Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Františku, přestaň konečně zlobit, nebo...

Autor: Petr Ondráček

publisher: ISV

3.3 / 5
20 %
Publikace je věnována rušivému chování dětí ve škole. Problematikou kázně a především nekázně se prof. Ondráček zabývá celou svou profesionální dráhu. I když text zachovává vědeckou serióznost, je psán čtivě, svižně a – nejen odborné veřejnosti – srozumitelně. Textů, které tvoří skutečné přemostění mezi pedagogickou teorií a výchovnou praxí, není na současném knižním trhu příliš.

Sleva 20 % z běžně ceny 215 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem u dodavatele

Neukázněný žák - Cesta institucionální pomoci

Autor: Stanislav Bendl

publisher: ISV

0 / 5
20 %
Publikace je určena pedagogickým pracovníkům základních a středních škol, kteří se ve své praxi setkávají s kázeňskými problémy svých žáků. Máme-li ve škole velice neukázněného žáka, který se opakovaně začíná dopouštět závažných kázeňských přestupků, otázka zní: Kdo jeho chování řeší a v co až může řešení vyústit? V praxi si učitelé někdy stěžují, že jsou vůči vysoce neukázněným žákům

Sleva 20 % z běžně ceny 96 Kč

Naše cena: 77 Kč

Skladem u dodavatele

Jak získat a neztratit autoritu - aneb proč má maminka vždy pravdu

Autor: Alena Vališová

publisher: ISV

0 / 5
20 %
Každý z nás potřebuje mít ve svém okolí lidi, kterých si může vážit, ke kterým má důvěru a kterým věří. O takových lidech pak hovoří jako o autoritě. A je také mnoho situací v profesionálním i osobním životě, kdy bychom chtěli být pro své okolí těmi, jejichž názory budou přijímány, těmi, kteří dají směr dalšímu vývoji problémových situací. Jak se stát v očích druhých takovým člověkem? Jak poznat,

Sleva 20 % z běžně ceny 147 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

V hlavních zprávách: Televize - Fakta, která před vámi zatajili

Autor: Kolektiv autorů - Jan Čulík,Tomáš Pecina

publisher: ISV

0 / 5
35 % Výprodej
Výbor z textů publikovaných v Britských listech k situaci v České televizi. Tato kniha přináší exkluzivní informace, které širší veřejnost nezná, a ukazuje, že kořeny vánoční televizní krize sahají až do doby nejméně před třemi lety. Autory této knihy jsou reportéři internetového deníku Britské listy, který se systematicky zabývá situací v České televizi už několik let.

Sleva 35 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem

P.S. Psové

Autor: Erazim Kohák

publisher: ISV

0 / 5
20 %
Reedice jedné z nejžádanějších a samotným autorem z jeho díla nejvíce ceněných knížek, v níž v krátkých brilantních úvahách staví proti moderní lhostejnosti a sobectví zaujaté hledání dobra, pravdy a smyslu života. Tato útlá knížka se může stát opravdu moderním desaterem pro všechny, kdo mají zájem o filozofii a ekologickou etiku a komu není lhostejný osud této planety.

Sleva 20 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem

Mýtus & Logos - čítanka pro výuku filozofie

publisher: ISV

0 / 5
20 %
Ve 24 tematicky orientovaných kapitolách se texty zabývají vystřídáním mýtu logem například ve způsobu poznání přírody, v pojetí dějin nebo v etickém kladení otázek. Tématem některých textů je také „návrat k mýtu“. Řazení kapitol se chronologicky řídí podle výchozích textů antické filozofie, počínaje Homérem a konče Marcem Aureliem. Výchozí texty tvoří centrální, na daný problém zaměřený bod

Sleva 20 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 192 Kč

Skladem u dodavatele

Literární překlad a komunikace

Autor: Milan Hrdlička

publisher: ISV

0 / 5
20 %
Publikace se zabývá problematikou překladu uměleckého textu, k níž přistupuje jak z hlediska odborného (pojednává o klíčové otázce zaměření překladatele na čtenáře), tak praktického (teoretickou dimenzi aplikuje na konkrétní případy převodu beletrie). Text přináší vybrané zásadní názory a zkušenosti předních českých i zahraničních odborníků z oblasti teorie uměleckého překladu.

Sleva 20 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací

Autor: Brian Way

publisher: ISV

0 / 5
20 %
Publikace anglického autora, jednoho ze zakladatelů výchovné dramatiky, je určena všem, kteří se chtějí věnovat dramatické výchově, učitelům, rodičům, vychovatelům. Čtenář v ní najde modely a příklady, jejichž společným principem je tvořivost a individuálnost s cílem rozvíjet osobnost žáka.

Sleva 20 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem

Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie - Soudobé teorie druhé poloviny 20. století

Autor: Jiří Šubrt

publisher: ISV

0 / 5
20 %
Kniha je věnována teoretickým koncepcím, které se v sociologii prosazovaly během posledních padesáti let. Vzhledem k šíři dané problematiky učinil autor výběr osobností tak, aby reprezentovaly všechna významná paradigmata, o kterých se v současné literatuře diskutuje. Publikace tak představuje např. civilizační teorii Norberta Eliase, strukturalismus Clauda Lévi-Strausse, fenomenologickou

Sleva 20 % z běžně ceny 215 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem u dodavatele

Civitas - Text pro učitele občanské výchovy, občanské nauky a základů společenských věd

Autor: Kolektiv autorů - Radmila Dostálová,kolektiv

publisher: ISV

0 / 5
20 %
Publikace seznamuje českou učitelskou veřejnost a širší odbornou veřejnost s americkými pedagogickými zkušenostmi, didaktickými přístupy, modely a konkrétními metodickými postupy. Každé téma je v Civitas zpracováno ze tří hledisek: koncepčního, historického a současného. V koncepční perspektivě je důraz položen na pojmový aparát, filozofická východiska a myšlenkové paradigma. Historické hledisko

Sleva 20 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 87 Kč

Skladem u dodavatele

Proč psát

Autor: Vladimír Mikeš

publisher: ISV

0 / 5
20 %
Kniha esejů významného českého překladatele je vzrušujícím rozhovorem se všemi, kdo ještě čtou. Nabízí čtenáři osobitý pohled na psaní v průběhu času, jakési esejistické dějiny psaní od antiky po současnost, demonstrované na výrazných osobnostech jednotlivých historických epoch. Vedle pohledu na „evropské psaní“ jsou zde zajímavé postřehy o psaní českém (Orten, Holan, Hrabal, Havel, Kundera,

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Anděl pořádku obléká talár

Autor: Milan Sláma

publisher: ISV

0 / 5
20 %
Výchozím tématem práce je problematičnost hledání podstatných znaků „rakouského rozumu“. Autor se v textu zabývá administrativně-juristickým myšlením, které je vystaveno ironizaci rozumu císařské kanceláře, sleduje i otázku literárního vyslovení touhy po řádu (např. Musil, Broch, Werfel) a v závěru pojednává o tematizaci řádu v kritických reflexích rakouských sociologů mezi dvěma válkami.

Sleva 20 % z běžně ceny 158 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Praktický anglicko-český a česko-anglický slovník pro podnikání a veřejnou správu

Autor: Eva Skálová

publisher: ISV

0 / 5
20 %
Slovník obsahuje slovní zásobu frekventovanou v administrativní, právní, ekonomické, finanční, společenské, politické a sociální oblasti, a to v rozsahu téměř 4500 hesel a několikanásobně více podhesel a dále přes 2000 zkratek. Vyskytuje se v něm řada aktuálních termínů, zvláště z výpočetní techniky, informatiky a ekonomiky. Slovník lze použít při překládání, nebo při ústní či písemné komunikaci.

Sleva 20 % z běžně ceny 315 Kč

Naše cena: 252 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

Vanek branding Vanek branding