Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Kalich

Kategorie:

Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu

Autor: Blahoslav Pípal

publisher: Kalich

5 / 5
18 %
4. vydání.

Sleva 18 % z běžně ceny 292 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem u dodavatele

Neboj se vrátit domů - Marie Svatošová v rozhovoru s Alešem Palánem

Autor: Kolektiv autorů - Aleš Palán, Marie Svatošová

publisher: Kalich

4 / 5
20 %
Co se stane, pokud pacientovi o jeho zdravotním stavu dlouhodobě lžeme? Má vážná choroba nějaký smysl? A proč umírající nezabíjet, jak si přejí zastánci eutanázie, ale naopak respektovat jejich život až do přirozeného konce a být jim nablízku? Nejen o těchto věcech hovoří v knize rozhovorů Neboj se vrátit domů zakladatelka hospicového hnutí v ČR Marie Svatošová. Rozhovor s ní vede spisovatel a

Sleva 20 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 239 Kč

Skladem

Mága

Autor: Jana Bauerová , Františka Jirousová

publisher: Kalich

4.7 / 5
21 %
Ústředním tématem Mágy je básník Ivan Martin Jirous. Kniha je neobvyklou kombinací deníkových zápisků dvou lidí: Jirousovy dcery Františky a její kamarádky Jany Bauerové. Záznamy zachycují období let 1997–2011 a zaznamenávají události z Prostředního Vydří, ale i z Prahy a Staré Říše. V řadě případů je každá událost líčena z pohledu obou autorek. Jirousovi pak říkají Mága, podle jeho přezdívky

Sleva 21 % z běžně ceny 369 Kč

Naše cena: 292 Kč

Skladem u dodavatele

Rukojmí

Autor: Ivan Štrpka

publisher: Kalich

5 / 5
21 %
Prózu Rukojmí inspiroval autorův přítel a spolupracovník z tvůrčí dvojice Štrpka–Ursiny. Román o Dežově a vypravěčově cestě do neznáma je zároveň snem a zpěvem – elegií za zmizelého přítele.

Sleva 21 % z běžně ceny 221 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Deník staré paní

Autor: Jiřina Šiklová

publisher: Kalich

3.6 / 5
18 %
Oblíbená česká socioložka a publicistka napsala kdysi tento „deník“ jako praktickou pomůcku pro ty, kdo se ocitají na prahu stáří, i pro ty, kteří s nimi toto období prožívají. Pro knižní vydání v Kalichu jej však podstatně přepracovala a doplnila. Do krátkých deníkových zápisků „staré paní“ vtělila své bohaté zkušenosti a znalosti problémů, které toto období života nese s sebou, a v meditacích

Sleva 18 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Dopisy vnučce

Autor: Jiřina Šiklová

publisher: Kalich

3.4 / 5
18 %
Nová knížka socioložky Jiřiny Šiklové, koncipovaná jako dopisy staromilské babičky dospívající vnučce, je poučenou a přitom dokonale srozumitelnou formou dialogu mezi generacemi. Dopisy jsou sice adresovány mladým lidem, ale jsou určeny i lidem starým, tedy „babičkám“. Cílevědomě ukazují na kontinuitu generací a snaží se vytvářet mezi nimi porozumění: aby mladí trochu chápali, jak uvažuje stará

Sleva 18 % z běžně ceny 144 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Duchovní revoluce v srdci Evropy

Autor: Přemysl Pitter

publisher: Kalich

0 / 5
21 %
Kniha je výsledkem Pittrova celoživotního zájmu o české dějiny a zároveň ideovým odkazem. V galerii významných postav českých dějin přibližuje základy české duchovní tradice - tradice demokratického smýšlení a humanistických ideálů. Ve shodě s T. G. Masarykem spatřuje smysl našich dějin a poslání českého národa ve výzvě "Ježíš - ne Caesar" a ve výroku F. Palackého "Kdykoli jsme vítězili, dálo se

Sleva 21 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem u dodavatele

Druhý list Petrův - Nejmladší apoštolský list v Novém zákoně

Autor: Jiří J. Otter

publisher: Kalich

0 / 5
21 %
Nevelký spisek 2 Pt je adresován křesťanským společenstvím v římské provincii Malá Asie a tradicí je připsán Ježíšovu učedníkovi Petrovi. Autor výkladu dovozuje, že „Petrem“ mohl být i petrovský učitel a tlumočník Petrova poslání. Hlavním tématem petrovského listu je druhý příchod Kristův jako radikální vlom Božího království do našeho světa, kdy „rozbřeskne se den a jitřenka vzejde v srdcích

Sleva 21 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Bohuslava Bílejovského Kronika česká

publisher: Kalich

0 / 5
21 %
Vydání České kroniky utrakvistického kněze Bohuslava Bílejovského z roku 1532, kterou čtenář právě drží v rukou, je vášnivou obhajobou tradičního utrakvismu před útoky Říma, stejně jako důrazným varováním před jakýmkoli typem kacířství. Obsahuje na jedné straně legendární myšlenku o nepřetržené praxi laického kalicha v českých zemích od dob cyrilometodějských, současně však střízlivě popisuje

Sleva 21 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Huldrych Zwingli, Karl Barth a odkaz původního reformačního radikalismu - Mezigenerační…

Autor: Petr Macek

publisher: Kalich

0 / 5
21 %
V knižním kolokviu se nejprve setkávají Švýcaři Huldrych Zwingli a Karl Barth a jako dodatečný partner dostávají slovo i reformační nonkonformisté z Curychu a okolí, jak je bylo (i jak je nebylo) slyšet v rozmezí několika málo let v první polovině dvacátých let šestnáctého století.

Sleva 21 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem u dodavatele

Etika

Autor: Dietrich Bonhoeffer

publisher: Kalich

0 / 5
18 %
Každý, kdo má povědomí o Dietrichu Bonhoefferovi (1906-1945) a jeho svědectví, bude od této knihy právem očekávat přístup odvážný a provokativní, ale též hluboce autentický a krytý autorovým životním postojem. Tříbení časů nedovolilo tomuto významnému teologovi psát v akademickém závětří či z pozice moralisty, který se nešpiní se světem. Nedokončené dílo zůstalo ležet na stole v den, kdy

Sleva 18 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Kolik zbývá z noci - Kázání

Autor: Pavel Filipi

publisher: Kalich

0 / 5
18 %
Sbírka kázání profesora praktické teologie na Univerzitě Karlově – Evangelické teologické fakultě a evangelického kazatele obsahuje třicet šest kázání na starozákonní i novozákonní texty, postavených na pečlivém zpracování textu a zároveň na konkrétním výkladu vycházejícím z aktuální situace. Jsou opravdovými signály světla, jaké se rozsvěcují na každé kazatelně, kde se zvěstuje evangelium.

Sleva 18 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem u dodavatele

SEBEDUDY a jiné texty z let 1966–1987

Autor: Vratislav Brabenec

publisher: Kalich

0 / 5
18 %
Toto nové vydání textového souboru Sebedudy je nejen oproti výchozímu samizdatu (Sebedudy 1981), ale i ve srovnání s prvním knižním vydáním (Sebedudy, Vokno, Praha 1992) podstatně rozšířené a navíc doplněné o původně samostatnou sbírku Jedna dvě a o další Brabencovy texty ze 60., 70. a 80. let, takže obsahuje naprostou většinu Brabencova literárního díla vzniknuvšího před r. 1989.

Sleva 18 % z běžně ceny 222 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Jak orat s čertem - Kázání

Autor: Jan Heller

publisher: Kalich

0 / 5
18 %
Sbírka kázání profesora Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, pozorného vykladače a překladatele bible, vznikla z iniciativy jeho žáků. Obsahuje čtyřicet šest kázání, která procházejí Starým i Novým zákonem, od knih Mojžíšových až po Zjevení Janovo. Živé slovo kazatele obdařeného mimořádným interpretačním darem je výrazem a ztělesněním křesťanské naděje. Uspořádal Mikuláš Vymětal.

Sleva 18 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem u dodavatele

Za mřížemi a dráty také trochu jinak - Křesťan a úděl nesvobody

Autor: Jiří J. Otter

publisher: Kalich

0 / 5
18 %
Ve své vzpomínkové knížce zpracovává ThDr. Jiří Otter, evangelický kazatel a význačný, dnes už emeritní pracovník ústředí církve, své deníkové záznamy, které si vedl za války jako pětadvacetiletý student bohosloví. V květnu 1944 jej spolu s jeho otcem Ebenezerem Otterem, seniorem Plzeňského seniorátu, zatklo ve věži kostela Korandova sboru gestapo. Oba pak byli vězněni na různých místech v „Říši“

Sleva 18 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem u dodavatele

Matky po e-mailu

Autor: Jiřina Šiklová

publisher: Kalich

0 / 5
18 %
Obyvatelstvo stárne a stárne, do penze odcházejí silné populační poválečné ročníky, ale současně ještě žijí jejich rodiče. Automaticky se předpokládá, že svým rodičům budou věnovat péči jejich dcery. Linie matka-dcera, dcera jako pečovatelka o stárnoucí a staré rodiče, je v této společnosti považována za samozřejmost. Tyto ženy nejen že nemají často znalosti nutné pro pečovatelky o staré lidi,

Sleva 18 % z běžně ceny 158 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem u dodavatele

Oč mi v životě šlo

publisher: Kalich

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Maskovaná milost

Autor: Petr Pazdera Payne

publisher: Kalich

0 / 5
18 %
Soubor textů Maskovaná milost vychází jako čtvrtý svazek v edici Přemítání. Sám autor o něm napsal, že se jedná o knížku do kapsy, ne k domácímu studiu. Našim kapsám ovšem tato svěží zamyšlení vztahující se k různým teologickým, literárním, ale i všeobecně lidským tématům rozhodně prospějí. Petr Pazdera Payne se osobitým jazykem chápe jak základních otázek víry, jako je pokušení, prvotní hřích

Sleva 18 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem u dodavatele

Přeji pěkný den! - Přemítání do éteru

Autor: Daniel Ženatý

publisher: Kalich

0 / 5
18 %
Zdály se vám pěkné sny? Probudili jste se usměvaví, těšíte se na dnešek? Nebo se vám naopak při probuzení sevřel žaludek z toho, co vás čeká, máte před sebou setkání s někým a už předem jste z toho setkání nervózní? Možná do takové situace patří Ježíšovo provokativní slovo o tom, že máme milovat bližního svého jako sebe samého. Tak začíná jedna z ranních úvah evangelického kazatele Daniela

Sleva 18 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 98 Kč

Skladem u dodavatele

List Židům a List Judův

Autor: Jiří J. Otter

publisher: Kalich

0 / 5
18 %
„Dvě biblické knihy, kterým se tu Jiří J. Otter věnuje, nepatří k nejznámějším spisům Nového zákona. Místo v biblickém kánonu nezískaly snadno, ale nakonec se prosadily jako cenné svědectví o zbožnosti a myšlení křesťanů žijících koncem třetího století. Epištola (traktát) Hebreům vychází z dědictví apoštola Pavla připomenutím Ježíšova pozemského utrpení a slabosti, která přitom nebyla spojena s

Sleva 18 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 74 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Nové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele