Registrace | Přihlášení


Historický ústav Filozofické f

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum - Kulturně historický fenomén raného novověku

Autor: Marie Ryantová

publisher: Historický ústav Filozofické f

0 / 5
15 %
Kniha je pokusem o co nejkomplexnější charakteristiku specifického pramene - štambuchů či alb amicorum - jako kulturně historického fenoménu raného novověku. Podává přehled dosavadního zpracování, informuje o vzniku památníků, přináší jejich typologii, sleduje vztah k tištěným knihám a přibližuje je jako prostředek sebeprezentace jak jejich držitelů, tak zapisovatelů. Charakterizuje také jejich

Sleva 15 % z běžně ceny 347 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem

Příliš uzavřená společnost

Autor: Zděnk Bezecný

publisher: Historický ústav Filozofické f

0 / 5
15 %
Orličtí Schwarzenbergové a šlechtická společnost v Čechách v druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Podrobná historie orlické větve Schwarzenbergů v době, která předznamenala úpadek jejího významu jako elity v epoše rozvoje občanské společnosti.

Sleva 15 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí

Autor: Zdeněk Vybíral

publisher: Historický ústav Filozofické f

0 / 5
15 %
Odborná studie zkoumá otázky stavovství v českých zemích zejména v pohusitském období a soupeření stavovské a monarchistické ideje o dominantní místo v českém státě.

Sleva 15 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století

Autor: Josef Grulich

publisher: Historický ústav Filozofické f

0 / 5
15 %
Historická studie o demografickém vývoji na jihu Čech v 16. až 18. století zkoumá populační poměry, životní a rodinný cyklus, strukturu venkovské domácnosti, migraci obyvatelstva ...

Sleva 15 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem u dodavatele

Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Insbruckem

Autor: Václav Bůžek

publisher: Historický ústav Filozofické f

0 / 5
15 %
Šlechta v českých zemích na cestě ke dvorům prvních Habsburků. Kniha regionálního historika velice podrobně popisuje přítomnost a osudy některých členů české šlechty v raném novověku na dvorech Habsburků.

Sleva 15 % z běžně ceny 347 Kč

Naše cena: 295 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Antigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí