Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Idea Servis

kategorie:

Dějiny výtvarné kultury 3 (3.vydání)

Autor: Bohumír Mráz

publisher: Idea Servis

4 / 5
12 %
Třetí díl učebnice zahrnuje vývoj umění v období let 1870-1914. Zachycuje tak nástup moderních uměleckých směrů a proudů počínaje impresionismem až po kubismus a futurismus. Součástí publikace je přehled vývoje umění Afriky a předkolumbovské Ameriky. Učebnice uzavírají chronologické tabulky, terminologický slovníček a jmenný rejstřík.

Sleva 12 % z běžně ceny 243 Kč

Naše cena: 214 Kč

Skladem

Receptury pro cukrářskou výrobu - Těsta a hmoty

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslava Stejskalová, František Kadlec, Ivana Nováková

publisher: Idea Servis

4.8 / 5
Nová vydání osvědčeného souboru odborných publikací informují rovněž o požadavcích na potravinářskou výrobu v Evropské unii. Sešit Výrobky z pevných těst je nově doplněn názornou obrazovou přílohou s nejčastěji vyráběným sortimentem.Autoři dbají na seznamování s novými technologiemi, surovinami, polotovary a výrobky v cukrářské praxi.

Sleva 8 % z běžně ceny 143 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem

Receptury pro cukrářskou výrobu - Korpusy

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslava tejskalová, František Kadlec, Ivana Nováková

publisher: Idea Servis

4 / 5
Nová vydání osvědčeného souboru odborných publikací informují rovněž o požadavcích na potravinářskou výrobu v Evropské unii. Sešit Výrobky z pevných těst je nově doplněn názornou obrazovou přílohou s nejčastěji vyráběným sortimentem.Autoři dbají na seznamování s novými technologiemi, surovinami, polotovary a výrobky v cukrářské praxi.

Sleva 8 % z běžně ceny 133 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu

Autor: J. Orieška

publisher: Idea Servis

4.2 / 5
12 %
Průvodcovské služby a požadavky na ně, tj. tvorba itineráře, příprava zájezdu, jeho převzetí a vyúčtování, psychologická příprava, vystupování průvodce a další činnosti jsou základem této učebnice, která odpovídá předmětu technika služeb cestovního ruchu. Nové vydání s použitím nové terminologie je přepracované podle požadavků EU na poskytování průvodcovských služeb.

Sleva 12 % z běžně ceny 162 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem

Stravovací služby (brož.)

Autor: Lena Mlejnková

publisher: Idea Servis

4 / 5
Monografická publikace se věnuje problematice stravovacích služeb, formám společného stravování a typologii provozoven. Dále je zaměřena na marketingový mix a specifika ekonomiky a řízení procesů ve stravovacích zařízeních. Nedílnou součástí jsou praktické příklady. Určeno studentům VŠ a VOŠ a začínajícím podnikatelům.

Sleva 10 % z běžně ceny 142 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem

Dějiny výtvarné kultury 1 (6. vydání)

Autor: Bohumír Mráz

publisher: Idea Servis

5 / 5
Šesté vydání učebnice poskytuje velmi podrobně pojaté a bohatě ilustrované dějiny výtvarné kultury od pravěku po gotiku, a to vždy v historických souvislostech. Připojeny jsou historické chronologické tabulky, přehledy bohů a světců, terminologický slovníček a rejstřík.

Sleva 10 % z běžně ceny 187 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Dějiny výtvarné kultury 2 (4. vydání)

Autor: Bohumír Mráz

publisher: Idea Servis

5 / 5
Druhý díl učebnice podrobně zpracovává vývoj výtvarné kultury od renesance po realismus. Nedílnou součástí publikace jsou dějiny umění Indie, Číny a Japonska. Učebnice je opět bohatě ilustrována a vybavena chronologickými historickými tabulkami, terminologickým slovníčkem, rejstříkem.

Sleva 10 % z běžně ceny 197 Kč

Naše cena: 177 Kč

Skladem

Receptury pro cukrářskou výrobu - Náplně, modelovací hmoty, polevy, upravené suroviny

Autor: Kolektiv autorů - Stejskalová Jaroslava,Kadlec František,Nováková Ivana

publisher: Idea Servis

3.5 / 5
Nová vydání osvědčeného souboru odborných publikací informují rovněž o požadavcích na potravinářskou výrobu v Evropské unii. Sešit Výrobky z pevných těst je nově doplněn názornou obrazovou přílohou s nejčastěji vyráběným sortimentem.Autoři dbají na seznamování s novými technologiemi, surovinami, polotovary a výrobky v cukrářské praxi.

Sleva 8 % z běžně ceny 153 Kč

Naše cena: 141 Kč

Skladem

Služby v cestovním ruchu

Autor: Ján Orieška

publisher: Idea Servis

3 / 5
12 %

Sleva 12 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Dějiny výtvarného umění

Autor: Marie Černá

publisher: Idea Servis

0 / 5
Nově upravený oblíbený, přehledný ilustrovaný vývoj historie a umění od pravěku až po současnost. Obsahuje aktualizovaný výběr našich a zahraničních muzeí a galerií, terminologický slovníček, slovníček výslovnosti, grafické znázornění lokalizace památkových rezervací lidové architektury a kulturních památek v České republice podle slohů apod.

Sleva 8 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem

Elektronika

Autor: Maťátko Jan

publisher: Idea Servis

0 / 5
12 %
Učebnice popisuje metody řešení elektrickýchobvodů, obecné vlastnosti základníchpasivních součástek i jejich jednoduchýchkombinací a chování těchto součástek vobvodech střídavého proudu. Dále se věnujeprincipům činnosti a vlastnostem polovodičových diod arůzných druhů tranzistorů a vysvětlení činnosti aprovedení některých typů laserů. Nově je doplněnakapitola o elektronických zobrazovacích

Sleva 12 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem

Řízení provozu cestovních kanceláří

Autor: Kristína Pompurová

publisher: Idea Servis

0 / 5
Předkládaný učební text si klade za cíl seznámit čtenáře s cestovními kancelářemi jako podniky cestovního ruchu, s legislativní úpravou jejich činnosti v České republice, s ekonomickými a materiálními podmínkami vzniku a činnosti cestovních kanceláří, jejich organizační strukturou a personálním zajištěním, s produktem cestovní kanceláře a procesem tvorby vlastního produktu, distribucí a

Sleva 10 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem

Marketingové strategie

Autor: Helena Horáková

publisher: Idea Servis

0 / 5
Publikace pomáhá porozumět marketingu, který vidí jako dynamickou disciplínu v dnešním proměnlivém prostředí, kde je dostatek nejrůznějších produktů, ale „nedostatek“ zákazníků. Snaží se poznat a pochopit marketing jako koncepci, která se nebrání novým způsobům myšlení inspirovaným rychle se vyvíjejícími trhy. Nenabízí proto jen strohý teoretický výklad, ale předkládá podněty k zamyšlení a

Sleva 10 % z běžně ceny 182 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem

Obrázkový slovníček. Slohová období, základní výtvarné prvky vybavení interiéru kostela

Autor: Kolektiv autorů - A. Černá,D. Sedláková

publisher: Idea Servis

0 / 5
11 %
Nezbytná pomůcka pro ZŠ, SŠ, gymnázia, Policejní akademie, Celní školy aj. Přináší základní informace o slozích od románského po empír s obrázky hlavních architektonických prvků, doplněné o přehled základního vybavení kostela včetně fotografií.

Sleva 11 % z běžně ceny 62 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Kongresový cestovní ruch

Autor: J. Orieška

publisher: Idea Servis

0 / 5
12 %
Publikace je určena studentům oboru cestovní ruch a všem, kdo se profesionálně věnují rozvoji kongresového a incentivního cestovního ruchu. Seznamuje zároveň studenty s technikou kongresových služeb. Jejím cílem je poskytnout ucelený soubor informací o tomto odvětví cestovního ruchu, který v České republice v posledních letech zaznamenal významný rozvoj. Je doplněna slovníčkem

Sleva 12 % z běžně ceny 142 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem

Gotická architektura – Evropské kulturní dědictví

Autor: M. Černá

publisher: Idea Servis

0 / 5
12 %
První část projektu Evropské kulturní dědictví je věnována gotické architektuře, jejímu vzniku, vývoji a šíření po Evropě, včetně zachycení lokálních charakteristik a specifik. Svou koncepcí unikátní publikace je doplněna slovníčkem odborných výrazů, a jmenným rejstříkem.

Sleva 12 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem

Webové databáze pro profesní přípravu odborníků v cestovním ruchu

Autor: Arnošt Wahla

publisher: Idea Servis

0 / 5
12 %
Publikace připravená pro pracovníky a studenty v cestovním ruchu, studenty informatiky v CR a veřejnost. Systematicky mapuje webový prostor v daném hospodářském odvětví s cílem přiblížit webové zdroje informací o problematice cestování. Zachycuje možnosti rychlého získání informací a poskytuje zlepšení uživatelské zručnosti při práci s internetem.

Sleva 12 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem

Podnikový finanční management

Autor: M. R. Paták

publisher: Idea Servis

0 / 5
12 %
Učebnice přibližuje základy problematiky financování podniku a finančního managementu, podává jasný a přehledný souhrn vybraných nových prvků ve finančním hospodaření podniku a stručně zachycuje naši současnou finanční realitu. Poukazuje na vzrůstající význam finančního managementu a úlohy finančního manažera v podnikovém řídícím systému ve výrobních společnostech a v podnicích cestovního ruchu.

Sleva 12 % z běžně ceny 172 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem

Základy ekonomiky cestovního ruchu

Autor: Z. Petrů

publisher: Idea Servis

0 / 5
12 %
Nově vydaná učebnice probírá vznik a základní podmínky vývoje cestovního ruchu, jeho podstatu, typologii a funkce, charakteristiku základních složek cestovního ruchu, organizaci cestovního ruchu v ČR, marketing v cestovním ruchu, právní úpravu vztahů v cestovním ruchu, mezinárodní organizace cestovního ruchu apod. Nedílnou součástí je ekonomika zahraničního cestovního ruchu.

Sleva 12 % z běžně ceny 132 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem

Antigraffiti - Ochrana kamene

Autor: I. Maxová

publisher: Idea Servis

0 / 5
12 %
Publikace se zabývá řešením problému poškozování památkově chráněných staveb graffiti, kdy je v současnosti nejefektivnější cestou ochrany prevence – použití antigraffiti. Je při tom odhlédnuto od sociálních aspektů preventivních opatření. Pozornost je zaměřena na čistě technologické hledisko, tj. na nejúčinnější ochranu porézních stavebních hmot aplikací tzv. antigraffiti nátěrů a shrnutí

Sleva 12 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem

Receptury pro cukrářskou výrobu - Výrobky z pevných těst

Autor: Kolektiv autorů - J. StejskalováF. Kadlec,I. Nováková

publisher: Idea Servis

0 / 5
12 %
Nová vydání osvědčeného souboru odborných publikací informují rovněž o požadavcích na potravinářskou výrobu v Evropské unii. Sešit Výrobky z pevných těst je nově doplněn názornou obrazovou přílohou s nejčastěji vyráběným sortimentem.Autoři dbají na seznamování s novými technologiemi, surovinami, polotovary a výrobky v cukrářské praxi.

Sleva 12 % z běžně ceny 183 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Péče o architektonické dědictví. 1. díl - Vývoj a východiska památkové péče, její právní ukotvení a…

Autor: Kolektiv

publisher: Idea Servis

0 / 5
12 %
Úvodní díl sborníku Vybrané kapitoly k tématu péče o stavební památky sleduje péči o stavební a umělecké památky převážně z teoretického, uměleckohistorického a historického hlediska. Doplněn je statěmi týkajícími se současné právní úpravy památkové péče, její ekonomiky a managementu s citacemi platných právních ustanovení a vyhlášek. Do sborníku přispěli přední odborníci a pedagogové (V.

Sleva 12 % z běžně ceny 225 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem

Péče o architektonické dědictví. 2. díl - Materiálová charakteristika stavebních hmot a péče o ně

Autor: Kolektiv

publisher: Idea Servis

0 / 5
12 %
Na první, převážně teoretický díl sborníku Vybrané kapitoly k tématu péče o stavební památky navazuje prakticky zaměřený svazek zabývající se památkovou péčí z hlediska chemicko-technologického. Je věnován třem skupinám nejvíce používaných materiálů – silikátovým hmotám, dřevu a kovům, jejich charakteristice, využití, formám jejich ohrožení i možnostem a způsobům jejich restaurování. Rovněž druhý

Sleva 12 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 185 Kč

Skladem

Sbírka příkladů z číslicové techniky

Autor: J. Kantnerová

publisher: Idea Servis

0 / 5
12 %
Sbírka příkladů je zaměřená na praktické zvládnutí jednoduchých příkladů z převodů a aritmetických operací v číselných soustavách a návrhů řešení logických kombinačních a sekvenčních obvodů. Je koncipována způsobem, který umožňuje důkladné procvičení probírané látky na větším počtu řešených úloh. To umožňuje získání jistoty při použití základních pravidel a zákonů pro navrhování i složitějších

Sleva 12 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem


Může se hodit…


Přihlášení uživatele