Registrace | Přihlášení


Filosofia

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Fenomenologie ducha

publisher: Filosofia

5 / 5
Toto Hegelovo obsahově velmi bohaté dílo vešlo do kultury 19. a 20. století zejména skvělými rozbory antropogeneze a intersubjektivity, stejně jako filosofickým výkladem některých klíčových etap lidských dějin (antická polis, křesťanství, křížové výpravy, vznik absolutní monarchie či teror Francouzské revoluce). Ve Fenomenologii ducha znázorňuje Hegel dialektický pohyb ducha na slavném příkladu

Sleva 24 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 364 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Mezi mýty a minarety - Kmoníček, Mendel, Pelikán a Tureček v rozhovorech o islámu a muslimském světe

Autor: Rovenský Jan

publisher: Filosofia

4.8 / 5
Co je hidžáb, když to není ženský šátek? Smějí se v islámských zemích stavět kostely? Proč pro muslimského učence může být nebezpečná srážka s islámským fundamentalistou? Z jakého důvodu si hluboce věřící muslimka na sebe nevezme burkini? Jsou muslimové, kteří jedí vepřové? V čem je muslimská komunita v Česku jiná než jinde v Evropě? To jsou jen některé otázky, na které odpovídá tato kniha, která

Sleva 24 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

24 %

Doba přechodu - Tranzitní ontologie a dílo Alaina Badioua

Autor: Hauser Michael

publisher: Filosofia

0 / 5
Kniha analyzuje tendence a jevy, jež charakterizují dobu společenských změn po roce 1989. Michael Hauser v návaznosti na Gramsciho a Badiouovy teorie označuje toto období jako interregnum a předkládá svou vlastní komplexní teorii. Pro první období interregna byl typický neoliberalismus a postmodernismus, tyto dominanty se však postupně rozpadají. Doba postmodernismu končí kolem roku 2000, kdy se

Sleva 28 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele

28 %

Kontradikce / Contradictions 1-2/2020

publisher: Filosofia

0 / 5
Dvojjazyčná ročenka nazvaná Kontradikce / Contradictions je médiem věnovaným odbornému bádání a diskusím o dějinách a současnosti kritického sociálního myšlení ve střední a východní Evropě, jakož i o „postkomunistické" situaci v dalších částech světa. Vychází čtvrtý ročník na téma „levicový feminismus" s původními českojazyčnými články T. Reichelové o ekofeminismu a etnonacionalismu, M. Pokutové

Sleva 28 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 281 Kč

Skladem u dodavatele

28 %

Konspirační teorie

publisher: Filosofia

0 / 5
V Konspiračních teoriích (Conspiracy Theories, 2019) autor rigorózně a přitom srozumitelně objasňuje, jaká je povaha těchto teorií, proč jsou tak populární a v čem tkví příčiny jejich škodlivosti. Quassim Cassam je profesorem filosofie na University of Warwick; předtím učil v Cambridge, na University College London, a téměř dvacet let v Oxfordu. Původně se věnoval tématům z metafyziky,

Sleva 10 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem u dodavatele

Colloquia mediaevelia Pragensia 22 - Marxismus a medievistika: Společné osudy?

publisher: Filosofia

0 / 5
Společným tématem příspěvků českých a polských historiků je recepce marxismu v 50. a 60. letech 20. století v českém a polském medievistickém bádání. Důraz je kladen jak na otázky ideologie, tak na problémy recepce marxismu jako interpretačního přístupu. Vedle toho autoři na konkrétních příkladech ukazují, jakým způsobem se medievisté vyrovnávali s marxismem jako metodologií sociálních věd v

Sleva 30 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem u dodavatele

30 %

Duch ateismu - Úvod do spirituality bez Boha

publisher: Filosofia

0 / 5
André Comte-Sponville je současný francouzský filosof a mediální osobnost. Po ukončení studií pracoval jako učitel filosofie na středních školách, později byl téměř patnáct let univerzitním profesorem, nejdéle na katedře filosofie univerzity Paris-1 Panthéon-Sorbonne. Po mezinárodním úspěchu knihy Petit Traité des grandes vertus, 1995 (Malá kniha o velkých ctnostech) se rozhodl věnovat výlučně

Sleva 26 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

26 %

Oslněni hellénským sluncem - Recepce antiky v české literatuře v letech 1880-1914

publisher: Filosofia

0 / 5
Období konce dlouhého 19. století se vyznačuje nápadným příklonem k antickým námětům, motivům a formám. Řecká a římská antika se objevuje v mnoha sférách kulturního života – je podstatnou součástí středoškolské výuky, tvoří jeden z ideových rámců tělovýchovného hnutí Sokol a představuje reprezentativní repertoár témat pro tehdejší básnictví a dramatiku. Tyrš, Vrchlický, Zeyer, Machar a další v ní

Sleva 28 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele

28 %

Autoritářství - Kritická teorie a psychoanalytická praxe

publisher: Filosofia

0 / 5
Kniha se zaměřuje na zásadní téma autoritářství, které se ve společnosti a politice stalo bohužel opět aktuální. V západní a východní Evropě, na druhé straně Atlantiku i na dalších místech světa se ozývají rasistické a extrémistické požadavky. Tyto požadavky stojí na devalvování druhých, na nenávisti vůči takzvaným „zrádcům národa“ a na úctě k domnělým „silným vůdcům“. Interdisciplinární analýzy

Sleva 28 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

28 %

Jubilate et bibite. Studie k antice

publisher: Filosofia

0 / 5
Publikace v rozsahu třinácti studií se zabývá interdisciplinárním výzkumem recepce antiky v evropské kultuře, s cílem postihnout co nejvíce aspektů recepce antické kultury od nejstarších dob, přes středověkou a renesanční kulturu až po současnost. Autoři jednotlivých kapitol se je snažili pojmout způsobem, který je „medúzovsky“ zneklidňující v tom smyslu, že překračuje dosavadní pohledy na určitá

Sleva 28 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

28 %

Justus et bonus - Křesťanská kultura

Autor: Podavka Ondřej

publisher: Filosofia

0 / 5
Kniha je gratulačním sborníkem sestaveným u příležitosti sedmdesátých narozenin významného novolatinisty a komeniologa Jiřího Beneše. Uvozuje ji dvojice laudatio z pera Stanislava Sousedíka, resp. Pavla Spunara, po nichž následuje kompletní jubilantova bibliografie. Následuje soubor celkem šestnácti dosud nepublikovaných studií od badatelů působících na poli klasické filologie, medievistiky,

Sleva 28 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

28 %

Filosofie a ohrožená Země

publisher: Filosofia

0 / 5
Kniha předkládá filosofické rozbory krize životního prostředí. Upozorňuje, že už od šedesátých let minulého století analýzy stavu životního prostředí dosvědčují, že naše civilizace pustoší Zemi způsobem, jaký nemá v dějinách obdoby - ve stoupající míře ohrožuje přírodní systémy, na nichž závisí obyvatelnost Země. Lidstvo se stalo globální geologickou silou. V tomto smyslu je oprávněné označovat

Sleva 28 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem u dodavatele

28 %

Filosof Erazim Kohák

Autor: Trnka Jakub

publisher: Filosofia

0 / 5
Erazim Kohák (1933–2020) patřil k nejvýznamnějším postavám české filosofie druhé poloviny dvacátého století, v letech 1949–1990 žil v nuceném exilu ve Spojených státech amerických. Filosoficky byl nejvíce ovlivněn T. G. Masarykem a Husserlovou fenomenologií. Ve své práci se zabýval celou řadou námětů, od metafilosofie a etiky přes politická a sociální témata až k českým a evropských

Sleva 28 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem u dodavatele

28 %

Numismatický sborník 33/1

Autor: Militký Jiří

publisher: Filosofia

0 / 5
Numismatický sborník prezentuje výsledky numismatického bádání v českých zemích i v širší střední Evropě. Jeho hlavním úkolem je průběžné zveřejňování nových hromadných i jednotlivých mincovních nálezů a revize nálezů starších, prostor však dostávají rovněž příspěvky zaměřené na souvislosti, v nichž mince vystupují jako důležitý historický pramen. Aktuální číslo Numismatického sborníku přináší

Sleva 17 % z běžně ceny 271 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

17 %

Kontradikce / Contradictions 1-2/2019

Autor: neuveden

publisher: Filosofia

0 / 5
Dvojjazyčná ročenka nazvaná Kontradikce /Contradictions je médiem věnovaným odbornému bádání a diskusím o dějinách a současnosti kritického sociálního myšlení ve střední a východní Evropě, jakož i o „postkomunistické" situaci v dalších částech světa. Vycházející třetí ročník s texty R. Rockwella o H. Marcusovi a K. Kosíkovi, M. Woźniakové o M. Siemekovi a E. Ilyenkovovi, Jiřího Holby o E.

Sleva 24 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Donald Winnicott a politická teorie

Autor: Koubová Alice

publisher: Filosofia

0 / 5
Kniha mapuje způsoby, jakými se psychologická koncepce vývoje subjektivity a emočního zrání, kterou formuloval britský psychoanalytik a pediatr Donald Winnicott, rozvíjí a aplikuje v rámci politických teorií. Sílící přesvědčení, že politické teorie není možné oddělit od teorií psychologických či psychoanalytických, se v rámci winnicottovských studií projevuje dvěma různými přístupy. Buď je možné

Sleva 10 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem

Turnaj víry - Polemika o kalich na basilejském koncilu 1431-1433

Autor: Coufal Dušan

publisher: Filosofia

0 / 5
Jednání Čechů s basilejským koncilem lze označit za vrcholný okamžik husitské revoluce. V knize se těší pozornosti počáteční fáze této mimořádné dějinné události. Autor navazuje na řadu starších pokusů popisujících slyšení husitů v Basileji a nastoupení cesty k uzavření kompaktát, jde ale do větší hloubky i šíře a rozsáhlým rukopisným studiem odhaluje řadu nových detailů, vazeb a souvislostí. V

Sleva 24 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 371 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Konfuciánský ústavní systém - Jak starověká minulost Číny může utvářet její politickou budoucnost

publisher: Filosofia

0 / 5
Ťiang Čching (Jiang Qing v přepisu v pchin-jinu, narozen 1953, žije v Číně) je považován za jednoho z nejvýznamnějších konfuciánských filosofů současnosti. Proslul svojí koncepcí ústavního konfucianismu neboli politického konfucianismu. Podobně jako se v Evropě v aktualizované formě navazuje na antické Řecko a Řím a na křesťanství a osvícenství, v Číně dochází zvláště v posledních desetiletích k

Sleva 24 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Machiavelli mezi republikanismem a demokracií

Autor: Kolektiv autorů - Bíba Jan,Znoj Milan

publisher: Filosofia

0 / 5
Machiavelli se vrací do soudobé politické teorie v dalším převleku. Kniha Machiavelli mezi republikanismem a demokracií je inspirována polemikou o povaze moderní liberální demokracie, která je v angloamerickém prostředí již delší dobu vedena pod hlavičkou republikanismu, ale v domácím prostředí je téměř neznámá. Republikanismus a demokracie v ní představují ideovou výzvu liberalismu a k

Sleva 24 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Idea, číslo, pravidlo

Autor: Kolman Vojtěch

publisher: Filosofia

0 / 5
Kniha představuje pokročilý úvod do analytického myšlení a rekonstrukci jeho vztahů k filosofii tradiční. Tři významné momenty analytické filosofie, Fregův obrat k jazyku, Wittgensteinův obrat pragmatický a Brandomův obrat sociální jsou na pozadí dějin filosofie od Platóna přes Kanta (a Hegela) až po současnost chápány nikoli jako radikálně nové fenomény, ale jen další fáze rozvoje sémantického

Sleva 24 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 243 Kč

Skladem u dodavatele

24 %

Může se hodit…


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele