Registrace | Přihlášení


Libri

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Český hraný film a filmaři za protektorátu - Propaganda, kolaborace, rezistence

Autor: Kašpar Lukáš

publisher: Libri

5 / 5
24 %
Kniha je vzhledem ke komplexnosti, fundovanosti, šíři a novosti zpracování zásadním příspěvkem k dějinám kultury a filmu ve sledovaném období. Autor sleduje filmy samotné, postoj jejich tvůrců k okupačnímu režimu a působení kinematografie na tehdejší společnost. Přestože se zde objevuje mnoho populárních témat, filmů a osobností (herců, režisérů, producentů apod.), nejsou lacině publicisticky

Sleva 24 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 371 Kč

Skladem u dodavatele

České země v éře první republiky 3 - O přežití a o život (1918-1938)

Autor: Kárník Zdeněk

publisher: Libri

5 / 5
21 %
Druhé vydání rozsáhlé monografie, která důkladně zpracovává dějiny meziválečného Československa. Kniha obsahuje závěrečnou část politických dějin první československé republiky a kulturní přehled celého období. V knize je i jmenný rejstřík ke všem svazkům První republiky (1918-1929, 1930-1935 a 1936-1938).

Sleva 21 % z běžně ceny 690 Kč

Naše cena: 545 Kč

Skladem

Dominia Smiřických a Liechtensteinů v Če

Autor: Juřík Pavel

publisher: Libri

5 / 5
24 %
Oslnivý společenský vzestup od bezvýznamného vladyckého rodu po nejbohatší panský rod v Čechách s aspirací na českou královskou korunu, tak lze ve zkratce charakterizovat působení na dějinné scéně rodu Smiřických ze Smiřic. Jeho jméno je dnes téměř zapomenuto, přestože příslušníci rodu zasahovali téměř 200 let, od počátku 15. století až do roku 1618, do našich politických a kulturních dějin a

Sleva 24 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 599 Kč

Skladem u dodavatele

Jamajka - Stručná historie států

Autor: Křížová Markéta

publisher: Libri

4 / 5
24 %
Státní znak Jamajky je dědictvím britské kolonizace. Původní podobu nechal roku 1661 na králův příkaz vypracovat William Sancroft, canterburský arcibiskup, a figurují na něm tradiční emblémy Ameriky: nazí Indiáni, tropické ovoce, krokodýl a v centru znaku kříž a koruna jako symboly královské svrchovanosti. Změnilo se pouze motto. Původní latinský text INDVS VTERQVE SERVIET VNI (Obě Indie budou

Sleva 24 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem u dodavatele

Bolívie - Stručná historie států

Autor: Kolektiv autorů - Buben Radek,Somogyi Petr

publisher: Libri

5 / 5
24 %
Bolívie, jediný vnitrozemský stát Ameriky, země proslulá dnes vládou kontroverzního Eva Moralese a zároveň notoricky známá svými neustálými převraty, které ani historikové nedokázali spočítat. V pozornosti autorů je ale i ekonomický výoj této snad nejbohatší země světa, sedící kdysi doslova na horách stříbra, poté cínu a dnes hlavně zemního plynu a přitom paradoxně nejchudší na kontinentu,

Sleva 24 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny Polska v datech

Autor: Řezník Miloš

publisher: Libri

5 / 5
24 %
Praktická příručka, která seznamuje čtenáře s nejdůležitějšími daty a událostmi z dějin, domácí i mezinárodní politiky i se základními údaji z kulturní a hospodářské sféry. Jednotlivá období jsou uvedena přehledovými statěmi, následuje vlastní chronologie a knihu uzavírají tabulky a jmenný rejstřík-slovníček se základními daty osobností a stručnou charakteristikou.

Sleva 24 % z běžně ceny 790 Kč

Naše cena: 599 Kč

Skladem u dodavatele

Švédsko

Autor: Štěpán Jiří

publisher: Libri

4.5 / 5
24 %
Publikace se zabývá dějinami Švédského království od nejstarších dob po současnost. Není opomenuto slavné vikinské období, doba kalmarské unie, nastolení „národní“ vasovské dynastie, a zejména role Švédska na mezinárodní scéně za třicetileté války, neúspěšná tažení za války severní, jakož i nástup rodu Bernadottů, jejichž dynastie „kraluje“ zemi dodnes. Velká pozornost je pak věnována švédskému

Sleva 24 % z běžně ceny 180 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem

Dominia pánů z Hradce, Slavatů a Czerninů

Autor: Juřík Pavel

publisher: Libri

5 / 5
24 %
Autor se znovu vrátil do jižních Čech, tentokrát s přesahem hlavně na jižní Moravu, aby popsal zrod, rozkvět, ale i zánik nejslavnějších rodů spojených s regionem: pánů z Hradce (jedné z větví pánů z Růže), jejich nástupců Slavatů a pak Czerninů, ale také Krajířů z Krajku a dalších, včetně jejich sídel, a to i v Praze, Vídni a na dalších místech. Nezapomíná ani na zdejší malebná města Jindřichův

Sleva 24 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 750 Kč

Skladem u dodavatele

České země v éře první republiky 2 - Československo a České země v krizi a v ohrožení (1930-1935)

Autor: Kárník Zdeněk

publisher: Libri

5 / 5
24 %
Druhé vydání rozsáhlé monografie, která důkladně zpracovává dějiny meziválečného Československa. Kniha podává podrobný popis období let 1930–1935, které bylo poznamenáno hlubokou ekonomickou krizí i nástupem nacismu v sousedním Německu.

Sleva 24 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 447 Kč

Skladem

Vodní mlýny Na Moravě a ve Slezsku 1.díl

Autor: Solnický Pavel

publisher: Libri

4.5 / 5
24 %
První z řady titulů zasvěcených těmto unikátním památkám naší minulosti na Moravě a ve Slezsku se věnuje oblasti Jesenicka, Bruntálska, Opavska a Novojičínska. Autor na základě archivního studia, rodových kronik, nepočetné dosavadní literatury roztroušené především v různých sbornících, ale i díky osobním návštěvám objektů i pamětníků podává plastický obraz ještě klapajících mlýnů a mnohdy

Sleva 24 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 220 Kč

Skladem

České země v éře první republiky 1 - Vznik, budování a zlatá léta (1918-1929)

Autor: Kárník Zdeněk

publisher: Libri

4.3 / 5
24 %
Třetí vydání rozsáhlé monografie, která důkladně zpracovává dějiny meziválečného Československa. Kniha podává podrobný popis období prvních deseti let od vzniku samostatného československého státu. Detailně popisuje vytváření nových státních institucí, politický systém ČSR, proměny česko-německých a česko-slovenských vztahů, jakož i hospodářský a kulturní vzestup dvacátých let 20. století.

Sleva 24 % z běžně ceny 590 Kč

Naše cena: 447 Kč

Skladem

Encyklopedie řádů a kongregací 1

Autor: Buben Milan M.

publisher: Libri

5 / 5
24 %
Dotisk 1.vydání 1.dílu rozsáhlého encyklopedického projektu, který postupně zahrne všechny církevní řády, kongregace a řeholní společnosti včetně ženských. Tento svazek je jmenovitě věnován maltézským rytířům, templářům, německým rytířům, různým křížovnickým řádům a dalším, včetně výkladu o řádech nepravých.

Sleva 24 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem u dodavatele

Města a městečka 7. díl - Str-U

Autor: Kuča (nepoužívat) Karel

publisher: Libri

5 / 5
24 %
Projekt ing. arch. K. Kuči, zahrnující všechna města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku, už pokročil k 7. svazku, který zahrnuje lokality mezi Strakonicemi až Včelákovem. Přehledně členěné texty doprovázejí mapy ze stabilního katastru ze druhé čtvrtiny 19. století, případně novější mapy a plány, dále množství dalšího ilustračního materiálu (veduty, dobové pohlednice, kresby, ale i fota).

Sleva 24 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 750 Kč

Skladem u dodavatele

Slovník italských spisovatelů

Autor: Pelán Jiří

publisher: Libri

4.5 / 5
20 %

Sleva 20 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 398 Kč

Skladem u dodavatele

Oscar

Autor: Valden Milan

publisher: Libri

5 / 5
24 % Sleva
Autor shromáždil a přehledně uspořádal všechny dostupné údaje k této nejprestižnější světové filmové ceně i jejímu vývoji, a to do počátku až k roku 2005 (od režisérů a prodeucentů, přes hlavní mužské a ženské role až po scénáře, hudbu, výpravu či zvláštní efekty).

Sleva 24 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Češi v 1.světové válce 3.díl

Autor: Nedorost Libor

publisher: Libri

4.5 / 5
24 %
Závěrečný díl trojdílného projektu, který se pokouší poskytnout zájemcům o vojenskou historii základní fakta a údaje o bojích rakousko-uherské armády za 1. světové války a vnímání válečné reality očima českých vojáků na frontách Rakouska-Uherska. Třetí díl, který je věnován líčení válečných tažení a válčišti v Rusku, na Jadranu a v Itálii, konfrontuje popis bitev, které vedla rakousko-uherská

Sleva 24 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 227 Kč

Skladem u dodavatele

České země I. 1848 -1918

Autor: kolektiv autorů

publisher: Libri

5 / 5
24 %
V mnoha směrech klíčové období, v němž skončil emancipační proces formování novodobého českého národa, který po skončení 1. světové války získal i politickou samostatnost, je předmětem prvního svazku edice Dějiny českých zemí. Obdobně jako v dalších svazcích i zde tvoří výklad politických dějin jen jednu, třebaže významnou část. Stejně velkou pozornost věnuje autorka vývoji soudobé civilizace v

Sleva 24 % z běžně ceny 490 Kč

Naše cena: 371 Kč

Skladem u dodavatele

Celoroční plánovací kuchařka - Vaříme podle ročních období pokrmy z celého světa + CD

Autor: Procházková Kamila

publisher: Libri

3.5 / 5
24 %
Recepty pocházejí jak z české, tak i ze světové kuchyně a ukazují, že lze snadno skloubit sezónní vaření s vařením zajímavých jídel z různých zemí. Recepty navíc provázejí zajímavá vysvětlení některých fyzikálních, chemických a biologických procesů, které probíhají v potravinách při jejich zpracování, a různé perličky ze světa potravin, a tak kniha umožňuje prožívat vaření nejen jako výrobu

Sleva 24 % z běžně ceny 239 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Bavorsko - Stručná historie stát

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Novotný Lukáš

publisher: Libri

2.5 / 5
24 %
Kniha seznámí čtenáře s vývojem největší spolkové země Německa od formování Bavorů a raného středověku, kdy území patřilo nejprve do franské a poté východofranské říše, přes vznik vlastního vévodství a jeho vztahy s panovníky římskoněmecké říše, s rolí za reformace i třicetileté války, se začleněním do sjednoceného Německa a proslulým Kulturkampfem. Jedná se o první souhrnné zpracování dějin této

Sleva 24 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem u dodavatele

Města a městečka v Čechách,na Moravě-8.d

Autor: Kuča (nepoužívat) Karel

publisher: Libri

2.5 / 5
24 %
Projekt ing. arch. K. Kuči, zahrnující všechna města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku, už pokročil k poslednímu 8. svazku, který zahrnuje lokality od Václavic až po Žumberk. Přehledně členěné texty doprovázejí mapy ze stabilního katastru z druhé čtvrtiny 19. století, případně novější mapy a plány, množství dalšího ilustračního materiálu (veduty, dobové pohlednice, kresby, foto). Poté

Sleva 24 % z běžně ceny 990 Kč

Naše cena: 750 Kč

Skladem


Může se hodit…


50% sleva na druhý titul

Přihlášení uživatele