Registrace | Přihlášení


Fraus

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Německy s úsměvem nově UČ + mp3 ke stažení

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

3.8 / 5
KK 3. vydání jsou k dispozici nahrávky úvodních textů jednotlivých lekcí ve formátu mp3. Nahrávky si mohou studenti stáhnout zdarma v části materiály zdarma ke stažení na stránkách nakladatele www.ucebnice.fraus.cz (mp3 nahrávky se zobrazí po přihlášení na web nakladatelství vlevo pod ikonou učebnice). Kniha je určena všem zájemcům o studium němčiny ve věku od cca 15 let, které po probrání

Sleva 5 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 436 Kč

Skladem

Český jazyk pro SŠ - Mluvnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4.4 / 5
Učebnice určená k výuce na středních školách, koncipovaná pro přípravu k maturitě, zahrnující nejnovější trendy ve výuce českého jazyka. Rozsahem pokrývá čtyři roky středoškolského studia českého jazyka, je tematicky uspořádaná, zahrnuje výkladové pasáže, cvičení i shrnutí. Text je členěn na hlavní stranu zpracovanou podle RVP G a odkazy, např. do odborné literatury, jiných předmětů či odkazy

Sleva 5 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem

Deutsch mit Max A1/díl 2 - pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4 / 5
Pracovní sešit úzce navazuje na učebnici a slouží k dalšímu procvičování učiva. Obsahuje různé typy cvičení napomáhající k pochopení probrané látky, opakovací testy a shrnutí lekcí včetně odpovídající slovní zásoby. Součástí pracovního sešitu je zároveň vložený přehled gramatiky.

Sleva 5 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Deutsch mit Max A1/díl 1 - učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4.7 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem

Raduga po-novomu 2 - učebnice

Autor: Jelínek Stanislav

publisher: Fraus

4.2 / 5
Ruština pro ZŠ - ruština pro SŠ - výuka druhého cizího jazyka Inovovaný pětidílný učební soubor Raduga je určen k výuce ruštiny na středních školách. První 2 díly jsou určeny také pro výuku druhého cizího jazyka na základních školách.

Sleva 3 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Raduga po-novomu 1 - pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: Fraus

4 / 5
Pracovní sešit Raduga po-novomu 1 je určen k výuce ruštiny na středních školách a také pro výuku ruštiny jako druhého cizího jazyka na základních školách. Počítá se též s možností uplatnění ve vysokoškolském studiu nefilologických oborů a v jazykových kurzech.

Sleva 5 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem

Učitelský notes - s motivem Psací potřeby

Autor: neuveden

publisher: Fraus

3.4 / 5
Učitelský notes zejména s přehledem klasifikace a příprav na vyučování. Je vhodný pro učitele 1. stupně ZŠ. Obsahuje přehledy: - rozvrhy hodin - rozvrh aktivit učitele - organizace školního roku - důležitá telefonní čísla - organizace vyučování - celoškolní a třídní akce a projekty - plán aktivit během školního roku - informace o žácích - zasedací pořádek třídy - narozeniny žáků a

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Raduga po-novomu 1 - učebnice

Autor: neuveden

publisher: Fraus

3.9 / 5
Inovovaný učební soubor Raduga je určen k výuce ruštiny na středních školách a první dva díly také pro výuku ruštiny jako druhého cizího jazyka na základních školách. Počítá se též s možností uplatnění ve vysokoškolském studiu nefilologických oborů a v jazykových kurzech.

Sleva 5 % z běžně ceny 289 Kč

Naše cena: 275 Kč

Skladem

Polepky na klávesnici - Azbuka

Autor: neuveden

publisher: Fraus

3.9 / 5
Průhledná samolepka s modrými znaky pro nalepení Azbuky na klávesnici.

Sleva 10 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 62 Kč

Skladem

Fiesta 1 nueva učebnice + mp3 - 3. vydání

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Králová Jana

publisher: Fraus

3.7 / 5
Třetí vydání je k dispozici s atraktivními nahrávkami ve formátu mp3, dostupné v materiálech ke stažení (po přihlášení do e-shopu naleznete v levé části stránky pod titulkou učebnice). První díl je pro začátečníky. Jeho zvládnutí umožní studentům obstát v běžných situacích denního života ve španělsky mluvícím prostředí.Učebnice má 15 lekcí, každá se zabývá jedním ze základních konverzačních

Sleva 2 % z běžně ceny 439 Kč

Naše cena: 432 Kč

Skladem

Obrázkový německo-český slovník

Autor: neuveden

publisher: Fraus

4.5 / 5
11 %
Tato bohatě ilustrovaná publikace obsahuje celkem více než 2000 slov a frází, tematicky seřazených s ohledem na každodenní běžné situace.

Sleva 11 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem

En Francais 1 - učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4.3 / 5

Sleva 2 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika se Čtyřlístkem 2/1 pro ZŠ - pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4.5 / 5
Pracovní sešity obsahují množství úloh k procvičení probíraného učiva. Druhý díl pracovního sešitu je obohacen o vyjímatelný Přehled učiva 2. ročníku. Využijte 24 tisknutelných pracovních listů v materiálech ke stažení (zobrazuje se po přihlášení).

Sleva 5 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Matematika 2/3 pro ZŠ - učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4.5 / 5
Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností. V každém díle se nachází řada úloh, které si žádají vzájemnou spolupráci a komunikaci žáků, rozvíjejí dovednost řešit problém a schopnost rozhodovat. V učebnici naleznete stejně jako u 1. ročníku v levém záhlaví každé dvojstrany nadpis pro učitele, vpravo výstup z RVP. Na

Sleva 5 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem

Literatura v souvislostech pro SŠ 2 - UČ

Autor: Jakubíček Daniel

publisher: Fraus

5 / 5
Sleva
Celobarevná učebnice přináší pohled na literaturu z hlediska literárních i mimoliterárních souvislostí. Obsahuje základy literární historie, teorie a kritiky, kulturní a společenský přehled, informace o dobových skutečnostech, autorech a jejich tvorbě, poukazuje na žánrovou a tematickou pestrost. Součástí učebnice je elektronická čítanka. Stahujte na www.flexilearn.cz. Výkladová část je

Sleva 5 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 313 Kč

Skladem

Matematika 5 pro ZŠ - příručka učitele

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4 / 5
Umožňuje dokonalejší využití učebnice, obsahuje komentáře ke každé stránce, postupy, metody a formy práce, hry jako náměty na doplňující aktivity. Obsahuje rozpis výstupů pro celý 1. stupeň, což pomáhá učiteli při tvorbě ŠVP.

Naše cena: 593 Kč

Skladem

Český jazyk 5 pro ZŠ - Příručka učitele

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4 / 5
Podrobná metodická příručka obsahuje mj. přehledy učiva s orientačními harmonogramy, přehledy očekávaných výstupů, klíčových kompetencí a průřezových témat. Orientaci v knize usnadňuje reprodukování všech stran z učebnice i pracovních sešitů. Součástí příručky učitele jsou také kopírovatelné přílohy, pracovní listy a stránky pracovních sešitů s příklady řešení.

Naše cena: 549 Kč

Skladem

Český jazyk 5 pro ZŠ - učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

5 / 5
Učebnice je rozdělena na 20 témat, v každém tématu se probírají nebo opakují určité gramatické jevy. Probírané jazykové jevy: předpony s- a z-, slova přejatá, druhy přídavných jmen, přísudek – slovesný, jmenný se sponou, shoda přísudku s podmětem – podmět nevyjádřený a několikanásobný, podstatná jména pomnožná, číslovky – druhy a jejich skloňování, homonyma, druhy zájmen, příslovce, vztahy

Sleva 5 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem

Raduga po-novomu 5 - Učebnice

Autor: Jelínek Stanislav

publisher: Fraus

5 / 5
Závěrečný 5. díl učebního komplexu je rozdělen do pěti tematických celků: studium cizích jazyků, rodina a bydlení, sport a zdravý životní styl, pracovní setkání, zkušenostiz pobytu v Rusku. Učivo umožňuje harmonické rozvíjení všech řečových dovedností. Prohlubuje znalost slovní zásoby a mluvnice na úrovni B1 SERR. Učební materiál je logicky propojen s tématy předchozích

Sleva 5 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 313 Kč

Skladem

Literatura 2 pro SŠ

Autor: Martinková Věra

publisher: Fraus

5 / 5
Učebnice pro 2. ročník SŠ obsahuje mnoho témat, např.: romantismus ve světových literaturách i v české literatuře, doznívání ideálů národního obrození v české literatuře...

Naše cena: 99 Kč

Skladem


Může se hodit…


50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele