Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Krystal OP

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Kompendium teologie

publisher: Krystal OP

5 / 5
21 %
Jeden z Tomášových spisů, který se snaží shrnout obsah víry do jednoho komplexního pojednání. Na rozdíl od spisů jako jsou Suma teologická, Suma proti pohanům nebo Komentář k Sentencím, nepostupuje Tomáš v Kompendiu v tématickém sledu daném Sentencemi (od Boha přes stvoření, etiku, christologii až po svátosti a eschatologii), ale postupuje podle třech teologických ctností (Tomáš zemřěl dřív, než

Sleva 21 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele

O prozřetelnosti a předurčení

Autor: Tomáš Akvinský

publisher: Krystal OP

3.2 / 5
21 %
Kniha obsahuje první český překlad páté až sedmé otázky Tomášových disputovaných otázek o pravdě. Tomáš Akvinský v nich otevírá problematické body víry v prozřetelnost a předurčení, koriguje některá svá dřívější vyjádření a připravuje půdu pro další reflexi nad tématem, ke kterému se bude vracet až do posledních týdnů svého života. Tomášova reflexe nad vztahy mezi Božím působením, svobodou,

Sleva 21 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 348 Kč

Skladem

Pečeť daru Ducha Svatého - Teologie svátosti biřmování - Teologie svátosti biřmování

Autor: Benedikt Mohelník

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Studie Benedikta Mohelníka OP o svátosti biřmování je publikací jeho doktorské teze v oboru dogmatické teologie. Autor se zabývá otázkou, zda je svátost biřmování správně chápána a zda se jí dostává správného místa v křesťanském životě. Vychází ze studia novodobé historie diskuse týkající se biřmování, analyzuje různé způsoby přístupu k tématu (učení magisteria, teologická reflexe, ekumenický

Sleva 21 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 257 Kč

Skladem u dodavatele

Otázky o ctnostech I

Autor: Tomáš Akvinský

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Jednou z nejpropracovanějších oblastí filosofie a teologie Tomáše Akvinského je bezpochyby etika. Po Aristotelově vzoru Tomáš rozvíjí "vědu o dobrém životě" na základě ctností. Etika pro něj tedy neznamená pouze probírání zákonů nebo teorií. Je to plně praktická disciplína, která má vést člověka k reálné změně k lepšímu. K nejvýznamnějším Tomášovým spisům o etice patří - kromě komentáře k

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Fenomén "katolická teologie"

Autor: Jean-Pierre Torrell

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Tato práce vyšla poprvé roku 1994 v řadě "Que sais-je?" ("Co vím?"), jejímž cílem je populární formou seznamovat čtenáře s různými oblastmi lidského vědění. Významný francouzský teolog zde pojednává o fenoménu, který se nazývá "katolická teologie". Nejprve popisuje vznik tohoto termínu a jeho chápání v raných dobách křesťanství. Dále čtenáře seznamuje s některými významnými momenty dějin

Sleva 21 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem u dodavatele

Liturgie evangeliáře

Autor: Radek Tichý

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Autor probírá jednotlivé liturgické prvky doprovázející hlásání evangelia v římské mši (zpěv aleluja, žehnání kadidla, žehnání jáhnovi atd. až po žehnání evangeliářem a uložení knihy evangelií). U každého momentu ukazuje jeho původ, historický vývoj, pokoncilní obnovu a především význam, který předkládají současné liturgické knihy. Celá liturgie evangeliáře svědčí o tom, že čtení evangelia ve mši

Sleva 21 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem u dodavatele

Promluvy - O milosti, o eucharistii, o Marii, o Duchu svatém - O milosti, o eucharistii, o Marii, o…

Autor: Charles Journet

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Duchovní cvičení kardinála Journeta ukrývají čisté zlato teologie a nauky o duchovním životě. Jedinečným způsobem a pomocí průzračně prostého jazyka otevírají mysl posluchačů, aby chápali i ta nejhlubší tajemství víry. Probouzejí žízeň po poznání pramenů a učí věřící hledat svobodu v setkání s Boží nádherou.

Sleva 21 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Novověká ústní disputace

Autor: Lukáš Kotala

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Ústní disputace byla po dlouhá staletí neodmyslitelným jádrem univerzitního kurikula. Je až s podivem, že se na něco tak elementárního a stěžejního mohlo zapomenout natolik, že se nyní jen s velkými obtížemi skládá mozaika pravidel a procesů kdysi tak slavné praxe. Cílem této knihy je přiblížit českému čtenáři téma disputací vůbec a především vykreslit základní obraz novověké disputace. Ta však

Sleva 21 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Moc zla

Autor: Bernard Bro

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Způsob, jakým se autor věnuje tajemství zla, by se dal nazvat mystickým. Nenabízí řešení, alespoň ne v rozumové oblasti. Jediné řešení je přijetí zla, bez nároků na vysvětlení, na možnost úniku, ale též bez rezignace a zoufalství. Kristův učedník nachází klíč k tajemství zla v hlubinách milosrdenství, nikoli intelektu.

Sleva 21 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Pouť

Autor: Peter Kreeft

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Obraz života jako cesty je pravděpodobně jedním z nejpopulárnějších obrazů světové literatury. Různé cesty vedou k různým cílům - a cesty mysli jsou právě tak skutečné jako cesty těla. Jako musíte volit, kdykoli přicházíte na rozcestí vaší fyzické cesty, musíte volit i mezi různými myšlenkovými cestami, různými životními filosofiemi. Kniha vypráví o pouti za smyslem života a o vyjití anebo úniku

Sleva 21 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem u dodavatele

Promluvy o vykoupení

Autor: Charles Journet

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Tajemství vykoupení, jakožto zjevení svrchovaného bohatství Boží lásky a zdroj naší spásy, leží v srdci teologie kardinála Charlese Journeta (1891-1975). Jeho rozjímání nad vykoupením se odvíjí mezi dvěma silnými póly: tajemstvím zla a tajemstvím Božího milosrdenství. Neustále se ocitáme tváří v tvář novým podobám zla, což představuje náročnou duchovní zkoušku. Existuje jediná cesta, skrze niž

Sleva 21 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem u dodavatele

Idea univerzity

Autor: John Henry Newman

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Tento soubor přednášek a esejů vznikl v době, kdy J. H. Newman spoluzakládal Irskou katolickou univerzitu (1851) a posléze se stal jejím prvním rektorem. Autor v nich výmluvně hájí ucelené vysokoškolské vzdělání zahrnující humanitní a přírodní vědy i filozofii a teologii. Newmanovy pronikavé a brilantně formulované úvahy mají v anglosaském světě dodnes značný vliv a nejednou se ostře protnou se

Sleva 21 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

Tertulián o manželství

Autor: Pavel Koronthály

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Q. S. F. Tertulián (160 - pravděpodobně 220) je jedním z nejzajímavějších autorů křesťanského starověku. Jeho dílo ovlivnilo křesťanské myšlení, učení i latinskou církevní terminologii zásadním způsobem. Přesto byl považován za schizmatika, nebyl mu přiznán titul apoštolského otce a jeho přijetí bylo v průběhu celých dějin křesťanství značně ambivalentní. Důvodem pro tento postoj je Tertuliánův

Sleva 21 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Svatý Ambrož a tajemství Krista

Autor: David Vopřada

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Tajemství Krista označuje u církevních otců všechno to, co Bůh vykonal a nadále všemožným způsobem koná pro dobro a spásu člověka. Milánský biskup Ambrož, první ze západních učitelů církve, nachází toto Boží působení nejen v mnoha biblických událostech, ale také v životě církve a životě jednotlivého křesťana: "Kristus je pro nás vším." Kniha představuje tuto Ambrožovu teologii tajemství Krista.

Sleva 21 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Antitotalitní encykliky

Autor: Pius XI.

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Pius XI. (1857-1939) spatřoval ve "vykázání Boha ze společnosti" hlavní příčinu strašlivých hrůz, které trýznily tehdejší svět. Ve všech oblastech života se systematicky stavěl na odpor proti sekularizaci institucí a mravů. Obdobné důvody stály také za trvalým úsilím Pia XI. o rozvíjení a obranu Katolické akce v rámci celé církve. Právě v Katolické akci totiž Pius XI. viděl "mocný prostředek

Sleva 21 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Katechické spisy

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Katechetická dílka svatého Augustina odrážejí praxi církve té doby, ačkoli v mnohém ji přesahují a obohacují. Novým prvkem je historický výklad dějin spásy, na němž Augustin teprve staví systematický výklad křesťanského učení. Nechybí ani zajímavé psychologické a didaktické postřehy. (O náboženském vyučování katechumenů, Kázání ke katechumenům "O Vyznání víry", Vavřincova příručka o víře, naději

Sleva 21 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem u dodavatele

Osoba a bytí

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
V knize „Osoba a bytí“ se Clarke stručným, ale čtivým a srozumitelným způsobem zabývá pojmem lidské osoby. Jeho pojednání není povrchním referátem, ale hluboce promyšlenou syntézou zasazenou do širších souvislostí. Vychází z metafyzických základů (osoba jako nejvyšší způsob bytí) a poté dospívá k důsledkům osobního pojetí člověka. Pro českého čtenáře je tato kniha ukázkou takového přístupu k

Sleva 21 % z běžně ceny 147 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofie 6. - Problém osobnosti

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Autor, lektor filosofie u dominikánů, předkládá systematické zpracování filosofie, vycházející z klasického realismu, rozvíjené v konfrontaci s novověkým myšlením. Vychází přitom z důkladného prověření základů poznání. Celý cyklus směřuje k antropologii.

Sleva 21 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 196 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofie 7. - Předpoklady nerelativizované etiky

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Sedmý svazek z řady klasické filosofie soustřeďuje hlavní teoretické předpoklady racionálního zdůvodnění a výkladu mravnosti. Ačkoliv jde o témata, se kterými se čtenáři setkávali již v předchozích svazcích, zde se jedná o jejich vyhranění a prohloubené zpracování se zřetelem k etické funkci. Kant chápal, že smysluplná, lidskou tvořivostí nepodmíněná mravnost se výkladově neobejde bez posmrtného

Sleva 21 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem u dodavatele

Filosofie 5. - Problém duše

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Pátý svazek klasické řady filosofie zpracovává první část antropologického tématu. V prostředí, které je určováno novověkými reflexemi, se stává naléhavou potřebou zbavit úvahy o lidském bytí a životě neblahého redukcionismu. Na základě důkazu svobody bylo tedy nutné vyložit neodvozenost, autonomii a dominanci mravnosti v celku lidského života.

Sleva 21 % z běžně ceny 137 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem


Může se hodit…


AJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí