Registrace | Přihlášení


Eman

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Příběhy nových počátků: Třiadvacet kázání na první kapitoly bible - Třiadvacet kázání na první…

Autor: Štěpán Hájek

publisher: Eman

0 / 5
Třiadvacet kázání na první kapitoly bible. Druhé doplněné vydání.

Sleva 9 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem

Vyjdi, i vyšel: Jedenadvacet kázání na příběh Abrahamův - Jedenadvacet kázání na příběh Abrahamův

Autor: Štěpán Hájek

publisher: Eman

0 / 5
Řada kázání o Abrahamovi, která inspirativně představují jeho příběh a zasahují do leckdy překvapivých aktuálních souvislostí. Osobitá práce se slovem dává proznívat Slovu. Dramaturg Josef Kovalčuk napsal doslov inspirován tím, jak se autorovo zvěstování odráží ve světě kultury.

Sleva 9 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem u dodavatele

Aby se slovo dostalo ke slovu, podněty pro tvořivou katechezi

Autor: Evert R. Jonker

publisher: Eman

0 / 5
12 %
rápí vás, jak svět biblických příběhů zprostředkovat mladé generaci? Stává se vám nabídka desítek pracovních metod spíš překážkou než pomocí? Nabízená kniha vám pomůže najít základní katechetické orientační body, dodá chuť k práci a tvořivému i účelnému zužitkování nejrůznějších metod, jak zpřístupňovat biblické texty. Tématem této knihy je biblická práce ve skupině. Metodicky je zaměřena na

Sleva 12 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

... nakonec bude spasen i ďábel

Autor: Johanna Zbořilová

publisher: Eman

0 / 5
15 %
Soubor kázání, biblických úvah, modliteb a liturgických textů předčasně zesnulé evangelické kazatelky. Konfrontace syrových životních témat a nejhlubších východisek křesťanské zvěsti.

Sleva 15 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Boží okno: Meditace na cestu k velikonocům - Meditace na cestu k velikonocům

Autor: Hebe Kohlbrugge

publisher: Eman

0 / 5
Meditace na cestu k velikonocům.

Sleva 9 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem u dodavatele

Přátelství mnohých

Autor: Božena Komárková

publisher: Eman

0 / 5
Proslovy pro křesťanské studentské hnutí, vzpomínky a portréty výrazných osobností.

Sleva 9 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem u dodavatele

Člověče, kde jsi ? Sborník textů z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2010. - Sborník textů z…

Autor: kolektiv autorů

publisher: Eman

0 / 5
Příspěvky: Hana Pfannová (Úvodní bohoslužby), Milan Balabán (Fatální rozhodnutí proroka Jeremjáše), Tomáš Trusina (Člověk před boží tváří podle Žalmu 8), Petr Gallus (Teologicky o člověku), Anna Hogenová (Člověk v době postmoderní – filosoficky o člověku), Friedhelm Kraft (Dětská teologie jako cesta k objevení dítěte), Oldřich Matoušek (Mladí lidé ohrožení sociálním selháním), Giuseppe Maiello

Sleva 10 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 44 Kč

Skladem u dodavatele

Biblická abeceda

Autor: Heiko Miskotte Kornelis

publisher: Eman

0 / 5
O východiscích a základních liniích biblického myšlení. Eseje nizozemského biblisty, v jehož vykladačských postupech hraje důležitou roli rozhovor s podněty M. Bubera a F. Rosenzweiga

Sleva 9 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem u dodavatele

Anastasis - Podzimní plezíry / Vítězný blankyt / Harlekýn slova / Anastasis

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Eman

0 / 5
Básnická kniha, v níž umělec rozvíjí své nadání poetické skladby a uplatňuje svůj dar poezie litanické, až modlitební. Pokaždé však vychází z hlubokého prožitku lidského života, tak často ochromeného řeřavým hledáním a tázáním, stejně jako jindy prosvětleného nalézáním a věděním. Na tuto druhou, povznášející stránku naší existence ve víře klade Rejchrt důraz co nejvyšší: proto si také zvolil jako

Sleva 10 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 44 Kč

Skladem u dodavatele

Mlč

Autor: Marie Stryjová

publisher: Eman

0 / 5
15 %
Povídkové miniatury, v nichž autorka (1931-1977) evokuje krajiny, postavy a příběhy svého dětství a mládí, prožitého nejprve na Volyni a potom na Broumovsku. Nezúčastněným dětským pohledem a barvitým až vizuálním jazykem zachycuje konkrétní zážitky z války a kolektivizace českého pohraničí.

Sleva 15 % z běžně ceny 264 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Prosečský obrozenský čtenář Josef Vávra

Autor: Josef Dvořák

publisher: Eman

0 / 5
Studie o životním usilování agilního protestanta z 19. století. Postavu Josefa Vávry zpopularizovala Teréza Nováková v románu Děti čistého živého, dochované prameny - deník a seznam četby - ho však vykreslují jako zprostředkovatele hospodářské, náboženské a politické emancipace uprostřed maloměstských poměrů. S předmluvou Zdeňka R. Nešpora.

Sleva 10 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 44 Kč

Skladem u dodavatele

Mistr ryzího snu

Autor: Pavel Rejchrt

publisher: Eman

0 / 5
Příběh životních labyrintů básníka Jana Sochora na pozadí jeho konfliktního vztahu k otci, význačnému sochaři, s neustále se vynořující tajemnou postavou svážeče listí, Mistra Ryzího snu. Kniha lyrických próz i veršů o polaritě umění a víry, s nevšedním využitím teologických motivů.

Sleva 10 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem u dodavatele

Pokojík

Autor: Marie Stryjová

publisher: Eman

0 / 5
Výpověď o tom, že touha po hlubině bezpečnosti v tomto světě znamenápředevším tento svět a jeho nepravdivost demaskovat. Příběh z Prahypadesátých let minulého století vypráví o hledání místa k životu azároveň o nemožnosti sžít se s mašinerií socialistického provozuprosáklého nejen ideologií, ale též maloměšťáckou povrchností. Postupněa neokázale se odkrývá existeciální naléhavost příběhu.

Sleva 10 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem

Bitky Jana Šimsy

Autor: Jan Šimsa

publisher: Eman

0 / 5
12 %
Kniha evangelického kazatele, odsouzeného r.1978 za údajné napadení veřejného činitele. s fejtonem Ludvíka Vaculíka.

Sleva 12 % z běžně ceny 118 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem u dodavatele

O svobodu svědomí

Autor: Božena Komárková

publisher: Eman

0 / 5
Dokumentace zápasu o věrohodnou křesťanskou existenci v odporu proti totalitárním pokušením doby.

Sleva 10 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Ježíšova politika: Vicit agnus noster - Cesta kříže a její společenský dosah - Vicit agnus noster -…

Autor: John Howard Yoder

publisher: Eman

0 / 5
12 %
J. H. Yoder je významný americký teolog, autor děl ze systematické teologie, etiky, historické teologie či biblické hermeneutiky, iniciátor a aktivista rozhovorů o nenásilí a ekumenického i mezináboženského dialogu. Stal se zatím asi nejdůležitější představitelem teologického a společensko-kritického odkazu tzv. radikální reformace a jeho nejvlivnějším interpretem v rozpravě s jinými tradicemi. V

Sleva 12 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Úzkost a naděje - Dopisy, sny, události, traktáty 1940-45

Autor: Jaroslav Šimsa

publisher: Eman

0 / 5
12 %
Dopisy, sny, události, traktáty 1940-45Výbor obsahuje dopisy a další texty Jaroslava Šimsy, které napsal v letech 1940-1945 z různých vězení a z koncentračního tábora Dachau. Jaroslav Šimsa se již jako student filosofie stal archivářem T. G. Masaryka. Jeho životním zaměřením - od činnosti v junácké Lize lesní moudrosti - byla však práce s mládeží a publicistika. Pracoval jako sekretář sdružení

Sleva 12 % z běžně ceny 193 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Kuba, ráj to na pohled

Autor: Dana Moreeová

publisher: Eman

0 / 5
Reportážně laděné vyprávění o cestě za obyvateli „ostrova svobody“, kteří čelí nesvobodě, chudobě a duchamornosti pozdního castrovského režimu a podílejí se na nezávislých církevních a lidskoprávních aktivitách. Portréty konkrétních lidí a jejich životních okolností připomínají, že sounáležitost s těmi, na něž dopadá tíha nesvobody a nouze, nepřestává být důležitým úkolem. Zároveň autorka podává

Sleva 10 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 44 Kč

Skladem u dodavatele

K svobodě je dlouhé putování

Autor: kolektiv autorů

publisher: Eman

0 / 5
Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2009. Zásadní výklady i osobně pojaté texty o cestě českobratrské církve a její bohoslovecké fakulty různými etapami komunismu, a zejména o tom, jakým způsobem tuto minulost dokázali evangelíci uchopit a kriticky pojmenovat během posledních dvaceti let. Obsahuje mj. texty O. Matějky (Čeští evangelíci a KSČ), M. Vašiny (Vyrovnávání se s minulostí –

Sleva 10 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 44 Kč

Skladem u dodavatele

Edda a Tóra

Autor: Heiko Miskotte Kornelis

publisher: Eman

0 / 5
12 %
Esejisticky laděné reflexe věnované srovnání Starého zákona a germánské mytologie. Práce psaná v předvečer nástupu nacismu je podivuhodně ozvučná uprostřed rozmanitosti současných duchovních proudů. Slovo theologa hluboce ukotveného v hebrejských Písmech, který vede zaujatý rozhovor se současnou kulturou.

Sleva 12 % z běžně ceny 278 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Antigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí