Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Herrmann & synové

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Zlomky - Empedoklés II

publisher: Herrmann & synové

5 / 5
21 %
Po teoretické studii, v níž se autor zaměřil na výklad života a díla předsokratovského filosofa Empedoklea (Praha 2002), přináší druhý svazek edici všech řeckých zlomků a svědectví, kterou provází paralelní český překlad. Svazek obsahuje také detailní analýzu filosofova jazyka, výklad edičních a překladatelských postupů a zvláštní studii o nově objeveném zlomku (jeho edice a překlad jsou

Sleva 21 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 438 Kč

Skladem

Corpus Hermeticum

Autor: Radek Chlup

publisher: Herrmann & synové

3.5 / 5
21 %
Jádro publikace tvoří texty a překlady souboru řeckých hermetických spisů s komentářem, ozřejmujícím argumentaci hermetických autorů. Doprovodná studie uvádí základní historická fakta o hermetismu a jeho základní témata, a načrtává hlavní směry jeho moderní akademické interpretace. Z religionistických pozic se pokouší o vyrovnání rozporu mezi dvěma zdánlivě neslučitelnými přístupy, které se

Sleva 21 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 438 Kč

Skladem u dodavatele

Kniha hodinek (Cathemerinon) - Cathemerinon

Autor: Prudentius

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
V češtině první kompletní překlad Prudentiových hymnů, jejichž autor ještě ve své osobě i tvorbě spojuje rysy doznívající pohanské antiky a vzmáhajícího se křesťanství a z nichž některé se staly součástí Římského breviáře. Cathemerinon přináší modlitby k různým denním dobám, církevním svátkům během roku či významným situacím lidského života, v nichž se odráží prvokřesťanský entuziasmus i pozdně

Sleva 21 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Historie českých komunit v Rumunsku

Autor: Desideriu Gesce

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Ambiciózní projekt místních učitelů pojednává o fenoménu "český Banát" v dosud nebývalé časové i tematické šíři a z hlediska rozličných aspektů. Českého čtenáře zaujme také u nás neobvyklé zpracování problematiky osídlení-kolonizace z pohledu rumunských intelektuálů s velmi dobrou znalostí prostředí. Kniha obsahuje množství starých fotografií z rodinných archivů, české vydání je doplněno o snímky

Sleva 21 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 438 Kč

Skladem u dodavatele

Modlitba - Duchovní cvičení a zkušenost - Duchovní cvičení a zkušenost

Autor: Hans-Werner Schroeder

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Učebnice modlitby Hanse-Wernera Schroedera vzešla z jeho dlouholeté zkušenosti kněze a učitele kněžského semináře a byla původně psána právě pro ty, s nimiž jako farář a učitel pracoval ve své domovské Obci křesťanů a v antroposoficky zaměřených kruzích. V knize autor zdůrazňuje důležitost modlitby pro každodenní život a uvádí do modlitební praxe na základě ústřední modlitby křesťanů, Otčenáše.

Sleva 21 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem u dodavatele

Věštění v antickém Řecku II. - Tělo a sny - Tělo a sny

Autor: Tomáš Vítek

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Druhý díl studie souborně nazvané Věštění v antickém Řecku nese titul Tělo a sny a ve své první části přináší výklad věštebných technik soustředěných především na tělo, jež byly z velké části využívány nejen v antice, ale i později ve středověku. Zaměřovaly se jednak na lidské tělo, jeho vzhled, chování, mimovolné pohyby a projevy, jednak na tělo zvířecí oběti, tedy opět jeho vzhled, chování

Sleva 21 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 438 Kč

Skladem

Knížka

Autor: Libor Hofman

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Knížka Libora Hofmana je půvabná, plná obrázků, úvah a slovních hříček. První polovina je prozaická, v druhé najdeme především soubor básní a grafické poezie. Svým stylem autor manifestuje poetiku okasionismu, uměleckého směru, který formuloval a celý život zastává. Knížka je doplněna originální autorovou grafikou.

Sleva 21 % z běžně ceny 222 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Zákonem nechť je budována zem - Staroseverské zákony a zákoníky - Staroseverské zákony a zákoníky

Autor: Jiří Starý

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Kniha je věnována historii staroseverského práva od mlhavých pohanských počátků v době vikinské po období 13.–14. století, kdy se Skandinávie přijetím královských zemských zákoníků zařadila do proudu středověké křesťanské právní kultury. Kniha poutavě popisuje a mnoha citáty ilustruje formy, jichž zákonodárství v různých dobách nabývalo, a zabývá se rovněž otázkou pojetí pravdy či spravedlnosti v

Sleva 21 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Bůh a stát

Autor: Michail Bakunin

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Michail Bakunin, ruský filozof, revolucionář a anarchista, představil ve svém nejznámějším textu nazvaném Bůh a stát výklad společenského vývoje, podle nějž člověk překonává stadium zvířete a božského otroctví díky své schopnosti vzpoury. Stát a náboženství ve službě kapitálu ničí svobodu a důstojnost člověka. Církev a stát se svým idealismem a národní tradicí jsou vždy založeny na útlaku a

Sleva 21 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Záhyb - Leibniz a baroko - Leibniz a baroko

Autor: Gilles Deleuze

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Fascinující text francouzského filosofa Gillese Deleuze přehýbá Leibnizovy barokní koncepce do naší epochy poznamenané podobně jako baroko ztrátou racionalistických a pozitivistických jistot, a z mnohých perspektiv nahlíží na zásadní problémy uspořádání světa, jako jsou například otázky duše, Boha, potenciality, singularity či mnohosti.

Sleva 21 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Raymond Roussel

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Studie Raymond Roussel (1963) je jediná Foucaultova kniha věnovaná jedné konkrétní osobnosti. Nejde zde jen o důkladný rozbor díla jedné z nejzajímavějších a nejbizarnějších postav francouzské literatury, díky němuž Roussel po dlouhém období zapomnění vstoupil do povědomí čtenářů, ale také o vybudování určité teorie vztahu mezi subjektem, řečí a světem. Právě zde se Foucault snad nejvýrazněji

Sleva 21 % z běžně ceny 222 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Parmenidova filosofie

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Svébytná interpretace myšlenkového odkazu jedné z nejvýznamnějších postav předsokratovské filosofie. Původně disertační práce levicově orientovaného filosofa a novináře, v procesu s Miladou Horákovou odsouzeného k trestu smrti, sepsaná koncem dvacátých let a zaměřená na interpretaci učení předsókratovského myslitele z hlediska pochopení Parmenidovy perspektivy a filosofického prostředí vzniku

Sleva 21 % z běžně ceny 222 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Pusté ostrovy a jiné texty

Autor: Gilles Deleuze

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Pusté ostrovy shrnují méně známé texty, které Gilles Deleuze publikoval v letech 1953-1974 v různých časopisech, jeho předmluvy a rozhovory či kapitoly ve sbornících a kolektivních dílech. Představují nedocenitelný vstup do jinak myšlenkově značně náročných knih tohoto francouzského filosofa, věnovaných nejen filosofii (Hume, Nietzsche, Bergson aj.), ale i literatuře, filmu a výtvarnému umění.

Sleva 21 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon a právo v archaických kulturách

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Kolektivní studie Zákon a právo v archaických kulturách obsahuje odborné statě českých historiků náboženství, které analyzují vznik, povahu a proměny zákonů a zákoníků v osmi vybraných archaických kulturách. Přispěvatelé se zaměřili zejména na povahu, jazyk a historicitu dochovaného legislativního materiálu, na typy autorů, jimž byly zákonné normy přisuzovány, autoritu, jimiž byly zašťiťovány, a

Sleva 21 % z běžně ceny 333 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem u dodavatele

Manifest existenciálních dějin

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Dlouhodobý spor o dějiny, minulost, instituci paměti národa nebo ústav zkoumající povahu totalitních režimů zakrývá skutečnost, že jeho jádrem je filosofické pojetí času. Tato esej vznikla paralelně s občanskými aktivitami autora v roce 2010, kdy spolu s Neelou Winkelmann-Heyrovskou a dalšími přinášeli v rámci Iniciativy neustrčených informace o mravní a odborné nezpůsobilosti historika Jiřího

Sleva 21 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem

Dějiny křesťanského písemnictví - De viris illustribus

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Hieronymus ze Stridonu čili svatý Jeroným napsal na sklonku 4. století podle modelu, zděděného od antických rétorů, první dějiny křesťanského písemnictví. Zahrnul do nich autory knih Nového zákona, teology pravověrné i heretické, i první autory duchovní poezie. Bral v potaz jak teologickou, tak literární stránku jejich díla. Vytvořil tak svérázné „work in progress“, ve kterém pokračovali v 5.

Sleva 21 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Zločin

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Tato próza byla otištěna časopisecky na začátku 20. století, přítomné vydání je rekonstrukcí autorského textu, doplňující redakčně cenzurované pasáže. Ústředním tématem díla Josefa K. Šlejhara, řazeného mezi naturalisty, je tragika lidského bytí, až k obludnosti deformovaný obraz elementárního zla, z něhož není východiska, krom smrti.

Sleva 21 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Sága o Hervaře

Autor: Jan Kozák

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Mytická sága patřící mezi klasická díla literatury starého Severu. Již krátký pohled do děje, v němž se utkávají stateční hrdinové s běsnícími berserky, dívka v převleku bojovníka sestupuje k mohylovým duchům, prokletý meč přináší zkázu celému rodu a v závěrečné scéně scéně proti sobě stojí Gótové a Hunové v apokalyptické bitvě, nám jistě něco připomene - nejen eposy antického starověku a

Sleva 21 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Sága o Hervaře - komentáře

Autor: Jan Kozák

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Komentář k Sáze o Hervaře nabízí osvětlení a výklad stěžejních témat, které textem ságy pronikají a určují tak její kulturní význam. V rámci pětice tematických studií však autor překračuje pouhý historický či literární komentář a rozvíjí bohatou síť souvislostí, která umožňuje propojit tematické okruhy středověké skandinávské dobrodružné ságy s motivy známými ze eddické mytologie, ale i světových

Sleva 21 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Dar jazyka - Deset statí p češtině

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %

Sleva 21 % z běžně ceny 168 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


AJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí