Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

kategorie:

Neuspořádaná samomluva

Autor: Egon Bondy

publisher: L. Marek

0 / 5
20 %
Vůbec první politický spis Egona Bondyho, který u nás vychází knižně mimo okruh samizdatu. V této knize se nalézá jeden z prvních rozborů tzv. reálného socialismu, který se nespokojuje s frází, že to byla "totalita".

Sleva 20 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem u dodavatele

Dílo Antona Krombholze a jeho význam pro reformní teologické myšlení v Čechách

Autor: Kamila Veverková

publisher: L. Marek

0 / 5
20 %
Autorka se v kniha se zabývá nejen životem, ale především dílem severočeského kněze Antona Krombholze (1790-1896).

Sleva 20 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele

Z počátků české reformace

Autor: Jiří Kejř

publisher: L. Marek

0 / 5
20 %
14 studií o životě a díle mistra Jana Husa a jeho současníků, reflektující právní, národnostní a teologické problémy.

Sleva 20 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 200 Kč

Skladem u dodavatele

Arabské Španělsko a evropská vzdělanost.

Autor: Juan Vernet

publisher: L. Marek

0 / 5
20 %
Autor, překladatel Koránu do španělštiny, se zaměřuje na obohacování evropské vzdělanosti arabským světem a dokládá, že arabská odborná literatura byla nejen prostředníkem zejména řeckého dědictví, ale sama je také obohacovala a rozvíjela.

Sleva 20 % z běžně ceny 360 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem u dodavatele

Spáč pod plamenem - Básně, kritiky, vyznání

Autor: Robert Konečný

publisher: L. Marek

0 / 5
20 %
Básně, kritiky, vyznání.

Sleva 20 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Marxova filozofie dějin

Autor: Milan Valach

publisher: L. Marek

0 / 5
20 %
Autor ve své knize podává výklad teoretických kořenů Marxovy filozofie, zařazuje ji do dobového sociálního kontextu, který je současně představen jako hlavní motiv Marxova myšlení. Hlavním cílem knihy je výklad Marxovy filozofie dějin, jemuž je věnována její větší část. V závěru textu je pozornost věnována stále aktuálnímu významu Marxovy filozofie. Diskutován je rovněž vztah Marxova myšlení k

Sleva 20 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem

Svatý Manuel Dobrotivý, mučedník

Autor: Miguel de Unamuno

publisher: L. Marek

0 / 5
20 %
Povídka o knězi, mluvícím a jednajícím jako světec, ale který nevěří v pravdivost náboženství.

Sleva 20 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem u dodavatele

Kartograf - Varšava, 1: 400 000

Autor: Juan Mayorga

publisher: L. Marek

0 / 5
20 %
Hra - legenda, podle níž si starý kartograf v ghettu předsevzal, že zatímco všechno kolem něho umírá, nakreslí mapu onoho ohroženého světa.

Sleva 20 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Hameln

Autor: Juan Mayorga

publisher: L. Marek

0 / 5
20 %
Hra - vyšetřování, zda je dítě z jedné nemajetné rodiny zneužíváno dospělým člověkem. Zatímco se soudce snaží dopátrat toho, co se dítěti stalo, sám má potíže s navazováním komunikace se svým vlastním dítětem, které postupně ztrácí.

Sleva 20 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Překladatel Blumemberga

Autor: Juan Mayorga

publisher: L. Marek

0 / 5
20 %
Hra - filosof, jehož rasistické myšlenky údajně ovlivnily Hitlera. Znepokojivé etické otázky a varování před hrozbou neonacismu v dnešním světě.

Sleva 20 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Židovský snář - Ha-Ro'e

Autor: Markéta Holubová

publisher: L. Marek

0 / 5
20 %
Výbor z talmudického traktátu Berachot (část Ro'e) opatřený překlady, jazykovým rozborem, vysvětlivkami a poznámkami.

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Darwinova želva

Autor: Juan Mayorga

publisher: L. Marek

0 / 5
20 %
Podnětem k napsání hry Darwinova želva byla zpráva, kterou v roce 2006 zaznamenal světový tisk o smrti želvy Harriet. Mimořádnému exempláři želvy sloní bylo 175 let a patřila mezi nejstarší tvory planety.

Sleva 20 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Zámky naděje - Děti Přemysla Pittra vzpomínají

Autor: Pavel Kohn

publisher: L. Marek

0 / 5
20 %
Lidé, s jejichž životními osudy se prostřednictvím

Sleva 20 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem u dodavatele

Reykjavík /Juan Mayorga/

Autor: Juan Mayorga

publisher: L. Marek

0 / 5
20 %
Hra o šachu, umění, které jako sám život je založeno na paměti a představivosti. Také je to hra o studené válce. Henry Kissinger, Stalinův duch, nejvyšší sovět, černý kůň ohrožující bílého střelce, nepřítomní otcové, mrtví mistři…

Sleva 20 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Závody

Autor: Jiří Polák

publisher: L. Marek

0 / 5
20 %
Politický thriller na autentickém základě z posledního stadia studené války.

Sleva 20 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem u dodavatele

Valentim Fernandes de Morávia - Poznámky k životu a dílu významného moravského knihtiskaře v…

Autor: Pavel Štěpánek

publisher: L. Marek

0 / 5
20 %
Poznámky k životu a dílu významného moravského knihtiskaře v Lisabonu na přelomu 15. a 16. století – představitele manuelského umění.

Sleva 20 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 96 Kč

Skladem u dodavatele

Češi v neklidné době

Autor: Milan Valach

publisher: L. Marek

0 / 5
20 %
Brněnský filosof Milan Valach se ve své knize esejů zamýšlí nad kontroverzními tématy naší nedávné minulosti i přítomnosti. Svým přístupem se přitom snaží kriticky vyrovnávat s některými klišé, která se běžně objevují v naší veřejné debatě. Diskutuje např. o kolektivní vině v souvislosti s odsunem sudetských Němců, polemizuje s představou, že komunistický režim byl realizací do extrému dovedeného

Sleva 20 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Živý odkaz modernismu

publisher: L. Marek

0 / 5
20 %
Sborník příspěvků z mezinárodní konference, pořádané Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy. Obsahuje texty 14 autorů v češtině, němčině a angličtině.

Sleva 20 % z běžně ceny 232 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem u dodavatele

Španělsko Katolických králů

Autor: Miguel Ángel La Quesada

publisher: L. Marek

0 / 5
20 %
Obsažná práce profesora M. A. Ladera Quesady je plastickým obrazem Španělska 15. století v politické, společenské, kulturní a diplomatické oblasti a zároveň výrazem současného stavu bádání o tomto přelomovém období španělských dějin. Na pozadí širších historických souvislostí líčí okolnosti vzniku dynastické unie Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského, známých jako Katoličtí králové, a jejich

Sleva 20 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem u dodavatele

Sklenice vody

Autor: Blanka Strašíková

publisher: L. Marek

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Teologické kořeny a současná teologie Nové apoštolské reformace

Autor: Aleš Franc

publisher: L. Marek

0 / 5
20 %
Hnutí Nové apoštolské reformace v tomto století doslova otřáslo křesťanstvem zejména euroamerické zóny. Přes tento vliv je hnutí zatím téměř mimo zorný úhel akademické obce a chyběla komplexní kritická teologická reflexe tohoto nepřehlédnutelného fenoménu. Tato práce podrobně popisuje historický vývoj, atributy i osobnosti hnutí.

Sleva 20 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 384 Kč

Skladem u dodavatele

Domenico Martinelli – Tvář génia barokní architektury / Genie der Barockarchitektur

publisher: L. Marek

0 / 5
20 %
Martinelli působil od 80. let 17. století na římské Accademii di San Luca jako profesor architektury a perspektivy. Roku 1690 byl povolán do Vídně a v následujících letech zasahoval svou tvorbou i do Čech a zejména na Moravu. Publikace obsahuje vedle životopisné stati texty zaměřené na moravskou část Martinelliho architektonického díla, zejména na jeho práce pro hraběte Kounice (kostel sv. Maří

Sleva 20 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 312 Kč

Skladem u dodavatele

Kinolandie

Autor: Ramón Gómez de la Serna

publisher: L. Marek

0 / 5
20 %
Město Kinolandie, jež vzniklo a žije jen pro fi lmové umění, představuje utopický alternativní obraz budoucího světa. Z dálky připomíná bizarní syntézu světových metropolí seskupených na jednom místě. Jeho obyvatelé žijí ve zvláštním líném bezčasí nikdy nekončící neděle, vládne tam zdánlivá pohoda a optimismus. Falešný svět, který má fungovat jako náhražka toho skutečného, představuje podivný

Sleva 20 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Vorsehung und Auftrag

Autor: Daniel Neval

publisher: L. Marek

0 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


Přihlášení uživatele

Vanek branding Vanek branding