Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Krystal OP

Kategorie:

Kompendium teologie

Autor: Tomáš Akvinský

publisher: Krystal OP

5 / 5
21 %
Jeden z Tomášových spisů, který se snaží shrnout obsah víry do jednoho komplexního pojednání. Na rozdíl od spisů jako jsou Suma teologická, Suma proti pohanům nebo Komentář k Sentencím, nepostupuje Tomáš v Kompendiu v tématickém sledu daném Sentencemi (od Boha přes stvoření, etiku, christologii až po svátosti a eschatologii), ale postupuje podle třech teologických ctností (Tomáš zemřěl dřív, než

Sleva 21 % z běžně ceny 310 Kč

Naše cena: 245 Kč

Skladem u dodavatele

Svatý Tomáš Akvinský, osoba a dílo - osoba a dílo

Autor: Jean-Pierre Torrell

publisher: Krystal OP

5 / 5
21 %
Osobnost a dílo svatého Tomáše Akvinského tvoří jeden celek. Když chceme pochopit jedno, musíme hledět k druhému. O takový komplexní pohled se pokouší důkladná studie francouzského teologa J.-P. Torrella OP. Torrell zde shrnuje výsledky svého celoživotního bádání a nabízí nejaktuálnější životopis svatého Tomáše. Představuje všechny známé skutečnosti o jeho životě a díle a jeho myšlení zasazuje do

Sleva 21 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

O prozřetelnosti a předurčení

Autor: Tomáš Akvinský

publisher: Krystal OP

2.8 / 5
21 %
Kniha obsahuje první český překlad páté až sedmé otázky Tomášových disputovaných otázek o pravdě. Tomáš Akvinský v nich otevírá problematické body víry v prozřetelnost a předurčení, koriguje některá svá dřívější vyjádření a připravuje půdu pro další reflexi nad tématem, ke kterému se bude vracet až do posledních týdnů svého života.

Sleva 21 % z běžně ceny 440 Kč

Naše cena: 348 Kč

Skladem

Promluvy - O milosti, o eucharistii, o Marii, o Duchu svatém

Autor: Charles Journet

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Duchovní cvičení kardinála Journeta ukrývají čisté zlato teologie a nauky o duchovním životě. Jedinečným způsobem a pomocí průzračně prostého jazyka otevírají mysl posluchačů, aby chápali i ta nejhlubší tajemství víry. Probouzejí žízeň po poznání pramenů a učí věřící hledat svobodu v setkání s Boží nádherou.

Sleva 21 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 197 Kč

Skladem u dodavatele

Otázky o ctnostech III

Autor: Tomáš Akvinský

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Třetí část Disputovaných otázek o ctnostech (QD De virtutibis, q. 5), tentokrát o ctnostech kardinálních. Žádné obavy, druhá část (q. 2-4 o božských ctnostech) vám neunikla, bude následovat až nakonec.

Sleva 21 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem u dodavatele

Novověká ústní disputace

Autor: Lukáš Kotala

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Ústní disputace byla po dlouhá staletí neodmyslitelným jádrem univerzitního kurikula. Je až s podivem, že se na něco tak elementárního a stěžejního mohlo zapomenout natolik, že se nyní jen s velkými obtížemi skládá mozaika pravidel a procesů kdysi tak slavné praxe. Cílem této knihy je přiblížit českému čtenáři téma disputací vůbec a především vykreslit základní obraz novověké disputace. Ta však

Sleva 21 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Moc zla

Autor: Bernard Bro

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Způsob, jakým se autor věnuje tajemství zla, by se dal nazvat mystickým. Nenabízí řešení, alespoň ne v rozumové oblasti. Jediné řešení je přijetí zla, bez nároků na vysvětlení, na možnost úniku, ale též bez rezignace a zoufalství. Kristův učedník nachází klíč k tajemství zla v hlubinách milosrdenství, nikoli intelektu.

Sleva 21 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Pouť

Autor: Peter Kreeft

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Obraz života jako cesty je pravděpodobně jedním z nejpopulárnějších obrazů světové literatury. Různé cesty vedou k různým cílům - a cesty mysli jsou právě tak skutečné jako cesty těla. Jako musíte volit, kdykoli přicházíte na rozcestí vaší fyzické cesty, musíte volit i mezi různými myšlenkovými cestami, různými životními filosofiemi. Kniha vypráví o pouti za smyslem života a o vyjití anebo úniku

Sleva 21 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem u dodavatele

Promluvy o vykoupení

Autor: Charles Journet

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Tajemství vykoupení, jakožto zjevení svrchovaného bohatství Boží lásky a zdroj naší spásy, leží v srdci teologie kardinála Charlese Journeta (1891-1975). Jeho rozjímání nad vykoupením se odvíjí mezi dvěma silnými póly: tajemstvím zla a tajemstvím Božího milosrdenství. Neustále se ocitáme tváří v tvář novým podobám zla, což představuje náročnou duchovní zkoušku.

Sleva 21 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem u dodavatele

Idea univerzity

Autor: John Henry Newman

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Tento soubor přednášek a esejů vznikl v době, kdy J. H. Newman spoluzakládal Irskou katolickou univerzitu (1851) a posléze se stal jejím prvním rektorem.

Sleva 21 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem u dodavatele

Láska a ticho

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Anonymní kartuzián nás v první části knihy (která vyšla poprvé v roce 1945) učí jednoduché metodě meditace, která umožňuje modlit se bez přestání, tak jak to požaduje Kristus v evangeliu. Druhou část knihy tvoří kázání v kapitule pronesená v letech 1940-43 k různým liturgickým příležitostem.

Sleva 21 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 107 Kč

Skladem u dodavatele

Otázky o ctnostech II - Láska a naděje

Autor: Tomáš Akvinský

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Diskutované otázky o ctnostech jsou jedním ze dvou spisů, které si daly za úkol zabývat se trojicí teologických ctností, ale zůstaly pouze u dvou z nich. Zatímco Kompendium teologie se člení na víru (dle článků víry Kréda) a naději (dle proseb Otčenáše), Otázky o ctnostech se omezují na naději a lásku. Na rozdíl od Kompendia teologie, které mělo být praktickou jednoduchou příručkou, jsou Otázky

Sleva 21 % z běžně ceny 350 Kč

Naše cena: 276 Kč

Skladem u dodavatele

Kapitoly z epistemologie a noetiky

Autor: Lukáš Novák , Vlastimil Vohánka

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Cílem této knihy je zmapovat nejdůležitější pojmové a problémové souvislosti mezi tradiční realistickou aristotelsko-scholastickou teorií poznání a současnou analytickou epistemologií, pokusit se alespoň v některých bodech tradiční koncepci obhájit proti typickým námitkám a poskytnout hlubší výklad některých konkrétních a podle autorů klíčových problémů teorie poznání, který by k této koncepci

Sleva 21 % z běžně ceny 320 Kč

Naše cena: 253 Kč

Skladem

O separovaných substancích

Autor: Tomáš Akvinský

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Tomášovým úmyslem je pojednat o andělech (separovaných substancích), a traktát je rozdělen do dvou hlavních částí. V první části se Tomáš pokouší shrnout a kriticky posoudit to, co o separovaných substancích soudili různí filosofové od samého počátku filosofie až do Tomášovy doby, především Platón a Aristotelés.

Sleva 21 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Tomismus čtyřiadvaceti tezí

Autor: Kolektiv autorů - Štěpán Martin Filip,Tomáš Machula

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
V této práci jde o představení novotomismu na základě dekretu z roku 1914, adresovaného katolickým učitelům filosofie. Obsahuje 24 tomistických tezí, které nejsou pouhým opakováním myšlenek Tomáše Akvinského, ale živou reakcí na stav filosofie a filosofických diskusí své doby. Přestože jde o dobový disciplinární dokument, je tento seznam tezí dosud zajímavý. Bývá zmiňován jako jeden ze zdařilých

Sleva 21 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 194 Kč

Skladem u dodavatele

Tři dopisy Tomáše Akvinského

Autor: Pavel Blažek

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Publikace obsahuje tři Tomášovy dopisy, doplněné o úvodní studie a bibliografii ke každému z nich. První řeší problém přípustnosti přijímání peněz a vybírání daní od židů a křesťanů, druhý se zabývá praxí úvěrového prodeje a třetí stručně odpovídá na otázku, zda a za jakých okolností je dovoleno využívat astrologie.

Sleva 21 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do logiky aristotelské tradice

Autor: Lukáš Novák

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Kniha pojednává o aristotelské logice tak, jak ona reflektovala sama sebe.

Sleva 21 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Rizika víry

Autor: John Henry Newman

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Kardinál John Henry Newman (1801 - 1890) Jako duchovní anglikánské církve a univerzitní kazatel v Oxfordu se stal vedoucí osobností volného sdružení, jehož cílem byla mravní a náboženská obnova anglikanismu. Jeho záměrem bylo ukázat, že anglikánská církev je nejen anglickým národním dědictvím, ale pravou církví Kristovou. Poctivost a hloubka bádání v dějinách starověké církve jej nakonec dovedly

Sleva 21 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Stavy lidstva a svatosti

Autor: Kolektiv autorů - Jacques Maritain,Raissa Maritain

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Stavy lidstva a svatosti

Sleva 21 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem u dodavatele

Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského

Autor: David Svoboda

publisher: Krystal OP

0 / 5
21 %
Metafyzickému myšlení Tomáše Akvinského byla v posledních desetiletích věnována značná pozornost. Přesto dosud zůstávají některá významná témata stranou patřičné pozornosti. Jedním z nich je problematika celku a části, jinak řečeno mereologie, která se promítá do mnoha klíčových metafyzických témat. Výzkum v této oblasti není zdaleka ukončen a představuje pro současné zájemce o myšlení Andělského

Sleva 21 % z běžně ceny 325 Kč

Naše cena: 257 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Nové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele