Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Idea Servis

Kategorie:

Dějiny výtvarné kultury 1 (6. vydání)

Autor: Bohumír Mráz

publisher: Idea Servis

5 / 5
23 %
Šesté vydání učebnice poskytuje velmi podrobně pojaté a bohatě ilustrované dějiny výtvarné kultury od pravěku po gotiku, a to vždy v historických souvislostech. Připojeny jsou historické chronologické tabulky, přehledy bohů a světců, terminologický slovníček a rejstřík.

Sleva 23 % z běžně ceny 187 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Dějiny výtvarné kultury 2 (4. vydání)

Autor: Bohumír Mráz

publisher: Idea Servis

5 / 5
23 %
Druhý díl učebnice podrobně zpracovává vývoj výtvarné kultury od renesance po realismus. Nedílnou součástí publikace jsou dějiny umění Indie, Číny a Japonska. Učebnice je opět bohatě ilustrována a vybavena chronologickými historickými tabulkami, terminologickým slovníčkem, rejstříkem.

Sleva 23 % z běžně ceny 197 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem

Stravovací služby (brož.)

Autor: Lena Mlejnková

publisher: Idea Servis

4 / 5
23 %
Monografická publikace se věnuje problematice stravovacích služeb, formám společného stravování a typologii provozoven. Dále je zaměřena na marketingový mix a specifika ekonomiky a řízení procesů ve stravovacích zařízeních. Nedílnou součástí jsou praktické příklady. Určeno studentům VŠ a VOŠ a začínajícím podnikatelům.

Sleva 23 % z běžně ceny 142 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Receptury pro cukrářskou výrobu - Těsta a hmoty

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslava Stejskalová, František Kadlec, Ivana Nováková

publisher: Idea Servis

4.8 / 5
23 %
Nová vydání osvědčeného souboru odborných publikací informují rovněž o požadavcích na potravinářskou výrobu v Evropské unii. Sešit Výrobky z pevných těst je nově doplněn názornou obrazovou přílohou s nejčastěji vyráběným sortimentem.Autoři dbají na seznamování s novými technologiemi, surovinami, polotovary a výrobky v cukrářské praxi.

Sleva 23 % z běžně ceny 143 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem

Receptury pro cukrářskou výrobu - Korpusy

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslava tejskalová, František Kadlec, Ivana Nováková

publisher: Idea Servis

4 / 5
23 %
Nová vydání osvědčeného souboru odborných publikací informují rovněž o požadavcích na potravinářskou výrobu v Evropské unii. Sešit Výrobky z pevných těst je nově doplněn názornou obrazovou přílohou s nejčastěji vyráběným sortimentem.Autoři dbají na seznamování s novými technologiemi, surovinami, polotovary a výrobky v cukrářské praxi.

Sleva 23 % z běžně ceny 133 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem

Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu

Autor: J. Orieška

publisher: Idea Servis

4.2 / 5
23 %
Průvodcovské služby a požadavky na ně, tj. tvorba itineráře, příprava zájezdu, jeho převzetí a vyúčtování, psychologická příprava, vystupování průvodce a další činnosti jsou základem této učebnice, která odpovídá předmětu technika služeb cestovního ruchu. Nové vydání s použitím nové terminologie je přepracované podle požadavků EU na poskytování průvodcovských služeb.

Sleva 23 % z běžně ceny 162 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem

Receptury pro cukrářskou výrobu - Náplně, modelovací hmoty, polevy, upravené suroviny

Autor: Kolektiv autorů - Stejskalová Jaroslava,Kadlec František,Nováková Ivana

publisher: Idea Servis

3.5 / 5
23 %
Nová vydání osvědčeného souboru odborných publikací informují rovněž o požadavcích na potravinářskou výrobu v Evropské unii. Sešit Výrobky z pevných těst je nově doplněn názornou obrazovou přílohou s nejčastěji vyráběným sortimentem.Autoři dbají na seznamování s novými technologiemi, surovinami, polotovary a výrobky v cukrářské praxi.

Sleva 23 % z běžně ceny 153 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem

Dějiny výtvarné kultury 3 (3.vydání)

Autor: Bohumír Mráz

publisher: Idea Servis

3.2 / 5
23 %
Třetí díl učebnice zahrnuje vývoj umění v období let 1870-1914. Zachycuje tak nástup moderních uměleckých směrů a proudů počínaje impresionismem až po kubismus a futurismus. Součástí publikace je přehled vývoje umění Afriky a předkolumbovské Ameriky. Učebnice uzavírají chronologické tabulky, terminologický slovníček a jmenný rejstřík.

Sleva 23 % z běžně ceny 243 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Služby v cestovním ruchu

Autor: Ján Orieška

publisher: Idea Servis

3.2 / 5
23 %

Sleva 23 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem

Dějiny výtvarné kultury 4

Autor: Bohumír Mráz

publisher: Idea Servis

0 / 5
23 %
Čtvrtý díl učebnice zachycuje vývoj umění od počátku 1. světové války po současnost. Sleduje další vývoj směrů vzniklých před rokem 1914 a uvádí nové směry a proudy až do 90. let 20. století, včetně vývoje designu a užitého umění. Součástí učebnice jsou chronologické tabulky, terminologický slovníček, jmenný rejstřík a seznam použité literatury ke všem 4 dílům.

Sleva 23 % z běžně ceny 263 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Šest skoků do budoucnosti

Autor: Jan Fischer

publisher: Idea Servis

0 / 5
23 %
Knížka vzpomínek divadelního režiséra zaznamenává osudy muže, který se narodil v roce 1921 a prožil ve své vlasti celkem šest politických převratů.

Sleva 23 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Geografie cestovního ruchu

Autor: Václav Hrala

publisher: Idea Servis

0 / 5
23 %
Geografie celého světa s zpracovaná přihlédnutím k potřebám cestovního ruchu. Zahrnuje informace o různých atraktivitách cestovního ruchu na jednotlivých kontinentech. Vstupní pasáž je zaměřena na teorii geografie, samostatně je zpracována geografie České a Slovenské republiky s přihlédnutím k potřebám cestovního ruchu.

Sleva 23 % z běžně ceny 142 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Řízení provozu cestovních kanceláří

Autor: Kristína Pompurová

publisher: Idea Servis

0 / 5
23 %
Předkládaný učební text si klade za cíl seznámit čtenáře s cestovními kancelářemi jako podniky cestovního ruchu, s legislativní úpravou jejich činnosti v České republice, s ekonomickými a materiálními podmínkami vzniku a činnosti cestovních kanceláří, jejich organizační strukturou a personálním zajištěním, s produktem cestovní kanceláře a procesem tvorby vlastního produktu, distribucí a

Sleva 23 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Marketingové strategie

Autor: Helena Horáková

publisher: Idea Servis

0 / 5
23 %
Publikace pomáhá porozumět marketingu, který vidí jako dynamickou disciplínu v dnešním proměnlivém prostředí, kde je dostatek nejrůznějších produktů, ale „nedostatek“ zákazníků. Snaží se poznat a pochopit marketing jako koncepci, která se nebrání novým způsobům myšlení inspirovaným rychle se vyvíjejícími trhy. Nenabízí proto jen strohý teoretický výklad, ale předkládá podněty k zamyšlení a

Sleva 23 % z běžně ceny 182 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Technika zahraničních zájezdů

Autor: Kolektiv autorů - Blanka Farková, Eva Kunešová

publisher: Idea Servis

0 / 5
23 %
Učebnice poskytuje ucelené informace o problematice zahraničních zájezdů z hlediska jejich přípravy (tvorba a kalkulace) a návaznosti na platné předpisy. Součástí textu je příloha o peněžních prostředcích, platebních kartách, smlouvách se zahraničními partnery aj. Celý text je aktualizovaný na podmínky vstupu ČR do Evropské unie. Vhodně doplňuje učebnici Technika služeb cestovního ruchu.

Sleva 23 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Obrázkový slovníček. Slohová období, základní výtvarné prvky vybavení interiéru kostela

Autor: Kolektiv autorů - A. Černá,D. Sedláková

publisher: Idea Servis

0 / 5
23 %
Nezbytná pomůcka pro ZŠ, SŠ, gymnázia, Policejní akademie, Celní školy aj. Přináší základní informace o slozích od románského po empír s obrázky hlavních architektonických prvků, doplněné o přehled základního vybavení kostela včetně fotografií.

Sleva 23 % z běžně ceny 62 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem

Kongresový cestovní ruch

Autor: J. Orieška

publisher: Idea Servis

0 / 5
23 %
Publikace je určena studentům oboru cestovní ruch a všem, kdo se profesionálně věnují rozvoji kongresového a incentivního cestovního ruchu. Seznamuje zároveň studenty s technikou kongresových služeb. Jejím cílem je poskytnout ucelený soubor informací o tomto odvětví cestovního ruchu, který v České republice v posledních letech zaznamenal významný rozvoj. Je doplněna slovníčkem

Sleva 23 % z běžně ceny 142 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Gotická architektura – Evropské kulturní dědictví

Autor: M. Černá

publisher: Idea Servis

0 / 5
23 %
První část projektu Evropské kulturní dědictví je věnována gotické architektuře, jejímu vzniku, vývoji a šíření po Evropě, včetně zachycení lokálních charakteristik a specifik. Svou koncepcí unikátní publikace je doplněna slovníčkem odborných výrazů, a jmenným rejstříkem.

Sleva 23 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem

Webové databáze pro profesní přípravu odborníků v cestovním ruchu

Autor: Arnošt Wahla

publisher: Idea Servis

0 / 5
23 %
Publikace připravená pro pracovníky a studenty v cestovním ruchu, studenty informatiky v CR a veřejnost. Systematicky mapuje webový prostor v daném hospodářském odvětví s cílem přiblížit webové zdroje informací o problematice cestování. Zachycuje možnosti rychlého získání informací a poskytuje zlepšení uživatelské zručnosti při práci s internetem.

Sleva 23 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 92 Kč

Skladem

Podnikový finanční management

Autor: M. R. Paták

publisher: Idea Servis

0 / 5
23 %
Učebnice přibližuje základy problematiky financování podniku a finančního managementu, podává jasný a přehledný souhrn vybraných nových prvků ve finančním hospodaření podniku a stručně zachycuje naši současnou finanční realitu. Poukazuje na vzrůstající význam finančního managementu a úlohy finančního manažera v podnikovém řídícím systému ve výrobních společnostech a v podnicích cestovního ruchu.

Sleva 23 % z běžně ceny 172 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem


Může se hodit…


Přihlášení uživatele