Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

ČGS

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Ekologie a životní prostředí pro SOŠ a SOU

Autor: Pavel Červinka

publisher: ČGS

5 / 5
20 %
Nová učebnice vychází z osnov pro učební obory SOŠ a SOU pro předmět Základy ekologie. V souladu s nimi zahrnuje kromě úvodu do ekologie i širší geografické pojetí problematiky životního prostředí. Učivo, rozčleněné na základní a rozšiřující, provází množství příkladů z domova i ze světa. Člení se do tematických okruhů Základy ekologie, Složky životního prostředí, Umělé ekosystémy, Ochrana

Sleva 20 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis pro střední odborné školy a střední odborná učiliště

Autor: kolektiv autorů

publisher: ČGS

5 / 5
20 %
Tato učebnice je určena pro vyučování zeměpisu na středních odborných školách a středních odborných učilištích, na kterých zeměpis není odborným předmětem. Je vůbec první učebnicí, která plně odpovídá učebním osnovám určeným pro tyto typy škol. Zbavuje jejich vyučující i studenty nutnosti používat pro tento vyučovací předmět učebnice vytvořené k jinému účelu a pro jiné studenty – pro gymnázia či

Sleva 20 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Malý geografický a ekologický slovník

Autor: T. Matějček

publisher: ČGS

3 / 5
20 %
Nový slovník středního rozsahu vznikl rozšířením staršího slovníčku o četná další hesla z různých geografických disciplín a především o hesla věnovaná problematice ekologie a nauky o životním prostředí. Jde o pomůcku užitečnou pro učitele zeměpisu a přírodopisu všech stupňů a typů škol, pro studenty středních škol i posluchače bakalářského studia na vysokých školách. U všech hesel jsou uvedeny

Sleva 20 % z běžně ceny 147 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem

Přírodopis pro 8. r. – Člověk, učebnice

Autor: M. kolektiv autorů

publisher: ČGS

2 / 5
20 %
Titul zahrnuje tematiku stavby lidského těla a funkce jednotlivých orgánů, dále základy zdravovědy i postavení člověka v živočišném systému. Tento svazek bude ilustrován barevnými fotografiemi a kresbami.

Sleva 20 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem

Lidé kolem nás

publisher: ČGS

0 / 5
20 %
Učebnice pro 1. stupeň základní školy ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Obsah učebnice tohoto svazku přibližuje žákům základní občanské problémy. Učivo je rozděleno do tematických celků Rodina a práce, Soužití lidí, Rozhodování lidí, Právo a spravedlnost, Vlastnictví, Kultura, Problémy světa a závěrečný celek Aby byl náš svět lepší. Učebnice se doporučuje pro výuku ve 4. nebo 5. ročníku

Sleva 20 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis cestovního ruchu - 3. upravené vydání

Autor: Milan Holeček

publisher: ČGS

0 / 5
20 %
Učebnice pro hotelové i jiné střední školy zabývající se problematikou cestovního ruchu a pro volitelné předměty i semináře ze zeměpisu na středních školách, pomůcka pro přípravu i praxi průvodců cestovního ruchu. Kromě obecných problémů cestovního ruchu se zabývá zejména regionálním zeměpisem cestovního ruchu Česka, Evropy a všech světadílů.

Sleva 20 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Zeměpis světa 1, učebnice

Autor: Milan Holeček

publisher: ČGS

0 / 5
20 %
Druhý svazek řady je věnován regionálnímu zeměpisu všech oceánů a některých světadílů. Obsahuje tematické celky Oceány, Polární kraje, Afrika, Austrálie a Oceánie. Tematické kapitoly doplňuje opakování a tabulky základních údajů o příslušných částech Země. Vyhovuje Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní školy.

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem

Ohniska napětí ve světě

Autor: Mojmír Šlachta

publisher: ČGS

0 / 5
28 %
Příručka pro studenty a učitele, pro publicisty, novináře a širší veřejnost Texty, mapky a grafy osvětlují pozadí a vývoj situace v oblastech, které jsou ohnisky lokálních i regionálních konfliktů. Těmto oblastem se věnuje pozornost i při vyučování regionálního zeměpisu. Lze využít jako pomůcku učitelů na všech typech a stupních škol, k práci v seminářích ze zeměpisu i pro samostatnou práci žáků.

Sleva 28 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Zoologie 1 - Bezobratlí

Autor: M. kolektiv autorů

publisher: ČGS

0 / 5
20 %
Po úvodním seznámení s obecnou charakteristikou živočichů následuje přehled bezobratlých od prvoků po hmyz. Každá skupina je představena pomocí modelového živočicha. Závěr syntetizuje poznatky a ústí do vysvětlení základních ekologických vztahů a pojmů. Přináší netradiční náměty na pozorování bezobratlých živočichů včetně jednoduchých návodů na jejich chov.

Sleva 20 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem

Geologie - učebnice geologie pro ZŠ

Autor: P. Jakeš

publisher: ČGS

0 / 5
20 %
Moderně pojatá učebnice geologie pro základní školy s množstvím originálních ilustrací. Klade důraz na současnou dynamickou geologii, na hledání souvislostí a zákonitostí v neživé přírodě naší planety i na souvislosti živé a neživé přírody, poukazuje na ekologické souvislosti. Lze ji vhodně využít i jako příručku pro výuku fyzického zeměpisu na základních a středních školách.

Sleva 20 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem

Praktický zeměpis - pracovní sešit

Autor: J. Peštová

publisher: ČGS

0 / 5
19 %
Tento svazek má spíše podobu pracovní učebnice a je určen pro práci s tematickým okruhem Praktický zeměpis, který je Standardem základního vzdělávání předepsán pro všechny ročníky základní školy i odpovídající ročníky víceletých gymnázií! K tomuto často neprávem opomíjenému, ač důležitému tématu je to na našem učebnicovém trhu jediná pomůcka.

Sleva 19 % z běžně ceny 67 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem

Přírodní prostředí - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - P. Červinka,V. Tampír

publisher: ČGS

0 / 5
21 %
Tento svazek s tematikou obecného fyzického zeměpisu, základů planetárního zeměpisu a kartografie výrazně pomůže při procvičování a upevňování tematických okruhů, které jsou náročné pro žáky 6. ročníku, kde se většinou probírají. Pracovní sešit navazuje na učebnici Přírodní prostředí Země, ale lze jej využít i při práci s jinou učebnicí.

Sleva 21 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 23 Kč

Skladem

Zeměpis naší vlast - pracovní sešit

Autor: Hana Kühnlová

publisher: ČGS

0 / 5
20 %
Procvičuje učivo regionálního zeměpisu Česka, vede žáky k přemýšlení a debatám o významných problémech. Procvičuje nejen znalosti, ale i některé dovednosti. Navazuje na stejnojmennou učebnici, ale lze ji využít i při práci s jinou učebnicí.

Sleva 20 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem

Poznáváme svět v číslech

publisher: ČGS

0 / 5
21 %
Příručka obsahuje tabulkové přehledy základních údajů o celém světě, o jednotlivých světadílech i o všech samostatných státech i závislých území. Je doplněna jednoduchými grafy, komentáři k některým tabulkám a údajům i metodickým návodem určeným k práci s číselnými údaji. Je určena zejména k práci ve škole, ale i pro širší veřejnost zajímající se o svět.

Sleva 21 % z běžně ceny 53 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

Přírodopis pro 6. r. – Botanika 1, Zoologie 1, učebnice

Autor: M. kolektiv autorů

publisher: ČGS

0 / 5
20 %
První inovovaná učebnice, která vznikla spojením dosavadních učebnic Botanika 1 a Zoologie 1. Na rozdíl od nich byly dvoubarevné ilustrace nahrazeny celobarevnými. Celkové pojetí i texty jednotlivých kapitol jsou shodné s původními učebnicemi, takže lze kombinovat použití původních i nové učebnice a pro žáky je obnovovat postupně. Fotografie řas a sinic: www.fytoplankton.cz.

Sleva 20 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem

Zeměpis světa – Evropa - Pracovní sešit

Autor: Dana Řezníčková

publisher: ČGS

0 / 5
19 %
Pracovní sešit nahrazuje dosavadní svazek Žijeme v Evropě, který vyšel ve třech vydáních, je rozebrán a v dosavadní podobě již nebude vydáván. Nový sešit je modernizován a aktualizován, navazuje na učebnici Zeměpis světa 3, ale lze jej bez problémů využít i při práci s jinými učebnicemi se stejnou tematikou

Sleva 19 % z běžně ceny 67 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem

Zeměpis pro střední odborné školy a učiliště

Autor: kolektiv autorů

publisher: ČGS

0 / 5
20 %
Tato učebnice je určena pro vyučování zeměpisu na středních odborných školách a středních odborných učilištích, na kterých zeměpis není odborným předmětem. Je vůbec první učebnicí, která plně odpovídá učebním osnovám určeným pro tyto typy škol. Zbavuje jejich vyučující i studenty nutnosti používat pro tento vyučovací předmět učebnice vytvořené k jinému účelu a pro jiné studenty – pro gymnázia či

Sleva 20 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem

Současný svět - Pracovní sešit

Autor: Dana Řezníčková

publisher: ČGS

0 / 5
21 %
Pracovní sešit navazuje na učebnici Současný svět. Uplatní se i při práci s kteroukoliv jinou učebnicí zeměpisu světa.

Sleva 21 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 23 Kč

Skladem

Přírodopis pro 7. r. – Botanika 2, Zoologie 2, učebnice

Autor: M. kolektiv autorů

publisher: ČGS

0 / 5
20 %
Učebnice navazuje ve stejném pojetí na Přírodopis pro 6. ročník. V první části seznamuje žáky s hlavními skupinami a s vybranými představiteli obratlovců. Všímá si vztahu živočichů k člověku a jejich ekologických vazeb. Vede žáky ke správnému vztahu k živým tvorům, upozorňuje na ohrožené obratlovce. Ve druhé části úvodní kapitoly vysvětlují základní znaky vyšších rostlin a další část popisuje

Sleva 20 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Základy zeměpisných znalostí

Autor: Kolektiv autorů - J. Herink,S. Tlach

publisher: ČGS

0 / 5
20 %
Výrazně upravené a rozšířené 2. vydání příručky přináší návod k sestavení školních vzdělávacích programů pro vyučovací předmět zeměpis na základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií zpracovaný na základě Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. Představuje konkrétní příklad možného rozpracování školních výstupů a školního učiva ve všech předepsaných tematických

Sleva 20 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem


Může se hodit…


AJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí