Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Historický ústav AV ČR

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

V zákopech mysli - Život, víra a umění na prahu Velké války

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Tématem publikace je netradiční uchopení určitých mentálních principů, které vyvolala první světová válka. Publikace se ve třech kapitolách napsaných klasickými historiky a historikem umění zabývá válkou v rámci jejího připomínaného výročí poněkud méně obvykle. Nehodnotí známá fakta a nesupluje výčet událostí, ale na třech tématech, kterými jsou zásobování, náboženství a výtvarné umění, obnažuje

Sleva 21 % z běžně ceny 728 Kč

Naše cena: 575 Kč

Skladem u dodavatele

Ad fontes - Český historický ústav v Římě (1994-2014) v kontextu českého bádání v Itálii a Vatikánu…

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Jako první svazek ediční řady Acta Romana Bohemica vyšla kolektivní monografie, na níž se podílelo 13 odborníků dlouhodobě zpracovávajících prameny italských a vatikánských archivů a knihoven. Kniha podává přehled o vývoji českého bádání, zahájeného roku 1837 Františkem Palackým, pokračujícího Českou historickou expedicí na přelomu 19. a 20. století a Československým historickým ústavem v Římě v

Sleva 21 % z běžně ceny 273 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Confession and Nation in the Era of Reformations - Central Europe in Comparative Perspective

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Publikace přináší široké spektrum pohledů na vývoj vztahů mezi úsilím o reformu západní křesťanské církve a emancipací nacionálního vědomí od vrcholného středověku až na práh nové doby, se zvláštním přihlédnutím ke střední a středovýchodní Evropě. Oba tyto vývojové proudy se vzájemně podmiňovaly a podněcovaly. Některá hnutí výrazně ovlivnila nejen vývoj zemí, ve kterých vznikla, ale i země

Sleva 21 % z běžně ceny 309 Kč

Naše cena: 244 Kč

Skladem u dodavatele

Kostelníci, úředníci, měšťané

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Otázka, jak smířit zájmy duchovních a laiků v církevní obci, je stále aktuální. Tato kniha si klade otázku, jak se s tímto problémem vyrovnávaly farnosti v utrakvistických městech v celém období mezi husitstvím a Bílou horou. Shledává, že postavení laiků nezáviselo tolik na eklesiologii určité konfese, ale spíše na tom, jaké postavení si měšťané dokázali získat ve světském politickém systému. V

Sleva 21 % z běžně ceny 364 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Petr Chelčický - spisy z Pařížského sborníku

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Publikace zpřístupňuje 14 spisů Petra Chelčického z rukopisu pocházejícího z 15. století, který je dnes uložen v pařížské Národní knihovně (Bibliotheque nationale) pod signaturou Fonds slave 29. Naprostá většina těchto děl byla buď vydána zcela nedostatečným způsobem v 19. století, anebo nebyla dosud publikována. Vedle méně známých či téměř neznámých prací Chelčického edice přináší i takové texty

Sleva 21 % z běžně ceny 542 Kč

Naše cena: 428 Kč

Skladem u dodavatele

Akademická encyklopedie českých dějin. A-C.

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Jednotlivá hesla této encyklopedie, jejichž rozsah podle povahy tématu kolísá od stručných charakteristik po rozsáhlé specializované studie, jsou zaměřena na události, instituce a procesy, které formovaly život společnosti v jejích nejrůznějších polohách, ale také na obecné pojmy, organizační struktury, myšlenkové proudy a kulturní směry. Jejich obsah zachycuje nejen stav historického poznání na

Sleva 21 % z běžně ceny 750 Kč

Naše cena: 592 Kč

Skladem u dodavatele

Historica. Series Nova 14

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Další číslo periodika Historica. Historical Sciences in the Czech Republic.

Sleva 21 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Moravský zemský sněm na prahu novověku - Edice Památek sněmovních z let 1518–1570.

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Moravský zemský sněm představoval vedle zemského soudu klíčovou zemskou instituci, která byla zejména ve stavovském období výrazem politické a zákonodárné moci moravských stavů. Zemský sněm byl místem závažných politických jednání mezi moravskými stavy a panovníkem, která se dotýkala významných záležitostí politických, daňových, vojenských, bezpečnostních či náboženských. Projednávané otázky měly

Sleva 21 % z běžně ceny 650 Kč

Naše cena: 514 Kč

Skladem u dodavatele

Consuetudines. Assistentiae Germaniae I.

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Cílem této edice je zpřístupnění významného pramene pro studium vnitřního života jezuitských řádových komunit, tzv. konsvetudinářů (Consuetidunes). Těchto pramenů se dochovalo poměrně velké množství a navíc velmi se liší forma i obsah jednotlivých textů, proto se ediční projekt pokouší představit některé typické zástupce. Nabízí tak relativně reprezentativní a přitom homogenní vzorek

Sleva 21 % z běžně ceny 364 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech XX. století -…

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
21 %
První část, „Československo v evropské politice 1933–1948“, se zabývá postavením Československa v Evropě a také komparací jeho role s ostatními menšími evropskými státy. Ve druhé části, „Mocenské a ideové transformace v Československu 1933–1948“, jsou zkoumány proměny politického a ideového spektra jednotlivých národních prostředí v 30. letech, během 2. světové války i po ní až do etablování

Sleva 21 % z běžně ceny 455 Kč

Naše cena: 359 Kč

Skladem

Almanach medievisty-editora - Medievalist Editor´s Almanac

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Almanach medievisty-editora je výstupem z činnosti Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy při Historickém ústavu Akademie věd ČR. Publikace se člení na oddíly Články, Kronika, Bibliografie a Komise. V oddíle Články čtenář nalezne přehledy bádání a autoreferáty k publikovaným edicím. Autoři představují diplomatářové edice ze střední a severní Evropy, české regestové edice a

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Resettlement and Exterminations of Populations - A Syndrome of Modern History

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
21 %
The book Resettlement and Exterminations of Populations - a Syndrome of Modern History is largely or entirely concerned with involuntary, i.e. forced migration, where the individual person or entire groups of populations are directly, but also indirectly forced to leave their (frequently ancient) homes by the public authority.

Sleva 21 % z běžně ceny 546 Kč

Naše cena: 431 Kč

Skladem u dodavatele

Hledání nové Evropy. Projekt krále Jiřího

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Projekt Jiřího z Poděbrad, od jehož zrodu uplynulo již více než 550 let, nepochybně patří k nejznámějším politickým projektům českých dějin, není-li mezi nimi dokonce ten vůbec nejslavnější. Velkolepá vize nové organizace Evropy, kterou se nedlouho po polovině 15. století snažila uvést do života přímo horečná diplomatická aktivita českého krále, bývá často označována za předzvěst některých z

Sleva 21 % z běžně ceny 546 Kč

Naše cena: 431 Kč

Skladem u dodavatele

August Sedláček in the Age of Digital Humanities

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
21 %
August Sedláček (1843–1926) is one of a few Czech historians whose name is known outside the narrow circle of the historical community. His most famous work, the fifteen-volume Hrady, zámky a tvrze království Českého [Castles, Chateaux and Strongholds of the Kingdom of Bohemia], is comprehensible to the lay public, but also its professional quality is so far undoubtable. For the preparation of

Sleva 21 % z běžně ceny 152 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Karel IV. stále živý - Odkaz státníka v historiografii a historické paměti

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Existuje jen málo osobností české minulosti, jež by byly v kolektivní paměti akceptovatelné napříč společenským a názorovým spektrem a které by se těšily veřejné pozornosti i úctě v nejrůznějších epochách jako panovník Karel IV. Kniha pod názvem Karel IV. stále živý – Odkaz státníka v historiografii a historické paměti přináší i proto jiný pohled na osobnost nejslavnějšího českého panovníka a

Sleva 21 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem u dodavatele

Petr Chelčický

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Rukopis knihovny Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze D 82 je patrně nejcennějším a nejreprezentativnějším dodnes zachovaným rukopisným souborem spisů jednoho z nejvýznamnějších českých středověkých myslitelů, Petra Chelčického (* kolem 1380 – + před 1460). Mimo jiné přináší jediné známé znění spisů, které mají pro pochopení a ocenění Petrova díla význam naprosto zásadní, jako je traktát O

Sleva 21 % z běžně ceny 620 Kč

Naše cena: 490 Kč

Skladem u dodavatele

Vítězství a osvobození 1945

Autor: Jan Němeček

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Vítězství a osvobození: pro Československo dvě nerozlučně související podstaty roku 1945. Na jedné straně vítězství spojeneckých mocností nad nacistickým Německem, jejichž nedílnou součástí bylo i Československo, a to nikoliv jako pasivní účastník, nýbrž aktivně prostřednictvím své zahraniční armády – ať na Východě, ať na Západě či na Středním východě – a také hnutím odporu v okupované vlasti.

Sleva 21 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem u dodavatele

Ordenshistoriographie in Mitteleuropa – Gestaltung und Wandlung des institutionalen und…

Autor: Heidemarie Bachhofer

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Sborník je již druhou publikací v řadě Monastica Historia a zaměřuje se na řádovou historiografii, i když jednotlivé stati mnohdy mají zajímavé tematické přesahy. Předkládá výsledky výzkumů rakouských, českých a polských badatelů, kteří se dlouhodobě zabývají řeholním prostředí středoevropského prostoru. Čtyři tematické okruhy se dotýkají různých aspektů řádové historiografie od její

Sleva 21 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

Historický atlas měst České republiky, sv. 30. Polička

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
21 %
30. svazek je věnován Poličce, dalšímu z východočeských věnných měst, pro která byl Historický atlas měst zpracován. Mezi městy 13. století Polička patří k nečetným případům, kdy je jménem znám lokátor (Konrád z Limberka) i doba a (teoretické) podmínky vysazení města, barokní mariánský sloup na náměstí v Poličce náleží k nejvýznamnějším památkám svého u druhu u nás, a v kulturních dějinách doby

Sleva 21 % z běžně ceny 637 Kč

Naše cena: 503 Kč

Skladem u dodavatele

Věrnost a zrada v ohroženém městě - Prameny k politické komunikaci Českých Budějovic na počátku…

Autor: Tomáš Sterneck

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
21 %
Od samého počátku rebelie, jež se rozhořela v polovině roku 1618, považovali reprezentanti vzbouřených českých evangelických stavů strategicky položené a dobře opevněné České Budějovice za mocnou překážku prosazování svého politického programu. Byli si velmi dobře vědomi jednoznačné početní převahy stoupenců katolické církve mezi tamním obyvatelstvem a jejich naprosté dominance v lokálních

Sleva 21 % z běžně ceny 546 Kč

Naše cena: 431 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


AJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí