Registrace | Přihlášení


Herrmann & synové

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Zlomky - Empedoklés II

Autor: Tomáš Vítek

publisher: Herrmann & synové

5 / 5
15 %
Po teoretické studii, v níž se autor zaměřil na výklad života a díla předsokratovského filosofa Empedoklea (Praha 2002), přináší druhý svazek edici všech řeckých zlomků a svědectví, kterou provází paralelní český překlad. Svazek obsahuje také detailní analýzu filosofova jazyka, výklad edičních a překladatelských postupů a zvláštní studii o nově objeveném zlomku (jeho edice a překlad jsou

Sleva 15 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 472 Kč

Skladem

Corpus Hermeticum

Autor: Radek Chlup

publisher: Herrmann & synové

3.5 / 5
15 %
Jádro publikace tvoří texty a překlady souboru řeckých hermetických spisů s komentářem, ozřejmujícím argumentaci hermetických autorů. Doprovodná studie uvádí základní historická fakta o hermetismu a jeho základní témata, a načrtává hlavní směry jeho moderní akademické interpretace. Z religionistických pozic se pokouší o vyrovnání rozporu mezi dvěma zdánlivě neslučitelnými přístupy, které se

Sleva 15 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 472 Kč

Skladem u dodavatele

Raymond Roussel

Autor: Michel Foucault

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
15 %
Studie Raymond Roussel (1963) je jediná Foucaultova kniha věnovaná jedné konkrétní osobnosti. Nejde zde jen o důkladný rozbor díla jedné z nejzajímavějších a nejbizarnějších postav francouzské literatury, díky němuž Roussel po dlouhém období zapomnění vstoupil do povědomí čtenářů, ale také o vybudování určité teorie vztahu mezi subjektem, řečí a světem. Právě zde se Foucault snad nejvýrazněji

Sleva 15 % z běžně ceny 222 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Parmenidova filosofie

Autor: Kalandra Záviš

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
15 %
Svébytná interpretace myšlenkového odkazu jedné z nejvýznamnějších postav předsokratovské filosofie. Původně disertační práce levicově orientovaného filosofa a novináře, v procesu s Miladou Horákovou odsouzeného k trestu smrti, sepsaná koncem dvacátých let a zaměřená na interpretaci učení předsókratovského myslitele z hlediska pochopení Parmenidovy perspektivy a filosofického prostředí vzniku

Sleva 15 % z běžně ceny 222 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Pusté ostrovy a jiné texty

Autor: Gilles Deleuze

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
15 %
Pusté ostrovy shrnují méně známé texty, které Gilles Deleuze publikoval v letech 1953-1974 v různých časopisech, jeho předmluvy a rozhovory či kapitoly ve sbornících a kolektivních dílech. Představují nedocenitelný vstup do jinak myšlenkově značně náročných knih tohoto francouzského filosofa, věnovaných nejen filosofii (Hume, Nietzsche, Bergson aj.), ale i literatuře, filmu a výtvarnému umění.

Sleva 15 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem

Zákon a právo v archaických kulturách

Autor: kolektiv autorů

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
15 %
Kolektivní studie Zákon a právo v archaických kulturách obsahuje odborné statě českých historiků náboženství, které analyzují vznik, povahu a proměny zákonů a zákoníků v osmi vybraných archaických kulturách. Přispěvatelé se zaměřili zejména na povahu, jazyk a historicitu dochovaného legislativního materiálu, na typy autorů, jimž byly zákonné normy přisuzovány, autoritu, jimiž byly zašťiťovány, a

Sleva 15 % z běžně ceny 333 Kč

Naše cena: 283 Kč

Skladem u dodavatele

Manifest existenciálních dějin

Autor: Mirek Vodrážka

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
Dlouhodobý spor o dějiny, minulost, instituci paměti národa nebo ústav zkoumající povahu totalitních režimů zakrývá skutečnost, že jeho jádrem je filosofické pojetí času. Tato esej vznikla paralelně s občanskými aktivitami autora v roce 2010, kdy spolu s Neelou Winkelmann-Heyrovskou a dalšími přinášeli v rámci Iniciativy neustrčených informace o mravní a odborné nezpůsobilosti historika Jiřího

Sleva 10 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem

Dějiny křesťanského písemnictví - De viris illustribus

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
15 %
Hieronymus ze Stridonu čili svatý Jeroným napsal na sklonku 4. století podle modelu, zděděného od antických rétorů, první dějiny křesťanského písemnictví. Zahrnul do nich autory knih Nového zákona, teology pravověrné i heretické, i první autory duchovní poezie. Bral v potaz jak teologickou, tak literární stránku jejich díla. Vytvořil tak svérázné „work in progress“, ve kterém pokračovali v 5.

Sleva 15 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Zločin

Autor: Josef Karel Šlejhar

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
15 %
Tato próza byla otištěna časopisecky na začátku 20. století, přítomné vydání je rekonstrukcí autorského textu, doplňující redakčně cenzurované pasáže. Ústředním tématem díla Josefa K. Šlejhara, řazeného mezi naturalisty, je tragika lidského bytí, až k obludnosti deformovaný obraz elementárního zla, z něhož není východiska, krom smrti.

Sleva 15 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Sága o Hervaře

Autor: Jan Kozák

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
15 %
Mytická sága patřící mezi klasická díla literatury starého Severu. Již krátký pohled do děje, v němž se utkávají stateční hrdinové s běsnícími berserky, dívka v převleku bojovníka sestupuje k mohylovým duchům, prokletý meč přináší zkázu celému rodu a v závěrečné scéně scéně proti sobě stojí Gótové a Hunové v apokalyptické bitvě, nám jistě něco připomene - nejen eposy antického starověku a

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Sága o Hervaře - komentáře

Autor: Jan Kozák

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
15 %
Komentář k Sáze o Hervaře nabízí osvětlení a výklad stěžejních témat, které textem ságy pronikají a určují tak její kulturní význam. V rámci pětice tematických studií však autor překračuje pouhý historický či literární komentář a rozvíjí bohatou síť souvislostí, která umožňuje propojit tematické okruhy středověké skandinávské dobrodružné ságy s motivy známými ze eddické mytologie, ale i světových

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Dar jazyka - Deset statí p češtině

Autor: Jiří Haller

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
15 %

Sleva 15 % z běžně ceny 168 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem u dodavatele

Empedoklés III - Komentář

Autor: Tomáš Vítek

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
15 %
Závěrečný díl rozsáhlého empedokleovského opusu nabízí detailní komentáře textů vydaných v předcházejícím druhém svazku. Autor se snažil podchytit všechny sporné a nejasné prvky, přehledně představit jejich možná řešení a zasadit je do kontextu minulého i současného bádání. Jedná se o nejpodrobnější a nejinformativnější výklad, jaký byl kdy předsókratovskému filosofu věnován.

Sleva 15 % z běžně ceny 666 Kč

Naše cena: 566 Kč

Skladem u dodavatele

Mýtus a geografie

Autor: Sylva Fischerová

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
15 %
Sborník Mýtus a geografie shrnuje jedenáct studií předních českých badatelů, jež spojuje otázka po způsobu, jakým člověk vnímá svět v tom nejširším smyslu slova: jako nejbližší okolí, jako kosmický celek, jako svět ,za´ naším světem. V základu všech příspěvků přitom stojí kontrast mezi dvěma cestami, jimiž člověk k těmto světům přistupuje: mezi cestou, již lze označit jako mytickou, a cestou

Sleva 15 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 339 Kč

Skladem u dodavatele

Spánek a sny

Autor: kolektiv autorů

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
15 %
Sborník Spánek a sny obsahuje dvanáct studií předních českých badatelů a čtenář v něm může získat hlubší přehled o postojích ke spánku a snu, které převládaly v osmi vybraných archaických kulturách. Sborník pokrývá reprezentativní geografickou i historickou oblast: od nejstarších čínských snů, zaznamenaných za vlády dynastie Shang (13. st. př. n. l.), a snů, o nichž mluví indické upanišady, přes

Sleva 15 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 252 Kč

Skladem

Proklos

Autor: Radek Chlup

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
15 %
Novoplatonik Proklos (412-485) byl jedním z největších pozdně antických helénských filosofů. Významně ovlivnil středověkou, renesanční i německou klasickou filosofii, přesto však v českém prostředí zůstává takřka neznámý. Předkládaná publikace je v celosvětovém měřítku prvním systematickým úvodem do Proklova myšlení. Po základním historickém úvodu do novoplatonismu podává zevrubný rozbor Proklovy

Sleva 15 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 472 Kč

Skladem u dodavatele

Myšlení obrazem - Průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé

Autor: Miroslav Petříček

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
15 %
Myslíme pojmy, to jest slovy, avšak je rovněž možné myslet obrazy? Nikoli obrazným způsobem, metaforami a jinými prostředky nepřímého vyjadřování, nýbrž skutečně v obraze? Současná filosofie klade tuto otázku pouze nepřímo tehdy, když uvažuje o úloze řeči ve filosofickém textu, ale je možné, že právě otázka po myšlení obrazem odhaluje v tomto ohledu cosi podstatného, pokud ukazuje k rovině, v níž

Sleva 15 % z běžně ceny 222 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Tázání po budoucím

Autor: Milan Balabán

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
15 %
Stručné uvedení hlavních myšlenkových pozic, jak se váží k jednotlivým dějinným etapám Izraele. Přepracovaná verze samizdatového vydání, doplněná o eseje V. Tydlitátové.

Sleva 15 % z běžně ceny 222 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Mudrosloví v archaických kulturách

Autor: Dalibor Antalík

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
15 %
Kolektivní studie Mudrosloví v archaických kulturách obsahuje sedm statí předních českých historiků náboženství, z nichž čtenář může získat přehled o počátcích, základních podobách a proměnách mudrosloví v sedmi vybraných archaických kulturách. Jednotlivé příspěvky mapují mudrosloví od jeho nejlidovějších a nejjednodušších projevů (jako jsou třeba přísloví) až po "vysoké" formy mudroslovných

Sleva 15 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Sedm mudrců

Autor: Tomáš Vítek

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
15 %
Sedmice mudrců, kteří působili v Řecku archaické doby a mezi něž byli mimo jiné řazeni i slavný filosof Thalés z Mílétu a athénský mudrc a zákonodárce Solón, reprezentuje formu moudrosti, která se projevovala zejména stručnými sentencemi s morálním podtextem. Nová studie Tomáše Vítka, který je mimo jiné autorem třísvazkové monografie Empedoklés, zpracovává vyčerpávajícím způsobem veškerý dostupný

Sleva 15 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 423 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Antigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí