Registrace | Přihlášení


Chvojkovo nakladatelství

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 7

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

5 / 5
Středem sedmého dílu "Erbovní mapy" je krajské město Plzeň. Jsou zde zaznamenány hrady, zámky a tvrze v povodí řek Mže, Radbuzy,Úhlavy a Úslavy, které se v metropoli západních Čech slévají. Důležitým prvkem na tomto území jsou významné kláštery - Teplá, Plasy, Chotěšov a Kladruby, které měly v době předhusitské v tomto kraji nemalou moc i majetky. Jejich obnovu a nový rozkvět, který nastal po

Sleva 10 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem u dodavatele

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 5

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

5 / 5
24 %
Cesta pátého dílu "Erbovní mapy" nás zavede do krajiny severozápadně od Prahy. Mapuje území bývalého Slánského kraje připojeného v roce 1714 k Rakovnickému kraji. Na severu projdeme dolní tok řeky Ohře od Postoloprt přes Louny až k Budyni a ještě o kousek dál až k Roudnici nad Labem. Jižní část mapy tvoří Rakovnicko s rozlehlými křivoklátskými lesy, které byly vyhledávaným lovištěm českých

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí Čech, Moravy a Slezska 17

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
24 %
Soubor Erbovních map od Milana Myslivečka systematicky zaznamenává jednotlivá historická sídla a představuje pomocí erbů jejich stavebníky a významné majitele z řad šlechty či církevních i světských institucí. Další zobrazené erby patří rodům žijícím v mapovaném území po několik generací, z nichž některé se po svém sídle jmenují, nebo mají jeho jméno ve svém přídomku. Předchozích šestnáct dílů

Sleva 24 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 16

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
24 %
Seriál „Erbovních map hradů, zámků a tvrzí v Čechách“ se uzavírá 16. dílem, ve kterém zavítáme na samý jih Čech. Zde se rozkládala říše mocného panského rodu erbu růže. Hlavním sídlem dominia Vítkovců je honosný Český Krumlov. Po vymření krumlovské větve rodu zde od roku 1302 po 300 let vládli páni z Rožmberka. Jejich původní hrad Rožmberk podnes majestátně střeží prostor vltavského údolí. K

Sleva 24 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

Místopisný obrázkový atlas aneb Krasohled český 1

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
20 %
Smyslem této knihy je zmapovat českou krajinu a najít v ní stopy historie, které, ač sotva znatelné, jsou nám blízké, ovlivňují naši současnost a působí na naši duši...

Sleva 20 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 401 Kč

Skladem u dodavatele

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 15

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
24 %
Erbovní mapa je dlouhodobým projektem a pokusem graficky zmapovat a pomocí heraldiky zachytit z trochu jiného pohledu nesmírné množství hradů, zámků a tvrzí v Čechách. Velkou část území zahrnutého do 15. dílu Erbovní mapy tvoří Chebsko, které společně s Ašskem bylo k Čechám definitivně připojeno až za vlády krále Jana Lucemburského v roce 1322. Správním střediskem této oblasti je starobylé město

Sleva 24 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

Potrestání stavů českých po prohrané bitvě bělohorské

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
24 %
Kniha obsahuje přes 400 erbů s medailonky pánů, rytířů i erbovních měšťanů, kteří byli potrestáni za účast na odporu proti Habsburkům.

Sleva 24 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 14

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
24 %
Erbovní mapa je dlouhodobým projektem a pokusem graficky zmapovat a pomocí heraldiky zachytit z trochu jiného pohledu nesmírné množství hradů, zámků a tvrzí v Čechách. Čtrnáctý díl představuje kraj na východ od Hradce Králové. Povodí řek Tiché a Divoké Orlice kolonizoval koncem 13. století rod pánů z Potštejna a Litic pocházející z Plzeňska. Zde založené hrady byly pojmenovány podle původních

Sleva 24 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 13

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
20 %
Cesta třináctého dílu Erbovní mapy začíná na severním pomezí Čech, kde se zvedá mohutná silueta hradu a zámku Frýdlant. Po mocných pánech z Bibrštejna zde vládli Redernové, kteří se aktivně zapojili do stavovského povstání. Jejich severočeské državy získal po Bílé hoře Albrecht z Valdštejna. Mocný vojevůdce učinil z Frýdlantu středisko svého vévodství. Časem se však z tohoto nejistého a

Sleva 20 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 305 Kč

Skladem

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 12

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
19 %
12. díl Erbovní mapy zobrazuje romantickou krajinu severních Čech plnou kopců a kopečků. Nejeden z nich posloužil jako pevný bod pro vybudování hradu. Zdejšímu kraji vládli Ronovci, erbu dvou zkřížených ostrví (sukovitých větví), z jejichž rozrodu pocházeli páni z Lipé (České Lípy), z Ronova, z Dubé a z Klinštejna. Další významný rod, páni z Vartenberka, zde z řady pevných hradů vládli svým

Sleva 19 % z běžně ceny 380 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatele

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 9

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
24 %
Devátý díl erbovní mapy nás zavádí do dolního toku Otavy, až po její soutok s Vltavou a do rybničnaté krajiny mezi těmito řekami, kterou protéká říčka Blanice. Tento kraj od 13. století částečně ovládal mocný rod Bavorů ze Strakonic, který kromě svého rodového hradu ve Strakonicích založil též v okolí Blatnou, Radomyšl a také Bavorov. Dál po proudu Otavy zvedá své věže město Písek. Z tamního

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 11

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
24 %
Jedenáctý díl Erbovní mapy hradů, zámků a tvrzí zachycuje kraj na středním toku řeky Ohře lemovaný hradbou Krušných hor. V této oblasti, vlivem povrchové těžby uhlí, zanikla řada obcí a též šlechtických sídel. Dalším "nepřístupným" kusem naší země jsou Doupovské hory. Zde, ve vojenském újezdu, bylo po roce 1950 doslova rozstříleno mnoho obcí, mezi nimi i město Doupov, ve kterém stával v

Sleva 24 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 10

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
24 %
Erbovní mapa je dlouhodobým projektem a zároveň grafickým pokusem zachytit pomocí heraldiky nesmírnou množinu hradů zámků a tvrzí a jejich majitelů. V desátém dílu navštívíme jihovýchodní část Čech. V povodí Lužnice a Nežárky mělo svá sídla několik větví rodu Vítkovců, erbu růže. Předek jedné z nich, Jindřich, postavil nad řekou Nežárkou pevný hrad, při kterém vzniklo výstavné město.

Sleva 24 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Krasohled Země české

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
24 %
Podrobný místopisný atlas České republiky, zahrnující na šest tisíc zeměpisných míst, vychází souhrnně v knize KRASOHLED ZEMĚ ČESKÉ ke stému výročí vzniku Československa. Hlavní devizou ambiciosního projektu je unikátní ručně kreslená mapa autora se zaměřením na krajinné dominanty měst, městeček i obcí, hor i vod, doplněná městskou, obecní i šlechtickou heraldikou. Kromě názorného vykreslení

Sleva 24 % z běžně ceny 618 Kč

Naše cena: 468 Kč

Skladem u dodavatele

Místopisný obrázkový atlas

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
24 %
Desátý svazek Místopisného obrázkového atlasu mapuje území jihovýchodní Moravy.

Sleva 24 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 341 Kč

Skladem u dodavatele

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 8

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
17 %
Osmý díl Erbovní mapy nás zavádí na jihozápad Čech, do podhůří Šumavy. Tudy, přes pásmo hlubokých lesů, procházelo do Čech několik obchodních stezek, střežených pomezními hrady. Jedním z nich byl hrad Rýzmberk, jehož zakladatelé, páni z Rýzmberka stáli u zrodu několika dalších významných hradů této oblasti. Jejich stavební činnost vyvrcholila v 15. století vybudováním mohutné hradní pevnosti -

Sleva 17 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 290 Kč

Skladem

Místopisný obrázkový atlas aneb Krasohled český 2.

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
24 %
Půvabný místopis Čech zahrnuje ve 2. díle oblast západních Čech a českého severozápadu (Plzeňsko, Chomutovsko, Krušné hory, Žatecko...). Spolu s reprinty starých ilustrací, erbů a dokumentů předkládá autor veřejnosti místopis široké oblasti českého západu a severozápadu s cílem všímat si kromě všeobecně známých míst i opomíjených oblastí či jednotlivostí, které stojí neprávem stranou zájmu. Svým

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem u dodavatele

Místopisný obrázkový atlas 8 aneb Krasohled český

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
19 %
Kniha popisuje kraj od Horácka, přes Znojmo,Bítov, Ivančice, Hrušovany po Moravské Budějovice. Osmý díl místopisné práce. Kniha je doplněna bohatým dobovým ilustračním materiálem.

Sleva 19 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 323 Kč

Skladem u dodavatele

Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách 6

Autor: Mysliveček Milan

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
Erbovní mapa je dlouhodobým projektem a pokusem graficky zmapovat a pomocí heraldiky zachytit z trochu jiného pohledu nesmírné množství dávných staveb, na které je naše zem značně bohatá. Šestý díl mapy zobrazuje lesnatý kraj brdských vrchů, kde měl své hrady mocný rod erbu kančí hlavy nazývaný staročesky "Buzici". K jeho sídlům patří například Valdek, Rožmitál, Březnice či Třemšín. Území v klínu

Sleva 10 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem u dodavatele

Nesportovní povídky

Autor: Žák Jaroslav

publisher: Chvojkovo nakladatelství

0 / 5
24 %
Osudy známého autora předloh k meziválečným filmovým veselohrám se po druhé světové válce radikálně změnily. Byl vyločen ze Syndikátu spisovatelů a nucen k angažované tvorbě. Žák se však nevzdal svých tématů a psal si po svém. I zde se objevuje sport jako jeden z význačných komponentů, ale vystupuje tu v úplně opačné roli - symbol materialistického přístupu k životu, který je tu prolamován

Sleva 24 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele