Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Filosofia

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Sekulární věk - Dilemata moderní společnosti. Vybrané kapitoly - Dilemata moderní společnosti.…

Autor: Charles Taylor

publisher: Filosofia

4 / 5
21 %
Co to znamená, když řekneme, že žijeme v sekulární době? V odpovědi na tuto otázku Charles Taylor dokládá, jakým zásadním způsobem se v průběhu posledních staletí změnilo postavení náboženství v západních společnostech. Český překlad vybraných kapitol Taylorova rozsáhlého díla ukazuje historický vývoj sekulárních aspektů moderní doby a objasňuje, jak se tyto změny promítají do naší současnosti a

Sleva 21 % z běžně ceny 305 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi mýty a minarety - Kmoníček, Mendel, Pelikán a Tureček v rozhovorech o islámu a muslimském…

Autor: Jan Rovenský

publisher: Filosofia

4.5 / 5
21 %
Co je hidžáb, když to není ženský šátek? Smějí se v islámských zemích stavět kostely? Proč pro muslimského učence může být nebezpečná srážka s islámským fundamentalistou? Z jakého důvodu si hluboce věřící muslimka na sebe nevezme burkini? Jsou muslimové, kteří jedí vepřové? V čem je muslimská komunita v Česku jiná než jinde v Evropě? To jsou jen některé otázky, na které odpovídá tato kniha, která

Sleva 21 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Acta Comeniana 25 - International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History…

Autor: neuveden

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Osm studií s nejnovějšími výsledky bádání o raně novověkých intelektuálních dějinách a dějinách filosofie se věnuje mimo jiné Giovannimu Picovi della Mirandola, J. H. Alstedovi, J. A. Komenskému, problematice humanismu, exilu, biblické kritiky a korespondenčních sítí. Rozsáhlá recenzní rubrika hodnotí české, německé, anglické, maďarské a polské publikace, mj. další svazek nové kritické edice

Sleva 21 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Franz Kafka a perspektiva minority

Autor: Petr Kouba

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Příspěvky zkoumají především dílo Franze Kafky, ale i Kleista, Flauberta, Sacher-Masocha nebo Prousta v rámci hranic vytčených filosofickými koncepcemi francouzských myslitelů Deleuze a Guattariho. Jejich společné práce jsou totiž neoddělitelně spjaty právě s reflexí Kafkových textů, ať již jde o téma menšinové literatury v knize Kafka - Za menšinovou literaturu nebo o problém menšiny, zkoumaný

Sleva 21 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem u dodavatele

Cesta k pramenům smyslu - Genetická fenomenologie Edmunda Husserla - Genetická fenomenologie…

Autor: Michal Ajvaz

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Autor podává přehled Husserlovy koncepce genetické fenomenologie, snaží se ukázat princip geneze, paradoxy, jež jsou v rámci fenomenologie s genetickou problematikou spjaty, a místo genetického bádání ve fenomenologické filosofii: genetická analýza není jen jednou z oblastí fenomenologie, ukazuje se jako nepostradatelná pro plné určení smyslu ve všech dalších oblastech. Jako vodítko při svém

Sleva 21 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem u dodavatele

Athletae Christi - Raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptací - Raně křesťanská…

Autor: Petr Kitzler

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Cílem knihy je poprvé uceleně představit české odborné veřejnosti jeden z prvních latinsky psaných raně křesťanských hagiografických textů, slavné Umučení svatých Perpetuy a Felicity (Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis), a zejména jeho recepci v písemnictví rané církve, a to od doby jeho sepsání na počátku 3. století po století páté, kdy v dílech Aurelia Augustina a jeho pokračovatelů

Sleva 21 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem u dodavatele

O matematické metodě

Autor: Bernard Bolzano

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Překlad části obšírného úvodu matematického spisu Grossenlehre, v níž Bolzano přehledně vymezuje základní pojmy své koncepce logiky, jak ji dříve rozvinul především ve svém logickém spise Wissenschaftslehre. Současně zde Bolzano podává návod metodického postupu, jakým má být vedena výuka a výklad vědy, především matematiky, a přichází s požadavkem důsledně exaktní výstavby celého výkladu

Sleva 20 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem u dodavatele

Interkulturní vojna a mír

Autor: kolektiv autorů

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Publikace se věnuje významným a aktuálním otázkám, které jsou vyvolány současnými konflikty uvnitř jednotlivých kultur i mezi kulturami. Téma dialogu mezi evropskými, islámskými, konfuciánskými a dalšími kulturními okruhy a jejich vzájemného uznání je velkou výzvou jak pro filosofy a sociální vědce, tak pro občany a politiky.

Sleva 21 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem u dodavatele

Otázky Nietzschova myšlení

Autor: Jiří Pechar

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Rozbor Nietzschova díla se soustředí na jeho významné motivy, jako jsou učení o nadčlověku, vůle k moci, věčný návrat stejného, pravda a kritika křesťanství, a ukazuje, jak se jejich pojetí v průběhu filosofova života proměňovalo, přičemž bere v úvahu i možný vliv vážné choroby, jíž trpěl. Kniha se vedle snahy problematizovat některé zjednodušující a zavádějící interpretace, jimž bylo Nietzschovo

Sleva 21 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Maurice Merleau-Ponty - Myslet podle vnímání - Myslet podle vnímání

Autor: Jakub Čapek

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Vnímání není pro Merleau-Pontyho jedním z možných témat filosofie, nýbrž jejím východiskem. Kniha charakterizuje pozici francouzského fenomenologa vzhledem k některým naukám britského empirismu, Descartovi a Husserlovi. Přitom sleduje, jaké důsledky z této pozice plynou při zkoumání tematických okruhů, jako je vlastní tělo, věc, čas, řeč či obecné pojmy. Na různých tématech se tak snaží přesně

Sleva 21 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem

Syntetické apriori

Autor: Hynek Janoušek

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Když Kant postuloval jako základní otázku celého svého myšlenkového úsilí problém "Jak jsou možné syntetické apriorní soudy?", odkázal následujícímu filosofickému myšlení úkol, který dodnes nepřestává být předmětem sporů a kontroverzí. Rozsáhlá antologie 34 textů, jejichž autory jsou významní světoví filosofové a k níž napsal úvod Vojtěch Kolman, mapuje základní postoje k této otázce s důrazem na

Sleva 21 % z běžně ceny 445 Kč

Naše cena: 352 Kč

Skladem

Soukromé jazyky

Autor: Ondřej Beran

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Tématem knihy jsou širší filosofické i mimofilosofické souvislosti Wittgensteinova argumentu proti soukromému jazyku. Vedle Wittgensteinovy teze, že "soukromý jazyk" je pojmový spor, zatěžující řadu starších filosofických pojetí jazyka a významu, klade autor popis a filosofickou analýzu různých parajazykových fenoménů, jakými jsou jazyky dvojčat či glossolalie, a poukazuje na fakt, že

Sleva 21 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem u dodavatele

Kultura v době zrychlené globalizace - Studie k transkulturnímu obratu

Autor: Milan Kreuzziger

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Kniha se zabývá kulturními aspekty globalizace v období od rozpadu bipolárního světa na konci osmdesátých let 20. století do vypuknutí globální krize v letech 2007-2008. Pozornost je soustředěna na tzv. transkulturní obrat jako jeden z klíčových konceptů a jako projev komplexních sociálních, politických a kulturních změn v tomto období.

Sleva 21 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Soukromé jazyky: čítanka

Autor: Ondřej Beran

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Sborník překladů představuje výběr textů analyzujících nejcharakterističtější příklady „soukromých jazyků“ nejen z úzké obecně analytické perspektivy filosofie, ale především z hlediska speciálních věd, zvláště lingvistiky. Antologii, která je doplňkem k monografii Soukromé jazyky (Filosofia 2012), doprovází překladatelova úvodní studie

Sleva 21 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatele

Domov a dálava - Kulturní totožnost a obecné lidství v českém myšlení - Kulturní totožnost a obecné…

Autor: Erazim Kohák

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
V čtivém převyprávění propojených příběhů české totožnosti a české filosofie v posledních dvou staletích hledá autor odpověď na stále aktuální otázky: "Co to znamená být Čech?" a "Má to vůbec ještě nějaký smysl?"

Sleva 21 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Logika pro Pány, Otroky a Kibice - Filosofický průvodce světem deontické logiky - Filosofický…

Autor: Vladimír Svoboda

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Kniha nabízí českému čtenáři úvod do mimořádně zajímavé a kontroverzní oblasti logických zkoumání shrnovaných pod označení deontická logika (od řeckého deon – povinné, žádoucí). Ukazuje, jak se logická zkoumání zaměřená na normy, imperativy či obecněji předpisy vyvíjela a rozebírá filosofické problémy, jež pokusy o uchopení logiky normativního diskursu přinášejí. Snaží se čtenáře přesvědčit, že

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Zrod vedy ako lingvistická udalosť - Galileo, Descartes a Newton ako tvorcovia jazyka fyziky…

Autor: Ladislav Kvasz

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Kniha doplňuje tradiční výklady vědecké revoluce 17. století novým pohledem, jenž vychází z detailní analýzy jazyka vědy. Na příkladu fyzikálních děl Galilea Galileiho, René Descarta a Isaaca Newtona se ukazuje, že významné vědecké objevy jsou často spojeny se zásadní změnou jazyka. Tyto změny se týkají vztahu jazyka a experimentální praxe, sémantiky a syntaxe. Ve svém úhrnu dosáhly tyto významné

Sleva 21 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem

Acta Comeniana 26 (AJ, NJ)

Autor: neuveden

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Další svazek Acta Comeniana přináší sedm studií, které se převážně zabývají tématy z intelektuálních dějin 16.–18. století. Vedle analýzy nově objevených vatikánských pramenů k ranému vlivu antitrinitáře J. Palaeologa se zabývají i vlivem F. Patriziho na J. A. Komenského a jeho herbornského učitele J. H. Alsteda, dosud neidentifikovaným spisem Alstedova spolupracovníka J. H. Bisterfelda,

Sleva 21 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Raný Husserl a filosofie jazyka - K Husserlově filosofii a myšlení jazyka v období 1891–1914 - K…

Autor: Petr Urban

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Předkládaná kniha nabízí poněkud netradiční pohled na filosofii Edmunda Husserla. Jejím cílem je ukázat, jak se Husserlova fenomenologie rodí a rozvíjí v překvapivě úzké vazbě na tázání po povaze a podstatě znaku, jazykového výrazu a významu. Podává historicko-filosofický výklad Husserlova myšlení a jeho pojetí jazyka v období od Filosofie aritmetiky (1891) přes Logická zkoumání (1900/01),

Sleva 21 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem u dodavatele

Numismatický sborník 27/1 (2012–2013)

Autor: Jiří Militký

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
První díl nového čísla Numismatického sborníku otevírá ohlédnutí za jeho již šedesátiletou historií z pera Eduarda Šimka. Studie zařazené do tohoto svazku se věnují mimo jiné nálezu keltských mincí typu Athéna Alkidemos, novému čtení nápisů na keltských mincích, pokladu pražských grošů Karla IV. a Václava IV., metrologickému porovnání brakteátů či dopadům mincovních reforem na Moravě v letech

Sleva 21 % z běžně ceny 271 Kč

Naše cena: 214 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí