Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Úvod do současné filosofie

Autor: Miroslav Petříček

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
11 improvizovaných přednášek věnovaných významným osobnostem filosofie 20. st. E. Husserlem počínaje a J. Derridou konče. Čtvrté, doplněné vydání.

Sleva 20 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem

Zlomky - Empedoklés II

Autor: Tomáš Vítek

publisher: Herrmann & synové

5 / 5
20 % Doprava zdarma
Po teoretické studii, v níž se autor zaměřil na výklad života a díla předsokratovského filosofa Empedoklea (Praha 2002), přináší druhý svazek edici všech řeckých zlomků a svědectví, kterou provází paralelní český překlad. Svazek obsahuje také detailní analýzu filosofova jazyka, výklad edičních a překladatelských postupů a zvláštní studii o nově objeveném zlomku (jeho edice a překlad

Sleva 20 % z běžně ceny 555 Kč

Naše cena: 444 Kč

Skladem

Manifest za filosofii a jiné texty

Autor: Alain Badiou

publisher: Herrmann & synové

4.5 / 5
20 %
Je dnes filosofie možná? Lze ji definovat? Jaký vztah ji pojí k oblastem jako umění, politika, láska nebo věda? Je či může být filosofie systematická? Výbor Manifest za filosofii a jiné texty představuje způsob, jakým na tyto a jiné otázky odpovídá francouzský filosof a spisovatel Alain Badiou. Jeho Manifest za filosofii byl v době svého vzniku (1989) ojedinělým pokusem o nalezení takové formy

Sleva 20 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny sexuality II./III. - Užívání slastí, Péče o sebe

Autor: Michel Foucault

publisher: Herrmann & synové

4.1 / 5
20 % Doprava zdarma
Druhý a třetí svazek nedokončeného vrcholného díla francouzského filosofa a historika. Dějiny sexuality nepředstavují snahu o rekonstrukci dějin sexuálního chování, nýbrž analýzu sexuality jako jedinečné formy zkušenosti, která se stává předmětem vědění, vznikajícího na průsečíku medicíny, politiky, ekonomie a folosofie.

Sleva 20 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 398 Kč

Skladem u dodavatele

Corpus Hermeticum

Autor: Radek Chlup

publisher: Herrmann & synové

3.8 / 5
20 % Doprava zdarma
Jádro publikace tvoří texty a překlady souboru řeckých hermetických spisů s komentářem, ozřejmujícím argumentaci hermetických autorů. Doprovodná studie uvádí základní historická fakta o hermetismu a jeho základní témata, a načrtává hlavní směry jeho moderní akademické interpretace. Z religionistických pozic se pokouší o vyrovnání rozporu mezi dvěma zdánlivě neslučitelnými přístupy, které se

Sleva 20 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 398 Kč

Skladem

Symbolika biblického jazyka - Úvod do struktury hebrejštiny

Autor: Friedrich Weinreb

publisher: Herrmann & synové

3.6 / 5
20 %
Kniha zabývající se chasídskou tradicí a jejími

Sleva 20 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem u dodavatele

Texty III.

Autor: Antonin Artaud

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Nová zjevení bytí / Artaud Momo / Zde leží / Tváří v tvář.

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Historie českých komunit v Rumunsku

Autor: Desideriu Gesce

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Ambiciózní projekt místních učitelů pojednává o fenoménu "český Banát" v dosud nebývalé časové i tematické šíři a z hlediska rozličných aspektů. Českého čtenáře zaujme také u nás neobvyklé zpracování problematiky osídlení-kolonizace z pohledu rumunských intelektuálů s velmi dobrou znalostí prostředí. Kniha obsahuje množství starých fotografií z rodinných archivů, české vydání je doplněno o snímky

Sleva 20 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 398 Kč

Skladem

Michel Foucault - Za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky

Autor: Kolektiv autorů - Hubert Dreyfus,Paul Rabinow

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Přestože studie H. L. Dreyfuse a P. Rabinowa je jednou z vůbec prvních knižních publikací věnovaných Michelu Foucaultovi, stále patří k těm nejdůkladnějším a nejoriginálějším knihám, které byly tomuto filosofovi kdy věnovány. Autoři systematicky zkoumají Foucaultovo – v době vydání jejich textu dosud neuzavřené – dílo, přičemž základním výchozím bodem se pro ně stává Foucaultův „metodologický“

Sleva 20 % z běžně ceny 333 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Řád a chaos v archaických kulturách

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Kolektivní studie Řád a chaos v archaických kulturách přináší sedm statí předních českých badatelů, kteří analyzují pojmy řádu a chaosu ve vybraných archaických kulturách. Všechny studie spojuje snaha neomezovat analýzu řádu a chaosu na jeden z jejich konkrétních projevů (mytologie, náboženství, společenské poměry, právo) ale uchopit je v jejich celku. Studie pokoušejí nejen popsat konkrétní

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Moderní svět v zrcadle literatury a filosofie

Autor: Miroslav Petříček

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Různorodost tradic, na nichž spočívá evropská kultura, reflektuje evropské myšlení přinejmenším od dob modernismu. Evropskou jednotu chápe nejspíš jako pohyb integrace a setkávání, ale také traumatických zkušeností a přehodnocování. V publikaci Moderní svět v zrcadle literatury a filosofie proto nejde o syntézu. Kniha chce v jednotlivých příspěvcích ukázat, jak se tato zkušenost různorodosti

Sleva 20 % z běžně ceny 297 Kč

Naše cena: 238 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofie živé přírody

Autor: Zdeněk Kratochvíl

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Z. Kratochvíl svůj text označuje jako „pokus o sestup na nejistou a bohatou půdu zkušenosti přírody - na půdu přirozené zkušenosti“.

Sleva 20 % z běžně ceny 144 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem u dodavatele

Krize moderního světa

Autor: René Guénon

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Autor v knize poukazuje na neudržitelnost iluzí, v nichž dlouhá staletí žije západní svět, který ovšem nevyhnutelně spěje k bodu obratu.

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Raymond Roussel

Autor: Michel Foucault

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Studie Raymond Roussel (1963) je jediná Foucaultova kniha věnovaná jedné konkrétní osobnosti. Nejde zde jen o důkladný rozbor díla jedné z nejzajímavějších a nejbizarnějších postav francouzské literatury, díky němuž Roussel po dlouhém období zapomnění vstoupil do povědomí čtenářů, ale také o vybudování určité teorie vztahu mezi subjektem, řečí a světem. Právě zde se Foucault snad nejvýrazněji

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Foucault

Autor: Gilles Deleuze

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Analýza otázek a Foucaultových odpovědí. Jedna z největších filosofií 20. století, otevírající budoucnost jazyka a života.

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Apoteóza vykořeněnosti

Autor: Lev Šestov

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Základní dílo ruského existencialisty.

Sleva 20 % z běžně ceny 144 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem u dodavatele

Prokletá část & Teorie náboženství

Autor: Georges Bataille

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Dva filosofické eseje kultovní postavy francouzského myšlení, v nichž promýšlí principy obecné ekonomie a její "prokleté části" - trvalého přebytku energie, který vytváří každá společnost.

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny sexuality I. - Vůle k vědění

Autor: Michel Foucault

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
První část vrcholného díla francouzského filosofa a historika, které představuje analýzu sexuality jako jedinečné formy zkušenosti, která se stává předmětem vědění, vznikajícího na průsečíku medicíny, politiky, ekonomie a filosofie. Hlavním motivem první části s podtitulem Vůle k vědění je konstituce nového přístupu k sexualitě, jenž se prosadil na konci 18. století a ovládl století následující.

Sleva 20 % z běžně ceny 168 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem

Hebrejské člověkosloví

Autor: Milan Balabán

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Hebrejské náboženské myšlení je v tomto spise

Sleva 20 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem

O Písni písní

Autor: z Alexandrie Órigenés

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Órigenés z Alexandrie je jedním z nejvlivnějších i nejdiskutovanějších myslitelů pozdní antiky: zakladatel křesťanské teologie i novoplatonik, biblista i "křesťanský gnostik". Tento svazek nabízí překlad podstatných částí jednoho z Órigenových klíčových děl: z výkladu ke starozákonní Písni písní, v budoucnu kultovního textu evropské mystiky. Martin C. Putna doplnil svazek o úvodní studii o vlivu

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Nová filmová historie - Antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální…

Autor: Petr Szczepanik

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Antologie Nová filmová historie nabízí odpovědi na některé základní otázky historie filmu, médií a audiovizuální kultury.

Sleva 20 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 398 Kč

Skladem

Parmenidova filosofie

Autor: Záviš Kalandra

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Svébytná interpretace myšlenkového odkazu jedné z nejvýznamnějších postav předsokratovské filosofie.

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Pekla zplozenci

Autor: Josef Jiří Kolár

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Fantastický román z dob rudolfínských - magický adept, Vilém Kurcín, oběšenec, který za děsné noční bouře zázrakem obživl a unikl ze šibenice. Román byl poprvé uveřejněn v roce 1853 v časopisu Lumír.

Sleva 20 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Pusté ostrovy a jiné texty

Autor: Gilles Deleuze

publisher: Herrmann & synové

0 / 5
20 %
Pusté ostrovy shrnují méně známé texty, které Gilles Deleuze publikoval v letech 1953-1974 v různých časopisech, jeho předmluvy a rozhovory či kapitoly ve sbornících a kolektivních dílech. Představují nedocenitelný vstup do jinak myšlenkově značně náročných knih tohoto francouzského filosofa, věnovaných nejen filosofii (Hume, Nietzsche, Bergson aj.), ale i literatuře, filmu a výtvarnému umění.

Sleva 20 % z běžně ceny 333 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


doprava zdarma
doprava zdarma

Přihlášení uživatele