Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Kriminalistika

Autor: Kolektiv autorů - Ivo Svoboda, kol.

publisher: KEY Publishing

5 / 5
21 %
Cílem autorského kolektivu bylo připravit učebnici Kriminalistiky pro širokou odbornou, ale i laickou veřejnost, za kterou autoři v první řadě považují studenty, kteří se s kriminalistikou, jako samostatnou vědou setkávají poprvé. Učebnice je určená rovněž všem, kteří se chtějí s kriminalistikou seznámit po určitém čase od doby svého systematického studia daného vědního oboru. Autoři zařadili do

Sleva 21 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 348 Kč

Skladem

Technologie potravin - Přehled tradičních potravinářských výrob

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Kadlec,Karel Melzoch,Michal Voldřich,kolektiv

publisher: KEY Publishing

3.8 / 5
21 %
Kniha Technologie potravin – Přehled tradičních potravinářských výrob vychází jako aktualizovaný a doplněný text knihy Technologie potravin – Co byste měli vědět o výrobě potravin? z roku 2009. Je určena všem, kdo mají zájem získat informace o výrobě potravin a jejich kvalitě a měla by sloužit rovněž jako zdroj základních informací pro odbornou i laickou veřejnost. Tato kniha je

Sleva 21 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 466 Kč

Skladem

Bezpečnost, hrozby a rizika v 21. století

Autor: Kolektiv autorů - Ludvík Juříček, Petr Rožňák

publisher: KEY Publishing

4.5 / 5
21 %
Publikace Bezpečnost, hrozby a rizika v 21. století je součástí oboru, který se neustále rozvíjí. Kniha má dvě samostatné části, první je politologická (PETR ROŽNÁK) a druhá odborně zbraňová (LUDVÍK JUŘÍČEK). Po roce 1989 se mnozí domnívali, že nastal „konec dějin“ a po skončení studené války již nehrozí žádná vážná mezinárodní bezpečnostní rizika. Dnes již víme, že vše je jinak. Rizika i hrozby

Sleva 21 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem

Interakce ekonomiky a práva

Autor: Kolektiv autorů - Adam Ptašnik,Kolektiv

publisher: KEY Publishing

5 / 5
21 %
Prolínání ekonomiky a práva je téma, se kterým se katedra práva Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava každodenně potýká. Proto na její půdě vznikl záměr vytvořit monografii, která by toto téma zpracovala z různých pohledů několika odborníků. Tato publikace tedy přináší různé zajímavé pohledy expertů na obory, ve kterých se ekonomika a právo silně prolínají. Nemůže

Sleva 21 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem

English for economics (dictionary)

Autor: Rudinská Libuše

publisher: KEY Publishing

5 / 5
21 %
Slovník základních ekonomických pojmů. Určený zejména pro studenty právnických a ekonomických vysokých škol. Publikace ovšem jistě najde i uplatnění v širší čtenářská veřejnosti zajímajících se o právo a ekonomii.

Sleva 21 % z běžně ceny 116 Kč

Naše cena: 92 Kč

Skladem

Základy správního práva a veřejné správy

Autor: Schelle Karel

publisher: KEY Publishing

4.5 / 5
21 %
Publikace je určena pro studenty vysokých škol neprávního směru. Přináší i cenné poznatky všem další zájemcům o hlubší studium činnosti ve veřejné správě. Klade za cíl zejména podat rozsáhlý výklad o třech pilířích veřejné správy a jejich vzájemné propojenosti; o činnosti veřejné správy, organizaci veřejné správy a lidech. Zvláštní důraz je kladen na organizaci vnitřní bezpečnosti státu.

Sleva 21 % z běžně ceny 382 Kč

Naše cena: 302 Kč

Skladem u dodavatele

Politologie pro všechny

Autor: Petr Rožňák

publisher: KEY Publishing

5 / 5
22 %
„Politologie pro všechny“ není obvyklou vědeckou publikací. Přináší přehledné texty postihující podstatu politologických témat a aktuálních politologických problémů. Autor této monografie se nebojí otevřít „Pandořinu skříňku“ aktuálních a ožehavých témat o byrokracii, lidech působících ve veřejné správě a jejich opájení se mocí, Evropské unii, Ukrajině, Islámském státu, terorismu, radikalismu a

Sleva 22 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 358 Kč

Skladem u dodavatele

Procesy a zařízení v potravinářství a biotechnologiích

Autor: Pavel Kadlec

publisher: KEY Publishing

5 / 5
21 %
Barevná publikace Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob je určena všem zájemcům o odborné znalosti související s inženýrskými procesy při výrobě potravin a měla by sloužit nejen jako učebnice pro studenty potravinářského a příbuzného zaměření všech stupňů, ale také jako zdroj základních informací pro odbornou veřejnost a pracovníky v potravinářství.

Sleva 21 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 474 Kč

Skladem

Ranivá balistika - Technické, soudně-lékařské a kriminalistické aspekty

Autor: Ludvík Juříček

publisher: KEY Publishing

5 / 5
21 %
Monografie "Ranivá balistika. Technické, soudně-lékařské a kriminalistické aspekty" je zaměřena do oblasti terminální balistiky malorážových střel vystřelovaných z ručních palných zbraní, kdy je projektilem zasažen cíl biologické povahy. Kniha je členěna do osmnácti relativně samostatných kapitol a je určena nejen odborníkům, ale i široké čtenářské veřejnosti. Své si na stránkách monografie

Sleva 21 % z běžně ceny 840 Kč

Naše cena: 664 Kč

Skladem

Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe

Autor: Fryšták Marek

publisher: KEY Publishing

0 / 5
21 %
Publikace “Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe”, si klade za cíl seznámit čtenáře se zpracovávanou problematikou takovým způsobem, aby dané téma bylo z hlediska obsahu a kvantity poskytnutých informací srozumitelné pro širší neprávnickou veřejnost, které je tato určena. Základem publikace jsou kapitoly věnující se hospodářské kriminalitě z hlediska hmotněprávního, procesněprávního,

Sleva 21 % z běžně ceny 404 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem u dodavatele

Trestní právo hmotné - obecná část (stav k 1. 9. 2014)

Autor: Kolektiv autorů - Fryšták Marek,Provazník Jan,Sedláčková Jolana,Žatecká Eva

publisher: KEY Publishing

4.4 / 5
21 %
Učebnice vymezuje základní principy obecné části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti s ním bezprostředně souvisejících právních odvětvích, na které normy trestního práva odkazují a ze kterých vycházejí problémy aplikační praxe. Díky tomu budou po prostudování tohoto textu disponovat znalostmi o celkové koncepci

Sleva 21 % z běžně ceny 287 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem u dodavatele

Spory o Baťův odkaz

Autor: Kolumber David

publisher: KEY Publishing

4 / 5
21 %
Publikace přehledně shrnuje dějiny rodu Baťů, z nichž nejznámější byli průmyslníci Tomáš (1876 – 1932) a Jan Antonín (1898 – 1965), a dále stručně naznačuje historický vývoj Baťova koncernu do současnosti s přihlédnutím k rozdělení společnosti v důsledku vývoje po druhé světové válce. Těžištěm práce jsou dva právní aspekty spojené s koncernem Baťa, a to problematika jeho vlastnictví po tragické

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Příručka pro piloty vrtulníku

Autor: Pláteník Robert

publisher: KEY Publishing

3 / 5
21 %
Významný rozvoj letectví v poslední době přinesl zvýšený zájem o létání s vrtulníky. Pro studium teoretických znalostí pilota vrtulníku lze využít příslušné předpisy, případně učebnice, které na českém trhu již existují. Pro zvládnutí pilotáže vrtulníku bude vždy nejdůležitější osobnost instruktora, jeho profesionální a pedagogické schopnosti. Přesto je vhodné před zahájením vlastního létání, ale

Sleva 21 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 466 Kč

Skladem

Vybrané kapitoly z práva EU

Autor: Kolektiv autorů - Janků Martin,Janků Linda

publisher: KEY Publishing

0 / 5
21 %
Právo Evropských společenství a Evropské unie, které již po více než pět let představuje závazný právní rámec rozvoje podstatné části českého právního řádu, doznává v posledních letech zásadních změn. Tyto souvisejí především s úsilím o prosazení reforem institucionálního rámce EU, souvisejících s nabytím účinnosti Lisabonské reformní smlouvy. Jelikož se právo EU i většina jeho změn, k nimž

Sleva 21 % z běžně ceny 372 Kč

Naše cena: 294 Kč

Skladem u dodavatele

Trestné činy proti životu a zdraví včera a dnes

Autor: Kolektiv autorů - Tauchen Jaromír,Schelle Karel,Kolektiv

publisher: KEY Publishing

0 / 5
21 %
Trestné činy proti životu a zdraví představují bezpochyby jedny z nejzávažnějších skutkových podstat, neboť se dotýkají těch nejzákladnějších životních hodnot. Náležejí k těm trestným činům, které byly pro svou vysokou nebezpečnost od pradávna trestněprávně postihovány, tento postih se však v průběhu věků měnil. Nad nejrůznějšími jevy spojenými s právní úpravou postihování trestné činnosti

Sleva 21 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 348 Kč

Skladem

Země Visegrádu a migrace - Fenomén procesu migrace, integrace a reintegrace v kontextu bezpečnosti…

Autor: Kolektiv autorů - Petr Rožňák, Karel Kubečka, kol.

publisher: KEY Publishing

1 / 5
21 %
Vědecká monografie „Země Visegrádu a migrace“ je zcela unikátním projektem a výsledkem více než dvouleté spolupráce mezinárodního týmu vědeckých pracovníků sumarizující teoretické poznatky z oblasti migrace, integrace a reintegrace v kontextu bezpečnosti zemí Visegrádské čtyřky zahrnující i praktické poznatky lidí, jejichž hlavní pracovní náplní je ostraha státních hranic národních států V4.

Sleva 21 % z běžně ceny 640 Kč

Naše cena: 506 Kč

Skladem

Úvod do algebry

Autor: Kolektiv autorů - Kosmák Ladislav,Potůček Radovan

publisher: KEY Publishing

0 / 5
21 %
Kniha Úvod do algebry je pojata spíše jako přehledný a srozumitelným způsobem zpracovaný úvod do teorie algebraických struktur než jako podrobná monografie. Autoři přitom navazují na významné práce akademika Otakara Borůvky v oblasti teorie rozkladů, grupoidů a grup, které dávají do kontextu soudobé moderní algebry. V první části knihy jsou studovány algebraické struktury s jednou binární operací

Sleva 21 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem

Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku...

Autor: Kolektiv autorů - Tauchen Jaromír,Schelle Karel

publisher: KEY Publishing

0 / 5
21 %
Sborník "Státoprávní vztahy českého státu a římskoněmecké říše ve středověku a jejich důsledky pro další vývoj" je sestaven vesměs z příspěvků přednesených na kolokviu uspořádaném Katedrou dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a The European Society for History of Law u příležitosti osmistého výročí vydání Zlaté buly sicilské. Kolokvium, konané v prostorách právnické

Sleva 21 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

Krizová komunikace - Efektivní zvládání krizových a zátěžových situací

Autor: Evangelu Jaroslava Ester

publisher: KEY Publishing

0 / 5
21 %
Co vám přinese publikace o každodenních krizových a zátěžových situacích? - možné varianty konstruktivní komunikace v krizi, - seznam nejčastějších chyb a nevhodných reakcí, - rady pro předcházení a řešení zátěžových situací, - bohatý soubor modelových příkladů, - zkušenosti z praxe manažerů, policistů i vojáků, - možnost ověřit si a zvyšovat vlastní stresovou odolnost, - rady pro sestavení

Sleva 21 % z běžně ceny 172 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem

Územní spory mezi Československem a Rakouskem v letech 1918-1920

Autor: Šestauber Martin

publisher: KEY Publishing

0 / 5
21 %
Publikace se zabývá problematikou sporů mezi Československem a Rakouskem v letech 1918-1920. Pozornost je věnována problémům vyplývajících ze střetu mezi principem zachování územní jednoty českých historických zemí a právem na sebeurčení německého obyvatelstva. V této souvislosti je pak nastíněna i historie snah o oddělení německých oblastí Čech a historie čtyř německých územních celků, které

Sleva 21 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Trestní právo hmotné - zvláštní část - 3. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Marek Fryšták,kolektiv

publisher: KEY Publishing

0 / 5
21 %
Učebnice vymezuje základní principy zvláštní části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti s ním bezprostředně souvisejících právních odvětví, na které normy trestního práva odkazují a ze kterých vycházejí problémy aplikační praxe. Díky tomu budou po prostudování tohoto textu disponovat znalostmi o celkové koncepci

Sleva 21 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem

Personální agentury: jejich úloha na trhu práce

Autor: Kolektiv autorů - Jaroslava Ester Evangelu, Ondřej Juřička

publisher: KEY Publishing

0 / 5
21 %
První ucelená publikace o personálních službách na českém trhu obsahuje: - rady, jak se vyhnout riziku při spolupráci s personální či vzdělávací agenturou, - jak na recruitment, personální audity, projekty vzdělávání, outplacement, headhunt, talent management, AC, Mystery Services a jiné služby pomocí personálního outsourcingu, - výčet rozdílů služeb a jejich úrovně v poradenské,

Sleva 21 % z běžně ceny 144 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem u dodavatele

Ekonomické, právní a technické aspekty doménových jmen v globální perspektivě

Autor: Radka MacGregor Pelikánová

publisher: KEY Publishing

0 / 5
21 %
Monografie Ekonomické, právní a technické aspekty doménových jmen v globální perspektivě předkládá ucelený soubor interdisciplinárních informací o doménových jménech, získaných komplexní a komparatistickou rešerší z řady oborů a odvětví, jejich analýzu, kritické vyhodnocení a propojení, a to zejména s ohledem na praktický dopad pro podnikání. Ekonomické názory na doménová jména, jejich právní

Sleva 21 % z běžně ceny 400 Kč

Naše cena: 316 Kč

Skladem

COMPETITIVE INTELLIGENCE - Základ pro strategické rozhodování podniku

Autor: František Bartes

publisher: KEY Publishing

0 / 5
16 %
Základním východiskem autorova chápání Competitive Intelligence (CI) je skutečnost, že Competitive Intelligence chápe jako systémovou aplikační disciplínu. Žádný ze zahraničních, ani tuzemských autorů tento způsob chápání CI neuvádí. Toto pojetí Competitive Intelligence jako systémové aplikační disciplíny staví před analytiky Competitive Intelligence nové možnosti. Autor zde navrhuje zcela

Sleva 16 % z běžně ceny 510 Kč

Naše cena: 428 Kč

Skladem


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

Vanek branding Vanek branding