Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Eman

Kategorie:

Exodus a exil - Malá biblická teologie I.

Autor: Deurloo Karel A.

publisher: Eman

5 / 5
15 %
V událostech exodu a exilu, tedy vyjití Izraele z otroctví v Egyptě a návratu z babylonského zajetí, nachází Deurloo ústřední poselství částí Starého zákona označovaných jako Zákon a Proroci. V několika okruzích odkrývá, jak jsou tato dvě témata navzájem provázána a jak určují víru a vyznání starozákonních i novozákonních svědků.

Sleva 15 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Olinka - Přátelství, které začalo za války

Autor: Peter de Knegt

publisher: Eman

0 / 5
18 %
Nizozemec totálně nasazený za války u Hamburku naváže přátelství s českou Židovkou z koncentračního tábora. Biograficky laděné vyprávění skládá mozaiku dvou lidských osudů vzdorujících válečné nelidskosti. Zároveň dokumentuje, co všechno je potřeba rozkrýt, když se ze současné doby vypravíme objevovat životní dramata válečné generace.

Sleva 18 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem u dodavatele

Mlč

Autor: Marie Stryjová

publisher: Eman

0 / 5
18 %
Povídkové miniatury, v nichž autorka (1931-1977) evokuje krajiny, postavy a příběhy svého dětství a mládí, prožitého nejprve na Volyni a potom na Broumovsku. Nezúčastněným dětským pohledem a barvitým až vizuálním jazykem zachycuje konkrétní zážitky z války a kolektivizace českého pohraničí.

Sleva 18 % z běžně ceny 264 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Kuba, ráj to na pohled

Autor: Dana Moreeová

publisher: Eman

0 / 5
18 %
Reportážně laděné vyprávění o cestě za obyvateli „ostrova svobody“, kteří čelí nesvobodě, chudobě a duchamornosti pozdního castrovského režimu a podílejí se na nezávislých církevních a lidskoprávních aktivitách. Portréty konkrétních lidí a jejich životních okolností připomínají, že sounáležitost s těmi, na něž dopadá tíha nesvobody a nouze, nepřestává být důležitým úkolem. Zároveň autorka podává

Sleva 18 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem u dodavatele

Král na oslu

Autor: Nico ter Linden

publisher: Eman

0 / 5
18 %
Novozákonní příběhy pro děti. Matouš a Lukáš vedou rozpravu, jak vlastně příběhy o Ježíši předávat. S ilustracemi autorovy nizozemské spolupracovnice.

Sleva 18 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 286 Kč

Skladem

Řetěz bláznů

Autor: Aleš Březina

publisher: Eman

0 / 5
18 %
Deníkové záznamy, krátké povídky a básně, úryvky překladů, scénář filmu evangelického "beatníka", existencialisty a pacifisty. Texty odrážejí svobodné nadechnutí konce 60. let, odpor vůči normaliční odevzdanosti i vyrovnávání s existencí exulanta. Obsahuje texty: Danielovo evangelium, Řetěz bláznů I a II, Betonové město, Helena opustila Paříž ve čtyři odpoledne, Kosmický cyklista, scénář …a

Sleva 18 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem u dodavatele

A stalo se slovo...

publisher: Eman

0 / 5
18 %
Co se to děje, když čteme v bibli "stalo se slovo Hospodinovo"? Co znamená kázat - a poslouchat - slovo Boží v pohledu evangelické teologie i každotýdenní praxe? A co se to vlastně děje, když je vyřčeno slovo? A má vůbec slovo nějakou hodnotu?

Sleva 18 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem u dodavatele

Není už rozdíl ? Keine Unterschiede mehr ? No more difference ?

publisher: Eman

0 / 5
18 %
Texty o úloze multikulturalismu, postojích k přistěhovalectví, o vztahu k bolestem, jež působí neléčená totalitářská a autoritativní minulost, o problémech chudoby. Jednotlivé referáty jsou obvykle doplněny koreferátem účastníka z jiné církve a jiné země. Většinu textů najdete pohromadě v češtině, angličtině, němčině, částečně i francouzsky a nizozemsky. Vhodné jako podklad pro rozhovor při

Sleva 18 % z běžně ceny 113 Kč

Naše cena: 93 Kč

Skladem u dodavatele

Kořeny a květy biblických pojmů

Autor: Milan Balabán

publisher: Eman

0 / 5
18 %
Ohledání a zpřístupnění vybraných biblických pojmů. Autor začíná analýzou hebrejských a řeckých termínů, hledá jejich souvislosti napříč biblickým kánonem, interpretuje typickou balabánovskou poetikou a ve finále konfrontuje čtenáře s jejich překvapivou aktuálností. Z řady "Pro homine" vyházející v Protestantu 2005-2011 vybral a uspořádal Jáchym Gondáš. V jeho výběru najdete pojmy nesporně

Sleva 18 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Vyznání nejistého chodce

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Eman

0 / 5
18 %
Skrze životní příběh Kamila Korejse bilancuje autor vlastní život, teologická studia, hledání víry i umělecké zápasy. Těžiště situuje do let šedesátých a na počátek sedmdesátých. Demaskuje klišé o době, církvi i víře. Opakovaně se vrací k otázce, co je nejhlubším zdrojem křesťanského poselství, a na sobě i svém okolí sleduje, jak to dopadá, když se ryzí obsahy křesťanské víry potkávají s rutinou

Sleva 18 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

O svatosti milosrdného Boha

Autor: Pavel Skála

publisher: Eman

0 / 5
18 %
Pavel Skála (1956 - 2003) působil jako diakon a farář ve sborech českobratrské církve ve Strmilově, Miroslavi a Horní Krupé. K desátému výročí jeho úmrtí vychází výbor z jeho kázání. Editor Jiří Šimsa je sestavil do několika souvislých celků: na Mariino Magnificat, na texty z proroků Izaiáše, Micheáše a evangelistů Matouše a Jana. Promlouvají k posluchači překvapivě aktuálně, už tím, že do

Sleva 18 % z běžně ceny 163 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Světa Jaroslava Šimsy

Autor: Milena Šimsová

publisher: Eman

0 / 5
18 %
Obsáhlá životopisná freska, mapující životní souvislosti výrazné osobnosti první republiky, bytostného křesťana a demokrata, sekretáře Akademické Ymky a účastníka protinacistického odboje. Práce zpřístupňuje dosud nepublikované dokumenty z pozůstalosti i záznamy rozhovorů s pamětníky. Rozsah a skladba textů nabízí překvapivě čtivou, ba dobrodružnou sondu do světa Jaroslava Šimsy, jak ho

Sleva 18 % z běžně ceny 288 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Krása - Sborník textů z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2013

publisher: Eman

0 / 5
18 %
Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2013. Krása a její souvislost s (nejen) evangelickým křesťanstvím, jeho východisky, tradicí, tvorbou i aspiracemi. Pohled teologa, biblisty, historika umění, filososofa, architekta, literárního editora.

Sleva 18 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem u dodavatele

Lyrika liter

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Eman

0 / 5
18 %
Vydání experimentální poezie, kterou autor tvořil v první polovině 70. let stranou oficiálních literárních proudů. Svými průzkumy, rozklady i novotvary proniká pod povrch veršotupectví a tvořivě se brání marasmu dobového znehodnocení jazyka. Usiluje pomoci slovům, aby „sbírala z kalamity“. A z tohoto pohledu dostávají někdejší čtyřicet let staré výboje svěží a aktuální rozměr.

Sleva 18 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Země pod duhou - Vyprávění o stvoření, praotcích a vyvedení z Egypta

Autor: Nico ter Linden

publisher: Eman

0 / 5
18 %
Biblické příběhy podle pěti knih Mojžíšových, neboli Tóry vypráví autor desetiletým a starším dětem. Najdete tu příběhy o stvoření, Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, Josefovi a Mojžíšovi, o vyvedení z Egypta, Desateru přikázání a mnoha překážkách na cestě do zaslíbené země. Dětským posluchačům Tobiášovi a Judit je v babylonském zajetí vypráví strýček Ben, a díky jejich rozhovorům porozumíte, proč se

Sleva 18 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 286 Kč

Skladem u dodavatele

Nejpokrokovější církevní pracovník - Protestantské církve a Josef Lukl Hromádka v letech 1945 – 1969

Autor: Peter C. A. Morée , Jiří Piškula

publisher: Eman

0 / 5
18 %
Studie o postavení nekatolických církví v Československu po válce a za komunistického režimu.

Sleva 18 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem

Bolest a naděje

Autor: Elen Plzáková

publisher: Eman

0 / 5
18 %
Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2015. O utrpení, jeho důvodech i východiscích v pohledu Starého zákona, psychologie, paliativního lékaře. Doplněno o husovské téma pravdy a praktický přehled o konfirmaci. Obsahuje kázání Márie Meňkyové (Exodus 3) a přednášky Petra Slámy (Utrpení: Biblický, starozákonní pohled), Ondřeje Slámy (Několik poznámek k hledání „dobrého umírání“), Bohumily

Sleva 18 % z běžně ceny 117 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem u dodavatele

Pod dlažbou

Autor: Jan Škrob

publisher: Eman

0 / 5
18 %
Básnická prvotina autora, zakotveného v hluboce žitém křesťanství i bolestech a intelektuálních zápasech současnosti. "Nevěřím na angažovanou a neangažovanou poezii," říká Škrob. "V mých básních je všechno, co v životě vnímám jako důležité. Psát poezii, která by se dala jasně označit jako politická, náboženská, milostná nebo jiným přídomkem, bych bral jako redukci života v jeho vrstvách."

Sleva 18 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem u dodavatele

Svoboda a odpovědnost

Autor: kol.

publisher: Eman

0 / 5
18 %
Naše svoboda tváří v tvář výzvám lidí na útěku, islámu a a krize přírodního prostředí. Obsahuje přednášky starozákonníka M. Prudkého: Příchozí a hosté mezi národy země, farářky Ch. Schultz: Církev s uprchlíky v Německu, diakonické pracovnice A. Fendrychové, Práce Diakonie ČCE s uprchlíky, historika P. Hlaváčka: (In)tolerance v evropských dějinách a dnes, právníka M. Rozumka: V prvé řadě stát na

Sleva 18 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Pijte z něho všichni - Kostel u sv. Martina ve zdi a víra v něm

Autor: Mikuláš Vymětal , kol.

publisher: Eman

0 / 5
18 %
Kostel u sv. Martina ve zdi má pro české protestanty zvláštní význam, před šestisty lety tu bylo podle tradice obnoveno vysluhování večeře Páně podobojí.

Sleva 18 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem u dodavatele

Tobiáš

Autor: Nico ter Linden

publisher: Eman

0 / 5
18 %
Pozdně biblický příběh o Tobiášovi odráží zkušenosti, kolik neštěstí a smutků může dopadnout do lidského života. Ale především jím prozařuje důvěra, že i v takových chvílích si do našich životů razí cestu Boží milosrdenství a jeho uzdravující moc. Jen je potřeba vydat se na cestu jako Tobiáš.

Sleva 18 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Quo vadis, čce? - Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2014

Autor: Elen Plzáková (ed.)

publisher: Eman

0 / 5
18 %
Pokus obhlédnout teologickou cestu, současnost i budoucnost českobratrských evangelíků, potkat se s náboženským vlněním současného světa, nahlédnout úskalí tzv. restitucí a vystavit se výzvě sociální spravedlnosti.

Sleva 18 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem u dodavatele

Povídá se… podle Tóry

Autor: Nico ter Linden

publisher: Eman

0 / 5
18 %
V novém přepracovaném a doplněném vydání vychází převyprávění biblických příběhů pěti knih Mojžíšových od známého nizozemského vykladače a vypravěče. Autor před čtenářem otevře kompletní bohatství a sílu příběhů stvoření a praotců a nově přidává příběhy o vyvedení z otroctví egyptského a cestě pouští do zaslíbené země.

Sleva 18 % z běžně ceny 296 Kč

Naše cena: 243 Kč

Skladem

100× Desert - Výběr z bohoslužeb v hospodě

Autor: Štěpán Hájek

publisher: Eman

0 / 5
18 %
Od září 2006 pořádá evangelický farář Štěpán Hájek bohoslužby v brněnském klubu Desert. Čte z bible, káže a rozmlouvá se zajímavými hosty a k tomu hrají pozvaní muzikanti. Při příležitosti sté Bohoslužby Desert vychází mozaika kázání, rozhovorů (M. Bek, A. Elbel, A. Střížek a další) a fotografií, která odráží specifickou atmosféru těchto „bohoslužeb v hospodě“.

Sleva 18 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Nové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele