Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Křesťanství v tóze - Lactantius a počátky latinské teologie

Autor: Ondřej Doskočil

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
20 %
Caecilius Firmianus Lactantius (asi 250-320) patří mezi méně známá jména latinské patristiky. Stojí ve stínu otců latinské teologie (Ambrosia, Hieronyma či Augustina), je však důležitým svědkem doby, v níž se ze setkání antické kultury a křesťanské nauky rodilo myšlení latinského Západu. Náleží mezi autory, kteří již dávno před Augustinem vědomě napomohli této kulturní syntéze a přispěli k tomu,

Sleva 20 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Causa efficiens - Příčina účinná a princip kauzality mezi realismem a redukcionismem

Autor: Tomáš Machula

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
20 %
Kniha se snaží prozkoumat a srovnat základní rysy diskuse o kauzalitě, jež se rozvinula mezi dvěma velkými - a v minulosti do značné míry znepřátelenými - filosofickými proudy 20. století, novotomismem a analytickou filosofií. Oba tyto směry prošly v průběhu 20. století výraznou proměnou. Novotomismus, který byl dominantní od poloviny 19. do poloviny 20. století především v seminářích a na

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem

Východiska a perspektivy duchovní služby u policie

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Kozák,Jiří Laňka,Roman Míčka,Michal Opatrný

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
20 %
V duchu přístupu humanitních a sociálních věd publikace nejprve reflektuje stávající situaci, sleduje práci policie, kterou vnímá jako službu veřejnosti. Je-li poslání policejní práce vymezeno tímto způsobem vyvstává otázka, jak toto její pojetí v praxi podpořit. Mezi mnohými dalšími se jako jedna z možných forem podpory jeví i duchovní služba, která již existuje v Armádě ČR nebo ve vězeňství.

Sleva 20 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatele

Čas rychlých kol a křídel aneb mezi Laurinem a Kašparem - Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19.…

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
20 %
Předkládané kapitoly z kulturních dějin se tentokrát věnují fenoménu pro fin siecle zásadnímu: rychlosti a proměnám, které s ní - nebo alespoň s touhou po ní - souvisejí, ať již jde o technické inovace nebo o nový životní styl. Kniha představuje inovační procesy v železniční, silniční i letecké dopravě z hlediska jejich organizace i reflexe, všímá si rovněž některých detailů každodennosti, do níž

Sleva 20 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Teskný historik Ladislav Hofman

Autor: Dagmar Blümlová

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
20 %
Životopisná monografie o předčasně zesnulém historikovi L. K. Hofmanovi (1876-1903), vrstevníky považovaném za největší talent historické vědy své generace. Autorka, kulturní historička, se pokouší vysvětlit jeho osobnost z indicií českého fin de siecle, zformulovat jeho traumatizující svár mezi vědou a uměním i zahlcující ideál soudobé literatury, který mu bránil přijmout pravidla reálného

Sleva 20 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Slovosled ve španělštině - Revize přístupů

Autor: Miroslava Aurová

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
20 %
Předkládaná práce je kritickou revizí stávajících metodologických přístupů k analýze slovosledu, a to jak v rovině obecné, tak v rovině aplikace na španělštinu, spočívající ve víceméně chronologicky řazeném popisu existujících metod a postupů, kritickém hodnocení a ověřování jejich explikativní síly na konkrétním materiálu.

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

České překlady francouzské literatury (1960 - 1969)

Autor: Kateřina Drsková

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
20 %
Studie ukazuje tematickou i žánrovou rozmanitost beletristických překladů z francouzštiny v rámci knižní překladové produkce 60. let 20. století. V převážné většině jde o díla francouzské literatury; ostatní frankofonní literatury s výjimkou belgické jsou v knižních překladech zastoupeny jen okrajově. Autorka podává přehled nakladatelství a edic, v nichž v daném období překlady z francouzštiny

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Aloys Skoumal - ironik v české pasti

Autor: Dagmar Blümlová

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
20 % Doprava zdarma
Monografie přibližuje osobnost Aloyse Skoumala (1904-1988), kterého autorka konfrontuje se všemi sférami kultury dvacátého století, do nichž během svého života aktivně vstupoval a zanechával v nich svou stopu. Na základě studia zdrojů, jež formovaly jeho duchovní svět, dochází k závěru, že vědomě přenesl nonkonformní pozici staroříšského Josefa Floriana do zcela odlišných podmínek prostředí i

Sleva 20 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 384 Kč

Skladem u dodavatele

Opera romanica 11 - Jazyk a řeč knihy - K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
20 %
Kniha je výstupem IV. mezinárodního setkání badatelů k výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven.

Sleva 20 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Knihovna šlechtičny - Francouzské knihy Marie Ernestiny z Eggenbergu na zámku v Českém Krumlově

Autor: Jitka Radimská

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
20 %
Předložený spis je výsledkem dlouholetého svědomitého badatelského úsilí doc. PhDr. Jitky Radimské, Dr., jejímž stěžejním tématem je problematika průniku jazykově francouzských tisků do šlechtických knihoven v českých zemích. Otázku, která se stala tématem už jejího habilitačního spisu, zkoumá autorka v širokých kulturních, sociálních a literárních souvislostech. Výsledkem jsou pokaždé studie,

Sleva 20 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem u dodavatele

Čas moderny - Studie a materiály

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
20 %
Vědecké sympozium Čas moderny pořádané Historickým ústavem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se konalo 28. - 29. května 2005 v Kostelci nad Vltavou.

Sleva 20 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Podobenstvo o žene s džbánom - Tomášovo evanjelium, log. 97

Autor: Július Pavelčík

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
20 %
Koptské Tomášovo evangelium může být zajímavé jak pro novozákonní badatele, tak i pro badatele v oblasti raně křesťanské literatury. Podobenství o ženě se džbánem postrádá paralely v jiných náboženských textech. Předkládaná studie je pokusem o vědeckou interpretaci jednoho ze 114 Ježíšových výroků obsažených v Tomášově evangeliu. Ve dvanácti kapitolách se autor zabývá jednotlivými úseky

Sleva 20 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem u dodavatele

Obranné strategie mužů a žen obviněných ze smilstva a cizoložství - Panství Třeboň na přelomu 17. a…

Autor: Jaroslav Dibelka

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
20 %
V centru zájmu této publikace stanuli konkrétní muži a ženy, kteří byli na třeboňském panství v období přelomu 17. a 18. století obviněni z různých sexuálních deliktů. Po nezbytném úvodním vymezení tématu a kritickém zhodnocení pramenů a literatury byly přiblíženy delikty smilstva a cizoložství prostřednictvím normativních pramenů. Následně se pozornost za využití metod historické antropologie

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Církev a společnost - Karlovi Skalickému k 80. narozeninám

Autor: Roman Míčka , František Štěch

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
20 %
Karel Skalický je mužem církve i společnosti. Jeho život se odehrává v hraničním pásmu těchto světů, v němž usiluje o intenzivní kontakt a dialog. Do sborníku přispělo 26 autorů různých vědních oborů i různých náboženských vyznání. Publikace je členěna do čtyř částí, první tři obsahují recenzované studie z oboru teologie, filosofie, politiky, ekonomie, historie a literárních věd. Čtvrtá část

Sleva 20 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 240 Kč

Skladem u dodavatele

Adventisté sedmého dne mezi modernou a postmodernou

Autor: Bedřich Jetelina

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
20 %
Práce reflektuje, jak se Církev adventistů sedmého dne vyrovnává s výzvami postmoderny, ač sama má své kořeny hluboce v období moderny. První část je věnována vzniku Církve adventistů sedmého dne v kontextu paradigmatu moderny a vývoji její dogmatiky. Zabývá se zejména filosofií common sense Thomase Reida a popisuje adventistické dogmatické výpovědi, které jsou pro tuto církev typické a na které

Sleva 20 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

Vanek branding Vanek branding