Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Jihočeská univerzita v Českých

Kategorie:

Církev a společnost - Karlovi Skalickému k 80. narozeninám

Autor: Roman Míčka , František Štěch

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
21 %
Karel Skalický je mužem církve i společnosti. Jeho život se odehrává v hraničním pásmu těchto světů, v němž usiluje o intenzivní kontakt a dialog. Do sborníku přispělo 26 autorů různých vědních oborů i různých náboženských vyznání. Publikace je členěna do čtyř částí, první tři obsahují recenzované studie z oboru teologie, filosofie, politiky, ekonomie, historie a literárních věd. Čtvrtá část

Sleva 21 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem u dodavatele

Adventisté sedmého dne mezi modernou a postmodernou

Autor: Bedřich Jetelina

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
21 %
Práce reflektuje, jak se Církev adventistů sedmého dne vyrovnává s výzvami postmoderny, ač sama má své kořeny hluboce v období moderny. První část je věnována vzniku Církve adventistů sedmého dne v kontextu paradigmatu moderny a vývoji její dogmatiky. Zabývá se zejména filosofií common sense Thomase Reida a popisuje adventistické dogmatické výpovědi, které jsou pro tuto církev typické a na které

Sleva 21 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Causa efficiens - Příčina účinná a princip kauzality mezi realismem a redukcionismem

Autor: Tomáš Machula

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
21 %
Kniha se snaží prozkoumat a srovnat základní rysy diskuse o kauzalitě, jež se rozvinula mezi dvěma velkými - a v minulosti do značné míry znepřátelenými - filosofickými proudy 20. století, novotomismem a analytickou filosofií. Oba tyto směry prošly v průběhu 20. století výraznou proměnou. Novotomismus, který byl dominantní od poloviny 19. do poloviny 20. století především v seminářích a na

Sleva 21 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Čas rychlých kol a křídel aneb mezi Laurinem a Kašparem - Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19.…

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
21 %
Předkládané kapitoly z kulturních dějin se tentokrát věnují fenoménu pro fin siecle zásadnímu: rychlosti a proměnám, které s ní - nebo alespoň s touhou po ní - souvisejí, ať již jde o technické inovace nebo o nový životní styl. Kniha představuje inovační procesy v železniční, silniční i letecké dopravě z hlediska jejich organizace i reflexe, všímá si rovněž některých detailů každodennosti, do níž

Sleva 21 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Aloys Skoumal - ironik v české pasti

Autor: Dagmar Blümlová

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
21 %
Monografie přibližuje osobnost Aloyse Skoumala (1904-1988), kterého autorka konfrontuje se všemi sférami kultury dvacátého století, do nichž během svého života aktivně vstupoval a zanechával v nich svou stopu. Na základě studia zdrojů, jež formovaly jeho duchovní svět, dochází k závěru, že vědomě přenesl nonkonformní pozici staroříšského Josefa Floriana do zcela odlišných podmínek prostředí i

Sleva 21 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 379 Kč

Skladem u dodavatele

Křesťanství v tóze - Lactantius a počátky latinské teologie

Autor: Ondřej Doskočil

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
21 %
Caecilius Firmianus Lactantius (asi 250-320) patří mezi méně známá jména latinské patristiky. Stojí ve stínu otců latinské teologie (Ambrosia, Hieronyma či Augustina), je však důležitým svědkem doby, v níž se ze setkání antické kultury a křesťanské nauky rodilo myšlení latinského Západu. Náleží mezi autory, kteří již dávno před Augustinem vědomě napomohli této kulturní syntéze a přispěli k

Sleva 21 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem u dodavatele

Východiska a perspektivy duchovní služby u policie

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslav Kozák,Jiří Laňka,Roman Míčka,Michal Opatrný

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
21 %
V duchu přístupu humanitních a sociálních věd publikace nejprve reflektuje stávající situaci, sleduje práci policie, kterou vnímá jako službu veřejnosti. Je-li poslání policejní práce vymezeno tímto způsobem vyvstává otázka, jak toto její pojetí v praxi podpořit. Mezi mnohými dalšími se jako jedna z možných forem podpory jeví i duchovní služba, která již existuje v Armádě ČR nebo ve vězeňství.

Sleva 21 % z běžně ceny 185 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem u dodavatele

Podobenstvo o žene s džbánom - Tomášovo evanjelium, log. 97

Autor: Július Pavelčík

publisher: Jihočeská univerzita v Českých

0 / 5
21 %
Koptské Tomášovo evangelium může být zajímavé jak pro novozákonní badatele, tak i pro badatele v oblasti raně křesťanské literatury. Podobenství o ženě se džbánem postrádá paralely v jiných náboženských textech. Předkládaná studie je pokusem o vědeckou interpretaci jednoho ze 114 Ježíšových výroků obsažených v Tomášově evangeliu. Ve dvanácti kapitolách se autor zabývá jednotlivými úseky

Sleva 21 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Nové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele