Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Integrál Brno

kategorie:

Breviář myšlenek Jana Amose Komenského

Autor: Jan Amos Komenský

publisher: Integrál Brno

5 / 5
24 %
Osm pořadů komponovaných Milanem Friedlem, které seznamují čtenáře v textu (a posluchače na přiloženém zvukovém cd ve formátu mp3) s myšlenkami z děl Jana Amose Komenského: Labyrint světa a ráj srdce Hlubina bezpečnosti Cesta světla Kšaft umírající matky Jednoty bratrské Pečeť věčnosti (Pansofia) Jedno nezbytné Poselství Jana Amose Komenského současné Evropě a Jan Amos Komenský O sobě.

Sleva 24 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 274 Kč

Skladem

Ve světle Pravdy - CD

Autor: Abd-ru-shin

publisher: Integrál Brno

4 / 5
24 %
V letech 1923-1938 napsal Abd-ru-shin, občanským jménem Oskar Ernst Bernhardt, velký počet přednášek, z nichž na sklonku svého života sestavil knihu „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu“ v tzv. vydání poslední ruky. Vzniklo tak jedinečné dílo předkládající jasné a logické odpovědi na významné životní otázky. Od té doby bylo Poselství Grálu přeloženo do 16 jazyků a lze je koupit v 90 zemích světa.

Sleva 24 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 372 Kč

Skladem

Poznej svého anděla

Autor: Benjamin Klein

publisher: Integrál Brno

3 / 5
24 %
Je tělesné postižení opravdu jen ranou osudu? Spočívá smysl života skutečně jen v tom, abychom si užili co nejvíce zábavy? Kde leží skutečné příčiny nemoci a jak se před ní ochráním? Kdo vůbec jsem? Proč tu jsem? Proč dělám stále stejné chyby? Co je to boj, válka, mír, smrt? Kdo je Bůh?Barbara, tělesně postižená dívka a Michael, její duchovní pomocník, nám ukazují všední věci ve zcela jiném

Sleva 24 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Ve světle Pravdy - Poselství Grálu

Autor: Abd-ru-shin

publisher: Integrál Brno

2.9 / 5
24 %
V letech 1923-1938 napsal Abd-ru-shin, občanským jménem Oskar Ernst Bernhardt, velký počet přednášek, z nichž na sklonku svého života sestavil knihu „Ve světle Pravdy – Poselství Grálu“ v tzv. vydání poslední ruky. Vzniklo tak jedinečné dílo předkládající jasné a logické odpovědi na významné životní otázky. Od té doby bylo Poselství Grálu přeloženo do 16 jazyků a lze je koupit v 90 zemích světa.

Sleva 24 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 372 Kč

Skladem

Odpovědi na otázky

Autor: Abd-ru-shin

publisher: Integrál Brno

0 / 5
24 %
Autor odpovídá na otázky, které mu kladli čtenáři jeho hlavního díla, knihy »?Ve světle Pravdy?«, Po-selství Grálu. Odpovědi mají nadčasovou platnost a ve všech oblastech, jichž se dotýkají, vedou k překvapujícím poznatkům.

Sleva 24 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 274 Kč

Skladem

Ve světle Pravdy - Poselství Grálu I

Autor: Abd-ru-shin

publisher: Integrál Brno

0 / 5
24 %
V běhu svého života naráží snad každý člověk na otázky, sahající do větších hloubek, a hledá na ně odpovědi. Autor nabídl svým čtenářům v díle »Ve světle Pravdy«, Poselství Grálu cenné poznání, a otevřel jim tak i cestu k nalezení odpovědí, jež hledají.

Sleva 24 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 274 Kč

Skladem

Ve světle Pravdy - Poselství Grálu II

Autor: Abd-ru-shin

publisher: Integrál Brno

0 / 5
24 %
V běhu svého života naráží snad každý člověk na otázky, sahající do větších hloubek, a hledá na ně odpovědi. Autor nabídl svým čtenářům v díle »Ve světle Pravdy«, Poselství Grálu cenné poznání, a otevřel jim tak i cestu k nalezení odpovědí, jež hledají.

Sleva 24 % z běžně ceny 540 Kč

Naše cena: 410 Kč

Skladem

Ve světle Pravdy - Poselství Grálu III

Autor: Abd-ru-shin

publisher: Integrál Brno

0 / 5
24 %
V běhu svého života naráží snad každý člověk na otázky, sahající do větších hloubek, a hledá na ně odpovědi. Autor nabídl svým čtenářům v díle »Ve světle Pravdy«, Poselství Grálu cenné poznání, a otevřel jim tak i cestu k nalezení odpovědí, jež hledají.

Sleva 24 % z běžně ceny 580 Kč

Naše cena: 441 Kč

Skladem

Mosty do zapomnění - Jak přistupovat k lidem nemocným demencí

publisher: Integrál Brno

0 / 5
24 %
Jak vzniká demence? Jak máme správně přistupovat k lidem s demencí? Jaké existují možnosti tomuto onemocnění předcházet? Tato kniha se věnuje tématu demence z celostního hlediska. Osvětluje souvislosti v tělesné i duchovně-duševní rovině. Vychází z názoru, že podstata člověka se neprojevuje mozkovými funkcemi, nýbrž cítěním. I u takto nemocného člověka je možné jeho cítění oslovovat a

Sleva 24 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem

Pohled do jiného světa

Autor: Herbert Vollmann

publisher: Integrál Brno

0 / 5
24 %
Zažíváme často situace, které zasahují výrazně do našeho života, do našeho osudu, které si však neumíme vysvětlit. Ve viditelném světě nenacházíme klíč k jejich pochopení. Autor nám nabízí nalezení souvislostí v propojení viditelného a tzv. „onoho světa“. Světa za hranicí našich pozemských smyslů. Nejde ale o žádné tajemno ani mystiku, ale naopak o jasné vysvětlení logických souvislostí.

Sleva 24 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem

Tajemství krve I.

Autor: Vít Syrový

publisher: Integrál Brno

0 / 5
20 %
Nový pohled na výživu a její vliv na duchovní vývoj člověka. Krev je již po tisíciletí považována za „zázračnou tekutinu“ a byla proto spojována s mnohými rituály, pověrami apod. Můžeme pozorovat, jak již i malé dítě tuší její drahocennost, neboť většinou s hrůzou hledí na každou kapku krve, která z něj odchází. Základní příčina, proč jí lidé připisují tak veliký význam, je skutečnost, že bez

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem

Tajemství krve II.

Autor: Vít Syrový

publisher: Integrál Brno

0 / 5
20 %
Tato kniha navazuje na předchozí publikaci Tajemství krve I., dále rozšiřuje a doplňuje údaje z této knihy. Kromě toho přináší i nové poznatky o krevních skupinách a druzích krve, o jejich spojitostech s druhem výživy a působení dalších faktorů. Zdůrazňuje výrazný vliv stupně duchovního vývoje, a to nejen na různé vlastnosti krve, ale i na zdravotní stav organismu.

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem

Okultní kancléř - Hitler a nacismus jako esoterický fenomén

Autor: Siegfried Hagl

publisher: Integrál Brno

0 / 5
24 %
Tato kniha se snaží fenomén nacismu nejen vylíčit, ale i vysvětlit. Autor dospěl k názoru, že Hitler nebyl ani geniálním politikem, ani schizofrenikem, ale okultním médiem, komunikujícím se záhrobím a podžizujícím se jeho neblahým vlivům. Svou myšlenku zpracoval velmi svědomitě, prostudoval mnoho pramenů a podařilo se mu vykreslit obraz, jehož detaily do sebe vzájemně zapadají.

Sleva 24 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Náboženské otázky v novém světle

Autor: Herbert Vollmann

publisher: Integrál Brno

0 / 5
24 %
Náboženské otázky jsou dnes tématem, odsouvaným mnohdy někam dozadu, za naléhavé potřeby všedních dní. A přitom je tomu přesně naopak: ony jsou vlastně těmi prvními a právě od nich se – někdy podvědomě – odvíjí obraz světa, ideály, pojem mravnosti a každodenní chování vůbec. Jedním z důvodů tohoto odsouvání je pocit mnoha lidí, že současné náboženské názory toho obsahují mnoho, co se nesrovnává s

Sleva 24 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 258 Kč

Skladem

Buddha - Život a působení připravovatele cesty v Indii

Autor: kolektiv

publisher: Integrál Brno

0 / 5
24 %
Tato kniha je součástí knižní řady Zaváté doby se probouzejí. Její jednotlivé svazky ukazují, jak se lidstvu od samých počátků dostávalo bezprostředních pomocí ze Světla a jak z něho bylo duchovně vedeno. Tyto knihy vznikly duchovním přejetím obdařených a povolaných jedinců v blízkosti Abd-ru-shina. Tato publikace se zabývá životem a připravovatelem cesty v Indii - Budhou.

Sleva 24 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem

Zaváté doby se probouzejí I

publisher: Integrál Brno

0 / 5
24 %
Kniha obsahuje následující části:

Sleva 24 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem

Zaváté doby se probouzejí III

publisher: Integrál Brno

0 / 5
24 %
Kniha obsahuje následující části:

Sleva 24 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 266 Kč

Skladem

Desatero Božích přikázání - Otčenáš

Autor: Abd-ru-shin

publisher: Integrál Brno

0 / 5
24 %
Autor ukazuje v této knize plný význam deseti Božích přikázání, která určují celý lidský život a jsou člověku pomocí ve všech dějích jeho života až za hranice smrti. Přikázání jsou spolehlivým vodítkem pro celé naše bytí.

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Zaváté doby se probouzejí II

publisher: Integrál Brno

0 / 5
24 %
Kniha popisuje významné úseky z historie lidstva, které byly pro lidstvo současně body obratu. Neváže se na historické bádání, ale přesahuje její poznatky. Těžištěm obsahu této knihy je duchovní vývoj lidstva v minulých dobách, přijatý a líčený lidmi, kteří k tomu byli povoláni. Kniha vypráví o bájné Atlantidě, poté se obrací k říši Inků, která dosáhla v oblasti státní, politické, hospodářské a

Sleva 24 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem

100 odpovědí na životní otázky

Autor: Werner Huemer

publisher: Integrál Brno

0 / 5
24 %
Většina lidí vychází otevřeně nebo mlčky z toho, že není v našich silách odpovědět na „poslední otázky života“.

Sleva 24 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem


Může se hodit…


Čtení 1+1 zdarma - levý

Přihlášení uživatele