Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Filozofická fakulta UK v Praze

Kategorie:

Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

4 / 5
18 %
Publikace je příspěvkem k diskusi o soudobém vývoji lingvistických teorií a metodologie lingvistického výzkumu. Této problematiky se dotýkají nejprve české překlady pěti původně anglických studií: Tyto studie, například od Nicholase Evanse, Stevena Levinsona, Raymonda W. Gibbse nebo Luca Steelse, akcentují určité aspekty lingvistického bádání, jimž se v posledních letech věnuje výrazná pozornost,

Sleva 18 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Heslář české avantgardy - Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908-1958

Autor: Kolektiv autorů - Josef Vojvodík,Jan Wiendl

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Heslář české avantgardy je kolektivním projektem, jehož cílem je rekonstrukce vybraných stěžejních pojmů a konceptů, které česká umělecká avantgarda zavedla zejména do literatury a výtvarného umění. Čtenář se v knize zpravidla nesetká s hesly věnovanými tradičním uskupením, jednotlivým „ismům“, periodikům či literárněhistorickým a umělecko-historickým kategoriím s jejich historizujícím popisem a

Sleva 18 % z běžně ceny 550 Kč

Naše cena: 451 Kč

Skladem u dodavatele

TRADITION VERSUS MODERNITY

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Sedmý svazek Opery reaguje hned na několik výročí – 80. výročí založení Pražského lingvistického kroužku, 80. výročí narození Jiřího Levého a 40. výročí jeho úmrtí a 50. výročí vydání jeho průkopnické práce České theorie překladu – i na řadu diskusí se zahraničními kolegy, z nichž vyplynulo, že translatologická obec má o metodologických východiscích i výsledcích práce předních českých a

Sleva 18 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem u dodavatele

Káhira

Autor: Kolektiv autorů - Hana Benešovská,Štěpán Macháček,Hana Nováková

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Káhiru, hlavní město Egypta a nejlidnatější město afrického kontinentu, lze považovat za skutečnou studnici pokladů islámské architektury a umění vůbec - i proto byla vedle dalších významných islámských urbanistických celků zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO. Jednotlivé "slohy" se zde nerušeně vyvíjely od obsazení Egypta vojsky Amra ibn al-Áse roku 641 n. l. přinejmenším do konce

Sleva 18 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

The return of kral Majales - Prague's International Literary Renaissance 1990-2010 An Anthology

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
24 %
This ground-breaking anthology includes the work of

Sleva 24 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem

Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky - Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české…

Autor: Jana Hubková

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Kniha zavádí dnešního čtenáře do dramatické doby počátku třicetileté války a je průvodcem po labyrintu myšlenkového světa 17. století, v němž bylo poselství obrazové, textové a hudební roviny letáku předáváno i vnímáno poněkud odlišným způsobem než dnes.

Sleva 18 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 730 Kč

Skladem u dodavatele

Émile Durkheim - sociolog a pedagog

Autor: Martin Strouhal

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Kniha představuje významného francouzského

Sleva 18 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem

Imperium et sacerdotium - Říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí

Autor: Drahomír Suchánek

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Vztahy královské moci a říšské církve představovaly na přelomu 10. a 11. století fenomén, který významně ovlivňoval vývoj Římsko-německé říše. Otonská dynastie svojí podporou církevních institucí upevnila vlastní postavení a moc ve společnosti. Rostoucí autorita panovníka nalezla svůj vrchol za vlády císařů Oty III. a Jindřicha II., kteří se obklopili

Sleva 18 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem

Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti - Jezuitské školské drama v Praze v první polovině 18.…

Autor: Magdaléna Jacková

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Pod pojmem „školské drama“ chápe autorka divadelní akce provozované studenty nebo žáky, které mají své pevné místo v průběhu školního roku a/nebo je jedním z jejich hlavních účelů předvést, jakých dosáhli studenti pokroků, především co se týče vystupování na veřejnosti a ovládání latiny. Těžištěm knihy je rozbor těchto her, a to jak z hlediska stavby (pozornost je

Sleva 18 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Hnewo Teyy - Posvátná kniha Nuosuů

Autor: Nina Kopp

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Nuosuové žijí v jižním Sichuanu, jedné z největších

Sleva 18 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem u dodavatele

Tropus, symbol, figura - Příspěvek k filosofii jazyka Salomona Maimona

Autor: Lucie Pargačová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Kniha vůbec poprvé v českém

Sleva 18 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem u dodavatele

Vědecký realismus a literatura - Česká teorie, kritika a literární historie v letech 1883-1918

Autor: Annalisa Cosentino

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Studie, publikovaná poprvé v italštině v roce 1999, sleduje

Sleva 18 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Nejen jazykem českým - Studie o vícejazyčnosti v literatuře

Autor: Petr Mareš

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Shromážděné studie se v návaznosti na dřívější

Sleva 18 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Město a hry - Příběh londýnských olympiád

Autor: Martin Kovář

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Monografie se zabývá vztahem britské metropole a

Sleva 18 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 566 Kč

Skladem

Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie

Autor: Hedvika Boukalová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Publikace se zabývá vybranými sociálněpsychologickými

Sleva 18 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem

Mezi Čechy, k pobožnému zpívání náchylnými - Šteyerův Kancionál český, kanonizace hymnografické…

Autor: Marie Škarpová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Kancionál český mnohostranně literárně činného jezuity Matěje Václava Šteyera (1630-1692) patří k nejobsáhlejším i nejvydávanějším bohemikálním kancionálům. Během let 1683-1764 byl vytištěn šestkrát a jeho užívání je doloženo minimálně do začátku 20. století. Obsahuje téměř 1000 českých písňových textů a více než 800 nápěvů, a to od raně středověké písně Hospodine, pomiluj ny až po písňovou

Sleva 18 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 324 Kč

Skladem u dodavatele

Na cestě k westminsterskému statutu - Velká Británie, dominia a proměna Britského impéria v letech…

Autor: Jaroslav Valkoun

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Vztahy ostrovního státu a jeho dominií výrazně ovlivnily vývoj Britského impéria na konci 19. a v první třetině 20. století. Především vzájemný postoj ke konstitucionálním otázkám, o nichž dominiální a britští představitelé kontinuálně jednali na koloniálních, respektive imperiálních konferencích, představoval jeden z hlavních aspektů, formující vazby mezi mateřskou zemí a zámořskými autonomními

Sleva 18 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem u dodavatele

Lokální funkce kultury - Teoreticko-metodologická východiska

Autor: Ondřej Hubáček , kol.

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Publikace je prvním ze tří plánovaných výstupů projektu "Vytvoření a ověření systému evaluace veřejných kulturních služeb" Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), jehož cílem je navrhnout a v praxi ověřit systém evaluace veřejných kulturních služeb. To znamená systém, který spočívá v sadě nástrojů a postupů zjišťování a vyhodnocování přínosů podpory lokálních a

Sleva 18 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem u dodavatele

Prima to bývalo a prima je to i teď! - Memoáry k 50. výročí založení katedry sociologie na FF UK

Autor: Jakub Mlynář , Markéta Sedláčková

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Sociologie u nás měla po druhé světové válce pohnutý osud. Publikace jej zachycuje ve čtrnácti osobních autobiografických textech současných i bývalých studentů a vyučujících katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří na tomto pracovišti působili v prvních desetiletích po jeho založení v roce 1965.

Sleva 18 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem u dodavatele

Kapitoly z britských a amerických dějin

Autor: Stanislav Tumis , Jan Koura , Jaromír Soukup

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Kolektivní monografie, již tvoří soubor volně souvisejících kapitol, je věnována dějinám Anglie (Velké Británie) a Ameriky (Spojených států amerických) od počátku novověku do současnosti.

Sleva 18 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 279 Kč

Skladem u dodavatele

(Ne)šťastná Ukrajina - Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921-1945

Autor: Mychajlo Fesenko , Petr Hlaváček

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Kniha (Ne)štastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921-1945 vznikla na základě stejnojmenné výstavy uspořádané na FF UK u příležitosti rozporuplného 70. výročí přesunu této ukrajinské vzdělávací instituce z Prahy do Mnichova.

Sleva 18 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Lokální funkce kultury II - Analýza a evaluace kulturních služeb

Autor: Lenka Opletalová , kol.

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Publikace je druhým ze tří plánovaných výstupů projektu "Vytvoření a ověření systému evaluace veřejných kulturních služeb" Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

Sleva 18 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem u dodavatele

Interpretační sémantika - Úvod do textové teorie Françoise Rastiera

Autor: Tomáš Koblížek

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Interpretační sémantika je teorií textu čerpající ze strukturalistické a hermeneutické tradice.

Sleva 18 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Myslet - Komentář k novele Chůze a románům Staří mistři a Mýcení Thomase Bernharda

Autor: Daniela Šterbáková

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
18 %
Text o myšlení nabízí tři různé, byť vzájemně související interpretace toho, jak lze a nelze myslet, které vycházejí z podrobného čtení Bernhardovy novely Chůze a románů Staří Mistři a Mýcení. Thomas Bernhard nikde přesně neříká, co znamená myslet. Přitom o myšlení, o rozumnosti a nerozumnosti a o dalších činnostech, které jsou s myšlením spojeny (pozorování, umění, pohyb), neustále mluví. A když

Sleva 18 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Nové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele