Registrace | Přihlášení


Idea Servis

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Receptury pro cukrářskou výrobu - Výrobky z pevných těst (2. vydání)

Autor: kolektiv autorů

publisher: Idea Servis

5 / 5
Nová vydání osvědčeného souboru odborných publikací informují rovněž o požadavcích na potravinářskou výrobu v Evropské unii. Sešit Výrobky z pevných těst je nově doplněn názornou obrazovou přílohou s nejčastěji vyráběným sortimentem.Autoři dbají na seznamování s novými technologiemi, surovinami, polotovary a výrobky v cukrářské praxi.

Sleva 5 % z běžně ceny 183 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu

Autor: Orieška Ján

publisher: Idea Servis

5 / 5
Průvodcovské služby a požadavky na ně, tj. tvorba itineráře, příprava zájezdu, jeho převzetí a vyúčtování, psychologická příprava, vystupování průvodce a další činnosti jsou základem této učebnice. Nové vydání s použitím aktuální terminologie pro kategorie průvodců v návaznosti na jejich kvalifikační požadavky odráží změny v poskytování průvodcovských služeb. Celá problematika je doplněna o

Sleva 1 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 228 Kč

Skladem

Dějiny výtvarné kultury 2

Autor: Mráz Bohumír

publisher: Idea Servis

5 / 5
Sleva

Sleva 10 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem

Dějiny výtvarné kultury 1

Autor: Mráz Bohumír

publisher: Idea Servis

5 / 5
Šesté vydání učebnice poskytuje velmi podrobně pojaté a bohatě ilustrované dějiny výtvarné kultury od pravěku po gotiku, a to vždy v historických souvislostech. Připojeny jsou historické chronologické tabulky, přehledy bohů a světců, terminologický slovníček a rejstřík.

Sleva 10 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 206 Kč

Skladem

Stravovací služby (brož.)

Autor: Mlejnková Lena

publisher: Idea Servis

4 / 5
Monografická publikace se věnuje problematice stravovacích služeb, formám společného stravování a typologii provozoven. Dále je zaměřena na marketingový mix a specifika ekonomiky a řízení procesů ve stravovacích zařízeních. Nedílnou součástí jsou praktické příklady. Určeno studentům VŠ a VOŠ a začínajícím podnikatelům.

Sleva 1 % z běžně ceny 142 Kč

Naše cena: 141 Kč

Skladem

Dějiny výtvarného umění

Autor: Černá Marie

publisher: Idea Servis

3.5 / 5
17 %
Nově upravený oblíbený, přehledný ilustrovaný vývoj historie a umění od pravěku až po současnost. Obsahuje aktualizovaný výběr našich a zahraničních muzeí a galerií, terminologický slovníček, slovníček výslovnosti, grafické znázornění lokalizace památkových rezervací lidové architektury a kulturních památek v České republice podle slohů apod.

Sleva 17 % z běžně ceny 235 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem

Dějiny výtvarné kultury 3

Autor: Mráz Bohumír

publisher: Idea Servis

3.2 / 5
Třetí díl učebnice zahrnuje vývoj umění v období let 1870-1914. Zachycuje tak nástup moderních uměleckých směrů a proudů počínaje impresionismem až po kubismus a futurismus. Součástí publikace je přehled vývoje umění Afriky a předkolumbovské Ameriky. Učebnice uzavírají chronologické tabulky, terminologický slovníček a jmenný rejstřík. Jedná se o třetí, přepracované vydání.

Sleva 10 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Péče o architektonické dědictví - 3. díl

Autor: kolektiv autorů

publisher: Idea Servis

0 / 5
Ve třetí části sborníkového díla shrnuli významní odborníci působící v památkové péči své poznatky z dalších dvou oblastí péče o architektonické dědictví. Jeden okruh příspěvků je věnován vývoji urbanismu městských a venkovských sídel a jejich ochraně včetně legislativního zajištění ve vztahu k městským a vesnickým památkovým rezervacím, zónám a ochranným pásmům. Druhý okruh příspěvků

Sleva 10 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem

Sbírka příkladů z číslicové techniky

Autor: Kantnerová J.

publisher: Idea Servis

0 / 5
Sbírka příkladů je zaměřená na praktické zvládnutí jednoduchých příkladů z převodů a aritmetických operací v číselných soustavách a návrhů řešení logických kombinačních a sekvenčních obvodů. Je koncipována způsobem, který umožňuje důkladné procvičení probírané látky na větším počtu řešených úloh. To umožňuje získání jistoty při použití základních pravidel a zákonů pro navrhování i složitějších

Sleva 5 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 171 Kč

Skladem

Péče o architektonické dědictví - 2. díl

Autor: kolektiv autorů

publisher: Idea Servis

0 / 5
Na první, převážně teoretický díl sborníku Vybrané kapitoly k tématu péče o stavební památky navazuje prakticky zaměřený svazek zabývající se památkovou péčí z hlediska chemicko-technologického. Je věnován třem skupinám nejvíce používaných materiálů – silikátovým hmotám, dřevu a kovům, jejich charakteristice, využití, formám jejich ohrožení i možnostem a způsobům jejich restaurování. Rovněž druhý

Sleva 10 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem

Péče o architektonické dědictví - 1. díl

Autor: kolektiv autorů

publisher: Idea Servis

0 / 5
11 %
Úvodní díl sborníku Vybrané kapitoly k tématu péče o stavební památky sleduje péči o stavební a umělecké památky převážně z teoretického, uměleckohistorického a historického hlediska. Doplněn je statěmi týkajícími se současné právní úpravy památkové péče, její ekonomiky a managementu s citacemi platných právních ustanovení a vyhlášek. Do sborníku přispěli přední odborníci a pedagogové (V.

Sleva 11 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem

Antigraffiti

Autor: Maxová I.

publisher: Idea Servis

0 / 5
Publikace se zabývá řešením problému poškozování památkově chráněných staveb graffiti, kdy je v současnosti nejefektivnější cestou ochrany prevence – použití antigraffiti. Je při tom odhlédnuto od sociálních aspektů preventivních opatření. Pozornost je zaměřena na čistě technologické hledisko, tj. na nejúčinnější ochranu porézních stavebních hmot aplikací tzv. antigraffiti nátěrů a shrnutí

Sleva 10 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 98 Kč

Skladem

Základy ekonomiky cestovního ruchu (2. vydání)

Autor: Petrů Z.

publisher: Idea Servis

0 / 5
Nově vydaná učebnice probírá vznik a základní podmínky vývoje cestovního ruchu, jeho podstatu, typologii a funkce, charakteristiku základních složek cestovního ruchu, organizaci cestovního ruchu v ČR, marketing v cestovním ruchu, právní úpravu vztahů v cestovním ruchu, mezinárodní organizace cestovního ruchu apod. Nedílnou součástí je ekonomika zahraničního cestovního ruchu.

Naše cena: 132 Kč

Skladem

Podnikový finanční management (1. vydání)

Autor: Paták M. R.

publisher: Idea Servis

0 / 5
Učebnice přibližuje základy problematiky financování podniku a finančního managementu, podává jasný a přehledný souhrn vybraných nových prvků ve finančním hospodaření podniku a stručně zachycuje naši současnou finanční realitu. Poukazuje na vzrůstající význam finančního managementu a úlohy finančního manažera v podnikovém řídícím systému ve výrobních společnostech a v podnicích cestovního ruchu.

Sleva 10 % z běžně ceny 172 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem

Gotická architektura – Evropské kulturní dědictví

Autor: Černá Marie

publisher: Idea Servis

0 / 5
První část projektu Evropské kulturní dědictví je věnována gotické architektuře, jejímu vzniku, vývoji a šíření po Evropě, včetně zachycení lokálních charakteristik a specifik. Svou koncepcí unikátní publikace je doplněna slovníčkem odborných výrazů, a jmenným rejstříkem.

Sleva 10 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem

Kongresový cestovní ruch

Autor: Orieška Ján

publisher: Idea Servis

0 / 5
Publikace je určena studentům oboru cestovní ruch a všem, kdo se profesionálně věnují rozvoji kongresového a incentivního cestovního ruchu. Seznamuje zároveň studenty s technikou kongresových služeb. Jejím cílem je poskytnout ucelený soubor informací o tomto odvětví cestovního ruchu, který v České republice v posledních letech zaznamenal významný rozvoj. Je doplněna slovníčkem

Sleva 1 % z běžně ceny 142 Kč

Naše cena: 141 Kč

Skladem

Obrázkový slovníček - Slohová období, základní výtvarné prvky vybavení interiéru kostela

Autor: Kolektiv autorů - Černá A.,Sedláková D.

publisher: Idea Servis

0 / 5
Sleva
Nezbytná pomůcka pro ZŠ, SŠ, gymnázia, Policejní akademie, Celní školy aj. Přináší základní informace o slozích od románského po empír s obrázky hlavních architektonických prvků, doplněné o přehled základního vybavení kostela včetně fotografií.

Sleva 10 % z běžně ceny 62 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Dějiny výtvarné kultury 4

Autor: Mráz Bohumír

publisher: Idea Servis

0 / 5
11 %
Čtvrtý díl učebnice zachycuje vývoj umění od počátku 1. světové války po současnost. Sleduje další vývoj směrů vzniklých před rokem 1914 a uvádí nové směry a proudy až do 90. let 20. století, včetně vývoje designu a užitého umění. Součástí učebnice jsou chronologické tabulky, terminologický slovníček, jmenný rejstřík a seznam použité literatury ke všem 4 dílům.

Sleva 11 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem

Evropská ekonomická integrace a cestovní ruch

Autor: Kolektiv autorů - Houška Petr,Petrů Zdenka

publisher: Idea Servis

0 / 5
11 %
Publikace seznamuje čtenáře se systémem organizace spolupráce v cestovním ruchu mezi jednotlivými členskými zeměmi Evropské unie a stručně vysvětluje vývoj integrace v globální ekonomice a postavení služeb v tomto procesu. Definuje pozici konkrétních orgánů Evropské unie a jednotlivých členských zemí na poli cestovního ruchu v rámci společného trhu a hodnotí význam cestovního ruchu pro ekonomiku

Sleva 11 % z běžně ceny 284 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem

Společensky odpovědný cestovní ruch

Autor: Kolektiv autorů - Pásková Martina,Zelenka Josef

publisher: Idea Servis

0 / 5
11 %
Monografické zpracování současného stavu poznání problematiky společenské odpovědnosti v cestovním ruchu s původními poznatky autorů. Poukazuje na mezioborové propojení poznatků o společenské odpovědnosti v cestovním ruchu s důrazem na aplikaci znalostí z ekonomie, environmentalistiky, sociologie, psychologie, marketingu a managementu. Popsány jsou přístupy a metody vedoucí k odpovědné realizaci

Sleva 11 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem


Může se hodit…


50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele