Registrace | Přihlášení


Krystal OP

Filtrování

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

O prozřetelnosti a předurčení

Autor: Tomáš Akvinský

publisher: Krystal OP

3.6 / 5
18 %
Kniha obsahuje první český překlad páté až sedmé otázky Tomášových disputovaných otázek o pravdě. Tomáš Akvinský v nich otevírá problematické body víry v prozřetelnost a předurčení, koriguje některá svá dřívější vyjádření a připravuje půdu pro další reflexi nad tématem, ke kterému se bude vracet až do posledních týdnů svého života. Tomášova reflexe nad vztahy mezi Božím působením, svobodou,

Sleva 18 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 363 Kč

Skladem

Katechické spisy

Autor: Svatý Augustin

publisher: Krystal OP

0 / 5
15 %
Katechetická dílka svatého Augustina odrážejí praxi církve té doby, ačkoli v mnohém ji přesahují a obohacují. Novým prvkem je historický výklad dějin spásy, na němž Augustin teprve staví systematický výklad křesťanského učení. Nechybí ani zajímavé psychologické a didaktické postřehy. (O náboženském vyučování katechumenů, Kázání ke katechumenům "O Vyznání víry", Vavřincova příručka o víře, naději

Sleva 15 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Osoba a bytí

Autor: W. Norris Clarke

publisher: Krystal OP

0 / 5
V knize „Osoba a bytí“ se Clarke stručným, ale čtivým a srozumitelným způsobem zabývá pojmem lidské osoby. Jeho pojednání není povrchním referátem, ale hluboce promyšlenou syntézou zasazenou do širších souvislostí. Vychází z metafyzických základů (osoba jako nejvyšší způsob bytí) a poté dospívá k důsledkům osobního pojetí člověka. Pro českého čtenáře je tato kniha ukázkou takového přístupu k

Sleva 10 % z běžně ceny 147 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofie 6. - Problém osobnosti

Autor: Jiří Fuchs

publisher: Krystal OP

0 / 5
15 %
Autor, lektor filosofie u dominikánů, předkládá systematické zpracování filosofie, vycházející z klasického realismu, rozvíjené v konfrontaci s novověkým myšlením. Vychází přitom z důkladného prověření základů poznání. Celý cyklus směřuje k antropologii.

Sleva 15 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofie 7. - Předpoklady nerelativizované etiky

Autor: Jiří Fuchs

publisher: Krystal OP

0 / 5
15 %
Sedmý svazek z řady klasické filosofie soustřeďuje hlavní teoretické předpoklady racionálního zdůvodnění a výkladu mravnosti. Ačkoliv jde o témata, se kterými se čtenáři setkávali již v předchozích svazcích, zde se jedná o jejich vyhranění a prohloubené zpracování se zřetelem k etické funkci. Kant chápal, že smysluplná, lidskou tvořivostí nepodmíněná mravnost se výkladově neobejde bez posmrtného

Sleva 15 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofie 5. - Problém duše

Autor: Jiří Fuchs

publisher: Krystal OP

0 / 5
15 %
Pátý svazek klasické řady filosofie zpracovává první část antropologického tématu. V prostředí, které je určováno novověkými reflexemi, se stává naléhavou potřebou zbavit úvahy o lidském bytí a životě neblahého redukcionismu. Na základě důkazu svobody bylo tedy nutné vyložit neodvozenost, autonomii a dominanci mravnosti v celku lidského života.

Sleva 15 % z běžně ceny 137 Kč

Naše cena: 117 Kč

Skladem

Tomáš a Kajetán o analogii jmen

Autor: Petr Dvořák

publisher: Krystal OP

0 / 5
15 %
Sémantické učení o analogii jmen představuje klíč k pochopení a formulaci mnohem závažnějších filozofických a teologických nauk jak u Tomáše samotného, tak v tomistické tradici jeho následovníků, v níž sehrál rozhodující úlohu kardinál Kajetán, přední renesanční komentátor Tomášových děl. Analogie jako střední člen mezi jednoznačností a víceznačností umožňuje smysluplnou řeč o přesažné

Sleva 15 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem u dodavatele

Rozprava s řeckými teology

Autor: Tomáš Akvinský

publisher: Krystal OP

0 / 5
16 %
Rozbor některých teologických otázek, které se nacházejí v dobovém shrnutí nauky řeckých církevních otců. Přestože řada citátů řeckých otců je nepřesných a nelze je dnes dohledat jako reálné citáty známých děl, představuje Tomášův spis svébytné dílo, které reaguje hlavně na některé otázky trinitární teologie, christologie a eklesiologie.

Sleva 16 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofie 3. - Návrat k esenci

Autor: Jiří Fuchs

publisher: Krystal OP

0 / 5
15 %
Autor, lektor filosofie u dominikánů, předkládá systematické zpracování filosofie, vycházející z klasického realismu, rozvíjené v konfrontaci s novověkým myšlením. Vychází přitom z důkladného prověření základů poznání. Celý cyklus směřuje k antropologii.

Sleva 15 % z běžně ceny 137 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem u dodavatele

Propast k propasti volá - Kázání

Autor: Jan Tauler

publisher: Krystal OP

0 / 5
15 %
Soubor 18 kázání s obsáhlou úvodní studií seznamuje čtenáře s postavou dominikánského kazatele Jana Taulera, který patří spolu s Mistrem Eckhartem a Jindřichem Susem k nejvýznamnějším představitelům německé mystiky. Jan Tauler se narodil kolem roku 1300 ve Štrasburku. Již jako čtrnáctiletý vstoupil k dominikánům a absolvoval běžné osmileté studium filosofie a teologie. I když pravděpodobně nebyl

Sleva 15 % z běžně ceny 205 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

O separovaných substancích

Autor: Tomáš Akvinský

publisher: Krystal OP

0 / 5
Tomášovým úmyslem je pojednat o andělech (separovaných substancích), a traktát je rozdělen do dvou hlavních částí. V první části se Tomáš pokouší shrnout a kriticky posoudit to, co o separovaných substancích soudili různí filosofové od samého počátku filosofie až do Tomášovy doby, především Platón a Aristotelés. Ve druhé části traktátu vykládá Tomáš katolickou nauku o andělech, která je založena

Sleva 10 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem u dodavatele

Tomismus čtyřiadvaceti tezí

Autor: Tomáš Machula

publisher: Krystal OP

0 / 5
15 %
V této práci jde o představení novotomismu na základě dekretu z roku 1914, adresovaného katolickým učitelům filosofie. Obsahuje 24 tomistických tezí, které nejsou pouhým opakováním myšlenek Tomáše Akvinského, ale živou reakcí na stav filosofie a filosofických diskusí své doby. Přestože jde o dobový disciplinární dokument, je tento seznam tezí dosud zajímavý. Bývá zmiňován jako jeden ze zdařilých

Sleva 15 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Rizika víry

Autor: John Henry Newman

publisher: Krystal OP

0 / 5
15 %
Kardinál John Henry Newman (1801 - 1890) Jako duchovní anglikánské církve a univerzitní kazatel v Oxfordu se stal vedoucí osobností volného sdružení, jehož cílem byla mravní a náboženská obnova anglikanismu. Jeho záměrem bylo ukázat, že anglikánská církev je nejen anglickým národním dědictvím, ale pravou církví Kristovou. Poctivost a hloubka bádání v dějinách starověké církve jej nakonec dovedly

Sleva 15 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Stavy lidstva a svatosti

Autor: Kolektiv autorů - Jacques Maritain,Raissa Maritainová

publisher: Krystal OP

0 / 5

Sleva 9 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem u dodavatele

Pečeť daru Ducha Svatého - Teologie svátosti biřmování - Teologie svátosti biřmování

Autor: Benedikt Mohelník

publisher: Krystal OP

0 / 5
15 %
Studie Benedikta Mohelníka OP o svátosti biřmování je publikací jeho doktorské teze v oboru dogmatické teologie. Autor se zabývá otázkou, zda je svátost biřmování správně chápána a zda se jí dostává správného místa v křesťanském životě. Vychází ze studia novodobé historie diskuse týkající se biřmování, analyzuje různé způsoby přístupu k tématu (učení magisteria, teologická reflexe, ekumenický

Sleva 15 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Fenomén "katolická teologie"

Autor: Jean-Pierre Torrell

publisher: Krystal OP

0 / 5
15 %
Tato práce vyšla poprvé roku 1994 v řadě "Que sais-je?" ("Co vím?"), jejímž cílem je populární formou seznamovat čtenáře s různými oblastmi lidského vědění. Významný francouzský teolog zde pojednává o fenoménu, který se nazývá "katolická teologie". Nejprve popisuje vznik tohoto termínu a jeho chápání v raných dobách křesťanství. Dále čtenáře seznamuje s některými významnými momenty dějin

Sleva 15 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Liturgie evangeliáře

Autor: Radek Tichý

publisher: Krystal OP

0 / 5
15 %
Autor probírá jednotlivé liturgické prvky doprovázející hlásání evangelia v římské mši (zpěv aleluja, žehnání kadidla, žehnání jáhnovi atd. až po žehnání evangeliářem a uložení knihy evangelií). U každého momentu ukazuje jeho původ, historický vývoj, pokoncilní obnovu a především význam, který předkládají současné liturgické knihy. Celá liturgie evangeliáře svědčí o tom, že čtení evangelia ve mši

Sleva 15 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Promluvy - O milosti, o eucharistii, o Marii, o Duchu svatém - O milosti, o eucharistii, o Marii, o…

Autor: Charles Journet

publisher: Krystal OP

0 / 5
18 %
Duchovní cvičení kardinála Journeta ukrývají čisté zlato teologie a nauky o duchovním životě. Jedinečným způsobem a pomocí průzračně prostého jazyka otevírají mysl posluchačů, aby chápali i ta nejhlubší tajemství víry. Probouzejí žízeň po poznání pramenů a učí věřící hledat svobodu v setkání s Boží nádherou.

Sleva 18 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Novověká ústní disputace

Autor: Lukáš Kotala

publisher: Krystal OP

0 / 5
15 %
Ústní disputace byla po dlouhá staletí neodmyslitelným jádrem univerzitního kurikula. Je až s podivem, že se na něco tak elementárního a stěžejního mohlo zapomenout natolik, že se nyní jen s velkými obtížemi skládá mozaika pravidel a procesů kdysi tak slavné praxe. Cílem této knihy je přiblížit českému čtenáři téma disputací vůbec a především vykreslit základní obraz novověké disputace. Ta však

Sleva 15 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

Moc zla

Autor: Bernard Bro

publisher: Krystal OP

0 / 5
15 %
Způsob, jakým se autor věnuje tajemství zla, by se dal nazvat mystickým. Nenabízí řešení, alespoň ne v rozumové oblasti. Jediné řešení je přijetí zla, bez nároků na vysvětlení, na možnost úniku, ale též bez rezignace a zoufalství. Kristův učedník nachází klíč k tajemství zla v hlubinách milosrdenství, nikoli intelektu.

Sleva 15 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí EMG doprava zdarma - na pozadí