Registrace | Přihlášení


Karolinum

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Blood and Blood Components, Hematopoiesis, Selected Methods Used in Cytology, Histology and…

Autor: Křížková Věra

publisher: Karolinum

4.5 / 5
21 % Sleva
Na téma krev a hematopoéza je možné se dívat z různých úhlů pohledu. Publikace obsahuje popisnou část i bohatou obrazovou dokumentaci jak mikrofotografií jednotlivých vývojových stadií krevních elementů a samotných krevních elementů, tak i jejich vybraných patologických odchylek. Krevní elementy jsou zachyceny v periferní krvi a v kostní dřeni. Zahrnuty jsou také elektronogramy a originální

Sleva 21 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Psychologie osobnosti

Autor: Vágnerová Marie

publisher: Karolinum

4.1 / 5
20 %
Psychologie osobnosti usiluje o poznání a pochopení člověka, jeho psychiky, stejně tak i o sebepoznání a sebeporozumění. Činí tak různým způsobem a s použitím různých metod. Všechny z nich mohou být užitečné, ale žádná z nich není ta jediná a výlučná, která by mohla přinést objektivní poznatky trvalé hodnoty... Vědomí omezenosti možného poznání je důležitým předpokladem pro to, aby se výklad

Sleva 20 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

New Introduction to Legal English I. Revised Edition

Autor: Chromá Marta

publisher: Karolinum

4.7 / 5
21 % Sleva
Rozdělení práva na právo soukromé, veřejné a mezinárodní atd. Jednotlivé lekce přinášejí praktická cvičení opatřená klíčem a slovníkem nových termínů, součástí jsou i užitečné přílohy Jak psát životopis a Přehled anglických právních slovníků. Učebnice je určena nejen studentům právnických fakult a translatologie, ale i praktikujícím právníkům, soudcům a státním zástupcům.

Sleva 21 % z běžně ceny 365 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Barokní architektura v Čechách

Autor: Macek Petr

publisher: Karolinum

4.3 / 5
19 % Sleva
Kolektiv historiků umění z Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR přináší ucelený pohled na příběh barokního stavitelství v Čechách a shrnuje výsledky dosavadního bádání do velkoryse koncipované monografie. Autoři se věnují nejen tvorbě špičkových architektů, jakými byli Jan Blažej Santini-Aichel nebo Kilián Ignác Dientzenhofer, ale také dílu méně známých regionálních tvůrců, kterým dosud nebyla

Sleva 19 % z běžně ceny 1 200 Kč

Naše cena: 967 Kč

Skladem

Nebojte se češtiny

Autor: Adamovičová Ana

publisher: Karolinum

3.8 / 5
20 % Sleva
Učebnice Nebojte se češtiny vychází z běžně mluveného jazyka a je určena všem zahraničním studentům, kteří si chtějí nejen zdokonalit svou češtinu, ale zároveň se chtějí systematicky seznámit s nejnápadnějšími rozdíly mezi češtinou spisovnou a běžně mluvenou. Obsahuje množství konverzačních obratů, frází a reakcí typických v každodenních životních situacích. Učebnice rozvíjí jak mluvní, tak i

Sleva 20 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem

Metuzalém - O stárnutí a stáří

Autor: Koukolík František

publisher: Karolinum

4.4 / 5
21 % Sleva
Vyprávění o stáří je vyprávěním o čase, biologii a medicíně, ale také o smrti, lásce, tvořivosti, štěstí a moudrosti. Metuzalém byl název šestnáctidílného pořadu o stárnutí a stáří vysílaného Českou televizí v roce 2012. Při psaní literárního scénáře bylo nejtěžší určit a sestavit skutečnosti a souvislosti tak, aby se vešly do patnácti minut jednoho televizního dílu. Poznávání světa totiž

Sleva 21 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem

Klinická balneologie

publisher: Karolinum

4.5 / 5
21 % Sleva
Balneologie patří mezi nejstarší formy prevence a léčby nemocí. V České republice má velmi dlouhou tradici a i dnes je neodmyslitelnou součástí léčebné a preventivní péče. Navzdory tomu nebyla dosud u nás napsána práce, která by komplexně shrnovala její poznatky. Klinická balneologie, na jejímž zpracování se podílel široký kolektiv odborníků z celé České republiky, se tuto mezeru snaží zaplnit.

Sleva 21 % z běžně ceny 275 Kč

Naše cena: 217 Kč

Skladem u dodavatele

Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících

Autor: Vágnerová Marie

publisher: Karolinum

4.3 / 5
21 %
Publikace sleduje v dosud nejkomplexnější podobě problematiku psychologické diagnostiky dětí ve školním věku. Autorky nejprve zkoumají oblast kognitivních funkcí u standardní části dětské populace a v případě diagnostiky mentálně postižených dětí, nadprůměrně nadaných dětí a dětí ze specifického sociokulturního prostředí. V kapitole o tzv. školní zralosti se věnují schopnostem plnění úkolu a

Sleva 21 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem

Dějiny Francie od počátků po současnost

Autor: Duby Georges

publisher: Karolinum

3.7 / 5
15 % Sleva
Reprezentativní dílo 33 předních francouzských historiků, pojednávající o dějinách Francie od prehistorické doby až po konec 20. století. Autoři jednotlivých kapitol spojili co nejtěsněji ´dějiny událostí a dějiny hospodářských i sociálních struktur s historií způsobů života, práce, se sídlištní geografií v návaznosti na přírodní podmínky, s tím, jak se rozvíjely náboženské představy, religiózní

Sleva 15 % z běžně ceny 940 Kč

Naše cena: 799 Kč

Skladem u dodavatele

"Práce šlechtí" Sudetoněmecká dobrovolná pracovní služba v meziválečném Československu

Autor: Balcarová Jitka

publisher: Karolinum

5 / 5
21 %
Kniha přináší na příkladu „pracovní služby“ jako celosvětově rozšířeného prostředku řešení nezaměstnanosti mladých lidí během hospodářských krizí nové poznatky o ideovém prostředí a nacionální praxi německé menšiny v meziválečném Československu. Umožňuje lépe porozumět jednání a stereotypům chování té části německé menšiny, která se definovala nacionálně a která ve třicátých letech 20. století

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem u dodavatele

Obraz katolické církve v českých a slovenských médiích v letech 2015-2018

Autor: Koudelková Petra

publisher: Karolinum

5 / 5
21 %
Média utvářejí současný obraz o křesťanských církvích i jemně formují přístup publika, zároveň odrážejí stav společnosti a jejích postojů k náboženství. Jakým způsobem dnes sdělují křesťanské hodnoty a principy, jak komunikují s věřícími a jak se sekularizovanou veřejností? Jaká témata a proč se medializují? Kolektivní monografie přináší srovnání situace u nás a na Slovensku a poskytuje vhled do

Sleva 21 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Světla a stíny husitství (Události - osobnosti - texty - tradice)

Autor: Čornej Petr

publisher: Karolinum

4.7 / 5
20 %
Kniha přináší 24 studií, původně publikovaných časopisecky i knižně. Tematicky se zaměřuje na problematiku husitské Prahy, věnuje se osobnosti Jana Žižky i kultuře a jazyku husitské epochy. Stranou neponechává ani „husitského krále“ Jiřího z Poděbrad a formování českého stavovského státu. Závěrečný oddíl analyzuje podoby novodobé husitské tradice s důrazem na obraz husitství v krásné literatuře a

Sleva 20 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 472 Kč

Skladem

Jak vzpomínáme na normalizaci - Obrazy normalizační minulosti ve filmu

Autor: Pinkas Jaroslav

publisher: Karolinum

5 / 5
21 %
Historická paměť patří dnes k frekventovaným pojmům. Se samozřejmostí jej užívají média i politici. Má být škola hlásnou troubou „politicky korektní paměti“? Jakou paměť má reprodukovat? A má vůbec nějakou reprodukovat? Jaká by měla být její pozice ve stále intenzivnějších kulturních válkách? Na tyto i řadu dalších otázek se snaží kniha odpovědět. Nebo si je alespoň položit. Čtenář v ní najde

Sleva 21 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem u dodavatele

Teorie regionálního rozvoje - Nástin, kritika, implikace

publisher: Karolinum

5 / 5
20 %
Během více než deseti let, které uplynuly od přípravy prvního vydání, se objevila řada nových teorií, konceptů a přístupů, které se snaží nabídnout vysvětlení současného dynamicky se měnícího globálního prostředí a nastínit implikace pro regionální rozvoj. V tomto vydání jsou zcela přepracovány a podstatně rozšířeny kapitoly věnované oběma směrům, které v oblasti teorií regionálního rozvoje v

Sleva 20 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Antropologie a problémy moderního světa

Autor: Strauss-Lévi Claude

publisher: Karolinum

5 / 5
Sleva
Text publikace tvoří tři přednášky, které francouzský lingvista, filozof, etnolog a antropolog Claude Lévi-Strauss proslovil při své čtvrté návštěvě Japonska na jaře roku 1986 v Tokiu. Čtenáři se setkají s rekapitulací celé řady koncepcí, které Lévi-Strausse proslavily v souvislosti s jeho předchozími knihami: s rozdělením na "studené" a "horké" společnosti, se základními principy strukturální

Sleva 10 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem

Teologie ve stínu - Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století

Autor: Novotný Vojtěch

publisher: Karolinum

5 / 5
21 % Sleva
Soubor studií přibližuje vybrané historické reálie katolické teologické reflexe v českých zemích druhé poloviny 20. století. Po epistemologickém úvodu, který objasňuje podtitul knihy "Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století", prezentuje autor dějiny utajovaného studia teologie, oficiálních, samizdatových a exilových teologických periodik, styk se zahraniční

Sleva 21 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem

Stomatologie pro studující všeobecného lékařství

Autor: Kilian Jan

publisher: Karolinum

5 / 5
21 % Sleva
"Učební texty jsou určené zejména studentům všeobecného lékařství a podávají základní informaci o všech hlavních oborech stomatologie, tj. zejména o preventivní, dětské a záchovné stomatologii, parodontologii a chorobách ústní sliznice, stomatologické chirurgii, onkologii a traumatologii, protetické stomatologii a ortodoncii. Učebnice obsahuje vybrané kapitoly, které jsou významné pro

Sleva 21 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem u dodavatele

Modelové otázky z chemie pro přijímací zkoušky

Autor: Blanický Petr

publisher: Karolinum

4.2 / 5
15 % Sleva
Soubor modelových otázek je určen zájemcům o magisterské i bakalářské studium na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a slouží především k opakování poznatků získaných středoškolským studiem chemie. Zadání a tematika otázek určují rozsah požadovaných znalostí, které by měl uchazeč ovládat.

Sleva 15 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Antropologie turismu

Autor: Půtová Barbora

publisher: Karolinum

5 / 5
22 %
Antropologie turismu je relativně nová subdisciplína a tematická oblast sociokulturní antropologie, která se postupně etabluje a dynamicky rozvíjí od sedmdesátých let 20. století. Barbora Půtová ve své knize popisuje, analyzuje a interpretuje předmět a základní témata antropologie turismu včetně jeho historických proměn v kontextu západního světa od starověku až po současnost. Věnuje se například

Sleva 22 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 251 Kč

Skladem u dodavatele

Devět z české hudební alternativy osmdesátých let

Autor: Jonssonová Pavla

publisher: Karolinum

5 / 5
21 %
"Monografie Pavly Jonssonové dokumentuje a interpretuje hlavní trendy české hudební alternativy osmdesátých let. Představuje činnost Jazzové sekce a významné postavy širokého spektra tehdejší paralelní hudební kultury. Vhled přímé účastnice, hloubkové rozhovory a další prameny (písemné, zvukové i obrazové) autorka propojila do etnografického výkladu, který dobovou scénu líčí zevnitř a

Sleva 21 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele