činnosti. Problematika ISMS – managementu informační

Sleva 17 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 324 Kč

Skladem u dodavatele

Goodwill a oceňování - Ambasády České republiky v zahraničí. Program pro oceňování nehmotného…

Autor: Vladimír Kulil

publisher: CERM

0 / 5
17 %
Cílem publikace je seznámit odbornou veřejnost s odlišným pohledem na podstatu oceňování. V odborné literatuře pro oblast oceňování nemovitostí se celosvětově téměř nevyskytuje slovní spojení nehmotný majetek a nemovitost. Mnozí oceňovatelé považují stavby, které jsou pevně spojeny s pozemkem, za ryze hmotnou věc. Tak tomu není. Z hlediska ceny nemovitost obsahuje nehmotné součásti, které mají

Sleva 17 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 398 Kč

Skladem u dodavatele

Světoví géniové v Chajjámovských čtyřverších (A-Ž)

Autor: Jaroslav Malina

publisher: CERM

0 / 5
17 %
Encyklopedicky koncipovaná a současně hravá kniha antropologa, archeologa a spisovatele Jaroslava Maliny uvádí v „Chajjámovských čtyřverších“ významné vědce, umělce, politiky a vojevůdce, kteří svým dílem a svými činy od starověku dodnes výrazně poznamenali vývoj lidské společnosti a kultury. Čtyřverší o každém z géniů je spjato s pojednáním o jeho životě a díle.

Sleva 17 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 249 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Průzkum pro novou prodejnu

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí