Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

CERM

Kategorie:

Jak psát bez chyb aneb I pravopis se dá naučit

Autor: Kolektiv autorů - František Kalandra,Helena Straková

publisher: CERM

4 / 5
18 %
Obsahem je výkladová část, texty na procvičení a upevnění jazykových návyků, klíč a diktáty.Cílem příručky je umožnit žákům, studentům, ale i nejširší veřejnosti zdokonalit se ve správných pravopisných návycích, a to formou, která je nebude časově zatěžovat. Jsou zde jevy, se kterými se běžný uživatel denně setkává, ať už na pracovišti, ve společenském styku či ve škole. Uživatel získá potřebnou

Sleva 18 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Brno – černá bílá

Autor: Jan Rajlich

publisher: CERM

4 / 5
18 %
Vzpomínky významného brněnského výtvarníka Jana Rajlicha st. (laureáta Ceny města Brna a zakladatele mezinárodního Bienále Brno), který se 10. 4. 2015 dožil 95 let. Autor v 75 krátkých kapitolách připomíná 40 let kulturního dění spojeného s městem Brnem, a to od autorova příchodu do Brna koncem 40. let až do 90. let 20. století. V knize je dále zařazeno na 20 textů autora z knih, časopisů,

Sleva 18 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem u dodavatele

Mechanika letu II. Letové vlastnosti

Autor: Vladimír Daněk

publisher: CERM

5 / 5
18 %
Druhý díl publikace Mechanika letu je zaměřen na důležitou oblast mechaniky letu zabývající se letovými vlastnostmi atmosférických letadel. Z širokého spektra problematiky letových vlastností se zabývá především problematikou stability a řiditelnosti. Rozbory stability a řiditelnosti se zaměřují na nejrozšířenější druh letadel – letoun, ale většina řešených problemů je aplikovatelná rovněž na

Sleva 18 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Proč hlupák zůstává hlupákem? A další psychologické fenomény

Autor: Lacko David

publisher: CERM

5 / 5
18 %
Kniha se skládá ze třinácti tematických esejí z oblasti kognitivní a sociální psychologie i dalších příbuzných vědeckých disciplín. Vzhledem ke své populárně-naučné formě je publikace vhodná nejenom pro studenty a odborníky z oblasti psychologie, ale i pro širokou laickou veřejnost. Autor ve své práci představuje originální a zajímavé psychologické fenomény, které v mnoha ohledech reflektují

Sleva 18 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Mříže a smích

Autor: Jiří Sedlák

publisher: CERM

0 / 5
18 %
Autor knihy Mříže a smích docent PhDr. Jiří Sedlák, CSc., absolvoval za "pražského (a brněnského) jara" 1968/1969 desítky nejrůznějších přednášek, besed a diskusí o nutnosti "demokratizace a humanizace socialismu". Byl proto v roce 1969 "řešen" služebně a stranicky. Výsledkem byl vyhazov z Komunistické strany Československa a z Vojenské akademie a zákaz veškeré činnosti. V roce 1971 byl odsouzen

Sleva 18 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Odbory v českých zemích v letech 1918-1948

Autor: František Čapka

publisher: CERM

0 / 5
18 %
Novým zpracováním historie odborů dotváří tato publikace komplexní pohled na období let 1918-1948, tedy tří rozdílných společensko-politických úseků novodobých českých dějin: prvorepublikové demokracie, protektorátu a krátkého období poválečného lidově demokratického systému. Publikace vydané před listopadem 1989 pojímaly činnost odborů převážně z marxistického hlediska, v jednostranně úzkém

Sleva 18 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem u dodavatele

Vádemékum autora odborné a vědecké práce

Autor: Vladimír Spousta

publisher: CERM

0 / 5
18 %
Příručka ve 13 logicky strukturovaných kapitolách přináší cenné rady, doporučení a nejnovější informace, bez nichž se neobejde jak autor bakalářské nebo diplomové práce, tak i autor disertačního či habilitačního spisu. Pojednává o etických aspektech vědecké práce, o zdrojích informací a vyhledávání odborné literatury, ale též o vizualizaci výsledků výzkumu, o invenci, intuici a tvořivosti ve

Sleva 18 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem

Jak na dlouhé dokumenty ve Wordu 2007/2010 - aneb Píšeme diplomku, bakalářku, knihu, manuál, normu,…

Autor: Aleš Blinka

publisher: CERM

0 / 5
18 %
Kniha si klade za cíl pomoci autorům dlouhých dokumentů, kteří píší ve Wordu diplomové, bakalářské nebo seminární práce, normy, výroční zprávy či jiné dlouhé dokumenty, nebo kteří publikují knihy. V knize můžete najít, jak udržet jednotný vzhled písma a odstavců, umožnit výjimky ve formátování stránek, vytvořit orientační pomůcky pro čtenáře a hlavně jak zvládnout procházení a orientaci mezi

Sleva 18 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Cukrovarnictví do roku 1938 a agrární strana - (se zřetelem na Moravu a Slezsko)

Autor: Kolektiv autorů - František Čapka,Lubomír Slezák

publisher: CERM

0 / 5
18 %
Monografie si klade za cíl vytvořit ucelený a přehledný obraz vývoje cukrovarnictví od jeho počátků do konce první republiky (1938), přičemž se specializuje na oblast Moravy a Slezska. Práce je rozdělena do dvou základních kapitol. První se zabývá obdobím od konce 20. let 19. století do konce první světové války (1918). Byla to léta hledání, pokusů, prvních úspěchů, ale i mnoha ekonomických a

Sleva 18 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Mluvící prahrnec a jiné prapříběhy

Autor: Jaroslav Malina

publisher: CERM

0 / 5
18 %
Knížka antropologa a archeologa Jaroslava Maliny je určena dětem a mládeži, ale také zájemcům o antropologii, archeologii a prehistorii, kteří již odrostli školnímu věku a hledají stručné, přístupné a odborně fundované uvedení do dané problematiky. Nenásilnou formou vyprávěných "prapříběhů" oživlých pravěkých předmětů se toto autorovi daří.

Sleva 18 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem u dodavatele

Erotikon sochaře Zdeňka Macháčka

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Malina,Jaroslav Zvěřina

publisher: CERM

0 / 5
18 %
Lidská sexualita, erotika a láska prolínají celým sochařským dílem Zdeňka Macháčka. Jeho příklon ke zmíněnému tématu se ještě prohloubil, když byl v roce 1996 vyzván k výtvarné účasti na projektu třísvazkové knihy a výstavy „Kruh prstenu: Světové dějiny sexuality, erotiky a lásky od počátků do současnosti v reálném životě, krásné literatuře, výtvarném umění a dílech českých malířů a sochařů

Sleva 18 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Ein Stadtbummel durch Brünn - Kurzer Reiseführer zu den Kulturdenkmälern der Stadt

Autor: Kolektiv autorů - František Čapka,Květoslava Santlerová

publisher: CERM

0 / 5
18 %
Stručný průvodce po památkách města. První část příručky je věnována stručné historii města, druhá nejdůležitějším informacím o památkách Brna, ve třetí části najdeme devět pověstí. Závěr tvoří rejstřík osobností, které spojily svůj osud s městem Brnem.

Sleva 18 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem u dodavatele

Na vandru - 1895-1905. Zápisky kovářského tovaryše z cest po Evropě a do Svaté země k Božímu hrobu

Autor: Karel Vojtěch Rajlich

publisher: CERM

0 / 5
18 %
Deníkové zápisky kovářského tovaryše Karla V. Rajlicha z jeho vandrovních cest, trvajících celé jedno desetiletí.

Sleva 18 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem u dodavatele

Země se ubrání

Autor: Jaroslav Kadrnožka

publisher: CERM

0 / 5
18 %
Problémy, které si lidstvo vytvořilo svou činností, jsou nesmírně složité a velmi obtížně řešitelné. Globální oteplování Země a rovněž jeho rozhodující antropogenní příčiny jsou již dostatečně věrohodně prokázané. Stejně tak je dostatečně prokázané nadměrné čerpání přírodních zdrojů a emitování ohromného množství odpadů a škodlivin do přírodního prostředí. To jsou hlavní témata, jimž se ve své

Sleva 18 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 320 Kč

Skladem u dodavatele

Letem světem

Autor: Alois Mikulka

publisher: CERM

0 / 5
18 %
Knížka populárního dětského autora.

Sleva 18 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Moji dvojníci

Autor: Miroslav Skála

publisher: CERM

0 / 5
18 %
Knížka brněnského prozaika a dramatika, někdejšího literárního redaktora Československého rozhlasu v Brně a spoluzakladatele satirického divadla Večerní Brno, pro něž psal satirické hry i kabaretní pásma. Nejznámější jsou asi jeho zfilmované prózy ze 70. let Svatební cesta do Jiljí a Cesta kolem mé hlavy za 40 dnů.

Sleva 18 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem u dodavatele

Procházka Brnem (rusky) - Stručný průvodce po památkách města

Autor: Kolektiv autorů - František Čapka,Květoslava Santlerová

publisher: CERM

0 / 5
18 %
Stručný průvodce po památkách města. První část příručky je věnována stručné historii města, druhá nejdůležitějším informacím o památkách Brna, ve třetí části najdeme devět pověstí. Závěr tvoří rejstřík osobností, které spojily svůj osud s městem Brnem.

Sleva 18 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

Přistřižená křídla

Autor: Jan Rajlich

publisher: CERM

0 / 5
18 %
Vzpomínková kniha Jana Rajlicha Přistřižená křídla uvádí čtenáře do Baťova Zlína ve válečných letech 1939-1945.

Sleva 18 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 344 Kč

Skladem u dodavatele

Huehuehtlahtolli - Svědectví starého slova

Autor: Kolektiv autorů - Librado Silva Galeana,Miguel León-Portilla

publisher: CERM

0 / 5
18 %
V knize je shromážděna moudrost mužů a žen žijících před mnoha staletími v indiánském Mexiku. Jejich svědectví jsou známá pod jménem "staré slovo" či "huehuehtlahtolli" a zahrnují soubor morálních naučení, jež dávají nahlédnout do tajů aztéckého myšlení.

Sleva 18 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Naivní malířka Natálie Schmidtová - Vzpomínky sběratele naivního umění

Autor: Anton Kollár

publisher: CERM

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

Dějiny Moravy v datech

Autor: František Čapka

publisher: CERM

0 / 5
18 %
Chronologický přehled moravských dějin (a dějin tzv. českého Slezska), zejména politických a hospodářských, a také přehled samosprávního a státoprávního vývoje Moravy v minulosti, a to od pravěku až do současnosti. Jednotlivé jevy a události jsou řazeny podle dat v ročních cyklech. Součástí je přehled moravských vladařů a církevních představitelů a bohaté ilustrace.

Sleva 18 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem u dodavatele

Od stromů k samotám

Autor: Zdeněk Grmolec

publisher: CERM

0 / 5
18 %
Kniha je souborem krátkých literárních útvarů, z nichž některé Zdeněk Grmolec publikoval i v Českém rozhlase Brno a na stanici Vltava.

Sleva 18 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Auto-Erotika - aneb Kámasútra automobilového věku

Autor: Jan Filipský , Jaroslav Malina , Jaroslav Pernica

publisher: CERM

0 / 5
18 %
Jaroslav Malina, Jan Filipský, Jaroslav Pernica: Auto-Erotika aneb Kámasútra automobilového věku Obsahem publikace jsou verše a výtvarná díla věnovaná tématu milování v 88 typech automobilů v abecedním pořadí (od Alfy Romeo až po Žiguli). Jde o jakousi novodobou Kámasútru automobilového věku. Neméně rozsáhlou a zajímavou součástí publikace je Auto-Encyklopedie, která zahrnuje přehledné a ucelené

Sleva 18 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 369 Kč

Skladem u dodavatele

Z Quita do La Pazu na kolech

Autor: Jiří Kaláb , Oldřich Sobotka

publisher: CERM

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Nové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele