Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Filozofická fakulta UK v Praze

kategorie:

Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

4 / 5
20 %
Publikace je příspěvkem k diskusi o soudobém vývoji lingvistických teorií a metodologie lingvistického výzkumu. Této problematiky se dotýkají nejprve české překlady pěti původně anglických studií: Tyto studie, například od Nicholase Evanse, Stevena Levinsona, Raymonda W. Gibbse nebo Luca Steelse, akcentují určité aspekty lingvistického bádání, jimž se v posledních letech věnuje výrazná pozornost,

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

TRADITION VERSUS MODERNITY

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Sedmý svazek Opery reaguje hned na několik výročí – 80. výročí založení Pražského lingvistického kroužku, 80. výročí narození Jiřího Levého a 40. výročí jeho úmrtí a 50. výročí vydání jeho průkopnické práce České theorie překladu – i na řadu diskusí se zahraničními kolegy, z nichž vyplynulo, že translatologická obec má o metodologických východiscích i výsledcích práce předních českých a

Sleva 20 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

René Descartes - Metafyzika lidského dobra

Autor: Richard Zika

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
V předkládané interpretaci autor akcentuje Descartovu bytostnou tendenci po nalezení dobra lidského života, které spočívá v sebeurčování vykazujícím charakter sebezajišťování, a Heideggerem inspirovanou onto-theo-logickou povahu takového filozofování. Pozornost věnuje Descartovu ranému spisu Pravidla pro vedení ducha, jeho nejmetafyzičtějšímu spisu Meditace o první filozofii a také Rozpravě o

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

The return of kral Majales - Prague's International Literary Renaissance 1990-2010 An Anthology

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
This ground-breaking anthology includes the work of

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem

Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky - Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české…

Autor: Jana Hubková

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Kniha zavádí dnešního čtenáře do dramatické doby počátku třicetileté války a je průvodcem po labyrintu myšlenkového světa 17. století, v němž bylo poselství obrazové, textové a hudební roviny letáku předáváno i vnímáno poněkud odlišným způsobem než dnes.

Sleva 20 % z běžně ceny 890 Kč

Naše cena: 712 Kč

Skladem u dodavatele

Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců I - Díl první - Král a šlechta

Autor: Jiří Kuthan

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Už první knížata z rodu Přemyslovců položila základy českého státu, uvedla křesťanství do naší země a zařadila český národ do společenství kulturních národů křesťanské Evropy. Vladařské dílo českých knížat a králů sehrálo v následujících staletích namnoze podstatnou úlohu, výrazně se vepsalo do podoby českých zemí i dalších krajin, které čeští panovníci ovládali. Léta Jiřího z Poděbrad a jeho

Sleva 20 % z běžně ceny 1 490 Kč

Naše cena: 1 192 Kč

Skladem u dodavatele

Émile Durkheim - sociolog a pedagog

Autor: Martin Strouhal

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Kniha představuje významného francouzského

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem

Imperium et sacerdotium - Říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí

Autor: Drahomír Suchánek

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Vztahy královské moci a říšské církve představovaly na přelomu 10. a 11. století fenomén, který významně ovlivňoval vývoj Římsko-německé říše. Otonská dynastie svojí podporou církevních institucí upevnila vlastní postavení a moc ve společnosti. Rostoucí autorita panovníka nalezla svůj vrchol za vlády císařů Oty III. a Jindřicha II., kteří se obklopili

Sleva 20 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti - Jezuitské školské drama v Praze v první polovině 18.…

Autor: Magdaléna Jacková

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Pod pojmem „školské drama“ chápe autorka divadelní akce provozované studenty nebo žáky, které mají své pevné místo v průběhu školního roku a/nebo je jedním z jejich hlavních účelů předvést, jakých dosáhli studenti pokroků, především co se týče vystupování na veřejnosti a ovládání latiny. Těžištěm knihy je rozbor těchto her, a to jak z hlediska stavby (pozornost je

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Prozodické spisy raného obrození

Autor: Jakub Říha , Petra Hesová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Svazek přináší souborné vydání čtyř nejdůležitějších prozodických spisů raného obrození, které definovaly podobu dobových polemik mezi zastánci sylabotónismu a časomíry. V čele souboru stojí nový český překlad pojednání Josefa Dobrovského Böhmische Prosodie (1795) a Prosodie (1798, vychází česky poprvé), které položilo základy sylabotónické reformy českého verše. Druhým textem souboru je spis

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Tackling the Complexity in Speech

Autor: Oliver Niebuhr , Radek Skarnitzl

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Tackling the Complexity in Speech je kniha vycházející z předpokladu, že složitost je něco, co je od lidské řeči neoddělitelné, a to jak v oblasti řečového signálu, tak i řečového chování lidí. Je zřejmé, že jakékoli zkoumání řeči musí s touto složitostí počítat a zohlednit ji. Vědci zabývající se řečí - bez ohledu na jejich užší specializaci - se snaží objevovat, organizovat a modelovat složité

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Růže chuti přerozkošné - Antologie moravských rukopisných kancionálů 17. a 18. století

Autor: Kateřina Smyčková , Šárka Hálečková

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Moravské rukopisné kancionály 17. a 18. století jsou odborné veřejnosti téměř neznámé a jejich písně nikdy nebyly edičně zpřístupněny, přestože mohou byt pozoruhodným pramenem pro poznání barokní literatury, hudby, lidové zbožnosti a iluminačního umění. Značnou část repertoáru přejímají rukopisné zpěvníky ze starší, tištěné produkce, ale mnoho písní se dochovalo pouze v rukopisné podobě a díky

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Mezi Čechy, k pobožnému zpívání náchylnými - Šteyerův Kancionál český, kanonizace hymnografické…

Autor: Marie Škarpová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Kancionál český mnohostranně literárně činného jezuity Matěje Václava Šteyera (1630-1692) patří k nejobsáhlejším i nejvydávanějším bohemikálním kancionálům. Během let 1683-1764 byl vytištěn šestkrát a jeho užívání je doloženo minimálně do začátku 20. století. Obsahuje téměř 1000 českých písňových textů a více než 800 nápěvů, a to od raně středověké písně Hospodine, pomiluj ny až po písňovou

Sleva 20 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem u dodavatele

Na cestě k westminsterskému statutu - Velká Británie, dominia a proměna Britského impéria v letech…

Autor: Jaroslav Valkoun

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Vztahy ostrovního státu a jeho dominií výrazně ovlivnily vývoj Britského impéria na konci 19. a v první třetině 20. století. Především vzájemný postoj ke konstitucionálním otázkám, o nichž dominiální a britští představitelé kontinuálně jednali na koloniálních, respektive imperiálních konferencích, představoval jeden z hlavních aspektů, formující vazby mezi mateřskou zemí a zámořskými autonomními

Sleva 20 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 236 Kč

Skladem u dodavatele

Lokální funkce kultury - Teoreticko-metodologická východiska

Autor: Ondřej Hubáček , kol.

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Publikace je prvním ze tří plánovaných výstupů projektu "Vytvoření a ověření systému evaluace veřejných kulturních služeb" Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), jehož cílem je navrhnout a v praxi ověřit systém evaluace veřejných kulturních služeb. To znamená systém, který spočívá v sadě nástrojů a postupů zjišťování a vyhodnocování přínosů podpory lokálních a

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem

Prima to bývalo a prima je to i teď! - Memoáry k 50. výročí založení katedry sociologie na FF UK

Autor: Jakub Mlynář , Markéta Sedláčková

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Sociologie u nás měla po druhé světové válce pohnutý osud. Publikace jej zachycuje ve čtrnácti osobních autobiografických textech současných i bývalých studentů a vyučujících katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří na tomto pracovišti působili v prvních desetiletích po jeho založení v roce 1965.

