Registrace | Přihlášení


Institut pro studium literatur

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Čtení o Jiřím Kolářovi - Portréty a syntézy

Autor: Petr Šrámek

publisher: Institut pro studium literatur

4 / 5
15 %
Čítanka obsahuje základní literaturu o Jiřím Kolářovi z let 1956–1986. Jedná se o eseje a práce přehledové, snažící se uchopit básníkovu osobnost, jeho genetiku, typologii, stylizaci a vývoj – čili směřující k „portrétu a syntéze“. Přestože se výběr přidržuje chronologie, není jeho cílem postihnout vlastní kritickou recepci díla výrazně zasaženého cenzurou. Kulturně-společenské mlčení o Kolářovi

Sleva 15 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Čtení o Václavu Havlovi - Autor ve světle literární kritiky - Autor ve světle literární kritiky

Autor: Michael Špirit

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
15 %
Z nesmírně rozsáhlé havlovské literatury vybírá Čtení o Václavu Havlovi nejcennější bezprostřední kritické ohlasy na autorova dramatická a esejistická díla. Stati Evy Uhlířové, Jana Grossmana, Sergeje Machonina, Jindřicha Černého, Ivana M. Jirouse či Jany Patočkové sledují dramatickou tvorbu Václava Havla od premiéry Zahradní slavnosti v roce 1963 až do posledního dramatického (a filmového) díla

Sleva 15 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Čtení o Jaroslavu Vrchlickém - Básník ve sporech o životnost díla - Básník ve sporech o životnost…

Autor: Michal Topor

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
15 %
Kniha ukazuje básníka Jaroslava Vrchlického z perspektivy tázání po životnosti díla, jak byla sledována v kritické rozpravě v prvních čtyřiceti letech 20. století – zčásti už za života autorova. Čtení o Jaroslavu Vrchlickém je uvedeno studií, která provádí po debatách o básníkově tvorbě od sedmdesátých let 19. století až po poválečnou literárněhistorickou produkci (často schematizující

Sleva 15 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem u dodavatele

Čtení o Jaroslavu Seifertovi - Hledání proměn autorovy poetiky - Hledání proměn autorovy poetiky

Autor: Jiří Flaišman

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
15 %
Antologie Čtení o Jaroslavu Seifertovi přináší třináct textů žánrově různorodé povahy, které byly napsány v průběhu takřka osmdesáti let. Rozsáhlejší výklady díla Jaroslava Seiferta v jeho komplexnosti doplňují texty portrétující jednotlivá období básníkovy tvorby i texty bezprostředně reagující na vydání některé z autorových sbírek. Vedle příspěvků polemicky vyostřených stojí pojednání oceňující

Sleva 15 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem u dodavatele

Berlínské epizody - Příspěvek k dějinám filologie v Čechách a na Moravě 1878–1914 - Příspěvek k…

Autor: Michal Topor

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
15 %
Kniha Berlínské epizody mapuje prostřednictvím dosud nezpracovaných a v naprosté většině nepublikovaných archivních materiálů (univerzitních matrik, korespondencí, zápisků apod.) berlínské cesty a pobyty česky i německy mluvících studentů a badatelů pocházejících z Čech a Moravy. Právě díky jejich svědectvím přináší zásadní informace k poznání základů filologických oborů jak v českých zemích, tak

Sleva 15 % z běžně ceny 339 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Čtení o T. G. Masarykovi - Literatura - člověk - svět (1910–1938) - Literatura – člověk – svět…

Autor: Kolektiv autorů - Luboš Merhaut,Lucie Merhautová

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
15 %
Čtení o T. G. Masarykovi zahrnuje devětatřicet textů z období 1910–1938, kdy byly identifikovány důležité masarykovské otázky a výzvy. Podtitul Literatura – člověk – svět upozorňuje na komplexnost Masarykova estetického myšlení, na jeho mezioborovou souvztažnost. Široká znalost umění a literatury souvisela s Masarykovou představou vzdělanosti a vycházel z ní zpravidla i ve svých pracích

Sleva 15 % z běžně ceny 309 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem u dodavatele

Kritické projevy 14 - Dodatky z let 1898–1937

Autor: F. X. Šalda

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
15 %
Kritické projevy 14 (Dodatky z let 1898–1937) zahrnují veškeré nebeletristické texty, které chybějí v předchozích třinácti svazcích Souboru díla F. X. Šaldy z let 1949–1963 a jsou rozptýleny v dobových periodikách, z nichž některá jsou pro současného badatele prakticky nedostupná, i v dalších publikacích. Soubor vynechaných, opomenutých či dosud neznámých Šaldových článků (plus jednoho básnického

Sleva 15 % z běžně ceny 560 Kč

Naše cena: 476 Kč

Skladem

Čtení o Richardu Weinerovi - Dimenze (ne)rozumění 1917–1969 - Dimenze (ne)rozumění 1917–1969

Autor: Petr Málek

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
15 %
Čtení o Richardu Weinerovi předkládá chronologicky uspořádaný výbor z kritických, polemických a bilančních článků, přibližujících osobnost spisovatele Richarda Weinera. Texty z let 1919–1969 se soustředí na období, kdy se autorův kritický a literárněhistorický obraz formoval, kdy se utvářel fenomén nesrozumitelného, osamělého, nezařazeného či nezařaditelného Weinera, „lichého člověka“ české

Sleva 15 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem u dodavatele

Jan Zahradníček - Poezie a skutečnost existence

Autor: Kolektiv autorů - Josef Vojvodík,Jan Wiendl

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
15 %
Monografie o básnickém díle Jana Zahradníčka sleduje vlastně jediný problém, který by bylo možné formulovat následovně: Jak hluboko a jak intenzivně proniká básnické zření do skutečnosti světa a proměňuje ji v básnický obraz? A jak hluboko je básnická zkušenost zakotvena v našem světě? Na jedné straně je recepce Zahradníčkova díla poznamenána citelnou, bezmála padesátiletou cézurou (nepočítáme-li

Sleva 15 % z běžně ceny 309 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem

Jan Zahradníček - Čtení o básníkovi z let 1930-1960

Autor: Kolektiv autorů - Josef Vojvodík,Jan Wiendl

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
15 %
Kniha Jan Zahradníček. Čtení o básníkovi z let 1930–1960, tvořící pandán k monografii Jan Zahradníček. Poezie a skutečnost existence, je komponována jako komentovaná antologie textů, opírající se zpravidla o dva typy ohlasů – o soudobé kritiky a recenze a o korespondenci, v níž se odrážejí rozličné typy reakcí na básníkovo dílo. Z široké škály publicistických a korespondenčních textů jsou vybrány

Sleva 15 % z běžně ceny 409 Kč

Naše cena: 348 Kč

Skladem

Čtení o Marii Majerové - Od Panenství k Robinsonce

Autor: Kolektiv autorů - Dana Hůlková Nývltová,Radek Hylmar

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
15 %
Antologie přináší ohlasy na literární tvorbu Marie Majerové v jejím hlavním tvůrčím období. Podtitul publikace „Od Panenství k Robinsonce“ odkazuje nejen na časové vymezení od prvního románu (1907) po poslední významnou literární práci (1940), ale naznačuje také inklinaci Majerové k tématům dívčího dospívání a k narušování a převracení genderových stereotypů. Právě jejího feministického zaměření

Sleva 15 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem u dodavatele

Dopisy (Arne Laurin 1889-1945)

Autor: Michal Topor

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
15 %
Svazek Dopisů je komplementem k monografii Arne Laurin (1889–1945). Portrét novináře. Nejsou tu publikovány celé konvoluty dochovaných dopisů a vzkazů, jež Arnošt/Arne Lustig/Laurin adresoval té které osobě, nýbrž ty, jež bylo možné v nějakém ohledu číst jako specificky vyzařující, přibližující nebo – spíše – naznačující pozoruhodné prvky, fasety, polohy a souvislosti Laurinova působení či

Sleva 15 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 298 Kč

Skladem u dodavatele

Čtení o Elišce Krásnohorské

Autor: Libuše Heczková

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
15 %
Čtení o Elišce Krásnohorské črtá příběh utváření obrazu kritičky, básnířky a emancipační aktivistky Elišky Krásnohorské, a to ve čtyřech obdobích jejího života: chronologicky pořádaný výbor z recenzí, článků, polemik, zpráv a kritik sleduje tuto jedinou básnířku „vyššího slohu“ od raných libret a sbírek básní, přes smetanovská libreta, soustavnou činnost literárněkritickou, vrcholné překlady

Sleva 15 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem u dodavatele

Čtení o Bohumilu Hrabalovi - Rukověť otevřeného díla - Rukověť otevřeného díla

Autor: Annalisa Cosentino

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
15 %
Čtení o Bohumilu Hrabalovi přináší kritickou reflexi autorova díla, která je reprezentována hlavně pracemi, jež se věnují obecnějším problémům literární poetiky a snaží se Hrabalovy texty i myšlení analyzovat v souvislosti s evropskou kulturní a literární tradicí 20. století. Knihu zahajuje zakladatelský kritický rozbor, který v r. 1956 Hrabalovu psaní věnoval Václav Havel; dále jsou v ní

Sleva 15 % z běžně ceny 209 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

Čtení o Dantovi Alighierim - Prostory, postavy a slova - Prostory, postavy a slova

Autor: Kolektiv autorů - Martin Pokorný,Martin Pokorný

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
15 %
Čtení o Dantovi Alighierim je první samostatnou publikací, která českému čtenáři umožňuje porozumět autorovu nejslavnějšímu dílu. Dantova Božská komedie je k dispozici ve čtyřech kompletních překladech, rozborů jeho poetiky je v našem prostředí však zřetelný nedostatek. Stati z rozmezí let 1890–1910 byly vybrány tak, aby předvedly podrobnou analýzu konkrétních úseků básnického textu a poskytly

Sleva 15 % z běžně ceny 209 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

Loutky i dělníci boží - Román milostný. 4. svazek souborného díla - Román milostný. 4. svazek…

Autor: F. X. Šalda

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
15 %
Loutky i dělníci boží (poprvé 1916) jsou jediným románovým dílem Františka Xavera Šaldy (1867–1937), přední osobnosti české literární, divadelní a výtvarné kritiky sklonku devatenáctého a první poloviny dvacátého století. Román je významným Šaldovým pokusem o překonání modelu tradičního románu a svou strukturou je do značné míry prózou experimentální: pokouší se o psychologickou motivaci jednání

Sleva 15 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 332 Kč

Skladem u dodavatele

Bibliografie díla F. X. Šaldy

Autor: Kolektiv autorů - Emanuel Macek,Jiří Pistorius,Michael Špirit,Jan Wiendl

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
15 %
Bibliografie díla F. X. Šaldy představuje relativně úplný, anotovaný soupis prací zakladatele moderní české umělecké kritiky. Opírá se o knižní Bibliografii díla F. X. Šaldy, kterou Jiří Pistorius vydal v nakladatelství Melantrich v roce 1948, a o Bibliografii F. X. Šaldy od roku 1928 do současnosti (tj. do roku 1985), kterou sestavil Emanuel Macek pro druhý svazek šaldovského výboru Z období

Sleva 15 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 442 Kč

Skladem u dodavatele

Arne Laurin (1889–1945). Portrét novináře

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
15 %
Monografie je komplementem ke svazku Dopisů (ed. Michal Topor, 2019), je věnována dráze muže, jenž se narodil roku 1889 jako Arnošt/Ernst Lustig, v letech 1907–1916 se profiloval – pod různými pseudonymy (mj. jako Arne Laurin) – jako literární, výtvarný a divadelní kritik, překladatel, básník a prozaik, zprvu na stránkách periodik spjatých s prostředím studentského spolkového života, posléze

Sleva 15 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 255 Kč

Skladem

Do vlasti české - Z korespondence Angela M. Ripellina

Autor: Annalisa Cosentino

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
15 %
Dopisy, které italský literární vědec a básník Angelo Maria Ripellino (1923–1978) posílal „do vlasti české“, a listy, které sám dostával od českých intelektuálů, básníků a výtvarníků, jsou nejen vzácným dokladem zájmu a znalosti, kterým se těšila česká kultura v Itálii; tato korespondence je také důležitým svědectvím o situaci, v níž se česká kultura ocitla po druhé světové válce, o přátelstvích,

Sleva 15 % z běžně ceny 309 Kč

Naše cena: 263 Kč

Skladem u dodavatele

Čtení o Otokaru - Březinovi Kritika a zjevení

publisher: Institut pro studium literatur

0 / 5
15 %
Antologie představuje Otokara Březinu – jednoho z nejvýznamnějších básníků české moderní poezie – prizmatem kritické reflexe jeho rozsahem nevelkého, dosahem však zcela zásadního díla. Výbor ohlasů, kritik a výkladů sleduje a ukazuje, jak se recepce a tím i obraz básníka vyvíjely a proměňovaly. Těžiště antologie spočívá v letech 1896–1968. Čtení o Otokaru Březinovi je rozděleno do sedmi bloků.

Sleva 15 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem


Může se hodit…


Otevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí