Registrace | Přihlášení


Eman

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Svobodní a sobě rovní - 33 let boje za lidská práva: Historie, současnost a poslání Českého…

publisher: Eman

0 / 5
24 %
Mozaika osobních příběhů a lidskoprávních aktivit, které se skrývají za činností Českého helsinského výboru od jeho založení na sklonku 80. let 20. století. Sborník představuje širokou paletu zápasů o lidskou důstojnost na sklonku komunistické éry i během demokratických desetiletí. Formou vzpomínek či rozhovorů přibližuje zakladatelské osobnosti i ty, kdo v uplynulých desetiletích otevírali

Sleva 24 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Hádala se duše s tělem - Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2020

Autor: Sláma Petr

publisher: Eman

0 / 5
24 %
Biblické výklady, přednášky i osobní zkušenosti na téma spirituality v evangelické tradici. Starozákonní podněty pro spiritualitu přibližuje L. Klíma, o antimystických rysech Janova evangelia pojednává J. Roskovec. Dějiny i současnou praxi evangelické spirituality představuje P. Zimmerling, novější českou tradici reflektuje J. Štefan. O „těle jako veřeji spásy“ přednáší P. Pavel Pola OCD, o

Sleva 24 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem

Čemu nás naučila válka

Autor: Komárková Božena

publisher: Eman

0 / 5
Profesorka Komárková byla pět let za války vězněná jako členka Obrany národa. Její vzpomínky na druhy ve vězení, na procesy a hlavně na to, jak se někteří z jejích přátel chovali v době, kdy fyzicky i psychicky strádali, v době, kdy šli na smrt, jsou velikou posilou pro nás, kteří jsme tuto dobu nezažili. Živá víra v Boha a to lepší v lidech, odpuštění, ne nenávist, to jsou hlavními milníky

Sleva 9 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem

Úděl a útěcha

Autor: neuveden

publisher: Eman

0 / 5
21 % Sleva
Smuteční a útěšné skladby a elegie starověkých a středověkých autorů vyjadřující soustrast a útěchu při úmrtí blízkých lidí.

Sleva 21 % z běžně ceny 68 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem

Temno, doba Koniášova

publisher: Eman

0 / 5
19 %
Kniha se věnuje českým dějinám první poloviny 18. století a působení proslulého jezuity Antonína Koniáše.

Sleva 19 % z běžně ceny 226 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem

Necessarium - Co má člověk skutečně vědět, aby dobře žil i umřel

Autor: Kolektiv autorů - Macek Ondřej,Květonová Iva

publisher: Eman

0 / 5
24 %
Drzý pokus svévolně vytáhnout z Komenského spisku Unum necessarium -- Jedno potřebné ty nejdůležitější či nejpodnětnější myšlenky a místy je navíc mírně jazykově upravit, aby byly pro dnešní čtenáře co nejvíce „bezbariérové“. Určeno teenagerům a všem dalším, kdo se nevyhýbají bludištím a rébusům, kterými člověk musí projít, aby se zdárně dostal do cíle – zachránil sebe či někoho jiného. Text

Sleva 24 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem

Dlouhý běh - vzpomínky, články, rozhovory, dokumenty, dopisy

Autor: Šimsová Milena

publisher: Eman

0 / 5
24 %
Vzpomínky, články, rozhovory, dokumenty, dopisy, které odrážejí život a dobu této výrazné evangelické osobnosti. Texty zachycují mladistvé kořeny v hnutí lesní moudrosti a Akademické Ymce, spoluutváření teologického hnutí Nová orientace, kazatelské působení na venkově, kontakty s výraznými postavami kulturní scény, vztah k J. L. Hromádkovi a především celoživotní nasazení pro lidi odstrkované a

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem

Král na oslu

Autor: ter Linden Nico

publisher: Eman

0 / 5
24 %
Příběhy z Nového zákona vypráví autor desetiletým a starším dětem. Najdete tu nejznámější podobenství O marnotratném synu, O rozsévači, O nemilosrdném služebníku, příběhy o tom, jak Ježíš chodil po vodě, jak uzdravil malomocného nebo jak se pozval na návštěvu k Zacheovi. Uslyšíte též modlitbu Otče náš a její výklad, i další Ježíšova slova o milosrdenství a vztahu k bližním. Celé vyprávění rámují

Sleva 24 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem u dodavatele

Sloužit?

publisher: Eman

0 / 5
24 %
Texty z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2019. Texty, které téma služby přibližují z pohledu biblických postav a pojmů (P. Sláma, Mojžíš, služebník Boží a J. Mrázek, Služba v Novém zákoně), promýšlejí souvislost diakonské služby sboru a odborné diakonie (H. Steinkamp), sdílejí zkušenosti z budování konkrétních sborových středisek (Nosislav, Přeštice) nebo zkušenosti z pohledu vedení

Sleva 24 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem

Přátelství mnohých

Autor: Komárková Božena

publisher: Eman

0 / 5
21 %
Proslovy pro křesťanské studentské hnutí, vzpomínky a portréty výrazných osobností.

Sleva 21 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 59 Kč

Skladem

Čárlí, kluk z fary

Autor: Veselý Pavel

publisher: Eman

0 / 5
24 %
Svižně napsaná vzpomínková novela, v níž se prolínají autorovy dětské zážitky z poválečné Opavy, divadelní tvorba let 60. v Ostravě i dopady normalizačního dusna. Mozaika historek posléze přerůstá v nenásilné sdílení zápasů o pravdivou životní orientaci a vděčnost za to, čím otec i fara autora vybavily do života.

Sleva 24 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Za hvězdou

Autor: Stryjová Marie

publisher: Eman

0 / 5
19 %
Autobiograficky laděné povídky z pozůstalosti, v nichž autorka přesvědčivě evokuje vnitřní svět dospívající dívky hledající životní opravdovost a její odcizení ve světě, na jehož podobě se mj. nezvratně podepisuje komunistický režim padesátých let.

Sleva 19 % z běžně ceny 217 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Světlo tmou zjizvené: Zápasy umělce Enocha Alta

Autor: Rejchrt Pavel

publisher: Eman

0 / 5
24 %
Příběh faráře Enocha Alta. Hlavní postava se rozhodla setrvat v úmyslném outsiderovství a z této pozice nahlíží svět našeho - nejen evangelického - současníka. Novelu můžete číst jako existeciální grotesku sui generis.

Sleva 24 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Jonáš

publisher: Eman

0 / 5
17 %
Originálně výtvarně pojatá kniha kázání. Deset kázání o Jonášově útěku a cestě do Ninive se stává čtenáři překvapivě současným průvodcem na cestě, kde může nalézt své životní poslání a místo. Ilustrace mladé brněnské výtvarnice nepředstavují jen odpověď zaujatého posluchače, ale též další svébytnou interpretační rovinu. Čtenář je osloven příběhem a inspirovaným kazatelem a znovu ponoukán

Sleva 17 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem

Povídá se… o soudcích a králích

Autor: ter Linden Nico

publisher: Eman

0 / 5
24 %
Třetí díl řady Povídá se… přináší převyprávění biblických knih Jozue, Soudců, První a Druhé Samuelovy a První a Druhé Královské. Před čtenářem se odvíjí příběhy o vstupu Izraele do zaslíbené země, Gedeonova sága i historky Samsonovy, příběhy prvních pomazaných Saula a Davida, příběhy o pokušení a zneužívání moci, modlářství Izraele i o prorocích Elijášovi a Elíšovi. Poutavá ter Lindenova

Sleva 24 % z běžně ceny 277 Kč

Naše cena: 210 Kč

Skladem u dodavatele

Jak se dělá sbor

Autor: kolektiv autorů

publisher: Eman

0 / 5
24 %
Společenství na konkrétním místě, u evangelíků zvané sbor, je pořád základem pro pospolitý život křesťanů. Jak ho v současné době utvářet? Kolem čeho ho soustředit, jak ho otevírat ven? Kdy ještě sbor je sborem a kdy zašel? A jaké jsou širší kontexty tohoto přemýšlení v současné Evropě nebo daleké Jižní Koreji? Záznam přednášek Petra Galluse (Obcování svatých v 21. století), Martina Prudkého

Sleva 24 % z běžně ceny 234 Kč

Naše cena: 177 Kč

Skladem

Zůstat plamenem neohnutým…

Autor: Hiršl Karel

publisher: Eman

0 / 5
15 %
Karel Hiršl, popravený člen odbojové skupiny Předvoj, vedl za okupace korespondenci s přáteli totálně nasazenými v říši: Karlem Bertelmannem, Josefem Vyskočilem a Vladimírem Kirchnerem. Korespondence odráží každodenní problémy protektorátního života i naděje související s probíhajícími boji na východní frontě. Vážné duchovní hledání se tu mísí s mladickou ironií a starostí o totálně nasazené

Sleva 15 % z běžně ceny 267 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem u dodavatele

Smlouva se smrtí bude zrušena

publisher: Eman

0 / 5
24 %
Soubor Smlouva se smrtí bude zrušena začíná cyklem kázání na příběh o Kainovi a Abelovi, věnuje se tématům viny, vykoupení a předpokladům Ježíšovy etiky.

Sleva 24 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem

Tam bude jednou náš domov

Autor: Kolektiv autorů - Šimsa Jiří,Turecký Petr

publisher: Eman

0 / 5
24 %
Dvojvýběr z básní autorů lyrického i undergroundového zaměření. „Turecký je mystik, březinovský transcendentalista, který velkými obrazy zaklíná přírodu a svět. Zároveň ale dokáže zachytit poezii v nejběžnějších situacích, zdánlivých drobnostech. Šimsa je především něžný, netají se lidskou zranitelností a vyznává se nejen ze svých bolestí, ale i z bytostně osobního vztahu k Bohu. Jeho poezie

Sleva 24 % z běžně ceny 154 Kč

Naše cena: 117 Kč

Skladem u dodavatele

100× Desert - Výběr z bohoslužeb v hospodě

Autor: Hájek Štěpán

publisher: Eman

0 / 5
24 %
Od září 2006 pořádá evangelický farář Štěpán Hájek bohoslužby v brněnském klubu Desert. Čte z bible, káže a rozmlouvá se zajímavými hosty a k tomu hrají pozvaní muzikanti. Při příležitosti sté Bohoslužby Desert vychází mozaika kázání, rozhovorů (M. Bek, A. Elbel, A. Střížek a další) a fotografií, která odráží specifickou atmosféru těchto „bohoslužeb v hospodě“. Předmluva Břetislav Rychlík.

Sleva 24 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele