Registrace | Přihlášení


ČGS

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Zeměpis pro střední odborné školy a střední odborná učiliště

Autor: kolektiv autorů

publisher: ČGS

5 / 5
14 %
Tato učebnice je určena pro vyučování zeměpisu na středních odborných školách a středních odborných učilištích, na kterých zeměpis není odborným předmětem. Je vůbec první učebnicí, která plně odpovídá učebním osnovám určeným pro tyto typy škol. Zbavuje jejich vyučující i studenty nutnosti používat pro tento vyučovací předmět učebnice vytvořené k jinému účelu a pro jiné studenty – pro gymnázia či

Sleva 14 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Malý geografický a ekologický slovník

Autor: T. Matějček

publisher: ČGS

3 / 5
14 %
Nový slovník středního rozsahu vznikl rozšířením staršího slovníčku o četná další hesla z různých geografických disciplín a především o hesla věnovaná problematice ekologie a nauky o životním prostředí. Jde o pomůcku užitečnou pro učitele zeměpisu a přírodopisu všech stupňů a typů škol, pro studenty středních škol i posluchače bakalářského studia na vysokých školách. U všech hesel jsou uvedeny

Sleva 14 % z běžně ceny 147 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodopis pro 8. r. – Člověk, učebnice

Autor: Kolektiv autorů - M. kolektiv autorů, Maleninský

publisher: ČGS

2 / 5
Titul zahrnuje tematiku stavby lidského těla a funkce jednotlivých orgánů, dále základy zdravovědy i postavení člověka v živočišném systému. Tento svazek bude ilustrován barevnými fotografiemi a kresbami.

Sleva 10 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem

Zeměpis světa 3, učebnice

Autor: Kolektiv autorů - M. Jeřábek,V. Vilímek

publisher: ČGS

0 / 5
14 %
Závěrečný svazek regionálního zeměpisu světa zahrnuje zeměpisný přehled našeho světadílu, Evropy a Ruska. Používá se obvykle v 7. ročníku nebo v sekundě. Má opakovací kapitolu za částí učebnice zabývající se naším světadílem v celku i za regionální částí, probírající jednotlivé oblasti Evropy. Učebnici uzavírají tabulkové přehledy. K učebnici si zdarma můžete stáhnout příručku pro učitele

Sleva 14 % z běžně ceny 113 Kč

Naše cena: 97 Kč

Skladem

Zoologie 1 - Bezobratlí

Autor: Kolektiv autorů - M. kolektiv autorů, Maleninský

publisher: ČGS

0 / 5
Po úvodním seznámení s obecnou charakteristikou živočichů následuje přehled bezobratlých od prvoků po hmyz. Každá skupina je představena pomocí modelového živočicha. Závěr syntetizuje poznatky a ústí do vysvětlení základních ekologických vztahů a pojmů. Přináší netradiční náměty na pozorování bezobratlých živočichů včetně jednoduchých návodů na jejich chov.

Sleva 10 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 44 Kč

Skladem

Geologie - učebnice geologie pro ZŠ

Autor: P. Jakeš

publisher: ČGS

0 / 5
Moderně pojatá učebnice geologie pro základní školy s množstvím originálních ilustrací. Klade důraz na současnou dynamickou geologii, na hledání souvislostí a zákonitostí v neživé přírodě naší planety i na souvislosti živé a neživé přírody, poukazuje na ekologické souvislosti. Lze ji vhodně využít i jako příručku pro výuku fyzického zeměpisu na základních a středních školách.

Sleva 10 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 44 Kč

Skladem

Praktický zeměpis - pracovní sešit

Autor: J. Peštová

publisher: ČGS

0 / 5
Tento svazek má spíše podobu pracovní učebnice a je určen pro práci s tematickým okruhem Praktický zeměpis, který je Standardem základního vzdělávání předepsán pro všechny ročníky základní školy i odpovídající ročníky víceletých gymnázií! K tomuto často neprávem opomíjenému, ač důležitému tématu je to na našem učebnicovém trhu jediná pomůcka.

Sleva 10 % z běžně ceny 67 Kč

Naše cena: 60 Kč

Skladem

Přírodní prostředí - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - P. Červinka,V. Tampír

publisher: ČGS

0 / 5
Tento svazek s tematikou obecného fyzického zeměpisu, základů planetárního zeměpisu a kartografie výrazně pomůže při procvičování a upevňování tematických okruhů, které jsou náročné pro žáky 6. ročníku, kde se většinou probírají. Pracovní sešit navazuje na učebnici Přírodní prostředí Země, ale lze jej využít i při práci s jinou učebnicí.

Sleva 10 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem

Zeměpis naší vlast - pracovní sešit

Autor: Hana Kühnlová

publisher: ČGS

0 / 5
Procvičuje učivo regionálního zeměpisu Česka, vede žáky k přemýšlení a debatám o významných problémech. Procvičuje nejen znalosti, ale i některé dovednosti. Navazuje na stejnojmennou učebnici, ale lze ji využít i při práci s jinou učebnicí.

Sleva 10 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 53 Kč

Skladem

Poznáváme svět v číslech

publisher: ČGS

0 / 5
Příručka obsahuje tabulkové přehledy základních údajů o celém světě, o jednotlivých světadílech i o všech samostatných státech i závislých území. Je doplněna jednoduchými grafy, komentáři k některým tabulkám a údajům i metodickým návodem určeným k práci s číselnými údaji. Je určena zejména k práci ve škole, ale i pro širší veřejnost zajímající se o svět.

Sleva 9 % z běžně ceny 53 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem

Přírodopis pro 6. r. – Botanika 1, Zoologie 1, učebnice

Autor: Kolektiv autorů - M. kolektiv autorů, Maleninský

publisher: ČGS

0 / 5
První inovovaná učebnice, která vznikla spojením dosavadních učebnic Botanika 1 a Zoologie 1. Na rozdíl od nich byly dvoubarevné ilustrace nahrazeny celobarevnými. Celkové pojetí i texty jednotlivých kapitol jsou shodné s původními učebnicemi, takže lze kombinovat použití původních i nové učebnice a pro žáky je obnovovat postupně. Fotografie řas a sinic: www.fytoplankton.cz.

Sleva 10 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis světa – Evropa - Pracovní sešit

Autor: Dana Řezníčková

publisher: ČGS

0 / 5
Pracovní sešit nahrazuje dosavadní svazek Žijeme v Evropě, který vyšel ve třech vydáních, je rozebrán a v dosavadní podobě již nebude vydáván. Nový sešit je modernizován a aktualizován, navazuje na učebnici Zeměpis světa 3, ale lze jej bez problémů využít i při práci s jinými učebnicemi se stejnou tematikou

Sleva 10 % z běžně ceny 67 Kč

Naše cena: 60 Kč

Skladem

Současný svět - Pracovní sešit

Autor: Dana Řezníčková

publisher: ČGS

0 / 5
Pracovní sešit navazuje na učebnici Současný svět. Uplatní se i při práci s kteroukoliv jinou učebnicí zeměpisu světa.

Sleva 10 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem

Přírodopis pro 7. r. – Botanika 2, Zoologie 2, učebnice

Autor: Kolektiv autorů - M. kolektiv autorů, Maleninský

publisher: ČGS

0 / 5
Učebnice navazuje ve stejném pojetí na Přírodopis pro 6. ročník. V první části seznamuje žáky s hlavními skupinami a s vybranými představiteli obratlovců. Všímá si vztahu živočichů k člověku a jejich ekologických vazeb. Vede žáky ke správnému vztahu k živým tvorům, upozorňuje na ohrožené obratlovce. Ve druhé části úvodní kapitoly vysvětlují základní znaky vyšších rostlin a další část popisuje

Sleva 10 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 63 Kč

Skladem

Základy zeměpisných znalostí

Autor: Kolektiv autorů - J. Herink,S. Tlach

publisher: ČGS

0 / 5
14 %
Výrazně upravené a rozšířené 2. vydání příručky přináší návod k sestavení školních vzdělávacích programů pro vyučovací předmět zeměpis na základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií zpracovaný na základě Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. Představuje konkrétní příklad možného rozpracování školních výstupů a školního učiva ve všech předepsaných tematických

Sleva 14 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem

Základy přírodopisných znalostí, příručka pro učitele

publisher: ČGS

0 / 5
14 %
Titul obsahuje návod k sestavení školních vzdělávacích programů v duchu Rámcových vzdělávacích programů pro 6. - 9. ročník základních škol a nižší stupeň víceletých gymnázií a sbírku úloh k procvičování a ověřování vědomostí a dovedností žáků, která představuje vzorovou banku otázek, úkolů a testových úloh. Pokrývá úplné učivo předepsané Rámcovými vzdělávacími programy.

Sleva 14 % z běžně ceny 147 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem

Místo, kde žijeme - učebnice

Autor: Alena Matušková

publisher: ČGS

0 / 5
14 %
Úvodní svazek této ucelené řady učebnic prvouky, vlastivědy a přírodovědy uvádí žáky do poznávání domova, školy, obce a jejich nejbližšího okolí. Žáci se seznamují s místní krajinou, s krajinou regionu a celé vlasti – České republiky. Učebnice se doporučuje pro výuku vlastivědy ve 4. nebo 5. ročníku základní školy.

Sleva 14 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem

Atlas - Člověk a jeho svět

Autor: Pavel Červinka

publisher: ČGS

0 / 5
14 %
Atlas obsahuje základní poznatky o mapách, vesmíru, naší vlasti, přírodě kolem nás, lidském těle a péči o zdraví.

Sleva 14 % z běžně ceny 113 Kč

Naše cena: 97 Kč

Skladem

Místo, kde žijeme, soubor pracovních listů

Autor: Alena Matušková

publisher: ČGS

0 / 5
11 %
Pracovní sešit pro 1. stupeň základní školy ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. První svazek této ucelené řady pracovních sešitů pro výuku prvouky, vlastivědy a přírodovědy uvádí žáky do poznávání domova, školy, obce a jejich nejbližšího okolí. Navazuje bezprostředně na stejnojmennou učebnici, ale lze ji využít i při práci s učebnicemi z jiných nakladatelství.

Sleva 11 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Baar,Z. Houdková

publisher: ČGS

0 / 5
14 %
Učební text k průřezovému tématu výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Text rozdělen na tři okruhy daného průřezového tématu: Evropa a svět, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané.

Sleva 14 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem


Může se hodit…


Antigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí