Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Filosofia

Kategorie:

Mezi mýty a minarety - Kmoníček, Mendel, Pelikán a Tureček v rozhovorech o islámu a muslimském světe

Autor: Jan Rovenský , kol.

publisher: Filosofia

4.5 / 5
18 %
Co je hidžáb, když to není ženský šátek? Smějí se v islámských zemích stavět kostely? Proč pro muslimského učence může být nebezpečná srážka s islámským fundamentalistou? Z jakého důvodu si hluboce věřící muslimka na sebe nevezme burkini? Jsou muslimové, kteří jedí vepřové? V čem je muslimská komunita v Česku jiná než jinde v Evropě? To jsou jen některé otázky, na které odpovídá tato kniha, která

Sleva 18 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyk - logika - věda

Autor: Prokop Sousedík

publisher: Filosofia

0 / 5
18 %
Sborník ze zasedání českých a slovenských analytických filozofů na téma Aktuální problémy logické a filosofické analýzy. Editor Prokop Sousedík.

Sleva 18 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 262 Kč

Skladem u dodavatele

Formální a transcendentální logika

Autor: Edmund Husserl

publisher: Filosofia

0 / 5
18 %
Dílo Formální a transcendentální logika, uveřejněné v roce 1929, je posledním dílem o logice, kterému mohl dát definitivní podobu ještě Husserl sám. Problematiku, které byla věnována jeho Logická zkoumání, v něm zpracoval způsobem, který odpovídá výsledné fázi jeho filosofického vývoje: v souladu s fenomenologickým pojetím ukazuje, že i pro logiku platí, že její útvary vyplývají z konstituujících

Sleva 18 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele

Beckett: filosofie a literatura

Autor: Kolektiv autorů - Karel Císař,Petr Koťátko

publisher: Filosofia

0 / 5
18 %
Kniha přináší původní i překladové stati, jež se pokoušejí z pozic filosofie, estetiky a literární vědy interpretovat dílo Samuela Becketta.

Sleva 18 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 155 Kč

Skladem u dodavatele

Ústavní zakotvení sociálních práv

Autor: Cécile Fabreová

publisher: Filosofia

0 / 5
19 %
Autorka ve své přednášce zdůvodňuje, proč je zapotřebí uznat lidské bytosti za nositele sociálních práv a proč je třeba tato práva zařadit mezi ostatní lidská práva.

Sleva 19 % z běžně ceny 48 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem u dodavatele

Polemika o ústavě

Autor: Kolektiv autorů - Alessandro Ferrara,Frank I. Michelman

publisher: Filosofia

0 / 5
18 %
Kniha umožňuje hlubší porozumění sporům o ospravedlnění a zakládání ústavy a tak zaplňuje mezeru, která se objevila v aktuálních diskuzích o ústavě v mnoha evropských zemích. Autory knihy jsou renomovaní profesoři: Frank Michelman (Harvard University), bývalý prezident Americké společnosti pro politickou a právní filozofii a Alessandro Ferrara (Universita di Roma – Tor Vergata, Řím), prezident

Sleva 18 % z běžně ceny 104 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem u dodavatele

Sapientia nostra - Filosofie a teologie po pařížském odsouzení v roce 1277

Autor: Andreas Speer

publisher: Filosofia

0 / 5
19 %
Studie se soustřeďuje na debatu o chápání moudrosti, začínající na sklonku 13. století. Tuto debatu je možno chápat jako reakci na aristotelský model vědy s jeho rozlišováním teoretického a praktického vědění a jasně stanovenou hranicí mezi metafyzikou a teologií zjevení.

Sleva 19 % z běžně ceny 48 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem

Znak, sebevědomí a čas - Dvě studie o Derridově filosofii

Autor: Michal Ajvaz

publisher: Filosofia

0 / 5
18 %
Kniha obsahuje jednak nové vydání studie Znak a bytí z roku 1994, ve které se autor zamýšlí nad filosofií J. Derridy, a jednak dosud nepublikovanou studii zabývající se Derridovou kritikou Husserlova pojetí časovosti.

Sleva 18 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Moc a její symbolika ve středověku

publisher: Filosofia

0 / 5
18 %
Příspěvky českých a polských medievistů, jež tvoří 13. svazek sborníku Colloquia medieaevalia Pragensia, nazvaný Moc a její symbolika ve středověku, jsou věnovány problematice reprezentace panovnické vlády ve středověkých Čechách a Polsku. Ta se, jak ukazují zde představené studie, v symbolické rovině odrážela na panovnických pečetích, v korunovačních řádech, resp. při korunovačních rituálech,

Sleva 18 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem

Fenomenologie tělesnosti

publisher: Filosofia

0 / 5
18 %
Filosofie 20. století se vyznačuje nejen proslulým obratem k jazyku, ale i neméně významným obratem k tělesnosti. Problematika tělesnosti se v průběhu minulého století stala centrálním filosofickým tématem, které otevřelo nové horizonty myšlení a vynutilo si mnohdy proměnu samotného stylu filosofického tázání. Fenomenologie tělesnosti obsahuje třináct studií českých a slovenských autorů mladší

Sleva 18 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofický význam současné ekologické krize

Autor: Rudolf Kolářský

publisher: Filosofia

0 / 5
18 %
Kniha zkoumá význam současné ekologické krize pro filosofii a význam filosofie pro překonání ekologické krize. Autor knihy dokládá, že filosofie životního prostředí může objevovat nové životní možnosti, může ukazovat, co znamená používat vlastní rozum bez cizího vedení v době globální ekologické krize. Může vzbuzovat a posilovat odvahu k svéprávnosti především svou otevřeností k mnohosti a k

Sleva 18 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem u dodavatele

Z evolučního hlediska - Pojem evoluce v současné filosofii

Autor: Kolektiv autorů - Vladimír Havlík,Tomáš Hříbek

publisher: Filosofia

0 / 5
18 %
V současném filosofickém myšlení hraje teorie evoluce ústřední roli, od evoluční epistemologie až po touto teorií motivovanou etiku. V první části publikace autoři usilují o vyjasnění vědeckého statusu teorie evoluce: T. Hříbek jejím srovnáním s různými formami kreacionismu a V. Havlík analýzou formy univerzálních principů evoluce. Ve druhé části se J. Hvorecký věnuje pokusům o naturalizaci

Sleva 18 % z běžně ceny 235 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem u dodavatele

Metafyzika jako věda. Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi

Autor: Marek Otisk

publisher: Filosofia

0 / 5
18 %
Kniha se zabývá problematikou utváření metafyziky jako vědy v arabském prostředí a následnou recepcí těchto trendů v latinské středověké filosofii. Ve druhé části následují překlady vybraných pasáží Ibn Sínovy Knihy o první filosofii neboli božské vědě a Ibn Rušdovy Epitomé k Aristotelově Metafyzice, včetně latinských znění obou vybraných částí.

Sleva 18 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem u dodavatele

O věčnosti světa - Jan Filoponos proti Aristotelovi

Autor: Jaroslav Daneš

publisher: Filosofia

0 / 5
18 %
Kniha Jaroslava Daneše přináší rozbor polemiky Jana Filopona proti Aristotelově koncepci věčného kosmu a také první český překlad Filoponova spisu namířeného proti Aristotelovi

Sleva 18 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Mimo princip identity

Autor: Alice Kliková

publisher: Filosofia

0 / 5
18 %
Kniha je věnována vlivu principu identity na moderní myšlení, který se projevuje v chronicky selhávajících pokusech konstruovat vnitřně nerozporný pojem osobní identity lidské bytosti. Po systematické analýze některých koncepcí (Descartes, Ferret, Changeux, Heidegger, Ricoeur) dospívá výklad k objevení jejich charakteristických mezí a k možnostem rozvinout myšlení mimo princip identity. Na

Sleva 18 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

George Berkeley - Průvodce jeho filosofií

Autor: Kolektiv autorů - Petr Glombíček,James Hill

publisher: Filosofia

0 / 5
18 %
Předložený soubor esejů – první kniha v češtině věnovaná irskému filosofovi – má za cíl představit čtenáři rozsah Berkeleyho filosofického díla. Najdeme zde články, jež se zabývají kritikou aristotelského pojetí vnímání, jeho interpretací jazyka fyziky, teorií jazykového významu, jeho koncepcí „common sense“, jeho představou já jakožto aktivní síly, ale také jeho teorií poslušnosti v politické

Sleva 18 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem

O pojmu vědosloví, Druhý úvod do vědosloví, Pokus o nové podání vědosloví

Autor: Johann Gottlieb Fichte

publisher: Filosofia

0 / 5
18 %
Překlad tří kratších a relativně přístupných textů J. G. Fichta, které proto mohou sloužit jako úvodní texty do Fichtovy filosofie obecně a zvláště pak k četbě základního Fichtova textu Základ všeho vědosloví.

Sleva 18 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Metafyzika antiindividualismu

Autor: Tomáš Hříbek

publisher: Filosofia

0 / 5
18 %
Většina současných filosofů má za to, že intencionální mentální stavy (přání, přesvědčení, ...) jsou tělesné stavy: duše je tělo. Zastávají tedy stanovisko materialismu. Moderní materialismus však naráží na řadu problémů, přičemž fatálním se ukazuje především střet s teorií psychologického antiindividualismu (či externalismu). Ústřední část knihy je věnována podrobné kritice řešení, která se

Sleva 18 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Člověk a jeho svět

Autor: Kolektiv autorů - Jan Kuneš,Martin Vrabec

publisher: Filosofia

0 / 5
18 %
Moderní myšlení vzniklo z přesvědčení, že člověk sice je součástí světa a je na něj odkázán, že však svět jako svět je zde teprve a pouze s člověkem. Člověk tak začíná vystupovat jako světatvorný. Ve světě se nachází jako individuum mezi jinými, jako subjekt rozumění světu však ve světě není - tento svět teprve klade a klade do něho i sebe jako individuum.

Sleva 18 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 271 Kč

Skladem u dodavatele

Univerzalismus v etice jako problém - K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích

Autor: Vlastimil Hála

publisher: Filosofia

0 / 5
18 %
Kniha se zaměřuje na významné dějinněfilosofické pokusy o zformulování univerzalistické koncepce etiky. Analyzuje hodnotovou etiku, Brentanovu školu, Patočkovo pojetí duchovního člověka apod., a to vše v souvislosti s postulátem nepodmíněné platnosti lidských práv. Z pohledu obecné etické a axiologické problematiky se rovněž zabývá diskurzem probíhajícím v současné ekologické filosofii. Klade si

Sleva 18 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem u dodavatele

Logika a přirozený jazyk

Autor: Bohumil Svoboda

publisher: Filosofia

0 / 5
18 %
Kniha představuje průřez hlavními tématy logické analýzy přirozeného jazyka. Uvádí čtenáře do logických jazyků, které jsou k analytickým účelům používány a do metodických postupů spjatých s jejich aplikací na konkrétní problémy.

Sleva 18 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem u dodavatele

Modality v analytické metafyzice

Autor: Kolektiv autorů - Petr Dvořák,David Peroutka,Ondřej Tomala

publisher: Filosofia

0 / 5
18 %
Od 60. let dvacátého století se v rámci analytické filosofické tradice, jejímž domovem je převážně anglosaský svět, bouřlivě rozvíjí dříve marginalizovaná metafyzika. K ústředním námětům této tzv. analytické metafyziky náleží problematika významu modálních výrazů: nutnosti, možnosti, nemožnosti a nahodilosti. Tyto modality se vyskytují v celé řadě kontextů: od nejširšího kontextu, jenž určuje, co

Sleva 18 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem u dodavatele

Náš jazyk, můj svět - Wittgenstein, Husserl a Heidegger – vzájemná setkávání a míjení

Autor: Ondřej Beran

publisher: Filosofia

0 / 5
18 %
Kniha pojednává o problematice vztahu mezi intersubjektivitou a individualitou na poli jazyka. Výchozím kontextem je konfrontace filosofie Ludwiga Wittgensteina s Husserlovou a Heideggerovou fenomenologií.

Sleva 18 % z běžně ceny 315 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem u dodavatele

Studie k filosofii Ludwiga Wittgensteina

Autor: Kolektiv autorů - Ludmila Dostálová,Radek Schuster

publisher: Filosofia

0 / 5
18 %
Soubor studií, které rozvrhem svých témat na jedné straně sledují již známé a zavedené rozdělení Wittgensteinova díla na rané a pozdní, na straně druhé však na základě nových interpretačních přístupů nalézají i průniky obou fází myšlení tohoto mimořádného filosofa. Autory příspěvků jsou J. Hill, M. Tomeček, J. Mácha, T. Došek, T. Čana, L. Kvasz, R. Schuster, O. Beran a M. Kratochvíl.

Sleva 18 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem


Může se hodit…


Nové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele