Registrace | Přihlášení


Cherm

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Grafické básně aneb Autoportrét psacího stroje

Autor: Miloš Horanský

publisher: Cherm

0 / 5
12 %
Konkrétní poezie spojuje slovo s obrazem, je svědectví o rozpadlých větách, hroutících se slovech a nově povstalých tvarech....Autor působí je divadelní režisér.

Sleva 12 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Lyonský omnibus

Autor: Petr Pazdera Payne

publisher: Cherm

0 / 5
Hrdina knihy, poslední ze šlechtického rodu Adlerů, je takový český Oblomov. Výjimečnost daná jeho výchovou ho vzdaluje obyčejným lidem, mezi které se nedovede zařadit. Neuspokojuje ho ani cestování, které ho dokáže zaujmout jenom na chvíli, ani snaha o rozmnožení majetku, která nakonec vyjde naprázdno, protože ani v těchto praktických věcech se hrdina naprosto nedokáže zorientovat. Na rozdíl od

Sleva 3 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 155 Kč

Skladem u dodavatele

Poddůstojníky

Autor: Viki Shock

publisher: Cherm

0 / 5
15 %
Básnická sbírka.

Sleva 15 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Pršení hlásek v dešti slov

Autor: Miroslav Koryčan

publisher: Cherm

0 / 5
15 %
Básnická sbírka.

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Otvírací doba. Záznamy - Otvírací doba (básně 1981-1985) Záznamy (1985-1986) - Otvírací doba (básně…

Autor: Albert Kaufman

publisher: Cherm

0 / 5
15 %
Obě sbírky navazující na kultovní a slavnou prvotinu Indiferentní krajina (smz. 1981, Paseka 2001) byly psány v letech 1981 až 1986. I ony jsou svrchovaným dokumentem tehdejšího "odmítání". Plejádou skeptických a sarkastických reflexí a obrazů tvoří příklad vyhraněně existenciálního protestu promítnutého do nikoli obecně sdíleného generačního postoje. Kaufmann podmaňuje ryzostí svého vzdoru a

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

V hodině dvanácté

Autor: Jaroslav Hulák

publisher: Cherm

0 / 5
15 %
Básnickou sbírku V hodině dvanácté sestavil Jaroslav Hulák v létě 1998, kdy byl hospitalizován v motolské nemocnici, vnikla tak sbírka na rozloučenou s přáteli a blízkými – odtud její název a úvodní věnování. Některé texty, které Jaroslav Hulák do svého výboru zařadil, vznikly již během válečných let (Dobrý den pane Gauguin, Chvála aviatiky, Jízda vlakem, Tkání pavučiny a další). V letech 1943–46

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Studie o španělské literatuře

Autor: Václav Černý

publisher: Cherm

0 / 5
15 %
Zásadní kniha jedné z nejvýznamnějších osobností české kultury 20. století představuje svého autora vůbec poprvé souhrnně jako specialistu na španělskou literaturu a kulturu. Černý byl znám jako znalec francouzské a italské literatury, bohemista a komparatista - tato kniha dokazuje, že Španělsko, jeho kultura a zejména postava Dona Quijota, s nímž se Černý ztotožňoval, byly od dvacátých let až do

Sleva 15 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem u dodavatele

Eseje o ruských spisovatelích

Autor: Vladimír Novotný

publisher: Cherm

0 / 5
15 %
První oddíl esejistických rozprav shrnuje pojednání o ruské klasice, druhý o období moderny a meziválečné avantgardy, do třetího jsou vybrány reflexe ruské prózy z poválečného období.

Sleva 15 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Problémy a příběhy: Od Puchmajera k Páralovi - Od Puchmajera k Páralovi

Autor: Vladimír Novotný

publisher: Cherm

0 / 5
15 %
Kniha souboru statí z oblasti literární bohemistiky.

Sleva 15 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem u dodavatele

Bohumil Polan: Sborník

Autor: Vladimír Novotný

publisher: Cherm

0 / 5
15 %
B. Polan (1887-1971) byl výraznou osobností kulturní Plzně, kde pracoval jako ředitel městské knihovny. Vynikl v oblasti literární, výtvarné a divadelní kritiky. Sborník vychází ke 120. výročí Polanova narození, zahrnuje odborné stati, osobní vzpomínky a je doplněn přílohami a bibliografickými informacemi.

Sleva 15 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Neodbytný průhled

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Cherm

0 / 5
15 %
V knize Neodbytný průhled se autor prodírá houštinou svého dosavadního života a reflektuje z různých úhlů vnitřně významné události.

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

O smyslu oběti - Biblické reflexe

Autor: František Kautman

publisher: Cherm

0 / 5
15 %
Dvě úvahy literárního historika a spisovatele Františka Kautmana.

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Inflace slova v našem věku - Texty z let 1945–1969

Autor: Miloš Dvořák

publisher: Cherm

0 / 5
15 %
Po knihách O Jakubu Demlovi (Cherm 2007) a Miloš Dvořák o Otokaru Březinovi (Akropolis 2007) jde již o třetí edici Ladislava Soldána z díla kritika Miloše Dvořáka. Kniha obsahuje literárněvědné studie, recenze a další články, které byly čtenářům dosud dostupné pouze v časopisech a sbornících, v nichž jeden z nejvýznamnějších českých kritiků katolické orientace v letech 1945-48 a 1967-69

Sleva 15 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Reflexe

Autor: Marcel Kabát

publisher: Cherm

0 / 5
15 %
Drobné recenze, eseje, duchovní texty a polemiky pražského mystika a celoživotního přítele Ludmily Maceškové (píšící pod pseudonymem Jan Kameník) se obrací k lidskému nitru. Nejdůležitější, osudovou událostí života M. Kabáta bylo celoživotní přátelství s básnířkou Ludmilou Maceškovou, jež vstoupila do české literatury pod pseudonymem Jan Kameník a o níž lze dnes, kdy je vydáno její dílo

Sleva 15 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Lomcování slovy

Autor: Jan Štolba

publisher: Cherm

0 / 5
15 %
Kritické články navazují soubor esejů o české poezii Nedopadající džbán, za který autor obdržel Cenu F. X. Šaldy. Týkají se více než 52 básnických knih a obsahují oddíl o české próze. V závěru je svazek doplněn 17 úvahovými útvary o české literatuře a kultuře. I . Poezie Neschůdný oblak, nezdolný básník (Josef Kostohryz); Myl jsem si jen ruce (Oldřich Mikulášek);Kraj mateřštiny mé, oplzle

Sleva 15 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem u dodavatele

Upilované mříže

Autor: Jiří Pechar

publisher: Cherm

0 / 5
15 %
Brilantní próza estetika, literárního vědce a významného překladatele je inspirována věcností a výrazovou sevřeností "nového románu". Na pozadí historických událostí 2. světové války vypráví tragickou historii české rodiny, z níž dodnes mrazí.

Sleva 15 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Petr Pazdera Payne - Literární studie - Literární studie

Autor: Filip Komberec

publisher: Cherm

0 / 5
15 %
Monografická studie o tvorbě P. P. Payna (1999-2011) vřazuje talentovaného evangelického autora do literárního kontextu - duchovního, světového a domácího.

Sleva 15 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Literatura v průsečíku otázek

Autor: Jiří Pechar

publisher: Cherm

0 / 5
15 %
Jiří Pechar patří k osobnostem narozeným na konci 20. let, které jsou dnes nositeli kontinuity se vzdělaností druhé poloviny 40. let (kdy studoval), s 60. léty (přeložil mj. C. Léviho-Strausse a napsal monografií o francouzském "novém románu") a s působením v následném dvacetiletí (přeložil Proustovo Hledání ztraceného času a zveřejňoval samizdatově své odborné práce). Publikace je syntézou

Sleva 15 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

O české literatuře, kritice a historii

Autor: Jan Strakoš

publisher: Cherm

0 / 5
15 %
Výbor z díla literárního kritika, historika a od roku 1951 exulanta Jana Strakoše je první jeho knihou vydanou u nás po roce 1948. (V letech 1929, 1939 a 1948 vydal knihy: Počátky obrozenského historismu, Bohuslav Balbín a Dějiny politických ideologií). Editor L. Soldán do svazku shrnul literárně-historické a literárně-kritické studie a články napsané do roku 1948. Zejména texty z časopisu Poesie

Sleva 15 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem u dodavatele

Planeta Euforikum

Autor: Tomáš Hájek

publisher: Cherm

0 / 5
15 %
Planeta Euforikum, sbírka reflexivní lyriky z pera absolventa lékařské fakulty a filosofie Tomáše Hájka (*1964), po více než dvaceti letech navazuje na jeho básnickou prvotinu Stoupání do plynu. Ačkoli autor mezitím vydal několik knih z aplikované filosofie, psal prózy, dramatické texty a eseje, nyní se zase vrací k poezii - to jest na začátek. Právě toto do sbírky vložené sdělení o

Sleva 15 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Antigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí