Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Cherm

Kategorie:

Petr Pazdera Payne - Literární studie

Autor: Filip Komberec

publisher: Cherm

0 / 5
21 %
Monografická studie o tvorbě P. P. Payna (1999-2011) vřazuje talentovaného evangelického autora do literárního kontextu - duchovního, světového a domácího.

Sleva 21 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Literatura v průsečíku otázek

Autor: Jiří Pechar

publisher: Cherm

0 / 5
21 %
Jiří Pechar patří k osobnostem narozeným na konci 20. let, které jsou dnes nositeli kontinuity se vzdělaností druhé poloviny 40. let (kdy studoval), s 60. léty (přeložil mj. C. Léviho-Strausse a napsal monografií o francouzském "novém románu") a s působením v následném dvacetiletí (přeložil Proustovo Hledání ztraceného času a zveřejňoval samizdatově své odborné práce).

Sleva 21 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

O české literatuře, kritice a historii

Autor: Jan Strakoš

publisher: Cherm

0 / 5
21 %
Výbor z díla literárního kritika, historika a od roku 1951 exulanta Jana Strakoše je první jeho knihou vydanou u nás po roce 1948. (V letech 1929, 1939 a 1948 vydal knihy: Počátky obrozenského historismu, Bohuslav Balbín a Dějiny politických ideologií). Editor L. Soldán do svazku shrnul literárně-historické a literárně-kritické studie a články napsané do roku 1948.

Sleva 21 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem u dodavatele

Pršení hlásek v dešti slov

Autor: Miroslav Koryčan

publisher: Cherm

0 / 5
21 %
Básnická sbírka.

Sleva 21 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Otvírací doba. Záznamy - Otvírací doba (básně 1981-1985) Záznamy (1985-1986)

Autor: Albert Kaufman

publisher: Cherm

0 / 5
21 %
Obě sbírky navazující na kultovní a slavnou prvotinu Indiferentní krajina (smz. 1981, Paseka 2001) byly psány v letech 1981 až 1986. I ony jsou svrchovaným dokumentem tehdejšího "odmítání". Plejádou skeptických a sarkastických reflexí a obrazů tvoří příklad vyhraněně existenciálního protestu promítnutého do nikoli obecně sdíleného generačního postoje. Kaufmann podmaňuje ryzostí svého vzdoru a

Sleva 21 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

O Jakubu Demlovi

Autor: Miloš Dvořák

publisher: Cherm

0 / 5
21 %
Kniha obsahuje studie, stati a recenze významného kritika katolické orientace Miloše Dvořáka (*1919-1971) uveřejněné ve významných periodikách (Tvar, Akord, Listy pro umění a kritiku atd.), dále jde o texty, které po nucené odmlce v 50. letech mohl M. D. publikovat v 2. polovině 60. let (Tvář, Host do domu, Obnova). Nechybí ani studie zachované jen v pozůstalosti.

Sleva 21 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem u dodavatele

Malířovy dopisy - Jaroslavu Mařanovi (1941 - 1944), Lídě D. (1941)

Autor: František Doležal

publisher: Cherm

0 / 5
21 %
Soubor dopisů z válečných let navazuje na sborník Máchovská zření Františka Doležala.

Sleva 21 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Planeta Euforikum

Autor: Tomáš Hájek

publisher: Cherm

0 / 5
21 %
Planeta Euforikum, sbírka reflexivní lyriky z pera absolventa lékařské fakulty a filosofie Tomáše Hájka (*1964), po více než dvaceti letech navazuje na jeho básnickou prvotinu Stoupání do plynu. Ačkoli autor mezitím vydal několik knih z aplikované filosofie, psal prózy, dramatické texty a eseje, nyní se zase vrací k poezii - to jest na začátek. Právě toto do sbírky vložené sdělení o

Sleva 21 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Plovárna Léthé

Autor: Vladimír Mikeš

publisher: Cherm

0 / 5
21 %
Většina prozaického díla Vladimíra Mikeše (1927), loňského laureáta Státní ceny za překladatelské dílo, dosud zůstává v rukopise. Po prvotině Zmizení (Československý spisovatel 1969) stihl vydat už jen Zednickou novelu (Melantrich 1974). Psaní prózy se autor, zcela stranou vší pozornosti, věnoval během celých 70. a 80. let. Nepublikoval přitom ineditně, rukopisy nedával číst ani přátelům.

Sleva 21 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Na místě / Vor Ort - Franziska Lesák v rozhovoru se čtyřmi aktéry samizdatu / Franziska Lesák im…

publisher: Cherm

0 / 5
21 %
Dvojjazyčná (česká, německá) kniha retrospektivních rozhovorů vedených v letech 2006-2011 Franziskou Lesák historičkou umění narozenou ve Vídni a žijící v Berlíně se spisovatelem a překladatelem Ivanem Binarem (*1942), s vydavatelem a knihovníkem Jiřím Gruntorádem (*1952), s historičkou umění a básnířkou Věrou Jirousovou (1944-2011) a teoretikem umění Jiřím Ševčíkem (*1940) vypovídá o životě

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Světlem i stínem - Nad básnickým dílem Pavla Rejchrta

Autor: Filip Kromberec

publisher: Cherm

0 / 5
21 %
Již druhá Kombercova monografická studie (předtím Filip Komberec: Petr Pazdera Payne / literární studie, Cherm 2012) klade důraz na možnosti, jak interpretovat Rejchrtovu lyriku a její tvůrčí principy. Všímá si fenoménů autorovy tvorby jako inklinování na jedné straně k modlitbě, na straně druhé k dada či k nonsensu, dále zkoumá žánrové rozpětí Rejchrtova básnického díla, způsoby dekonstrukce

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Trialogy o toleranci, skutečné skutečnosti a Evropě

Autor: Rio Preisner

publisher: Cherm

0 / 5
21 %
Rio Preisner navazuje na snahu evropských vzdělanců 19.?a první poloviny 20. století po celostném myšlenkovém uchopení vývoje euro-americké civilizace, včetně Českých zemí. Soubor pěti trialogů: O celách a zámcích v říši tolerance, O skutečné skutečnosti (tři trialogy) a Evropa, Rusko, světovláda a opuštěnost křesťana představuje závěrečnou fázi jeho odborné tvorby.

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatele

Literární monády - Stručné dějiny (nejen) literatury v zrcadle nastaveném zkaženému světu

Autor: Jan Jícha

publisher: Cherm

0 / 5
21 %
Čtivé a přitom podrobné dějiny světové literatury napsal středoškolský pedagog-bohemista a úspěšný prozaik se smyslem pro humor, který se věnuje studiu holistického přístupu k životu. Literární monády jsou proto nejen jeho autorským pohledem na literaturu a vzdělanost skrze principy jin a jang, ale i aspirují na to, aby jako alternativní literární příručka sloužily zájemcům bez rozdílu věku po

Sleva 21 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem u dodavatele

Ospravedlnění

Autor: Eugen Liška

publisher: Cherm

0 / 5
21 %
Román Ospravedlnění je ze všech děl Eugena Lišky nejsložitější a umělecky nejzajímavější. Pět hlavních dějových pásem obsahuje navzájem se prolínající příběhy od doby pobělohorské do 70. let 20. století. Pásma jsou rámována pohřbem babičky hlavní hrdinky Anny Polidarové-Rosové ze začátku 70. let 20. století. Annin příběh — v osobním deníku a v rodinné dvou-kronice — a příběh jejího manžela Petra

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Energie Ephialta - O kompoziční poetice české prózy padesátých let 20. století

Autor: František Všetička

publisher: Cherm

0 / 5
21 %
Energie Ephialta, publikace o padesátých letech dvacátého století – tedy o nejkontroverznější fázi ve vývoji české literatury – je zaměřená na prózu, již autor pojal úhrnně. Tj. k domácí produkci přiřadil samizdatovou tvorbu a díla vycházející v zahraničí. Záměrně zde zúžil interpretační přístup. Prozaickou produkci dekády nahlíží pod úhlem kompoziční poetiky. Jediným kritériem při posuzování

Sleva 21 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Cizí země

Autor: Josef Straka

publisher: Cherm

0 / 5
21 %
Josef Straka doposud proslul především svými básněmi a kratšími básnivými prózami, z nichž prosakuje jemná melancholie, syrové existenciální klima, osamělé ohledávání světa v pohybu, za chůze, během cest a pobytů v cizích městech a cizích zemích. Próza Cizí země je nenápadná česká tragédie z časů, jež nenašly důvod přát citlivým a noblesně umírněným, ale naopak se rády kořily otravně průrazným,

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Co už tu zbývá z Karla Čapka?

Autor: Filip Komberec

publisher: Cherm

0 / 5
21 %
První oddíl knihy se zabývá prezentací Čapkova díla v učebních textech pro střední školy v období 1918–2018 ve vztahu k literárněvědné recepci a proměňujícímu se kurikulárnímu kontextu. Zvláštní pozornost je věnována Čapkovým románům (především Krakatitu, tzv. noetické trilogii a Válce s Mloky), autorským komen­tářům a dramatu R.U.R., problematice výkladu nebo metodickému aparátu k čítankovým

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Nesmiřitelná řeč - Rozprava s přidaným mýtem o Janu Husovi

Autor: Eva Kantůrková

publisher: Cherm

0 / 5
21 %
Zkušená spisovatelka spojila ve třech částech tři typy prozaických textů. První část má charakter rozpravy, druhá část je úvahová (obrací se k historickému mýtu Mistra Jana Husa) a v třetí, baladické části, vytváří z Husova textu Dcerka moderní baladickou prózu. Je zřejmé, že mnohá témata v autorce zrála celá desetiletí a teprve nyní našla svůj odpovídající výraz.

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Nezastavitelný den

Autor: Štolba Jan

publisher: Cherm

0 / 5
21 %
Rozsáhlý román Nezastavitelný den (760 stran), filosoficko-erotická groteska z filmově-sportovního prostředí, vypráví příběh navrátilce z polovičatého exilu, nepříběh z rozhraní dvou epoch a prostorů, domovského zde — a důvěrně blízkého, věčně vysnívaného jinde. Absurdně fantaskní polohy se mísí s vážnými motivy přátelství, odchodu ze světa, kouzla lidské náklonnosti či neschopnosti nalézt

Sleva 21 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Nové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele