Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Herrmann & synové

Kategorie:

Zlomky - Empedoklés II

Autor: Tomáš Vítek

publisher: Herrmann & synové

5 / 5
21 %
Po teoretické studii, v níž se autor zaměřil na výklad života a díla předsokratovského filosofa Empedoklea (Praha 2002), přináší druhý svazek edici všech řeckých zlomků a svědectví, kterou provází paralelní český překlad. Svazek obsahuje také detailní analýzu filosofova jazyka, výklad edičních a překladatelských postupů a zvláštní studii o nově objeveném zlomku (jeho edice a překlad jsou

Sleva 21 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 438 Kč

Skladem

Manifest za filosofii a jiné texty

Autor: Alain Badiou

publisher: Herrmann & synové

4.5 / 5
21 %
Je dnes filosofie možná? Lze ji definovat? Jaký vztah ji pojí k oblastem jako umění, politika, láska nebo věda? Je či může být filosofie systematická? Výbor Manifest za filosofii a jiné texty představuje způsob, jakým na tyto a jiné otázky odpovídá francouzský filosof a spisovatel Alain Badiou. Jeho Manifest za filosofii byl v době svého vzniku (1989) ojedinělým pokusem o nalezení takové formy

Sleva 21 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Corpus Hermeticum

Autor: Radek Chlup

publisher: Herrmann & synové

3.5 / 5
21 %
Jádro publikace tvoří texty a překlady souboru řeckých hermetických spisů s komentářem, ozřejmujícím argumentaci hermetických autorů. Doprovodná studie uvádí základní historická fakta o hermetismu a jeho základní témata, a načrtává hlavní směry jeho moderní akademické interpretace. Z religionistických pozic se pokouší o vyrovnání rozporu mezi dvěma zdánlivě neslučitelnými přístupy, které se

Sleva 21 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 438 Kč

Skladem

Raymond Roussel

Autor: Michel Foucault

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Studie Raymond Roussel (1963) je jediná Foucaultova kniha věnovaná jedné konkrétní osobnosti. Nejde zde jen o důkladný rozbor díla jedné z nejzajímavějších a nejbizarnějších postav francouzské literatury, díky němuž Roussel po dlouhém období zapomnění vstoupil do povědomí čtenářů, ale také o vybudování určité teorie vztahu mezi subjektem, řečí a světem. Právě zde se Foucault snad nejvýrazněji

Sleva 21 % z běžně ceny 222 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Pusté ostrovy a jiné texty

Autor: Gilles Deleuze

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Pusté ostrovy shrnují méně známé texty, které Gilles Deleuze publikoval v letech 1953-1974 v různých časopisech, jeho předmluvy a rozhovory či kapitoly ve sbornících a kolektivních dílech. Představují nedocenitelný vstup do jinak myšlenkově značně náročných knih tohoto francouzského filosofa, věnovaných nejen filosofii (Hume, Nietzsche, Bergson aj.), ale i literatuře, filmu a výtvarnému umění.

Sleva 21 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem u dodavatele

Zákon a právo v archaických kulturách

Autor: kolektiv

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Kolektivní studie Zákon a právo v archaických kulturách obsahuje odborné statě českých historiků náboženství, které analyzují vznik, povahu a proměny zákonů a zákoníků v osmi vybraných archaických kulturách. Přispěvatelé se zaměřili zejména na povahu, jazyk a historicitu dochovaného legislativního materiálu, na typy autorů, jimž byly zákonné normy přisuzovány, autoritu, jimiž byly zašťiťovány, a

Sleva 21 % z běžně ceny 333 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem u dodavatele

Manifest existenciálních dějin

Autor: Mirek Vodrážka

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Dlouhodobý spor o dějiny, minulost, instituci paměti národa nebo ústav

Sleva 21 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem

Sága o Hervaře

Autor: Jan Kozák

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Mytická sága patřící mezi klasická díla literatury starého Severu. Již krátký pohled do děje, v němž se utkávají stateční hrdinové s běsnícími berserky, dívka v převleku bojovníka sestupuje k mohylovým duchům, prokletý meč přináší zkázu celému rodu a v závěrečné scéně scéně proti sobě stojí Gótové a Hunové v apokalyptické bitvě, nám jistě něco připomene - nejen eposy antického starověku a

Sleva 21 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Sága o Hervaře - komentáře

Autor: Jan Kozák

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Komentář k Sáze o Hervaře nabízí osvětlení a výklad stěžejních témat, které textem ságy pronikají a určují tak její kulturní význam. V rámci pětice tematických studií však autor překračuje pouhý historický či literární komentář a rozvíjí bohatou síť souvislostí, která umožňuje propojit tematické okruhy středověké skandinávské dobrodružné ságy s motivy známými ze eddické mytologie, ale i světových

Sleva 21 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Empedoklés III - Komentář

Autor: Tomáš Vítek

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Závěrečný díl rozsáhlého empedokleovského opusu nabízí detailní komentáře textů vydaných v předcházejícím druhém svazku. Autor se snažil podchytit všechny sporné a nejasné prvky, přehledně představit jejich možná řešení a zasadit je do kontextu minulého i současného bádání. Jedná se o nejpodrobnější a nejinformativnější výklad, jaký byl kdy předsókratovskému filosofu věnován.

Sleva 21 % z běžně ceny 666 Kč

Naše cena: 526 Kč

Skladem u dodavatele

Mýtus a geografie

Autor: Kolektiv autorů - Sylva Fischerová,Jiří Starý

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Sborník Mýtus a geografie shrnuje jedenáct studií předních českých badatelů, jež spojuje otázka po způsobu, jakým člověk vnímá svět v tom nejširším smyslu slova: jako nejbližší okolí, jako kosmický celek, jako svět ,za´ naším světem. V základu všech příspěvků přitom stojí kontrast mezi dvěma cestami, jimiž člověk k těmto světům přistupuje: mezi cestou, již lze označit jako mytickou, a cestou

Sleva 21 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 315 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofické myšlení hellenistického židostva

Autor: František Kovář

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Studie o projevech řeckého myšlení u jednotlivých literárních představitelů hellenistického židovstva, zejména Filóna Alexandrijského.

Sleva 21 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Spánek a sny

Autor: Kolektiv autorů - Josef Hrdlička,Jiří Starý

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Sborník Spánek a sny obsahuje dvanáct studií předních českých badatelů a čtenář v něm může získat hlubší přehled o postojích ke spánku a snu, které převládaly v osmi vybraných archaických kulturách. Sborník pokrývá reprezentativní geografickou i historickou oblast: od nejstarších čínských snů, zaznamenaných za vlády dynastie Shang (13. st. př. n. l.), a snů, o nichž mluví indické upanišady, přes

Sleva 21 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 235 Kč

Skladem u dodavatele

Proklos

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Novoplatonik Proklos (412-485) byl jedním z největších pozdně

Sleva 21 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 438 Kč

Skladem u dodavatele

Myšlení obrazem - Průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé

Autor: Miroslav Petříček

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Myslíme pojmy, to jest slovy, avšak je rovněž možné myslet obrazy? Nikoli obrazným způsobem, metaforami a jinými prostředky nepřímého vyjadřování, nýbrž skutečně v obraze? Současná filosofie klade tuto otázku pouze nepřímo tehdy, když uvažuje o úloze řeči ve filosofickém textu, ale je možné, že právě otázka po myšlení obrazem odhaluje v tomto ohledu cosi podstatného, pokud ukazuje k rovině, v níž

Sleva 21 % z běžně ceny 222 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Tázání po budoucím

Autor: Kolektiv autorů - Milan Balabán,Veronika Tydlitátová

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Stručné uvedení hlavních myšlenkových pozic, jak se váží k jednotlivým dějinným etapám Izraele. Přepracovaná verze samizdatového vydání, doplněná o eseje V. Tydlitátové.

Sleva 21 % z běžně ceny 222 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Lživé ságy starého Severu

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Ságy označované jako „lživé“ začaly vznikat na Islandu na počátku dvanáctého století. Otevřeně a bez ostychu se prohlašují za literaturu, jejímž hlavním cílem je bavit, a neváhají proto často sahat po tématech, jež bychom v klasické staroseverské literatuře našli jen okrajově či vůbec: sexu, magii či brutalitě. Moderního čtenáře zaujme jejich nespoutaná představivost, která si nezadá s těmi

Sleva 21 % z běžně ceny 370 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem

Metafyzika cyklistů

Autor: Dana Percecová , Ciprian Valcan

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Výběr z esejů psaných pro „rubriku tandemů“ revue Orizont. Setkávají se zde dva způsoby zpracování, dva lidsky a genderově distinktivní pohledy. Autoři reagují na více či méně jarmareční zprávy ze světa a vedou s nimi dialog. Zatímco Vălcan s provokující nevázaností produkuje šokující féerie v surrealistickém duchu, Percecová předkládá korespondující obrazy především z rumunské reality. Díky

Sleva 21 % z běžně ceny 222 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Archeologie vědění

Autor: Michel Foucault

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
V knize se Foucault pokouší objasnit metodologická východiska svých tří předcházejících historických studií. Kriticky reviduje užívané postupy, snaží se přesně a důsledně definovat základní pojmy (diskurs, výpověď), vymezuje se vůči tradičním disciplínám, jako je historie idejí či anglosaská analytická filosofie jazyka, a do svého repertoáru zavádí nové pojmy: diskursivní formace či nediskursivní

Sleva 21 % z běžně ceny 333 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem

Myšlení vnějšku

Autor: Michel Foucault

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
21 %
Výbor z Foucaultových článků a rozhovorů, který dokládá proměny jeho myšlení od 60. let až do jeho smrti. Zahrnuje tedy i rané statě věnované literatuře a těm spisovatelům, kteří inspirovali jeho generaci (Bataille, Blanchot), důkladnou recenzi dvou knih Gillese Deleuze, ale stejně tak i články a rozhovory, v nichž Foucault stručně shrnuje své pojetí politického rozumu, moci a moderní

Sleva 21 % z běžně ceny 333 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Nové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele