Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Franesa

Kategorie:

Na česně - Jak z pozorování na česně poznáme, co se děje ve včelstvu

Autor: Heinrich Storch

publisher: Franesa

4 / 5
24 %
Publikace uvádí na 80 stranách jevy, které lze v průběhu roku pozorovat na česně, na letáku a v blízkosti úlu, a jejich náležité vysvětlení. Včelař tak díky knize zkušeného včelařského mistra H. Storcha může poznat, co se ve včelstvu děje, a nemusí k tomu otevírat úl a včelstvo vyrušovat. Každé otevření úlu a zvláště pak zásahy v plodišti způsobují narušení činnosti a života včelstva jako

Sleva 24 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem

17. listopad ’89 co se stalo na Národní

Autor: Radomil Hradil

publisher: Franesa

5 / 5
24 %
17. listopad 1989 znamenal přelom v našich moderních dějinách. Na Národní třídě došlo ke krvavému potlačení pokojné demonstrace. Autor pomocí autentických svědectví účastníků manifestace i výpovědí velitelů zásahu událost působivě přibližuje; sleduje nejen samotný průběh celé akce, ale i její přípravy a následné vyšetřování zákroku a hledá odpověď na otázku, zda šlo o plánované spiknutí. V

Sleva 24 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

Působení planet a životní procesy

Autor: Bernard C. J. Lievegoed

publisher: Franesa

0 / 5
24 %
Příspěvek k porozumění planetárním procesům v lidském organismu a působení biodynamických preparátů.

Sleva 24 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem

Praktický výcvik myšlení - Nervozita a jáství

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Franesa

0 / 5
24 %
Mnozí lidé si dnes stěžují na zapomnětlivost, nenápaditost či různé projevy nervozity. Kniha obsahuje 6 + 7 cvičení k prevenci těchto jevů, zlepšení paměti, zbystření pozorovací schopnosti, rozvoji pružného myšlení a posílení vůle. Dvě přednášky, v nichž Rudolf Steiner tato cvičení uvedl, se staly nepostradatelnou pomůckou pro mnohé z těch, kdo se ubírají cestou anthroposofie.

Sleva 24 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 83 Kč

Skladem

Co činí Anděl v našem astrálním těle? Jak najdu Krista?

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Franesa

0 / 5
24 %
Andělé vytvářejí v lidském astrálním těle obrazy. V těchto obrazech spočívají síly budoucího vývoje lidstva. Jsou to obrazy příštího sociálního uspořádání na Zemi, obrazy bratrství a sjednocení lidského pokolení. Tento vývoj však může být působením odpůrčích bytostí zvrácen a člověku hrozí trojí nebezpečí.

Sleva 24 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Biografie jako umělecké dílo - Cesta za poznáním lidského života

Autor: Pietro Archiati

publisher: Franesa

0 / 5
24 %
Jaký smysl má můj život? Podle jakých zákonitostí se odvíjí moje biografie? Jak spolu souvisí jednotlivé události a etapy mého života? Jaká je moje jedinečná a nezaměnitelná „životní melodie“? – Tyto a další otázky si klade Pietro Archiati v předkládané knize. Odpovědi hledá s pomocí anthroposofie Rudolfa Steinera i vlastního pozorování života. Ukazuje, že v naší biografii spočívá velká moudrost

Sleva 24 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Rafael - mysteria nemoci a léčení

Autor: Michaela Glöckler

publisher: Franesa

0 / 5
24 %
Lékařka Michaela Glöckler sestavila tuto knihu jako pomůcku pro všechny lékaře, terapeuty a příslušníky pomáhajících profesí, kteří chtějí navazovat na dávné mysterijní lékařství a cítí se být spřízněni s Rafaelovým duchem a jeho spirituální školou. Čtenář má možnost nahlédnout v knize hlouběji do podstaty nemoci a jejího léčení. Texty vycházejí z anthroposofie Rudolfa Steinera.

Sleva 24 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Víra, láska a naděje - O významu lásky

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Franesa

0 / 5
24 %
Víra, láska a naděje jsou tři základní síly duše, které jí nikdy nelze vzít, a zároveň jsou potravou, bez které duše a po ní i tělo onemocní. Rudolf Steiner v předkládaném textu tyto síly přiřazuje k jednotlivým bytostným článkům člověka i k vývojovým epochám lidstva.

Sleva 24 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Umělecké impulzy anthroposofie 1

Autor: S.I. Atwoodová , W. Blume , Sergej O. Prokofjev

publisher: Franesa

0 / 5
24 %
Lze v umění dělat cokoli? Kde končí svoboda a kde začíná svévole? Jak v umělecké činnosti čerpat z dobrého ducha? Jak se orientovat podle věčných božských zákonů a vyvarovat se zla? Autoři ve svých příspěvcích rozvíjejí podněty Rudolfa Steinera pro různé umělecké směry, hudbu, výtvarné umění, architekturu, eurytmii atd. Walter Blume rozpracovává anthroposofické poznatky o podstatě hudby a Sergej

Sleva 24 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem

Působení duchovních bytostí na člověka

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Franesa

0 / 5
24 %
Kniha srozumitelným způsobem zasvěcuje do učení o duchovních bytostech a jejich vztahu k člověku. Rudolf Steiner ve třinácti přednáškách přibližuje vznik a vývoj člověka a Země a úlohu duchovních bytostí v něm. Hovoří o podstatě andělů, archandělů a dalších hierarchií, o významu obětování se vyšších bytostí a o Kristu jako mystickém Beránku. Obšírně vysvětluje vznik a působení elementárních

Sleva 24 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem

Tři kroky anthroposofie: filosofie, kosmologie, náboženství

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Franesa

0 / 5
24 %
Autor v deseti kapitolách ukazuje, jaká musí být obnova filosofie, kosmologie a náboženství, aby přírodní věda mohla vyústit ve vědu zahrnující také ducha. Filosofie musí získat charakter skutečného prožitku, kosmologie má obsáhnout i člověka, náboženství nemá být jen vírou, ale i poznáním. Výsledkem je filosofie prodchnutá životem, kosmologie poznávající i duchovní kosmos a náboženské poznání,

Sleva 24 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Cesta tří králů - Příběh k době tříkrálové

Autor: Brigitte Barz

publisher: Franesa

0 / 5
24 %
Na nebi zazářila jasná hvězda a na Zemi se narodilo dítě Slunce, spasitel světa. Tři králové, Baltazar, Melichar a Kašpar, se vydávají na cestu, aby se dítěti poklonili. Ánanda, Tharsis a Ipuwer, jejich věrní služebníci, je doprovázejí. Co na cestě prožili a jaké byly jejich dary, o tom vypráví tato kniha.

Sleva 24 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Přechody v dětství od narození do čtrnácti let

Autor: kolektiv autorů

publisher: Franesa

0 / 5
24 %
Význam, výzvy, důsledky - úkoly pro vychovatele a učiteleDítě ve svém vývoji prochází několika významnými přechody: ve 3, 6, 9 a 12 letech. Přitom ztrácí oporu v tom, co bylo, a musí hledat novou jistotu v životě. Bývají to kritické chvíle, které však otevírají nové možnosti. Zkušení waldorfští pedagogové dávají v této knize odpovědi na otázky spojené s přechody v dětství, především ale podněty k

Sleva 24 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Svět jako výsledek rovnovážných působení

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Franesa

0 / 5
24 %
Svět, jak ho známe, je výsledkem ustavičného působení dvou protichůdných sil, které se navzájem udržují v rovnováze. Toto působení se odehrává v čase i prostoru. V dřívější době převládalo působení sil luciferských, v dnešní době dominují síly ahrimanské. Tyto polární síly působí ovšem také neustále v našem fyzickém, éterném i astrálním těle, ale též v pojetí práva a povinnosti a v revolučním a

Sleva 24 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Makrokosmos a mikrokosmos - Velký a malý svět. Otázky duše, života a ducha

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Franesa

0 / 5
24 %
Co prožívá duše po smrti v duchovním světě? Jaká je podstata extatického vytržení a mystického pohroužení? Před čím nás chrání malý a velký strážce prahu? Jaká je moderní cesta zasvěcení? V čem spočívá myšlení srdcem oproti myšlení rozumu? Jaká je budoucí úloha hrtanu? Na tyto a další otázky dává Rudolf Steiner odpověď ve dvanácti přednáškách tohoto cyklu.

Sleva 24 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 217 Kč

Skladem

Kazuistiky dětí ze Steinerova Léčebně-pedagogického kurzu - Jejich životní osudy

Autor: Uhlenhoff Wilhelm

publisher: Franesa

0 / 5
24 %
Kniha poutavým způsobem dokumentuje kazuistiky postižených dětí, které Rudolf Steiner probíral ve svém Léčebně-pedagogickém kurzu. Autor předkládá jejich anamnézu, duchovědnou diagnózu a léčbu navrženou R. Steinerem a sleduje další vývoj jejich nemoci a průběh života. Kniha je určena všem, kdo chtějí poznávat vývojové poruchy dětí z hlediska duchovní vědy.

Sleva 24 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem

Mysterium českých dějin od praotce Čecha po sv. Václava

Autor: Hradil Radomil

publisher: Franesa

0 / 5
24 %
Byla Libuše a její sestry, Přemysl a všechna bájná česká knížata pouhým výmyslem, nebo nám tu pověsti zachovaly stopu skutečné minulosti a jejich existence byla plně reálná? Autor se přiklání ke druhé možnosti a pomocí Hájkovy kroniky se pouští do rekonstrukce jejich osudů. Poukazuje na význam kultu v době staré slovanské víry a zápasu s nastupujícím křesťanstvím. Nakonec vysvětluje pozadí a

Sleva 24 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem

Napodobování kouzelné slůvko pro výchovu dětí v prvním sedmiletí

Autor: Cornelis Boogerd

publisher: Franesa

0 / 5
24 %
Prvních sedm let dětského věku je zásadní dobou pro celý další život. Dítě v tomto období především napodobuje dospělé, jejich jednání, ale i jejich vnitřní postoje. Během tohoto sedmiletí se napodobování proměňuje a řídí se určitými zákonitostmi. Autor tyto zákonitosti čtenářům přibližuje a ukazuje, jak napodobování použít jako výchovný nástroj. Rozhodující úlohu zde hraje to, jak pracujeme se

Sleva 24 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem

Obrazná řeč zvěrokruhu

Autor: Julius Frits Hendrik

publisher: Franesa

0 / 5
24 %
Kniha podává jedinečnou charakteristiku dvanácti znamení podle povahy jednotlivých zvěrokruhových bytostí, od Štíra až po Váhy. Stěží bychom jinde našli tak výstižný a zároveň poutavý fenomenologický popis, díky němuž se pro nás kvality zvěrokruhu stávají reálným prožitkem. Autor poukazuje rovněž na ideály ztělesněné v jednotlivých znameních, ale také na nebezpečí vyplývající z jejich přílišné

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem

Simsala - Příběh malého čaroděje

Autor: Georg Dreissig

publisher: Franesa

0 / 5
24 % Novinka
Nedá se nic dělat, malý čaroděj Simsala musí do školy. Ředitel Hlavsa z toho má vrásky na čele: Nebudou se ve škole dít všelijaké čáry máry? To víte, že budou… A nakonec se sám pan ředitel proletí na létajícím koberci, aby si tak splnil svůj dětský sen. A Simsala? Ten pozná, že být obyčejným dítětem není snadné, ale je to krásné… Příběh pro děti od 6 let.

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem

Vánoce ve světle anthroposofie

Autor: Robert Steiner

publisher: Franesa

0 / 5
24 % Novinka
Vánoční přednášky Rudolfa Steinera se vždy nesou ve zvláštním, slavnostním duchu. Tři z nich jsou zařazeny do této knížky. Rudolf Steiner v nich přibližuje význam vánočního stromku jako symbolu, proměny vánoční nálady v běhu doby a hovoří o zrození pozemského světla z temnoty Vánoc. Tyto přednášky osloví hřejivý lidský cit a zároveň přinášejí světlo poznání.

Sleva 24 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Dějiny hudby tentokrát trochu jinak

Autor: Jan Dostal

publisher: Franesa

0 / 5
24 %
Autor Jan Dostal podává v knize poněkud jiný pohled na dějiny hudby. Především hledá červenou nit spojující jednotlivé epochy vývoje hudby. Ukazuje, jak hudba jako původně dar nebes a bohů zvolna sestupuje na zemi a stává se veskrze lidskou záležitostí. Vše dokumentuje řadou hudebních ukázek z jednotlivých epoch a od jednotlivých komponistů. V závěru se zamýšlí nad dalšími perspektivami vývoje

Sleva 24 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Okulní dějiny

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Franesa

0 / 5
24 %
Esoterní úvahy o karmických souvislostech osobností a událostí světových dějin Jak do lidských dějin zasahují duchovní bytosti a jakou roli hraje reinkarnace lidských individualit? Rudolf Steiner vysvětluje působení těchto faktorů na řadě příkladů z dávnějších i méně dávných dějin. Ukazuje také zákonitost vzestupu a sestupu jednotlivých kultur. Před čtenářem tak vyvstává dosud netušený obraz

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Jevy na hvězdné obloze - Pozorovat a pochopit pohyby hvězd

Autor: Walter Kraul

publisher: Franesa

0 / 5
24 %
Pomocí této neobyčejně názorné, bohatě ilustrované knihy se čtenář snadno zorientuje při pozorování hvězdné oblohy a porozumí pohybům Slunce, Měsíce, planet i hvězd, které jinak bývají tak matoucí. Autor jasně a srozumitelně vysvětluje jednotlivé jevy, které můžeme na obloze pozorovat, a svá vysvětlení doprovází přehlednými nákresy a ilustracemi. Kniha Waltera Kraula je jako kouzelný klíč, který

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem


Může se hodit…


Nové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele