Registrace | Přihlášení


Ekopress

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Moderní učebnice němčiny

Autor: Höppnerová Věra

publisher: Ekopress

3.2 / 5
16 %
Publikace renomované autorky je určena pro studenty středních, jazykových i vysokých škol a všem, kteří chtějí dosáhnout aktivní znalosti německého jazyka na pokročilé úrovni. Zároveň je vhodná i pro ty, kdo mají znalosti jazyka již pozapomenuty, a které je potřeba zopakovat, zdokonalit a systematizovat. Studující si osvojí solidní vyjadřování v základních životních situacích a prostřednictvím

Sleva 16 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 418 Kč

Skladem

Logistická centra na globálním trhu

Autor: Kolektiv autorů - Lukoszová Xenie,Stopka Ondrej

publisher: Ekopress

4.5 / 5
21 %
Smyslem této publikace je podat pokud možno co nejucelenější přehled o jednom z typických projevů hospodářské logistiky, kterým je působení logistických center jakožto nositele komplexních logistických služeb v podmínkách globalizovaného trhu. Internacionalizace, tržní dominance, elektronizace a komputerizace, které sebou nese hospodářský jev zvaný globalizace, představují základní tržní

Sleva 21 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Metody oceňování podniku pro pokročilé. Hlubší pohled na vybrané problémy

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Mařík Miloš

publisher: Ekopress

5 / 5
15 %
Ocenění podniku je syntézou podnikohospodářských oborů, ve které by se měly skloubit rozsáhlé poznatky podnikové ekonomiky, disciplín zaměřených na trh, daní a vlastních metod oceňování. Oceňování podniku je tedy svým způsobem královská disciplína a není jednoduché ji ovládnout skutečně do hloubky. Navíc se jedná o oblast, která se stále pohybuje vpřed, a není mnoho ekonomických témat, kterým

Sleva 15 % z běžně ceny 640 Kč

Naše cena: 543 Kč

Skladem

Příliš inteligentní na to být šťastný? Výjimečná inteligence: dar či prokletí?

Autor: Siaud-Facchin Jeanne

publisher: Ekopress

5 / 5
11 %
Být nadaný je bohatství. Ale také rozdílnost, která může vyvolávat pocit posunu, jako bychom nikdy nebyli na svém místě. Jak vědět, jestli jsme nadaní? A lépe tedy uspět ve svém životě? Jak naplno využívat svých schopností a zdrojů? Co když sebou extrémní inteligence nese vyhrocenou citlivost? A co když může oslabovat a přinášet utrpení? Vysoká inteligence je obvykle považována za přednost, za

Sleva 11 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 303 Kč

Skladem

Spekulativní mánie a burzovní krachy

Autor: Šafařík Pavel

publisher: Ekopress

4.3 / 5
Fenomén spekulativních mánií a burzovních krachů započal současně s tím, jak vznikaly první organizované trhy. Již po staletí si mnoho ekonomů i samotných obchodníků klade otázky, jaké události vedou ke vzniku spekulativních mánií a burzovních krachů, zda je možné jejich počátek předvídat a máme-li šanci zabránit ničivým dopadům na ekonomiku, které jsou s nimi spojeny. Přestože dnes máme k

Naše cena: 230 Kč

Skladem u dodavatele

Begleiter - Učebnice a cvičebnice německé gramatiky

Autor: Höppnerová Věra

publisher: Ekopress

4 / 5
21 %
Kniha je užitečnou pomůckou pro každého, kdo si chce zopakovat, doplnit, popř. rozšířit své znalosti německé mluvnice. Její nové vydání je výrazně přepracované a podstatně rozšířené, zejména co se týče počtu cvičení k vyloženým mluvnickým jevům (je jich téměř 500). Učebnice je určena širokému spektru uživatelů, zejména studentům středních a odborných škol. Ale i studující vysokých škol

Sleva 21 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 337 Kč

Skladem

Francouzština v hospodářství

Autor: Kidlesová Zora

publisher: Ekopress

5 / 5
24 %
Francouzština v hospodářství (Le français dans l’économie) je učebnice pro posluchače bakalářského a inženýrského studia VŠE, ale i pro další zájemce, kteří ovládají obecnou francouzštinu na pokročilejší úrovni, chtějí si osvojit základy francouzského ekonomického jazyka a prohloubit své znalosti v hospodářské sféře. Zaměřuje se na specifické zvláštnosti odborného jazyka zejména v oblasti

Sleva 24 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Krizový management - Případové bezpečnostní studie

Autor: Mareš Miroslav

publisher: Ekopress

4.5 / 5
17 %
Zajištění bezpečnosti občanů prostřednictvím krizového managementu je významným segmentem veřejných politik a také součástí veřejných služeb. Jde přitom o specifickou veřejnou službu, která je – na rozdíl od jiných veřejných služeb – jako je zdravotnictví

Sleva 17 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem u dodavatele

Politická psychologie

Autor: Krejčí Oskar

publisher: Ekopress

4.2 / 5
20 % Sleva
Původní monografie známého politologa otvírá pohled na neznámou oblast politické vědy. Je první prací, která umožní českému čtenáři seznámit se s oborem, jenž má dnes již stoletou historii a přednáší se na řadě vysokých škol na západ i na východ od naší země. Těžiště knihy je ve vysvětlení základních pojmů a obeznámení čtenářů s dosaženými výsledky v oboru. Politický člověk je zkoumán z hlediska

Sleva 20 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 335 Kč

Skladem u dodavatele

Krizový management podniku pro 21. století

Autor: Zapletalová Šárka

publisher: Ekopress

5 / 5
16 % Sleva
Výrazné změny globálního podnikatelského prostředí v průběhu 20. a 21. století vedly ke vzniku nových druhů podnikatelských rizik, a potažmo krizí podnikatelských subjektů, s nimiž nebylo dříve počítáno. Díky těmto změnám začíná vystupovat do popředí zájmu řady ekonomů problematika krizového managementu podniku.Záměrem publikace je poskytnout komplexní zpracování problematiky krizového řízení

Sleva 16 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika stavebního spoření

Autor: Kielar Petr

publisher: Ekopress

5 / 5
16 % Sleva
Stavební spoření patří v České republice k nejoblíbenějším a nejvíce využívaným bankovním produktům. Po několika publikacích, které hodnotí stavební spoření z pohledu klienta nyní přichází kniha, která vysvětluje principy fungování stavební spořitelny z druhé strany; z pohledu stavební spořitelny. Pokud jste se někdy zamysleli nad tím, proč je ve smlouvě o stavebním spoření cílová částka nebo k

Sleva 16 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem u dodavatele

Němčina v hospodářství (4. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Höppnerová Věra,Kernerová Jaroslava

publisher: Ekopress

4.5 / 5
24 %
Tato učebnice je určena všem, kdož si chtějí osvojit základy německého hospodářského jazyka, a to jak studujícím ekonomických oborů, tak i pracovníkům národního hospodářství. Rozvíjí především dovednost četby ekonomických textů a komunikace o odborné problematice, dále poslechu s porozuměním a písemného projevu. Po jejím probrání budou studenti jazykově vybaveni tak, že budou moci studovat na

Sleva 24 % z běžně ceny 359 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem

Manažerské metody ve veřejném sektoru - Teorie, praxe a metodika uplatňování

Autor: Ochrana František

publisher: Ekopress

5 / 5
24 %
Kniha je první domácí publikací, která se zabývá problematikou uplatnění manažerských metod ve veřejném sektoru. Na základě analýzy existujícího stavu ve veřejném sektoru v ČR jsou charakterizovány možnosti použití manažerských metod a technik využitelných pro podporu reformních procesů veřejné správy, a současně jsou podávány návrhy metodických postupů, jak v podmínkách ČR implementovat metody a

Sleva 24 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem u dodavatele

Pojišťovnictví - Teorie a praxe

Autor: Kolektiv autorů - Ducháčková Eva,Majtánová Anna,Daňhel Jaroslav

publisher: Ekopress

4.2 / 5
Sleva
Vývoj v ekonomice vede ke zvyšování významu pojištění při krytí rizik, zejména z pohledu uplatnění odpovědnosti jednotlivých ekonomických subjektů za řešení otázek spojených s výskytem nahodilých událostí s nepříznivým ekonomickým dopadem.Kniha vysvětluje problematiku pojištění a pojišťovnictví jak z pohledu teoretického, tak i aplikačního.Obsahem publikace jsou témata jako:Riziko a klasifikace

Sleva 10 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 306 Kč

Skladem

Anglicko-český frazeologický slovník

Autor: Kolektiv autorů - Kalina Miroslav,Bočánková Milena

publisher: Ekopress

5 / 5
16 %
Předkládaná publikace si klade za cíl seznámit čtenáře a zájemce s anglicko-českou idiomatikou, frazeologií a expresivními výrazy. Svým charakterem nepřímo k této oblasti náleží též přísloví. Jsou výtvorem lidové filosofie, životní zkušenosti a moudrosti.

Sleva 16 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem

Základy matematiky pro Vysokou školu ekonomickou

Autor: Klůfa Jindřich

publisher: Ekopress

4 / 5
22 %
Učebnice obsahuje látku pro základní kurs a bakalářskou zkoušku z matematiky na VŠE v Praze. Vzhledem k probírané látce má publikace možnost širokého využití.

Sleva 22 % z běžně ceny 346 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem

Aktivní německá konverzace + CD-ROM

Autor: Höppnerová Věra

publisher: Ekopress

3.2 / 5
Sleva
Nová publikace renomované autorky se zaměřuje na rozvíjení komunikativních schopností s důrazem na aktivní rozšíření aktuální slovní zásoby na úrovni spisovné i hovorové němčiny v podobě psané i mluvené. Učebnice je rozdělena do 34 lekcí, přičemž všechny

Sleva 6 % z běžně ceny 439 Kč

Naše cena: 411 Kč

Skladem

Finanční ekonometrie (2. vydání)

Autor: Cipra Tomáš

publisher: Ekopress

3.9 / 5
19 %
Prvoúčelově je publikace určena jako vysokoškolský text pro školy ekonomického a matematického zaměření, a to včetně výzkumu, který zde probíhá. Může však být užitečná pro všechny, kteří v rámci své profese musí kvantitativně analyzovat ekonomická a finanční data.

Sleva 19 % z běžně ceny 620 Kč

Naše cena: 504 Kč

Skladem

Deutsch an der Uni (3.vydání) - Němčina pro vysoké školy + poslechová cvičení na CD

Autor: Höppnerová Věra

publisher: Ekopress

3.7 / 5
Třetí vydání oblíbené učebnice určené studujícím, kteří si chtějí zopakovat, doplnit a rozšířit své středoškolské znalosti němčiny a získat větší jistotu v konverzaci. Je vhodná jak pro začátečníky, tak i pro studenty jazykově lépe vybavené. Studující si po probrání učebnice osvojí zhruba 1000 slov a slovních spojení, naučí se solidně vyjadřovat v základních životních situacích a pomocí nahrávek

Sleva 7 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 345 Kč

Skladem u dodavatele

Konsolidace účetních výkazů. Principy a praktické aplikace

Autor: Zelenková Marie

publisher: Ekopress

3.6 / 5
15 %
Publikace věnovaná problematice konsolidace účetních závěrek a aplikaci ekvivalenční metody umožní čtenáři zvládnout nejen základní algoritmy potřebné pro sestavení konsolidovaných účetních výkazů, ale rovněž poskytuje teoretický základ dané problematiky. Text publikace vychází především z aktuálních znění Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), ale většina problematiky je

Sleva 15 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 587 Kč

Skladem


Může se hodit…


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele