KEY Publishing

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Kriminalistika

Autor: Svoboda Ivo

publisher: KEY Publishing

4.1 / 5
Cílem autorského kolektivu bylo připravit učebnici Kriminalistiky pro širokou odbornou, ale i laickou veřejnost, za kterou autoři v první řadě považují studenty, kteří se s kriminalistikou, jako samostatnou vědou setkávají poprvé. Učebnice je určená rovněž všem, kteří se chtějí s kriminalistikou seznámit po určitém čase od doby svého systematického studia daného vědního oboru. Autoři zařadili do

Sleva 2 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 431 Kč

Skladem

Technologie potravin - Přehled tradičních potravinářských výrob

publisher: KEY Publishing

3.9 / 5
Kniha Technologie potravin – Přehled tradičních potravinářských výrob vychází jako aktualizovaný a doplněný text knihy Technologie potravin – Co byste měli vědět o výrobě potravin? z roku 2009. Je určena všem, kdo mají zájem získat informace o výrobě potravin a jejich kvalitě a měla by sloužit rovněž jako zdroj základních informací pro odbornou i laickou veřejnost. Tato kniha je souhrnným

Sleva 2 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 578 Kč

Skladem u dodavatele

Zánik Jugoslávie

Autor: Kolumber David

publisher: KEY Publishing

5 / 5
Sleva
Monografie „Zánik Jugoslávie“ uceleně pojednává o komplikovaném „jugoslávském“ problému. Kniha nejprve rozebírá obecná státovědná východiska a institucionální, státoprávní a ústavní vývoj Jugoslávie. Rozebrána je specifická forma jugoslávské (kon)federace, jejího delegátského systému, rozsáhlé samosprávy, rotace funkcí, osoba maršála Tita jako významného elementu existence poválečné Jugoslávie,

Sleva 2 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 304 Kč

Skladem u dodavatele

Spory o Baťův odkaz

Autor: Kolumber David

publisher: KEY Publishing

4.7 / 5
Publikace přehledně shrnuje dějiny rodu Baťů, z nichž nejznámější byli průmyslníci Tomáš (1876 – 1932) a Jan Antonín (1898 – 1965), a dále stručně naznačuje historický vývoj Baťova koncernu do současnosti s přihlédnutím k rozdělení společnosti v důsledku vývoje po druhé světové válce. Těžištěm práce jsou dva právní aspekty spojené s koncernem Baťa, a to problematika jeho vlastnictví po tragické

Sleva 2 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem u dodavatele

Politologie pro všechny

publisher: KEY Publishing

5 / 5
„Politologie pro všechny“ není obvyklou vědeckou publikací. Přináší přehledné texty postihující podstatu politologických témat a aktuálních politologických problémů. Autor této monografie se nebojí otevřít „Pandořinu skříňku“ aktuálních a ožehavých témat o byrokracii, lidech působících ve veřejné správě a jejich opájení se mocí, Evropské unii, Ukrajině, Islámském státu, terorismu, radikalismu a

Sleva 2 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 450 Kč

Skladem

Bezpečnost, hrozby a rizika v 21. století

publisher: KEY Publishing

4.5 / 5
Sleva
Publikace Bezpečnost, hrozby a rizika v 21. století je součástí oboru, který se neustále rozvíjí. Kniha má dvě samostatné části, první je politologická (PETR ROŽNÁK) a druhá odborně zbraňová (LUDVÍK JUŘÍČEK). Po roce 1989 se mnozí domnívali, že nastal „konec dějin“ a po skončení studené války již nehrozí žádná vážná mezinárodní bezpečnostní rizika. Dnes již víme, že vše je jinak. Rizika i hrozby

Sleva 2 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 441 Kč

Skladem u dodavatele

Efektivita vzdělávání - Jak získat zpět vložené investice do rozvoje zaměstnanců

Autor: Evangelu Jaroslava Ester

publisher: KEY Publishing

5 / 5
Sleva
Publikace je bohatým zdrojem inspirace pro pracovníky z oblasti personalistiky, rozvoje lidských zdrojů a managementu. Systematicky a prakticky vede čtenáře: - aby proces vzdělávání uchopili v návaznosti na další firemní procesy, - k představě vzdělávacích programů jako promyšleného systému opodstatněných vstupů, procesů, produktů a výstupů, - k efektivnímu postupu při sestavení vzdělávacích a

Sleva 2 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Procesy a zařízení v potravinářství a biotechnologiích

publisher: KEY Publishing

4.3 / 5
Barevná publikace Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob je určena všem zájemcům o odborné znalosti související s inženýrskými procesy při výrobě potravin a měla by sloužit nejen jako učebnice pro studenty potravinářského a příbuzného zaměření všech stupňů, ale také jako zdroj základních informací pro odbornou veřejnost a pracovníky v potravinářství.

Sleva 2 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 588 Kč

Skladem

English for economics (dictionary)

Autor: Rudinská Libuše

publisher: KEY Publishing

5 / 5
Sleva
Slovník základních ekonomických pojmů. Určený zejména pro studenty právnických a ekonomických vysokých škol. Publikace ovšem jistě najde i uplatnění v širší čtenářská veřejnosti zajímajících se o právo a ekonomii.

Sleva 2 % z běžně ceny 116 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem u dodavatele

Interakce ekonomiky a práva

publisher: KEY Publishing

5 / 5
Prolínání ekonomiky a práva je téma, se kterým se katedra práva Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava každodenně potýká. Proto na její půdě vznikl záměr vytvořit monografii, která by toto téma zpracovala z různých pohledů několika odborníků. Tato publikace tedy přináší různé zajímavé pohledy expertů na obory, ve kterých se ekonomika a právo silně prolínají. Nemůže

Sleva 2 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Země Visegrádu a migrace - Fenomén procesu migrace, integrace a reintegrace v kontextu bezpečnosti…

publisher: KEY Publishing

3.3 / 5
Vědecká monografie „Země Visegrádu a migrace“ je zcela unikátním projektem a výsledkem více než dvouleté spolupráce mezinárodního týmu vědeckých pracovníků sumarizující teoretické poznatky z oblasti migrace, integrace a reintegrace v kontextu bezpečnosti zemí Visegrádské čtyřky zahrnující i praktické poznatky lidí, jejichž hlavní pracovní náplní je ostraha státních hranic národních států V4.

Sleva 2 % z běžně ceny 640 Kč

Naše cena: 627 Kč

Skladem u dodavatele

Základy správního práva a veřejné správy

Autor: Schelle Karel

publisher: KEY Publishing

3.3 / 5
Publikace je určena pro studenty vysokých škol neprávního směru. Přináší i cenné poznatky všem další zájemcům o hlubší studium činnosti ve veřejné správě. Klade za cíl zejména podat rozsáhlý výklad o třech pilířích veřejné správy a jejich vzájemné propojenosti; o činnosti veřejné správy, organizaci veřejné správy a lidech. Zvláštní důraz je kladen na organizaci vnitřní bezpečnosti státu.

Sleva 2 % z běžně ceny 382 Kč

Naše cena: 374 Kč

Skladem u dodavatele

Z dějin moderního trestního práva

Autor: Vojáček Ladislav

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Sleva
Učební text pro studenty Masarykovy univerzity

Sleva 2 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 127 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovní poměr v letech 1945 - 1965

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Monografie pojednává o pracovním poměru v letech 1945 až 1965 na území nynější České republiky, zaměřuje se na jeho charakteristické znaky a obsahové náležitosti a tyto předkládá se zasazením do dějinných souvislostí a obecného právního vývoje tak, aby byl zachycen nejen stav soudobé právní úpravy, ale i širší kontext. Náležitá pozornost je však věnována také orgánům veřejné moci, mocensky

Sleva 2 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 343 Kč

Skladem u dodavatele

Základy dějin ústavního práva

Autor: Schelle Karel

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Vysokoškolské učební skriptum přináší přehled vývoje ústavního práva od roku 1848 až po rok 1992

Sleva 2 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem u dodavatele

Státoprávní aspekty revoluce 1848 - 1849 v rakouských, českých a uherských zemích

Autor: Schelle Karel

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Revoluce roku 1848 zasáhla evropský kontinent. Začala na Sicílii, pokračovala ve Francii a poté se rozšířila na celý evropský kontinent. Počátek revoluce v Rakouské monarchii je spojován s březnovými událostmi ve Vídni, v Praze a v Uhrách. Nakonec sice došlo k jejímu potlačení, ovšem zanechala za sebou řadu výdobytků jako zrušení roboty, zavádění obecní samosprávy, ale zejména je s ní spojen

Sleva 2 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 265 Kč

Skladem u dodavatele

Business Environment in the CEE Region

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Sleva
The monograph “Business Environment in the CEE Region - Trends and Perspectives” analyses, explains and describes noteworthy and significant trade and investment opportunities for companies from all over the world in the CEE region. The text concentrates on the principal differences on the CEE markets and identifies opportunities and risks found on these markets. The author provides a systematic

Sleva 2 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele

Služby v mezinárodním obchodě

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Jednoznačná, uspokojivá a vyčerpávající definice služeb se dlouhá léta hledá, ani pojmosloví v této oblasti není ustálené. Racionálním řešením se stává vymezení služeb výčtem činností na bázi jejich klasifikace. V současné době služby vytvářejí ve světové ekonomice 68 % a v rozvinutých ekonomikách kolem 76 % hrubého domácího produktu. Rozvojové země dosáhly v posledních 40-50 letech pozoruhodných

Sleva 5 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 237 Kč

Skladem

Management služeb hotelnictví a cestovního ruchu - 3. díl - vybrané kapitoly

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Cílem odborné knihy je vysvětlit význam a činnosti vybraných organizačních složek hotelového managementu a managementu cestovního ruchu, procesní vazby mezi nimi a seznámit odbornou veřejnost s aktuálními trendy, úspešnými manažerskými technikami, ale i základními principy fungování hotelu a cestovní kanceláre. Dále si autoři kladou za cíl přispět k předání specifických profesních znalostí

Sleva 2 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

Kauza Lex Schwarzenberg - Otazníky kolem vyvlastnění majetku hlubocké větve Schwarzenbergů

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Zákon č. 143/1947 Sb. o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou, známý pod označením Lex Schwarzenberg, je v českém právním řádu legislativní normou zcela výjimečnou. Tento individuální speciální zákon, který byl namířen proti jedinému občanovi státu, legalizoval zcela bezdůvodně vyvlastnění veškerého jeho majetku bez jakékoli náhrady. Přestože byl ve své době

Sleva 2 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 284 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele