Registrace | Přihlášení


Doplněk

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Tyranie okamžiku

Autor: Eriksen Thomas Hylland

publisher: Doplněk

5 / 5
Také si lámete hlavu nad tím, proč musíte pořád odkládat zásadní a průlomové projekty, zatímco zvládat každodenní agendu se vám daří jen s nasazením všech sil? A koho by před čtvrtstoletím napadlo, že všechny úžasné technologie vynalezené k úspoře času povedou nezadržitelně k tomu, že budeme mít nevyvratitelný pocit, že času máme stále méně? Co rozumíme taylorizací rodinného života? Proč rychlý

Sleva 24 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 171 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Fenomén technika

Autor: Šmajs Josef

publisher: Doplněk

0 / 5
V českém prostředí se konečně objevuje monografie věnovaná výhradně filosofii techniky. Kniha vychází z autorova konceptu evoluční ontologie a obhajuje dvě hlavní vývojové linie techniky – málo známou techniku biotickou (tvořenou záměrným využíváním vlastností živých systémů) a všeobecně uznávanou techniku abiotickou (nástroj, stroj, automat). Technikou se tu rozumí aktivní součást společenské

Sleva 25 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 83 Kč

Skladem

25 %

Labyrintem zločinu a chudoby

Autor: kolektiv autorů

publisher: Doplněk

0 / 5
Kniha Labyrintem zločinu a chudoby přináší komplexní pohled na kriminalitu, jejímiž oběťmi se stávají obyvatelé tzv. sociálně vyloučených lokalit. Zaměřuje se tedy na viktimizaci, která je definována jako proces, během něhož vzniká někomu újma v důsledku jednání (či nejednání) jiných osob. Publikace vychází především z viktimizačního šetření provedeného v téměř 300 sociálně vyloučených lokalitách

Sleva 12 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem u dodavatele

12 % Sleva

Děti v Brně - Kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem

Autor: Pospíšilová Jana

publisher: Doplněk

0 / 5
Kapitoly o dětství ve městě pod Špilberkem Kolektivní monografii Děti v Brně připravili pro nejširší čtenářskou obec pracovníci Etnologického ústavu Akademie věd v Brně. Jednotlivé kapitoly knihy zaměřují svou pozornost na život a kulturu brněnských dětí z různých sociálních vrstev i rozličných míst značně heterogenní moravské metropole; studují některé stránky jejich života od nejútlejšího věku

Sleva 10 % z běžně ceny 118 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem u dodavatele

Aerovkou do exilu

Autor: Strnadel Jaroslav

publisher: Doplněk

0 / 5
Jaroslav Strnadel, původně strojní inženýr, který v roce 1969 emigroval do Francie, vypráví příběh svého života od dětství v rodných Malenovicích přes dospívání, studia na brněnské VUT a vojenskou službu až po emigraci a nový život ve Francii, kde vystudoval architekturu a posléze se uplatnil jako architekt-urbanista. Autorovy osobní vzpomínky se v knize prolínají s událostmi českých dějin druhé

Sleva 10 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 44 Kč

Skladem

Sleva

Abeceda prosperity

Autor: Keller Jan

publisher: Doplněk

0 / 5
Kdo jsou "kornukopiáni"? Co je "kargo"? A jak souvisí jedno či druhé s "tyttytainmentem"? Jak se platí "silniční daň"? Kdo je "elitář", kdo "marginál", kdo "soucitný intelektuál"? Nová kniha jednoho z nejoriginálnějších českých sociologů ve dvou stovkách miniesejů podává jedinečný obraz své éry, éry "posledních dostihů". Kellerův slovník Abeceda prosperity dozajista nemůže při svých útlých

Sleva 24 % z běžně ceny 209 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Neomylný znalec - Z psychologie v péči o děti po rozvodu

Autor: Novák Tomáš

publisher: Doplněk

0 / 5
PhDr. Tomáš Novák se po dvaceti letech praxe soudního znalce nyní — zřejmě jediný v ČR — věnuje metodologickému posuzování znaleckých posudků z psychologie. Na základě svých zkušeností s touto sférou doplnil známé rčení „laik se diví, odborník žasne“ o doporučení „a ani jeden, ani druhý by k chybám znalců neměli mlčet“. Tato kniha k obdobnému jednání inspiruje.

Sleva 24 % z běžně ceny 132 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Za svojí ideou, za svým cílem

publisher: Doplněk

0 / 5
Naši předci byli v minulém století vystaveni těžkým dějinným zkouškám. Doba jim nepřála, do jejich životů zasáhly dva totalitní režimy, které zásadním způsobem proměnily českou společnost. Osudy lidí byly bohaté, rušné a plné zvratů. Jak vypadala situace v Protektorátu Čechy a Morava z pohledu nacistických bezpečnostních složek? Jakou roli sehráli vojenští duchovní v československé zahraniční

Sleva 24 % z běžně ceny 531 Kč

Naše cena: 402 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

O problému, který měl nebýt - Drogy v socialistickém Československu

Autor: Kolář Jan

publisher: Doplněk

0 / 5
Problematika drog a toxikomanie představuje jeden z největších nevyřešených (a zřejmě i nevyřešitelných) problémů lidstva. Toto téma se v českém prostředí setkalo s raketovým vzestupem zájmu zejména po sametové revoluci. Problém sám ale vzklíčil už v dobách komunistické diktatury. Z ideologických důvodů byl ovšem po dlouhou dobu bagatelizován, zakrýván nebo přisuzován „dekadentnímu Západu“ a na

Sleva 24 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Našim snem byla Kanada

Autor: Žídková Eva

publisher: Doplněk

0 / 5
Když se počátkem osmdesátých let rodina Žídkova odhodlala k emigraci, nevedly ji k tomu pohnutky ekonomické, ale kromě všudypřítomného politického tlaku totalitního režimu především důvody ekologické. Autorka a její manžel byli svým bytostným založením a pracovní profesí - oba lesníci - těsně spjati s přírodou a zhoršující se životní prostředí komunistického Československa a chmurné prognózy je

Sleva 24 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

53. týden

Autor: Ravatnová Agnes

publisher: Doplněk

0 / 5
Blíží se Vánoce a středoškolský učitel Georg Ulveset se na ně vůbec netěší. Kolegové, žáci i přátelé mu neustále připomínají, že toho se svým životem zatím moc neudělal a že už to nejspíš ani nestihne napravit. S manželkou se rozvedli, dceru skoro nevídá, a jako by toho nebylo dost, pan učitel se ještě ke všemu občas rád trošku napije... Přestože se na něj nepříjemnosti valí ze všech stran, čelí

Sleva 24 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

24 %

(Ne)bezpečnosť ako povolanie

publisher: Doplněk

0 / 5
Otázka bezpečnosti (a nebezpečnosti) nebývalým způsobem nabývá na významu. Na Slovensku a v České republice v současnosti působí zástupy odborníků, kteří dramatizují různé hrozby, a vytvářejí tak poptávku po specifickém vědění zaměřeném na bezpečnost a předcházení těmto hrozbám. Kniha představuje pozoruhodný svět bezpečnostních profesionálů, byrokratů a expertů z pozic kritické reflexe teorie

Sleva 25 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 67 Kč

Skladem

25 %

Hladanie obáv

Autor: Kolektiv autorů - neuveden,Šimečka Martin M.

publisher: Doplněk

0 / 5
Texty tejto knihy boli pôvodne publikované v rôznych slovenských a inojazyčných periodikách a zaoberajú sa dobovými i nadčasovými aspektmi domácej politiky. Šimečkov esejistický či politicko-komentátorský záujem prezrádza jeho ochotu akceptovať mravnú výzvu vyslovovať sa k stavu vecí verejných.

Sleva 10 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem u dodavatele

Přerozdělování welfare - Nástroj pomoci, nebo kontroly?

Autor: Mertl Jiří

publisher: Doplněk

0 / 5
Publikace předkládá analýzu sociálních reforem, které v České republice probíhaly v letech 2006—2013. Jsou zasazeny do širšího kontextu neoliberální revoluce, jež započala v 80. letech 20. století s cílem transformovat západní sociální systémy v souladu s principem osobní zodpovědnosti. Tyto neoliberalizované systémy jsou založeny na represivních opatřeních, jež mají občany, kteří se ocitli ve

Sleva 24 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Láska

publisher: Doplněk

0 / 5
Román mladé norské spisovatelky nastiňuje v průběhu jediného dne a noci nenaplněný, až tragický vztah matky a syna (kteří spolu nepromluví více než pár nahodilých slov). Dokonale propracovanou kompozicí, jazykovou obratností a neustále se střídající vypravěčskou perspektivou stupňuje autorka napětí, s nímž čtenář očekává vývoj děje a rozuzlení.

Sleva 24 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

24 % Sleva

Mýlit se je božské - Nová antropologie pro každého

Autor: Blahut Petr

publisher: Doplněk

0 / 5
Kniha analyzuje vývoj lidského myšlení ve vztahu k přírodě. V první části autor věnuje pozornost náboženskému, především křesťanskému pohledu na svět v kontextu současných environmentálních problémů. Klade si otázku, zdali může být křesťanství bez viny, pokud nás už dva tisíce let ponouká k podmaňování a naplňování Země, k panování nad ní. Zároveň nabízí propracovanou odpověď. Ve druhé, neméně

Sleva 24 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem

24 %

Ve Frenštátu mají rádi poezii

publisher: Doplněk

0 / 5
Mimořádně zajímavý a hloubavý autor se v nové knize věnuje pátrání po pobytech slavných básníků a jejich stopách ve svých milovaných Beskydech. Jeho práce v archivech i pozoruhodném vlastním archivu přináší netušené a dosud nikde nepublikované poznatky napsané se smyslem pro věcnost i poezii, preciznost i krásu. Citace z hojné korespondence nás přenášejí do přátelských vztahů mezi básníky, jejich

Sleva 10 % z běžně ceny 147 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Rajče na útěku Kapitoly o kultuře a folkloru dnešních dětí a mládeže s ukázkami

Autor: kolektiv autorů

publisher: Doplněk

0 / 5
Kniha pojednává o kultuře dětí a mládeže, o světě, jenž se rozprostírá – obrazně řečeno – také někde za rohem, v prostoru skrytém a utajovaném před dospělými. Objevit tento pestrý, humorný i vážný svět, nahlédnout do něj a pochopit jej není každému dospělému dáno. Jednotlivé kapitoly poodhalují a ozřejmují některé jeho stránky.

Sleva 26 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 155 Kč

Skladem u dodavatele

26 %

Paměť a místo - Proměny společnosti ve 30. až 60. letech 20. století

Autor: Kolektiv autorů - Veselý Martin,Rokoský Jaroslav

publisher: Doplněk

0 / 5
Období mezi 30. a 60. lety 20. století znamenalo pro tehdejší Československo a jeho společnost dobu převratných změn. Existence dvou totalitních režimů zcela zásadním způsobem poznamenala její fungování, strukturu a vnitřní uspořádání. Jakkoliv se může zdát, že zvláště s první dekádou tohoto období se česká i zahraniční historiografie dokázala již „vypořádat“, existují mnohá témata, jež zůstala

Sleva 24 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 375 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Odpady - Odpad ve světě netušených vedlejších účinků

Autor: Eriksen Thomas Hylland

publisher: Doplněk

0 / 5
Profesor Thomas Hylland Eriksen ve svých knihách systematicky mapuje nežádoucí průvodní jevy modernity, tentokrát se zaměřuje na odpad. Odpad je to, co zbývá, co nikdo nechce. Je pěkné si představovat, že když něco vyhodíme, prostě to zmizí. Ovšem skutečnost je taková, že množství odpadu roste každým dnem, a týká se to celé naší planety. Aktuální kniha má spojitost s předchozími Eriksenovými

Sleva 24 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Může se hodit…


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele