Registrace | Přihlášení


KEY Publishing

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Kriminalistika

Autor: Ivo Svoboda

publisher: KEY Publishing

4 / 5
Cílem autorského kolektivu bylo připravit učebnici Kriminalistiky pro širokou odbornou, ale i laickou veřejnost, za kterou autoři v první řadě považují studenty, kteří se s kriminalistikou, jako samostatnou vědou setkávají poprvé. Učebnice je určená rovněž všem, kteří se chtějí s kriminalistikou seznámit po určitém čase od doby svého systematického studia daného vědního oboru. Autoři zařadili do

Sleva 4 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 422 Kč

Skladem

Technologie potravin - Přehled tradičních potravinářských výrob

publisher: KEY Publishing

3.9 / 5
Kniha Technologie potravin – Přehled tradičních potravinářských výrob vychází jako aktualizovaný a doplněný text knihy Technologie potravin – Co byste měli vědět o výrobě potravin? z roku 2009. Je určena všem, kdo mají zájem získat informace o výrobě potravin a jejich kvalitě a měla by sloužit rovněž jako zdroj základních informací pro odbornou i laickou veřejnost. Tato kniha je souhrnným

Sleva 4 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 566 Kč

Skladem u dodavatele

Efektivita vzdělávání - Jak získat zpět vložené investice do rozvoje zaměstnanců

Autor: Jaroslava Ester Evangelu

publisher: KEY Publishing

5 / 5
Publikace je bohatým zdrojem inspirace pro pracovníky z oblasti personalistiky, rozvoje lidských zdrojů a managementu. Systematicky a prakticky vede čtenáře: - aby proces vzdělávání uchopili v návaznosti na další firemní procesy, - k představě vzdělávacích programů jako promyšleného systému opodstatněných vstupů, procesů, produktů a výstupů, - k efektivnímu postupu při sestavení vzdělávacích a

Sleva 4 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem

Interakce ekonomiky a práva

publisher: KEY Publishing

5 / 5
Prolínání ekonomiky a práva je téma, se kterým se katedra práva Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava každodenně potýká. Proto na její půdě vznikl záměr vytvořit monografii, která by toto téma zpracovala z různých pohledů několika odborníků. Tato publikace tedy přináší různé zajímavé pohledy expertů na obory, ve kterých se ekonomika a právo silně prolínají. Nemůže

Sleva 4 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 249 Kč

Skladem u dodavatele

English for economics (dictionary)

Autor: Libuše Rudinská

publisher: KEY Publishing

5 / 5
Slovník základních ekonomických pojmů. Určený zejména pro studenty právnických a ekonomických vysokých škol. Publikace ovšem jistě najde i uplatnění v širší čtenářská veřejnosti zajímajících se o právo a ekonomii.

Sleva 4 % z běžně ceny 116 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Procesy a zařízení v potravinářství a biotechnologiích

publisher: KEY Publishing

4.5 / 5
Barevná publikace Procesy a zařízení potravinářských a biotechnologických výrob je určena všem zájemcům o odborné znalosti související s inženýrskými procesy při výrobě potravin a měla by sloužit nejen jako učebnice pro studenty potravinářského a příbuzného zaměření všech stupňů, ale také jako zdroj základních informací pro odbornou veřejnost a pracovníky v potravinářství.

Sleva 4 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 576 Kč

Skladem u dodavatele

Bezpečnost, hrozby a rizika v 21. století

publisher: KEY Publishing

4.5 / 5
Publikace Bezpečnost, hrozby a rizika v 21. století je součástí oboru, který se neustále rozvíjí. Kniha má dvě samostatné části, první je politologická (PETR ROŽNÁK) a druhá odborně zbraňová (LUDVÍK JUŘÍČEK). Po roce 1989 se mnozí domnívali, že nastal „konec dějin“ a po skončení studené války již nehrozí žádná vážná mezinárodní bezpečnostní rizika. Dnes již víme, že vše je jinak. Rizika i hrozby

Sleva 4 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 432 Kč

Skladem u dodavatele

Politologie pro všechny

publisher: KEY Publishing

5 / 5
„Politologie pro všechny“ není obvyklou vědeckou publikací. Přináší přehledné texty postihující podstatu politologických témat a aktuálních politologických problémů. Autor této monografie se nebojí otevřít „Pandořinu skříňku“ aktuálních a ožehavých témat o byrokracii, lidech působících ve veřejné správě a jejich opájení se mocí, Evropské unii, Ukrajině, Islámském státu, terorismu, radikalismu a

Sleva 4 % z běžně ceny 459 Kč

Naše cena: 441 Kč

Skladem u dodavatele

Ranivá balistika - Technické, soudně-lékařské a kriminalistické aspekty

publisher: KEY Publishing

5 / 5
Monografie "Ranivá balistika. Technické, soudně-lékařské a kriminalistické aspekty" je zaměřena do oblasti terminální balistiky malorážových střel vystřelovaných z ručních palných zbraní, kdy je projektilem zasažen cíl biologické povahy. Kniha je členěna do osmnácti relativně samostatných kapitol a je určena nejen odborníkům, ale i široké čtenářské veřejnosti. Své si na stránkách monografie

Sleva 4 % z běžně ceny 840 Kč

Naše cena: 806 Kč

Skladem u dodavatele

Spory o Baťův odkaz

publisher: KEY Publishing

4.3 / 5
Publikace přehledně shrnuje dějiny rodu Baťů, z nichž nejznámější byli průmyslníci Tomáš (1876 – 1932) a Jan Antonín (1898 – 1965), a dále stručně naznačuje historický vývoj Baťova koncernu do současnosti s přihlédnutím k rozdělení společnosti v důsledku vývoje po druhé světové válce. Těžištěm práce jsou dva právní aspekty spojené s koncernem Baťa, a to problematika jeho vlastnictví po tragické

Sleva 4 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 278 Kč

Skladem u dodavatele

Základy správního práva a veřejné správy

Autor: Karel Schelle

publisher: KEY Publishing

3.3 / 5
Publikace je určena pro studenty vysokých škol neprávního směru. Přináší i cenné poznatky všem další zájemcům o hlubší studium činnosti ve veřejné správě. Klade za cíl zejména podat rozsáhlý výklad o třech pilířích veřejné správy a jejich vzájemné propojenosti; o činnosti veřejné správy, organizaci veřejné správy a lidech. Zvláštní důraz je kladen na organizaci vnitřní bezpečnosti státu.

Sleva 4 % z běžně ceny 382 Kč

Naše cena: 367 Kč

Skladem u dodavatele

Země Visegrádu a migrace - Fenomén procesu migrace, integrace a reintegrace v kontextu bezpečnosti…

publisher: KEY Publishing

3 / 5
Vědecká monografie „Země Visegrádu a migrace“ je zcela unikátním projektem a výsledkem více než dvouleté spolupráce mezinárodního týmu vědeckých pracovníků sumarizující teoretické poznatky z oblasti migrace, integrace a reintegrace v kontextu bezpečnosti zemí Visegrádské čtyřky zahrnující i praktické poznatky lidí, jejichž hlavní pracovní náplní je ostraha státních hranic národních států V4.

Sleva 4 % z běžně ceny 640 Kč

Naše cena: 614 Kč

Skladem

Právní due diligence při fúzi (akvizici) s důrazem ...

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace je obecným návodem sui generis, jak postupovat v oblasti právní, pokud je přijato manažerské strategické rozhodnutí fúzovat, příp. realizovat akvizici. Úspěšnost realizace takového rozhodnutí je založena výrazně na disponování pokud možno co nejobjektivnějšími informacemi o společnosti, která má být předmětem fúze, případně o podniku, jenž má být odkoupen. Rozsah získávaných a

Sleva 4 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Vlastnický unbundling jako nástroj liberalizace evropských energetických trhů

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Publikace je věnována liberalizaci evropských energetických trhů a byla napsána na Nottingham Trent University prostřednictvím Brno International Business School, program LLM in Czech Business Law in the European Union. V rámci evropského legislativního procesu v současnosti probíhá v evropských legislativních orgánech schvalování tzv. Třetího liberalizačního balíčku, tj. souboru opatření, která

Sleva 4 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 158 Kč

Skladem u dodavatele

Aktuální aspekty ochrany spotřebitele v bankovnictví + CD

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Spotřebitel je každodenně konfrontován s různými formami reklamy, nabídek, možností služeb a zboží ve stále se rozšiřujícím spektru kvalitativním, cenovém i typovém. Měla by mu přitom být zaručena přiměřená právní ochrana, která by jej ale současně nezbavovala potřebné míry vlastní odpovědnosti a hospodárnosti. Těžištěm předkládané publikace je postavení spotřebitele jako klienta banky. Pozornost

Sleva 4 % z běžně ceny 265 Kč

Naše cena: 254 Kč

Skladem u dodavatele

Věřitel v českém a evropském insolvenčním právu

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Cílem práce bylo hledání metody, která by pomohla věřiteli v insolvenčním řízení rychlou orientaci v právech a povinnostech s ohledem na běh zákonných lhůt a dalších podstatných skutečností. Cílem práce je také umožnit věřiteli vystupujícímu v insolvenčním řízení rychlé vypracování vhodné insolvenční strategie a dílčích taktických kroků k dosažení této strategie. Pohled na problematiku

Sleva 4 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem u dodavatele

Základy společenských věd 1. Základy ekonomie, mezinárodních vztahů, logiky a teorie vědy

Autor: Jiří Bílý

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Čtyřdílná učebnice Základů společenských věd nabízí studentům a široké veřejnosti sebepoznání v duchu evropské filosofické tradice. Každé lidské společenství si vytváří nějaká pravidla soužití a členy společenství vychovává k jejich dodržování a rozvíjení. V moderním světě se i výchova k soužití mezi lidmi stala jedním z předních úkolů školy. Učební pomůcka, kterou máte právě v rukou, není ani

Sleva 4 % z běžně ceny 327 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem

Základy společenských věd 2. Základy filozofie a psychologie

Autor: Jiří Bílý

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Čtyřdílná učebnice Základů společenských věd nabízí studentům a široké veřejnosti sebepoznání v duchu evropské filosofické tradice. Každé lidské společenství si vytváří nějaká pravidla soužití a členy společenství vychovává k jejich dodržování a rozvíjení. V moderním světě se i výchova k soužití mezi lidmi stala jedním z předních úkolů školy. Učební pomůcka, kterou máte právě v rukou, není ani

Sleva 4 % z běžně ceny 383 Kč

Naše cena: 368 Kč

Skladem u dodavatele

Základy společenských věd 3. Základy etiky, estetiky a religionistiky

Autor: Jiří Bílý

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Čtyřdílná učebnice Základů společenských věd nabízí studentům a široké veřejnosti sebepoznání v duchu evropské filosofické tradice. Každé lidské společenství si vytváří nějaká pravidla soužití a členy společenství vychovává k jejich dodržování a rozvíjení. V moderním světě se i výchova k soužití mezi lidmi stala jedním z předních úkolů školy. Učební pomůcka, kterou máte právě v rukou, není ani

Sleva 4 % z běžně ceny 293 Kč

Naše cena: 281 Kč

Skladem u dodavatele

Základy společenských věd 4. Základy státovědy, politologie a sociologie

Autor: Jiří Bílý

publisher: KEY Publishing

0 / 5
Čtyřdílná učebnice Základů společenských věd nabízí studentům a široké veřejnosti sebepoznání v duchu evropské filosofické tradice. Každé lidské společenství si vytváří nějaká pravidla soužití a členy společenství vychovává k jejich dodržování a rozvíjení. V moderním světě se i výchova k soužití mezi lidmi stala jedním z předních úkolů školy. Učební pomůcka, kterou máte právě v rukou, není ani

Sleva 4 % z běžně ceny 327 Kč

Naše cena: 314 Kč

Skladem


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí