Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Mezi mýty a minarety - Kmoníček, Mendel, Pelikán a Tureček v rozhovorech o islámu a muslimském světe

Autor: Jan Rovenský , kol.

publisher: Filosofia

4.5 / 5
22 %
Co je hidžáb, když to není ženský šátek? Smějí se v islámských zemích stavět kostely? Proč pro muslimského učence může být nebezpečná srážka s islámským fundamentalistou? Z jakého důvodu si hluboce věřící muslimka na sebe nevezme burkini? Jsou muslimové, kteří jedí vepřové? V čem je muslimská komunita v Česku jiná než jinde v Evropě? To jsou jen některé otázky, na které odpovídá tato kniha, která

Sleva 22 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Pracovní analýza a jiné texty

Autor: Egon Bondy

publisher: Filosofia

5 / 5
20 %
Pracovní analýza (1969) představuje jednu z nejrozsáhlejších teoretických prací Egona Bondyho a je vůbec nejrozsáhlejší prací, v níž se Bondy věnuje analýze tehdejšího politického systému. Řadu otázek tematizuje pouze zde a ve svých pozdějších textech pak již vychází přímo ze závěrů tohoto rozboru. To činí Pracovní analýzu mimořádným textem, který umožňuje nahlédnout společně s již vydanými texty

Sleva 20 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem

Sekulární věk - Dilemata moderní společnosti. Vybrané kapitoly

Autor: Charles Taylor

publisher: Filosofia

4 / 5
20 %
Co to znamená, když řekneme, že žijeme v sekulární době? V odpovědi na tuto otázku Charles Taylor dokládá, jakým zásadním způsobem se v průběhu posledních staletí změnilo postavení náboženství v západních společnostech. Český překlad vybraných kapitol Taylorova rozsáhlého díla ukazuje historický vývoj sekulárních aspektů moderní doby a objasňuje, jak se tyto změny promítají do naší současnosti a

Sleva 20 % z běžně ceny 305 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem u dodavatele

Prolegomena k filosofii současnosti

Autor: Michal Hauser

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha se zaměřuje na základní krizové body postmoderní současnosti (ekologickou krizi, omezování demokracie, rozklad subjektu) a chápe je jako impulsy k obnově (materialistické) filosofie. Autor se věnuje Marxovi, Adornovi a Kosíkovi, aby ukázal jejich význam pro pochopení dnešní situace. Seznamuje nás zároveň se současnou levicovou filosofií – s Jamesonem, Mouffovou, Žižkem, ale také

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Hearth and Horizon - Cultural Identity and Global Humanity in Czech Philosophy

Autor: Erazim Kohák

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha zkoumá filosofické ustavování novodobé národní totožnosti na příkladu českého národního obrození v posledních dvou staletích. Autor poskytuje propojené úvody do nedávných českých dějin a do filosofické problematiky národní totožnosti.

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Ústavní zakotvení sociálních práv

Autor: Cécile Fabreová

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Autorka ve své přednášce zdůvodňuje, proč je zapotřebí uznat lidské bytosti za nositele sociálních práv a proč je třeba tato práva zařadit mezi ostatní lidská práva.

Sleva 21 % z běžně ceny 48 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem

Sapientia nostra - Filosofie a teologie po pařížském odsouzení v roce 1277

Autor: Andreas Speer

publisher: Filosofia

0 / 5
21 %
Studie se soustřeďuje na debatu o chápání moudrosti, začínající na sklonku 13. století. Tuto debatu je možno chápat jako reakci na aristotelský model vědy s jeho rozlišováním teoretického a praktického vědění a jasně stanovenou hranicí mezi metafyzikou a teologií zjevení.

Sleva 21 % z běžně ceny 48 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem

Acta Comeniana 22-23 - International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual…

Autor: Kolektiv autorů - ,kolektiv

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Svazek obsahuje studie věnované tradici německé mystiky pozdního středověku a období reformace (M. Žemla), polským stykům moravského kalvinisty Jana Opsimatha (A. Kostlán), humanistovi a procísařskému politickému teoretikovi Melchioru Goldastovi (J. Hrbek), Komenského pojetí panharmonie (K. Schaller), dále studie doplněná o edici humanistického traktátu o původu Čechů z pera Jana Matyáše

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem

Korektiv Masarykovy filosofie

Autor: Zdeněk Novotný

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
T. G. Masaryk je všeobecně uznáván jako politik a státník, avšak jako filosof je považován za prakticky zaměřeného eklektika. Tato kniha, která vznikala v roce 160. výročí narození Masaryka a vychází 300 let od narození D. Huma, ukazuje významné aspekty Masarykovy teoretické filosofie, zvláště ve vztahu k Humovi a jeho skepsi, která jej ovlivnila více než filosofie I. Kanta. Masaryk opakovaně

Sleva 20 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem u dodavatele

Patologie rozumu - Dějiny a současnost kritické teorie

Autor: Alex Honneth

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha jednoho z nejvýznamnějších kritických teoretiků současné do by

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Po cestách naléhavosti myšlení

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem u dodavatele

Znalost - její lidské, společenské a epistemické dimenze

Autor: Ladislav Tondl

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem u dodavatele

René Descarta Principy filosofie - René Descarta Principy filosofie způsobem užívaným v geometrii…

Autor: Benedikt Spinoza

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
První český překlad raného spisu velkého holandského myslitele 17. století B. Spinozy, který představuje zajímavý a fundovaný výklad v té době nesmírně vlivné karteziánské filosofie. Autor geometrickou formou podává rozhodující principy Descartova učení, a to jak jeho ontologických základů, tak i přírodně filosofických a fyzikálních teorií, a zároveň formuluje svá první filosofická východiska

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Cogito, ergo sum

Autor: Kolektiv autorů - Petr Glombíček,Jan Kuneš

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Sborník sestavený editory Petrem Glombíčkem a Janem Kunešem nabízí český překlad několika základních soudobých badatelských textů ke klíčovému tématu Descartovy filosofie – k problematice Descartova prvního principu, obvykle vyjadřovanému slavnou větou cogito, ergo sum (myslím, tedy jsem). Uveřejněné studie poskytují jak standardní školský výklad tématu, tak některá z jeho

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Montesquieu a nejkrásnější monarchie

Autor: Hana Dohnálková

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Montesquieu (1689-1755) patří mezi nejvýznamnější politické myslitele 18. století. Je považován za předchůdce sociologie a zároveň za stoupence modernity a obhájce anglického konstitučního liberalismu. Tato kniha se zabývá postavením Francie v jeho díle. Ve spise O duchu zákonů Montesquieu nazývá Francii „nejkrásnější monarchií světa.“ Přitom je však přesvědčen, že Francie jeho doby nemá daleko k

Sleva 20 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem

Metafyzika jako věda. Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi

Autor: Marek Otisk

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha se zabývá problematikou utváření metafyziky jako vědy v arabském prostředí a následnou recepcí těchto trendů v latinské středověké filosofii. Ve druhé části následují překlady vybraných pasáží Ibn Sínovy Knihy o první filosofii neboli božské vědě a Ibn Rušdovy Epitomé k Aristotelově Metafyzice, včetně latinských znění obou vybraných částí.

Sleva 20 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem

Soukromý jazyk, pravidla a Wittgenstein

Autor: Petr Glombíček

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Tradičně se diskuse o soukromém jazyce, k níž dal ve své knize Filosofická zkoumání (1953) podnět rakouský filosof Ludwig Wittgenstein (1889–1951), soustřeďovala na otázku tzv. autority první osoby ve věci mentálních stavů. Texty v tomto sborníku se na problém soukromého jazyka pokoušejí podívat jako na obecnější problém, co to znamená něčemu rozumět. Popularitu takovému čtení Wittgensteinových

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Síla a rozum - Spor realismu s idealismem v moderním politickém myšlení

Autor: Pavel Barša

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Nová kniha prof. Pavla Barši Síla a rozum si klade dva úkoly. Prvním je představit protiklad mezi realismem a idealismem tak, jak se artikuloval v moderním politickém myšlení. Druhým úkolem je zasadit tento protiklad do takového rámce, v němž se symbolické referenční body obou pozic – síla a rozum – již nebudou jevit jako alternativní principy politického jednání, nýbrž jako jeho dva vzájemně

Sleva 20 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem u dodavatele

O pojmu vědosloví, Druhý úvod do vědosloví, Pokus o nové podání vědosloví

Autor: Johann Gottlieb Fichte

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Překlad tří kratších a relativně přístupných textů J. G. Fichta, které proto mohou sloužit jako úvodní texty do Fichtovy filosofie obecně a zvláště pak k četbě základního Fichtova textu Základ všeho vědosloví.

Sleva 20 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Struktura chování

Autor: Maurice Merleau-Ponty

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Východiskem analýz, které Merleau-Ponty podává v této knize, je kritika koncepcí, které chování živých organismů pojímají jako kauzální účinky izolovaných neurofyziologických procesů; najdeme tu tedy např. i kritiku Pavlovovy teorie podmíněných reflexů. Vztah psychického řádu k řádu vitálnímu a vztah duchovna k psychičnu je autorem pojímán jako integrace, díky níž se určitá struktura stává částí

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Univerzalismus v etice jako problém - K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích

Autor: Vlastimil Hála

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha se zaměřuje na významné dějinněfilosofické pokusy o zformulování univerzalistické koncepce etiky. Analyzuje hodnotovou etiku, Brentanovu školu, Patočkovo pojetí duchovního člověka apod., a to vše v souvislosti s postulátem nepodmíněné platnosti lidských práv. Z pohledu obecné etické a axiologické problematiky se rovněž zabývá diskurzem probíhajícím v současné ekologické filosofii. Klade si

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem

Myšlení Jana Patočky očima dnešní fenomenologie

Autor: Ivan Chvatík

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Svazek sestavený ze studií fenomenologických filosofů zabývajících se již delší dobu myšlením Jana Patočky pokrývá tematicky celé Patočkovo dílo. Pozornost přispěvatelů je zaměřena především na to, co je ve filosofii Jana Patočky originálního, ať už je to jeho kritika zakladatele fenomenologie Edmunda Husserla nebo jeho velkého pokračovatele Martina Heideggera, či Patočkův vlastní pozitivní

Sleva 20 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem u dodavatele

Logika a přirozený jazyk

Autor: Bohumil Svoboda

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha představuje průřez hlavními tématy logické analýzy přirozeného jazyka. Uvádí čtenáře do logických jazyků, které jsou k analytickým účelům používány a do metodických postupů spjatých s jejich aplikací na konkrétní problémy.

Sleva 20 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem

Martin Luther King proti nespravedlnosti

Autor: Kolektiv autorů - Marek Hrubec,kolektiv

publisher: Filosofia

0 / 5
20 %
Kniha přibližuje důležité myšlenky a aktivity Martina Luthera Kinga: významné osobnosti hnutí za občanská práva, bojovníka proti rasismu a nositele Nobelovy ceny míru. Přináší také nedávno zveřejněné unikátní fotografie; je určena odborné i širší veřejnosti.

Sleva 20 % z běžně ceny 104 Kč

Naše cena: 83 Kč

Skladem


Může se hodit…


booktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele