Registrace | Přihlášení


Historický ústav AV ČR

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Confession and Nation in the Era of Reformations - Central Europe in Comparative Perspective

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
15 %
Publikace přináší široké spektrum pohledů na vývoj vztahů mezi úsilím o reformu západní křesťanské církve a emancipací nacionálního vědomí od vrcholného středověku až na práh nové doby, se zvláštním přihlédnutím ke střední a středovýchodní Evropě. Oba tyto vývojové proudy se vzájemně podmiňovaly a podněcovaly. Některá hnutí výrazně ovlivnila nejen vývoj zemí, ve kterých vznikla, ale i země

Sleva 15 % z běžně ceny 309 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem u dodavatele

Kostelníci, úředníci, měšťané

Autor: Pavel Kůrka

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
15 %
Otázka, jak smířit zájmy duchovních a laiků v církevní obci, je stále aktuální. Tato kniha si klade otázku, jak se s tímto problémem vyrovnávaly farnosti v utrakvistických městech v celém období mezi husitstvím a Bílou horou. Shledává, že postavení laiků nezáviselo tolik na eklesiologii určité konfese, ale spíše na tom, jaké postavení si měšťané dokázali získat ve světském politickém systému. V

Sleva 15 % z běžně ceny 364 Kč

Naše cena: 309 Kč

Skladem

Petr Chelčický - spisy z Pařížského sborníku

Autor: Jaroslav Boubín

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
15 %
Publikace zpřístupňuje 14 spisů Petra Chelčického z rukopisu pocházejícího z 15. století, který je dnes uložen v pařížské Národní knihovně (Bibliotheque nationale) pod signaturou Fonds slave 29. Naprostá většina těchto děl byla buď vydána zcela nedostatečným způsobem v 19. století, anebo nebyla dosud publikována. Vedle méně známých či téměř neznámých prací Chelčického edice přináší i takové texty

Sleva 15 % z běžně ceny 542 Kč

Naše cena: 461 Kč

Skladem u dodavatele

Akademická encyklopedie českých dějin A-C

Autor: Jaroslav Pánek

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
15 %
Jednotlivá hesla této encyklopedie, jejichž rozsah podle povahy tématu kolísá od stručných charakteristik po rozsáhlé specializované studie, jsou zaměřena na události, instituce a procesy, které formovaly život společnosti v jejích nejrůznějších polohách, ale také na obecné pojmy, organizační struktury, myšlenkové proudy a kulturní směry. Jejich obsah zachycuje nejen stav historického poznání na

Sleva 15 % z běžně ceny 750 Kč

Naše cena: 638 Kč

Skladem u dodavatele

Svěcenci pražské diecéze 1395-1416 - Práce historického ústavu AV ČR/ Opera instituti historici…

Autor: Eva Doležalová

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
15 %
Události v českých zemích v 15. století nadlouho změnily střední Evropu. Předcházel jim však dlouhodobý vývoj. Poukazuje se na mravní úpadek církve a nadměrný počet kleriků. Církevní prostředí se samo snažilo obrodit a zprávy o krizi se dochovaly převážně v církevních pramenech. K nim patří i seznamy kandidátů kněžského svěcení a jeho předstupňů. Jsou využívány při studiu církevních i obecných

Sleva 15 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem u dodavatele

Historica. Series Nova 14

Autor: kolektiv autorů

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
15 %
Další číslo periodika Historica. Historical Sciences in the Czech Republic.

Sleva 15 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Consuetudines. Assistentiae Germaniae I.

Autor: neuveden

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
15 %
Cílem této edice je zpřístupnění významného pramene pro studium vnitřního života jezuitských řádových komunit, tzv. konsvetudinářů (Consuetidunes). Těchto pramenů se dochovalo poměrně velké množství a navíc velmi se liší forma i obsah jednotlivých textů, proto se ediční projekt pokouší představit některé typické zástupce. Nabízí tak relativně reprezentativní a přitom homogenní vzorek

Sleva 15 % z běžně ceny 364 Kč

Naše cena: 309 Kč

Skladem u dodavatele

Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech XX. století -…

Autor: Jan Němeček

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
15 %
První část, „Československo v evropské politice 1933–1948“, se zabývá postavením Československa v Evropě a také komparací jeho role s ostatními menšími evropskými státy. Ve druhé části, „Mocenské a ideové transformace v Československu 1933–1948“, jsou zkoumány proměny politického a ideového spektra jednotlivých národních prostředí v 30. letech, během 2. světové války i po ní až do etablování

Sleva 15 % z běžně ceny 455 Kč

Naše cena: 387 Kč

Skladem

Almanach medievisty-editora - Medievalist Editor´s Almanac

Autor: Pavel Krafl

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
15 %
Almanach medievisty-editora je výstupem z činnosti Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy při Historickém ústavu Akademie věd ČR. Publikace se člení na oddíly Články, Kronika, Bibliografie a Komise. V oddíle Články čtenář nalezne přehledy bádání a autoreferáty k publikovaným edicím. Autoři představují diplomatářové edice ze střední a severní Evropy, české regestové edice a

Sleva 15 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem u dodavatele

V zákopech mysli - Život, víra a umění na prahu Velké války

Autor: Sixtus Bolom-Kotari

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
15 %
Tématem publikace je netradiční uchopení určitých mentálních principů, které vyvolala první světová válka. Publikace se ve třech kapitolách napsaných klasickými historiky a historikem umění zabývá válkou v rámci jejího připomínaného výročí poněkud méně obvykle. Nehodnotí známá fakta a nesupluje výčet událostí, ale na třech tématech, kterými jsou zásobování, náboženství a výtvarné umění, obnažuje

Sleva 15 % z běžně ceny 728 Kč

Naše cena: 619 Kč

Skladem u dodavatele

Ad fontes - Český historický ústav v Římě (1994-2014) v kontextu českého bádání v Itálii a Vatikánu…

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav kolektiv autorů, Pánek

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
15 %
Jako první svazek ediční řady Acta Romana Bohemica vyšla kolektivní monografie, na níž se podílelo 13 odborníků dlouhodobě zpracovávajících prameny italských a vatikánských archivů a knihoven. Kniha podává přehled o vývoji českého bádání, zahájeného roku 1837 Františkem Palackým, pokračujícího Českou historickou expedicí na přelomu 19. a 20. století a Československým historickým ústavem v Římě v

Sleva 15 % z běžně ceny 273 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Karel IV. stále živý - Odkaz státníka v historiografii a historické paměti

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
15 %
Existuje jen málo osobností české minulosti, jež by byly v kolektivní paměti akceptovatelné napříč společenským a názorovým spektrem a které by se těšily veřejné pozornosti i úctě v nejrůznějších epochách jako panovník Karel IV. Kniha pod názvem Karel IV. stále živý – Odkaz státníka v historiografii a historické paměti přináší i proto jiný pohled na osobnost nejslavnějšího českého panovníka a

Sleva 15 % z běžně ceny 420 Kč

Naše cena: 357 Kč

Skladem u dodavatele

Vítězství a osvobození 1945

Autor: Jan Němeček

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
15 %
Vítězství a osvobození: pro Československo dvě nerozlučně související podstaty roku 1945. Na jedné straně vítězství spojeneckých mocností nad nacistickým Německem, jejichž nedílnou součástí bylo i Československo, a to nikoliv jako pasivní účastník, nýbrž aktivně prostřednictvím své zahraniční armády – ať na Východě, ať na Západě či na Středním východě – a také hnutím odporu v okupované vlasti.

Sleva 15 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 340 Kč

Skladem u dodavatele

Ordenshistoriographie in Mitteleuropa – Gestaltung und Wandlung des institutionalen und…

Autor: Heidemarie Bachhofer

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
15 %
Sborník je již druhou publikací v řadě Monastica Historia a zaměřuje se na řádovou historiografii, i když jednotlivé stati mnohdy mají zajímavé tematické přesahy. Předkládá výsledky výzkumů rakouských, českých a polských badatelů, kteří se dlouhodobě zabývají řeholním prostředí středoevropského prostoru. Čtyři tematické okruhy se dotýkají různých aspektů řádové historiografie od její

Sleva 15 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem u dodavatele

Věrnost a zrada v ohroženém městě - Prameny k politické komunikaci Českých Budějovic na počátku…

Autor: Tomáš Sterneck

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
15 %
Od samého počátku rebelie, jež se rozhořela v polovině roku 1618, považovali reprezentanti vzbouřených českých evangelických stavů strategicky položené a dobře opevněné České Budějovice za mocnou překážku prosazování svého politického programu. Byli si velmi dobře vědomi jednoznačné početní převahy stoupenců katolické církve mezi tamním obyvatelstvem a jejich naprosté dominance v lokálních

Sleva 15 % z běžně ceny 546 Kč

Naše cena: 464 Kč

Skladem u dodavatele

Resettlement and Exterminations of Populations - A Syndrome of Modern History

Autor: neuveden

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
15 %
The book Resettlement and Exterminations of Populations - a Syndrome of Modern History is largely or entirely concerned with involuntary, i.e. forced migration, where the individual person or entire groups of populations are directly, but also indirectly forced to leave their (frequently ancient) homes by the public authority.

Sleva 15 % z běžně ceny 546 Kč

Naše cena: 464 Kč

Skladem u dodavatele

August Sedláček in the Age of Digital Humanities

Autor: Eva Doležalová

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
15 %
August Sedláček (1843–1926) is one of a few Czech historians whose name is known outside the narrow circle of the historical community. His most famous work, the fifteen-volume Hrady, zámky a tvrze království Českého [Castles, Chateaux and Strongholds of the Kingdom of Bohemia], is comprehensible to the lay public, but also its professional quality is so far undoubtable. For the preparation of

Sleva 15 % z běžně ceny 152 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem u dodavatele

Ve službách zemědělského školství a zákonodárství na Moravě: Osobnost a dílo Františka Bilovského…

Autor: Gustav Novotný

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
15 %
Zpočátku vše nasvědčovalo tomu, že F. Bilovský (1876–1956), rodák z Držovic u Prostějova, který vystudoval v Praze právní nauky na české univerzitě (kde ho ovlivnil Albín Bráf), bude po celý život pracovat jako řadový soudce občansko-správních agend na severní Moravě. Ačkoliv měl plnou kvalifikaci, po necelých sedmi letech v roce 1906 soudcovské působení opustil a stal se konceptním úředníkem

Sleva 15 % z běžně ceny 364 Kč

Naše cena: 309 Kč

Skladem u dodavatele

Bedřich Mayer - Český voják na Balkáně 1914-1918

Autor: Petr Prokš

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
15 %
Paměti jsou původním textem o osobních zážitcích českého důstojníka rakousko-uherské armády za první světové války na Balkáně a mají výraznou literární i odbornou úroveň. Jejich autor Bedřich Mayer (1888–1972) měl na svou dobou vysoké vzdělání. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po skončení války a vzniku Československa působil jako soudce v severních Čechách a potom v

Sleva 15 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 425 Kč

Skladem u dodavatele

Tváře války - Velká válka 1914-1918 očima českých účastníků

publisher: Historický ústav AV ČR

0 / 5
15 %
Publikace předkládá edici vybraných vzpomínek na dobu první světové války. Jejím základem je Databáze dějin všedního dne Historického ústavu Akademie věd České republiky, přičemž téma první světové války vykrystalizovalo jako výsledek prvotních rešerší uskutečněných v rámci této databáze. Editoři se snažili výběrem postihnout texty různé jazykové a literární úrovně, autory různých sociálních či

Sleva 15 % z běžně ceny 728 Kč

Naše cena: 619 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Otevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí