Registrace | Přihlášení


Herrmann & synové

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

MOT HAI BA

Autor: Hrochová Dagmar

publisher: Herrmann & synové

5 / 5
24 %
Kniha přináší soubor dosud nepublikovaných fotografií významné, humanisticky orientované české fotografky Dagmar Hochové z Vietnamu počátku 60. let 20. století.

Sleva 24 % z běžně ceny 444 Kč

Naše cena: 337 Kč

Skladem u dodavatele

Zlomky

Autor: Vítek Tomáš

publisher: Herrmann & synové

5 / 5
24 % Sleva
Po teoretické studii, v níž se autor zaměřil na výklad života a díla předsokratovského filosofa Empedoklea (Praha 2002), přináší druhý svazek edici všech řeckých zlomků a svědectví, kterou provází paralelní český překlad. Svazek obsahuje také detailní analýzu filosofova jazyka, výklad edičních a překladatelských postupů a zvláštní studii o nově objeveném zlomku (jeho edice a překlad jsou

Sleva 24 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 421 Kč

Skladem

Ódinn - Mýtus, oběť, iniciace

Autor: Kozák Jan A.

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
19 %
Kniha se věnuje staroseverskému náboženství a mytologii. Poskytuje přehledný úvod do kultury, mýtů a rituálů předkřesťanské Skandinávie doby vikinské a podrobný výklad věnovaný nejvýznamnějšímu severskému božstvu – Ódinovi. Autor představuje jednotlivé mýty, v nichž hraje Ódinn stěžejní roli, z výkladu potom vyvstává síť souvislostí mezi těmito příběhy. Zdánlivě velmi odlišné výjevy – Ódinova

Sleva 19 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 241 Kč

Skladem u dodavatele

Moderní svět v zrcadle literatury a filosofie

Autor: Petříček Miroslav

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
24 %
Různorodost tradic, na nichž spočívá evropská kultura, reflektuje evropské myšlení přinejmenším od dob modernismu. Evropskou jednotu chápe nejspíš jako pohyb integrace a setkávání, ale také traumatických zkušeností a přehodnocování. V publikaci Moderní svět v zrcadle literatury a filosofie proto nejde o syntézu. Kniha chce v jednotlivých příspěvcích ukázat, jak se tato zkušenost různorodosti

Sleva 24 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofie tělesnosti dějin

Autor: Vodrážka Mirek

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
24 %
Filosofie tělesnosti dějin přináší zcela nový pohled na historiografii a na její metody. Autorovo kritické myšlení odkrývá a překonává různá, i akademická klišé a dokáže nahlédnout a přečíst přehlížené symptomy. Vytváří se zde obraz totalitarismu, v němž autor hledá kontrastující linie, jež vycházejí z primárního konfliktu mezi kontrakulturou a prosystémově orientovaným disentem. Underground a

Sleva 24 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofické myšlení hellenistického židostva

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
15 %
Studie o projevech řeckého myšlení u jednotlivých literárních představitelů hellenistického židovstva, zejména Filóna Alexandrijského.

Sleva 15 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do současné filosofie

Autor: Petříček Miroslav

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
24 %
V cyklu přednášek autor představuje základní filosofické směry a problémy 20. století. Způsobem uchopení látky předvádí filosofický výkon přímo v proudu myšlení, ukazuje, jak se lze nad věcmi filosoficky zamýšlet. Věnuje se srovnání Platóna a Kanta, rozboru Husserlovy fenomenologie a problému smyslu, problému času u Bergsona a Husserla, analýze existence a otázce bytí u M. Heideggera,

Sleva 24 % z běžně ceny 166 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem

Michel Foucault

Autor: Dreyfus Hubert L.

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
24 %
Přestože studie H. L. Dreyfuse a P. Rabinowa je jednou z vůbec prvních knižních publikací věnovaných Michelu Foucaultovi, stále patří k těm nejdůkladnějším a nejoriginálějším knihám, které byly tomuto filosofovi kdy věnovány. Autoři systematicky zkoumají Foucaultovo – v době vydání jejich textu dosud neuzavřené – dílo, přičemž základním výchozím bodem se pro ně stává Foucaultův „metodologický“

Sleva 24 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem u dodavatele

Pojetí těla ve staroseverské literatuře

Autor: Novotná Marie

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
19 %
Studie se pokouší nastínit obraz představ o těle, jak se ukazuje v staroseverské literatuře, a to na základě analýzy dvou témat, jež se těchto představ úzce dotýkají: somatických projevů emocí a proměny podoby (hamr). Těžištěm knihy je sémantická analýza kořene ham, která umožňuje pochopit, co má společného přechod do stavu bojové extáze u berserků, mytologická proměna boha ve zvíře či

Sleva 19 % z běžně ceny 222 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Druhý díl

Autor: Hofman Libor

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
24 %
Druhý díl je volným pokračováním Knížky, na jejíž poetiku ve hře se slovy, myšlenkami, čarami a plochami navazuje, přičemž všemu opět vládne v Knížce definovaný okazionismus. Součástí publikace jsou barevné reprodukce vybraných výtvarných děl autora, který je zároveň i jejím grafikem.

Sleva 24 % z běžně ceny 222 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Poslední legrace

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
24 %
Decimus Magnus Ausonius je nejvýraznějším „světským“ latinským básníkem pozdní antiky. „Světský“ neznamená „nekřesťanský“, protože křesťanem byl, nýbrž hluboce nasycený kulturou řeckých mýtů a římských dějin, pěstující „literaturu pro literaturu“. Postmoderna znovuobjevila Ausonia coby příklad intertextuality a literárního experimentu. Výbor zahrnuje asi polovinu Ausoniova díla tak, aby obsáhl

Sleva 24 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 225 Kč

Skladem u dodavatele

Historie šílenství v době klasicismu

Autor: Foucault Michael

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
24 %
Foucaultova disertační práce Historie šílenství je prvním z jeho velkých „archeologických“ spisů. Jejím tématem je způsob, jakým byl v moderních evropských dějinách pojímán fenomén šílenství. Foucault zde analyzuje – počínaje tím, co označuje jako „velké uvěznění“ – několik historických konstelací, které v nejrůznějších kontextech charakterizovaly vztah západní kultury k postavě šílence.

Sleva 24 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 421 Kč

Skladem

Asklépios

Autor: Kolektiv autorů - Hlaváček Jakub,Žemla Martin

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
18 %
Dialog Asklépios bývá řazen mezi tzv. filosofická hermetika. Podobně jako texty tzv. Corpus Hermeticum, které autor prokazatelně znal, netvoří jednotný myšlenkový celek, ale shrnuje v podstatě všechny aspekty antického hermetismu. Tato publikace obsahuje překlad dochované latinské verze a úvodní studii, která se zabývá recepcí tohoto dialogu. Mezi ostatními hermetickými texty totiž Asklépios

Sleva 18 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem u dodavatele

Věštění v antickém Řecku I. - Od věštců k losům

Autor: Vítek Tomáš

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
24 %
První díl čtyřdílného projektu věnovaného věštění v antickém Řecku, ale v nemalé míře i věštění římskému a středověkému, je věnován tzv. induktivní věštbě, která vycházela z výkladu věštných znamení. V publikaci lze nalézt bezmála veškerý přístupný dokladový materiál - obsahuje množství originálních textů a jejich překladů, odkazuje na odborné diskuse i paralely z jiných kultur -, který je

Sleva 24 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 377 Kč

Skladem u dodavatele

Sám spatříš svět stínů - Hranice mezi světy v pozdních ságách o Islanďanech

Autor: Korecká Lucie

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
24 %
Hranice mezi lidskou společností a světem mrtvých, snů a nadpřirozených bytostí je v pozdních ságách o Islanďanech úzká a lze ji oběma směry překračovat. Literární motivy překračování hranic nepředstavují v ději ság pouhé náhodně zvolené epizody, nýbrž odrážejí změny v náhledu pozdně středověkých Islanďanů na vlastní svět. Zatímco základním stavebním prvkem klasických rodových ság byly konflikty

Sleva 24 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Věštění v antickém Řecku IV. - Mezi vodou a ohněm

Autor: Vítek Tomáš

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
24 %
Čtvrtý a závěrečný díl Věštění v antickém Řecku přináší ve třech částech výklad čtyř větších skupin induktivních věštebných technik, které jsou doloženy z antiky nebo středověku. Část nazvaná „Voda“ pojednává o pozadí a principech metod, které využívaly vodu, její hladinu či vlastnosti. Oddíl „Vzduch“ mapuje celou řadu znamení, která poskytovaly různé nebeské a atmosférické jevy či ptáci a jejich

Sleva 24 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 421 Kč

Skladem

Sedm mudrců

Autor: Vítek Tomáš

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
24 %
Sedmice mudrců, kteří působili v Řecku archaické doby a mezi něž byli mimo jiné řazeni i slavný filosof Thalés z Mílétu a athénský mudrc a zákonodárce Solón, reprezentuje formu moudrosti, která se projevovala zejména stručnými sentencemi s morálním podtextem. Nová studie Tomáše Vítka, který je mimo jiné autorem třísvazkové monografie Empedoklés, zpracovává vyčerpávajícím způsobem veškerý dostupný

Sleva 24 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 377 Kč

Skladem u dodavatele

Probuď se do snu - Oneiristické povídky

Autor: Tepeneag Dumitru

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
24 %
Kniha obsahuje většinu autorových raných textů, publikovaných v souborech Rozcvičky (1966), Chlad (1967) a Čekání (1971) a povídku Heautontimorumenos věnovanou Janu Palachovi, otištěnou roku 1969. V těchto absurdních a často mrazivých, perfekcionistických groteskách, v této poetické existenciální hře, tušíme touhu dotknout se těch nejzazších tajemství existence. Dumitru Ţepeneag (nar. 14. 2.

Sleva 24 % z běžně ceny 222 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Mudrosloví v archaických kulturách

Autor: Antalík Dalibor

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
24 %
Kolektivní studie Mudrosloví v archaických kulturách obsahuje sedm statí předních českých historiků náboženství, z nichž čtenář může získat přehled o počátcích, základních podobách a proměnách mudrosloví v sedmi vybraných archaických kulturách. Jednotlivé příspěvky mapují mudrosloví od jeho nejlidovějších a nejjednodušších projevů (jako jsou třeba přísloví) až po "vysoké" formy mudroslovných

Sleva 24 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Už dva tisíce let / Jak jsem se stal chuligánem

Autor: Sebastian Mihail

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
24 %
Skandál, jenž vypukl kolem románu Už dva tisíce let rumunského židovského spisovatele Mihaila Sebastiana, „rozvířil skutečnosti a problémy, které se nacházejí nejen za knihou, nýbrž za literaturou. Když se odchýlil od literární skutečnosti, objevil boj zakrátko politické cíle.“ Kniha vychází v roce 1934, kdy „byly ideje, které zaměstnávaly rumunské intelektuální nadšení, dvě: antisemitismus a

Sleva 24 % z běžně ceny 333 Kč

Naše cena: 252 Kč

Skladem


Může se hodit…


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele