Registrace | Přihlášení


Fakulta humanitních studií

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Inspekce kvality v rezidenčních zařízení - 1. svazek řady kvalifikačních prací FHS UK

Autor: Miloš Sládek

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
15 %
Publikace se zabývá etickými aspekty profesionálního chování inspektorů kvality sociálních služeb v rezidenčních zařízeních. První část obsahuje teoretická východiska vztahující se k dané problematice s rozborem relevantní odborné literatury. Druhá je věnována vlastnímu výzkumu, jehož cílem bylo zjištění etických souvislostí při výkonu inspekce, vzdělání inspektorů v oblasti etiky, etického

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Diverzita etnických menšin - Prostorová dislokace a kultura bydlení - Prostorová dislokace a…

Autor: Kolektiv autorů - Dana Bittnerová,Mirjam Moravcová

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
15 %
Publikace řeší otázku prostorové koncentrace etnických menšinových komunit v ČR, otázku priorit a strategií příslušníků těchto komunit při výběru místa bydliště, priorit při volbě typu bydlení, bytové kultury a otázku vztahu k bydlení jako k ukazateli sociálního statusu a kulturní/etnické identity. Pozornost je soustředěna na hlavní město ČR a středočeskou oblast. Na příkladu situace v Praze a

Sleva 15 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Dotknout se světa / To touch the world - Česká hudební alternativa 1968–2013 / Czech musical…

Autor: Kolektiv autorů - Zuzana Jurková,Blanka Maderová,Karel Veselý

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
15 %
Dvojjazyčná – česko-anglická – publikace pojednává základní styly české hudební alternativy: rock + punk; folk; hip hop + reggae; rompop. Každá kapitola obsahuje úvodní cca 10stránkový text a přibližně 15 nejvýznamnějších písňových textů. „Stylovým“ kapitolám předchází úvodní text, který zasazuje českou hudební alternativu jak do světového hudebního i českého společenského kontextu, tak i

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a odporu - Mýtus – „realita“ – identita

Autor: Kolektiv autorů - Blanka kolektiv autorů, Soukupová

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
15 %
Monografie analyzuje mýty středoevropských metropolí (Praha, Bratislava, Vídeň, Varšava, Krakov) a jednoho českého maloměsta (Písek) v období druhé světové války. Tyto mýty srovnává s historickou „realitou“, především si však klade otázku jejich významu při budování a udržování národní, kolaborantské a plánované nové říšskoněmecké identity měst. Monografie představuje originální pohled na život

Sleva 15 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem u dodavatele

Etnické komunity - Lidé Bosny a Hercegoviny

Autor: Kolektiv autorů - Dana Bittnerová,Mirjam Moravcová

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
15 %
Úvahy nad kulturní, etnickou a politickou identitou obyvatel současné Bosny a Hercegoviny a nad kulturními průsečíky bosensko/ balkánsko českými v historické retrospektivě 19. a 20. století a přítomnosti prvého desetiletí 21. století. V hledáčku pozornosti jsou lidé Bosny a Hercegoviny jako „politici“ vlastních identit. První část je věnována vyjednávání identit v rámci regionu. Do druhé části

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Mýtus-„realita“-identita - Socialistické metropole v zápasech o novou přítomnost a vizi šťastné…

Autor: Kolektiv autorů - Blanka kolektiv autorů, Soukupová

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
15 %
Kolektivní monografie podává dějiny tzv. reálného socialismu prostřednictvím netradičně pojaté historie vybraných metropolí střední Evropy jak státního, tak národního významu (Praha, Varšava, Bratislava, Krakov, malé české město Písek), v komparaci s kapitalistickou Vídní, metropolí Rakouska. Analyzuje vysoce zajímavá dramata měst i jejich lidí, dramata, která se odehrávala pod příkrovem

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Hra, sen, báseň. Tělo, mocné i nemocné

Autor: Ingrid Strobachová

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
15 %
V práci je ve třech základních částech analyzováno a rozvedeno základní téma z úvodu práce – společné otázky nenáhodně a nutně položené v medicíně i ve filosofii a společné zaujetí. První část je teoretickou přípravou v podobě předvedení některých základních pojmů, které jsou dále používány. Druhá ústřední část je ve třech nabízených možnostech – ve hře, hraní, ve snu, snění a v básni, básnění –

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Politizující kovář Karla Purkyně - Realismus, (auto)portrét, alegorie - Realismus, (auto)portrét,…

Autor: Václav Hájek

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
15 %
Purkyňův Politizující kovář je jeden z klíčových obrazů českého 19. století, propojuje v sobě řadu více i méně očekávatelných významů, vypovídá o přelomové době vzniku, o konstrukci postavení umělce a kritika a podílí se na autonomizaci malby. Studie se soustřeďuje na analýzu tohoto jediného obrazu a představuje tak svébytný žánr uměleckohistorického textu, na jedné straně čtenářsky vstřícný, na

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Etnické komunity – Hrdinové, šibalové, antagonisté - Jihovýchodní Evropa v interdisciplinární…

Autor: Kolektiv autorů - Dana Bittnerová,Mirjam Moravcová

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
15 %
Diskuse o osobnostech, které se zapsaly do dějin Balkánu jako specifického kulturního regionu. Metafora hrdinů, šibalů a antagonistů odkazuje na význam osobností v historickém vývoji regionu a jejich úlohu při řešení společenských, náboženských i politických problémů. Analyzuje problémy kontaktů a střetů v oblasti politické, kulturní, ekonomické, v oblasti mezietnické komunikace a komunikace na

Sleva 15 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

Dohled a okraj - Rozhodovací procesy

Autor: Kolektiv autorů - Dana Bittnerová,David Doubek,Markéta Levínská

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
15 %
Monografie Dohled a okraj: rozhodovací procesy je třetí ucelenou zprávou z terénního výzkumu, který Pražská skupina školní etnografie provádí od roku 2008. Navazuje na publikace Funkce kulturních modelů ve vzdělávání a Pomoc a pořádek: kulturní modely v pomáhajících profesích. Hlavním záměrem třetího textu je představit způsoby rozhodování v situaci sociální pomoci z perspektivy příjemců pomoci

Sleva 15 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Romští muzikanti v 21. století / Romani Musicians in the 21st Century - Rozhovory…

Autor: Zuzana Jurková

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
15 %
Základem publikace jsou rozsáhlé životopisné rozhovory se čtyřmi osobnostmi, které v posledních dekádách hrály a dnes hrají významnou roli na romské hudební scéně v ČR: s Olgou Fečovou, Josefem Fečem jun., Pavlem Dirdou a Janem Duždou. Kromě toho, že je každý z nich výraznou individualitou, jsou zároveň reprezentanty fenoménů, s nimiž se v prostředí romské hudby lze setkat opakovaně – a

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Etnické komunity - Balkánské cesty II.

Autor: Kolektiv autorů - Dana Bittnerová,Mirjam Moravcová

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
15 %
Diskuse o současnosti i minulosti Balkánu jako specifického kulturního regionu. Metafora cest odkazuje na propojení míst, kulturních fenoménů a řešení společenských i politických problémů. Současně chce zvýznamnit vazbu Balkánu k dalším regionům Evropy (ČR, NSR) a světa (USA). Analyzuje problémy migrace, etnických menšin, mezietnické komunikace a sociálních problémů jako důsledku válečného

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Milan „Plukovník“ Kubes - Život jednoho exulanta v soukolí dějin - Život jednoho exulanta v soukolí…

Autor: Miroslava Havelková

publisher: Fakulta humanitních studií

0 / 5
15 %
Mezi prvními oceněnými účastníky třetího odboje byl Milan Kubes, známý pod přezdívkou Plukovník. Tento exulant, novinář, redaktor, překladatel a organizátor významně přispěl k boji za svobodu a demokracii v naší zemi. Prokázal svou lidskou a občanskou statečnost a podílel se tak na společenské proměně moderních českých a evropských dějin. Tato komentovaná biografie chce být příspěvkem k

Sleva 15 % z běžně ceny 315 Kč

Naše cena: 268 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Antigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí