Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Herrmann & synové

kategorie:

Zlomky - Empedoklés II

Autor: Tomáš Vítek

publisher: Herrmann & synové

5 / 5
20 % Doprava zdarma
Po teoretické studii, v níž se autor zaměřil na výklad života a díla předsokratovského filosofa Empedoklea (Praha 2002), přináší druhý svazek edici všech řeckých zlomků a svědectví, kterou provází paralelní český překlad. Svazek obsahuje také detailní analýzu filosofova jazyka, výklad edičních a překladatelských postupů a zvláštní studii o nově objeveném zlomku (jeho edice a překlad jsou

Sleva 20 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 444 Kč

Skladem

Manifest za filosofii a jiné texty

Autor: Alain Badiou

publisher: Herrmann & synové

4.5 / 5
20 %
Je dnes filosofie možná? Lze ji definovat? Jaký vztah ji pojí k oblastem jako umění, politika, láska nebo věda? Je či může být filosofie systematická? Výbor Manifest za filosofii a jiné texty představuje způsob, jakým na tyto a jiné otázky odpovídá francouzský filosof a spisovatel Alain Badiou. Jeho Manifest za filosofii byl v době svého vzniku (1989) ojedinělým pokusem o nalezení takové formy

Sleva 20 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Corpus Hermeticum

Autor: Radek Chlup

publisher: Herrmann & synové

3.5 / 5
20 % Doprava zdarma
Jádro publikace tvoří texty a překlady souboru řeckých hermetických spisů s komentářem, ozřejmujícím argumentaci hermetických autorů. Doprovodná studie uvádí základní historická fakta o hermetismu a jeho základní témata, a načrtává hlavní směry jeho moderní akademické interpretace. Z religionistických pozic se pokouší o vyrovnání rozporu mezi dvěma zdánlivě neslučitelnými přístupy, které se

Sleva 20 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 444 Kč

Skladem u dodavatele

Pusté ostrovy a jiné texty

Autor: Gilles Deleuze

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Pusté ostrovy shrnují méně známé texty, které Gilles Deleuze publikoval v letech 1953-1974 v různých časopisech, jeho předmluvy a rozhovory či kapitoly ve sbornících a kolektivních dílech. Představují nedocenitelný vstup do jinak myšlenkově značně náročných knih tohoto francouzského filosofa, věnovaných nejen filosofii (Hume, Nietzsche, Bergson aj.), ale i literatuře, filmu a výtvarnému umění.

Sleva 20 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon a právo v archaických kulturách

Autor: kolektiv

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Kolektivní studie Zákon a právo v archaických kulturách obsahuje odborné statě českých historiků náboženství, které analyzují vznik, povahu a proměny zákonů a zákoníků v osmi vybraných archaických kulturách. Přispěvatelé se zaměřili zejména na povahu, jazyk a historicitu dochovaného legislativního materiálu, na typy autorů, jimž byly zákonné normy přisuzovány, autoritu, jimiž byly zašťiťovány, a

Sleva 20 % z běžně ceny 333 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem u dodavatele

Manifest existenciálních dějin

Autor: Mirek Vodrážka

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Dlouhodobý spor o dějiny, minulost, instituci paměti národa nebo ústav

Sleva 20 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele

Sága o Hervaře

Autor: Jan Kozák

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Mytická sága patřící mezi klasická díla literatury starého Severu. Již krátký pohled do děje, v němž se utkávají stateční hrdinové s běsnícími berserky, dívka v převleku bojovníka sestupuje k mohylovým duchům, prokletý meč přináší zkázu celému rodu a v závěrečné scéně scéně proti sobě stojí Gótové a Hunové v apokalyptické bitvě, nám jistě něco připomene - nejen eposy antického starověku a

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Sága o Hervaře - komentáře

Autor: Jan Kozák

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Komentář k Sáze o Hervaře nabízí osvětlení a výklad stěžejních témat, které textem ságy pronikají a určují tak její kulturní význam. V rámci pětice tematických studií však autor překračuje pouhý historický či literární komentář a rozvíjí bohatou síť souvislostí, která umožňuje propojit tematické okruhy středověké skandinávské dobrodružné ságy s motivy známými ze eddické mytologie, ale i světových

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Empedoklés III - Komentář

Autor: Tomáš Vítek

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Závěrečný díl rozsáhlého empedokleovského opusu nabízí detailní komentáře textů vydaných v předcházejícím druhém svazku. Autor se snažil podchytit všechny sporné a nejasné prvky, přehledně představit jejich možná řešení a zasadit je do kontextu minulého i současného bádání. Jedná se o nejpodrobnější a nejinformativnější výklad, jaký byl kdy předsókratovskému filosofu věnován.

Sleva 20 % z běžně ceny 666 Kč

Naše cena: 533 Kč

Skladem u dodavatele

Sedm mudrců a jejich výroky

Autor: Tomáš Vítek

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Sedmice mudrců, kteří působili v Řecku archaické doby a mezi něž byli mimo jiné řazeni i slavný filosof Thalés z Mílétu a athénský mudrc a zákonodárce Solón, reprezentuje formu moudrosti, která se projevovala zejména stručnými sentencemi s morálním podtextem. Nová studie Tomáše Vítka, který je mimo jiné autorem třísvazkové monografie Empedoklés, zpracovává vyčerpávajícím způsobem veškerý dostupný

Sleva 20 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 398 Kč

Skladem u dodavatele

Věštění v antickém Řecku I. - Od věštců k losům

Autor: Tomáš Vítek

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 % Doprava zdarma
První díl čtyřdílného projektu věnovaného věštění v antickém Řecku, ale v nemalé míře i věštění římskému a středověkému, je věnován tzv. induktivní věštbě, která vycházela z výkladu věštných znamení. V publikaci lze nalézt bezmála veškerý přístupný dokladový materiál - obsahuje množství originálních textů a jejich překladů, odkazuje na odborné diskuse i paralely z jiných kultur -, který je

Sleva 20 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 398 Kč

Skladem u dodavatele

Kniha hodinek - Cathemerinon

Autor: Prudentius

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
V češtině první kompletní překlad Prudentiových hymnů, jejichž autor ještě ve své osobě i tvorbě spojuje rysy doznívající pohanské antiky a vzmáhajícího se křesťanství a z nichž některé se staly součástí Římského breviáře. Cathemerinon přináší modlitby k různým denním dobám, církevním svátkům během roku či významným situacím lidského života, v nichž se odráží prvokřesťanský entuziasmus i pozdně

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Mýtus a geografie

Autor: Kolektiv autorů - Sylva Fischerová,Jiří Starý

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Sborník Mýtus a geografie shrnuje jedenáct studií předních českých badatelů, jež spojuje otázka po způsobu, jakým člověk vnímá svět v tom nejširším smyslu slova: jako nejbližší okolí, jako kosmický celek, jako svět ,za´ naším světem. V základu všech příspěvků přitom stojí kontrast mezi dvěma cestami, jimiž člověk k těmto světům přistupuje: mezi cestou, již lze označit jako mytickou, a cestou

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofické myšlení hellenistického židostva

Autor: František Kovář

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Studie o projevech řeckého myšlení u jednotlivých literárních představitelů hellenistického židovstva, zejména Filóna Alexandrijského.

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Spánek a sny

Autor: Kolektiv autorů - Josef Hrdlička,Jiří Starý

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Sborník Spánek a sny obsahuje dvanáct studií předních českých badatelů a čtenář v něm může získat hlubší přehled o postojích ke spánku a snu, které převládaly v osmi vybraných archaických kulturách. Sborník pokrývá reprezentativní geografickou i historickou oblast: od nejstarších čínských snů, zaznamenaných za vlády dynastie Shang (13. st. př. n. l.), a snů, o nichž mluví indické upanišady, přes

Sleva 20 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Proklos

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Novoplatonik Proklos (412-485) byl jedním z největších pozdně

Sleva 20 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 444 Kč

Skladem u dodavatele

Myšlení obrazem - Průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé

Autor: Miroslav Petříček

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Myslíme pojmy, to jest slovy, avšak je rovněž možné myslet obrazy? Nikoli obrazným způsobem, metaforami a jinými prostředky nepřímého vyjadřování, nýbrž skutečně v obraze? Současná filosofie klade tuto otázku pouze nepřímo tehdy, když uvažuje o úloze řeči ve filosofickém textu, ale je možné, že právě otázka po myšlení obrazem odhaluje v tomto ohledu cosi podstatného, pokud ukazuje k rovině, v níž

Sleva 20 % z běžně ceny 222 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem

Tázání po budoucím

Autor: Kolektiv autorů - Milan Balabán,Veronika Tydlitátová

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Stručné uvedení hlavních myšlenkových pozic, jak se váží k jednotlivým dějinným etapám Izraele. Přepracovaná verze samizdatového vydání, doplněná o eseje V. Tydlitátové.

Sleva 20 % z běžně ceny 222 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

Michel Foucault - Za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky

Autor: Kolektiv autorů - Hubert Dreyfus,Paul Rabinow

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Přestože studie H. L. Dreyfuse a P. Rabinowa je jednou z vůbec prvních knižních publikací věnovaných Michelu Foucaultovi, stále patří k těm nejdůkladnějším a nejoriginálějším knihám, které byly tomuto filosofovi kdy věnovány. Autoři systematicky zkoumají Foucaultovo – v době vydání jejich textu dosud neuzavřené – dílo, přičemž základním výchozím bodem se pro ně stává Foucaultův „metodologický“

Sleva 20 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem

Moderní svět v zrcadle literatury a filosofie

Autor: Miroslav Petříček

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Různorodost tradic, na nichž spočívá evropská kultura, reflektuje evropské myšlení přinejmenším od dob modernismu. Evropskou jednotu chápe nejspíš jako pohyb integrace a setkávání, ale také traumatických zkušeností a přehodnocování. V publikaci Moderní svět v zrcadle literatury a filosofie proto nejde o syntézu. Kniha chce v jednotlivých příspěvcích ukázat, jak se tato zkušenost různorodosti

Sleva 20 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Historie českých komunit v Rumunsku

Autor: Desideriu Gesce

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Ambiciózní projekt místních učitelů pojednává o fenoménu "český Banát" v dosud nebývalé časové i tematické šíři a z hlediska rozličných aspektů. Českého čtenáře zaujme také u nás neobvyklé zpracování problematiky osídlení-kolonizace z pohledu rumunských intelektuálů s velmi dobrou znalostí prostředí. Kniha obsahuje množství starých fotografií z rodinných archivů, české vydání je doplněno o

Sleva 20 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 444 Kč

Skladem u dodavatele

Raymond Roussel

Autor: Michel Foucault

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Studie Raymond Roussel (1963) je jediná Foucaultova kniha věnovaná jedné konkrétní osobnosti. Nejde zde jen o důkladný rozbor díla jedné z nejzajímavějších a nejbizarnějších postav francouzské literatury, díky němuž Roussel po dlouhém období zapomnění vstoupil do povědomí čtenářů, ale také o vybudování určité teorie vztahu mezi subjektem, řečí a světem. Právě zde se Foucault snad nejvýrazněji

Sleva 20 % z běžně ceny 222 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

Abecedadas

Autor: Aphronek

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Ve svém originálním básnickém projektu se autor, který je zároveň původcem grafické podoby knihy, vyrovnává se sevřeností abecední formy. S lexikem, kterým ji vyplňuje, nakládá s volností, v níž lze vystopovat vzdálené odkazy dadaismu a surrealimu.

Sleva 20 % z běžně ceny 123 Kč

Naše cena: 98 Kč

Skladem u dodavatele

Lživé ságy starého Severu

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Ságy označované jako „lživé“ začaly vznikat na Islandu na počátku dvanáctého století. Otevřeně a bez ostychu se prohlašují za literaturu, jejímž hlavním cílem je bavit, a neváhají proto často sahat po tématech, jež bychom v klasické staroseverské literatuře našli jen okrajově či vůbec: sexu, magii či brutalitě. Moderního čtenáře zaujme jejich nespoutaná představivost, která si nezadá s těmi

Sleva 20 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 296 Kč

Skladem


Může se hodit…


Přihlášení uživatele