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Kapitoly z britských a amerických dějin

Autor: Stanislav Tumis , Jan Koura , Jaromír Soukup

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Kolektivní monografie, již tvoří soubor volně souvisejících kapitol, je věnována dějinám Anglie (Velké Británie) a Ameriky (Spojených států amerických) od počátku novověku do současnosti.

Sleva 20 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

(Ne)šťastná Ukrajina - Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921-1945

Autor: Mychajlo Fesenko , Petr Hlaváček

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Kniha (Ne)štastná Ukrajina. Osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921-1945 vznikla na základě stejnojmenné výstavy uspořádané na FF UK u příležitosti rozporuplného 70. výročí přesunu této ukrajinské vzdělávací instituce z Prahy do Mnichova.

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Lokální funkce kultury II - Analýza a evaluace kulturních služeb

Autor: Lenka Opletalová , kol.

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Publikace je druhým ze tří plánovaných výstupů projektu "Vytvoření a ověření systému evaluace veřejných kulturních služeb" Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI).

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem

Popis staročeské apelativní deklinace - (se zřetelem k automatické morfologické analýze textů…

Autor: Pavlína Synková

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Monografie přináší explicitní popis staročeské apelativní deklinace, který může sloužit jako základ pro automatické vygenerování tvarů spojených s morfologickými charakteristikami a lemmatem. Tyto tvary mohou být poté využity pro přiřazování morfologických kategorií (rodu, čísla a pádu) a lemmatu k tvarům vyskytujícím se v elektronizovaných staročeských textech. Popis koncovek a změn

Sleva 20 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem u dodavatele

Rusové v Praze - Ruští intelektuálové v meziválečném Československu

Autor: Mychajlo Fesenko , Petr Hlaváček

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Kniha Rusové v Praze. Ruští intelektuálové v meziválečném Československu vznikla jako doprovodná publikace stejnojmenné výstavy uspořádané na podzim 2017 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy u příležitosti 100. výročí ruské bolševické revoluce, kvůli níž odešly z někdejšího Ruského impéria tisíce učenců, literátů a umělců. Mnozí z nich nalezli útočiště právě v Československu a v Praze

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Vytěsněná elita - Zapomínaní učenci z Německé univerzity v Praze

Autor: Kolektiv autorů - Petr Hlaváček,Dušan Radvanovič

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Fotografii na obálce pořídila roku 1941 v protektorátní Praze agentura Centropress. Publikována byla v antisemitské knize Tajemství pražského hřbitova (Praha 1942), která je překladem části kontroverzního románu Biarritz, jehož autorem měl být John Retcliff. Za pseudonymem se skrývá německý spisovatel a sveřepý antisemita Herrmann Goedsche († 1878), uctívaný nacionálními socialisty. Fotografie je

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem

Vědomí a svoboda - L. S. Vygotskij a jeho teorie lidské psychiky

Autor: Naďa Soukupová

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Běloruský psycholog L. S. Vygotskij (1896 až 1934) se do vědy zapsal tzv. kulturněhistorickou teorií, popisující lidskou psychiku jako zprostředkovanou kulturními nástroji. Na svou dobu byla Vygotského práce neobyčejně moderní, nicméně již za jeho života se stala terčem ideologické kritiky a po jeho smrti byla dokonce zakázána. Znovu začala jeho díla vycházet až na konci padesátých let. V

Sleva 20 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem

Měnící se společnost?

publisher: Filozofická fakulta UK v Praze

0 / 5
20 %
Kniha se zabývá vztahem člověka a životního prostředí z pohledu různých oborů zejména společenských věd. V šesti kapitolách se jednotliví autoři zamýšlejí z pohledů svých specializací (filozofie, kulturologie, etnografie, dějiny umění, regionalistika a environmentalistika) nad otázkou, zda ve společnosti dochází k posunu směrem k environmentální šetrnosti, respektování environmentálních hodnot,

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele