Registrace | Přihlášení


Filosofia

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Mezi mýty a minarety - Kmoníček, Mendel, Pelikán a Tureček v rozhovorech o islámu a muslimském…

Autor: Jan Rovenský

publisher: Filosofia

4.8 / 5
15 %
Co je hidžáb, když to není ženský šátek? Smějí se v islámských zemích stavět kostely? Proč pro muslimského učence může být nebezpečná srážka s islámským fundamentalistou? Z jakého důvodu si hluboce věřící muslimka na sebe nevezme burkini? Jsou muslimové, kteří jedí vepřové? V čem je muslimská komunita v Česku jiná než jinde v Evropě? To jsou jen některé otázky, na které odpovídá tato kniha, která

Sleva 15 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Acta Comeniana 25 - International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History…

Autor: neuveden

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Osm studií s nejnovějšími výsledky bádání o raně novověkých intelektuálních dějinách a dějinách filosofie se věnuje mimo jiné Giovannimu Picovi della Mirandola, J. H. Alstedovi, J. A. Komenskému, problematice humanismu, exilu, biblické kritiky a korespondenčních sítí. Rozsáhlá recenzní rubrika hodnotí české, německé, anglické, maďarské a polské publikace, mj. další svazek nové kritické edice

Sleva 15 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Etika sociálních konfliktů - Axel Honneth a kritická teorie uznání - Axel Honneth a kritická teorie…

Autor: Marek Hrubec

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Jaké příčiny a důvody vedou k sociálním konfliktům? Jaké zneuznání považují lidé za natolik nepřijatelné, aby se do řešení sociálních konfliktů aktivně zapojili? Jaká morální očekávání o sociální spravedlnosti musejí být zklamána, aby se lidé cítili zneuznaní? Jak tyto nespravedlnosti a patologie odstranit? Kniha předkládá filosoficky a sociálněvědně zaměřené analýzy současných sociálních

Sleva 15 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem u dodavatele

Cesta k pramenům smyslu - Genetická fenomenologie Edmunda Husserla - Genetická fenomenologie…

Autor: Michal Ajvaz

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Autor podává přehled Husserlovy koncepce genetické fenomenologie, snaží se ukázat princip geneze, paradoxy, jež jsou v rámci fenomenologie s genetickou problematikou spjaty, a místo genetického bádání ve fenomenologické filosofii: genetická analýza není jen jednou z oblastí fenomenologie, ukazuje se jako nepostradatelná pro plné určení smyslu ve všech dalších oblastech. Jako vodítko při svém

Sleva 15 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem u dodavatele

Athletae Christi - Raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptací - Raně křesťanská…

Autor: Petr Kitzler

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Cílem knihy je poprvé uceleně představit české odborné veřejnosti jeden z prvních latinsky psaných raně křesťanských hagiografických textů, slavné Umučení svatých Perpetuy a Felicity (Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis), a zejména jeho recepci v písemnictví rané církve, a to od doby jeho sepsání na počátku 3. století po století páté, kdy v dílech Aurelia Augustina a jeho pokračovatelů

Sleva 15 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem u dodavatele

Interkulturní vojna a mír

Autor: kolektiv autorů

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Publikace se věnuje významným a aktuálním otázkám, které jsou vyvolány současnými konflikty uvnitř jednotlivých kultur i mezi kulturami. Téma dialogu mezi evropskými, islámskými, konfuciánskými a dalšími kulturními okruhy a jejich vzájemného uznání je velkou výzvou jak pro filosofy a sociální vědce, tak pro občany a politiky.

Sleva 15 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem u dodavatele

Maurice Merleau-Ponty - Myslet podle vnímání - Myslet podle vnímání

Autor: Jakub Čapek

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Vnímání není pro Merleau-Pontyho jedním z možných témat filosofie, nýbrž jejím východiskem. Kniha charakterizuje pozici francouzského fenomenologa vzhledem k některým naukám britského empirismu, Descartovi a Husserlovi. Přitom sleduje, jaké důsledky z této pozice plynou při zkoumání tematických okruhů, jako je vlastní tělo, věc, čas, řeč či obecné pojmy. Na různých tématech se tak snaží přesně

Sleva 15 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 217 Kč

Skladem

Syntetické apriori

Autor: Hynek Janoušek

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Když Kant postuloval jako základní otázku celého svého myšlenkového úsilí problém "Jak jsou možné syntetické apriorní soudy?", odkázal následujícímu filosofickému myšlení úkol, který dodnes nepřestává být předmětem sporů a kontroverzí. Rozsáhlá antologie 34 textů, jejichž autory jsou významní světoví filosofové a k níž napsal úvod Vojtěch Kolman, mapuje základní postoje k této otázce s důrazem na

Sleva 15 % z běžně ceny 445 Kč

Naše cena: 378 Kč

Skladem

Soukromé jazyky

Autor: Ondřej Beran

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Tématem knihy jsou širší filosofické i mimofilosofické souvislosti Wittgensteinova argumentu proti soukromému jazyku. Vedle Wittgensteinovy teze, že "soukromý jazyk" je pojmový spor, zatěžující řadu starších filosofických pojetí jazyka a významu, klade autor popis a filosofickou analýzu různých parajazykových fenoménů, jakými jsou jazyky dvojčat či glossolalie, a poukazuje na fakt, že

Sleva 15 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Kultura v době zrychlené globalizace - Studie k transkulturnímu obratu

Autor: Milan Kreuzziger

publisher: Filosofia

0 / 5
Kniha se zabývá kulturními aspekty globalizace v období od rozpadu bipolárního světa na konci osmdesátých let 20. století do vypuknutí globální krize v letech 2007-2008. Pozornost je soustředěna na tzv. transkulturní obrat jako jeden z klíčových konceptů a jako projev komplexních sociálních, politických a kulturních změn v tomto období.

Sleva 10 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem u dodavatele

Heresis seminaria - Pojmy a koncepty v bádání o husitství - Pojmy a koncepty v bádání o husitství

Autor: neuveden

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Sborník úvah a studií věnovaných klíčovým pojmům a koncepcím, s nimiž pracuje mezinárodní bádání o husitství. V jednotlivých esejích se autoři zamýšlejí nad tím, do jaké míry lze na husitské období aplikovat terminologii sousedních historických a sociálněvědných oborů, např. novověké termíny reformace a revoluce. Rovněž zkoumají vztah husitství k jevům a procesům jako hereze, chiliasmus či

Sleva 15 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem u dodavatele

Soukromé jazyky: čítanka

Autor: Ondřej Beran

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Sborník překladů představuje výběr textů analyzujících nejcharakterističtější příklady „soukromých jazyků“ nejen z úzké obecně analytické perspektivy filosofie, ale především z hlediska speciálních věd, zvláště lingvistiky. Antologii, která je doplňkem k monografii Soukromé jazyky (Filosofia 2012), doprovází překladatelova úvodní studie

Sleva 15 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem u dodavatele

Racionalita versus transcendence - Spor Hanse Alberta s moderními teology - Spor Hanse Alberta s…

Autor: Otakar A. Funda

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Autor uvádí na českou filosofickou scénu koncept kritické racionality významného německého filosofa Hanse Alberta. Představuje postupně Albertovu kritiku předních moderních teologů dvacátého století (R. Bultmanna, G. Ebelinga, H. Künga a J. Ratzingera) a v závěru se vůči ní v některých bodech vymezuje. Text by měl zaujmout zejména ty, kterým není lhostejná polemika mezi ateismem a křesťanstvím,

Sleva 15 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem u dodavatele

Logika pro Pány, Otroky a Kibice - Filosofický průvodce světem deontické logiky - Filosofický…

Autor: Vladimír Svoboda

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Kniha nabízí českému čtenáři úvod do mimořádně zajímavé a kontroverzní oblasti logických zkoumání shrnovaných pod označení deontická logika (od řeckého deon – povinné, žádoucí). Ukazuje, jak se logická zkoumání zaměřená na normy, imperativy či obecněji předpisy vyvíjela a rozebírá filosofické problémy, jež pokusy o uchopení logiky normativního diskursu přinášejí. Snaží se čtenáře přesvědčit, že

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Zrod vedy ako lingvistická udalosť - Galileo, Descartes a Newton ako tvorcovia jazyka fyziky…

Autor: Ladislav Kvasz

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Kniha doplňuje tradiční výklady vědecké revoluce 17. století novým pohledem, jenž vychází z detailní analýzy jazyka vědy. Na příkladu fyzikálních děl Galilea Galileiho, René Descarta a Isaaca Newtona se ukazuje, že významné vědecké objevy jsou často spojeny se zásadní změnou jazyka. Tyto změny se týkají vztahu jazyka a experimentální praxe, sémantiky a syntaxe. Ve svém úhrnu dosáhly tyto významné

Sleva 15 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem

Kritická teorie společnosti - Český kontext - Český kontext

Autor: Marek Hrubec

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Základem kritické teorie je kritika sociálních, ekonomických, politických, kulturních i obecně civilizačních problémů. Odtud kritická teorie odvozuje své výklady toho, jak je společnost uspořádána, i své pojetí toho, jak by uspořádána být měla. Kniha nabízí výklad kritické teorie společnosti v českém jazykovém prostředí, s přesahy do jazykově příbuzného prostředí slovenského. Autorky a autoři

Sleva 15 % z běžně ceny 305 Kč

Naše cena: 259 Kč

Skladem u dodavatele

Acta Comeniana 26 (AJ, NJ)

Autor: neuveden

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Další svazek Acta Comeniana přináší sedm studií, které se převážně zabývají tématy z intelektuálních dějin 16.–18. století. Vedle analýzy nově objevených vatikánských pramenů k ranému vlivu antitrinitáře J. Palaeologa se zabývají i vlivem F. Patriziho na J. A. Komenského a jeho herbornského učitele J. H. Alsteda, dosud neidentifikovaným spisem Alstedova spolupracovníka J. H. Bisterfelda,

Sleva 15 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

O špatném nekonečnu

Autor: Vojtěch Kolman

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
V diskusi, která se nad pojmem nekonečna vede od pradávna mezi filosofií, matematikou a náboženstvím, zaujímá speciální roli Hegelův pojem nekonečna „špatného“. Ten spolu s dalšími pojmy jeho Vědy o logice je v tomto sborníku klasických i méně známých textů, doplněných rozsáhlým editorovým úvodem, použit jako nástroj, jak od konkrétních problémů typu Zénónových antinomií dospět k obecným

Sleva 15 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem u dodavatele

Raný Husserl a filosofie jazyka - K Husserlově filosofii a myšlení jazyka v období 1891–1914 - K…

Autor: Petr Urban

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Předkládaná kniha nabízí poněkud netradiční pohled na filosofii Edmunda Husserla. Jejím cílem je ukázat, jak se Husserlova fenomenologie rodí a rozvíjí v překvapivě úzké vazbě na tázání po povaze a podstatě znaku, jazykového výrazu a významu. Podává historicko-filosofický výklad Husserlova myšlení a jeho pojetí jazyka v období od Filosofie aritmetiky (1891) přes Logická zkoumání (1900/01),

Sleva 15 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Studie k filosofii Bertranda Russella

Autor: Kolektiv autorů - Milan kolektiv autorů, Soutor

publisher: Filosofia

0 / 5
15 %
Kniha obsahuje desítku odborných statí, zaměřujících se na témata z oblasti Russellovy filosofie jazyka, logiky a epistemologie. Diskutována jsou především taková klasická témata, jako je teorie deskripcí, Russellovo pojetí vlastních jmen, jeho obhajoba realismu nebo teorie smyslových dat, kterou svého času přejal od G. E. Moora.

Sleva 15 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Antigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí