Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

L. Marek

Kategorie:
Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Židovský snář - Ha-Ro'e

Autor: Markéta Holubová

publisher: L. Marek

0 / 5
21 %
Výbor z talmudického traktátu Berachot (část Ro'e) opatřený překlady; jazykovým rozborem; vysvětlivkami a poznámkami.

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Zběhové - Občanská válka, o které nechce nikdo vyprávět - Občanská válka, o které nechce nikdo…

Autor: Pedro Corral

publisher: L. Marek

0 / 5
21 %
Kniha Zběhové líčí španělskou občanskou válku (1936-1939) bez heroismu a idealismu jako konflikt, v němž se tisíce mužů vyhýbaly vojenské povinnosti a jediný únik před hrůzami válečné fronty našly ve zběhnutí. Je to obraz, který zpochybňuje mnohá klišé, jež převládala v kolektivní paměti Španělů. Knize Pedra Corrala, opřené o mnoho dosud nevydaných dokumentů, dobový tisk a svědectví veteránů a

Sleva 21 % z běžně ceny 450 Kč

Naše cena: 356 Kč

Skladem

Kinolandie

Autor: Ramón Gómez de la Serna

publisher: L. Marek

0 / 5
21 %
Město Kinolandie, jež vzniklo a žije jen pro fi lmové umění, představuje utopický alternativní obraz budoucího světa. Z dálky připomíná bizarní syntézu světových metropolí seskupených na jednom místě. Jeho obyvatelé žijí ve zvláštním líném bezčasí nikdy nekončící neděle, vládne tam zdánlivá pohoda a optimismus. Falešný svět, který má fungovat jako náhražka toho skutečného, představuje podivný

Sleva 21 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatele

Španělsko katolických králů

Autor: Miguel Ángel Ladero Quesada

publisher: L. Marek

0 / 5
21 %
Obsažná práce profesora M. A. Ladera Quesady je plastickým obrazem Španělska 15. století v politické, společenské, kulturní a diplomatické oblasti a zároveň výrazem současného stavu bádání o tomto přelomovém období španělských dějin. Na pozadí širších historických souvislostí líčí okolnosti vzniku dynastické unie Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského, známých jako Katoličtí králové, a jejich

Sleva 21 % z běžně ceny 280 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Závody

Autor: Jiří Polák

publisher: L. Marek

0 / 5
21 %
Politický thriller na autentickém základě z posledního stadia studené války.

Sleva 21 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Dílo Antonína Krombholze a jeho význam pro reformní teoolgické myšlení v Čechách

Autor: Emílie Veverková

publisher: L. Marek

0 / 5
21 %
Autorka se v kniha se zabývá nejen životem, ale především dílem severočeského kněze Antona Krombholze (1790-1896).

Sleva 21 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Východiska k poznání výchovy: Úvod k základům vědy výchově, filosofii výchovy a k praktické…

publisher: L. Marek

0 / 5
21 %
Kniha poskytuje hlubší základy do poznání pedagogiky, jejího vývoje, filosofie výchovy a seznamuje podrobně s její metodikou.

Sleva 21 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Podobenství a nápověda Rabiho Izáka... - 1325-1402

Autor: José Jiménez Lozano

publisher: L. Marek

0 / 5
21 %
Kniha apokryfů španělského spisovatele a historika, který touto formou vykládá duchovní podstatu své země.

Sleva 21 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem u dodavatele

J.B.Čapek - Jubilejní sborník 1903-2003

Autor: Dagmar Čapková

publisher: L. Marek

0 / 5
21 %

Sleva 21 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 190 Kč

Skladem u dodavatele

Jistebnický kancionál. 1. svazek - Graduale Jistebnice Kancional Volume 1 Graduale - Jistebnice…

publisher: L. Marek

0 / 5
21 %
Jistebnický kancionál je všeobecně znám jako nejstarší doklad celé řady duchovních a světských písní. Český a anglický komentář.

Sleva 21 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 387 Kč

Skladem u dodavatele

Marxova filozofie dějin

Autor: Milan Valach

publisher: L. Marek

0 / 5
20 %
Autor ve své knize podává výklad teoretických kořenů Marxovy filozofie, zařazuje ji do dobového sociálního kontextu, který je současně představen jako hlavní motiv Marxova myšlení. Hlavním cílem knihy je výklad Marxovy filozofie dějin, jemuž je věnována její větší část. V závěru textu je pozornost věnována stále aktuálnímu významu Marxovy filozofie. Diskutován je rovněž vztah Marxova myšlení k

Sleva 20 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem

Obraz člověka u Marxe

Autor: Erich Fromm

publisher: L. Marek

0 / 5
21 %
Významný americký myslitel německého původu interpretuje ideovou podstatu Marxova filozofického systému. Marxova filozofie zosobňuje protest proti odcizení, ztrátě vlastní identity, odlidštění a zmechanizování člověka, jež doprovází vývoj západní společnosti. Zdůraznění existence skutečného individuálního člověka, který je tím, co koná a vlastní přirozenost rozvíjí v rámci dějinného procesu.

Sleva 21 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Svatý Manuel Dobrotivý, mučedník

Autor: Miguel de Unamuno

publisher: L. Marek

0 / 5
20 %
Don Manuel je obrazem rozporuplnosti lidské povahy - je to kněz, mluvící a jednající jako světec, ale sám nevěřící v pravdivost náboženských doktrín. Jedinou útěchou je pro něho kněžská činnost, která ho jednak odvádí od pochybností, jednak mu dává možnost přinášet úlevu těm, kteří věří.

Sleva 20 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem u dodavatele

Zámky naděje - Děti Přemysla Pittra vzpomínají - Děti Přemysla Pittra vzpomínají

Autor: Pavel Kohn

publisher: L. Marek

0 / 5
21 %
Lidé, s jejichž životními osudy se prostřednictvím této knihy seznamujeme, mají mnoho společného i rozdílného. Popudem k jejímu vzniku však bylo to společné: všichni jako děti anebo mladí lidé prodělali období nacistického vyhlazování Židů a jako zázrakem – přes to že velká většina jejich vrstevníků zahynula – unikli plánované likvidaci. A za druhé: jako chlapci a děvčata se po návratu z ghett a

Sleva 21 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem u dodavatele

Himmelweg

Autor: Juan Mayorga

publisher: L. Marek

0 / 5
21 %
Inspirací k napsání této hry se stala návštěva delegace Mezinárodního Červeného kříže v Terezíně v roce 1944, kterou nacisté povolili, aby předvedli světu, že se zprávy o vyvražďování Židů nezakládají na pravdě. Hra má pět částí. Zahajuje ji monolog zástupce Červeného kříže. Pak se v retrospektivě odehrávají výjevy, v nichž jsou obyvatelé města – vězňové – nuceni nacvičovat a předvádět určené

Sleva 21 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem u dodavatele

Darwinova želva

Autor: Juan Mayorga

publisher: L. Marek

0 / 5
21 %
Podnětem k napsání hry Darwinova želva byla zpráva, kterou v roce 2006 zaznamenal světový tisk o smrti želvy Harriet. Mimořádnému exempláři želvy sloní bylo 175 let a patřila mezi nejstarší tvory planety. Děj hry začíná v momentě, kdy k profesorovi současných dějin přichází na návštěvu záhadná stará žena, která o sobě tvrdí, že si ji jako želvu odvezl z Galapág Charles Darwin. Nabídne

Sleva 21 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Reykjavík

Autor: Juan Mayorga

publisher: L. Marek

0 / 5
21 %
Hra o šachu, umění, které jako sám život je založeno na paměti a představivosti. Také je to hra o studené válce. Henry Kissinger, Stalinův duch, nejvyšší sovět, černý kůň ohrožující bílého střelce, nepřítomní otcové, mrtví mistři…

Sleva 21 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Jazyk na kousky

Autor: Juan Mayorga

publisher: L. Marek

0 / 5
21 %
Hra - dialog inkvizitora, strážce čistoty víry, a řeholnice Terezie z Ávily (1515–1582).

Sleva 21 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 63 Kč

Skladem u dodavatele

Domenico Martinelli - Tvář génia barokní architektury / Genie der Barockarchitektur

Autor: Hellmut Lorenz

publisher: L. Marek

0 / 5
21 %
Martinelli působil od 80. let 17. století na římské Accademii di San Luca jako profesor architektury a perspektivy. Roku 1690 byl povolán do Vídně a v následujících letech zasahoval svou tvorbou i do Čech a zejména na Moravu. Publikace obsahuje vedle životopisné stati texty zaměřené na moravskou část Martinelliho architektonického díla, zejména na jeho práce pro hraběte Kounice (kostel sv. Maří

Sleva 21 % z běžně ceny 390 Kč

Naše cena: 308 Kč

Skladem u dodavatele

Kartograf - Varšava, 1: 400 000

Autor: Juan Mayorga

publisher: L. Marek

0 / 5
21 %
Hra - legenda, podle níž si starý kartograf v ghettu předsevzal, že zatímco všechno kolem něho umírá, nakreslí mapu onoho ohroženého světa.

Sleva 21 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele


Může se hodit…


AJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí