Registrace | Přihlášení


EXPOL PEDAGOGIKA

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Chémia - Cvičebnica pre 6. a 7. roč. ZŠ a 1. a 2. roč. gymnázia s osemroč. štúdiom

publisher: EXPOL PEDAGOGIKA

0 / 5
17 %
Cvičebnici sú spracované tematické celky: Chémia okolo nás a Premeny látok.Použité sú v nej texty a fotografie identické s učebnicou, ďalšie úlohy na opakovanie učiva a vyberateľné predtlače na laboratórne práce. V cvičebnici je vytvorený dostatočný priestor aj pre zápis vlastných poznámok žiaka. Orientáciu uľahčujú odkazy na súvisiacu stranu učebnice.

Sleva 17 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem u dodavatele

Chémia - Cvičebnica pre 8. roč. ZŠ a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

publisher: EXPOL PEDAGOGIKA

0 / 5
17 %
V cvičebnici sú spracované tematické celky: Zloženie látok, Významné chemické prvky a zlúčeniny. Použité sú v nej texty, modely a fotografie identické s učebnicou, ďalšie úlohy na opakovanie učiva a vyberateľné predtlače na zápis laboratórnych prác. V cvičebnici je vytvorený dostatočný priestor na zápis vlastných poznámok žiaka. Orientáciu uľahčuje odkaz na príslušnú stranu učebnice.

Sleva 17 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem u dodavatele

Chémia - Cvičebnica pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia S osemročným štúdiom

publisher: EXPOL PEDAGOGIKA

0 / 5
17 %
Prepracovaná cvičebnica je vytvorená v súlade s iŠVP a inovovaným vydaním učebnice Chémia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Komplexným systémom otázok a úloh podporuje rozvoj psychomotorických funkcií žiaka.

Sleva 17 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem u dodavatele

Prvouka 2 Pracovná učebnica pre 2. ročník základných škôl

publisher: EXPOL PEDAGOGIKA

0 / 5
17 %
V pracovnej učebnici prvouky pre 2. ročník ZŠ sú zastúpené dve základné vzdelávacie oblasti podľa iŠVP: Človek a spoločnosť a Človek a príroda. Témy sú moderným a prehľadným spôsobom spracované na dvojstranách.

Sleva 17 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem u dodavatele

Chémia - Cvičebnica pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia

publisher: EXPOL PEDAGOGIKA

0 / 5
17 %
Inovovaná cvičebnica je spracovaná v súlade s iŠVP. Cvičebnica obsahovo a spracovaním nadväzuje na inovovanú učebnicu chémie pre 8. ročník ZŠ a 3. roč. GOŠ. Okrem tematických celkov Zloženie látok a Významné chemické prvky a zlúčeniny obsahuje v úvode úlohy na opakovanie učiva z predchádzajúceho ročníka. V cvičebnici nájdete: - veľké množstvo cvičení a úloh na fixáciu učiva, - testové úlohy na

Sleva 17 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem u dodavatele

Prvouka 1 Pracovná učebnica pre 1. ročník ZŠ

publisher: EXPOL PEDAGOGIKA

0 / 5
17 %
V pracovnej učebnici prvouky pre 1. ročník ZŠ sú témy spracované moderným a prehľadným spôsobom na jednotlivých dvojstranách.

Sleva 17 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem u dodavatele

Chémia - Cvičebnica pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia

publisher: EXPOL PEDAGOGIKA

0 / 5
17 %
Inovovaná cvičebnica obsahuje úlohy a námety na pozorovanie a skúmanie, ktoré žiakom pomôžu pri osvojovaní potrebných poznatkov a zručností. Postupuje prehľadne podľa tém učiva 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka GOŠ. V cvičebnici je dostatočný priestor aj na poznámky žiaka k jednotlivým témam a na riešenie úloh z učebnice.

Sleva 17 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem u dodavatele

Etická výchova 1 pre 1. ročník základných škôl (pracovný zošit)

publisher: EXPOL PEDAGOGIKA

0 / 5
17 %
Pracovný zošit ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1.ROČNÍK ZŠ základných škôl obsahuje komplexný súbor aktivít v súlade s iŠVP pre prvý ročník ZŠ ako zaujímavý a účelný doplnok pre každého prváka na hodiny Etickej výchovy. Zameriava sa na rôzne vzdelávacie oblasti: medziľudské vzťahy, prvky prosociálnosti, ľudská dôstojnosť, pozitívne hodnotenie a naša rodina a žiaci sa v ňom oboznamujú s vybranými oblasťami

Sleva 17 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Antigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí