Registrace | Přihlášení


Idea Servis

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Dějiny výtvarné kultury 2

Autor: Bohumír Mráz

publisher: Idea Servis

5 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 197 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem

Receptury pro cukrářskou výrobu - Těsta a hmoty (3. vydání)

Autor: kolektiv autorů

publisher: Idea Servis

4.8 / 5
17 %
Nová vydání osvědčeného souboru odborných publikací informují rovněž o požadavcích na potravinářskou výrobu v Evropské unii. Sešit Výrobky z pevných těst je nově doplněn názornou obrazovou přílohou s nejčastěji vyráběným sortimentem.Autoři dbají na seznamování s novými technologiemi, surovinami, polotovary a výrobky v cukrářské praxi.

Sleva 17 % z běžně ceny 143 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem

Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu

Autor: Ján Orieška

publisher: Idea Servis

4.2 / 5
17 %
Průvodcovské služby a požadavky na ně, tj. tvorba itineráře, příprava zájezdu, jeho převzetí a vyúčtování, psychologická příprava, vystupování průvodce a další činnosti jsou základem této učebnice, která odpovídá předmětu technika služeb cestovního ruchu. Nové vydání s použitím nové terminologie je přepracované podle požadavků EU na poskytování průvodcovských služeb.

Sleva 17 % z běžně ceny 162 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem

Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu

Autor: Ján Orieška

publisher: Idea Servis

5 / 5
17 %
Průvodcovské služby a požadavky na ně, tj. tvorba itineráře, příprava zájezdu, jeho převzetí a vyúčtování, psychologická příprava, vystupování průvodce a další činnosti jsou základem této učebnice. Nové vydání s použitím aktuální terminologie pro kategorie průvodců v návaznosti na jejich kvalifikační požadavky odráží změny v poskytování průvodcovských služeb. Celá problematika je doplněna o

Sleva 17 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

Stravovací služby (brož.)

Autor: Lena Mlejnková

publisher: Idea Servis

4 / 5
17 %
Monografická publikace se věnuje problematice stravovacích služeb, formám společného stravování a typologii provozoven. Dále je zaměřena na marketingový mix a specifika ekonomiky a řízení procesů ve stravovacích zařízeních. Nedílnou součástí jsou praktické příklady. Určeno studentům VŠ a VOŠ a začínajícím podnikatelům.

Sleva 17 % z běžně ceny 142 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem

Dějiny výtvarné kultury 1

Autor: Bohumír Mráz

publisher: Idea Servis

5 / 5
17 %
Šesté vydání učebnice poskytuje velmi podrobně pojaté a bohatě ilustrované dějiny výtvarné kultury od pravěku po gotiku, a to vždy v historických souvislostech. Připojeny jsou historické chronologické tabulky, přehledy bohů a světců, terminologický slovníček a rejstřík.

Sleva 17 % z běžně ceny 187 Kč

Naše cena: 155 Kč

Skladem

Dějiny výtvarného umění

Autor: Marie Černá

publisher: Idea Servis

3.7 / 5
17 %
Nově upravený oblíbený, přehledný ilustrovaný vývoj historie a umění od pravěku až po současnost. Obsahuje aktualizovaný výběr našich a zahraničních muzeí a galerií, terminologický slovníček, slovníček výslovnosti, grafické znázornění lokalizace památkových rezervací lidové architektury a kulturních památek v České republice podle slohů apod.

Sleva 17 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem

Receptury pro cukrářskou výrobu - Náplně…(2. vydání)

Autor: kolektiv autorů

publisher: Idea Servis

3.5 / 5
17 %
Nová vydání osvědčeného souboru odborných publikací informují rovněž o požadavcích na potravinářskou výrobu v Evropské unii. Sešit Výrobky z pevných těst je nově doplněn názornou obrazovou přílohou s nejčastěji vyráběným sortimentem.Autoři dbají na seznamování s novými technologiemi, surovinami, polotovary a výrobky v cukrářské praxi.

Sleva 17 % z běžně ceny 153 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem

Dějiny výtvarné kultury 3

Autor: Bohumír Mráz

publisher: Idea Servis

3.4 / 5
17 %
Třetí díl učebnice zahrnuje vývoj umění v období let 1870-1914. Zachycuje tak nástup moderních uměleckých směrů a proudů počínaje impresionismem až po kubismus a futurismus. Součástí publikace je přehled vývoje umění Afriky a předkolumbovské Ameriky. Učebnice uzavírají chronologické tabulky, terminologický slovníček a jmenný rejstřík. Jedná se o třetí, přepracované vydání.

Sleva 17 % z běžně ceny 243 Kč

Naše cena: 202 Kč

Skladem

Šest skoků do budocnosti

Autor: Jan Fischer

publisher: Idea Servis

0 / 5
Knížka vzpomínek divadelního režiséra zaznamenává osudy muže, který se narodil v roce 1921 a prožil ve své vlasti celkem šest politických převratů.

Sleva 10 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem

Obrázkový slovníček - Slohová období, základní výtvarné prvky vybavení interiéru kostela

Autor: Kolektiv autorů - A. Černá,D. Sedláková

publisher: Idea Servis

0 / 5
Nezbytná pomůcka pro ZŠ, SŠ, gymnázia, Policejní akademie, Celní školy aj. Přináší základní informace o slozích od románského po empír s obrázky hlavních architektonických prvků, doplněné o přehled základního vybavení kostela včetně fotografií.

Sleva 10 % z běžně ceny 62 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Kongresový cestovní ruch

Autor: Ján Orieška

publisher: Idea Servis

0 / 5
17 %
Publikace je určena studentům oboru cestovní ruch a všem, kdo se profesionálně věnují rozvoji kongresového a incentivního cestovního ruchu. Seznamuje zároveň studenty s technikou kongresových služeb. Jejím cílem je poskytnout ucelený soubor informací o tomto odvětví cestovního ruchu, který v České republice v posledních letech zaznamenal významný rozvoj. Je doplněna slovníčkem

Sleva 17 % z běžně ceny 142 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem

Gotická architektura – Evropské kulturní dědictví

Autor: Marie Černá

publisher: Idea Servis

0 / 5
17 %
První část projektu Evropské kulturní dědictví je věnována gotické architektuře, jejímu vzniku, vývoji a šíření po Evropě, včetně zachycení lokálních charakteristik a specifik. Svou koncepcí unikátní publikace je doplněna slovníčkem odborných výrazů, a jmenným rejstříkem.

Sleva 17 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem

Podnikový finanční management (1. vydání)

Autor: M. R. Paták

publisher: Idea Servis

0 / 5
17 %
Učebnice přibližuje základy problematiky financování podniku a finančního managementu, podává jasný a přehledný souhrn vybraných nových prvků ve finančním hospodaření podniku a stručně zachycuje naši současnou finanční realitu. Poukazuje na vzrůstající význam finančního managementu a úlohy finančního manažera v podnikovém řídícím systému ve výrobních společnostech a v podnicích cestovního ruchu.

Sleva 17 % z běžně ceny 172 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem

Základy ekonomiky cestovního ruchu (2. vydání)

Autor: Z. Petrů

publisher: Idea Servis

0 / 5
17 %
Nově vydaná učebnice probírá vznik a základní podmínky vývoje cestovního ruchu, jeho podstatu, typologii a funkce, charakteristiku základních složek cestovního ruchu, organizaci cestovního ruchu v ČR, marketing v cestovním ruchu, právní úpravu vztahů v cestovním ruchu, mezinárodní organizace cestovního ruchu apod. Nedílnou součástí je ekonomika zahraničního cestovního ruchu.

Sleva 17 % z běžně ceny 132 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem

Antigraffiti - Ochrana kamene

Autor: I. Maxová

publisher: Idea Servis

0 / 5
17 %
Publikace se zabývá řešením problému poškozování památkově chráněných staveb graffiti, kdy je v současnosti nejefektivnější cestou ochrany prevence – použití antigraffiti. Je při tom odhlédnuto od sociálních aspektů preventivních opatření. Pozornost je zaměřena na čistě technologické hledisko, tj. na nejúčinnější ochranu porézních stavebních hmot aplikací tzv. antigraffiti nátěrů a shrnutí

Sleva 17 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem

Receptury pro cukrářskou výrobu - Výrobky z pevných těst (2. vydání)

Autor: kolektiv autorů

publisher: Idea Servis

0 / 5
17 %
Nová vydání osvědčeného souboru odborných publikací informují rovněž o požadavcích na potravinářskou výrobu v Evropské unii. Sešit Výrobky z pevných těst je nově doplněn názornou obrazovou přílohou s nejčastěji vyráběným sortimentem.Autoři dbají na seznamování s novými technologiemi, surovinami, polotovary a výrobky v cukrářské praxi.

Sleva 17 % z běžně ceny 183 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem

Péče o architektonické dědictví - 1. díl - Vývoj a východiska památkové péče, její právní ukotvení…

Autor: kolektiv autorů

publisher: Idea Servis

0 / 5
17 %
Úvodní díl sborníku Vybrané kapitoly k tématu péče o stavební památky sleduje péči o stavební a umělecké památky převážně z teoretického, uměleckohistorického a historického hlediska. Doplněn je statěmi týkajícími se současné právní úpravy památkové péče, její ekonomiky a managementu s citacemi platných právních ustanovení a vyhlášek. Do sborníku přispěli přední odborníci a pedagogové (V.

Sleva 17 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 187 Kč

Skladem

Péče o architektonické dědictví - 2. díl - Materiálová charakteristika stavebních hmot a péče o ně

Autor: kolektiv autorů

publisher: Idea Servis

0 / 5
17 %
Na první, převážně teoretický díl sborníku Vybrané kapitoly k tématu péče o stavební památky navazuje prakticky zaměřený svazek zabývající se památkovou péčí z hlediska chemicko-technologického. Je věnován třem skupinám nejvíce používaných materiálů – silikátovým hmotám, dřevu a kovům, jejich charakteristice, využití, formám jejich ohrožení i možnostem a způsobům jejich restaurování. Rovněž druhý

Sleva 17 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Sbírka příkladů z číslicové techniky

Autor: J. Kantnerová

publisher: Idea Servis

0 / 5
17 %
Sbírka příkladů je zaměřená na praktické zvládnutí jednoduchých příkladů z převodů a aritmetických operací v číselných soustavách a návrhů řešení logických kombinačních a sekvenčních obvodů. Je koncipována způsobem, který umožňuje důkladné procvičení probírané látky na větším počtu řešených úloh. To umožňuje získání jistoty při použití základních pravidel a zákonů pro navrhování i složitějších

Sleva 17 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem


Může se hodit…


Antigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí