Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Filozofická fakulta UK v Praze

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky

Autor: Lucie Saicová Římalová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

4 / 5
21 %
Publikace je příspěvkem k diskusi o soudobém vývoji lingvistických teorií a metodologie lingvistického výzkumu. Této problematiky se dotýkají nejprve české překlady pěti původně anglických studií: Tyto studie, například od Nicholase Evanse, Stevena Levinsona, Raymonda W. Gibbse nebo Luca Steelse, akcentují určité aspekty lingvistického bádání, jimž se v posledních letech věnuje výrazná pozornost,

Sleva 21 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Tradition versus Modernity

Autor: Kolektiv autorů - Zuzana Jettmarová,Jana Králová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Sedmý svazek Opery reaguje hned na několik výročí – 80. výročí založení Pražského lingvistického kroužku, 80. výročí narození Jiřího Levého a 40. výročí jeho úmrtí a 50. výročí vydání jeho průkopnické práce České theorie překladu – i na řadu diskusí se zahraničními kolegy, z nichž vyplynulo, že translatologická obec má o metodologických východiscích i výsledcích práce předních českých a

Sleva 21 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Filozofové v battledresech

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Publikace je věnována osudům příslušníků československé zahraniční armády na Západě, kteří byli zároveň absolventy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Válečné i poválečné osudy těchto mužů nelze žádným způsobem zobecnit - každý je jiný Lišily se v podstatě vším - od politických postojů, přes průběh služby v armádě (je však zajímavé, že řada těchto intelektuálů prošla celou válku v

Sleva 21 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Káhira - architektura a umění islámského velkoměsta

Autor: Štěpán Macháček

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Káhiru, hlavní město Egypta a nejlidnatější město afrického kontinentu, lze považovat za skutečnou studnici pokladů islámské architektury a umění vůbec - i proto byla vedle dalších významných islámských urbanistických celků zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO. Jednotlivé "slohy" se zde nerušeně vyvíjely od obsazení Egypta vojsky Amra ibn al-Áse roku 641 n. l. přinejmenším do konce

Sleva 21 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 213 Kč

Skladem u dodavatele

Dvacáté století 2009/1 - The Twentieth century

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Časopis, vydávaný od roku 2004 jako ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavem světových dějin FF UK v Praze, vychází od roku 2009 v nové grafické podobě a koncepci. Obsahuje studie českých i zahraničních odborníků, kteří svůj výzkum soustředí zejména na světové a obecné politické, hospodářské, sociální a kulturní dějiny 20. století (s nezbytnými přesahy do 19. a 21. století a také do dalších

Sleva 21 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Prague papers on history of international relations 2009

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Časopis, vydávaný od roku 1997 Ústavem světových dějin FF UK v Praze, od roku 2006 společně s Institutem východoevropských dějin Fakulty historických a kulturních věd Vídeňské univerzity, obsahuje odborné studie z dějin mezinárodních vztahů od středověku až po 20. století. Studie v časopise, v němž publikují čeští i zahraniční historikové, vycházejí v angličtině, němčině, francouzštině,

Sleva 21 % z běžně ceny 510 Kč

Naše cena: 403 Kč

Skladem u dodavatele

The Return of Kral Majales - Prague´s International Literary Renaissance 1990-2010 : An Anthology -…

Autor: Louis Armand

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
32 %
Prague with its legendary charms is, in fact, one of those cities that effectively pin down poetic thought, which is always more or less adrift in space. Andre Breton (1935) This ground-breaking anthology includes the work of over 90 writers and translators active in Prague during the two decades following the Velvet Revolution; generously illustrated with archival photos, portraits, film-stills

Sleva 32 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Fridrich Falcký v zrcadle letákové piblicistiky - Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české…

Autor: Jana Hubková

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Kniha zavádí dnešního čtenáře do dramatické doby počátku třicetileté války a je průvodcem po labyrintu myšlenkového světa 17. století, v němž bylo poselství obrazové, textové a hudební roviny letáku předáváno i vnímáno poněkud odlišným způsobem než dnes. Na základě důkladného studia dobových pramenů představuje autorka jak historii a funkce letáku jako komunikačního média v českém a německém

Sleva 21 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 703 Kč

Skladem u dodavatele

Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců I. - Díl první - Král a šlechta

Autor: Jiří Kuthan

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Už první knížata z rodu Přemyslovců položila základy českého státu, uvedla křesťanství do naší země a zařadila český národ do společenství kulturních národů křesťanské Evropy. Vladařské dílo českých knížat a králů sehrálo v následujících staletích namnoze podstatnou úlohu, výrazně se vepsalo do podoby českých zemí i dalších krajin, které čeští panovníci ovládali. Léta Jiřího z Poděbrad a jeho

Sleva 21 % z běžně ceny 1 490 Kč

Naše cena: 1 177 Kč

Skladem u dodavatele

Echa expresionismu. Recepce německého literárního hnutí v české avantgardě (1910–1930) - Recepce…

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Kniha Evy Jelínkové se zabývá otázkami, jaké místo příslušelo německému expresionismu v teoretických diskusích českých avantgardistů, s jakým akcentem bylo hnutí jako celek i tvorba jeho jednotlivých představitelů přijímáno a hodnoceno, kteří z německých expresionistů si našli cestu do české kultury v podobě časopiseckých či knižních překladů anebo inscenací svých dramat na českých jevištích, o

Sleva 21 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem u dodavatele

Émile Durkheim - sociolog a pedagog

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Kniha představuje významného francouzského myslitele a jednoho ze zakladatelů moderní sociologie Émila Durkheima (1858-1917). Pojednává o Durkheimových předchůdcích na poli sociální vědy, o jeho epistemologii, sociologické metodě a různých podobách uchopení vztahu mezi individuem a společností, zejména v oblasti epistemologie, morální sociologie a teorie výchovy. Monografie ukazuje v českém

Sleva 21 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem

Máchovské interpretace

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Knížka Máchovské interpretace nově vykládá veršované a prozaické texty K. H. Máchy, které stojí tradičně ve stínu jeho klíčových děl, básnické skladby Máj a povídky Marinka. Výchozím bodem interpretace je vždy textologická problematika. Úvodní rozsáhlá studie, věnovaná drobnějším básním, představuje popis Máchovy poetiky prostřednictvím kontextově propojené motiviky vlasti, světla a smrti.

Sleva 21 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Britové v Porýní. Britská okupace Kolínské zóny v letech 1918–1926 - Britská okupace Kolínské zóny…

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Od uzavření příměří v listopadu 1918 do podpisu versailleské mírové smlouvy v červnu 1919 potřebovaly dohodové mocnosti zajistit, aby se Německo nevrátilo k bojovým akcím. Z tohoto důvodu se dohodly na okupaci levého břehu Rýna, tedy území, jež se mělo v případě německého útoku stát „nárazníkovým pásmem“. Tento problém se řešil rovněž na Pařížské mírové konferenci, na níž Francie prosadila další

Sleva 21 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti - Jezuitské školské drama v Praze v první polovině 18.…

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Pod pojmem „školské drama“ chápe autorka divadelní akce provozované studenty nebo žáky, které mají své pevné místo v průběhu školního roku a/nebo je jedním z jejich hlavních účelů předvést, jakých dosáhli studenti pokroků, především co se týče vystupování na veřejnosti a ovládání latiny. Těžištěm knihy je rozbor těchto her, a to jak z hlediska stavby (pozornost je přitom věnována i tzv. nedějovým

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Hnewo Teyy - Posvátná kniha Nuosuů - Posvátná kniha Nuosuů

Autor: Nina Kopp

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Nuosuové žijí v jižním Sichuanu, jedné z největších čínských provincii. Mají vlastní jazyk, písmo, kulturu i náboženství. Hnewo teyy je jejich mytologický epos, zápis o vzniku světa, rituální text, historie Nuosuů a průvodce po Chladných horách. Chladné hory – to je prostor pro pěstování plodin, pastvu dobytka, pro hry i válčení. Místo, kde duše předků pobývají společně s živými. Šamani a šamanky

Sleva 21 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Rakouská diplomacie 1848-1852. Zahraniční politika Felixe knížete Schwarzenberga - Zahraniční…

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Revoluční rok 1848 znamenal pro habsburskou monarchii nejen vnitřní, ale i zahraničněpolitické ohrožení. Rakouská diplomacie byla v tomto období určována třemi směry, které se navzájem prolínaly s tzv. německou otázkou, bojem proti uherské revoluci a rakouskými aktivitami na Apeninském poloostrově. To mělo rozhodující vliv na politiku Felixe knížete Schwarzenberga, který v listopadu roku 1848

Sleva 21 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem

Tropus, symbol, figura - Příspěvek k filosofii jazyka Salomona Maimona - Příspěvek k filosofii…

Autor: Lucie Pargačová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Kniha vůbec poprvé v českém prostředí podrobněji představuje osobnost a filosofii židovského pokantovského myslitele Salomona Maimona (1753–1800). Autorka v chronologickém pořadí interpretuje jeho díla, v nichž se zabývá filosofií jazyka, a soustřeďuje se při tom na úvahy o tropech a metafoře. Maimonovy názory pak srovnává s předními předkantovskými osvícenskými osobnostmi (Ch. Wolff, J. G.

Sleva 21 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Vědecký realismus a literatura - Česká teorie, kritika a literární historie v letech 1883-1918 -…

Autor: Annalisa Cosentino

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Studie, publikovaná poprvé v italštině v roce 1999, sleduje několik klíčových tendencí v procesu utváření moderní české kritiky a literární historiografie na přelomu 19. a 20. století (1883–1918). Poukazuje na vzájemné působení estetického myšlení, literární kritiky a historického studia literatury především ve vztahu k problému realismu. Interpretace dějin české literatury, kterou na přelomu 19.

Sleva 21 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Město a hry. Příběh londýnských olympiád - Příběh londýnských olympiád

Autor: Martin Kovář

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Monografie se zabývá vztahem britské metropole a novodobých olympijských her. Její úvodní část je věnována založení mezinárodního olympijského hnutí, prvním hrám moderní éry a sportu jako významnému společenskému fenoménu v Anglii (Velké Británii) v 18.– 20. století. Ve druhé části knihy autor čtenáře seznamuje s politickou a hospodářskou situací, v níž se Británie nacházela na přelomu 19. a 20.

Sleva 21 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 545 Kč

Skladem

Kašubština v jazykovém kontaktu

Autor: Vladislav Knoll

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
21 %
Kašubština je malý západoslovanský jazyk, o němž přes jeho blízkost češtině v Čechách mnoho nevíme. Přitom jeho osud v moderní době významně ovlivnily velké politické změny, které známe i z naší historie. A právě na pozadí těchto změn jazyk ve 20. století vznikal. Tato kniha vysvětluje, jakým způsobem se kašubština vymaňovala ze silného německého vlivu a vstřebávala sílící vliv nového majoritního

Sleva 21 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí