Registrace | Přihlášení


Filozofická fakulta UK v Praze

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky

Autor: Lucie Saicová Římalová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

4 / 5
15 %
Publikace je příspěvkem k diskusi o soudobém vývoji lingvistických teorií a metodologie lingvistického výzkumu. Této problematiky se dotýkají nejprve české překlady pěti původně anglických studií: Tyto studie, například od Nicholase Evanse, Stevena Levinsona, Raymonda W. Gibbse nebo Luca Steelse, akcentují určité aspekty lingvistického bádání, jimž se v posledních letech věnuje výrazná pozornost,

Sleva 15 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Pod ochranou protektorátu - Projekt Kinderlandverschickung v Čechách a na Moravě: politika,…

Autor: Radka Šustrová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Letecké bombardování Německa spojeneckými silami v roce 1940 podnítilo nacistické představitele k obnovení projektu, jenž vešel do povědomí pod názvem Erweiterte Kinderlandverschickung („vysílání dětí na venkov“, KLV). Práce je věnována v českém prostředí takřka neznámému fenoménu z let druhé světové války, v jehož rámci německé úřady evakuovaly děti z průmyslových měst na západě a severozápadě

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem

Středomoří v dějinách - Pocta prof. Eduardu Gombárovi k 60. narozeninám - Pocta prof. Eduardu…

Autor: Kolektiv autorů - Josef kolektiv autorů, Ženka

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Středomoří bylo vždy dynamickým regionem, ve kterém docházelo k setkáváním nebo střetům náboženství, říší, národů či etnik. Přední čeští a slovenští historici, arabisté, islamologové a orientalisté v knize zkoumají, na území vymezeném Irákem a Granadou, dynamiku těchto dějů od středověku až po současnost. I když se jednalo o velmi rozsáhlé teritorium, lze zde vysledovat velké množství společných

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Jaghnóbsko-český slovník

Autor: Ľubomír Novák

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Jaghnóbština - jeden ze severovýchodních íránských jazyků - patří spolu s osetštinou k jediným dnes žijícím ze skupiny tzv. skythských jazyků. Jaghnóbskočeský slovník představuje vůbec první českou studii tohoto jazyka. Byl sestaven zejména ze zdrojů tištěných v ruštině a tádžičtině – základem byly publikované slovníky a slovníčky jaghnóbštiny připojené k různým vědeckým pracím – a dále z

Sleva 15 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem u dodavatele

Do srdce Asie - 10 let české archeologie ve Střední Asii - 10 let české archeologie ve Střední Asii

Autor: Ladislav Stančo

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Od roku 2002 působí každoročně v jižní části Uzbekistánu poblíž městečka Šerabádu mladý tým archeologů z Univerzity Karlovy v Praze a spolu s uzbeckými badateli pracuje na zaplňování bílých míst na pomyslné historické i skutečné archeologické mapě. Knížka, představuje stručný souhrn hlavních informací o této expedici, o její činnosti, výsledcích její práce, ale také vyprávění o všednodenních

Sleva 15 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem u dodavatele

Vědomí a svoboda - L. S. Vygotskij a jeho teorie lidské psychiky - L. S. Vygotskij a jeho teorie…

Autor: Naďa Soukupová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Běloruský psycholog L. S. Vygotskij (1896 až 1934) se do vědy zapsal tzv. kulturněhistorickou teorií, popisující lidskou psychiku jako zprostředkovanou kulturními nástroji. Na svou dobu byla Vygotského práce neobyčejně moderní, nicméně již za jeho života se stala terčem ideologické kritiky a po jeho smrti byla dokonce zakázána. Znovu začala jeho díla vycházet až na konci padesátých let. V

Sleva 15 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

Měnící se společnost?

Autor: Jan Vávra

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Kniha se zabývá vztahem člověka a životního prostředí z pohledu různých oborů zejména společenských věd. V šesti kapitolách se jednotliví autoři zamýšlejí z pohledů svých specializací (filozofie, kulturologie, etnografie, dějiny umění, regionalistika a environmentalistika) nad otázkou, zda ve společnosti dochází k posunu směrem k environmentální šetrnosti, respektování environmentálních hodnot,

Sleva 15 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem u dodavatele

Tělo, smysly, emoce v literatuře / Tělo, smysly, emoce v jazyce

Autor: Jan Wiendl

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Zrcadlová publikace kolektivu autorů věnující se fenoménu těla, smyslů a emocí v jazyce a v literatuře navazuje na obdobný projekt Obraz člověka v jazyce / Obraz člověka v literatuře (2010).

Sleva 15 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Knihy podle norem - Kulturní instituce v systému řízené kultury. Státní nakladatelství krásné…

Autor: Eva Forstová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Práce Knihy podle norem se zabývá proměnou nakladatelské sféry po přijetí vydavatelského zákona v roce 1949 až do vzniku Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v roce 1953. Tehdy došlo k takové centralizaci řízení, jaká umožnila aplikovat na vydavatelskou činnost ideologické a výrobní normy, jejichž prostřednictvím prosazovala komunistická strana svůj zájem v oblasti vydávání

Sleva 15 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

S použitím kalendáře - K bezručovské textologii Oldřicha Králíka - K bezručovské textologii…

Autor: Michal Kosák

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Knižní studie vymezuje na bezručovském materiálu a v chronologickém sledu etablování a proměny textologických konceptů a edičních postupů Oldřicha Králíka (1907–1975). Ústřední problematika je spojena s pojmy Králíkovy „stratigrafie“, synchronie a diachronie či genetické metody. Předpokladem Králíkova přístupu je časová atribuce, otázky datace Bezručova díla a jejich prostřednictvím problematika

Sleva 15 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Jazykové právo a slovanské jazyky

Autor: Kolektiv autorů - Hana Gladkova,Kina Vačkova

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Monografie Jazykové právo a slovanské jazyky je příspěvkem Mezinárodní komise pro spisovné slovanské jazyky pro jednání XV. Mezinárodního sjezdu slavistů v Minsku. Je publikační přípravou stejnojmenného tematického bloku, který komise na sjezdu organizuje.

Sleva 15 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 336 Kč

Skladem u dodavatele

Uplatnění absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví v praxi

Autor: Eva Novotná

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Práce mapuje profesní uplatnění absolventů magisterského oboru překladatelství a tlumočnictví Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (v dřívějších letech realizovaného na Katedře překladatelství a tlumočnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a na Universitě 17. listopadu). Navazuje na průzkum uplatnění absolventů uvedených ústavů uskutečněný v roce 1997

Sleva 15 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

Žákovský korpus češtiny a evaluace jeho chybové anotace

Autor: Barbora Štindlová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Žákovské korpusy se staly významným zdrojem pro poznání žákovského mezijazyka a významným stimulem pro různé oblasti studia a výuky cizího, resp. druhého jazyka. Studie Žákovský korpus češtiny a evaluace jeho chybové anotace se obecně týká tématu češtiny jako cizího jazyka a částečně zasahuje do oblasti korpusové lingvistiky, neboť se zabývá problematikou žákovských korpusů, především pak

Sleva 15 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem u dodavatele

A Centenary of English Studies at Charles University - From Mathesius to Present-day Linguistics …

Autor: Kolektiv autorů - Markéta Malá,Pavlína Šaldová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
The year 2012 marks an important milestone for English studies at Charles University in Prague - the centenary of their existence. It was in the academic year 1912/1913 that the first specialised department of English philology was established in Prague, with Vilém Mathesius its first Professor.It is impossible to celebrate a hundredth anniversary with a single act, as it is impossible to

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Zápas o východní Středomoří - Zahraniční politika Spojených států amerických vůči Řecku a Turecku v…

Autor: Jan Koura

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Řecko a Turecko patří mezi státy, jejichž historii významně poznamenala studená válka. Jejich geostrategická výjimečnost, ještě zvýrazněná výsledky světového konfliktu z let 1939–1945, zapříčinila, že „zápas“ mezi Spojenými státy a Sovětským svazem o vliv v těchto zemích přispěl ke změně americké zahraniční politiky vůči SSSR a k přijetí nového strategického konceptu, pro který se vžil název

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Vědění a učení v globalizovaném světě - Aktéři a změny

Autor: Martin Kopecký

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Jaké podněty poskytuje proces globalizace lidskému učení? Může existovat vědění nezávislé na sociálních vztazích? Podporuje ekonomická globalizace rozvoj vzdělávání, nebo způsobuje jeho úpadek? Takové a podobné otázky si kladou autoři této knihy. Používají při tom postupy globálních studií, oboru pracujícího na pomezí dlouhodobě rozvíjených disciplín, jako je filosofie, sociologie, politologie

Sleva 15 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem

Umění a řemeslo Střední Asie - Textil a Šperk - Textil a Šperk

Autor: Tereza Hejzlarová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Střední Asie, která je v současném politicko-geografickém významu chápána jako území pěti postsovětských států Uzbekistánu, Tádžikistánu, Kyrgyzstánu, Turkmenistánu a částečně Kazachstánu, prošla pestrým historickým vývojem, během něhož vstřebávala impulzy různých kulturních vlivů a vytvořila si tak podmínky pro vznik svébytného výtvarného projevu. Umělecký vývoj oblasti si do určité míry udržuje

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 246 Kč

Skladem u dodavatele

Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních českých Němců - Na…

Autor: Sandra Kreisslová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Monografie se zabývá problematikou konstrukce etnické identity a kolektivní paměti, jež je sledována na pozadí biografických vyprávění nejstarší (mezi)válečné generace českých Němců, kteří po nuceném vysídlení většiny německy hovořícího obyvatelstva z Československa po roce 1945 zůstávají z různých důvodů v zemi svého původu, v tomto případě konkrétně v oblasti Chomutovska. Hlavním záměrem je

Sleva 15 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem u dodavatele

Zkušenosti a vztahy - Lotyšská a česká společnost ve 20. století - Lotyšská a česká společnost ve…

Autor: Pavel Štoll

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Cílem autorů bylo prozkoumat vzájemné zkušenosti a vztahy české a lotyšské společnosti ve 20. století. První část monografie pojednává o procesu česko-slovenského uznání prvního lotyšského státu a následné spolupráci, o novém pohledu na Lotyšsko ve druhé světové válce, o mezinárodním postavení poválečného Pobaltí, o nezdařeném lotyšském pokusu o reformu socialismu, o úloze lotyšské redakce Rádia

Sleva 15 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyk jako stigma? - Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních škol praktických…

Autor: Zuzanna Bedřichová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
15 %
Studie se zabývá chybovostí v psaném projevu romských žáků 9. ročníků základních škol praktických, přičemž analyzuje 130 školních prací těchto žáků dostupných v databance ROMi (databanka psaného a mluveného projevu romských dětí a mládeže v češtině). Autorka se zaměřuje především na stigmatizující potenciál zkoumaných chyb, jemuž dosud nebyla v české lingvistice věnována dostatečná pozornost.

Sleva 15 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Antigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí