Registrace | Přihlášení


Doplněk

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Vaříme s Apetýtem (podruhé)

Autor: neuveden

publisher: Doplněk

4 / 5
15 %
Dlouho očekávaná kuchařka Vaříme s Apetýtem (podruhé) nabízí recepty z celé Moravy, které do redakce Českého rozhlasu Brno poslali posluchači oblíbeného pořadu Apetýt.

Sleva 15 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem u dodavatele

Nedomyšlená společnost

Autor: Jan Keller

publisher: Doplněk

5 / 5
15 %
Úspěšný autor přibližuje sdělně a poutavě některé motivy obsažené v pracích současné evropské a americké sociologie týkající se nefunkčních aspektů moderní společnosti.

Sleva 15 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem

Čekání na období dešťů

Autor: Tomáš Linder

publisher: Doplněk

5 / 5
Čekání na období dešťů je čekáním na vláhu, která vnese život do sluncem vyprahlé země. Obyvatelé jihu Afriky se naučili čekat - nejen na životadárné kapky vody, ale také na stále odkládanou lepší budoucnost. Tato kniha je pestrou mozaikou reportáží, která očima českého novináře zobrazuje dnešní trpělivě čekající Zambii - jednu z prioritních zemí české rozvojové splupráce. Na zdejším rozpáleném

Sleva 10 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 62 Kč

Skladem u dodavatele

Tyranie okamžiku

Autor: Thomas Hylland Eriksen

publisher: Doplněk

5 / 5
15 %
Také si lámete hlavu nad tím, proč musíte pořád odkládat zásadní a průlomové projekty, zatímco zvládat každodenní agendu se vám daří jen s nasazením všech sil? A koho by před čtvrtstoletím napadlo, že všechny úžasné technologie vynalezené k úspoře času povedou nezadržitelně k tomu, že budeme mít nevyvratitelný pocit, že času máme stále méně? Co rozumíme taylorizací rodinného života? Proč rychlý

Sleva 15 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem u dodavatele

Dispozitiv penální legitimity: Kritická reflexe legitimity ve společnosti po neoliberální revoluci

Autor: Petr Krčál

publisher: Doplněk

5 / 5
Monografie Petra Krčála je obsahově i metodologicky v českém prostředí unikátní. Vychází z bohaté zahraniční literatury, tyto myšlenky však zasazuje do kontextu českého polistopadového vývoje, konkrétně do období po parlamentních volbách 2010. Autor čtivě a srozumitelně vykresluje vztah mezi neoliberálním politickým diskurzem a legitimitou státních institucí. Snadnému porozumění pomáhají i

Sleva 10 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Špilberk v pověstech

Autor: Michaela Radvanová

publisher: Doplněk

0 / 5
Autorka se v knize pokusila shromáždit a uspořádat pověsti, které se vážou k brněnskému hradu Špilberk, ty dobře známé i ty opomíjené, a srovnat je s reálnými historickými fakty. Pověsti jsou řazeny do tematicky rozvržených kapitol, publikaci uvozuje krátké pojednání o minulosti hradu. Kniha je určena jak zájemcům o historii, tak i dětským čtenářům.

Sleva 10 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Lékař pro život - Příběh Lea Eitingera - Příběh Lea Eitingera

Autor: Magne Skjaeraasen

publisher: Doplněk

0 / 5
15 %
Životní pouť Lea Eitingera, norského psychiatra a humanisty, popisuje autor, novinář, na pozadí drsných historických událostí, které zmítaly dvacátým stoletím a obzvláště drastickým způsobem dopadaly na Židy. Leo Eitinger se narodil v Lomnici na Tišnovsku, vystudoval Masarykovu univerzitu a v roce 1939 emigroval do Norska. Nacistům však neunikl — nakonec byl deportován do Osvětimi. Po válce se

Sleva 15 % z běžně ceny 162 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem u dodavatele

Blázen svobodný

Autor: Beate Grimsrudová

publisher: Doplněk

0 / 5
15 %
Eli ve svém bytě bydlí sama, ale její život je nerozlučně spjat s Espenem, Erikem a Emilem. K nim se později přidá ještě princ Eugen. Jsou to hlasy, které slýchá v hlavě a doprovázejí ji už od dětství. Eli je čas od času hospitalizována na psychiatrickém oddělení, kde se setkává jak s pomocí a podporou, tak s odmítáním a neporozuměním. Má obrovskou vůli a chuť žít normální život a tvořit, ovšem

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem u dodavatele

Skleněné tabulky

Autor: Jarmila Rozsypalová

publisher: Doplněk

0 / 5
Básnická sbírka.

Sleva 10 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 44 Kč

Skladem u dodavatele

Evoluční ontologie kultury a problém podnikání

Autor: Josef Šmajs

publisher: Doplněk

0 / 5
15 %
Josef Šmajs ve své publikaci rozpracovává koncept evoluční ontologie a na jeho základě hledá příčiny existenciálního konfliktu přirozené a kulturní evoluce, který ohrožuje samotné přežití lidského druhu na planetě Zemi. Upozorňuje na skryté predátorské paradigma duchovní, protipřírodní kultury. Prizmatem evoluční ontologie nahlíží autor oblast ekonomiky a technosféry a připomíná nutnost omezení

Sleva 15 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem u dodavatele

Kontrolní závěr: Miloslav Kala

Autor: kolektiv autorů

publisher: Doplněk

0 / 5
Sborník textů téměř šedesáti autorek a autorů, který je koncipován jako dárek k padesátinám Miloslava Kaly, prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu.

Sleva 10 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Sto let

Autor: Herbjorg Wassmo

publisher: Doplněk

0 / 5
Norská spisovatelka (*1942) oceňovaná pro své jedinečné vypravěčské umění líčí ve svém historickém románu příběhy tří generací žen, jejich nelehký život, poznamenaný nenaplněnou láskou, složitými rodinnými vztahy i břemenem mateřského instinktu. Osudy hlavních hrdinek, pro něž čerpá inspiraci v důvěrně známém prostředí severního Norska, jsou přiznaně autobiografické — od autorčiny prababičky po

Sleva 10 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem

Revizionisté, progresivisté a tradicionalisté - Programové debaty v československé sociální…

Autor: Martin Polášek

publisher: Doplněk

0 / 5
15 %
Autor se ve své publikaci zaměřuje na téma, které je v českém prostředí dosud málo zpracováno: zabývá se problematikou politicko-programových stranických diskusí. Téma zkoumá na případu československé sociální demokracie v meziválečném období, a to nejen po stránce obsahové (o čem se diskutovalo), ale i po stránce formální a strukturální (kdo, jak a proč diskutoval). Zvláštní pozornost přitom

Sleva 15 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem u dodavatele

Farářka

Autor: Hanne Orstaviková

publisher: Doplněk

0 / 5
15 %
Evangelická farářka Liv po studiích získá místo v malé farnosti na severu Norska. Coby duchovní by měla denně ve svých kázáních pociťovat sílu slova, měla by zprostředkovávat a zároveň prožívat pospolitost mezi lidmi, být centrem živé komunity. Místo toho zjišťuje, že při svých pokusech dostat se k někomu skutečně blízko opakovaně ztroskotává. Liv, jejíž jméno v norštině znamená život, nedokáže v

Sleva 15 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Zavři oči, otevři pusu

Autor: Jana Červenková

publisher: Doplněk

0 / 5
Mnohovrstevnatý psychologický román zobrazuje vývoj a pohnuté osudy dvou protagonistů – Marcely a Pavla. Navenek suverénní Pavel trpí velkými morálními handicapy, nejzávažnějším z nich je čin, jehož se dopustil v mládí coby pohraničník. Událost intenzivně ovlivňuje jeho další život a vstupuje i do jeho vztahu s Marcelou. Marcela se od dětství potýká s pocity nesvobody: probouzejí je vztahy s

Sleva 10 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 53 Kč

Skladem u dodavatele

Tichý útěk - Tři tisíce dnů sama v rumunských vězeních - Tři tisíce dnů sama v rumunských vězeních

Autor: Lena Constante

publisher: Doplněk

0 / 5
Strhující vzpomínky ženy odsouzené v období politických procesů v Rumunsku padesátých let k dvanáctiletému trestu odnětí svobody na samotce. Čtenář má před sebou intimní výpověď o absurditě, rafinovaném tělesném i duševním mučení, o samotě a ponížení. Lena Constante podává svědectví o obdivuhodné síle osobnosti, s níž všem útrapám čelila a dokázala nezešílet a uchovat si duševní zdraví, svěžest i

Sleva 10 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Brno a Brňanky

Autor: Kolektiv autorů - Milena Flodrová,Miloš Šenkýř

publisher: Doplněk

0 / 5
15 %
Milena Flodrová chtěla celý život připomenout některé zajímavé postavy, které zůstávaly trošku ve stínu — protože to byly ženy. Když ji novinář Miloš Šenkýř oslovil s nabídkou, že by tento dluh mohli společně srovnat, kývla. Ne ovšem na knihu, ale na sérii rozhovorů, jaké už předtím společně vedli v novinách a jaké absolvovala v rozhlase i na stovkách besed. Vybrali spolu patnáct žen tak, aby

Sleva 15 % z běžně ceny 184 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem

Politika poloveřejnosti - Narativní analýza sporů o demolici domu hrůzy u Radbuzy

Autor: Petra Burzová

publisher: Doplněk

0 / 5
Publikace je věnována příběhu Kulturního domu Inwest v Plzni, na jehož pozadí se autorka snaží vymezit pojem poloveřejnost, resp. poloveřejný prostor. Věnuje se fenoménu přivlastnění čili apropriace prostoru a zamýšlí se nad nakládáním s veřejným prostorem v souvislosti se změnami po roce 1989, přičemž naznačuje, jak neoliberální diskurz ovlivňuje nazírání na prostor. Zmiňuje rovněž argumentaci

Sleva 10 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Když se řekne Šabata: Opožděný sborník k 70. narozeninám Jaroslava Šabaty - Opožděný sborník k 70.…

Autor: kolektiv autorů

publisher: Doplněk

0 / 5
Sborník příspěvků (pozdravy, črty, eseje, vzpomínky a dokumenty) českých i zahraničních osobnosti veřejného života (Budaj, Čarnogurský, Čechová, Dejmal, Hemingová, Jelínek, Jestřáb, Kantůrková, Kavan, Komárková, Kováč, Kuroň, Malý, Mezník, Michnik, Mikloško, Palouš, Pithart, Semmler, Soukupová, Šabata jr., Šimečka, Uhde, Uhl, Válka, Vašíček, Weisskirchen, Zemko) doplněný o příspěvky ze

Sleva 10 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem u dodavatele

Rusko - obtížná vlast

Autor: Lev Kopelev

publisher: Doplněk

0 / 5
Dokument význačného ruského disidenta a bojovníka za lidská práva Lva Kopeleva není jen výčtem nesčetných krizí a vlády zvůle, násilí a teroru, ale také přímluvou za společnou Evropu a svědectvím nesmělé naděje a neotřesitelné lásky k "obtížné vlasti".

Sleva 10 % z běžně ceny 20 Kč

Naše cena: 18 Kč

Skladem


Může se hodit…


Antigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí